Gregory Bateson (né le 9 mai 1904 à Grantchester, Royaume-Uni – mort le 4 juillet 1980 à San Francisco) est un anthropologue, psychologue, épistémologue américain. Influencé par la cybernétique, la théorie des groupes et celle des types logiques, il s'est beaucoup intéressé à la communication (humaine et animale), mais aussi aux fondements de la connaissance des phénomènes humains. Il est à l'origine de l'école de Palo Alto.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Gregory Bateson (né le 9 mai 1904 à Grantchester, Royaume-Uni – mort le 4 juillet 1980 à San Francisco) est un anthropologue, psychologue, épistémologue américain. Influencé par la cybernétique, la théorie des groupes et celle des types logiques, il s'est beaucoup intéressé à la communication (humaine et animale), mais aussi aux fondements de la connaissance des phénomènes humains. Il est à l'origine de l'école de Palo Alto.
 • Gregory Bateson (ur. 9 maja 1904, zm. 4 lipca 1980) – brytyjski antropolog kulturowy; interesował się naukami społecznymi, neuropsychiatrią i cybernetyką. Teoretyk orientacji systemowej w psychoterapii, twórca koncepcji podwójnego wiązania jako czynnika schizofrenogennego.Był zwolennikiem przeniesienia struktury genetyki na grunt neurologii. Sformułował cybernetyczną teorię umysłu i cybernetyczną teorię prawidłowego uczenia się.Pierwszą żoną Batesona była Margaret Mead, ich córka Mary Catherine Bateson także jest antropologiem.
 • グレゴリー・ベイトソン(Gregory Bateson, 1904年5月9日 - 1980年7月4日)は、アメリカ合衆国の文化人類学・精神医学などの研究者。
 • Gregory Bateson (Grantchester, Reino Unido, 9 de mayo de 1904 — San Francisco, Estados Unidos, 4 de julio de 1980) antropólogo, científico social, lingüista y cibernético cuyo trabajo se intersecta con muchos otros campos intelectuales.Algunos de sus escritos más notables son encontrados en sus libros: Pasos hacia una ecología de la mente, 1972; Espíritu y naturaleza, 1979; El temor de los ángeles: epistemología de lo sagrado, 1987, publicado póstumamente y coescrito por su hija Mary Catherine Bateson.
 • Gregory Bateson estatubatuar antropologoa izan zen (Cambridge, Britainia Handia, 1904 - San Francisco, 1980). Giza kulturen arteko komunikazio-fenomenoen garrantzia nabarmendu du. Papua Ginea Berrian egon zen lehenbizi, eta Balin ondoren, 1927-1939 urte-bitartean, Margaret Mead bere emaztearekin, latmmuls tribua aztertzen. Azterketa haietan oinarrituta azaldu zuen komunikazio-jarduerak egituratzen dituela gizarte-loturak. 1940ko hamarraldian, lan handia egin zuen zibernetikaren sorreran, Norbert Wienerrekin batera. Gizakiaren komunikazioa aztertu zuen alderdi desberdinetatik, umorea, buruko eritasunak, alkoholismoa, familiako liskarrak eta abar oinarri harturik. Bestalde, animalien komunikazioa eta ekologia ere aztertu zituen. Eragozpen bikoitzaren teoria asmatu zuen; teoria horrek komunikazioaren alderdi paradoxikoen garrantzia nabarmentzen du, batez ere, gizaki bat aldi berean aurrez aurreko jokaerak hartzera bultzatzen duten alderdiena.
 • Гре́гори Бе́йтсон (англ. Gregory Bateson, 9 мая 1904 — 4 июля 1980) — британо-американский учёный, работы которого носят междисциплинарный характер и исследуют широкий спектр вопросовэпистемологии, кибернетики, теории информации, антропологии, социализации, теории коммуникации, экологии.Наиболее известные работы Г. Бейтсона опубликованы в его книгах «Шаги к экологии разума» (1972), «Разум и природа: неизбежное единство» (1979) и «Ангелы страшатся» (1988, написана в соавторстве с дочерью Мэри Катрин Бейтсон и опубликована после смерти Бейтсона).Член ассоциации Уильяма Ирвина Томпсона Lindisfarne Association.
