La guerre des Goths est un conflit qui opposa les Byzantins et les Ostrogoths en Italie entre 535 et 553. Cette guerre intervient à la suite de la décision de Justinien Ier en 535 de reconquérir les provinces romaines occidentales perdues à la fin du siècle précédent lors de leur conquête par les Hérules d'Odoacre puis les Ostrogoths de Théodoric le Grand.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • La guerre des Goths est un conflit qui opposa les Byzantins et les Ostrogoths en Italie entre 535 et 553. Cette guerre intervient à la suite de la décision de Justinien Ier en 535 de reconquérir les provinces romaines occidentales perdues à la fin du siècle précédent lors de leur conquête par les Hérules d'Odoacre puis les Ostrogoths de Théodoric le Grand.
 • Perang Goth adalah peperangan yang berlangsung di Italia dan wilayah-wilayah di sekitarnya seperti Dalmatia, Sardinia, Sisilia, dan Korsika mulai tahun 535 sampai tahun 554 antara pasukan Kekaisaran Romawi Timur dan pasukan Kerajaan Ostrogoth. Secara umum, perang ini dibagi menjadi dua fase. Fase pertama (535-540) berakhir dengan jatuhnya Ravenna dan penaklukan Italia oleh pasukan Bizantium, sementara fase kedua (540/541-553) berciri perlawanan bangsa Goth yang dikobarkan kembali oleh Totila. Perlawanan tersebut baru bisa ditundukkan setelah peperangan panjang yang dilancarkan oleh Narses, yang juga berhasil menggagalkan invasi Franka-Alamanni pada tahun 554. Kendati demikian, kota-kota di Italia Utara masih melanjutkan perlawanan sampai awal tahun 560-an.Perang ini diawali oleh ambisi Kaisar Yustinianus untuk merebut kembali provinsi-provinsi wilayah Kekaisaran Romawi Barat yang lepas akibat invasi suku-suku barbar pada awal abad sebelumnya (lihat juga Masa Migrasi). Durasi peperangan yang cukup lama mengakibatkan kehancuran Italia dan penurunan populasi Italia dari 7 juta jiwa menjadi 2,5 juta jiwa sebagai akibat dari peperangan, kelaparan, dan wabah penyakit. Selain itu, kekayaan Kekaisaran Bizantium juga berkurang. Akibatnya, Bizantium tidak dapat bertahan dari serbuan bangsa Lombardia pada tahun 568, yang mengakibatkan lepasnya sebagian besar daerah Italia.
 • Готские войны (535—554 годов) (в русском языке принято именно множественное число) — военные действия между Восточной Римской империей и королевствами остготов в Италии и вестготов в Испании. Театром военных действий стали Апеннинский полуостров (Италия) и западная часть Балканского полуострова (Далмация).Император Восточной Римской империи Юстиниан I в 532 году, когда позволила ситуация на византийско-персидской границе, взялся за восстановление власти Константинополя над фактически независимыми варварскими государствами на территории бывшей Римской империи. После неожиданно лёгкого и быстрого завоевания в 534 году Королевства вандалов и аланов он приступил к завоеванию Королевства остготов.В 535 году с молчаливого согласия остготского короля Теодахада была убита свергнутая годом ранее королева-регентша Амаласунта, проводившая провизантийскую политику. Император Юстиниан I немедленно выступил мстителем за убитую и объявил остготам войну, затянувшуюся на 20 лет и закончившуюся падением Остготского королевства.
 • La Guerra gòtica d'Itàlia fou un conflicte armat entre l'Imperi Romà d'Orient i el Regne Ostrogot d'Itàlia, que tingué lloc des del 535 fins al 554, afectant els territoris d'Itàlia, Dalmàcia, Sardenya, Sicília i Còrsega. Es distingeixen dues fases durant el conflicte. La primera fase de la guerra duraria del 535 al 540 i acabaria amb la caiguda de Ravenna i l'aparent reconquesta d'Itàlia per part dels romans. Però durant la segona fase (540/541–553), la resistència dels Gots es va revigoritzar sota el lideratge de Tòtila i només va cedir després de llargs any de conflictes amb Narsès, qui també va rebutjar la invasió dels Francs i Alamans el 554.La guerra fou originada per l'ambiciós pla de l'Emperador romà Justinià I per recuperar les províncies de l'extint Imperi Romà d'Occident, perdut davant les Invasions bàrbares ocorregudes durant el segle anterior. Al final del conflicte, Itàlia es trobava devastada i considerablement despoblada. Com a conseqüència, l'Imperi Bizantí, malgrat resultar vencedor, es van veure incapaços de resistir la invasió dels llombards el 568 i van perdre grans parts de la península itàlica.
