PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Le grand prêtre d'Amon (Hem netjer Tepi en amon, premier prophète d’Amon) est le plus haut rang de prêtre dans le sacerdoce du dieu Amon. Les premiers grands prêtres d'Amon apparaissent au début de la XVIIIe dynastie. Le sacerdoce d'Amon augmente en puissance au cours de cette dynastie par l'importance des hommages au dieu Amon d'Hatchepsout et surtout Thoutmôsis III.Le sacerdoce d'Amon à Thèbes avait quatre classement de grands prêtres : Le grand prêtre d'Amon à Karnak (tepy netjer hm en Amon), appelé également premier prophète d'Amon. Le second prêtre d'Amon à Karnak (netjer hm sen-nu en Amon), aussi appelé second prophète d'Amon. Le troisième prêtre d'Amon à Karnak (kemet hm Netjer-nu en Amon), aussi appelé troisième prophète d'Amon. Le quatrième prêtre d'Amon à Karnak (hm nourris Netjer-nu en Amon), aussi appelé quatrième prophète d'Amon.Le pouvoir de la prêtrise Amon a été temporairement réduite pendant la période amarnienne. Un prêtre nommé Maya est cependant nommé en l'an 4 d'Akhénaton. Ce dernier a retiré le nom d'Amon des monuments au cours de son règne (ainsi que les noms de plusieurs autres divinités). Après la mort d'Akhénaton, Amon est rétabli à la première place parmi les cultes en Égypte.Le grand-prêtre d'Amon à Thèbes est nommé par le roi. Il n'était pas rare que ce poste soit détenu par des dignitaires qui occupaient des postes supplémentaires dans l'administration du pharaon. Plusieurs des grands prêtres de l'époque de Ramsès II ont également été vizir.Durant les XXIe et XXIIe dynasties, le grand prêtre d'Amon est un prêtre-roi de la ville de Thèbes.Sous Ramsès XI, le général Hérihor devient premier prophète d'Amon et maître des biens du clergé du dieu de Thèbes. Vers -1080, la dynastie ramesside s'éteint et Smendès, de Tanis, fonde dans le delta du Nil la XXIe dynastie.Mais les descendants d'Hérihor font de Thèbes et sa région un « royaume » presque indépendant. Ce royaume va exister dans un climat où régneront querelles internes (déportation vers les oasis) et pillages de tombes ; la nécessité se fera de cacher les momies royales. Trois des « grands prêtres-rois » font écrire leur nom dans un cartouche, à la manière des pharaons, pour marquer ainsi leur pouvoir. Ces pontifes seront quand même sous la suzeraineté de Tanis.
 • Der Hoherpriester des Amun (auch Hohepriester des Amun, auf ägyptisch: erster Diener/Priester des Amun) war ein wichtiges religiöses Amt im Alten Ägypten. Das Amt ist seit dem Beginn der 18. Dynastie (Neues Reich) bezeugt. Die Amtsinhaber residierten in Theben. Vor allem am Ende des Neuen Reiches und in der Dritten Zwischenzeit hatten diese Priester bedeutende wirtschaftliche und politische Macht inne. In der 21. Dynastie waren sie die praktischen Herrscher von Oberägypten und hatten zahlreiche weltliche und religiöse Titel inne. In der Spätzeit verlor das Amt an Bedeutung.Aus der Zeitspanne Anfang 18. Dynastie bis 20. Dynastie
 • El Summe sacerdot d'Amón era la màxima autoritat del clergat del déu Amon a l'Antic Egipte, també és anomenat Primer profeta d'Amon.
 • El Sumo sacerdote de Amón era la máxima autoridad del clero del dios Amón en el Antiguo Egipto; también es denominado Primer profeta de Amón.
