On appelle guerres de la Révolution française les conflits qui ont impliqué la France révolutionnaire contre d'autres pays européens, souvent coalisés, durant la période comprise entre 1792 (guerre contre l'Autriche) et le traité d'Amiens de 1802.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • On appelle guerres de la Révolution française les conflits qui ont impliqué la France révolutionnaire contre d'autres pays européens, souvent coalisés, durant la période comprise entre 1792 (guerre contre l'Autriche) et le traité d'Amiens de 1802. Une distinction peut être faite entre la période dite de la Première Coalition (1792-1797) et la Deuxième Coalition (1798-1801), même si certains pays, et notamment le Royaume-Uni, étaient en guerre continue contre la France de 1793 à 1802.Caractérisées par une ferveur révolutionnaire et des innovations militaires, ces multiples campagnes sauvèrent le régime révolutionnaire français, pourtant confronté à une sérieuse opposition européenne. De surcroît, les victoires qui s'ensuivirent contribuèrent à étendre de façon significative l'emprise territoriale de la France.
 • Les Guerres de la Revolució Francesa foren una sèrie de conflictes bèl·lics, esdevinguts entre 1792 i 1802, en què França s'enfrontà a diferents monarquies europees. Caracteritzades pel fervor revolucionari francès i per importants innovacions militars, aquestes guerres revolucionàries van dur al domini dels Països Baixos, Itàlia i Renània per França. A causa de la pràctica de la lleva forçosa, a les guerres de la França revolucionària, hi va participar un gran nombre de soldats.Les guerres de la Revolució Francesa foren les de la Primera Coalició (1792-1797) i de la Segona Coalició (1798-1801). Malgrat tot, des de 1793 fins a 1802, la Gran Bretanya va estar contínuament en guerra contra França; aquesta hostilitat franco-britànica va finalitzar amb la signatura del Tractat d'Amiens el 1802.Les Guerres Napoleòniques (1803-1815) foren una continuació de les guerres de la França revolucionària; per això, en l'àmbit anglosaxó, s'usa l'expressió la Gran Guerra de França la qual engloba les guerres revolucionàries i les napoleòniques.
 • Perang Revolusi Perancis adalah serangkaian konflik besar dari 1792 sampai 1802 antara Pemerintahan Revolusi Perancis dan beberapa negara Eropa. Ditandai dengan semangat revolusioner Perancis dan inovasi militer, perang ini menyaksikan kemenangan Pasukan Revolusi Perancis yang mengalahkan sejumlah koalisi yang menentang mereka dan memperluas kekuasaan Prancis ke Negara Rendah, Italia, dan Rheinlandia. Perang ini melibatkan jumlah tentara yang besar, terutama karena penerapan pengerahan massa modern.Perang Revolusi Prancis umumnya dibagi antara perang Koalisi Pertama (1792-1797) dan Koalisi Kedua (1798-1801), walaupun Perancis sedang berperang dengan Kerajaan Britania Raya terus 1793-1802. Permusuhan berhenti dengan Persetujuan Amiens tahun 1802, tetapi konflik segera dimulai lagi dengan dimulainya Peperangan era Napoleon. Perjanjian Amiens biasanya dianggap sebagai penanda akhir dari Perang Revolusi Perancis, namun peristiwa lain sebelum dan sesudah 1802 telah diusulkan untuk menjadi titik awal dari Perang Napoleon. Kedua konflik tersebut bersama-sama membentuk apa yang kadang-kadang disebut sebagai "Perang Besar Perancis".
 • Революционни войни (също и Революционни войни на Франция) е името на поредица от големи военни конфликти, състояли се от 1792 до 1802 г., между френското революционно правителство и няколко европейски държави. Периодът обикновено се разделя на Война на Първата коалиция (1792–1797 г.) и Война на Втората коалиция (1798–1801 г.), въпреки, че Франция е във война с Великобритания без прекъсване от 1793 до 1802 г. Военните действия спират за кратко с Амиенския договор, но скоро са подновени с Наполеоновите войни. als:Koalitionskriege
 • The French Revolutionary Wars were a series of major conflicts fought between the French Republic government and several European Monarchies from 1792 to 1802. Marked by French revolutionary fervour and military innovations, the campaigns saw the French Revolutionary Armies defeat a number of opposing coalitions. They resulted in expanded French control to the Low Countries, Italy, and the Rhineland. The wars depended on extremely high numbers of soldiers, recruited by modern mass conscription.The French Revolutionary Wars are usually divided between those of the First Coalition (1792–1797) and the Second Coalition (1798–1801). France was at war with Great Britain continuously from 1793 to 1802. Hostilities with Great Britain ceased with the Treaty of Amiens in 1802, but conflict soon started up again with the Napoleonic Wars. The Treaty of Amiens is usually reckoned to mark the end of the French Revolutionary Wars; however, historians have proposed other events before and after 1802 as the starting point of the Napoleonic Wars.