 • Грегъри Бейтсън (09.05.1904 – 04.07.1980) е британски антрополог и учен в областта на обществените науки, лингвистиката, визуалната антропология, семиотиката и кибернетиката, чиито изследвания се засичат с такива от множество други области. Едни от най-известните му трудове са поместени в книгите му Steps to an Ecology of Mind (1972) и Mind and Nature (1979). Angels Fear (публикувана посмъртно през 1987 г.) е написана в съавторство с дъщеря му Мари Катрин Бейтсън.Приносът на Грегъри Бейтсън към социалните науки е необятен, излишно е да се опитваме да го затворим в една или друга категория.Дългогодишните му изследвания варират от теренни проучвания заедно със съпругата му Маргарет Мийд на Балийските острови, през наблюдението на морски бозайници на Хавайските до работата му с психично болни в Пало Алто. На пръв поглед разнородните търсения намират своето единство в една комуникационна теория структурирана в нива на познание достъпни за съответния биологически организъм.Най-общо казано всеки жив организъм е несъвършено свързан към своята среда чрез възприятията си, в това число и човека.В Mind and Nature Бейстън се пита от каква гледна точка може да съдим за ефикасността на възприятията, не е ли човешката заблуда : че сме перфектно интегрирани в биосферата, най-опасната нагласа на човешкия ум. Оттук и предложението на автора за една Екология на Ума, тоест едно преосмисляне на арогантността на целите, които самоуверено си поставяме в полето на съзнанието, базирайки се на парченцата информация, която неговият екран филтрира.Нека за момент се замислим, колко редуктивно е съвременното масово разбиране за екология, като хоби или наслада за презадоволени интелектуалци и колко по радикално и прогресивно е предложението за една Екология на Ума. От тази гледна точка самият факт, че говорим за екология, единствено след като сме взели предвид "икономическите" (грешно разбирайки финансови) фактори е симптом за една патология, кореняща се в несъвършеното вписване на нашия ум чрез ограничената му сетивност в средата.Несъвършенството на сетивата не се постулира от абсолютната гледна точка на една тотална и идеална интеграция в средата а се извежда от факта, че сетивността си има свой ритъм, обсег и е историческа, тоест е биологически и еволюционно възникнала.Сварената жаба, съживената метафора за едно колективно самоубийство : Жаба потопена в гореща вода незабавно изскача от тенджерата, но ако е поставена на котлон в хладка вода то можем да я сварим без нейните сетива да и дадат възможност да реагира. Метафората предложена от Бейтсън в Mind and Nature бе наскоро съживена от Ал Гор във филмът Неудобната истина „An Inconvenient Truth“ за да се илюстрира самоубийствената нагласа на човечеството от гледната точка на глобалното затопляне.
 • Gregory Bateson (* 9. Mai 1904 in Grantchester, Cambridgeshire; † 4. Juli 1980 in San Francisco) war angloamerikanischer Anthropologe, Biologe, Sozialwissenschaftler, Kybernetiker und Philosoph. Seine Arbeitsgebiete umfassten anthropologische Studien, das Feld der Kommunikationstheorie und Lerntheorie, genauso wie Fragen der Erkenntnistheorie, Naturphilosophie, Ökologie oder der Linguistik. Bateson behandelte diese wissenschaftlichen Gebiete allerdings nicht als getrennte Disziplinen, sondern als verschiedene Aspekte und Facetten, in denen seine systemisch-kybernetische Denkweise zum Tragen kommt.Batesons Gedanken und Arbeiten waren vor allem geprägt von philosophischen Überlegungen Platons, psychologischen Überlegungen Sigmund Freuds und Carl Gustav Jungs, der Typentheorie Bertrand Russells sowie von Kybernetikern wie Norbert Wiener, Warren McCulloch, John von Neumann und Claude Shannon mit seiner Informationstheorie. Bateson seinerseits hatte großen Einfluss auf die System- und Familientherapie und beeinflusste verschiedene theoretische Strömungen in der Soziologie und Anthropologie.