 • Amonen Apaiz Gorena, Amon jainkoaren kleroko autoritate nagusiena zen Antzinako Egipton. "Amonen lehen profeta" ere deitzen zitzaion.Laguntzaile bezala, goi eta behe klero bat zituen. Goi kleroa "apaiz jainkotiarrek" osatzen zuten, sakrifizioetan parte har zezaketen bakarrak zirenak. Behe kleroa apaiz purifikatzaile eta apaiz irakurleek osatzen zuten.Apaiz purifikatzaileek jainkoaren ontzia eramaten zuten prozesioetan, tenplua purifikatzen zuten eta estatuak dotoretzen zituzten; apaiz irakurleak erritualaz arduratzen ziren.Egiptoko pertsonarik aberatsenen artean egotera iritsi ziren, lurrak eta abereak baitzituzten, baita bere karguko langile asko ere, eta nomoetatik zergak jasotzen zituzten. Honek, Amonen apaizen boterearen gehitzea eragingo du, pixkana-pixkana, eragin politiko handiagoa hartuko dutena, errege familiako partaide bezala izendatuak izateraino.Amonen kleroari buruzko lehen aipamenak XII. dinastian daude.Botere gehien izango duten garaia, XX. dinastia, XXI. dinastia eta XXII. dinastia izango da.
 • Верховный жрец Амона — высший титул среди жрецов древнеегипетского бога Амона. Институт верховных жрецов Амона возник во времена XVIII династии, однако, наибольшего могущества жречество достигло во время Третьего переходного периода. В это время верховный жрец являлся фактическим правителем южной части страны. Резиденция жрецов Амона находилась в городе Фивы.
 • Primo Profeta di Amon era il titolo che distingueva il sacerdote di maggior rilievo nel clero tebano.Con l'avvento della XVIII dinastia ed il conseguente spostamento del centro del potere dal delta all'Alto Egitto il clero tebano, legato al dio Amon assurse ad una posizione di rilevante importanza giungendo, durante le dinastie XXI e XXII, ad associare al potere religioso anche il potere politico..Il termine profeta deriva dalla traduzione in greco del termine egizio che indicava il sacerdoteḥm nṯr -hem-netjer (servo del dio)usata nella stele di Rosetta ed in altri testi bilingui.Correttamente il termine non implicava automaticamente che il sacerdote svolgesse il ruolo di vate, anche se presso il tempio di Amon era famoso il corrispondente oracolo.Il rango sacerdotale era sempre legato ad una particolare divinità ed a un tempio, ossia era assente una gerarchia complessiva dello stato egizio. In genere il dio della località che svolgeva il ruolo di capitale diventava il dio principale del particolare periodo storico.Altri sacerdoti operanti nello stesso tempio potevano assumere il titolo di secondo, terzo etc profeta del dio.
 • Ámon főpapja vagy Ámon első prófétája (ḥm nṯr tpỉ n ỉmn) magas rangú főpap volt az ókori Egyiptomban. Ámon a XVIII. dinasztia idején vált Théba lokális istenségéből az ország legjelentősebb istenévé. Első főpapjai is ennek a dinasztiának az idején jelennek meg, és a különböző fáraóktól az istennek juttatott adományok révén hatalmuk egyre nőtt – leszámítva az Amarna-kor rövid időszakát, mikor az isten kultusza be lett tiltva –, mígnem a harmadik átmeneti korra gyakorlatilag a fáraóéval egyenlő hatalomra tettek szert és egész Felső-Egyiptomot uralták.A thébai Ámon-papság négy legmagasabb rangú papja a következőek voltak: Ámon első prófétája (ḥm nṯr tpỉ n ỉmn) Ámon második prófétája (ḥm nṯr sn-nw n ỉmn) Ámon harmadik prófétája (ḥm nṯr ḫmt-nw n ỉmn) Ámon negyedik prófétája (ḥm nṯr fd-nw n ỉmn)Ámon papságának hatalmát a XVIII. dinasztia idejének vége felé – az ún. Amarna-korban – erősen korlátozta Ehnaton fáraó, aki betiltotta az isten kultuszát, de uralkodásának negyedik évében még említenek egy Maja nevű főpapot. Ehnaton halála után Ámon ismét Egyiptom legjelentősebb istene lett.