L'hénothéisme (grec ancien εἷς θεός [heis theos], « Un dieu ») ou kathénothéisme (un dieu à la fois) est un concept développé par Max Müller dans ses travaux sur le védisme pour désigner une forme de croyance en une pluralité de dieux dans laquelle l'un d'entre eux joue un rôle prédominant par rapport aux autres et reçoit un culte préférentiel.Pour Müller, l'hénothéisme est une « forme première » du polythéisme.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • L'hénothéisme (grec ancien εἷς θεός [heis theos], « Un dieu ») ou kathénothéisme (un dieu à la fois) est un concept développé par Max Müller dans ses travaux sur le védisme pour désigner une forme de croyance en une pluralité de dieux dans laquelle l'un d'entre eux joue un rôle prédominant par rapport aux autres et reçoit un culte préférentiel.Pour Müller, l'hénothéisme est une « forme première » du polythéisme. Dans ses travaux ultérieurs, il pense en discerner aussi l'expression dans les formes primitives des religions gréco-romaine et germaniques, entre autres.Müller distinguait très nettement l'hénothéisme, où la vénération de plusieurs divinités reste admise, du monothéisme qui, à son sens, se caractérise par un refus de la pluralité. Ce serait donc déformer sa pensée que d'assimiler la monolâtrie à l'hénothéisme.
 • Примотеизмът по същество е политеистична религия, но при него едно божество се счита за върховно и особено важно за света и хората, а останалите божества се възприемат като по-низши, подчинени нему.
 • Der Begriff Henotheismus (aus griech.: heis, henos „ein“ und theos „Gott“) wurde von dem Indologen Friedrich Max Müller (1823–1900) eingeführt und bezeichnet den Glauben an einen höchsten Gott, was jedoch im Unterschied zum Monotheismus der abrahamitischen Religionen die Verehrung anderer untergeordneter Götter nicht prinzipiell ausschließt. Neben dem Begriff des Henotheismus wird „Monolatrie“ mit gleicher Bedeutung verwendet.
 • 単一神教(たんいつしんきょう、henotheism) は、一柱の神を信仰する信仰、宗教の形態。同じ一神教でも唯一神教が他の神々の存在を認めないのに対し、単一神教は他の神々の存在を前提とし、その中の一柱を主神として特に崇拝する。パンテオンの中に主神に従属的な神々を認める点で、他宗教の神々の存在は認めるものの自己が崇拝する対象の中に他の神を持たない拝一神教とも異なる。単一神教はインドのヴェーダの信仰をモデルにフリードリヒ・マックス・ミュラーによって「多神教の実態と一神教の原則」を併せ持つ信仰形態として概念化された。多神教における主神への崇拝との相違は、まず、パンテオンとしての神々の体系、相互関係がスタティックに確定していないことである。祭儀や、祭祀集団によって、主神は交替し、その際、他の神々は二次的な位置に格下げされ、それらの伝承は相互に矛盾する場合もある。主神になりうる主要な神々の間の関係について、確定した教義はなく、それぞれの場合に、それぞれが、唯一絶対の根源的な神のように扱われる。シヴァ、インドラ、ヴィシュヌなどが典型である。
 • Henoteismus (řecky heis Theos - jeden bůh) je označení pro takový druh náboženství, které uctívá jednoho hlavního či nejvyššího boha, ale - na rozdíl od náboženství monoteistických - nevylučuje ani nepopírá existenci jiných bohů (polyteismus). Podobný význam má i slovo monolatrie.Pojem vytvořil německý filosof Friedrich Schelling a zpopularizoval indolog Max Müller, který jím charakterizoval indická náboženství. Za příklad může posloužit kemetismus či řecké náboženství. Henoteistické pojetí víry můžeme najít také v učení mormonů.
 • Henoteizm, din ve felsefede, Max Müller tarafından çıkarılmış, bir tanrıya bağlanırken diğer tanrıların varlığını da kabullenmeyi tanımlar. Yunanca heis theos, "bir tanrı". Müller'e göre bu, "prensipte monoteizm, gerçekte (uygulamada) ise politeizm"dir. Terimdeki varyasyonlar içlemci monoteizm ve monarşil politeizm, fenomenin farklı fromlarını ayrıştırmak için ortaya atılmıştır. İlgili terimler ise monolatrizm ve katenoteizmdir ki bunlar genellikle henoteizmin alt tipleri olarak anlaşılmıştır.