 • The Gothic War between the Byzantine (Eastern Roman) Empire and the Ostrogothic Kingdom of Italy was fought from 535 until 554 in Italy, Dalmatia, Sardinia, Sicily and Corsica. It is commonly divided into two phases. The first phase lasted from 535 to 540 and ended with the fall of Ravenna and the apparent reconquest of Italy by the Byzantines. During the second phase (540/541–553), the Goths' resistance was reinvigorated under Totila and put down only after a long struggle by Narses, who also repelled the 554 invasion by the Franks and Alamanni. In the same year, Justinian promulgated the Pragmatic Sanction which prescribed Italy's new government. Several cities in northern Italy continued to hold out, however, until the early 560s.The war had its roots in the ambition of East Roman Emperor Justinian to recover the provinces of the former Western Roman Empire, which had been lost to invading barbarian tribes in the previous century (the Migration Period). By the end of the conflict Italy was devastated and considerably depopulated. As a consequence, the victorious Byzantines found themselves unable to resist the invasion of the Lombards in 568, which resulted in the loss of large parts of the Italian peninsula.
 • La guerra gotica (535-553) fu un lungo conflitto che contrappose l'Impero bizantino agli Ostrogoti nella contesa di parte dei territori che fino al secolo precedente erano parte dell'Impero romano d'Occidente. La guerra fu il risultato della politica dell'imperatore bizantino Giustiniano I, già messa in atto precedentemente con la riconquista dell'Africa contro i Vandali, mirante a riconquistare all'impero le province italiane e altre regioni limitrofe conquistate da Odoacre prima e dagli Ostrogoti (Goti orientali) di Teodorico il Grande alcuni decenni prima.Il conflitto ebbe inizio nel 535 con lo sbarco in Sicilia di un esercito bizantino sotto il generale Belisario; risalendo la penisola le forze di Belisario ebbero ragione delle truppe gote dei re Teodato prima e di Vitige poi, conquistando molte importanti città tra cui le stesse Roma e Ravenna. L'ascesa al trono goto di Totila ed il richiamo di Belisario a Costantinopoli portarono alla riconquista da parte dei Goti di molte delle posizioni perdute; solo con l'arrivo di una nuova armata sotto il generale Narsete le forze imperiali poterono riprendersi, e dopo la morte in battaglia di Totila e del suo successore Teia la guerra si concluse nel 553 con una completa vittoria per i Bizantini.La lunga guerra provocò vaste distruzioni alla penisola, spopolando le città ed impoverendo le popolazioni, ulteriormente flagellate da un'epidemia di peste e da una carestia; l'occupazione dell'Italia da parte dei bizantini si rivelò effimera visto che già dal 568 le forze dei Longobardi iniziarono a calare nella penisola, occupandone vasti tratti anche grazie alla debolezza dei difensori.
 • La Guerra Gótica de 535 a 554 tuvo lugar durante estos años en el territorio del Reino Ostrogodo. Fue el resultado de la decisión del Emperador Romano bizantino Justiniano I de revertir los acontecimientos de un siglo atrás, cuando el Imperio romano de Oriente había perdido sus provincias en Italia primero ante Odoacro y después con Teodorico el Grande, rey de los ostrogodos.
 • De Gotische oorlog (535 – 554) was een oorlog tussen de Byzantijnen en de Ostrogoten die voornamelijk in Italië werd uitgevochten, maar ook in omringende gebieden zoals Dalmatië, Sardinië en Corsica. De oorlog kan in twee periodes verdeeld worden. De eerste (535-540) eindigde met de inname van Ravenna en de vrijwel totale herovering van Italië door de Byzantijnen. Tijdens de tweede periode (541-553) kwamen de Goten in opstand onder leiding van Totila en werden pas verslagen na een bittere en langdurige strijd die gevoerd werd door de Byzantijnse generaal Narses, die ook de Frankische-Alemannische invasie van 554 had teruggeslagen. Enkele steden in het noorden van Italië hielden het echter nog vol tot in de vroege jaren 560.De oorlog was begonnen met een poging van Justinianus I om de West-Romeinse provincies te heroveren, die in de vijfde eeuw verloren waren gegaan na de inval van barbaarse stammen. Vanwege de langdurigheid van het conflict was Italië tegen het einde verwoest en ontvolkt en was de Byzantijnse schatkist zo goed als leeg. Deze overwinning van de Byzantijnen werd weer grotendeels tenietgedaan toen de Longobarden in 568 Italië binnenvielen.