 • Gregory Bateson (Grantchester, 9 mei 1904 – San Francisco, 4 juli 1980) was een Brits antropoloog, sociaal wetenschapper, linguïst, visueel antropoloog, semioticus en cyberneticus, wiens werk vele vakgebieden doorkruist. Zijn bekendste werken zijn Steps to an Ecology of Mind uit 1972 en Mind and Nature uit 1979. Angels Fear (postuum gepubliceerd in 1987) schreef hij samen met zijn dochter Mary Catherine Bateson.
 • Gregory Bateson (Grantchester , Cambridgeshire, 1904. május 9. – San Francisco, 1980. július 4.) angol-amerikai antropológus, biológus, társadalomtudós, kibernetikus, filozófus és pszichológus.Az 1940-es években nagy szerepe volt a rendszerelmélet/kibernetika szociál- és viselkedéstudományokra való kiterjesztésében, s élete utolsó évtizedét annak szentelte, hogy az episztemológia „meta-tudását” fejlessze, hogy egybefűzze a rendszerelméletek különböző korai formáit a tudomány számos területének fejlesztésével. Könyveiben, úgy mint Steps to an Ecology of Mind (1972) és Mind and Nature (1979), megtalálható néhány legtöbbet idézett írása. Az 1987-ben napvilágot látott posztumusz-kiadású Angels Fear-ben lánya, Mary Catherine Bateson volt társszerzője.
 • Gregory Bateson (9 May 1904 – 4 July 1980) was an English anthropologist, social scientist, linguist, visual anthropologist, semiotician and cyberneticist whose work intersected that of many other fields. In the 1940s he helped extend systems theory/cybernetics to the social/behavioral sciences, and spent the last decade of his life developing a "meta-science" of epistemology to bring together the various early forms of systems theory developing in various fields of science. Some of his most noted writings are to be found in his books, Steps to an Ecology of Mind (1972) and Mind and Nature (1979). Angels Fear (published posthumously in 1987) was co-authored by his daughter Mary Catherine Bateson.
 • Gregory Bateson (9. května 1904, Grantchester u Cambridge – 4. července 1980, San Francisco) byl britský a posléze americký biolog, antropolog a ekolog, a ač se nepovažoval za filosofa a psychologa, vynikl i v těchto oborech; byl to univerzální myslitel, jenž ovlivnil mnoho vědeckých disciplín. Podílel se na vzniku vědecké kybernetiky a je znám také jako zakladatel rodinné psychoterapie.
 • Gregory Bateson (Grantchester, Inglaterra, 9 de maio de 1904 — São Francisco, Califórnia, 4 de julho de 1980) foi biólogo e antropólogo por formação. Contudo, como grande pensador sistêmico e epistemólogo da comunicação, incorreu também pela psiquiatria, psicologia, sociologia, lingüística, ecologia e cibernética. Seu pai William Bateson (1861-1926), biólogo inglês conhecido como o pai da genética, foi quem usou pela primeira vez na história da humanidade o termo genética para descrever o estudo da variação e hereditariedade, em 1905 - um ano depois de Gregory nascer. Gregory nasceu britânico em 1904, mas naturalizou-se norte-americano em 1956. Casou-se pela primeira vez com Margaret Mead (1901-1978) para separaram-se em 1951, guardando todavia admiração recíproca e cumplicidade intelectual até suas mortes, ambas de câncer.
 • Gregory Bateson (Grantchester, 9 maggio 1904 – San Francisco, 4 luglio 1980) è stato un antropologo, sociologo e psicologo britannico, il cui lavoro ha toccato anche molti altri campi (semiotica, linguistica, cibernetica...).Varrebbe forse la pena considerarlo provocatoriamente prima di tutto un filosofo, nel senso "classico" del termine, per la sua inimitabile capacità di passare da un campo all'altro dello scibile umano creando sintesi assolutamente originali che spesso sono state descritte come olistiche. Due delle sue opere più influenti sono Verso un'ecologia della Mente (Steps to an Ecology of Mind, 1972), e Mente e Natura (Mind and Nature, 1980). Bateson era figlio del famoso genetista William Bateson.In vita, Bateson era famoso soprattutto per aver sviluppato la teoria del doppio legame per spiegare la schizofrenia. Lo studioso era il marito di Margaret Mead, da cui nel 1939 ebbe una figlia, Mary Catherine Bateson, scrittrice e antropologa.