 • Le guerre rivoluzionarie francesi furono combattute dal 1792 al 1802 dalla Francia rivoluzionaria contro gran parte delle potenze europee, ostili alla Rivoluzione e decise a frenare l'espansionismo ideologico e territoriale francese e restaurare l'Antico regime. Cronologicamente vengono anche suddivise in guerra della prima coalizione (1792 - 1797), che terminò con il trattato di Campoformio, e in guerra della seconda coalizione (1798 - 1802); in realtà la Francia fu costantemente in guerra con la Gran Bretagna dal 1793 fino al 1802.Caratterizzate dal fervore patriottico e ideologico e dalle innovazioni tattiche e strategiche delle armate rivoluzionarie francesi, poco addestrate ma estremamente motivate e aggressive e guidate da generali giovani e energici, le guerre rivoluzionarie terminarono, nonostante molte difficoltà ed alcune pesanti sconfitte, con la vittoria della Francia che estese la sua influenza su parte dell'Europa centrale e meridionale, ponendo le premese per le successive conquiste dell'Impero napoleonico, succeduto alla Repubblica rivoluzionaria.Le ostilità cessarono ufficialmente col Trattato di Amiens (1802). Gli eventi militari posteriori vengono storicamente indicati guerre napoleoniche. Entrambi i conflitti nella storiografia britannica sono anche denominati grande guerra francese.
 • フランス革命戦争(フランスかくめいせんそう、仏: Guerres de la Révolution française, 英: French Revolutionary Wars)は、1792年4月20日から1802年3月25日までの、革命後のフランスと、反革命を標榜する対仏大同盟(イギリスおよびオーストリアを中心としたヨーロッパ列強)との一連の戦争である。当初は革命への外国の干渉戦争であったが、1794年前後を境に形勢は逆転し、フランスによる侵略戦争に変貌した。
 • Французские революционные войны — серия конфликтов с участием Франции, проходивших в Европе в период с 1792 года, когда французское революционное правительство объявило войну Австрии, по 1802 год, а именно до заключения Амьенского мира.
 • 프랑스 혁명 전쟁(영어:French Revolutionary Wars,프랑스어:Guerres de la Révolution française)은 프랑스 혁명으로 탄생한 프랑스 공화국 정부와 공화제에 반대하는 오스트리아 · 프로이센 · 영국 · 러시아 · 프랑스 왕당파 등 사이에서 벌어진 전쟁이다. 프랑스 혁명 전쟁은 오스트리아의 프랑스 혁명에 대한 간섭을 계기로 프랑스 혁명 정부(지롱드파 내각)가 오스트리아에게 선전 포고(1792년 4월 20일 )를 함으로써 시작되어, 프랑스 북부와 동부 · 네덜란드 · 벨기에 · 북부 이탈리아 · 이집트 · 일부 식민지 등이 주요 전쟁터가 되었다. 오스트리아-프로이센의 공격은 1792년 9월 20일 발미에서 중단되지만(→발미 전투), 1793년 혁명의 좌경화(루이 16세의 처형)와 혁명군의 오스트리아령 네덜란드(현, 벨기에) 침투에 따라 1793년에는 영국 · 오스트리아 · 프로이센 · 스페인 등을 중심으로 제1차 대프랑스 동맹이 결성되어, 국내의 반란과 함께 프랑스는 위기에 빠졌다. 하지만 프랑스는 혁명의 열기에 의해 초래된 국가적인 전쟁에 참가, 국가 총동원 체제의 정비와 사단 편성의 도입을 비롯한 군사 혁신을 단행함으로써 반격을 가하였고 모든 정치적 · 경제적 · 군사적 역량을 동원하여 일련의 전투에서 승리를 거둔다. 1796년 제1차 이탈리아 원정에서 프랑스 총재정부는 라인 방면에 2개 군, 북이탈리아 방면에 1개 군을 배치해 오스트리아를 포위 공략하는 작전을 시도했다. 1796년 10월 17일 프랑스와 오스트리아가 체결한 캄포포르미오 조약에 의해 일단, 오스트리아가 전쟁에서 탈퇴했고, 이로써 제1차 대프랑스 동맹은 붕괴되었다. 1798년, 제2차 대프랑스 동맹이 결성되어, 오스트리아가 다시 참전하자 프랑스는 다시 열세에 처하게 된다. 이러한 상황 아래, 이집트 원정에서 귀환한 나폴레옹이 최고 권력을 장악했다. 보나파르트의 반격으로 오스트리아는 1801년의 뤼네빌 조약으로 다시 강화하였고, 영국도 1802년 3월 25일 아미앵 조약에 응했다. 이것으로 프랑스 혁명 전쟁은 끝이 나게 되었다. 전쟁에서 승리한 프랑스는 혁명 정부의 국제적 승인과 대폭적인 영토 확장을 이루었다. 하지만 아미앵 조약 이후의 평화는 오래가지 않았고, 1803년에는 다시 영국과 프랑스는 전쟁 상태로 들어가, 유럽은 나폴레옹 전쟁(1803~15)으로 돌입한다. 프랑스 혁명 전쟁에서 처음으로 근대적인 국민개병제가 실시되었으며, 나폴레옹 보나파르트가 프랑스의 주요 인물로 부각되었다. 또한 이 전쟁에서 보여준 공화제 프랑스의 성공적인 모습은 유럽 각 지역에 있던 공화주의자들의 활동이 더 활발해지는 계기가 된다.
