Le Hávamál est un poème didactique de l'Edda poétique révélant la vie du monde paysan concrète, existence terre à terre des bondi, possesseurs du sol. Ce poème du monde paysan qui préserve les mythes de l'Edda poétique et la dimension épique de l'aventure humaine est attribué au dieu de la poésie Odin.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Le Hávamál est un poème didactique de l'Edda poétique révélant la vie du monde paysan concrète, existence terre à terre des bondi, possesseurs du sol. Ce poème du monde paysan qui préserve les mythes de l'Edda poétique et la dimension épique de l'aventure humaine est attribué au dieu de la poésie Odin. Il donne en substance des conseils de sagesse sur un mode de vie qu'est censé appliquer tout bonhomme ou prud'homme.Son titre peut se traduire par « les Dits du Très Haut » ou « les paroles du Très Haut » ou encore « les grands conseils » ou « la grande langue ».Loin d'être dogmatique, ce texte eddique réparti en 165 strophes est empli de sous-entendus qui, via une forme souvent anecdotique, permettent au lecteur (et à l'origine à l'auditeur, car il est issu de la tradition orale des Scaldes et des conteurs) de s'enrichir spirituellement.Le personnage narrateur (le dieu Odin) est confronté au fil du texte à des situations profondément humaines, proches (pour la plupart) de celles que nous rencontrons tous au quotidien.Une strophe du poème existe au moins depuis 980 puisqu'elle est reprise dans le poème Hákonarmál du scalde Eyvindr Skáldaspillir, et on attribue au Hávamál une origine norvégienne.
 • 『ハヴァマール』(Hávamál、ハーヴァマール)とは、『古エッダ』に収録された歌謡集である。邦題としてはオーディンの箴言、オーディンの訓言、高き者の言葉、高き者の歌などがある。10世紀頃に北欧の古詩を集めて作られた作品であり、内容は処世術など現実的で実用的なものが主である。
 • Хавамал или Речите на Високия е представена като отделна поема в поетическите Еди. Тя представлява компилация от различни поеми с тема съветите на Один за живот и оцеляване. Единственият наличен източник за Хавамал се съдържа в Codex Regius от 13 век и се смята за извлечен от източник от около 800 г., който съответно идва от по-ранна устна традиция. В поемата има няколко раздела. Първият, Gestaþáttr, или предназначен за госта предписва редица правила на поведение и отновения между пътника-гост и хората, които го приемат. Едно от предписанията гласи:Всички входове, преди да влезеш вътре,ти трябва да погледнеш, ти трябва да провериш;защото никога не знаеш къде се крият враговете,напред във залатаМоже би най-известната част е 77:Следващата основна част от Хавамал е Loddfáfnismál и обръща внимание на моралния и етнически кодекс на поведение.Rúnatal или Óðins Rune Song е частта, в която Один разказва за достигането до руните и до тайното знание. като започва със собствената си саможертва в името на познанието:В глава 139 продължава с думите:Последната част, Ljóðatal, поставя въпроса за предаване на знанието и пътя на посвещението като мистерия. Тук се съдържа ключ към магическото значение на руните и тяхното действие. Вижда се, че цифрите имат особено значение (151 глава):Знам шестата, ако някой иска да ме наранис корените на изпълненото с жизнен сок дърво:и онзи, който призовава зло върху мен,него поглъща зло, а не мен.Подобен случай на изпращане на корен от дърво с издълбани върху него руни е безспорно документиран в нордическата литература. Това е смъртта на Гретир Силният в сагата Grettis saga.
 • Els Hávamál (Les Dites de Hávi o Discurs de l'Alt) -el mot és un neutre plural- són un dels poemes de l'Edda en vers. A les edicions tradicionals de l'Edda poètica hi ocupen el segon lloc, després de la Vǫlospá. Els Hávamál ens proposen una sèrie de regles per a viure amb saviesa i per a la supervivència en una societat amb una autoritat estatal molt feble o inexistent. Alguns versos estan escrits des de la perspectiva d'Odin (per exemple, el Rúnatal, que ens informen com Odin va obtenir les runes i els encantaments que va aprendre a fer amb elles). El contingut de l'obra és tant pràctic com metafísic. L'única font en què ha sobreviscut aquest poema és el Còdex Reial. Es creu que els Hávamál no van ser compostos més enllà de l'any 800. Una de les primeres referències a aquest poema ens la proporciona l'escalda Eyvindr skáldaspillir als seus Hákonarmál, compostos vers l'any 960. Els Hávamál consten de nombroses seccions o poemes, que varien molt en el to, el tenor, la forma narrativa i la mètrica emprada, per bé que el metre que hi predomina sigui el ljóðaháttr. Els Hávamál tenen un total de 164 estrofes i és precisament la darrera la qui dóna nom al poema:Estrofa 164:Sobre la divisió dels Hávamál en seccions no hi ha unanimitat de criteris. L'erudit islandès Hermann Pálsson, a la seva edició del 1991, va dividir l'obra en sis seccions intitulades, respectivament, Geðspeki (estrofes 1-83), Mansöngur (estrofes 84-110), Heilræði (estrofes 111-137), Píslir og rúnir (estrofes 138-145), Galdur (estrofes 146-163) i Ljóðalok (estrofa 164).
