Hans Reichenbach (26 septembre 1891, Hambourg, – 9 avril 1953, Los Angeles), est un philosophe des sciences allemand, partisan du positivisme logique.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Hans Reichenbach (26 septembre 1891, Hambourg, – 9 avril 1953, Los Angeles), est un philosophe des sciences allemand, partisan du positivisme logique.
 • Hans Reichenbach (26. září 1891, Hamburg – 9. dubna 1953, Los Angeles) byl německo-americký filosof vědy a představitel logického pozitivismu. Jeho nejznámější dílo je The Rise of Scientific Philosophy ("Vznik vědecké filosofie", 1951).Reichenbach se narodil jako jeden z pěti dětí vzdělaného židovského obchodníka. Po maturitě v Hamburgu studoval stavební inženýrství ve Stuttgartu, fyziku, matematiku a filosofii v Berlíně, Erlangen, Göttingen a v Mnichově. Mezi jeho učiteli byl Ernst Cassirer, David Hilbert, Max Planck a Max Born. Roku 1915 promoval v Erlangen prací o teorii pravděpodobnosti a pak krátce sloužil v německé armádě. Po návratu do Berlína pracoval jako fyzik a inženýr a navštěvoval Einsteinovy přednášky o teorii relativity, od roku 1920 přednášel ve Stuttgartu a vydal několik knih o teorii relativity, zejména „Filosofie prostoru a času“ (1928). Roku 1926 se s Planckovou a Einsteinovou pomocí stal docentem fyziky v Berlíně, kde založil známý „Berlínský kroužek“ a zavedl v Německu tehdy neobvyklý způsob výuky, při níž diskutoval se studenty. Po nacistickém převratu roku 1933 emigroval do Turecka, kde vedl katedru filosofie na univerzitě v Istanbulu a roku 1938 odjel do USA, kde stal profesorem filosofie na University of California, Los Angeles (UCLA), Zde vydal svá nejznámější díla o filosofických základech kvantové mechaniky (1944), o symbolické logice (1947) a Vznik vědecké filosofie (1951). Posmrtně vyšla ještě kniha o směru času.Reichenbach se přičinil o proslulost los angeleské univerzity v oboru filosofie a z jeho četných žáků vynikl zejména Hilary Putnam.
 • Hans Reichenbach (Hamburg, 26 september 1891 - Los Angeles, 9 april 1953) was een Duits fysicus, wetenschapsfilosoof en logicus. Reichenbach was met Moritz Schlick een van de grondleggers van het logisch positivisme en wordt ook gezien als een van de belangrijkste wetenschapsfilosofen en 'grootste empirist van de 20ste eeuw'
 • Ганс Рейхенбах (26 сентября 1891, Гамбург — 9 апреля 1953, Лос-Анджелес) — немецко-американский философ, представитель логического позитивизма, основатель Берлинского общества научной философии (англ.).
 • ハンス・ライヘンバッハ(Hans Reichenbach, 1891年9月26日 - 1953年4月9日)は、科学哲学者であり、論理経験主義の代表的主唱者。ハンブルク生まれで、ロサンゼルスにて死去した。
 • Hans Reichenbach Alemaniako filosofoa izan zen (Hanburgo, 1891 - Los Angeles, 1953). Fisikaren Filosofiako irakaslea izan zen Berlinen; 1933an, naziek aginpidea eskuratu zutenean, Turkiara erbesteratu zen eta Istanbulgo Unibertsitatean irakasle izan zen. Gero, Estatu Batuetara joan eta Kaliforniako Unibertsitateko irakasle izan zen. 1928an, beste batzuekin batera, Berlingo Taldea sortu zuen, filosofiaren eta zientziaren arteko harremanak aztertu nahi zituen zientzialari- eta pentsalari-taldea. Reichenbachek ezagutza zientifikoaren metodo gisa eta ondorioen kritika gisa ulertzen zuen zientziaren filosofia. Harentzat probabilitatea gertaldien maiztasunaren muga da. Teoria kuantikoaren hizkuntza sistematizatzeko hiru balioko logika proposatu zuen. Idazlanak: Philosophie der Raum-Zeit-Lehre (Espazioaren eta denboraren dotrinaren filosofia); Philosophic Foundations of Quantum Mechanics (Mekanika kuantikoaren filosofia hastapenak); Modern Philosophy of Science (Zientziaren filosofia modernoa).