dbpedia-owl:activity
dbpedia-owl:birthDate
 • 1904-05-09 (xsd:date)
dbpedia-owl:birthPlace
dbpedia-owl:bnfId
 • 11890536x
dbpedia-owl:deathDate
 • 1980-07-04 (xsd:date)
dbpedia-owl:deathPlace
dbpedia-owl:family
dbpedia-owl:occupation
dbpedia-owl:spouse
dbpedia-owl:sudocId
 • 02670904X
dbpedia-owl:viafId
 • 56605567
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 244869 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 11563 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 103 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 109890492 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:activitésAutres
prop-fr:bnf
 • 11890536 (xsd:integer)
prop-fr:conjoint
 • Margaret Mead , Elizabeth Sumner , Lois Cammark
prop-fr:dateDeDécès
 • 1980-07-04 (xsd:date)
prop-fr:dateDeNaissance
 • 1904-05-09 (xsd:date)
prop-fr:descendants
 • Nora Bateson , John Sumner Bateson
prop-fr:famille
 • William Bateson, père ; , fille
prop-fr:lieuDeDécès
 • San Francisco, États-Unis
prop-fr:lieuDeNaissance
 • Grantchester, Royaume-Uni
prop-fr:nom
 • Gregory Bateson
prop-fr:profession
prop-fr:sudoc
 • 2670904 (xsd:integer)
prop-fr:type
 • personne
prop-fr:viaf
 • 56605567 (xsd:integer)
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
prop-fr:worldcatid
 • lccn-n-80-1590
prop-fr:âgeAuDécès
 • 76 (xsd:integer)
dcterms:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • Gregory Bateson (né le 9 mai 1904 à Grantchester, Royaume-Uni – mort le 4 juillet 1980 à San Francisco) est un anthropologue, psychologue, épistémologue américain. Influencé par la cybernétique, la théorie des groupes et celle des types logiques, il s'est beaucoup intéressé à la communication (humaine et animale), mais aussi aux fondements de la connaissance des phénomènes humains. Il est à l'origine de l'école de Palo Alto.
 • グレゴリー・ベイトソン(Gregory Bateson, 1904年5月9日 - 1980年7月4日)は、アメリカ合衆国の文化人類学・精神医学などの研究者。
 • Gregory Bateson (Grantchester, Reino Unido, 9 de mayo de 1904 — San Francisco, Estados Unidos, 4 de julio de 1980) antropólogo, científico social, lingüista y cibernético cuyo trabajo se intersecta con muchos otros campos intelectuales.Algunos de sus escritos más notables son encontrados en sus libros: Pasos hacia una ecología de la mente, 1972; Espíritu y naturaleza, 1979; El temor de los ángeles: epistemología de lo sagrado, 1987, publicado póstumamente y coescrito por su hija Mary Catherine Bateson.
 • Gregory Bateson (Grantchester, 9 mei 1904 – San Francisco, 4 juli 1980) was een Brits antropoloog, sociaal wetenschapper, linguïst, visueel antropoloog, semioticus en cyberneticus, wiens werk vele vakgebieden doorkruist. Zijn bekendste werken zijn Steps to an Ecology of Mind uit 1972 en Mind and Nature uit 1979. Angels Fear (postuum gepubliceerd in 1987) schreef hij samen met zijn dochter Mary Catherine Bateson.
 • Gregory Bateson (9. května 1904, Grantchester u Cambridge – 4. července 1980, San Francisco) byl britský a posléze americký biolog, antropolog a ekolog, a ač se nepovažoval za filosofa a psychologa, vynikl i v těchto oborech; byl to univerzální myslitel, jenž ovlivnil mnoho vědeckých disciplín. Podílel se na vzniku vědecké kybernetiky a je znám také jako zakladatel rodinné psychoterapie.