 • Wojna Bizantyjczyków z Ostrogotami- trwała w latach 535-562. Zakończyła się ona porażką Ostrogotów oraz likwidacją ich państwa na terenie Italii.
 • Guerra Gótica é o nome dado à série de combates travados entre o Império Romano do Oriente e o Reino Ostrogótico na península Itálica, Dalmácia, Sicília e Sardenha no período entre 535 e 553. Foi resultado da decisão do imperador bizantino Justiniano I de reverter os eventos do século anterior no ocidente e devolver ao Império Romano a província da Itália que havia sido perdida, primeiro para Odoacro e depois para Teodorico, o Grande.Após 20 anos de guerra, os bizantinos derrotaram os ostrogodos que dominavam a península, porém a campanha acabou enfraquecendo o Império Bizantino que se voltou para o Leste, deixando a península abandonada e pobre.Com a derrota de seu último rei, Teia, os ostrogodos desaparecem da história. Alguns anos depois, outros bárbaros, os lombardos, invadiram a Península Itálica e iniciou-se um novo ciclo histórico.== Referências ==
 • Gotenkrieg ist im weiteren Sinn die Bezeichnung für einen Krieg, an dem die Goten beteiligt waren; im engeren Sinn versteht man darunter den Krieg zwischen den Ostgoten und dem Oströmischen Reich unter Justinian I. in den Jahren 535–552 (bzw. 562), der mit dem Pyrrhussieg der Oströmer und der Vernichtung des Ostgotenreiches endete. In der Forschung wird dabei oft zwischen dem „Ersten Gotenkrieg“ von 535 bis 540 und dem „Zweiten Gotenkrieg“ von 541 bis 552/562 unterschieden.
 • ゴート戦争(ゴートせんそう、伊: Guerra gotica、羅: Bellum Gothicum)は、東ローマ帝国と東ゴート王国の間でイタリア半島とその隣接地域のダルマチア、サルデーニャ、シチリアおよびコルシカにおいて535年から554年まで行われた戦争である。この戦争は一般に二つの期間に分けられる。第一期(535年-540年)は東ローマ軍の侵攻からベリサリウスによるラヴェンナの占領と東ローマ帝国による一応のイタリア征服で終わり、そして第二期(540年/541年-554年)はトーティラ王のもとで東ゴート族の抵抗が再起し、長期にわたる苦闘の後にナルセスによって制圧されるまでであり、ナルセスはさらに554年のフランク族とアラマンニ族の侵攻も撃破した。しかしながら、北イタリアの多くの都市が560年代初頭まで抵抗を続けている。戦争は、前世紀に蛮族の侵入によって失われたかつての西ローマ帝国の属州を回復しようとする東ローマ皇帝ユスティニアヌス1世の野望に端を発している(民族移動時代も参照)。長期間にわたる戦争によってイタリアは荒廃し、戦災と飢餓そして疫病によって人口も激減してしまい、東ローマ帝国の国力も使い果たされた。そのため、東ローマ帝国は568年のランゴバルド族の侵攻に抗することができず、イタリア半島の大部分が失われることになった。
 • Готската война (на немски: Gotenkrieg) е войната между остготите и Източната Римска империя по времето на император Юстиниан I през 535-554 или 535–552 г. (или 562 г.), която завършва с Пирова победа на източноримляните и унищожаване на Остготското царство.Изследователите я делят на „Първа готска война“ от 535 до 540 г. и „Втора готска война“ от 541 до 552/562 г.Действията стават на територията на Апенинския полуостров (Италия) и западната част на Балканския полуостров (Далмация).Амалазунта e убита през пролетта 535 г. по нареждане на остготския крал Теодахад. Малко след това императорът Юстиниан I му обявява война и изпраща войска на два фронта. През 535 г. в Илирия генерал Мунд завладява град Салона. Взантийският генерал Велизарий пристига в Сицилия и завладява Рим на 9 декември 536 г. Въстаналите готи свалят и убиват Теодахад и издигат възрастния Витигис за крал. Витигис е пленен в Равена през май 540 г. от генерал Велизарий и отвлечен в Константинопол. Юстиниан оттегля голяма част от войската си заради отново избухналата война против персите на Изток. Велизарий е свален от главнокомандването. Само Хилдебад се съпротивлява на византийците. През 550/551 г. Юстиниан отново обръща вниманието си към Италия. През 551 г. генерал Нарсес пристига с 30 000 души през Илирия в Северна Италия. На 1 или 552 г. се провежда Битката при Буста Галорум, при която източно римската войска на Нарсес побеждава водените от крал Тотила почти 20 000 остготи, в която Тотила е убит. През есентта 552 г. Нарсес побеждава последния остготски крал Тея в Битката при Млечната планина близо до Неапол. Това е последната голяма битка в Готската война. Някои готски гарнизони се съпротивляват на византийците до 562 г.