 • Hans Reichenbach (Amburgo, 26 settembre 1891 – Los Angeles, 9 aprile 1953) è stato un filosofo della scienza tedesco.Diede importanti contributi alla teoria della probabilità e all’interpretazione filosofica della teoria della relatività, della meccanica quantistica e della termodinamica.
 • Hans Reichenbach (ur. 26 września 1891 w Hamburgu, zm. 9 kwietnia 1953 w Los Angeles), jeden z czołowych filozofów nauki, wykładowca i zwolennik pozytywizmu logicznego.Reichenbach był współzałożycielem koła Berlińskiego, które obok Koła Wiedeńskiego tworzyło silny ośrodek empiryzmu logicznego.Po ukończeniu szkoły średniej w Hamburgu Reichenbach studiował inżynierię na politechnice w Stuttgarcie oraz fizykę, matematykę i filozofię na różnych uczelniach - w Berlinie, Erlangen, Getyndze, Monachium. Jego nauczycielami byli Ernst Cassirer, David Hilbert, Max Planck, Max Born, Arnold Sommerfeld. Reichenbach działał aktywnie w ruchu młodzieżowym i studenckich organizacjach. Chciał przeprowadzić reformę uniwersytetu, wprowadzić wolność badania i wyplenić antysemityzm.Reichenbach uzyskał stopień w filozofii na uniwersytecie w Erlangen w 1915 r., a w 1916 r. opublikowano jego dysertację doktorską z teorii prawdopodobieństwa, promotorami której byli Paul Hensel i Emmy Noether. W okresie I wojny światowej Reichenbach walczył na froncie rosyjskim w oddziałach radiowych. W roku 1917 z powodu kłopotów ze zdrowiem został zwolniony ze służby i wrócił do Berlina. W latach 1917-1920 pracował jako inżynier i fizyk, uczęszczał też na wykłady Alberta Einstena z teorii względności. W roku 1920 Reichenbach zaczął nauczać w Technische Hochschule w Stuttgarcie jako Privatdozent. W tym samym roku opublikował swoją pierwszą książkę o filozoficznych implikacjach teorii względności: The Theory of Relativity and A Priori Knowledge, która krytykowała Kanta pojęcia syntetycznych sądów a priori. Późniejsze jego publikacje to: Axiomatization of the Theory of Relativity (1924), From Copernicus to Einstein (1927) i The Philosophy of Space and Time (1928), która zapoczątkowała logiczno-empiryczne spojrzenie na teorię względności.W roku 1926 za poparciem Einsteina, Plancka i von Lauego otrzymał stanowisko asystenta profesora na wydziale fizyki uniwersytetu berlińskiego.Wyróżniał się metodami nauczania - był bardzo przystępny i otwarty, a jego wykłady czasami zamieniały się w dyskusje. Dzisiaj jest to czymś zwyczajnym ale w tamtych czasach była to nowość[potrzebne źródło].W roku 1928 Reichenbach ufundował "koło berlińskie" - Stowarzyszenie filozofii empirycznej (niem. "Die Gesellschaft für empirische Philosophie"). Jego członkami byli między innymi Carl Gustav Hempel, Richard von Mises, David Hilbert i Kurt Grelling. W 1930 roku wraz z Rudolfem Carnapem zaczęli wydawać pismo Erkenntnis.W 1933 kiedy Adolf Hitler został kanclerzem niemieckim Reichenbach wyemigrował do Turcji gdzie prowadził departament filozofii na uniwersytecie w Stambule. Prowadził międzydyscyplinarne seminaria i wykłady z nauk; w roku 1935 opublikował The Theory of Probability.W 1938 roku z pomocą Charles Morris przeniósł się do USA, gdzie objął profesurę w Uniwersytecie w Kalifornii w Los Angeles. Jego praca o filozoficznych podstawach mechaniki kwantowej została opublikowana w roku 1944 następnie ukazały się Elements of Symbolic Logic i The Rise of Scientific Philosophy. Jego najwybitniejszym studentem mógł być Hilary Putnam. On pomógł ustanowić UCLA jako wiodący departament filozoficzny w USA po wojnie. Zmarł 9 kwietnia 1953 roku w Los Angeles podczas pracy nad problemami z filozofii przestrzenie i czasu i natury praw naukowych. Te prace dały w wyniku dwie książki opublikowane po śmierci: The Direction of Time i Nomological Statements and Admissible Operations.