 • Gregory Bateson (Grantchester, 9 maggio 1904 – San Francisco, 4 luglio 1980) è stato un antropologo, sociologo e psicologo britannico, il cui lavoro ha toccato anche molti altri campi (semiotica, linguistica, cibernetica...).Varrebbe forse la pena considerarlo provocatoriamente prima di tutto un filosofo, nel senso "classico" del termine, per la sua inimitabile capacità di passare da un campo all'altro dello scibile umano creando sintesi assolutamente originali che spesso sono state descritte come olistiche.
 • Gregory Bateson (9 May 1904 – 4 July 1980) was an English anthropologist, social scientist, linguist, visual anthropologist, semiotician and cyberneticist whose work intersected that of many other fields. In the 1940s he helped extend systems theory/cybernetics to the social/behavioral sciences, and spent the last decade of his life developing a "meta-science" of epistemology to bring together the various early forms of systems theory developing in various fields of science.
 • Gregory Bateson (Grantchester, Inglaterra, 9 de maio de 1904 — São Francisco, Califórnia, 4 de julho de 1980) foi biólogo e antropólogo por formação. Contudo, como grande pensador sistêmico e epistemólogo da comunicação, incorreu também pela psiquiatria, psicologia, sociologia, lingüística, ecologia e cibernética.
 • Gregory Bateson (Grantchester , Cambridgeshire, 1904. május 9. – San Francisco, 1980.
 • Грегъри Бейтсън (09.05.1904 – 04.07.1980) е британски антрополог и учен в областта на обществените науки, лингвистиката, визуалната антропология, семиотиката и кибернетиката, чиито изследвания се засичат с такива от множество други области. Едни от най-известните му трудове са поместени в книгите му Steps to an Ecology of Mind (1972) и Mind and Nature (1979).
 • Gregory Bateson (* 9. Mai 1904 in Grantchester, Cambridgeshire; † 4. Juli 1980 in San Francisco) war angloamerikanischer Anthropologe, Biologe, Sozialwissenschaftler, Kybernetiker und Philosoph. Seine Arbeitsgebiete umfassten anthropologische Studien, das Feld der Kommunikationstheorie und Lerntheorie, genauso wie Fragen der Erkenntnistheorie, Naturphilosophie, Ökologie oder der Linguistik.
 • Гре́гори Бе́йтсон (англ. Gregory Bateson, 9 мая 1904 — 4 июля 1980) — британо-американский учёный, работы которого носят междисциплинарный характер и исследуют широкий спектр вопросовэпистемологии, кибернетики, теории информации, антропологии, социализации, теории коммуникации, экологии.Наиболее известные работы Г.
 • Gregory Bateson (ur. 9 maja 1904, zm. 4 lipca 1980) – brytyjski antropolog kulturowy; interesował się naukami społecznymi, neuropsychiatrią i cybernetyką. Teoretyk orientacji systemowej w psychoterapii, twórca koncepcji podwójnego wiązania jako czynnika schizofrenogennego.Był zwolennikiem przeniesienia struktury genetyki na grunt neurologii.
 • Gregory Bateson estatubatuar antropologoa izan zen (Cambridge, Britainia Handia, 1904 - San Francisco, 1980). Giza kulturen arteko komunikazio-fenomenoen garrantzia nabarmendu du. Papua Ginea Berrian egon zen lehenbizi, eta Balin ondoren, 1927-1939 urte-bitartean, Margaret Mead bere emaztearekin, latmmuls tribua aztertzen. Azterketa haietan oinarrituta azaldu zuen komunikazio-jarduerak egituratzen dituela gizarte-loturak.
rdfs:label
 • Gregory Bateson
 • Gregory Bateson
 • Gregory Bateson
 • Gregory Bateson
 • Gregory Bateson
 • Gregory Bateson
 • Gregory Bateson
 • Gregory Bateson
 • Gregory Bateson
 • Gregory Bateson
 • Gregory Bateson
 • Бейтсон, Грегори
 • Грегъри Бейтсън
 • グレゴリー・ベイトソン
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
foaf:name
 • Gregory Bateson
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:auteur of
is foaf:primaryTopic of