 • In de godsdienst en filosofie is het henotheïsme het geloof in, en mogelijke verering van, meerdere goden, waarvan één god een prominente rol vervult. De term werd geïntroduceerd door Max Müller en is afgeleid van de Griekse woorden henos, 'één', en theos, 'god'. Het wordt ook kathenotheïsme, inclusief monotheïsme of monarchisch polytheïsme genoemd.Net als het monolatrisme is het henotheïsme een kruising tussen monotheïsme en polytheïsme. Het verschilt van monolatrisme, echter, in zoverre dat monolatrisme het geloof in meerdere goden maar de verering van slechts één god is, terwijl het henotheïsme de verering van verscheidene goden kan omvatten. Het henotheïsme staat dus dichter bij het polytheïsme dan monolatrisme.Terwijl de monotheïst stelt dat zijn god of godin de énige zou zijn ("er is geen andere god behàlve deze god"), stelt de henotheïst dat hij de zijne de beste vindt ("er is geen andere god zoàls deze god"). Henotheïstische religies worden dan ook veelal sterk gekenmerkt door een onderwerping aan de betreffende superieur geachte godheid.Voorbeelden van henotheïsme in de klassieke Oudheid waren de cultus van de Egyptische god Serapis en de godin Isis en de Griekse goden Dionysos, Hermes en Helios in het Romeinse rijk.
 • L'Enoteismo (dal greco antico εἷς (radice ενο, "eno") θεός, "un dio"), termine coniato da Max Müller, indica un tipo di religiosità che prevede la preminenza di un dio su tutti gli altri, tale da accentrare su di esso tutto il culto; è pertanto una forma di culto intermedia tra politeismo e monoteismo, in cui è venerata in particolar modo una singola divinità, senza tuttavia negare l'esistenza di altre divinità, di cui però di solito è sottolineata l'estraneità e/o l'inferiorità.
 • A henoteizmus (görög heis theos, „egy isten”) kifejezést Max Müller alkotta arra a vallási nézetre, amikor valaki egy istent imád, de elismeri más istenek létezését. Müller úgy vélte, a henoteizmus „elvben monoteizmus, gyakorlatban politeizmus.” Ezt a kifejezést tette meg a nyugati teológiát és vallási exceptionalizmust illető kritikája központjává; a kritikában kifogásolta azt a feltételezést, hogy az egyistenhit felsőbbrendű a sokistenhitekhez képest.A szóval rokon értelmű kifejezések az inkluzív monoteizmus és a monarchiális politeizmus, melyek ugyanezen jelenség egyes formáit írják le. Rokon fogalom a monolatrizmus és a kathenoteizmus, melyeket általában a henoteizmus alfajainak tekintenek. Utóbbi a görög καθ’ ἕνα θεόν (kath' hena theon – „egyszerre egy isten”) kifejezésből ered. A henoteizmus hasonlít a monolatriához, ami azt jelenti, hogy valaki csak egy istent imád, de a henoteista egy bizonyos panteonon belül bármelyik istent imádhatja a körülményektől függően.A henoteizmus a legtöbb sokistenhitre jellemző. Különböző megjelenési formái vannak az egyénitől a területi és állami henoteizmusig.Az egyéni jelleg abban jelentkezik, amikor szokássá válik a nagy, közös panteonból egy személyes védnököt kiválasztani. A személyes védnök válik az egyén főistenévé, akinek így a hivatalos isteni hierarchiától eltérő, saját ranglistája lesz. Ez nem befolyásolja részvételét a hivatalos kultuszokban. A területi henoteizmusban egy-egy tájegységnek, városkörzetnek vagy egyéb politikai-földrajzi entitásnak van saját hierarchiája. Ennek legmarkánsabb példája az ókori Egyiptom, ahol szinte minden fontosabb kultuszhelyen önálló főistent, istentriászt vagy isteni kilencséget tiszteltek. Mennoferben Ptah, Unuban Atum (később Atum-Ré), Uaszetben eredetileg Hnum, később Ámon majd Ámon-Ré, Per Szobekben Szobek helyileg világteremtő jellegűek és a panteon főisteni tisztét töltötték be. Ezt a rendszert már Étienne Drioton is a „látens monoteizmussal” hozta összefüggésbe. Valószínűleg