La guerre Iran-Irak, connue en Iran sous le nom de Guerre imposée (en persan : جنگ تحمیلی, Jang-e-tahmili) ou Défense sacrée (en persan : دفاع مقدس, , Defā'e moghaddas), en Irak sous le nom de Qādisiyyah de Saddam (en arabe : قادسيّة صدّام) est une guerre qui a opposé l'Iran à l'Irak entre septembre 1980 et août 1988. Elle a également été appelée guerre du Golfe persique jusqu'à la deuxième guerre du Golfe entre l'Irak et le Koweït en 1990-1991, puis a pris le nom de première guerre du Golfe.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • La guerre Iran-Irak, connue en Iran sous le nom de Guerre imposée (en persan : جنگ تحمیلی, Jang-e-tahmili) ou Défense sacrée (en persan : دفاع مقدس, , Defā'e moghaddas), en Irak sous le nom de Qādisiyyah de Saddam (en arabe : قادسيّة صدّام) est une guerre qui a opposé l'Iran à l'Irak entre septembre 1980 et août 1988. Elle a également été appelée guerre du Golfe persique jusqu'à la deuxième guerre du Golfe entre l'Irak et le Koweït en 1990-1991, puis a pris le nom de première guerre du Golfe. Elle a fait entre 500 000 et 1 200 000 victimes.
 • Wojna iracko-irańska – zwana również Narzuconą wojną i Świętą obroną (w Iranie), Al-Kadisijją Saddama (w Iraku) oraz Pierwszą wojną w zatoce, wojna między Irakiem i Iranem w okresie od 22 września 1980 do 20 sierpnia 1988.Wojnę rozpoczął Irak atakiem w rejonie podzielonego w 1975 Szatt al-Arab – wspólnego ujścia Tygrysu i Eufratu. Wojska irackie wdarły się w głąb Iranu, ale szybko zostały wyparte, gdy Irańczycy przeszli do kontrataku. W wyniku równowagi sił ustaliła się 480-kilometrowa linia frontu, a działania miały charakter wojny pozycyjnej. Korzystając z zaangażowania Iraku w wojnę z Iranem i otrzymując wsparcie od Teheranu, Kurdowie irakijscy (w większości sunnicci) wywołali w połowie lat 80. kolejne powstanie. Jednak wobec zawarcia rozejmu z Iranem, Saddam Husajn skierował znaczne siły przeciwko Kurdom (operacja Anfal). Irakijczycy stosowali na masową skalę broń chemiczną (głównie iperyt siarkowy i tabun), również przeciwko buntującym się Kurdom. W 1988 wojnę przerwano, podpisując w sierpniu zawieszenie broni w oparciu o zasadę status quo ante bellum.Wojna przyniosła ogromne straty. W jej czasie zginęło ponad milion ludzi, a straty materialne ocenia się na ponad 400 mld dolarów. Wojna ta spowodowała gwałtowne wzmocnienie Iraku popieranego przez państwa zachodnie (w tym Stany Zjednoczone, które pomagały Irakowi poprzez pomoc w uzyskiwaniu broni oraz wsparcie specjalistów wojskowych), Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich i kraje arabskie, które obawiały się rozprzestrzenienia się irańskiej rewolucji islamskiej. Wojna skończyła się bez rewolucji islamskiej w Iraku.Przebieg działań wojennych był w większości taki sam jak na froncie zachodnim w trakcie I wojny światowej, z udziałem wojny pozycyjnej, gniazd karabinów maszynowych, natarć na bagnety, użyciem drutu kolczastego, zmasowanych ataków piechoty poprzez ziemię niczyją i rozległe użycie broni chemicznej.
 • Ирано-иракская война — военный конфликт между Ираком и Ираном, продолжавшийся с 1980 по 1988. В Иране часто употребляется название «Священная оборона» (دفاع مقدس — дефа́-йе могаддас), иногда — «Навязанная война» (جنگ تحمیلی — джанг-е тахмили́), а в Ираке распространено неофициальное наименование конфликта как «Кадисия Саддама» (قادسیه صدام — кадиссийя́т саддам) в честь победы, одержанной арабами в битве при Кадисии во время завоевания Персии.Война началась 22 сентября 1980 года вторжением иракской армии в иранскую провинцию Хузестан. Первоначальное успешное продвижение иракской армии, однако, вскоре натолкнулось на упорное сопротивление и было остановлено. К лету 1982 года Иран вернул оккупированные Ираком территории, после чего стороны начали войну на истощение. Перемирие, окончившее войну, было подписано 20 августа 1988 года и восстановило довоенную ситуацию.По продолжительности, задействованным ресурсам и человеческим жертвам ирано-иракская война является одним из крупнейших военных конфликтов после Второй мировой войны. В ходе войны активно применялось химическое оружие.
 • 이란-이라크 전쟁은 1980년 9월 22일 이라크의 사담 후세인이 이란을 침공하면서 발생하였다. 군사행동의 주 목표는 샤트알아랍 강의 획득 및 이란의 혁명적 정권의 타도였다. 이라크는 선전포고없이 공격했지만, 그들은 전쟁을 진척시키지 못하고 이란에게 격퇴당한다. UN 안보리의 휴전명령에도 불구하고 이라크는 1988년 8월 20일까지 백만여 명의 희생자를 내며 전쟁을 계속한다. 2003년에 마지막 포로가 교환되었다. 전쟁은 지역 및 국제 정세에 영향을 주었다.
