Les guerres de Yougoslavie sont une série de conflits violents dans les territoires de l'ancienne République fédérale socialiste de Yougoslavie entre 1991 et 1999 Deux séries de guerres se succèdent, affectant les six républiques de la défunte République fédérale socialiste de Yougoslavie. On parle aussi de « Guerre d’ex-Yougoslavie », ou plus rarement de « Troisième guerre balkanique ».Cette guerre opposa différents groupes ethniques ou nations de l’ex-Yougoslavie.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Les guerres de Yougoslavie sont une série de conflits violents dans les territoires de l'ancienne République fédérale socialiste de Yougoslavie entre 1991 et 1999 Deux séries de guerres se succèdent, affectant les six républiques de la défunte République fédérale socialiste de Yougoslavie. On parle aussi de « Guerre d’ex-Yougoslavie », ou plus rarement de « Troisième guerre balkanique ».Cette guerre opposa différents groupes ethniques ou nations de l’ex-Yougoslavie. Ses causes sont religieuses, politiques, économiques, culturelles et ethniques.Les guerres furent les plus meurtrières en Europe depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. On estime que le bilan humain de ces guerres est compris entre 200 et 300 000 morts, s'accompagnant d'un million de personnes déplacées.[réf. nécessaire] Ce fut aussi le premier conflit à caractère génocidaire en Europe depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Beaucoup des principaux personnages clés impliqués furent ou sont poursuivis pour crimes de guerre.
 • 유고슬라비아 전쟁은 유고슬라비아 연방의 영토에서 1991년부터 1999년까지 수차례에 걸쳐 일어난 전쟁을 일컫는다. 처음에는 흔히 "유고슬라비아 내전"이라 불렀지만 1992년 연방이 해체됨에 따라 내전으로 정의할 수 없게 되었다. 유고슬라비아 연방의 6개 구성 공화국 모두에게 영향을 끼쳤다. 유고슬라비아 분리 독립 전쟁: 슬로베니아 전쟁(1991년) — 10일간의 짧은 전쟁 크로아티아 전쟁(1991년-1995년) 보스니아 전쟁(1992년-1995년) 크로아티아-보스니악 전쟁(1992년-1994년) 알바니아인 거주 구역에서의 전쟁: 코소보 전쟁 (1999) 알바니아-유고슬라비아 국경 충돌 (1999년) (Albania–Yugoslav border incident (1999)) 프레셰보 계곡 전쟁 (1999년-2001년) (Insurgency in the Preševo Valley) 마케도니아 전쟁 (2001) (Insurgency in the Republic of Macedonia) NATO의 반 세르비아 전쟁: 1995년 나토의 보스니아 헤르체고비나 폭격 (1995-96) 1999년 나토의 유고슬라비아 폭격 (1999)여기에 2001년 일어났던 신유고연방의 알바니아계 UCPMB(프레셰보·메드베자·부야노바츠 해방군)의 봉기도 추가될 수 있다.처음에 슬로베니아와 크로아티아가 유고연방 이탈을 선언한 후, 이를 저지한다는 목적으로 전쟁이 시작되었지만 점차 민족 분규의 성격이 강해졌다. 그리하여 슬로보단 밀로셰비치와 프라뇨 투지만 두 대통령으로 대표되는 세르비아 민족주의와 크로아티아 민족주의의 대결 양상을 띠었다. 보스니아에서는 이슬람교도인 보스니아인들이 이 틈새에 끼어 3파전이 되었다. 이는 민족청소라는 신조어까지 만들어내며 유고슬라비아 전쟁 중 가장 참혹한 전쟁이 되었다.코소보와 마케도니아에서는 슬라브계 정부와 자치 내지 독립을 추구한 알바니아계 소수 주민들의 인종·정치적 갈등이 전쟁으로 이어졌다. 슬로베니아, 크로아티아, 코소보에서는 세르비아/유고슬라비아의 패배로 끝났으며 보스니아와 마케도니아에서는 국제 협상으로 끝났다. UCPMB 봉기는 유고슬라비아 정부가 성공적으로 진압하는 데 성공했다.