Ámon thébai főpapját a fáraó jelölte ki, gyakran olyan személyt választott, aki további fontos pozíciókat is betöltött – II. Ramszesz idején több főpap egyben vezír is volt. Az Újbirodalom végén, a XX. dinasztia idején Ramszesznaht volt a legjelentősebb főpap, őt fia, Amenhotep követte, aki összetűzésbe került Núbia alkirályával, Paneheszivel. Paneheszi megostromolta Thébát, majd az őt kiűző Herihór tábornok lett az új főpap. Ekkorra az Ámon-papság már hatalmas tényezővé nőtte ki magát az ország életében – a templomi földek 2/3-a, a hajók 90%-a az ő kezükben volt, gyakorlatilag a fáraóéval megegyező hatalommal rendelkeztek.A XXI. dinasztia idejétől kezdve a thébai Ámon-főpapok tulajdonképpen Felső-Egyiptom uralkodói voltak, i. e. 1080-tól egészen kb. i. e. 943-ig, és családi kapcsolatban is álltak a királyi családdal. Ezután befolyásuk csökkenni kezdett. I. Pinedzsem főpap egyik fia, I. Paszebahaenniut fáraó lett, majd III. Paszebahaenniut főpap szintén trónra lépett a XXI. dinasztia utolsó uralkodójaként.
 • The High Priest of Amun or First Prophet of Amun (hem netjer en tepy) was the highest-ranking priest in the priesthood of the Ancient Egyptian god Amun. The first high priests of Amun appear in the New Kingdom, at the beginning of the Eighteenth Dynasty.The priesthood of Amun rose in power during the early Eighteenth dynasty through significant tributes to the god Amun by ruler such as Hatshepsut and more importantly Thutmose III. The Amun priesthood in Thebes had four high-ranking priests: The high priest of Amun at Karnak (hm netjer tepy en Amun), also referred to as the first prophet of Amun. The second priest of Amun at Karnak (hm netjer sen-nu en Amun), also referred to as the second prophet of Amun. The third priest of Amun at Karnak (hm netjer khemet-nu en Amun), also referred to as the third prophet of Amun. The fourth priest of Amun at Karnak (hm netjer fed-nu en Amun), also referred to as the fourth prophet of Amun.The power of the Amun priesthood was temporarily curtailed during the Amarna period. A high priest named Maya is recorded in year 4 of Akhenaten. Akhenaten has the name of Amun removed from monuments during his reign (as well as the names of several other deities). After Akhenaten's death Amun is restored to his place of prominence among the cults in Egypt. The young pharaoh Tutankhaten changes his name to Tutankhamen to signal the restoration of the old god to his former place of prominence.The High Priest of Amun in Thebes was appointed by the King. It was not uncommon for the position to be held by dignitaries who held additional posts in the pharaoh's administration. Several of the high priests from the time of Ramesses II also served as Vizier.At the end of the New Kingdom, the 20th dynasty priesthood of Amun is for a large part dominated by Ramessesnakht. His son Amenhotep eventually succeeded his father and found himself in conflict with the Vicreoy of Kush, Panehesy. Panehesy took his troops North and besieged Thebes. After this period generals by the name of Herihor and Pianchi served as High Priest.By the time Herihor was proclaimed as the first ruling High Priest of Amun in 1080 BC—in the 19th Year of Ramesses XI—the Amun priesthood exercised an effective stranglehold on Egypt's economy. The Amun priests owned two-thirds of all the temple lands in Egypt and 90 percent of her ships plus many other resources. Consequently, the Amun priests were as powerful as Pharaoh, if not more so. The High Priests of Amun at Thebes from the 21st dynasty were of such power and influence that they were effectively the rulers of Upper Egypt from 1080 to c.943 BC. They are however not regarded as a ruling dynasty with pharaonic prerogatives, and after this period the influence of the Amun priesthood declined. One of the sons of the High Priest, Pinedjem I, would eventually assume the throne and rule Egypt for almost half-a-decade as pharaoh Psusennes I while the Theban High Priest Psusennes III would take the throne as king Psusennes II—the final ruler of the 21st Dynasty.