dbpedia-owl:causedBy
dbpedia-owl:depictionDescription
 • Bataille du mont Lactarius
dbpedia-owl:result
 • Victoire byzantine
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 2726399 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 15796 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 103 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 109123134 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:casus
 • Assassinat d’Amalasonte
prop-fr:combattants
prop-fr:commandant
prop-fr:conflit
 • Guerre des Goths
prop-fr:date
 • 535 (xsd:integer)
prop-fr:forces
 • 47 (xsd:integer)
 • 50 (xsd:integer)
 • 15000 (xsd:integer)
 • 20000 (xsd:integer)
prop-fr:guerre
 • Guerre entre Ostrogoths et Byzantins
prop-fr:issue
 • Victoire byzantine
prop-fr:lieu
 • Péninsule italienne
prop-fr:légende
prop-fr:territoires
 • Annexion de l'Italie
 • Création de l'Exarchat de Ravenne
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • La guerre des Goths est un conflit qui opposa les Byzantins et les Ostrogoths en Italie entre 535 et 553. Cette guerre intervient à la suite de la décision de Justinien Ier en 535 de reconquérir les provinces romaines occidentales perdues à la fin du siècle précédent lors de leur conquête par les Hérules d'Odoacre puis les Ostrogoths de Théodoric le Grand.
 • La Guerra Gótica de 535 a 554 tuvo lugar durante estos años en el territorio del Reino Ostrogodo. Fue el resultado de la decisión del Emperador Romano bizantino Justiniano I de revertir los acontecimientos de un siglo atrás, cuando el Imperio romano de Oriente había perdido sus provincias en Italia primero ante Odoacro y después con Teodorico el Grande, rey de los ostrogodos.
 • Wojna Bizantyjczyków z Ostrogotami- trwała w latach 535-562. Zakończyła się ona porażką Ostrogotów oraz likwidacją ich państwa na terenie Italii.
 • Gotenkrieg ist im weiteren Sinn die Bezeichnung für einen Krieg, an dem die Goten beteiligt waren; im engeren Sinn versteht man darunter den Krieg zwischen den Ostgoten und dem Oströmischen Reich unter Justinian I. in den Jahren 535–552 (bzw. 562), der mit dem Pyrrhussieg der Oströmer und der Vernichtung des Ostgotenreiches endete. In der Forschung wird dabei oft zwischen dem „Ersten Gotenkrieg“ von 535 bis 540 und dem „Zweiten Gotenkrieg“ von 541 bis 552/562 unterschieden.