 • Югославските войни, срещано понякога и с обобщеното Югославска война, са серия военни конфликти в периода 1991-2001 г. на територията на Югославия, които са свързани с разпадането ѝ и преразпределението на територията, населението и ресурсите ѝ между бившите субекти на федерацията и които в крайна сметка довеждат до изчезването на държавата от политическата карта на света чрез учредяването на съюза Сърбия и Черна гора.Югославските войни са най-сериозният военен сблъсък в Европа след Втората световна война и са последвани от значима промяна в политическата география на Балканите. По принцип те се определят като поредица етнически конфликти между сърби, от една страна, и словенци, хървати, бошняци и албанци, от друга, като включват в себе си също хърватско-босненския конфликт в Босна и Херцеговина и конфликта между албанци и македонци в Република Македония. Югославските войни са породени от установения в бивша Югославия обществено-политически и социално-икономически режим, експлоатиран от великите сили - победителки в Световните войни през 20 век, и са катализирани от етническите и религиозни разделения в бившата федерация. Югославските войни са най-кървавият военен конфликт в Европа след Втората световна война. За установяването и наказването на военните престъпления, извършени по време на войните, е създаден чрезвичаен международен съд известен като Международен наказателен трибунал за бивша Югославия (ICTY).
 • Als Jugoslawienkriege (oft auch Balkankonflikt genannt) wird eine Serie von Kriegen auf dem Gebiet des ehemaligen Jugoslawien gegen Ende des 20. Jahrhunderts bezeichnet, die mit dem Zerfall des Staates verbunden waren.Im Einzelnen handelte es sich um den 10-Tage-Krieg in Slowenien (1991), den Kroatienkrieg (1991–1995), den Bosnienkrieg (1992–1995), den Kosovokrieg (1999) und den Albanischen Aufstand in Mazedonien (2001).Nach Volksabstimmungen, die jedoch nicht die Verpflichtung zum gegenseitigen Einverständnis bei der Neuregelung von Grenzveränderungen berücksichtigten, erklärten zunächst Slowenien und Kroatien im Juni 1991 ihre Unabhängigkeit, gefolgt von Mazedonien (November 1991) und Bosnien und Herzegowina (März 1992).Im Laufe der Konflikte versuchte die Jugoslawische Volksarmee (JNA), unter der Führung von Veljko Kadijević und Blagoje Adžić, die Unabhängigkeitsbestrebungen in Slowenien (10-Tage-Krieg) und Kroatien militärisch niederzuwerfen. 1992 weitete sich der Krieg auch auf Bosnien und Herzegowina aus.
 • Es coneix com a Guerra de Iugoslàvia un seguit de conflictes violents al territori de l'antiga Iugoslàvia que varen tenir lloc entre 1991 i 2001. Comprenien dos grups de successives guerres que afectaven totes sis exrepúbliques iugoslaves. Altres termes amb què es coneix també aquest conflicte són: "Guerra de l'exIugoslàvia", "Guerra de Secessió Iugoslava", o "Tercera guerra Balcànica" (un terme passatger encunyat pel periodista britànic Misha Glenny, al·ludint a la Primera Guerra Balcànica i la Segona Guerra Balcànica de 1912-1913).Es caracteritzen per ser uns conflictes ètnics entre els pobles de l'antiga Iugoslàvia, principalment entre els Serbis d'un costat i Croats, Bosnians o Albanesos de l'altre; però també entre Bosnians i Croats a Bòsnia i Macedonis i albanesos a la República de Macedònia. Les guerres van acabar amb una bona part de l'antiga Iugoslàvia reduïda a la pobresa, interrupció econòmica massiva i inestabilitat persistent a través dels territoris on hi va haver les pitjors batalles. Es consideren els conflictes més sagnants a terres europees des del final de la Segona Guerra Mundial i també els primers des de la Segona Guerra Mundial en haver estat formalment considerats com a genocides amb una acusació de crims de guerra per a molts dels responsables clau. El Tribunal Penal Internacional per a l'antiga Iugoslàvia (ICTY, en anglès) va ser establert per Nacions Unides per tal de processar aquests delictes.Les guerres iugoslaves es poden dividir en dos grups de conflictes diferents: Guerres durant la desintegració de la República Iugoslava: Guerra d'Eslovènia (1991) Guerra de la independència croata (1991-1995) Guerra de Bòsnia (1992-1995) Guerres a regions de població albanesa: Guerra de Kosovo (1999) Conflicte del sud de Sèrbia (2001) Conflicte de Macedònia (2001)
 • Války v Jugoslávii, jinak též rozpad Jugoslávie, byla série válečných konfliktů, které začaly jako nepokoje mezi jednotlivými státy SFRJ a skončily rozpadem země na několik nezávislých států.
