Hanged, drawn and quartered (pendu, traîné par une claie jusqu'à la potence et mis en quart ou équarri) est un supplice pratiqué en Grande-Bretagne pendant cinq siècles pour punir le crime de haute trahison, considéré comme plus vil que le meurtre et réclamant une peine plus exemplaire.Elle correspondait à la peine d'écartèlement qui était prévue pour la haute trahison en Italie, et qui a été adoptée en France pour les auteurs de régicides (comme Ravaillac).

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Hanged, drawn and quartered (pendu, traîné par une claie jusqu'à la potence et mis en quart ou équarri) est un supplice pratiqué en Grande-Bretagne pendant cinq siècles pour punir le crime de haute trahison, considéré comme plus vil que le meurtre et réclamant une peine plus exemplaire.Elle correspondait à la peine d'écartèlement qui était prévue pour la haute trahison en Italie, et qui a été adoptée en France pour les auteurs de régicides (comme Ravaillac). Elle était réservée aux hommes (les femmes subissaient le bûcher). Le dernier châtiment exécuté sur une personne vivante eut lieu en 1810, mais était encore pratiqué sur les cadavres jusqu'en 1870.
 • Hanged, drawn and quartered è stata dal 1351 una forma di pena capitale per condannare atti di alto tradimento nell'Inghilterra medioevale, anche se il rituale era già stato registrato durante i regni di Enrico III d'Inghilterra e di suo figlio Edoardo I d'Inghilterra nel XIII secolo. La forma di pena capitale fu modificata dal Treason Act nel 1814 (con impiccagione fino a morte), e abolita del tutto nel 1870.Nella prassi britannica, il macabro rituale in forma integrale prevedeva che il colpevole fosse: legato a una transenna, o pannello di legno, e trascinato da un cavallo sul luogo dell'esecuzione; denudato e legato con le mani dietro alla schiena; impiccato a una scala o carrello a nodo corto, in modo da non provocare la morte; sottoposto a castrazione totale di pene e testicoli, che venivano bruciati davanti agli occhi del suppliziato; sventrato ed eviscerato, senza ledere gli organi vitali, con le viscere bruciate davanti ai suoi occhi; decapitato; il suo corpo squartato in quattro parti a colpi di ascia, ed esposto nella città.Questo tipo di supplizio fu utilizzato principalmente per i colpevoli dei reati all'epoca considerati i più gravi, quali l'alto tradimento, la ribellione alla regalità, o l'offesa della persona del Re. Era riservato ai comuni sudditi, mentre i nobili venivano di regola decapitati. Le donne, per motivi di pubblica decenza, venivano in genere condannate al rogo.
 • Powieszenie, otwarcie wnętrzności i poćwiartowanie (ang. hanged, drawn and quartered) było jedną z form kary śmierci stosowaną w Anglii, głównie za zdradę stanu.Charakteryzowała się wyjątkowym okrucieństwem. Ze względu na skromność, by nie wystawiać nagości na widok publiczny, była wykonywana jedynie na mężczyznach. Kobiety winne zdrady były palone na stosie, lub przez zmiażdżenie, jak stało się w przypadku św. Małgorzaty Clitherow, na której wykonano tę karę, gdy była w stanie brzemiennym.