 • Francouzské revoluční války byla série válek v letech 1792 až 1802 během Velké francouzské revoluce mezi revoluční Francií a sousedními evropskými mocnostmi.
 • As guerras revolucionárias francesas foram uma série de grandes conflitos, entre 1792 e 1802, nos quais se enfrentaram, de um lado, a França Revolucionária e, de outro, amplas coligações formadas pelo Reino Unido, Prússia, Império Russo, Duas Sicílias, Espanha, Suécia, Países Baixos, Portugal, Reino de Sardenha, Reino de Nápoles, Império Otomano e Estados Unidos [1], resultando numa vitória francesa decisiva, que garantiu a sobrevivência da República Francesa. De facto, os franceses massacraram as coligações dos países inimigos, numa grande demonstração de habilidade e genialidade militar; e, comandada pelo jovem e habilidoso general Napoleão Bonaparte, a França manteve-se sempre na ofensiva, empreendendo uma violenta reação à invasão aliada. As batalhas foram marcadas pelo fervor revolucionário francês e por inovações militares, as campanhas viram os exércitos revolucionários franceses derrotar coalizões inimigas e expandir o controle francês sobre os Países Baixos, a península Itálica e a Renânia. As guerras envolveram um grande número de soldados, em especial devido ao recurso à mobilização em massa.As guerras revolucionárias francesas costumam ser divididas entre a Primeira Coalizão (1792 –1797) e a Segunda Coalizão (1798 – 1801), embora a França também estivesse em guerra com o Reino Unido continuamente entre 1793 e 1802. As hostilidades cessaram com o tratado de Amiens (1802). Para os eventos militares posteriores, ver Guerras Napoleônicas.
 • Fransız Devrim Savaşları, 1792-1802 yılları arasında Fransız Devrim hükümeti ile Avrupalı devletler arasında yaşanan çatışmalardır. Fransız Devrim Orduları'nın şevki ve askerî gelişmeler ile Fransa muharebelerde zaferler kazanarak, hakimiyetini Alçak Ülkeler, İtalya ve Rhineland'a kadar genişletti. Savaşta çok büyük sayıda asker yer aldı ve modern askerî seferberlik halinin örnekleri görüldü.Fransız Devrim Savaşları genellikle Birinci Koalisyon (1792-1797) ve İkinci Koalisyon (1798-1801) olarak ikiye bölünür. Fakat, Fransa Büyük Britanya ile 1793-1802 yılları arasında aralıksız olarak savaş halinde bulunmuştur. 1802 Amiens Antlaşması ile düşmanlıklar bir süreliğine ertelense de kısa süre sonra Napolyon Savaşları patlak vermiştir. Amiens Antlaşması çoğunlukla Fransız Devrim Savaşları'nın sonu olarak görülse de 1802'den önce ve sonra gerçekleşen bazı olaylar Napolyon Savaşları'nın başlangıcının işaretlerini vermiştir.