 • The Iran–Iraq War, also known as the First Persian Gulf War, was an armed conflict between the Islamic Republic of Iran and the Republic of Iraq lasting from September 1980 to August 1988, making it the 20th century's longest conventional war. It was initially referred to in English as the "Gulf War" prior to the Persian Gulf War of the early 1990s.The Iran–Iraq War began when Iraq invaded Iran via air and land on 22 September 1980. It followed a long history of border disputes, and was motivated by fears that the Iranian Revolution in 1979 would inspire insurgency among Iraq's long-suppressed Shia majority as well as Iraq's desire to replace Iran as the dominant Persian Gulf state. Although Iraq hoped to take advantage of Iran's revolutionary chaos and attacked without formal warning, they made only limited progress into Iran and were quickly repelled; Iran regained virtually all lost territory by June 1982. For the next six years, Iran was on the offensive. A number of proxy forces participated in the war, most notably the Iranian Mujahedin-e-Khalq siding with Ba'athist Iraq and Iraqi Kurdish militias of Kurdish Democratic Party and Patriotic Union of Kurdistan siding with Iran—all suffering a major blow by the end of the conflict.Despite calls for a ceasefire by the United Nations Security Council, hostilities continued until 20 August 1988. The war finally ended with Resolution 598, a U.N.-brokered ceasefire which was accepted by both sides. At the war's conclusion, it took several weeks for Iranian armed forces to evacuate Iraqi territory to honour pre-war international borders set by the 1975 Algiers Agreement. The last prisoners of war were exchanged in 2003.The war cost both sides in lives and economic damage: half a million Iraqi and Iranian soldiers, with an equivalent number of civilians, are believed to have died, with many more injured; however, the war brought neither reparations nor changes in borders. The conflict has been compared to World War I in terms of the tactics used, including large-scale trench warfare with barbed wire stretched across trenches, manned machine-gun posts, bayonet charges, human wave attacks across a no-man's land, and extensive use of chemical weapons such as mustard gas by the Iraqi government against Iranian troops, civilians, and Iraqi Kurds. At the time of the conflict, the U.N. Security Council issued statements that "chemical weapons had been used in the war." U.N. statements never clarified that only Iraq was using chemical weapons, and according to retrospective authors "the international community remained silent as Iraq used weapons of mass destruction against Iranian[s] as well as Iraqi Kurds."
 • Der Erste Golfkrieg war ein Krieg zwischen dem Iran und dem Irak, der vom 22. September 1980 bis zum 20. August 1988 andauerte (auch Iran-Irak-Krieg oder Irak-Iran-Krieg; im Unterschied zum Irak-Kuwait-Krieg, dem Zweiten Golfkrieg).Er endete ohne einen Sieger durch einen Waffenstillstand und mit hohen menschlichen und wirtschaftlichen Verlusten auf beiden Seiten.
 • La guerra Iran-Iraq, conosciuta anche come la guerra imposta (in Persiano: جنگ تحمیلی‎, Jang-e-tahmīlī) in Iran e come la Qādisiyya di Saddam (قادسيّة صدّام, Qādisiyyat Saddām) in Iraq, fu una guerra combattuta tra i due Paesi dal settembre 1980 all'agosto 1988.Ai tempi del conflitto era chiamata dagli storiografi Guerra del Golfo (Persico), notazione sopravvissuta fino all'invasione irachena del Kuwait (2 agosto 1990).
 • イラン・イラク戦争(イラン・イラクせんそう、イ・イ戦争)は、イランとイラクが国境をめぐって行った戦争で、1980年9月22日に始まり1988年8月20日に国際連合安全保障理事会の決議を受け入れる形で停戦を迎えた。名称として「湾岸戦争」「第一次湾岸戦争」と呼ばれた時期もあるが、日本では単に「湾岸戦争」と言えば1990年-1991年のイラクのクウェート侵攻に端を発した戦争(第二次湾岸戦争)を指す。アラブ諸国では、第一次湾岸戦争(حرب الخليج الأولى)と呼ばれることが少なくない。
 • La Guerra Irán-Irak -conocida en Irán como la Guerra Impuesta (en persa: جنگ تحمیلی, tr. Ŷang-e-tahmilí) y la Santa Defensa (en persa: دفاع مقدس, tr. Defâʿ-e moqaddás), y en árabe como la al-Qādisiyya de Sadam (en árabe: قادسيّة صدّام, tr. Qādisiyyat Ṣaddām)-, fue un conflicto bélico surgido entre Irán e Irak, que aconteció entre los años 1980 y 1988, finalizando éste sin un claro vencedor. Sus orígenes se encuentran en la larga animosidad árabe-persa y en las rivalidades regionales; en concreto, Irak quería invertir la delimitación de fronteras entre los dos estados, establecida en los Acuerdos de Argel (1975), para conseguir la anexión de la región de Shatt al-Arab.La guerra tuvo un enorme costo en cuanto a vidas perdidas, y aparte; causó un grave detrimento social a raíz de los graves daños a los aparatos económicos de ambas naciones, el cual se vio posteriormente en ambos países con cifras de paro de hasta dos dígitos -con un millón de soldados iraquíes e iraníes y civiles de ambos