önállóan kialakuló területi panteonok összeolvadásáról van szó, amelyben a hivatalos, állami főisteni tisztet legtöbbször az uralkodóház származása határozta meg. Az állami kultuszok azonban nem befolyásolták a helyieket és fordítva. Hasonló rendszer alakult ki az ókori görögöknél is, ahol a korai időszakokban egymástól elszigetelt földrajzi egységek önálló panteonjai olvadtak össze azzá, amit görög mitológiaként ismerünk.Mezopotámiában hasonló kiindulásból állami henoteizmus lett, a sumer városállamok felett hegemóniát gyakorló állam hitvilága szabta meg az állami kultuszok főistenét és a panteon pontos struktúráját, miközben a mezopotámiai mitológia egyébként meglehetősen egységes maradt. Amikor Uruk átvette az irányítást a legfontosabb sumer államok felett, akkor Istár és An váltak a főistenekké, közben Istár összeolvadt a kisi Inannával. Később Ur idején Nanna és Ningal váltak állami istenekké. Az Akkád Birodalom Nanna akkád változatát, Színt tisztelte. Eközben északnyugaton az asszírok már Assur kultuszait gyakorolták, aki a helyi főisten volt és később az Asszír Birodalom idején a teljes térség főistenévé vált. Assur egyébként is az egyik legfontosabb mezopotámiai isten, Enlil helyi változata. Mindezek a változások azonban a legkisebb mértékben sem akadályozták meg, hogy egyes templomok papsága a saját istenét helyileg fontosabbnak tartsa az állami istennél. Az állami henoteizmus egyik utolsó megnyilvánulása a Római Birodalom kereszténység előtti utolsó szakasza, ahol Septimius Severustól kezdődően szinte minden császár megpróbálkozott valamilyen egységes állami kultusz létrehozásával. Legtöbbjük azonban sikertelen kísérlet volt, mert a római vallási toleranciával alapvetően ellenkezett a bevezetni kívánt államvallás. Államvallást Rómában csak hosszas vajúdás során az I. Constantinustól I. Theodosiusig terjedő időszakban a kereszténységnek sikerült a birodalomra erőltetni.
 • L'henoteisme és creença en diversos déus entre els quals en destaca un, o bé la creença en un únic Déu admetent l'existència o possible existència d'altres divinitats. Històricament s'ha vist com un pas intermedi: del politeisme es passa a un henoteisme perquè una de les divinitats del panteó pren més importància, d'aquí es passa a la monolatria (només s'adora i es prega a aquella divinitat), de tal manera que les altres acaben desapareixent o són vistes com a part de la mitologia antiga, llavors neix el monoteisme o creença en un sol Déu veritable. Si es considera l'henoteisme com una fase de la religió, diversos cultes, tant politeistes com monoteistes, han tingut etapes henoteistes o bé han destacat un Déu per sobre dels altres. Entre els grecs, Zeus era el Déu suprem, per exemple. Molts filòsofs ha postulat l'existència de l'U suprem enmig d'un conjunt de divinitats, com Pitàgores o Plotí. El culte solar d'Amenophis IV es pot llegir com henoteisme, ja que no va aconseguir anul·lar el culte a altres Déus, que van retornar amb força entre els egipcis després de la seva mort.
 • Генотеи́зм (Henotheismus) или энотеизм — термин, введенный в употребление Максом Мюллером и обозначает такое состояние религиозного сознания, при котором из пантеона многочисленных богов или божеств почитается или выделяется один самый верховный и могущественный, с точки зрения адептов, Бог. Генотеизм отличается от Монотеизма (единобожия) тем, что выделение одного самого могущественного Бога не исключает почитания и поклонения другим богам из имеющегося пантеона . С генотеизмом не следует смешивать религиозно-философское слияние всех богов в одном определенном, какое мы находим, напр., в (позднейших) орфических гимнах к Зевсу. Генотеизм является как бы переходной ступенью между Пантеизмом и Монотеизмом.