 • Las Guerras revolucionarias francesas o Guerras de coalición se sucedieron tras el inicio de hostilidades entre el gobierno revolucionario francés y Austria en 1792 y hasta la firma del Tratado de Amiens de 1802. Normalmente se dividen entre la Primera Coalición (1792–1797) y la Segunda Coalición (1798–1801), aunque Francia estuvo constantemente en guerra con Gran Bretaña desde 1793 hasta 1802. Estuvieron marcadas por el fervor revolucionario francés y por las innovaciones en el ámbito militar.Estos eventos representaron una serie de campañas caracterizadas por el enfrentamiento entre Francia y las diversas coaliciones que se le opusieron, expandiendo en cada caso la primera su territorio. Las hostilidades cesaron con el Tratado de Amiens (1802). Para los eventos militares posteriores véanse las Guerras Napoleónicas. Ambos conflictos constituyen la Gran Guerra Francesa.
dbpedia-owl:depictionDescription
 • Combat de Varoux, 27 novembre 1792. Peinture deVictor Adam, commandée par le roiLouis-Philippepour le musée deVersailles.
dbpedia-owl:nextEvent
dbpedia-owl:place
dbpedia-owl:result
 • *Expansion territoriale française
 • *Survie de laPremière République
 • *Traité de Campo-Formio
 • *Établissement deRépubliques sœurs
 • Traité d'Amiens
 • Traité de Lunéville
 • Victoires françaises
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 46938 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageInterLanguageLink
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 23249 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 297 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 110746428 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:colonnes
 • 1 (xsd:integer)
prop-fr:combattants
prop-fr:commandant
prop-fr:conflit
 • Guerres de la Révolution française
prop-fr:date
 • 1792 (xsd:integer)
prop-fr:forces
prop-fr:groupe
 • note
prop-fr:guerre
 • Guerres de la Révolution française
prop-fr:issue
 • dbpedia-fr:Traité_de_Lunéville
 • Traité d'Amiens *Survie de la Première République *Expansion territoriale française *Établissement de Républiques sœurs
 • Victoires françaises *Traité de Campo-Formio
prop-fr:lieu
prop-fr:légende
 • 0001-11-27 (xsd:date)
prop-fr:pertes
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • On appelle guerres de la Révolution française les conflits qui ont impliqué la France révolutionnaire contre d'autres pays européens, souvent coalisés, durant la période comprise entre 1792 (guerre contre l'Autriche) et le traité d'Amiens de 1802.
 • フランス革命戦争(フランスかくめいせんそう、仏: Guerres de la Révolution française, 英: French Revolutionary Wars)は、1792年4月20日から1802年3月25日までの、革命後のフランスと、反革命を標榜する対仏大同盟(イギリスおよびオーストリアを中心としたヨーロッパ列強)との一連の戦争である。当初は革命への外国の干渉戦争であったが、1794年前後を境に形勢は逆転し、フランスによる侵略戦争に変貌した。
 • Французские революционные войны — серия конфликтов с участием Франции, проходивших в Европе в период с 1792 года, когда французское революционное правительство объявило войну Австрии, по 1802 год, а именно до заключения Амьенского мира.
 • Francouzské revoluční války byla série válek v letech 1792 až 1802 během Velké francouzské revoluce mezi revoluční Francií a sousedními evropskými mocnostmi.
 • The French Revolutionary Wars were a series of major conflicts fought between the French Republic government and several European Monarchies from 1792 to 1802. Marked by French revolutionary fervour and military innovations, the campaigns saw the French Revolutionary Armies defeat a number of opposing coalitions. They resulted in expanded French control to the Low Countries, Italy, and the Rhineland.
 • As guerras revolucionárias francesas foram uma série de grandes conflitos, entre 1792 e 1802, nos quais se enfrentaram, de um lado, a França Revolucionária e, de outro, amplas coligações formadas pelo Reino Unido, Prússia, Império Russo, Duas Sicílias, Espanha, Suécia, Países Baixos, Portugal, Reino de Sardenha, Reino de Nápoles, Império Otomano e Estados Unidos [1], resultando numa vitória francesa decisiva, que garantiu a sobrevivência da República Francesa.