bandos muertos, así como dejó a muchos hombres aptos lisiados- pero se resolvería solamente ante la enorme presión internacional sin alguna clase de reparaciones ni tuvo cambios en las asignaciones fronterizas existentes antes de su inicio. El conflicto es comparado con la Primera Guerra Mundial (1914-1918) por el uso de las mismas tácticas, incluyendo el fuego de trinchera a gran escala, nidos de ametralladoras, cargas de bayoneta, uso de alambre de púas atravesando trincheras, oleadas de ataques atravesando las tierras sin invadir y el uso extensivo de armas químicas como el gas mostaza por el gobierno iraquí contra las tropas iraníes y civiles como los kurdos iraquíes. Con el tiempo el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas emitió que las armas químicas podían usarse en la guerra. Así mismo la Organización de las Naciones Unidas (ONU) nunca aclaró que Irak era el único que usaba armas químicas, para decir que la comunidad internacional guardaba silencio sobre Irak por el uso de armas de destrucción masiva contra los iraníes y los kurdos y que los Estados Unidos impidieron a la ONU condenar a Irak. Resolución 598 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
 • La guerra Iran-Iraq va ser un conflicte armat que enfrontà l'Iran i Iraq entre el setembre de 1980 i l'agost de 1988. També se l'anomenava guerra del Golf Pèrsic abans que es produís l'anomenada guerra del Golf entre l'Iraq i Kuwait (1990 - 1991). Des d'aleshores, a voltes se li en diu primera guerra del Golf. D'altra banda és coneguda a l'Iran com la Guerra imposada (en persa: جنگ تحمیلی, Jang-e-tahmili) o Defensa sagrada (en persa: دفاع مقدس, Defā'e moghaddas) i a l'Iraq com la Qadisiyyah de Saddam (en àrab: قادسيّة صدّام). L'origen pot trobar-se en la històrica animositat entre àrabs i perses i en les rivalitats regionals que aquesta ha ocasionat. En concret, l'Iraq volia invertir la delimitació de la frontera entre els dos països, establerta en els Acords d'Alger (1975), per aconseguir l'annexió de la regió de Shatt al-Arab. La guerra va acabar-se sense que cap país en sortís clarament vencedor, i va causar entre 500.000 i 1.200.000 víctimes.La guerra va començar quan l'Iraq va envair l'Iran, llençant ofensives simultànies per terra i aire sobre territori iranià el 22 de setembre de 1980, després d'un seguit de disputes frontereres. Iran va usar carros de combat Chieftains, amb els seus canons de 120 mm, M47 Patton i M60 Patton, que van demostrar ser superiors als T-54 i T-55, armats amb canons de 100 mm, i als T-62, dotats de canons de 115 mm, en servei amb l'exèrcit iraquià.El govern dels Estats Units, sota l'administració del president Ronald Reagan, va vendre armes al govern iranià durant la guerra per finançar el moviment conegut com a "Contras" nicaragüenca (moviment armat creat i finançat pels Estats Units per atacar el govern sandinista de Nicaragua, durant el període conegut com a Revolució Sandinista). Ambdues operacions, la venda d'armes i el finançament de la Contra, estaven prohibides pel Senat dels EUA, per aquesta raó aquest fet estava considerat com alta traïció.
 • Ирано-иракската война е военен конфликт между Ирак и Иран, който започва на 22 септември 1980 г. с нахлуване на иракската армия в иранската провинция Хузестан.Вoйнaта сe вoди в прoдължeниe нa oсeм гoдини, и тoвa струвa нa двeтe стрaни милиoни жeртви и милиaрди дoлaри. Втoричнитe щeти зa икoнoмикитe нa другитe нaрoди същo сa oгрoмни. Вoйнaтa e eдин oт нaй-стрaтeгичeски вaжнитe кoнфликти нa съврeмиeтo, зaщoтo oбхвaщa двaтa oснoвни прoизвoдитeли нa пeтрoл и рeгиoнa, къдeтo сa рaзпoлoжeни пoвeчe oт пoлoвинaтa свeтoвни зaпaси. Ирaнo-ирaкскaтa вoйнa прoдължaвa oт 22 сeптeмври 1980 дo 20 aвгуст 1988 и зaпoчвa нaй-вeчe пoрaди рeлигиoзни, пoлитичeски и геогрaфски рaзличия. Прoблeмитe мeжду Иран и Ирак дaтирaт прeди дa зaпoчнe вoйнaтa. Нo eдвa слeд ирaнскaтa рeвoлюция, Ирaк рeшaвa дa aтaкувa и дa нaхлуe. Тoвa e идeaлният мoмeнт, зaщoтo Ирaн e вeчe слaбa oт рeвoлюциятa и щe бъдe нeпoнoсимo зa нeя дa сe бoри. Тази вoйнa e мнoгo скъпa, като общaтa стoйнoст e 1.9 трилиoнa щaтски дoлaрa.Нападението на Ирак в началото е успешно, но се сблъсква с народно опълчение и е преустановено. През лятото на 1982 г. Иран успява да възстанови своите територии, да навлезе в иракска територия, след което войната продължава под формата на инцидентни конфликти.Краят на войната настъпва с подписването на мирен договор на 20 август 1988 г., съгласно който е възстановена довоенната граница между двете държави.
 • De Iraaks-Iraanse Oorlog was een militair conflict tussen Iran en Irak. De oorlog duurde van 22 september 1980 tot 20 augustus 1988. In Iran werd deze oorlog ook wel de opgelegde oorlog of de veeleisende oorlog genoemd.