 • Penjat, arrossegat i esquarterat (en anglès hanged, drawn and quartered o, de vegades, hung, drawn and quartered) va ser un tipus d'execució implantat a Anglaterra a partir de l'any 1351 que era aplicat a aquells que eren considerats culpables d'alta traïció; aquest tipus de càstig, tanmateix, fou registrat per primera vegada durant el regnat del rei Enric III (1216-1272) i del seu successor, Eduard I (1272–1307). Els convictes eren lligats a un panell de fusta i arrossegats per un cavall fins al lloc d'execució, on eren penjats (fins a estar a punt de morir), emasculats, eviscerats, decapitats i esquarterats (tallats en quatre parts). Les restes eren sovint exposades en llocs importants arreu del país, tals com el pont de Londres. Per raons de decència pública, les dones convictes d'alta traïció eren cremades a la foguera.La severitat de la sentència es mesurava segons la serietat del crim. Com que es tractava d'un atac contra l'autoritat del monarca, l'alta traïció era considerada un acte prou deplorable com per demanar el càstig més extrem per l'infractor. Tot i que alguns convictes van aconseguir la commutació de pena i van finar d'una manera menys ignominiosa, durant els diversos segles que es va aplicar aquesta sentència molts homes culpables d'alta traïció van ser objecte d'aquesta pena capital. Entre ells s'hi troben sacerdots catòlics executats durant l'època elisabetiana i molts dels regicides de Carles I involucrats en l'execució d'aquest monarca l'any 1649.Tot i que la llei del Parlament anglès que defineix l'alta traïció encara roman en els llibres estatutaris del Regne Unit, en un llarg període de reforma legal del segle XIX la sentència penjat, arrossegat i esquarterat ("hanged, drawn and quartered") va ser canviada per arrossegat, penjat fins a la mort i decapitat i esquarterat pòstumament ("drawing, hanging until dead, and posthumous beheading and quartering"). El 1870 la llei va esdevenir obsoleta, i el 1998 el Regne Unit va abolir la pena de mort per traïció.
 • Повешение, потрошение и четвертование (англ. [to be] hanged, drawn and quartered) — вид смертной казни, возникший в Англии в правление короля Генриха III (1216—1272) и его преемника Эдуарда I (1272—1307) и официально учреждённый в 1351 году в качестве наказания для мужчин, признанных виновными в государственной измене. Приговорённых привязывали к деревянным салазкам, напоминавшим кусок плетёной изгороди, и протаскивали лошадьми к месту казни, где последовательно вешали (не давая задохнуться до смерти), кастрировали, потрошили, четвертовали и обезглавливали. Останки казнённых выставлялись напоказ в наиболее известных публичных местах королевства и столицы, в том числе на Лондонском мосту. Женщин, приговорённых к казни за государственную измену, из соображений «общественного приличия» сжигали на костре.Суровость приговора диктовалась серьёзностью преступления. Государственная измена, ставившая под угрозу авторитет монарха, считалась деянием, заслуживавшим чрезвычайного наказания, — и, хотя за всё время, пока оно практиковалось, нескольким из осуждённых приговор был смягчён и они подверглись менее жестокой и позорной казни, к большинству изменников английской короны (включая множество католических священников, казнённых в елизаветинскую эпоху, и группу цареубийц, причастных к смерти короля Карла I в 1649 году) была применена высшая санкция средневекового английского закона.Несмотря на то, что парламентский акт, определяющий понятие государственной измены, по-прежнему является составной частью действующего законодательства Соединённого Королевства, в ходе реформы британской правовой системы, длившейся бо́льшую часть XIX века, казнь через повешение, потрошение и четвертование была заменена волочением лошадьми, повешением до смерти, посмертным обезглавливанием и четвертованием, затем признана устаревшей и упразднена в 1870 году. В 1998 году смертная казнь за государственную измену в Великобритании была окончательно отменена.
 • To be hanged, drawn and quartered was from 1351 a statutory penalty in England for men convicted of high treason, although the ritual was first recorded during the reigns of King Henry III (1216–1272) and his successor, Edward I (1272–1307). Convicts were fastened to a hurdle, or wooden panel, and drawn by horse to the place of execution, where they were hanged (almost to the point of death), emasculated, disembowelled, beheaded and quartered (chopped into four pieces). Their remains were often displayed in prominent places across the country, such as London Bridge. For reasons of public decency, women convicted of high treason were instead burned at the stake.The severity of the sentence was measured against the seriousness of the crime. As an attack on the monarch's authority, high treason was considered a deplorable act demanding the most extreme form of punishment; although some convicts had their sentences modified and suffered a less ignominious end, over a period of several hundred years many men found guilty of high treason were subjected to the law's ultimate sanction. They included many English Catholic priests executed during the Elizabethan era, and several of the regicides involved in the 1649 execution of Charles I.Although the Act of Parliament defining high treason remains on the United Kingdom's statute books, during a long period of 19th-century legal reform the sentence of hanging, drawing and quartering was changed to drawing, hanging until dead, and posthumous beheading and quartering, before being abolished in England in 1870. The death penalty for treason was abolished in 1998.