 • A Guerra Civil Iugoslava (português brasileiro) ou Jugoslava (português europeu) é o nome dado a uma série de violentos conflitos bélicos ocorridos no território da antiga República Socialista Federativa da Iugoslávia, que ocorreram entre 1991 e 2001. Para a maior parte, o conflito tem em comum uma unidade no sentido da criação de várias limpezas étnicas em áreas sérvias dentro da Iugoslávia, e sua eventual união com a Sérvia propriamente dita, criando assim um Estado povoado por uma esmagadora maioria de etnia sérvia. O ideal de uma "Grande Sérvia", foi a percepção e a meta principal para muitos dos combatentes sérvios e voluntários envolvidos no conflito que, especialmente para os membros das unidades paramilitares sérvias envolvidas no combate. Dezenas de milhares de não-sérvios foram mortos (mais de cem mil pessoas morreram no conflito) e centenas de milhares tiveram de fugir de suas casas, numa guerra que deixou um rastro de extrema violência. Os croatas e bósnios, em particular alegaram que o estabelecimento de um Estado foi resultado da ambição dos dirigentes sérvios, e incluiu esta reivindicação nos respectivas campanhas de guerra.A guerra civil terminou com grande parte da antiga Iugoslávia reduzida à pobreza, enormes perturbações económicas e persistente instabilidade em todo o território onde ocorreu os piores combates. As guerras foram os conflitos mais sangrentos em solo europeu desde o final da II Guerra Mundial, tornaram-se famosas pelos crimes de guerra que envolveu, inclusive a limpeza étnica em massa. Foram também os primeiros conflitos desde a Segunda Guerra Mundial onde foi formalmente julgado genocidios de caráter fundamental e muitos participantes individuais foram posteriormente acusados de crimes. O Tribunal Penal Internacional para a ex-Iugoslávia (TPIJ) foi criado pela ONU para julgar esses crimes..Ao longo dos anos começou a tomar forma a hipótese, defendida por alguns meios de comunicação que várias potências mundiais, especialmente a Alemanha e os Estados Unidos criaram um ambiente propício para a fragmentação do país, através da venda de armas para as repúblicas separatistas e manipulação da mídia, especialmente com fins financeiros .
 • A délszláv háború a Balkánon elterülő volt Jugoszlávia hat tagköztársaságának függetlenedési törekvései nyomán kirobbant, összességében tíz évig tartó háború. A tízéves intervallumot három – egymástól jól elkülöníthető – időszakra lehet bontani: az 1991-től az 1995-ös daytoni békeszerződés aláírásáig tartó periódus, illetve a Daytont követő koszovói albán–szerb konfliktust, az 1999-es NATO-hadműveleteket, illetve a belgrádi forradalmat magában foglaló, Slobodan Milošević 2006 márciusában bekövetkezett haláláig tartó időszak.A délszláv háború (más néven balkáni háború) első ciklusa szintén három szakaszra osztható: szlovéniai tíznapos háború, 1991. június 26-tól július 7-ig horvátországi háború, 1991-95 boszniai háború, 1991-95
 • Jugoslaviako Gerrak 1991 eta 1995 bitartean Jugoslaviako Errepublika Federal Sozialista ohian gertatutako gatazka armatuak dira. Gerrak konplexuak izan ziren, Jugoslaviako herrien arteko gatazka etniko suminen ondorioak. Oro har, serbiarrak (eta Montenegrokoak hein txikiagoan) kokatzen dira alde batean, eta kroaziarrak eta bosniarrak besteak (eta Esloveniakoak hein txikiagoan); baina Bosnian ere kroaziarren eta bosniarren artean borrokatu zen, baita bosniarren arteko bando desberdinetan ere. Gerren emaitza, eskuarki, nazioarte mailan lurralde burujabeen aitorpena izan zen, gizakien eta ondasunen galera latzekin batera.Bigarren Mundu Gerraz geroztik Europako gatazkarik odoltsuena, maiz deskribatu den bezala, bertan egin ziren gerra krimen andana genozidiotzat hartu izan dira. Hori dela eta, partaide nabarmen batzuei horrelako krimenak egotzi zaizkie, eta Jugoslavia ohirako Nazioarteko Epaitegi Kriminala eratu zuten Nazio Batuek krimen horiek epaitzeko.Jugoslaviako Gerretan hiru gerra gertatu ziren, desberdinak baina elkarren artean lotuak: Esloveniako Gerra edo Hamar Eguneko Gerra (1991), Kroaziako Independentzia Gerra (1991-1995) eta Bosniako Gerra (1992-1995).