 • Az irak–iráni háború, elnevezése Iránban Kikényszerített háború (جنگ تحمیلی, Jang-e-tahmīlī) és Szent Védekezés (دفاع مقدس, Defā'-e-moghaddas), illetve Irakban Szaddám kádiszijjai csatája (قادسيّة صدّام, Qādisiyyat Ṣaddām), Irak és Irán között 1980 szeptembere és 1988 augusztusa között vívott háború volt.A két ország között korábban is voltak határviták, ezek az 1970-es években fegyveres összecsapásokhoz is vezettek, de a helyzet Szaddám Huszein hatalomátvétele és az iráni forradalom után változott meg drámaian. A két ország között vallási és etnikai ellentétek is fennálltak: Iránban az iszlám síita ága került hatalomra és fennállt a veszélye, hogy a szunnita Irak elnyomott síita kisebbsége felkelést indít. Az irániak a perzsák leszármazottai és az indoeurópai népek sorába tartoznak, akárcsak a kurdok. Nyelveik rokonságban állnak az Európában beszélt germán, szláv és újlatin nyelvekkel. Ezzel szemben az Irakot lakó arabok, amely az egész Közel-Keletnek többségi nemzete, a sémi-hámi népek közé tartoznak, s eme etnikai ellentétek is már évszázadok óta jellemezték az itteni sémi és nem sémi népeket.[forrás?] Az Iránban többséget alkotó síiták 1979-ben jutottak hatalomra Iránban, a forradalom vezetője, Khomeini ajatollah korábban Irak síita részén élt emigrációban. A térséget potenciálisan destabilizáló iszlamista Irán megtámadását az Amerikai Egyesült Államok és a Szovjetunió sem ellenezte, és a Perzsa-öböl arab monarchiái is támogatták az iraki diktátor ambícióit, mivel ettől várták a forradalmi hullám elterjedésének megakadályozását.1980. szeptember 22-én Irak hadüzenet nélkül, megelőző légicsapásokkal támadta meg Iránt, majd szárazföldi erői átkeltek a Satt el-Arab–Arvand-Rud határfolyón, benyomultak a forradalomtól meggyengített ország területére, és elfoglalták Horramsahr (Khorramsahr) határvárost és Huzesztán tartomány délnyugati sávját. Az iráni csapatok első vereségeiért Abolhaszan Baniszadr elnököt tették felelőssé, aki 1981. június 21-én lemondásra kényszerült és elmenekült az országból. Iránnak azonban sikerült viszonylag gyorsan újjászerveznie hadseregét, és 1982 nyarára visszafoglalta az Irak által elfoglalt területeit. A háború következő hat éve lényegében állóháború volt, amely módszereit tekintve az első világháborúra hasonlított a legjobban.A megmerevedett frontokon a katonák lövészárkokat ástak, szögesdrót-akadályokat és géppuskafészkeket telepítettek, melyeket gyakran rohammal igyekeztek elfoglalni. Irak széles körben alkalmazott – nemcsak az iráni katonák, hanem saját kurd kisebbsége ellen is – vegyi fegyvereket, elsősorban mustárgázt. A kurdok fegyveresei az önállóság reményében az irániak mellé álltak, ez okot/ürügyet adott Szaddámnak az ellenük való népirtásra. Irak konzervatív, radikális része, amely főként síitákból állt és rokonszenvezett Khomeinivel, szintén csatlakozott az ellenséghez (ők is egy külön iraki síita állam létrehozását helyezték kilátásba iráni mintára). Iránból önkéntes mudzsáhedek álltak az iraki hadseregbe, s a környező arab államokból is tömegesen érkeztek önkéntesek az Irán elleni háborúra.Éppen a kurdok jelenléte miatt félő volt, hogy a háború átterjedhet más államokra is, ahol jelentékeny számú kurd kisebbség él. Ilyen veszélynek különösen Törökország volt kitéve, ahol ma is számos függetlenségre törekvő kurd csoport működik.Mindkét ország nagy mennyiségben vetett be ballisztikus rakétákat. Pontatlanságuk miatt ezeket elsősorban egymás városaira lőtték ki (ez volt a „városok háborúja”), emellett gyakran támadták egymás tartályhajóit is.A hosszú ideig tartó háború súlyos emberveszteséggel járt, az iráni polgári és katonai veszteségeket 500 000 és 1 000 000 fő közé becsülik, míg Irak vesztesége elérte a 300 000 főt. A két ország gazdasága, elsősorban olajiparuk, mely közös határuk közelében koncentrálódott, súlyos károkat szenvedett, Iraké például 500 billió dollár értékűt.A veszteségek ellenére nem következett be lényeges változás a két ország közös határaiban, Irak nem tudott jelentős iráni területeket elfoglalni és Irán is csak komoly veszteségek árán tudta visszafoglalni a háború kezdetén elvesztett területeit - a konfliktus ebben is hasonlít az első világháborúra. Az ENSZ Biztonsági Tanácsa számos alkalommal felszólította a két felet a harctevékenységek beszüntetésére, de erre csak 1988. augusztus 20-án, az ENSZ BT. 598. számú határozatának elfogadása után került sor. Az utolsó hadifoglyokat csak 2003-ban cserélték ki.
