Contrairement aux Égyptiens du peuple, Pharaon peut avoir plusieurs épouses. À partir de la XIIe dynastie, l'une d'entre elles est dotée du titre particulier de grande épouse royale (hemet nesout ouret). C'est elle qui doit mettre au monde les héritiers du trône. En effet, la théogamie, mythe selon lequel, lors de la conception royale, Amon s'unit à la reine afin de transmettre le sang divin, permet d'accréditer l'hérédité du futur pharaon.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Contrairement aux Égyptiens du peuple, Pharaon peut avoir plusieurs épouses. À partir de la XIIe dynastie, l'une d'entre elles est dotée du titre particulier de grande épouse royale (hemet nesout ouret). C'est elle qui doit mettre au monde les héritiers du trône. En effet, la théogamie, mythe selon lequel, lors de la conception royale, Amon s'unit à la reine afin de transmettre le sang divin, permet d'accréditer l'hérédité du futur pharaon. Ainsi, la grande épouse véhicule la divine substance à l'enfant royal.Bien que la théogamie soit un des fondements de la légitimité dynastique, il semble qu'il ne s'agisse que d'une doctrine. Pourtant, certains chercheurs expliquent l'inceste royal, c'est-à-dire le mariage consanguin entre frère et sœur ou père et fille, comme l'application idéale de ce principe. L'inceste royal peut aussi être expliqué par la mythologie, où les dieux se marient entre frères et sœurs : Shou et Tefnout, Geb et Nout, Osiris et Isis, Seth et Nephtys.Il est vrai par exemple que, sous la XVIIIe dynastie, une pratique régulière veut que la grande épouse soit la sœur de Pharaon. C'est le cas d'Ahmôsis Ier, qui, en épousant sa sœur Ahmès-Néfertary, inaugure le principe au sein de la dynastie. Mais auparavant, Djédefrê, roi de la IVe dynastie, avait déjà épousé sa demi-sœur Hétep-Hérès.De même, le mariage entre père et fille est effectif : Akhénaton, Ramsès II et Ramsès III ont eu pour épouse(s) une ou plusieurs de leurs filles. Ces unions entre père et fille sont généralement considérées comme symboliques.Mais cette règle souffre de nombreuses exceptions connues, tendant à prouver que la grande épouse, censée transmettre le sang divin, n'est pas forcément la fille de Pharaon. En outre, des mariages diplomatiques ou politiques sont attestés avec des princesses de souche étrangère, comme celui de Ramsès II avec Maâthornéferourê, princesse hittite, et plus tard avec sa jeune sœur.
 • Gran Esposa Reial (en antic egipci: Hemet nisut wert) era el títol de l'esposa principal dels faraons. Tot i que la majoria de la població de l'Antic Egipte era monògama, no era estrany que els homes de l'alta noblesa i els reis fossin polígams. Els faraons tenien el costum de casar-se amb més d'una dona per a poder assegurar-se la descendència i la supervivència d'algun dels seus hereus, tenien esposes principals, esposes secundàries i concubines. El títol original era el d'Esposa Reial (Hemet-nisut), títol que es troba per primera vegada utilitzat per Meritates I, filla i esposa del faraó de la dinastia IV Snefru i posteriorment esposa de Kheops. El títol de Gran Esposa Reial, el va utilitzar per primera vegada durant el segon període intermedi la reina Nubemhet, esposa de Sobekemsaf I; però va ser Meretseger, l'esposa de Sesostris III, la primera reina consort que va escriure el títol de "Gran" ("wrt") junt amb el seu nom en un cartutx.