 • Hanged, drawn and quartered (englisch für erhängt, ausgeweidet und gevierteilt) war die in England verhängte Strafe für Hochverrat, insbesondere wenn es um Land, Herrscher oder Falschmünzerei ging. Verhängt wurde sie von den Assisen, einem von der Krone eingesetzten Gerichtshof für Kapitalverbrechen, der Delikte „jenseits von Mord und Totschlag“ verhandelte.Die Strafe wurde erstmals unter dem englischen König Edward I. („Longshanks“) 1283 an dem walisischen Prinzen Dafydd ap Gruffydd vollstreckt. Im Jahre 1305 erlitt auch der schottische Nationalheld Sir William Wallace dieses Schicksal. 1605 wurden die Mitverschwörer von Guy Fawkes, die an der Schießpulververschwörung beteiligt waren, zu dieser Todesart verurteilt. Fawkes selbst wurde zum Tode am Strick verurteilt. Er verkürzte sein Sterben, da es ihm gelang, vom Galgenpodest zu springen, wobei er sich das Genick brach. Auch der englische Humanist Thomas Morus sollte infolge seiner Weigerung, für Heinrich VIII. den Suprematseid abzulegen, auf jene Art sterben. Das Urteil wurde allerdings dahingehend vom König entschärft, dass Morus 1535 enthauptet wurde.Erst ab 1814 wurden Teile der Strafe postum vollstreckt (drawing, quartering).
 • 首吊り・内臓抉り・四つ裂きの刑(英:Hanged, drawn and quartered)とは大逆罪に適用されたイングランドで最も重い死刑の一つである。1790年に廃止された。一般的な手順としては罪人は木枠(ハードル)に乗せられ処刑場まで曳かれていき、そこで先ず絞首縄(ヌース)を首に掛けられ吊るされるのだが、息絶える前に縄は切り落とされる。性器を切り取られ、内臓を引き摺り出され、最後に心臓を抉(えぐ)り出される。心臓は、未だ辛うじて息の有る(意識の有る)罪人に突き付けられ、見せ付けられる。性器や内臓は、罪人の目前で火中に投じられ、焼かれる。ここで罪人の首が刎ね落とされ、罪人は完全に絶命する。残った胴体は、両腕両脚に四つ裂きにされる。こうして首・両腕・両脚の五つに分けられた体は、国王に対する大逆を抑止する効果を狙い、市街の別々の場所に晒された。女の大逆犯の場合、少なくとも17世紀以降は火あぶりで処刑されるのが通例となり、この刑の宣告は見られなくなった。 フランスには大逆罪に適用される類似の刑罰として八つ裂きの刑がある。
 • Hanged, drawn and quartered (literalmente, 'ahorcado, arrastrado o eviscerado y descuartizado') fue un tipo de ejecución implantado en Inglaterra desde 1351 a quienes eran hallados culpables de alta traición. El castigo fue registrado por primera vez durante el reinado del rey Enrique III (1216–1272) y de su sucesor, Eduardo I (1272–1307). Los convictos eran atados y arrastrados por un caballo hasta el lugar de la ejecución; una vez allí, eran ahorcados (casi hasta el punto de muerte), emasculados, eviscerados, decapitados y descuartizados (cortados en cuatro partes). A menudo, sus restos eran exhibidos en lugares importantes, como el Puente de Londres. Por razones de «decencia pública», las mujeres condenadas por alta traición eran, en cambio, quemadas en la hoguera.La severidad de la sentencia era medida de acuerdo a la seriedad del crimen. Dado que se trataba de un ataque a la autoridad del monarca, la alta traición era considerada un acto suficientemente deplorable para demandar la forma más extrema de