 • ゴート戦争(ゴートせんそう、伊: Guerra gotica、羅: Bellum Gothicum)は、東ローマ帝国と東ゴート王国の間でイタリア半島とその隣接地域のダルマチア、サルデーニャ、シチリアおよびコルシカにおいて535年から554年まで行われた戦争である。この戦争は一般に二つの期間に分けられる。第一期(535年-540年)は東ローマ軍の侵攻からベリサリウスによるラヴェンナの占領と東ローマ帝国による一応のイタリア征服で終わり、そして第二期(540年/541年-554年)はトーティラ王のもとで東ゴート族の抵抗が再起し、長期にわたる苦闘の後にナルセスによって制圧されるまでであり、ナルセスはさらに554年のフランク族とアラマンニ族の侵攻も撃破した。しかしながら、北イタリアの多くの都市が560年代初頭まで抵抗を続けている。戦争は、前世紀に蛮族の侵入によって失われたかつての西ローマ帝国の属州を回復しようとする東ローマ皇帝ユスティニアヌス1世の野望に端を発している(民族移動時代も参照)。長期間にわたる戦争によってイタリアは荒廃し、戦災と飢餓そして疫病によって人口も激減してしまい、東ローマ帝国の国力も使い果たされた。そのため、東ローマ帝国は568年のランゴバルド族の侵攻に抗することができず、イタリア半島の大部分が失われることになった。
 • Готската война (на немски: Gotenkrieg) е войната между остготите и Източната Римска империя по времето на император Юстиниан I през 535-554 или 535–552 г. (или 562 г.), която завършва с Пирова победа на източноримляните и унищожаване на Остготското царство.Изследователите я делят на „Първа готска война“ от 535 до 540 г.
 • La Guerra gòtica d'Itàlia fou un conflicte armat entre l'Imperi Romà d'Orient i el Regne Ostrogot d'Itàlia, que tingué lloc des del 535 fins al 554, afectant els territoris d'Itàlia, Dalmàcia, Sardenya, Sicília i Còrsega. Es distingeixen dues fases durant el conflicte. La primera fase de la guerra duraria del 535 al 540 i acabaria amb la caiguda de Ravenna i l'aparent reconquesta d'Itàlia per part dels romans.
 • De Gotische oorlog (535 – 554) was een oorlog tussen de Byzantijnen en de Ostrogoten die voornamelijk in Italië werd uitgevochten, maar ook in omringende gebieden zoals Dalmatië, Sardinië en Corsica. De oorlog kan in twee periodes verdeeld worden. De eerste (535-540) eindigde met de inname van Ravenna en de vrijwel totale herovering van Italië door de Byzantijnen.
 • Perang Goth adalah peperangan yang berlangsung di Italia dan wilayah-wilayah di sekitarnya seperti Dalmatia, Sardinia, Sisilia, dan Korsika mulai tahun 535 sampai tahun 554 antara pasukan Kekaisaran Romawi Timur dan pasukan Kerajaan Ostrogoth. Secara umum, perang ini dibagi menjadi dua fase. Fase pertama (535-540) berakhir dengan jatuhnya Ravenna dan penaklukan Italia oleh pasukan Bizantium, sementara fase kedua (540/541-553) berciri perlawanan bangsa Goth yang dikobarkan kembali oleh Totila.
 • The Gothic War between the Byzantine (Eastern Roman) Empire and the Ostrogothic Kingdom of Italy was fought from 535 until 554 in Italy, Dalmatia, Sardinia, Sicily and Corsica. It is commonly divided into two phases. The first phase lasted from 535 to 540 and ended with the fall of Ravenna and the apparent reconquest of Italy by the Byzantines.
 • La guerra gotica (535-553) fu un lungo conflitto che contrappose l'Impero bizantino agli Ostrogoti nella contesa di parte dei territori che fino al secolo precedente erano parte dell'Impero romano d'Occidente.
 • Guerra Gótica é o nome dado à série de combates travados entre o Império Romano do Oriente e o Reino Ostrogótico na península Itálica, Dalmácia, Sicília e Sardenha no período entre 535 e 553.
 • Готские войны (535—554 годов) (в русском языке принято именно множественное число) — военные действия между Восточной Римской империей и королевствами остготов в Италии и вестготов в Испании.
rdfs:label
 • Guerre des Goths (535-553)
 • Gotenkrieg (535–554)
 • Gothic War (535–554)
 • Gotische oorlog (535-554)
 • Guerra Gótica (535–554)
 • Guerra Gótica (535–554)
 • Guerra gotica (535-553)
 • Guerra gòtica d'Itàlia
 • Perang Goth (535–554)
 • Wojna Bizancjum z Ostrogotami
 • Византийско-готские войны
 • Готска война (535-554)
 • ゴート戦争
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
foaf:name
 • Guerre des Goths
is dbpedia-owl:conflict of
is dbpedia-owl:isPartOfMilitaryConflict of
is dbpedia-owl:type of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:conflit of
is prop-fr:guerre of
is foaf:primaryTopic of