 • Great Royal Wife, or alternatively Chief King's Wife (Ancient Egyptian: ḥmt nswt wrt), is the term that was used to refer to the principal wife of the pharaoh of Ancient Egypt. The former is also, in the form of the simplification Great Wife, applied to more contemporary royal consorts in states all over modern Africa.While most Ancient Egyptians were monogamous, the pharaoh would have had other, lesser wives and concubines in addition to the Great Royal Wife. This arrangement would allow the pharaoh to enter into diplomatic marriages with the daughters of allies, as was the custom of ancient kings.In the past the order of succession in Ancient Egypt was thought to pass through the royal women. This theory, referred to as the Heiress Theory, has been rejected ever since the 1980s and is now not accepted by Egyptologists. The throne likely just passed to the eldest living son of the pharaoh. The mother of the heir to the throne was not always the Great Royal Wife, but once a pharaoh was crowned, it was possible to grant the mother of the king the title of Great Royal Wife, along with other titles. Examples include Iset, the mother of Thutmose III, Tiaa, the mother of Thutmose IV and Mutemwia, the mother of Amenhotep III.Meretseger, the chief wife of Senusret III, is the earliest queen whose name appears with this title; she also was the first consort known to write her name in a cartouche. However, she is only attested in the New Kingdom so the title might be an anachronism. Perhaps the first holder of its title was Nubkhaes of the Second Intermediate Period.A special place in the history of great royal wives was taken by Hatshepsut. She was Great Royal Wife to her half-brother Thutmose II. During this time Hatshepsut also became a God's Wife of Amun (the highest ranking priestess in the temple of Amun in Karnak). After the death of her husband, she became regent because of the minority of her stepson, the only male heir (born to Iset), who eventually would become Thutmose III. While he was still very young, however, Hatshepsut was crowned as pharaoh and ruled very successfully in her own right for many years. Although other women before her had ruled Egypt, Hatshepsut was the first woman to take the title, pharaoh, as it was a new term being used for the rulers, not having been used before the eighteenth dynasty. When she became pharaoh, she designated her daughter, Neferure, as God's Wife of Amun to perform the duties of a priestess. Her daughter may have been the great royal wife of Thutmose III but there is no clear evidence for this proposed marriage.Elsewhere, in Kush and other major states of ancient Africa, the rulers often structured their households in much the same way as has just been described. This practice has continued to the present day, with the most senior polygamous spouses of contemporary African royals often being referred to by the honorific Great Wife.
 • Gran Esposa Real (en antiguo egipcio: ta hemet nesu) era el título de algunas de las esposas de los faraones. Lo utilizó por primera vez, durante el segundo período intermedio, la reina Nubemhet, esposa de Sobekemsaf I; pero fue Meretseger, la esposa de Sesostris III, la primera reina consorte que escribió el título (wrt) junto a su nombre en un cartucho.
 • Wielka Małżonka Królewska (egip. ḥmt nswt wrt) – określenie odnoszące się do głównej żony faraona starożytnego Egiptu. Choć większość Egipcjan żyła w związkach monogamicznych, faraon oprócz głównej małżonki miał także pomniejsze żony i konkubiny. Umożliwiało to zawieranie sojuszy poprzez dyplomatyczne małżeństwa. Wydaje się, iż władcy z czasów Starego i Średniego Państwa zadowalali się jedną oficjalną małżonką oraz nierzucającym się w oczy haremem. Tytuł Wielkiej Małżonki Królewskiej spotykamy dopiero za XIII dynastii. Najwyraźniej zaistniała wtedy konieczność odróżnienia królowej od żon o niższej randze. Gdy nastało Nowe Państwo, liczba królewskich małżonek nagle znacznie się zwiększyła. Prawdopodobnie miało to na celu zapewnienie jak największej ilości potomstwa. Faraon Ramzes II z XIX dynastii chwalił się, że spłodził siedemdziesięciu dziewięciu synów i pięćdziesiąt dziewięć córek z różnymi małżonkami. W XIX i na początku XX wieku popularna była tzw. "teoria dziedziczki tronu", która wynikała z przekonania o matriarchalnym charakterze rodu królewskiego XVIII dynastii. Zgodnie z tą teorią prawo do tronu było przekazywane z pokolenia na pokolenie za pośrednictwem kobiet z rodziny królewskiej. Miało to w zręczny sposób wyjaśniać kazirodcze związki, które były niezwykle liczne w czasach XVIII dynastii. Jakkolwiek późniejsze badania wykazały, że teoria ta nie jest prawdziwa. Meretseger, główna żona faraona Senusereta III, była pierwszą królową, która nosiła tytuł Wielkiej Małżonki Królewskiej. Była również pierwszą królewską żoną, której imię zapisywano w kartuszu. Jednakże Meretseger pojawia się jedynie w źródłach z czasów Nowego Państwa, co sugeruje, że tytuł ten mógł być anachronizmem. Możliwe, że jako pierwsza nosiła go dopiero królowa Nubchas z Drugiego Okresu Przejściowego.Szczególne miejsce w historii zajmuje Hatszepsut – Wielka Małżonka Królewska Totmesa II. Królowa otrzymała także tytuł Boskiej Małżonki Amona. Po śmierci męża objęła ona regencję w imieniu małoletniego Totmesa III, aż w końcu ogłosiła się władcą i przyjęła tytuł królewski. Na nową Boską Małżonkę Amona wybrała swoją córkę, Neferure, która mogła być Wielką Małżonką Królewską Totmesa III, jednak nie ma wystarczających dowodów na poparcie tej teorii.