castigo. Por ello, si bien algunos convictos lograron la conmutación de la pena y sufrieron un final menos ignominioso, durante varios siglos muchos hombres encontrados culpables de alta traición sufrieron esta pena máxima. Muchos personajes famosos fueron objeto de este castigo, como los más de cien sacerdotes católicos ingleses ejecutados en Tyburn. Las personas involucradas en complots religiosos, como la Conspiración de la pólvora, fueron ejecutadas, así como algunos regicidas que participaron en la sentencia a muerte del rey Carlos I. Durante los Bloody Assizes de 1685, varios cientos de rebeldes fueron ejecutados en menos de un mes.Aunque la ley del Parlamento de Inglaterra que definía el delito de alta traición se mantiene en los estatutos del Reino Unido, durante un largo período de reforma legal en el siglo XIX, la sentencia de hanged, drawn and quartered fue sustituida por otra forma de ejecución: ser arrastrado, ahorcado hasta la muerte y decapitado y descuartizado de manera póstuma, aunque este castigo también quedó obsoleto en Inglaterra en 1870. Finalmente, la pena de muerte por traición fue abolida en 1998.
 • 교수척장분지형(絞首剔臟分肢刑;목매달고 내장발라 사지토막내기;Hanged, drawn and quartered)은 잉글랜드에서 실시된 국가반역죄에 적용되었던 극형이다. 유럽의 모든 극형을 종합한듯한 형벌로 특1급의 남성 반역범죄자들에게만 집행하였다.(반역죄를 저지른 여성은 화형에 처했다) 1790년 영국에서 역모범에 대한 처벌이 교수형으로 바뀌고, 아일랜드에서도 1796년에 이를 폐지하면서 사라졌다.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 483095 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageInterLanguageLink
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 16979 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 146 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 108850642 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • Hanged, drawn and quartered (pendu, traîné par une claie jusqu'à la potence et mis en quart ou équarri) est un supplice pratiqué en Grande-Bretagne pendant cinq siècles pour punir le crime de haute trahison, considéré comme plus vil que le meurtre et réclamant une peine plus exemplaire.Elle correspondait à la peine d'écartèlement qui était prévue pour la haute trahison en Italie, et qui a été adoptée en France pour les auteurs de régicides (comme Ravaillac).
 • Powieszenie, otwarcie wnętrzności i poćwiartowanie (ang. hanged, drawn and quartered) było jedną z form kary śmierci stosowaną w Anglii, głównie za zdradę stanu.Charakteryzowała się wyjątkowym okrucieństwem. Ze względu na skromność, by nie wystawiać nagości na widok publiczny, była wykonywana jedynie na mężczyznach. Kobiety winne zdrady były palone na stosie, lub przez zmiażdżenie, jak stało się w przypadku św. Małgorzaty Clitherow, na której wykonano tę karę, gdy była w stanie brzemiennym.