 • Irácko-íránská válka byl ozbrojený konflikt mezi Irákem a Íránem od září 1980 do srpna 1988. Ve své době se nazývala také jako Válka v Perském zálivu, což se později ujalo jako označení jiného konfliktu v letech 1990-91.Válka začala přesně 22. září 1980 invazí iráckých vojsk do Íránu a skončila 20. srpna 1988 uzavřením příměří. Příčinou konfliktu byly historické územní nároky, obavy Saddáma Husajna z možné radikalizace utlačované šíitské většiny v důsledků íránské islámské revoluce v roce 1979, stejně jako jeho snaha nahradit Írán v pozici regionální mocnosti. Ačkoliv Irák zaútočil bez předchozího varování v očekávaní snadného vítěství v revolucí rozvrácené zemi, jeho počáteční úspěchy byly rychle odraženy. Od června 1982 byl Írán v ofenzivě. V průběhu války začalo íránské námořnictvo napadat irácké tankery a další instalace přepravující iráckou ropu. Na tuto situaci reagovaly světové supervelmoci zorganizováním ozbrojených konvojů k ochraně iráckých ropných dodávek. Obě strany utrpěly ve válce výrazné ztráty a škody. Odhaduje se, že v důsledku bojových akcí zemřelo jeden a půl milionu iráckých a íránských vojáků a civilistů. Kvůli taktice, kterou obě strany zvolily, byl tento konflikt srovnáván s první světovou válkou. Využívány byly taktiky zákopového boje, stejně jako útoků lidských vln přes ostnatý drát a minová pole. V průběhu konfliktu Irácká strana široce využívala bojové plyny, jako je yperit, proti Íránským vojákům i proti kurdským civilistům během operace al-Anfal.
 • İran-Irak Savaşı, İran'da Tahmilî Savaş (جنگ تحمیلی Jang-e-tahmīlī) veya Mukaddes Müdafaa (دفاع مقدس Defā'-e-moghaddas), Irak'ta Saddam'ın Kadisiyesi (قادسيّة صدّام Qādisiyyat Ṣaddām) ve Arap Dünyasında Birinci Körfez Savaşı (حرب الخليج الأولى Ḥarb al-Khalīj al-'Ūlā) olarak anılan 1980-1988 yılları arasında İran ve Irak arasında yapılmış ve perde arkasında olan bir savaştır. Yaklaşık bir milyon kişinin ölümüne, 2 milyon kişinin yaralanmasına, 150 milyar Amerikan Doları maddi hasara, her iki ülkede de ağır yıkımlara yol açmıştır. Irak'ın zaferleri ile başlayan savaş, İran'ın direnmesiyle yıpratma savaşına dönüşmüş ve galibi olmadan sonuçlanmıştır.
 • A Guerra Irã-Iraque (português brasileiro) ou Guerra Irão-Iraque (português europeu) foi um conflito militar entre o Irã e o Iraque entre 1980 e 1988. Foi o resultado de disputas políticas e territoriais entre ambos os países. Os Estados Unidos, cujo presidente era Ronald Reagan, apoiavam o Iraque.Em 1980, o presidente Saddam Hussein, do Iraque, revogou um acordo de 1975 que cedia ao Irã cerca de 518 quilômetros quadrados de uma área de fronteira ao norte do canal de Shatt-al-Arab em troca da garantia de que o Irã cessaria a assistência militar à minoria curda no Iraque que lutava por independência.Exigindo a revisão do acordo para demarcação da fronteira ao longo do Shatt-al-Arab (que controla o porto de Bassora), a reapropriação de três ilhas no estreito de Ormuz (tomado pelo Irã em 1971) e a cessão de autonomia às minorias dentro do Irã, o exército iraquiano, em 22 de Setembro de 1980, invadiu a zona ocidental do Irã e, contando com o elemento surpresa, avançou no território iraniano.O Iraque também estava interessado na desestabilização do governo islâmico de Teerã e na anexação do Cuzistão, a província iraniana mais rica em petróleo. Segundo os iraquianos, o Irã infiltrou agentes no Iraque para derrubar o regime de Saddam Hussein. Além disso, fez intensa campanha de propaganda e violou diversas vezes o espaço terrestre, marítimo e aéreo iraquiano. Ambos os lados foram vítimas de ataques aéreos a cidades e a poços de petróleo.Iraque esperava uma guerra rápida, pois contava com um moderno exército equipado pela ex-URSS. Outros países muçulmanos, como o Kuwait e a Arábia Saudita, também lhe davam apoio financeiro, na esperança de enfraquecer o regime de Teerã. O Irã estava isolado internacionalmente, pois considerava os EUA e a ex-URSS igualmente como inimigos. Como vantagem, o Irã contava apenas com uma população bem superior .O exército iraquiano engajou-se em uma escaramuça de fronteira numa região disputada, porém não muito importante, efetuando posteriormente um assalto armado dentro da região produtora de petróleo iraniana. A ofensiva iraquiana encontrou forte resistência e o Irã recapturou o território.Em 1981, somente Khorramshahr caiu inteiramente em poder do Iraque. Em 1982, as forças iraquianas recuaram em todas as frentes. A cidade de Khorramshahr foi evacuada. A resistência do Irã levou o Iraque a propor um cessar-fogo, recusado pelo Irã (os iranianos exigiram pesadas condições: dentre elas a queda de Hussein). Graças ao contrabando de armas (escândalo Irã-Contras), o Irã conseguiu recuperar boa parte dos territórios ocupados pelas forças iraquianas. Nesse mesmo ano, o Irã atacou o Kuwait e outros Estados do Golfo Pérsico. Nessa altura, a