 • Henoteizm (z gr. εἷς heis, dopełniacz ἑνός henos – "jeden", θεός theos – "bóg") – forma przejściowa religii pomiędzy politeizmem a monoteizmem.W henoteizmie uznaje się wielkość wielu bogów przy jednoczesnym wywyższeniu jednego bóstwa (najczęściej jest to stojący na czele panteonu bóg). W odróżnieniu od monoteizmu pomniejsze bóstwa mogą być uznawane za hipostazy najwyższego, ale nie stanowią z nim jedności. Termin ten został wprowadzony w 1860 roku przez F.M. Müllera w związku z badaniami nad religią Wed. Jest to typ wierzeń charakterystyczny m.in. dla plemion aramejskich i wczesnego hinduizmu, swoista odmiana henoteizmu występowała w wedyzmie, gdzie każde z bóstw w momencie adoracji otrzymywało pozycję pierwszoplanową. W ograniczonym zakresie wierzenia typu henoteistycznego występowały na starożytnym Bliskim Wschodzie, również wśród plemion żydowskich, u których czysty monoteizm uformował się ostatecznie dopiero w okresie Izajasza w VI wieku p.n.e. (np. henoteizm Abrahama czy henoteizm Mojżesza). Do henoteizmu dążyły także religie starożytnej Mezopotamii (babiloński Marduk czy asyryjski Aszur byli panami Wszechświata otoczonymi szczególną czcią, Babilończycy nazywali Marduka "Bel", czyli "Pan") oraz starożytnego Egiptu (liczne bóstwa były w pewnym okresie traktowane jako emanacje boga-Słońca Ra). Henoteizm wydaje się być niejako religijną skłonnością ludów semickich (kanaanejskie i aramejskie bóstwa amorficzne). Pewne elementy henoteizmu występowały także między innymi w mitologii greckiej oraz w wierzeniach Słowian i Germanów, a także w prekolumbijskim Meksyku (Netzahuatlcoyotl).
 • 단일신교(單一神敎, henotheism)란 여러 신을 인정하면서도, 상황에 따라 그중 하나를 주신(主神)으로 섬기는 종교를 말한다. 신이 유일해야 한다고 보지 않기 때문에 일신교와 구별되어, 선택적 일신교 또는 택일신교(擇一神敎)라고 부르기도 한다. 또한 많은 신 중 하나의 신만을 섬기기 때문에 절대적인 다신교와도 차이가 있다.일신교는 기본적으로 하나의 신만을 섬기는 것을 의미한다. 그러나 하나의 신만을 섬긴다고 해서 그것이 항상 엄격한 일신교, 즉 절대적 일신교인 것은 아니다. 경쟁하는 다른 여러 신 중에서 하나의 신만을 경배한다는 의미일 수도 있기 때문이다. 기독교의 구약 성경 신명기 5장 10절의 "내 앞에서 다른 신을 섬기지 말라."는 말에는 이러한 것이 암시되어 있다. 다신교라 할지라도 내재적인 유일신을 인정할 수 있다. 고대 그리스 철학자들은 신이 어떤 식으로든 세계에 내재되어 있다고 여겼으며, 힌두교에서는 세계 자체는 환영이며 브라만만이 우주의 궁극적인 실재라고 파악한다는 점에서 힌두교 역시 덜 엄격한 일신교라고 볼 수 있다는 주장도 있다. 이런 주장에 입각할 때, 아브라함 계통의 종교를 절대적 일신교라고 한다면 힌두교는 선택적 일신교, 즉 단일신교에 해당한다. 정토진종의 경우도 여러 신과 부처를 인정하나 오직 아미타불에만 의지하므로 선택적 일신교, 즉 단일신교에 해당한다고 볼 수 있다.일신숭배는 여러 신을 인정하며 그 중 하나만을 신앙의 대상으로 삼는다는 점에서는 단일신교와 동일하다.
 • Henotheism (Greek εἷς θεός heis theos "one god") is the belief in and worship of a single God while accepting the existence or possible existence of other deities that may also be worshipped. The term was originally coined by Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling (1775–1854) to depict early stages of monotheism. Max Müller (1823–1900), a German philologist and orientalist, brought the term into common usage. Müller made the term central to his criticism of Western theological and religious exceptionalism (relative to Eastern religions), focusing on a cultural dogma which held "monotheism" to be both fundamentally well-defined and inherently superior to differing conceptions of God.