 • 테베의 아문 대사제단은 테베에 위치했던 지방 정권이다. 이들은 이집트 제20왕조의 말기부터 번성하기 시작하여, 람세스 11세의 치세 말기에는 실질적으로 이집트를 다스렸다. 당시 사제단은 전 이집트 신전 관련 토지의 2/3, 선박의 90%, 수공업의 80%를 소유하고 있었다.
 • アメン大司祭国家(紀元前1080年頃 - 紀元前945年頃)は、古代エジプトの新王国末期頃に成立したテーベ(現在のルクソール)のアメン大司祭を中心とした国家。日本語表記は一定せず「アメンの神権国家」などとも呼ばれる。アメン大司祭国家はアメン神殿のあるテーベを中心に上エジプトを統治した。歴代のアメン大司祭はカルトゥーシュを用いるなど王として振舞ったが、下エジプトのタニスに中心をおく第21王朝の権威も承認していた。当初は対立したが、両者は姻戚関係を結び概ね平穏な関係を維持した。やがて第21王朝が倒れリビア人傭兵の子孫シェションク1世によって第22王朝が勃興すると、アメン大司祭国家は第22王朝のコントロール下に置かれることになった。しかし、その政治制度や神殿の勢力はなお維持され、第22王朝の下でもアメン大司祭職は極めて重要な役職であり続けた。
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 841742 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageInterLanguageLink
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 9347 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 81 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 109363487 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:année
 • 1996 (xsd:integer)
prop-fr:auteur
prop-fr:auteurs
 • Aidan Mark Dodson & Dyan Hilton
prop-fr:id
 • AMD
 • JHB
 • KAK
 • WCH
prop-fr:référence
 • Référence:The Complete Royal Families of Ancient Egypt
prop-fr:titre
 • Ancient Records of Egypt
 • The Complete Royal Families of Ancient Egypt
 • Rammeside Inscriptions, Translated & Annotated, Translations
 • The Scepter of Egypt
prop-fr:volume
 • 2 (xsd:integer)
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
prop-fr:éditeur
 • Blackwell Publishers
dcterms:subject
rdfs:comment
 • Le grand prêtre d'Amon (Hem netjer Tepi en amon, premier prophète d’Amon) est le plus haut rang de prêtre dans le sacerdoce du dieu Amon. Les premiers grands prêtres d'Amon apparaissent au début de la XVIIIe dynastie.
 • El Summe sacerdot d'Amón era la màxima autoritat del clergat del déu Amon a l'Antic Egipte, també és anomenat Primer profeta d'Amon.
 • El Sumo sacerdote de Amón era la máxima autoridad del clero del dios Amón en el Antiguo Egipto; también es denominado Primer profeta de Amón.
 • Верховный жрец Амона — высший титул среди жрецов древнеегипетского бога Амона. Институт верховных жрецов Амона возник во времена XVIII династии, однако, наибольшего могущества жречество достигло во время Третьего переходного периода. В это время верховный жрец являлся фактическим правителем южной части страны. Резиденция жрецов Амона находилась в городе Фивы.
 • 테베의 아문 대사제단은 테베에 위치했던 지방 정권이다. 이들은 이집트 제20왕조의 말기부터 번성하기 시작하여, 람세스 11세의 치세 말기에는 실질적으로 이집트를 다스렸다. 당시 사제단은 전 이집트 신전 관련 토지의 2/3, 선박의 90%, 수공업의 80%를 소유하고 있었다.