 • 한스 라이헨바흐(Hans Reichenbach, 1891년∼1953년)은 독일의 과학철학자이다.1891년 9월 26일 독일 함부르크에서 유태교에서 개신교로 개종한 아버지(브루노 라이헨바흐)와 개신교 신자인 어머니(젤마 멘첼) 사이에서 다섯 명의 자녀 중 셋째 아들로 태어났다. 1910년에서 1911년에 이르는 1년여 동안 라이헨바흐는 슈투트가르트에 있는 전문대학에서 공학을 연구했다. 라이헨바흐의 박사학위 논문(1916)은 수학적 확률이론이 어떻게 물리 세계에 적용되는지에 관한 문제를 다루고 있다. 1920년 중반 이후부터 라이헨바흐는 슈투트가르트에 있는 폴리테크닉 전문공과대학에서 상대성 이론과 과학철학, 라디오 및 조사방법론에 이르는 다양한 주제들을 강의했고, 이듬해인 1921년 엘리자베스와 결혼하여 두 자녀를 두었다. 1926년 라이헨바흐는 물리철학 교수로 베를린에 돌아왔는데, 아마도 아인슈타인이 큰 도움을 주었던 것으로 추정된다. 그 후 히틀러 정권의 압박을 피하여 터키의 이스탄불 대학에 철학 교수로 취임했다가, 제2차 세계대전 직전에 미국으로 건너가 서부 캘리포니아 대학 철학과의 종신 교수로 임명되었다. 1953년 4월 9일, 그는 과거 알프스 등반 때부터 고통을 겪어오던 심장병으로 죽음을 맞이했다.
 • Hans Reichenbach (26 de septiembre de 1891, Hamburgo, – 9 de abril de 1953, Los Ángeles) fue físico, lógico y uno de los más importantes filósofos de la ciencia del siglo XX. Hizo importantes contribuciones a la teoría de la de probabilidad y a las interpretaciones filosóficas de la relatividad, de la mecánica cuántica y de la termodinámica. Fundó el Círculo de Berlín, cuyos miembros participaron de muchas de las discusiones del Círculo de Viena, por lo que a veces se les considera como representantes del positivismo lógico.
 • Hans Reichenbach (Hamburgo, 26 de setembro de 1891 — Los Angeles, 9 de abril de 1953) foi um filósofo da ciência alemão.
 • Hans Reichenbach (September 26, 1891 – April 9, 1953) was a leading philosopher of science, educator and proponent of logical empiricism. Reichenbach is best known for founding the Berlin Circle, and as the author of The Rise of Scientific Philosophy.