 • L'Hávamál ("La canzone di Harr, l'eccelso", in norreno) è la seconda composizione dell'Edda poetica.Come la Profezia della Veggente, anche questo è un lungo monologo, e a parlare è lo stesso Odino, qui chiamato con l'epiteto di Hár (l'Alto o l'Eccelso), da cui anche gli altri titoli con i quali il poema è conosciuto: Canzone dell'Alto o Canzone dell'Eccelso. Evidenze storiche e linguistiche mostrano che le sue parti più antiche risalgono con ogni probabilità all'inizio del X secolo.La parte di argomento sapienziale è limitata rispetto a quella sentenziale: buona parte del lunghissimo poema è infatti occupato da una lunga sequenza di massime che riguardano le occorrenze della vita quotidiana e il giusto comportamento da tenersi nei rapporti tra gli uomini, e tra uomo e donna. Da questo punto di vista il poema risulta interessante come documento psicologico del mondo rurale della scandinavia medievale, fatto di un'esistenza semplice e rude, venata di un rozzo eroismo.Ne sortisce il ritratto di un popolo piccolo ma vigoroso, tenace e fiero, avvezzo alla lotta contro una natura ostile e alla sopravvivenza in tempi di violenza e di sopraffazione.La parte più strettamente sapienziale comprende invece alcuni preziosi passaggi sulle rune e sui canti magici. Vi sono poi rapide esposizioni di tre importanti miti riguardanti Odino: la mancata seduzione della figlia di Billingr, il furto dell'idromele della poesia, l'acquisizione delle rune da parte di Odino.
 • 〈높으신 분이 말하기를〉(고대 노르드어: Hávamál 하버말; 영어: sayings of the high one)은 바이킹 시대의 고대 노르드어 시집인 고 에다에 속해있는 시 중 한편이다. 여러 짧은 시들이 모여서 이 시 한편을 구성하고 있으며, 삶과 지혜에 대한 금언적 내용이 주를 이루고 있다.성경 지혜서가 솔로몬이 썼다고 하는 것처럼, 〈높으신 분이 말하기를〉의 시들은 오딘이 하는 말이라고 한다. 이것이 오딘의 말임을 암시함으로써, 각종 신화적 요소를 쉬이 오딘과 관계지을 수 있다.이 시의 대부분은 료다하트(Ljóðaháttr)라는 운율에 따라 지어져 있다. 이 운율은 지혜의 운문과 관련이 있으며, 〈높으신 분이 말하기를〉은 그 내용상 현실적이면서 동시에 형이상학적이라고 할 수 있다.금언적인 〈높으신 분이 말하기를〉 뒤에는 오딘이 룬 문자를 익히게 된 이야기를 다룬 〈룬의 노래〉(고대 노르드어: Rúnatal 루나탈)와, 여러 마법 구호나 갈드 주문의 목록인 〈료드의 노래〉(고대 노르드어: Ljóðatal 료다탈)가 이어져 있다.
 • Hávamál is in de Edda 'Het lied van de Hoge'. Het is in vier delen tot ons gekomen en daarvan vormt het laatste waarschijnlijk het originele lied. Dit blijkt uit de slotstrofe. De naam van deze cyclus zou dan later overgedragen zijn op een reeks strofen die een geheel andere inhoud hadden, maar die door het verkondigen van wijsheid met Odin in verband konden worden gebracht.