 • The Yugoslav Wars were ethnic conflicts fought from 1991 to 1999 on the territory of former Yugoslavia. The wars followed the breakup of the country, where its constituent republics declared independence, but the issues of ethnic minorities in the new countries, chiefly Serbs in central parts and Albanians in the southeast, were left unsolved. The wars are generally considered to be a series of largely separate but related military conflicts occurring and affecting most of the former Yugoslav republics: War in Slovenia (1991) Croatian War of Independence (1991–1995) Bosnian War (1992–1995) Kosovo War (1998–1999), including the NATO bombing of YugoslaviaThe wars mostly resulted in peace accords, involving full international recognition of new states, but with massive economic damage in the region.Initially the Yugoslav People's Army (JNA) sought to preserve the unity of the whole of Yugoslavia by crushing the secessionist governments; however the JNA increasingly came under the influence of the Serbian government of Slobodan Milošević that evoked Serbian nationalist rhetoric and was willing to support the Yugoslav state insofar as using it to preserve the unity of Serbs in one state; as a result the JNA began to lose Slovenes, Croats, Kosovar Albanians, Bosniaks, and ethnic Macedonians, and effectively became a Serb army. According to the 1994 United Nations report, the Serb side did not aim to restore Yugoslavia, but to create a "Greater Serbia" from parts of Croatia and Bosnia.Often described as Europe's deadliest conflict since World War II, the conflicts have become infamous for the war crimes involved, including ethnic cleansing, crimes against humanity and rape. These were the first conflicts since World War II to be formally judged genocidal in character and many key individual participants were subsequently charged with war crimes. The International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY) was established by the UN to prosecute these crimes.According to the International Center for Transitional Justice, the Yugoslav Wars resulted in the deaths of 140,000 people. The Humanitarian Law Center writes that in the conflicts in former Yugoslav republics at least 130,000 people lost their lives.
 • Le guerre jugoslave sono state una serie di conflitti armati, inquadrabili tra una guerra civile e conflitti secessionisti, che hanno coinvolto diversi territori appartenenti alla Repubblica Socialista Federale di Jugoslavia tra il 1991 e il 1995, causandone la dissoluzione.Diverse le motivazioni che sono alla base di questi conflitti. La più importante è il nazionalismo imperante nelle diverse repubbliche a cavallo fra la fine degli anni ottanta e l'inizio degli anni novanta (in particolare in Serbia, Croazia e Kosovo, ma in misura minore anche in Slovenia e nelle altre regioni della Federazione). Influenti anche le motivazioni economiche, gli interessi e le ambizioni personali dei leader politici coinvolti e la contrapposizione spesso frontale fra le popolazioni delle fasce urbane e le genti delle aree rurali e montane, oltre che gli interessi di alcune entità politiche e religiose (anche esterne) a porre fine all'esperienza della Repubblica Socialista Federale di Jugoslavia.