 • Великая царица, Великая царская супруга или Главная жена царя (егип. ḥmt nswt wrt) — титул главной царицы в окружении фараона в Древнем Египте.
 • Grande Sposa Reale ḥtm nswt wrtè il termine usato per indicare la consorte principale dei sovrani egizi a partire dal momento della loro incoronazione.Il titolo compare per la prima volta con Meretseger, sposa di Sesostri III. Meretseger è anche la prima regina ad inserire il proprio nome all'interno del cartiglio.Spesso la sposa principale era, per ragioni dinastiche, sorella o figlia del sovrano stesso, il quale aveva poi un certo altro numero di mogli secondarie.Non sempre l'erede al trono era figlio della Grande Sposa ma, in molti casi, i sovrani attribuirono comunque tale titolo alla loro madre una volta saliti al trono (come nel caso di Mutemwia, madre di Amenhotep III); talora il titolo fu anche attribuito postumo (come nel caso della madre di Thutmose III).
 • A nagy királyi hitves (ḥm.t-nsw-wr.t) az egyiptomi fáraó főfeleségének a címe az Újbirodalom idejétől kezdve. A cím legkorábbinak tűnő viselője egy középbirodalmi királyné, III. Szenuszert felesége, Meretszeger, aki egyben az első királyné volt, aki kártusba írta a nevét; mivel azonban korabeli források nem említik, csak újbirodalmiak, kétséges, hogy életében is így írta a nevét. Egy másik lehetséges legkorábbi viselő, Nubhotepti talán a XIII. dinasztiabeli Hór fáraó felesége volt, de lehet, hogy egy későbbi uralkodóé; így az első, akiről bizonyosan tudni, hogy életében viselte a címet, a szintén XIII. dinasztiabeli Nubhaesz volt.A nagy királyi hitves gyakran a fáraó testvére vagy féltestvére volt, de gyakran az uralkodó más családtagjai is megkapták ezt a címet. Ha egy fáraó nem a főfeleség gyermeke volt, gyakran ráruházta anyjára a nagy királyi hitves címet, akkor is, ha férje életében nem viselte (egy példa III. Amenhotep anyja, Mutemwia), vagy akár az anyakirályné halála után is (erre példa III. Thotmesz anyja, Iszet). Gyakran a fáraó lányai is megkapták ezt a címet; nem tisztázott, ez esetben tényleges házasságról volt-e szó.
 • Hemet-nisut, zu Deutsch „Königsgemahlin“ oder „Gemahlin des Königs“, war ein altägyptischer Verwandtschaftstitel, der zunächst nur Hauptgemahlinnen von Königen (Pharaonen) vorbehalten war, später aber auch an Nebenfrauen verliehen wurde.Der älteste Beleg für diesen Titel findet sich für die Königin Meritites I. unter König Snofru (4. Dynastie). Ab der 6. Dynastie hatten auch die Nebenfrauen des Königs diesen Titel inne. Ab der 13. Dynastie (Zweite Zwischenzeit) nannten sich die Hauptgemahlinnen Hemet-nisut-weret („Große königliche Gemahlin“), um sich von den übrigen Gemahlinnen in ihrem Rang hervorheben zu können.