 • Henoteisme adalah suatu pemahaman bahwa hanya ada satu dewa yang berkuasa di dalam dunia tanpa memungkiri akan keberadaan dewa-dewa lainnya. Henoteisme juga dipahami sebuah tahap keagamaan yang berada di antara politeisme ke monoteisme. Tahap keagamaan yang dimaksud adalah Tahap perubahan keyakinan dari keyakinan bahwa ada banyak dewa yang berkuasa (politeisme] sampai keyakinan bahwa hanya ada satu dewa berkuasa (monoteisme). Henoteisme mempunyai sinonim yaitu monolatrisme. Secara implisit, pemahaman henoteisme ini dapat ditemukan dalam salah satu tokoh Alkitab yaitu Musa. Dalam kaitannya dengan ibadah atau penyembahan, henoteisme dilihat sebagai suatu ibadah yang secara temporal dilakukan terhadap satu dewa yang dianggap berkuasa. Namun, dewa yang dianggap berkuasa tersebut menyerap dewa-dewa lainnya.
 • El henoteísmo o monolatría (del griego: heis, henos "un" y theos "dios") es la creencia religiosa según la cual se reconoce la existencia de varios dioses, pero sólo uno de ellos es suficientemente digno de adoración por parte del fiel.Históricamente, el henoteísmo ha aparecido en pueblos politeístas que, por ciertas circunstancias de carácter espiritual, han alcanzado el monoteísmo. De esta manera el henoteísta no es un politeísta ni un monoteísta en sentido estricto. El henoteísmo comparte con el politeísmo la creencia en varios dioses, aunque no los considera tan dignos de veneración como el dios propio del henoteísta. Y comparte con el monoteísmo la creencia de que sólo un único dios es merecedor de adoración, aunque no niega frontalmente la existencia de otros dioses.
 • Henoteísmo (do grego hen theos, "um deus") é termo criado pelo orientalista e estudioso das religiões Max Müller (1823-1900) para designar a crença em um deus único, mesmo aceitando a existência possível de outros deuses. Seu objetivo era estudar comparativamente as religiões orientais e o monoteísmo judaico, islâmico e cristão, contestando a superioridade teológica deste perante outras concepções de divindade. Termos equivalentes a essa ideia são "monoteísmo inclusivo" e "politeísmo monárquico". Nesse sentido, um "deus" pode se referir a uma personificação (entre outras) do Deus supremo, mas também pode-se atribuir a esse Deus o poder de assumir múltiplas personalidades.
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 28232 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 4392 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 12 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 89780327 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:année
 • 1915 (xsd:integer)
 • 1959 (xsd:integer)
 • 1976 (xsd:integer)
 • 1987 (xsd:integer)
 • 2007 (xsd:integer)
 • 2010 (xsd:integer)
prop-fr:auteur
 • Henri Clavier
 • Philippe Borgeaud
prop-fr:collection
 • Novum Testamentum, Suppléments
prop-fr:directeur
 • oui
 • Régine Azria
prop-fr:id
 • Dicorel
 • Poupard
 • Yusa
prop-fr:isbn
 • 0 (xsd:integer)
 • 9 (xsd:integer)
 • 0978-02-13 (xsd:date)
prop-fr:lang
 • de
 • en
prop-fr:lieu
 • Leyde
 • Paris
 • Tübingen
 • Edinburgh
prop-fr:nom
 • Azria
 • Eliade
 • Hastings
 • Hervieu-Léger
 • Poupard
prop-fr:pages
 • xvi + 424
prop-fr:passage
 • 257 (xsd:integer)
 • 266 (xsd:integer)
 • 832 (xsd:integer)
prop-fr:prénom
 • Danièle
 • James
 • Paul
 • Régine
 • Mircea
prop-fr:titre
 • Dictionnaire des faits religieux
 • Dictionnaire des religions
 • Die Religion in Geschichte und Gegenwart
 • Encyclopaedia or Religion and Ethics
 • The Encyclopedia of Religion
 • Les Variétés de la pensée biblique et le problème de son unité
prop-fr:volume
 • 1 (xsd:integer)
 • 3 (xsd:integer)
 • 6 (xsd:integer)
 • 8 (xsd:integer)
 • 43 (xsd:integer)
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
prop-fr:éditeur
 • Brill
 • Macmillan
 • PUF
 • Presses universitaires de France, avec le concours du Centre National du Livre
dcterms:subject
rdfs:comment
 • L'hénothéisme (grec ancien εἷς θεός [heis theos], « Un dieu ») ou kathénothéisme (un dieu à la fois) est un concept développé par Max Müller dans ses travaux sur le védisme pour désigner une forme de croyance en une pluralité de dieux dans laquelle l'un d'entre eux joue un rôle prédominant par rapport aux autres et reçoit un culte préférentiel.Pour Müller, l'hénothéisme est une « forme première » du polythéisme.