 • Perang Yugoslavia adalah berbagai konflik dan kekerasan yang terjadi di Yugoslavia selama tahun 1990-an hingga 2001. Peperangan ini berciri konflik etnis antara warga Yugoslavia, kebanyakan antara bangsa Serbia melawan Kroasia, Bosnia dan Albania; di Bosnia dan Herzegovina perang terjadi antara Bosnia dan Kroasia, sementara di Makedonia antara bangsa Makedonia dan Albania. Perang ini berakhir dengan kekacauan ekonomi Yugoslavia.Sering disebut sebagai perang paling mematikan di Eropa setelah terjadinya Perang Dunia, perang ini berciri terjadinya kejahatan perang dan pembersihan etnis besar-besaran. Perang ini adalah perang pertama setelah terjadinya Perang Dunia II yang dianggap sebagai genosidal dan banyak tokoh kunci perang ini yang dituduh melakukan kejahatan perang. International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY) didirikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mengusut kejahatan perang selama perang ini.Ketegangan di Yugoslavia meningkat sejak awal tahun 1980-an. Di tengah kesulitan ekonomi, Yugoslavia menghadapi bangkitnya nasionalisme di antara grup etnis.Perang ini terbagi menjadi dua bagian: Perang selama pecahnya Yugoslavia1. Perang di Slovenia (1991)2. Perang Kemerdekaan Kroasia (1991-1995)3. Perang Bosnia (1992-1995) Kampanye pengeboman NATO di Bosnia dan Herzegovina (1995) Perang di wilayah yang dihuni bangsa Albania:1. Perang Kosovo (1998-1999) Pengeboman NATO atas Yugoslavia (1999)2. Konflik Serbia Selatan (2000-2001)3. Konflik Makedonia (2001)↑ ↑ ↑
 • ユーゴスラビア紛争(ユーゴスラビアふんそう)は、ユーゴスラビア連邦解体の過程で起こった内戦である。1991年から2000年まで主要な紛争が継続した。
 • Yugoslav Savaşları, 1991-2001 yılları arasında Yugoslavya'da yaşanan, cumhuriyetlerin bağımsızlıklarını aradığı, Belgrad'daki hükûmetin ise buna engel olmaya çalıştığı bir dizi savaş. Yapısal olarak karmaşık olan savaşlar, eski Yugoslavya'daki halklar arasındaki etnik çatışmalar üzerine kuruldu. Savaşlar farklı aşamalarda sona erdi ve çoğu yeni bağımsız ülkelerin tanınmasıyla sonuçlandı.
 • De oorlogen in Joegoslavië of de Joegoslavische oorlogen vormen een reeks van gewapende conflicten binnen Joegoslavië, die zich vanaf 1991 ontwikkelde als gevolg van het uiteenvallen van de socialistische federatie Joegoslavië. Nadat de federale staat in 1991 was uiteengevallen in Slovenië, Kroatië en romp-Joegoslavië (Bosnië en Herzegovina, Montenegro, Servië en Macedonië) ontstond in delen van Kroatië (Knin en Slavonië) en in Bosnië en Herzegovina een hevige burgeroorlog.
 • Las Guerras de Yugoslavia fueron una serie de conflictos en el territorio de la antigua Yugoslavia, que se sucedieron entre 1991 y 2001. Comprendieron dos grupos de guerras sucesivas que afectaron a las seis ex repúblicas yugoslavas. Se han empleado términos alternativos como la Guerra de la ex Yugoslavia , Guerra de los Balcanes o Guerras Yugoslavas de Secesión.Las guerras se caracterizaron por los conflictos étnicos entre los pueblos de la ex Yugoslavia, principalmente entre los serbios por un lado y los croatas, bosnios y albaneses por el otro; aunque también en un principio entre bosnios y croatas en Bosnia-Herzegovina. El conflicto obedeció a causas políticas, económicas y culturales, así como a la tensión religiosa y étnica.Las Guerras Yugoslavas terminaron con gran parte de la ex Yugoslavia reducida a la pobreza, con desorganización económica masiva e inestabilidad persistente en los territorios donde ocurrían las peores luchas. Las guerras fueron los conflictos más sangrientos en suelo europeo desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, resultando en unas 130.000 a 200.000 muertesy millones más sacados de sus hogares. Fueron también los primeros conflictos desde la Segunda Guerra en haber sido formalmente juzgados los genocidas y muchos de los individuos claves participantes fueron consecuentemente acusados por crímenes de guerra.