 • Grote koninklijke vrouwe of Hoogste koningsvrouw (Oudegyptisch: ḥmt nswt wrt) is de Egyptische titel die ongeveer sinds het Middenrijk (ca. 1976 v.Chr.) maar voornamelijk vanaf ca. 1590 v.Chr. ter aanduiding van de faraovrouw werd gebruikt in het Oude Egypte.Er waren meerdere vrouwen aan het hof, waaronder ook concubines van de mannelijke farao. Dit was een regeling die voor diplomatieke betrekkingen met buurstaten instond, vanwaar koningsdochters als prinses aan het Egyptische hof werden toegevoegd en omgekeerd. Maar slechts één had de status van Grote koninklijke vrouwe, doorgaans een Egyptische.Men is er altijd van uitgegaan dat de troonopvolging in het Oude Egypte langs de koninklijke vrouwen verliep. Deze Erfdochter theorie wordt sinds de jaren tachtig aangevochten. Men neemt nu aan dat vanaf een bepaald moment de troon naar de oudste zoon van de mannelijke farao ging. Dus was de moeder van een erfgenaam niet altijd de Grote koninklijke vrouwe. Eenmaal de nieuwe farao gekroond was, kon deze zijn moeder wel de titel geven, naast eventueel nog andere titels. Voorbeelden hiervan zijn die van Iset, de moeder van Thoetmosis III, Tiaa, moeder van Thoetmosis IV en Mutemwia, moeder van Amenhotep III.Meretseger, de 'hoofdvrouw' naast Senusret III, is de eerste koningin bij wie de titel Grote koninklijke vrouwe verschijnt. Zij is ook de eerste koningin die haar naam in een cartouche zet. Maar zij wordt pas geattesteerd in het Nieuwe Rijk. Daarom neemt men aan dat de titel mogelijk een anachronisme is. En misschien was de eerste houdster van deze titel dan wel Nubkhaes van de Tweede Tussenperiode.Een bijzondere plaats in de geschiedenis van koninklijke vrouwen wordt ingenomen door Hatshepsut. Zij was Grote koninklijke vrouwe naast haar halfbroer Thoetmosis II. Gedurende die tijd was Hatschepsut ook Godsvrouw van Amon (rang van opperpriesteres in de tempel van Amon in Karnak). Na de dood van haar echtgenoot werd ze regentes, toen haar stiefzoon, de enige mannelijke opvolger (geboren uit Iset) nog minderjarig was. Hij zou later Thoetmosis III worden. Maar tijdens zijn jeugd werd Hatschepsut tot farao gekroond en regeerde zij in die functie gedurende vele jaren. Egypte had al eerder vrouwelijke farao's gehad, maar de term 'farao' kwam pas vanaf de 18e Dynastie van Egypte in voege. Als waarneemster van het faraoschap droeg zij haar titel van Godsvrouw van Amon dan over op haar dochter Neferure, aangezien beide titels en bijhorende verantwoordelijkheden niet door dezelfde persoon mochten gedragen worden. Misschien werd haar dochter later dan weer Grote koninklijke vrouwe naast Thoetmosis III, al is er geen duidelijk bewijs voor een huwelijk.Van de 18e tot de 20e Dynastie van Egypte komt ook de onderscheiding Grote koninklijke vrouwe, zijn geliefde (hmt-niswt-wrt meryt.f) veel voor.
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 116724 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 3137 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 26 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 96835064 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • Contrairement aux Égyptiens du peuple, Pharaon peut avoir plusieurs épouses. À partir de la XIIe dynastie, l'une d'entre elles est dotée du titre particulier de grande épouse royale (hemet nesout ouret). C'est elle qui doit mettre au monde les héritiers du trône. En effet, la théogamie, mythe selon lequel, lors de la conception royale, Amon s'unit à la reine afin de transmettre le sang divin, permet d'accréditer l'hérédité du futur pharaon.