Organização das Nações Unidas e alguns Estados Europeus enviaram vários navios de guerra para a zona. Em 1985, aviões iraquianos destruíram uma usina nuclear parcialmente construída em Bushehr e depois bombardearam alvos civis, o que levou os iranianos a bombardear Bassora e Bagdá.Entre 1984-1985 e 1987 a guerra terrestre passou para uma fase onde predominou o atrito, que favoreceu o desgaste iraquiano, enquanto o conflito transbordava para o Golfo Pérsico, envolvendo o ataque iraniano a navios petroleiros que saiam do Iraque e o uso de minas submarinas nas proximidades da fronteira marítima dos dois países.O esforço de guerra do Iraque era financiado pela Arábia Saudita, pelos Estados Unidos, enquanto o Irã contava com a ajuda da Síria e da Líbia. A União Soviética que vendia armas inicialmente mais para o Iraque, passa a vender mais equipamento militar para o Irã, conforme cresceu o apoio americano ao Iraque. Durante todo o conflito o Brasil foi um dos países ocidentais que vendeu armas para o Iraque em troca de petróleo.Mas, em meados da década de 1980, a reputação internacional do Iraque ficou abalada quando foi acusado de ter utilizado armas químicas contra as tropas iranianas, embora tenha acusado o Irã de fazer o mesmo (1987-1988).A guerra entrou em uma nova fase em 1987, quando os iranianos aumentaram as hostilidades contra a navegação comercial dentro e nas proximidades do Golfo Pérsico, resultando na ampliação da presença de navios norte-americanos e de outras nações na região. Oficiais graduados do exército iraniano começaram a perder credibilidade à medida que suas tropas sofriam perdas de armas e equipamentos, enquanto o Iraque continuava a ser abastecido pelo Ocidente.O conflito começou a efetivamente preocupar as potências quando atingiu o fluxo regular de petróleo, na medida em que os beligerantes passaram a afundar navios e instalações petrolíferas, prejudicando grandes fornecedores como o Kuwait. A partir disso, começaram as pressões mundiais pela paz . No princípio de 1988, o Conselho de Segurança da ONU exigiu um cessar-fogo. O Iraque aceitou, mas o Irã, não. Em Agosto de 1988, hábeis negociações levadas a cabo pelo secretário-geral da ONU, Perez de Cuéllar, e a economia caótica do Irã levaram a que o país aceitasse que a Organização das Nações Unidas (ONU) fosse mediadora do cessar-fogo. O armistício veio em julho e a paz foi restabelecida em 15 de agosto.Em 1990, o Iraque aceitou o acordo de Argel de 1975, que estabelecia fronteira com o Irã. Não houve ganhos e as perdas foram estimadas em cerca de 1,5 milhão de vidas. A guerra destruiu os dois países e diminuiu o ímpeto revolucionário no Irã. Em 1989, o aiatolá Khomeini morreu. A partir de então, o governo iraniano passou a adotar posições mais moderadas. Em Setembro de 1990, enquanto o Iraque se preocupava com a invasão do Kuwait, ambos os países restabeleceram relações diplomáticas.== Referências ==
 • Iran-Irak gerra 1980an hasi eta 1988an amaitutako gerra izan zen, Irak garaile bihurtzean. Hala ere, ez zuen inongo onurarik lortu, izan ere, Iranek gogor aurre egin zien Iraken erasoei.
 • Perang Iran-Irak juga dikenali sebagai Pertahanan Suci dan Perang Revolusi Iran di Iran, dan Qadisiyyah Saddam (قادسيّة صدّام, Qādisiyyat Saddām) di Irak, adalah perang di antara Irak dan Iran yang bermula pada bulan September 1980 dan berakhir pada bulan Agustus 1988. Umumnya, perang ini dikenali sebagai Perang Teluk Persia sehingga Konflik Iraq-Kuwait meletus pada awal 1990-an, dan untuk beberapa waktu dikenali sebagai Perang Teluk Persia Pertama.Peperangan ini bermula ketika pasukan Irak menerobos perbatasan Iran pada 22 September 1980 akibat masalah perbatasan yang berlarut-larut antara kedua negara dan juga kekhawatiran Saddam Hussein atas perlawanan Syiah yang dibawa oleh Imam Khomeini dalam Revolusi Iran. Walaupun Irak tidak mengeluarkan pernyataan perang, tentaranya gagal dalam misi mereka di Iran dan akhirnya serangan mereka dapat dipukul mundur Iran. Walaupun PBB meminta adanya gencatan senjata, pertempuran tetap berlanjut sampai tanggal 20 Agustus 1988; Pertukaran tawanan terakhir antara kedua negara ini terjadi pada tahun 2003. Perang ini telah mengubah wilayah dan situasi politik global.Perang ini juga memiliki kemiripan seperti Perang Dunia I. Taktik yang digunakan seperti pertahanan parit, pos-pos pertahanan senapan mesin, serangan dengan bayonet, penggunaan kawat berduri, gelombang serangan manusia serta penggunaan senjata kimia(seperti gas mustard) secara besar-besaran oleh tentara Irak untuk membunuh pasukan Iran dan juga penduduk sipilnya, seperti yang dialami juga oleh warga suku Kurdi di utara Irak. Dalam perang ini dipercaya lebih dari satu juta tentara serta warga sipil Irak dan Iran tewas, dan lebih banyak lagi korban yang terluka dari kedua belah pihak selama pertempuran berlangsung.