 • Примотеизмът по същество е политеистична религия, но при него едно божество се счита за върховно и особено важно за света и хората, а останалите божества се възприемат като по-низши, подчинени нему.
 • Der Begriff Henotheismus (aus griech.: heis, henos „ein“ und theos „Gott“) wurde von dem Indologen Friedrich Max Müller (1823–1900) eingeführt und bezeichnet den Glauben an einen höchsten Gott, was jedoch im Unterschied zum Monotheismus der abrahamitischen Religionen die Verehrung anderer untergeordneter Götter nicht prinzipiell ausschließt. Neben dem Begriff des Henotheismus wird „Monolatrie“ mit gleicher Bedeutung verwendet.
 • 単一神教(たんいつしんきょう、henotheism) は、一柱の神を信仰する信仰、宗教の形態。同じ一神教でも唯一神教が他の神々の存在を認めないのに対し、単一神教は他の神々の存在を前提とし、その中の一柱を主神として特に崇拝する。パンテオンの中に主神に従属的な神々を認める点で、他宗教の神々の存在は認めるものの自己が崇拝する対象の中に他の神を持たない拝一神教とも異なる。単一神教はインドのヴェーダの信仰をモデルにフリードリヒ・マックス・ミュラーによって「多神教の実態と一神教の原則」を併せ持つ信仰形態として概念化された。多神教における主神への崇拝との相違は、まず、パンテオンとしての神々の体系、相互関係がスタティックに確定していないことである。祭儀や、祭祀集団によって、主神は交替し、その際、他の神々は二次的な位置に格下げされ、それらの伝承は相互に矛盾する場合もある。主神になりうる主要な神々の間の関係について、確定した教義はなく、それぞれの場合に、それぞれが、唯一絶対の根源的な神のように扱われる。シヴァ、インドラ、ヴィシュヌなどが典型である。
 • Henoteizm, din ve felsefede, Max Müller tarafından çıkarılmış, bir tanrıya bağlanırken diğer tanrıların varlığını da kabullenmeyi tanımlar. Yunanca heis theos, "bir tanrı". Müller'e göre bu, "prensipte monoteizm, gerçekte (uygulamada) ise politeizm"dir. Terimdeki varyasyonlar içlemci monoteizm ve monarşil politeizm, fenomenin farklı fromlarını ayrıştırmak için ortaya atılmıştır. İlgili terimler ise monolatrizm ve katenoteizmdir ki bunlar genellikle henoteizmin alt tipleri olarak anlaşılmıştır.
 • L'Enoteismo (dal greco antico εἷς (radice ενο, "eno") θεός, "un dio"), termine coniato da Max Müller, indica un tipo di religiosità che prevede la preminenza di un dio su tutti gli altri, tale da accentrare su di esso tutto il culto; è pertanto una forma di culto intermedia tra politeismo e monoteismo, in cui è venerata in particolar modo una singola divinità, senza tuttavia negare l'esistenza di altre divinità, di cui però di solito è sottolineata l'estraneità e/o l'inferiorità.
 • El henoteísmo o monolatría (del griego: heis, henos "un" y theos "dios") es la creencia religiosa según la cual se reconoce la existencia de varios dioses, pero sólo uno de ellos es suficientemente digno de adoración por parte del fiel.Históricamente, el henoteísmo ha aparecido en pueblos politeístas que, por ciertas circunstancias de carácter espiritual, han alcanzado el monoteísmo. De esta manera el henoteísta no es un politeísta ni un monoteísta en sentido estricto.
 • 단일신교(單一神敎, henotheism)란 여러 신을 인정하면서도, 상황에 따라 그중 하나를 주신(主神)으로 섬기는 종교를 말한다. 신이 유일해야 한다고 보지 않기 때문에 일신교와 구별되어, 선택적 일신교 또는 택일신교(擇一神敎)라고 부르기도 한다. 또한 많은 신 중 하나의 신만을 섬기기 때문에 절대적인 다신교와도 차이가 있다.일신교는 기본적으로 하나의 신만을 섬기는 것을 의미한다. 그러나 하나의 신만을 섬긴다고 해서 그것이 항상 엄격한 일신교, 즉 절대적 일신교인 것은 아니다. 경쟁하는 다른 여러 신 중에서 하나의 신만을 경배한다는 의미일 수도 있기 때문이다. 기독교의 구약 성경 신명기 5장 10절의 "내 앞에서 다른 신을 섬기지 말라."는 말에는 이러한 것이 암시되어 있다. 다신교라 할지라도 내재적인 유일신을 인정할 수 있다.