 • Gran Esposa Real (en antiguo egipcio: ta hemet nesu) era el título de algunas de las esposas de los faraones. Lo utilizó por primera vez, durante el segundo período intermedio, la reina Nubemhet, esposa de Sobekemsaf I; pero fue Meretseger, la esposa de Sesostris III, la primera reina consorte que escribió el título (wrt) junto a su nombre en un cartucho.
 • Великая царица, Великая царская супруга или Главная жена царя (егип. ḥmt nswt wrt) — титул главной царицы в окружении фараона в Древнем Египте.
 • Wielka Małżonka Królewska (egip. ḥmt nswt wrt) – określenie odnoszące się do głównej żony faraona starożytnego Egiptu. Choć większość Egipcjan żyła w związkach monogamicznych, faraon oprócz głównej małżonki miał także pomniejsze żony i konkubiny. Umożliwiało to zawieranie sojuszy poprzez dyplomatyczne małżeństwa. Wydaje się, iż władcy z czasów Starego i Średniego Państwa zadowalali się jedną oficjalną małżonką oraz nierzucającym się w oczy haremem.
 • A nagy királyi hitves (ḥm.t-nsw-wr.t) az egyiptomi fáraó főfeleségének a címe az Újbirodalom idejétől kezdve. A cím legkorábbinak tűnő viselője egy középbirodalmi királyné, III. Szenuszert felesége, Meretszeger, aki egyben az első királyné volt, aki kártusba írta a nevét; mivel azonban korabeli források nem említik, csak újbirodalmiak, kétséges, hogy életében is így írta a nevét. Egy másik lehetséges legkorábbi viselő, Nubhotepti talán a XIII.
 • Great Royal Wife, or alternatively Chief King's Wife (Ancient Egyptian: ḥmt nswt wrt), is the term that was used to refer to the principal wife of the pharaoh of Ancient Egypt. The former is also, in the form of the simplification Great Wife, applied to more contemporary royal consorts in states all over modern Africa.While most Ancient Egyptians were monogamous, the pharaoh would have had other, lesser wives and concubines in addition to the Great Royal Wife.
 • Grande Sposa Reale ḥtm nswt wrtè il termine usato per indicare la consorte principale dei sovrani egizi a partire dal momento della loro incoronazione.Il titolo compare per la prima volta con Meretseger, sposa di Sesostri III.
 • Hemet-nisut, zu Deutsch „Königsgemahlin“ oder „Gemahlin des Königs“, war ein altägyptischer Verwandtschaftstitel, der zunächst nur Hauptgemahlinnen von Königen (Pharaonen) vorbehalten war, später aber auch an Nebenfrauen verliehen wurde.Der älteste Beleg für diesen Titel findet sich für die Königin Meritites I. unter König Snofru (4. Dynastie). Ab der 6. Dynastie hatten auch die Nebenfrauen des Königs diesen Titel inne. Ab der 13.
 • Gran Esposa Reial (en antic egipci: Hemet nisut wert) era el títol de l'esposa principal dels faraons. Tot i que la majoria de la població de l'Antic Egipte era monògama, no era estrany que els homes de l'alta noblesa i els reis fossin polígams. Els faraons tenien el costum de casar-se amb més d'una dona per a poder assegurar-se la descendència i la supervivència d'algun dels seus hereus, tenien esposes principals, esposes secundàries i concubines.
 • Grote koninklijke vrouwe of Hoogste koningsvrouw (Oudegyptisch: ḥmt nswt wrt) is de Egyptische titel die ongeveer sinds het Middenrijk (ca. 1976 v.Chr.) maar voornamelijk vanaf ca. 1590 v.Chr. ter aanduiding van de faraovrouw werd gebruikt in het Oude Egypte.Er waren meerdere vrouwen aan het hof, waaronder ook concubines van de mannelijke farao.
rdfs:label
 • Grande épouse royale
 • Gran Esposa Real
 • Gran Esposa Reial
 • Grande Sposa Reale
 • Great Royal Wife
 • Grote koninklijke vrouwe
 • Hemet-nisut
 • Nagy királyi hitves
 • Wielka Małżonka Królewska
 • Великая царица (Древний Египет)
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is skos:subject of
is foaf:primaryTopic of