 • Hans Reichenbach (d. 26 Eylül 1891, Hamburg; ö. 9 Nisan 1953, Los Angeles) Nazi Almanyası'ndan kaçarak sığındığı Türkiye'de de hocalık yapmış olan çağdaş neopozitivist düşünür. Bilimin tümüyle rasyonel bir faaliyet olmakla birlikte, burada mutlak doğruluk düşüncesinden vazgeçilmesi gerektiğini öne süren Reichenbach yalnızca olasılıktan söz edebileceğimizi söylemiştir. Bir tavır olarak olasıcılığı benimseyen filozof, olasıcılığın temele alınması durumunda, pozitivist geleneğin ünlü doğrulanabilirlik ilkesinin de değiştirilmesi gerektiğini söylemiştir. Doğrulanabilirlik konusunda özgün katkılarda bulunan Reichenbach, dört tür doğrulanabilirliği birbirinden ayırmıştır. Bunlar sırasıyla, tekniğin gelişme düzeyiyle orantılı olarak gündeme gelen teknik doğrulanabilirlik, doğa yasalarıyla çelişmemeyi ifade eden fiziki doğrulanabilirlik ve çelişkiden bağışık olmayı ifade eden mantıksal doğrulanabilirlik ve deneysel doğrulanabilirliktir.
 • Hans Reichenbach (Hans Friedrich Herbert Günther Reichenbach) (Hamburg, 1891. szeptember 26. – Los Angeles, 1953. április 9.) német fizikus, matematikus, filozófus. Fő eredményekit a tudományfilozófia, episztemológia és fizika területén érte el. A Bécsi Kör vezető alakja, a logikai pozitivizmus berlini iskolájának egyik alapítója.
 • Hans Reichenbach (* 26. September 1891 in Hamburg; † 9. April 1953 in Los Angeles, Kalifornien) war Physiker, Philosoph und Logiker.
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 1266218 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 10625 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 83 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 107987150 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • Hans Reichenbach (26 septembre 1891, Hambourg, – 9 avril 1953, Los Angeles), est un philosophe des sciences allemand, partisan du positivisme logique.
 • Hans Reichenbach (Hamburg, 26 september 1891 - Los Angeles, 9 april 1953) was een Duits fysicus, wetenschapsfilosoof en logicus. Reichenbach was met Moritz Schlick een van de grondleggers van het logisch positivisme en wordt ook gezien als een van de belangrijkste wetenschapsfilosofen en 'grootste empirist van de 20ste eeuw'
 • Ганс Рейхенбах (26 сентября 1891, Гамбург — 9 апреля 1953, Лос-Анджелес) — немецко-американский философ, представитель логического позитивизма, основатель Берлинского общества научной философии (англ.).
 • ハンス・ライヘンバッハ(Hans Reichenbach, 1891年9月26日 - 1953年4月9日)は、科学哲学者であり、論理経験主義の代表的主唱者。ハンブルク生まれで、ロサンゼルスにて死去した。
 • Hans Reichenbach (Amburgo, 26 settembre 1891 – Los Angeles, 9 aprile 1953) è stato un filosofo della scienza tedesco.Diede importanti contributi alla teoria della probabilità e all’interpretazione filosofica della teoria della relatività, della meccanica quantistica e della termodinamica.
 • Hans Reichenbach (Hamburgo, 26 de setembro de 1891 — Los Angeles, 9 de abril de 1953) foi um filósofo da ciência alemão.
 • Hans Reichenbach (September 26, 1891 – April 9, 1953) was a leading philosopher of science, educator and proponent of logical empiricism. Reichenbach is best known for founding the Berlin Circle, and as the author of The Rise of Scientific Philosophy.
 • Hans Reichenbach (Hans Friedrich Herbert Günther Reichenbach) (Hamburg, 1891. szeptember 26. – Los Angeles, 1953. április 9.) német fizikus, matematikus, filozófus. Fő eredményekit a tudományfilozófia, episztemológia és fizika területén érte el. A Bécsi Kör vezető alakja, a logikai pozitivizmus berlini iskolájának egyik alapítója.
 • Hans Reichenbach (* 26. September 1891 in Hamburg; † 9. April 1953 in Los Angeles, Kalifornien) war Physiker, Philosoph und Logiker.