 • アメン大司祭国家(紀元前1080年頃 - 紀元前945年頃)は、古代エジプトの新王国末期頃に成立したテーベ(現在のルクソール)のアメン大司祭を中心とした国家。日本語表記は一定せず「アメンの神権国家」などとも呼ばれる。アメン大司祭国家はアメン神殿のあるテーベを中心に上エジプトを統治した。歴代のアメン大司祭はカルトゥーシュを用いるなど王として振舞ったが、下エジプトのタニスに中心をおく第21王朝の権威も承認していた。当初は対立したが、両者は姻戚関係を結び概ね平穏な関係を維持した。やがて第21王朝が倒れリビア人傭兵の子孫シェションク1世によって第22王朝が勃興すると、アメン大司祭国家は第22王朝のコントロール下に置かれることになった。しかし、その政治制度や神殿の勢力はなお維持され、第22王朝の下でもアメン大司祭職は極めて重要な役職であり続けた。
 • Amonen Apaiz Gorena, Amon jainkoaren kleroko autoritate nagusiena zen Antzinako Egipton. "Amonen lehen profeta" ere deitzen zitzaion.Laguntzaile bezala, goi eta behe klero bat zituen. Goi kleroa "apaiz jainkotiarrek" osatzen zuten, sakrifizioetan parte har zezaketen bakarrak zirenak.
 • Ámon főpapja vagy Ámon első prófétája (ḥm nṯr tpỉ n ỉmn) magas rangú főpap volt az ókori Egyiptomban. Ámon a XVIII. dinasztia idején vált Théba lokális istenségéből az ország legjelentősebb istenévé.
 • Primo Profeta di Amon era il titolo che distingueva il sacerdote di maggior rilievo nel clero tebano.Con l'avvento della XVIII dinastia ed il conseguente spostamento del centro del potere dal delta all'Alto Egitto il clero tebano, legato al dio Amon assurse ad una posizione di rilevante importanza giungendo, durante le dinastie XXI e XXII, ad associare al potere religioso anche il potere politico..Il termine profeta deriva dalla traduzione in greco del termine egizio che indicava il sacerdoteḥm nṯr -hem-netjer (servo del dio)usata nella stele di Rosetta ed in altri testi bilingui.Correttamente il termine non implicava automaticamente che il sacerdote svolgesse il ruolo di vate, anche se presso il tempio di Amon era famoso il corrispondente oracolo.Il rango sacerdotale era sempre legato ad una particolare divinità ed a un tempio, ossia era assente una gerarchia complessiva dello stato egizio.
 • Der Hoherpriester des Amun (auch Hohepriester des Amun, auf ägyptisch: erster Diener/Priester des Amun) war ein wichtiges religiöses Amt im Alten Ägypten. Das Amt ist seit dem Beginn der 18. Dynastie (Neues Reich) bezeugt. Die Amtsinhaber residierten in Theben. Vor allem am Ende des Neuen Reiches und in der Dritten Zwischenzeit hatten diese Priester bedeutende wirtschaftliche und politische Macht inne. In der 21.
 • The High Priest of Amun or First Prophet of Amun (hem netjer en tepy) was the highest-ranking priest in the priesthood of the Ancient Egyptian god Amun. The first high priests of Amun appear in the New Kingdom, at the beginning of the Eighteenth Dynasty.The priesthood of Amun rose in power during the early Eighteenth dynasty through significant tributes to the god Amun by ruler such as Hatshepsut and more importantly Thutmose III.
rdfs:label
 • Grand prêtre d'Amon
 • Amonen Apaiz Goren
 • High Priests of Amun
 • Hoherpriester des Amun
 • Primo Profeta di Amon
 • Summe Sacerdot d'Amon
 • Sumo sacerdote de Amón
 • Ámon főpapja
 • Верховный жрец Амона
 • アメン大司祭国家
 • 테베의 아문 대사제단
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:occupation of
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:activité of
is prop-fr:fonction of
is prop-fr:règne of
is foaf:primaryTopic of