 • Югосла́вские во́йны — серия вооружённых конфликтов в 1991—2001 на территории бывшей Югославии, приведшая к распаду последней.В основном югославские войны включали в себя ряд межнациональных конфликтов между сербами с одной стороны и хорватами, боснийцами и албанцами с другой, а также хорватско-боснийский конфликт в Республике Босния и Герцеговина и конфликт между албанцами и македонцами в Македонии, вызванные религиозными и этническими противоречиями. Югославская война стала самой кровопролитной в Европе после Второй мировой войны. Для расследования совершённых во время войн преступлений был создан Международный трибунал по бывшей Югославии.
dbpedia-owl:causedBy
dbpedia-owl:endDate
 • 2001-06-01 (xsd:date)
dbpedia-owl:place
dbpedia-owl:result
 • Victoire des pays indépendants
dbpedia-owl:startDate
 • 1991-03-31 (xsd:date)
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 667479 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 7569 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 58 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 109381387 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:année
 • 1996 (xsd:integer)
 • 1999 (xsd:integer)
prop-fr:auteur
prop-fr:casus
 • Chute du communisme ; déclarations d'indépendance de la Slovénie, de la Croatie de la Bosnie-Herzégovine et du Kosovo
prop-fr:conflit
 • Guerres de Yougoslavie
prop-fr:date
 • 0001-03-31 (xsd:date)
prop-fr:isbn
 • 978 (xsd:integer)
prop-fr:issue
 • Victoire des pays indépendants
prop-fr:jour
 • 27 (xsd:integer)
prop-fr:langue
 • en
prop-fr:lienLangue
 • en
 • en
prop-fr:lieu
prop-fr:mois
 • juin
prop-fr:pages
 • 400 (xsd:integer)
 • 410 (xsd:integer)
prop-fr:titre
 • The Death of Yougoslavia
 • To End a War
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
prop-fr:éditeur
 • Modern Library
 • Penguin Books Ltd
dcterms:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • Les guerres de Yougoslavie sont une série de conflits violents dans les territoires de l'ancienne République fédérale socialiste de Yougoslavie entre 1991 et 1999 Deux séries de guerres se succèdent, affectant les six républiques de la défunte République fédérale socialiste de Yougoslavie. On parle aussi de « Guerre d’ex-Yougoslavie », ou plus rarement de « Troisième guerre balkanique ».Cette guerre opposa différents groupes ethniques ou nations de l’ex-Yougoslavie.
 • Války v Jugoslávii, jinak též rozpad Jugoslávie, byla série válečných konfliktů, které začaly jako nepokoje mezi jednotlivými státy SFRJ a skončily rozpadem země na několik nezávislých států.
 • ユーゴスラビア紛争(ユーゴスラビアふんそう)は、ユーゴスラビア連邦解体の過程で起こった内戦である。1991年から2000年まで主要な紛争が継続した。
 • Yugoslav Savaşları, 1991-2001 yılları arasında Yugoslavya'da yaşanan, cumhuriyetlerin bağımsızlıklarını aradığı, Belgrad'daki hükûmetin ise buna engel olmaya çalıştığı bir dizi savaş. Yapısal olarak karmaşık olan savaşlar, eski Yugoslavya'daki halklar arasındaki etnik çatışmalar üzerine kuruldu. Savaşlar farklı aşamalarda sona erdi ve çoğu yeni bağımsız ülkelerin tanınmasıyla sonuçlandı.
 • De oorlogen in Joegoslavië of de Joegoslavische oorlogen vormen een reeks van gewapende conflicten binnen Joegoslavië, die zich vanaf 1991 ontwikkelde als gevolg van het uiteenvallen van de socialistische federatie Joegoslavië. Nadat de federale staat in 1991 was uiteengevallen in Slovenië, Kroatië en romp-Joegoslavië (Bosnië en Herzegovina, Montenegro, Servië en Macedonië) ontstond in delen van Kroatië (Knin en Slavonië) en in Bosnië en Herzegovina een hevige burgeroorlog.
 • Югославските войни, срещано понякога и с обобщеното Югославска война, са серия военни конфликти в периода 1991-2001 г.
 • A Guerra Civil Iugoslava (português brasileiro) ou Jugoslava (português europeu) é o nome dado a uma série de violentos conflitos bélicos ocorridos no território da antiga República Socialista Federativa da Iugoslávia, que ocorreram entre 1991 e 2001.