dbpedia-owl:nextEvent
dbpedia-owl:result
 • Échec de l'offensive irakienne aboutissant à unStatus quo ante bellum
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 10685 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 55290 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 383 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 110598839 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:année
 • 2005 (xsd:integer)
prop-fr:auteur
prop-fr:combattants
prop-fr:commandant
prop-fr:commons
 • Category:Iran-Iraq War
prop-fr:commonsTitre
 • Guerre Iran-Irak
prop-fr:conflit
 • Guerre Iran-Irak
 • Guerre Iran-Irak
prop-fr:date
 • 1980 (xsd:integer)
prop-fr:fr
 • Char Scorpion
 • Marivan
 • résolution 479 de l'ONU
 • résolution 598 du conseil de sécurité de l'Organisation des Nations unies
prop-fr:guerre
 • Guerre Iran-Irak
prop-fr:isbn
 • 2 (xsd:integer)
prop-fr:issue
 • Échec de l'offensive irakienne aboutissant à un Status quo ante bellum
prop-fr:lang
 • en
prop-fr:langue
 • fr
prop-fr:lieu
 • Paris
prop-fr:texte
 • Scorpion
 • Marivan
 • résolution 479 de l'ONU
 • résolution 598 du conseil de sécurité de l'Organisation des Nations unies
prop-fr:titre
 • La grande guerre pour la civilisation : l'Occident à la conquête du Moyen-Orient
prop-fr:trad
 • FV101 Scorpion
 • Marivan
 • United Nations Security Council Resolution 479
 • United Nations Security Council Resolution 598
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
prop-fr:éditeur
 • La Découverte
dcterms:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • La guerre Iran-Irak, connue en Iran sous le nom de Guerre imposée (en persan : جنگ تحمیلی, Jang-e-tahmili) ou Défense sacrée (en persan : دفاع مقدس, , Defā'e moghaddas), en Irak sous le nom de Qādisiyyah de Saddam (en arabe : قادسيّة صدّام) est une guerre qui a opposé l'Iran à l'Irak entre septembre 1980 et août 1988. Elle a également été appelée guerre du Golfe persique jusqu'à la deuxième guerre du Golfe entre l'Irak et le Koweït en 1990-1991, puis a pris le nom de première guerre du Golfe.
 • 이란-이라크 전쟁은 1980년 9월 22일 이라크의 사담 후세인이 이란을 침공하면서 발생하였다. 군사행동의 주 목표는 샤트알아랍 강의 획득 및 이란의 혁명적 정권의 타도였다. 이라크는 선전포고없이 공격했지만, 그들은 전쟁을 진척시키지 못하고 이란에게 격퇴당한다. UN 안보리의 휴전명령에도 불구하고 이라크는 1988년 8월 20일까지 백만여 명의 희생자를 내며 전쟁을 계속한다. 2003년에 마지막 포로가 교환되었다. 전쟁은 지역 및 국제 정세에 영향을 주었다.
 • Der Erste Golfkrieg war ein Krieg zwischen dem Iran und dem Irak, der vom 22. September 1980 bis zum 20. August 1988 andauerte (auch Iran-Irak-Krieg oder Irak-Iran-Krieg; im Unterschied zum Irak-Kuwait-Krieg, dem Zweiten Golfkrieg).Er endete ohne einen Sieger durch einen Waffenstillstand und mit hohen menschlichen und wirtschaftlichen Verlusten auf beiden Seiten.
 • La guerra Iran-Iraq, conosciuta anche come la guerra imposta (in Persiano: جنگ تحمیلی‎, Jang-e-tahmīlī) in Iran e come la Qādisiyya di Saddam (قادسيّة صدّام, Qādisiyyat Saddām) in Iraq, fu una guerra combattuta tra i due Paesi dal settembre 1980 all'agosto 1988.Ai tempi del conflitto era chiamata dagli storiografi Guerra del Golfo (Persico), notazione sopravvissuta fino all'invasione irachena del Kuwait (2 agosto 1990).
 • イラン・イラク戦争(イラン・イラクせんそう、イ・イ戦争)は、イランとイラクが国境をめぐって行った戦争で、1980年9月22日に始まり1988年8月20日に国際連合安全保障理事会の決議を受け入れる形で停戦を迎えた。名称として「湾岸戦争」「第一次湾岸戦争」と呼ばれた時期もあるが、日本では単に「湾岸戦争」と言えば1990年-1991年のイラクのクウェート侵攻に端を発した戦争(第二次湾岸戦争)を指す。アラブ諸国では、第一次湾岸戦争(حرب الخليج الأولى)と呼ばれることが少なくない。
 • De Iraaks-Iraanse Oorlog was een militair conflict tussen Iran en Irak. De oorlog duurde van 22 september 1980 tot 20 augustus 1988. In Iran werd deze oorlog ook wel de opgelegde oorlog of de veeleisende oorlog genoemd.
 • Iran-Irak gerra 1980an hasi eta 1988an amaitutako gerra izan zen, Irak garaile bihurtzean. Hala ere, ez zuen inongo onurarik lortu, izan ere, Iranek gogor aurre egin zien Iraken erasoei.
 • A Guerra Irã-Iraque (português brasileiro) ou Guerra Irão-Iraque (português europeu) foi um conflito militar entre o Irã e o Iraque entre 1980 e 1988. Foi o resultado de disputas políticas e territoriais entre ambos os países.