 • Henoteisme adalah suatu pemahaman bahwa hanya ada satu dewa yang berkuasa di dalam dunia tanpa memungkiri akan keberadaan dewa-dewa lainnya. Henoteisme juga dipahami sebuah tahap keagamaan yang berada di antara politeisme ke monoteisme. Tahap keagamaan yang dimaksud adalah Tahap perubahan keyakinan dari keyakinan bahwa ada banyak dewa yang berkuasa (politeisme] sampai keyakinan bahwa hanya ada satu dewa berkuasa (monoteisme). Henoteisme mempunyai sinonim yaitu monolatrisme.
 • In de godsdienst en filosofie is het henotheïsme het geloof in, en mogelijke verering van, meerdere goden, waarvan één god een prominente rol vervult. De term werd geïntroduceerd door Max Müller en is afgeleid van de Griekse woorden henos, 'één', en theos, 'god'. Het wordt ook kathenotheïsme, inclusief monotheïsme of monarchisch polytheïsme genoemd.Net als het monolatrisme is het henotheïsme een kruising tussen monotheïsme en polytheïsme.
 • L'henoteisme és creença en diversos déus entre els quals en destaca un, o bé la creença en un únic Déu admetent l'existència o possible existència d'altres divinitats.
 • Henoteismus (řecky heis Theos - jeden bůh) je označení pro takový druh náboženství, které uctívá jednoho hlavního či nejvyššího boha, ale - na rozdíl od náboženství monoteistických - nevylučuje ani nepopírá existenci jiných bohů (polyteismus). Podobný význam má i slovo monolatrie.Pojem vytvořil německý filosof Friedrich Schelling a zpopularizoval indolog Max Müller, který jím charakterizoval indická náboženství. Za příklad může posloužit kemetismus či řecké náboženství.
 • A henoteizmus (görög heis theos, „egy isten”) kifejezést Max Müller alkotta arra a vallási nézetre, amikor valaki egy istent imád, de elismeri más istenek létezését.
 • Генотеи́зм (Henotheismus) или энотеизм — термин, введенный в употребление Максом Мюллером и обозначает такое состояние религиозного сознания, при котором из пантеона многочисленных богов или божеств почитается или выделяется один самый верховный и могущественный, с точки зрения адептов, Бог. Генотеизм отличается от Монотеизма (единобожия) тем, что выделение одного самого могущественного Бога не исключает почитания и поклонения другим богам из имеющегося пантеона .
 • Henoteizm (z gr. εἷς heis, dopełniacz ἑνός henos – "jeden", θεός theos – "bóg") – forma przejściowa religii pomiędzy politeizmem a monoteizmem.W henoteizmie uznaje się wielkość wielu bogów przy jednoczesnym wywyższeniu jednego bóstwa (najczęściej jest to stojący na czele panteonu bóg). W odróżnieniu od monoteizmu pomniejsze bóstwa mogą być uznawane za hipostazy najwyższego, ale nie stanowią z nim jedności. Termin ten został wprowadzony w 1860 roku przez F.M.
 • Henoteísmo (do grego hen theos, "um deus") é termo criado pelo orientalista e estudioso das religiões Max Müller (1823-1900) para designar a crença em um deus único, mesmo aceitando a existência possível de outros deuses. Seu objetivo era estudar comparativamente as religiões orientais e o monoteísmo judaico, islâmico e cristão, contestando a superioridade teológica deste perante outras concepções de divindade.
 • Henotheism (Greek εἷς θεός heis theos "one god") is the belief in and worship of a single God while accepting the existence or possible existence of other deities that may also be worshipped. The term was originally coined by Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling (1775–1854) to depict early stages of monotheism. Max Müller (1823–1900), a German philologist and orientalist, brought the term into common usage.
rdfs:label
 • Hénothéisme
 • Enoteismo
 • Henoteisme
 • Henoteisme
 • Henoteismus
 • Henoteizm
 • Henoteizm
 • Henoteizmus
 • Henoteísmo
 • Henoteísmo
 • Henotheism
 • Henotheismus
 • Henotheïsme
 • Генотеизм
 • Примотеизъм
 • 単一神教
 • 단일신교
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of