 • Jugoslaviako Gerrak 1991 eta 1995 bitartean Jugoslaviako Errepublika Federal Sozialista ohian gertatutako gatazka armatuak dira. Gerrak konplexuak izan ziren, Jugoslaviako herrien arteko gatazka etniko suminen ondorioak. Oro har, serbiarrak (eta Montenegrokoak hein txikiagoan) kokatzen dira alde batean, eta kroaziarrak eta bosniarrak besteak (eta Esloveniakoak hein txikiagoan); baina Bosnian ere kroaziarren eta bosniarren artean borrokatu zen, baita bosniarren arteko bando desberdinetan ere.
 • Als Jugoslawienkriege (oft auch Balkankonflikt genannt) wird eine Serie von Kriegen auf dem Gebiet des ehemaligen Jugoslawien gegen Ende des 20.
 • 유고슬라비아 전쟁은 유고슬라비아 연방의 영토에서 1991년부터 1999년까지 수차례에 걸쳐 일어난 전쟁을 일컫는다. 처음에는 흔히 "유고슬라비아 내전"이라 불렀지만 1992년 연방이 해체됨에 따라 내전으로 정의할 수 없게 되었다. 유고슬라비아 연방의 6개 구성 공화국 모두에게 영향을 끼쳤다.
 • Югосла́вские во́йны — серия вооружённых конфликтов в 1991—2001 на территории бывшей Югославии, приведшая к распаду последней.В основном югославские войны включали в себя ряд межнациональных конфликтов между сербами с одной стороны и хорватами, боснийцами и албанцами с другой, а также хорватско-боснийский конфликт в Республике Босния и Герцеговина и конфликт между албанцами и македонцами в Македонии, вызванные религиозными и этническими противоречиями.
 • Le guerre jugoslave sono state una serie di conflitti armati, inquadrabili tra una guerra civile e conflitti secessionisti, che hanno coinvolto diversi territori appartenenti alla Repubblica Socialista Federale di Jugoslavia tra il 1991 e il 1995, causandone la dissoluzione.Diverse le motivazioni che sono alla base di questi conflitti.
 • The Yugoslav Wars were ethnic conflicts fought from 1991 to 1999 on the territory of former Yugoslavia. The wars followed the breakup of the country, where its constituent republics declared independence, but the issues of ethnic minorities in the new countries, chiefly Serbs in central parts and Albanians in the southeast, were left unsolved.
 • A délszláv háború a Balkánon elterülő volt Jugoszlávia hat tagköztársaságának függetlenedési törekvései nyomán kirobbant, összességében tíz évig tartó háború.
 • Perang Yugoslavia adalah berbagai konflik dan kekerasan yang terjadi di Yugoslavia selama tahun 1990-an hingga 2001. Peperangan ini berciri konflik etnis antara warga Yugoslavia, kebanyakan antara bangsa Serbia melawan Kroasia, Bosnia dan Albania; di Bosnia dan Herzegovina perang terjadi antara Bosnia dan Kroasia, sementara di Makedonia antara bangsa Makedonia dan Albania.
 • Las Guerras de Yugoslavia fueron una serie de conflictos en el territorio de la antigua Yugoslavia, que se sucedieron entre 1991 y 2001. Comprendieron dos grupos de guerras sucesivas que afectaron a las seis ex repúblicas yugoslavas.
 • Es coneix com a Guerra de Iugoslàvia un seguit de conflictes violents al territori de l'antiga Iugoslàvia que varen tenir lloc entre 1991 i 2001. Comprenien dos grups de successives guerres que afectaven totes sis exrepúbliques iugoslaves.
rdfs:label
 • Guerres de Yougoslavie
 • Délszláv háború
 • Guerra Civil Iugoslava
 • Guerra de Iugoslàvia
 • Guerras Yugoslavas
 • Guerre jugoslave
 • Jugoslaviako Gerrak
 • Jugoslawienkriege
 • Oorlogen in Joegoslavië
 • Perang Yugoslavia
 • Válka v Jugoslávii
 • Yugoslav Savaşları
 • Yugoslav Wars
 • Югославски войни
 • Югославские войны
 • ユーゴスラビア紛争
 • 유고슬라비아 전쟁
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
foaf:name
 • Guerres de Yougoslavie
is dbpedia-owl:conflict of
is dbpedia-owl:isPartOfMilitaryConflict of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:guerre of
is prop-fr:guerres of
is skos:subject of
is foaf:primaryTopic of