 • Irácko-íránská válka byl ozbrojený konflikt mezi Irákem a Íránem od září 1980 do srpna 1988. Ve své době se nazývala také jako Válka v Perském zálivu, což se později ujalo jako označení jiného konfliktu v letech 1990-91.Válka začala přesně 22. září 1980 invazí iráckých vojsk do Íránu a skončila 20. srpna 1988 uzavřením příměří.
 • Az irak–iráni háború, elnevezése Iránban Kikényszerített háború (جنگ تحمیلی, Jang-e-tahmīlī) és Szent Védekezés (دفاع مقدس, Defā'-e-moghaddas), illetve Irakban Szaddám kádiszijjai csatája (قادسيّة صدّام, Qādisiyyat Ṣaddām), Irak és Irán között 1980 szeptembere és 1988 augusztusa között vívott háború volt.A két ország között korábban is voltak határviták, ezek az 1970-es években fegyveres összecsapásokhoz is vezettek, de a helyzet Szaddám Huszein hatalomátvétele és az iráni forradalom után változott meg drámaian.
 • İran-Irak Savaşı, İran'da Tahmilî Savaş (جنگ تحمیلی Jang-e-tahmīlī) veya Mukaddes Müdafaa (دفاع مقدس Defā'-e-moghaddas), Irak'ta Saddam'ın Kadisiyesi (قادسيّة صدّام Qādisiyyat Ṣaddām) ve Arap Dünyasında Birinci Körfez Savaşı (حرب الخليج الأولى Ḥarb al-Khalīj al-'Ūlā) olarak anılan 1980-1988 yılları arasında İran ve Irak arasında yapılmış ve perde arkasında olan bir savaştır.
 • Wojna iracko-irańska – zwana również Narzuconą wojną i Świętą obroną (w Iranie), Al-Kadisijją Saddama (w Iraku) oraz Pierwszą wojną w zatoce, wojna między Irakiem i Iranem w okresie od 22 września 1980 do 20 sierpnia 1988.Wojnę rozpoczął Irak atakiem w rejonie podzielonego w 1975 Szatt al-Arab – wspólnego ujścia Tygrysu i Eufratu. Wojska irackie wdarły się w głąb Iranu, ale szybko zostały wyparte, gdy Irańczycy przeszli do kontrataku.
 • La guerra Iran-Iraq va ser un conflicte armat que enfrontà l'Iran i Iraq entre el setembre de 1980 i l'agost de 1988. També se l'anomenava guerra del Golf Pèrsic abans que es produís l'anomenada guerra del Golf entre l'Iraq i Kuwait (1990 - 1991). Des d'aleshores, a voltes se li en diu primera guerra del Golf.
 • The Iran–Iraq War, also known as the First Persian Gulf War, was an armed conflict between the Islamic Republic of Iran and the Republic of Iraq lasting from September 1980 to August 1988, making it the 20th century's longest conventional war. It was initially referred to in English as the "Gulf War" prior to the Persian Gulf War of the early 1990s.The Iran–Iraq War began when Iraq invaded Iran via air and land on 22 September 1980.
 • La Guerra Irán-Irak -conocida en Irán como la Guerra Impuesta (en persa: جنگ تحمیلی, tr. Ŷang-e-tahmilí) y la Santa Defensa (en persa: دفاع مقدس, tr. Defâʿ-e moqaddás), y en árabe como la al-Qādisiyya de Sadam (en árabe: قادسيّة صدّام, tr. Qādisiyyat Ṣaddām)-, fue un conflicto bélico surgido entre Irán e Irak, que aconteció entre los años 1980 y 1988, finalizando éste sin un claro vencedor.
 • Ирано-иракската война е военен конфликт между Ирак и Иран, който започва на 22 септември 1980 г. с нахлуване на иракската армия в иранската провинция Хузестан.Вoйнaта сe вoди в прoдължeниe нa oсeм гoдини, и тoвa струвa нa двeтe стрaни милиoни жeртви и милиaрди дoлaри. Втoричнитe щeти зa икoнoмикитe нa другитe нaрoди същo сa oгрoмни.
 • Perang Iran-Irak juga dikenali sebagai Pertahanan Suci dan Perang Revolusi Iran di Iran, dan Qadisiyyah Saddam (قادسيّة صدّام, Qādisiyyat Saddām) di Irak, adalah perang di antara Irak dan Iran yang bermula pada bulan September 1980 dan berakhir pada bulan Agustus 1988.
 • Ирано-иракская война — военный конфликт между Ираком и Ираном, продолжавшийся с 1980 по 1988.
rdfs:label
 • Guerre Iran-Irak
 • Erster Golfkrieg
 • Guerra Iran-Iraq
 • Guerra Iran-Iraq
 • Guerra Irán-Irak
 • Guerra Irã-Iraque
 • Irak-Iranoorlog
 • Irak–iráni háború
 • Iran-Irak gerra
 • Iran–Iraq War
 • Irácko-íránská válka
 • Perang Iran-Irak
 • Wojna iracko-irańska
 • İran-Irak Savaşı
 • Ирано-иракска война
 • Ирано-иракская война
 • イラン・イラク戦争
 • 이란-이라크 전쟁
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
foaf:name
 • Guerre Iran-Irak
is dbpedia-owl:conflict of
is dbpedia-owl:isPartOfMilitaryConflict of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:conflit of
is prop-fr:conflits of
is prop-fr:déploiement of
is prop-fr:guerre of
is prop-fr:guerres of
is foaf:primaryTopic of