 • 首吊り・内臓抉り・四つ裂きの刑(英:Hanged, drawn and quartered)とは大逆罪に適用されたイングランドで最も重い死刑の一つである。1790年に廃止された。一般的な手順としては罪人は木枠(ハードル)に乗せられ処刑場まで曳かれていき、そこで先ず絞首縄(ヌース)を首に掛けられ吊るされるのだが、息絶える前に縄は切り落とされる。性器を切り取られ、内臓を引き摺り出され、最後に心臓を抉(えぐ)り出される。心臓は、未だ辛うじて息の有る(意識の有る)罪人に突き付けられ、見せ付けられる。性器や内臓は、罪人の目前で火中に投じられ、焼かれる。ここで罪人の首が刎ね落とされ、罪人は完全に絶命する。残った胴体は、両腕両脚に四つ裂きにされる。こうして首・両腕・両脚の五つに分けられた体は、国王に対する大逆を抑止する効果を狙い、市街の別々の場所に晒された。女の大逆犯の場合、少なくとも17世紀以降は火あぶりで処刑されるのが通例となり、この刑の宣告は見られなくなった。 フランスには大逆罪に適用される類似の刑罰として八つ裂きの刑がある。
 • 교수척장분지형(絞首剔臟分肢刑;목매달고 내장발라 사지토막내기;Hanged, drawn and quartered)은 잉글랜드에서 실시된 국가반역죄에 적용되었던 극형이다. 유럽의 모든 극형을 종합한듯한 형벌로 특1급의 남성 반역범죄자들에게만 집행하였다.(반역죄를 저지른 여성은 화형에 처했다) 1790년 영국에서 역모범에 대한 처벌이 교수형으로 바뀌고, 아일랜드에서도 1796년에 이를 폐지하면서 사라졌다.
 • To be hanged, drawn and quartered was from 1351 a statutory penalty in England for men convicted of high treason, although the ritual was first recorded during the reigns of King Henry III (1216–1272) and his successor, Edward I (1272–1307). Convicts were fastened to a hurdle, or wooden panel, and drawn by horse to the place of execution, where they were hanged (almost to the point of death), emasculated, disembowelled, beheaded and quartered (chopped into four pieces).
 • Penjat, arrossegat i esquarterat (en anglès hanged, drawn and quartered o, de vegades, hung, drawn and quartered) va ser un tipus d'execució implantat a Anglaterra a partir de l'any 1351 que era aplicat a aquells que eren considerats culpables d'alta traïció; aquest tipus de càstig, tanmateix, fou registrat per primera vegada durant el regnat del rei Enric III (1216-1272) i del seu successor, Eduard I (1272–1307).
 • Hanged, drawn and quartered (englisch für erhängt, ausgeweidet und gevierteilt) war die in England verhängte Strafe für Hochverrat, insbesondere wenn es um Land, Herrscher oder Falschmünzerei ging. Verhängt wurde sie von den Assisen, einem von der Krone eingesetzten Gerichtshof für Kapitalverbrechen, der Delikte „jenseits von Mord und Totschlag“ verhandelte.Die Strafe wurde erstmals unter dem englischen König Edward I.
 • Hanged, drawn and quartered è stata dal 1351 una forma di pena capitale per condannare atti di alto tradimento nell'Inghilterra medioevale, anche se il rituale era già stato registrato durante i regni di Enrico III d'Inghilterra e di suo figlio Edoardo I d'Inghilterra nel XIII secolo.
 • Повешение, потрошение и четвертование (англ. [to be] hanged, drawn and quartered) — вид смертной казни, возникший в Англии в правление короля Генриха III (1216—1272) и его преемника Эдуарда I (1272—1307) и официально учреждённый в 1351 году в качестве наказания для мужчин, признанных виновными в государственной измене.
 • Hanged, drawn and quartered (literalmente, 'ahorcado, arrastrado o eviscerado y descuartizado') fue un tipo de ejecución implantado en Inglaterra desde 1351 a quienes eran hallados culpables de alta traición. El castigo fue registrado por primera vez durante el reinado del rey Enrique III (1216–1272) y de su sucesor, Eduardo I (1272–1307).
rdfs:label
 • Hanged, drawn and quartered
 • Повешение, потрошение и четвертование
 • Hanged, drawn and quartered
 • Hanged, drawn and quartered
 • Hanged, drawn and quartered
 • Hanged, drawn and quartered
 • Penjat, arrossegat i esquarterat
 • Powieszenie i poćwiartowanie
 • 首吊り・内臓抉り・四つ裂きの刑
 • 교수척장분지형
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of