 • Hans Reichenbach (d. 26 Eylül 1891, Hamburg; ö. 9 Nisan 1953, Los Angeles) Nazi Almanyası'ndan kaçarak sığındığı Türkiye'de de hocalık yapmış olan çağdaş neopozitivist düşünür. Bilimin tümüyle rasyonel bir faaliyet olmakla birlikte, burada mutlak doğruluk düşüncesinden vazgeçilmesi gerektiğini öne süren Reichenbach yalnızca olasılıktan söz edebileceğimizi söylemiştir.
 • Hans Reichenbach (26. září 1891, Hamburg – 9. dubna 1953, Los Angeles) byl německo-americký filosof vědy a představitel logického pozitivismu. Jeho nejznámější dílo je The Rise of Scientific Philosophy ("Vznik vědecké filosofie", 1951).Reichenbach se narodil jako jeden z pěti dětí vzdělaného židovského obchodníka. Po maturitě v Hamburgu studoval stavební inženýrství ve Stuttgartu, fyziku, matematiku a filosofii v Berlíně, Erlangen, Göttingen a v Mnichově.
 • 한스 라이헨바흐(Hans Reichenbach, 1891년∼1953년)은 독일의 과학철학자이다.1891년 9월 26일 독일 함부르크에서 유태교에서 개신교로 개종한 아버지(브루노 라이헨바흐)와 개신교 신자인 어머니(젤마 멘첼) 사이에서 다섯 명의 자녀 중 셋째 아들로 태어났다. 1910년에서 1911년에 이르는 1년여 동안 라이헨바흐는 슈투트가르트에 있는 전문대학에서 공학을 연구했다. 라이헨바흐의 박사학위 논문(1916)은 수학적 확률이론이 어떻게 물리 세계에 적용되는지에 관한 문제를 다루고 있다. 1920년 중반 이후부터 라이헨바흐는 슈투트가르트에 있는 폴리테크닉 전문공과대학에서 상대성 이론과 과학철학, 라디오 및 조사방법론에 이르는 다양한 주제들을 강의했고, 이듬해인 1921년 엘리자베스와 결혼하여 두 자녀를 두었다. 1926년 라이헨바흐는 물리철학 교수로 베를린에 돌아왔는데, 아마도 아인슈타인이 큰 도움을 주었던 것으로 추정된다.
 • Hans Reichenbach (26 de septiembre de 1891, Hamburgo, – 9 de abril de 1953, Los Ángeles) fue físico, lógico y uno de los más importantes filósofos de la ciencia del siglo XX. Hizo importantes contribuciones a la teoría de la de probabilidad y a las interpretaciones filosóficas de la relatividad, de la mecánica cuántica y de la termodinámica.
 • Hans Reichenbach (ur. 26 września 1891 w Hamburgu, zm.
 • Hans Reichenbach Alemaniako filosofoa izan zen (Hanburgo, 1891 - Los Angeles, 1953). Fisikaren Filosofiako irakaslea izan zen Berlinen; 1933an, naziek aginpidea eskuratu zutenean, Turkiara erbesteratu zen eta Istanbulgo Unibertsitatean irakasle izan zen. Gero, Estatu Batuetara joan eta Kaliforniako Unibertsitateko irakasle izan zen. 1928an, beste batzuekin batera, Berlingo Taldea sortu zuen, filosofiaren eta zientziaren arteko harremanak aztertu nahi zituen zientzialari- eta pentsalari-taldea.
rdfs:label
 • Hans Reichenbach
 • Hans Reichenbach
 • Hans Reichenbach
 • Hans Reichenbach
 • Hans Reichenbach
 • Hans Reichenbach
 • Hans Reichenbach
 • Hans Reichenbach
 • Hans Reichenbach
 • Hans Reichenbach
 • Hans Reichenbach
 • Hans Reichenbach (Physiker)
 • Рейхенбах, Ганс
 • ハンス・ライヘンバッハ
 • 한스 라이헨바흐
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:influencedBy of
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:influencéPar of
is foaf:primaryTopic of