 • Die Hávamál (Háv), des Hohen Lied oder die Sprüche des Hohen, heißt eine Sammlung von insgesamt 164 eddischen Strophen, die zu der Lieder-Edda gerechnet werden. Hoch in " Des Hohen Lied" oder "Die Sprüche des Hohen" bezieht sich auf den nordischen Gott Odin, der in dem Gedicht den sterblichen Menschen Rat gibt, wie sie ein erfolgreiches und ehrenwertes Leben führen können. Hávamál als Teil der Edda gehört zur Weisheitsliteratur und wird mit den indischen Veden oder den homerischen Gedichten Griechenlands verglichen. Das Gedicht ist ausschließlich im Codex regius aus dem 13. Jahrhundert überliefert, welcher seit 1971 in der Arnamagnäanischen Sammlung in Reykjavik aufbewahrt wird. Im Codex Regius ist Hávamál als zweiter Text direkt hinter der Völuspá unter dem Titel „hava mal“ aufgenommen, was auf die hohe Bedeutung hinweist, die der Verfasser des Codex regius dem Gedicht beimaß.Die Tatsache, dass Snorri Sturluson den ersten Vers der Hávamál an den Anfang seines mythologischen Lehrbuches Gylfaginning stellt und Eyvindr Skáldaspillir Verse der Hávamál am Ende seines Gedichtes Hákonarmál zitiert, wird zum Beleg dafür genommen, dass Hávamál bereits im 10. Jahrhundert bekannt war. Klaus von See sieht eine Reihe von Abhängigkeiten von lateinischer Dichtung, insbesondere der Disticha Catonis, sei es unmittelbar, sei es über die Vermittlung anderer altnordischer Dichtungen wie der Hugvinnsmál, und zitiert auch andere Arbeiten, die auf Seneca und andere im Mittelalter bekannte Literatur hinweisen. Theodoricus Monachus, der im 12. Jahrhundert die Historia de antiquitate regum Norwagiensium schrieb, kannte Platon, Chrysipp, Plinius, Lucanus, Horaz, Ovid, Vergil, die Kirchenväter, wie Origines, Euseb, Hieronymus und Augustinus, und die mittelalterliche Autoren Boëthius, Paulus Diaconus, Isidor von Sevilla, Beda, Remigius von Auxerre, Hugo von St. Victor und Sigbert von Gembloux. Das bedeutet, dass die Bibliothek des Erzbischofs in Nidaros bereits im 12. Jahrhundert gut bestückt war.
 • Hávamál (Dichos de Hár o Discurso del Altísimo) es uno de los poemas de la Edda poética. Propone una serie de reglas para vivir con sabiduría y para la supervivencia. Algunos versos están escritos desde la perspectiva de Odín (particularmente hacia el final, donde hay un relato sobre como Odín obtuvo las runas mágicas y los hechizos que aprendió, aunque no se menciona como hacer tales conjuros). El contenido de la obra es tanto práctico como metafísico. La única fuente en la cual sobrevivió este poema es el Codex Regius y se cree que no fue escrita más allá de c. año 800 . Una de las primeras referencias a este poema la da Eyvindr skáldaspillir en Hákonarmál, c. 960.Hávamál consiste de numerosos poemas, que varían en tono, tenor y forma narrativa.
 • Hávamál (A balada do mais alto, Os ditos de Hár ou Os ditos do mais alto) é um dos poemas incluídos na Edda poética, uma colecção de poemas em nórdico antigo preservados inicialmente no manuscrito islandês Codex Regius, do século XIII. Os seus versos são atribuídos a Odin.== Referências ==
 • Hávamál (HOW-və-mowl; İngilizce: Sayings of the high one) Viking çağından Eski Nors şiirleri derlemesidir. Yaşam, uygun davranış ve bilgelik üzerinedir.
 • Hávamál (English pronunciation: /ˈhɑːvəmɑːl/ HAH-və-mahl; "sayings of the high one") is presented as a single poem in the Poetic Edda, a collection of Old Norse poems from the Viking age. The poem, itself a combination of different poems, is largely gnomic, presenting advice for living, proper conduct and wisdom.The verses are attributed to Odin, much like the biblical Book of Wisdom is attributed to Solomon. The implicit attribution to Odin facilitated the accretion of various mythological material also dealing with Odin.For the most part composed in the metre Ljóðaháttr, a metre associated with wisdom verse, Hávamál is both practical and metaphysical in content.Following the gnomic "Hávamál proper" follows the Rúnatal, an account of how Odin won the runes, and the Ljóðatal, a list of magic chants or spells.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 352054 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 2043 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 10 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 89920603 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • Le Hávamál est un poème didactique de l'Edda poétique révélant la vie du monde paysan concrète, existence terre à terre des bondi, possesseurs du sol. Ce poème du monde paysan qui préserve les mythes de l'Edda poétique et la dimension épique de l'aventure humaine est attribué au dieu de la poésie Odin.