 • 프랑스 혁명 전쟁(영어:French Revolutionary Wars,프랑스어:Guerres de la Révolution française)은 프랑스 혁명으로 탄생한 프랑스 공화국 정부와 공화제에 반대하는 오스트리아 · 프로이센 · 영국 · 러시아 · 프랑스 왕당파 등 사이에서 벌어진 전쟁이다. 프랑스 혁명 전쟁은 오스트리아의 프랑스 혁명에 대한 간섭을 계기로 프랑스 혁명 정부(지롱드파 내각)가 오스트리아에게 선전 포고(1792년 4월 20일 )를 함으로써 시작되어, 프랑스 북부와 동부 · 네덜란드 · 벨기에 · 북부 이탈리아 · 이집트 · 일부 식민지 등이 주요 전쟁터가 되었다.
 • Les Guerres de la Revolució Francesa foren una sèrie de conflictes bèl·lics, esdevinguts entre 1792 i 1802, en què França s'enfrontà a diferents monarquies europees. Caracteritzades pel fervor revolucionari francès i per importants innovacions militars, aquestes guerres revolucionàries van dur al domini dels Països Baixos, Itàlia i Renània per França.
 • Le guerre rivoluzionarie francesi furono combattute dal 1792 al 1802 dalla Francia rivoluzionaria contro gran parte delle potenze europee, ostili alla Rivoluzione e decise a frenare l'espansionismo ideologico e territoriale francese e restaurare l'Antico regime.
 • Frantziako Iraultzako Gerrak 1792tik 1802 arte frantziar iraultzaileen eta Europako zenbait estaturen artean borrokatutako gatazka armatuei deritzen izena da. Iraultzaren suhartasunak eta berrikuntza militarrek markatuta, Frantzia Iraultzako armadek aurka zituen hainbat koalizio garaitu zituen, eta Herbehereetara, Italiara eta Rhin aldera hedatu zen frantziarren kontrola.
 • Perang Revolusi Perancis adalah serangkaian konflik besar dari 1792 sampai 1802 antara Pemerintahan Revolusi Perancis dan beberapa negara Eropa. Ditandai dengan semangat revolusioner Perancis dan inovasi militer, perang ini menyaksikan kemenangan Pasukan Revolusi Perancis yang mengalahkan sejumlah koalisi yang menentang mereka dan memperluas kekuasaan Prancis ke Negara Rendah, Italia, dan Rheinlandia.
 • Революционни войни (също и Революционни войни на Франция) е името на поредица от големи военни конфликти, състояли се от 1792 до 1802 г., между френското революционно правителство и няколко европейски държави. Периодът обикновено се разделя на Война на Първата коалиция (1792–1797 г.) и Война на Втората коалиция (1798–1801 г.), въпреки, че Франция е във война с Великобритания без прекъсване от 1793 до 1802 г.
 • Las Guerras revolucionarias francesas o Guerras de coalición se sucedieron tras el inicio de hostilidades entre el gobierno revolucionario francés y Austria en 1792 y hasta la firma del Tratado de Amiens de 1802. Normalmente se dividen entre la Primera Coalición (1792–1797) y la Segunda Coalición (1798–1801), aunque Francia estuvo constantemente en guerra con Gran Bretaña desde 1793 hasta 1802.
 • Fransız Devrim Savaşları, 1792-1802 yılları arasında Fransız Devrim hükümeti ile Avrupalı devletler arasında yaşanan çatışmalardır. Fransız Devrim Orduları'nın şevki ve askerî gelişmeler ile Fransa muharebelerde zaferler kazanarak, hakimiyetini Alçak Ülkeler, İtalya ve Rhineland'a kadar genişletti.
rdfs:label
 • Guerres de la Révolution française
 • Французские революционные войны
 • Francouzské revoluční války
 • Fransız Devrim Savaşları
 • Frantziako Iraultzako Gerrak
 • French Revolutionary Wars
 • Guerras revolucionarias francesas
 • Guerras revolucionárias francesas
 • Guerre rivoluzionarie francesi
 • Guerres de la Revolució Francesa
 • Perang Revolusi Perancis
 • Революционни войни
 • フランス革命戦争
 • 프랑스 혁명 전쟁
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
foaf:name
 • Guerres de la Révolution française
is dbpedia-owl:conflict of
is dbpedia-owl:isPartOfMilitaryConflict of
is dbpedia-owl:position of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:conflit of
is prop-fr:conflits of
is prop-fr:guerre of
is prop-fr:guerres of
is foaf:primaryTopic of