 • 『ハヴァマール』(Hávamál、ハーヴァマール)とは、『古エッダ』に収録された歌謡集である。邦題としてはオーディンの箴言、オーディンの訓言、高き者の言葉、高き者の歌などがある。10世紀頃に北欧の古詩を集めて作られた作品であり、内容は処世術など現実的で実用的なものが主である。
 • Hávamál is in de Edda 'Het lied van de Hoge'. Het is in vier delen tot ons gekomen en daarvan vormt het laatste waarschijnlijk het originele lied. Dit blijkt uit de slotstrofe. De naam van deze cyclus zou dan later overgedragen zijn op een reeks strofen die een geheel andere inhoud hadden, maar die door het verkondigen van wijsheid met Odin in verband konden worden gebracht.
 • Hávamál (A balada do mais alto, Os ditos de Hár ou Os ditos do mais alto) é um dos poemas incluídos na Edda poética, uma colecção de poemas em nórdico antigo preservados inicialmente no manuscrito islandês Codex Regius, do século XIII. Os seus versos são atribuídos a Odin.== Referências ==
 • Hávamál (HOW-və-mowl; İngilizce: Sayings of the high one) Viking çağından Eski Nors şiirleri derlemesidir. Yaşam, uygun davranış ve bilgelik üzerinedir.
 • Die Hávamál (Háv), des Hohen Lied oder die Sprüche des Hohen, heißt eine Sammlung von insgesamt 164 eddischen Strophen, die zu der Lieder-Edda gerechnet werden. Hoch in " Des Hohen Lied" oder "Die Sprüche des Hohen" bezieht sich auf den nordischen Gott Odin, der in dem Gedicht den sterblichen Menschen Rat gibt, wie sie ein erfolgreiches und ehrenwertes Leben führen können.
 • L'Hávamál ("La canzone di Harr, l'eccelso", in norreno) è la seconda composizione dell'Edda poetica.Come la Profezia della Veggente, anche questo è un lungo monologo, e a parlare è lo stesso Odino, qui chiamato con l'epiteto di Hár (l'Alto o l'Eccelso), da cui anche gli altri titoli con i quali il poema è conosciuto: Canzone dell'Alto o Canzone dell'Eccelso.
 • Hávamál (English pronunciation: /ˈhɑːvəmɑːl/ HAH-və-mahl; "sayings of the high one") is presented as a single poem in the Poetic Edda, a collection of Old Norse poems from the Viking age. The poem, itself a combination of different poems, is largely gnomic, presenting advice for living, proper conduct and wisdom.The verses are attributed to Odin, much like the biblical Book of Wisdom is attributed to Solomon.
 • Хавамал или Речите на Високия е представена като отделна поема в поетическите Еди. Тя представлява компилация от различни поеми с тема съветите на Один за живот и оцеляване. Единственият наличен източник за Хавамал се съдържа в Codex Regius от 13 век и се смята за извлечен от източник от около 800 г., който съответно идва от по-ранна устна традиция. В поемата има няколко раздела.
 • 〈높으신 분이 말하기를〉(고대 노르드어: Hávamál 하버말; 영어: sayings of the high one)은 바이킹 시대의 고대 노르드어 시집인 고 에다에 속해있는 시 중 한편이다. 여러 짧은 시들이 모여서 이 시 한편을 구성하고 있으며, 삶과 지혜에 대한 금언적 내용이 주를 이루고 있다.성경 지혜서가 솔로몬이 썼다고 하는 것처럼, 〈높으신 분이 말하기를〉의 시들은 오딘이 하는 말이라고 한다. 이것이 오딘의 말임을 암시함으로써, 각종 신화적 요소를 쉬이 오딘과 관계지을 수 있다.이 시의 대부분은 료다하트(Ljóðaháttr)라는 운율에 따라 지어져 있다.
 • Hávamál (Dichos de Hár o Discurso del Altísimo) es uno de los poemas de la Edda poética. Propone una serie de reglas para vivir con sabiduría y para la supervivencia. Algunos versos están escritos desde la perspectiva de Odín (particularmente hacia el final, donde hay un relato sobre como Odín obtuvo las runas mágicas y los hechizos que aprendió, aunque no se menciona como hacer tales conjuros). El contenido de la obra es tanto práctico como metafísico.
 • Els Hávamál (Les Dites de Hávi o Discurs de l'Alt) -el mot és un neutre plural- són un dels poemes de l'Edda en vers. A les edicions tradicionals de l'Edda poètica hi ocupen el segon lloc, després de la Vǫlospá. Els Hávamál ens proposen una sèrie de regles per a viure amb saviesa i per a la supervivència en una societat amb una autoritat estatal molt feble o inexistent.
rdfs:label
 • Hávamál
 • Hávamál
 • Hávamál
 • Hávamál
 • Hávamál
 • Hávamál
 • Hávamál
 • Hávamál
 • Hávamál
 • Хавамал
 • ハヴァマール
 • 높으신 분이 말하기를
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of