Le titre de grand maître international (GMI), créé à partir de 1950, est utilisé aussi bien au jeu d'échecs qu'au jeu de dames pour récompenser la performance d'un joueur de haut niveau, après avoir réussi un certain nombre d'épreuves codifiées (généralement, l'accomplissement d'une norme et d'une performance Elo), ou lors d'un succès dans un tournoi important (si non titré auparavant). Il est supérieur au titre de maitre international.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Le titre de grand maître international (GMI), créé à partir de 1950, est utilisé aussi bien au jeu d'échecs qu'au jeu de dames pour récompenser la performance d'un joueur de haut niveau, après avoir réussi un certain nombre d'épreuves codifiées (généralement, l'accomplissement d'une norme et d'une performance Elo), ou lors d'un succès dans un tournoi important (si non titré auparavant). Il est supérieur au titre de maitre international. Certains titres de grand maître sont aussi accordés de manière honorifique (« grands maîtres honoraires »).Il existe différents titres de grand maître :Aux échecs : Grand maître international (ou « grand maître du jeu d'échecs ») mixte (GMI) ou féminin (GMF), titre décerné par la FIDE d'après les résultats dans les compétitions à cadence classique et détaillé dans cet article. Le terme de « grand maître international du jeu d'échecs » regroupe également les titres de : Grand maître international d'échecs par correspondance, décerné par l'ICCF, Grand maître international pour la composition échiquéenne, décerné par la FIDE sur proposition de la Commission permanente pour la composition échiquéenne, Grand maître international de résolution de problèmes d'échecs, décerné par la FIDE sur proposition de la Commission permanente pour la composition échiquéenne,Aux dames : Grand maître international du jeu de dames, décerné par la Fédération mondiale du jeu de dames.
 • El título de Gran Maestro Internacional es otorgado por la FIDE a jugadores de ajedrez que alcanzan determinado nivel de excelencia. Aparte del título de Campeón Mundial, es el título más importante entre los jugadores de ajedrez. Es un título vitalicio, que en la literatura aparece abreviado como GM —o GMI en publicaciones antiguas—, (del mismo modo que MI significa Maestro Internacional y MF Maestro FIDE, y más recientemente, CM para Maestro Candidato). O se puede ser GMLa FIDE otorga, además de a los jugadores, el título de Gran Maestro en composición y resolución de problemas de ajedrez, así como el título de Gran Maestro de ajedrez postal.
 • 그랜드마스터(Grandmaster)는 국제 체스 연맹에 의해 부여되는 체스 선수의 최상위 칭호이다.hr:Šahovske kategorije i titulesimple:Chess master titlessl:Šahovske kategorije in naslovisv:Schacktitlar
 • Il titolo di grande maestro internazionale, o più semplicemente grande maestro è il riconoscimento più alto che possa essere attribuito ad un giocatore di scacchi dalla Federazione Internazionale degli Scacchi.Si tratta di un titolo a vita, spesso abbreviato con GM. Titoli inferiori attribuiti dalla FIDE sono quelli di maestro internazionale (MI) e maestro FIDE (MF). Il titolo di maestro è attribuito solo dalle federazioni nazionali.I titoli di GM, MI e MF sono aperti ad entrambi i sessi. Esistono poi titoli riservati alle donne: grande maestro femminile (WGM), paragonabile per livello di gioco a quello di un maestro FIDE o di un maestro internazionale, e maestro internazionale femminile (WIM), paragonabile a quello di un maestro nazionale.
 • Гроссмейстер (нем. Großmeister «большой мастер») — высшее шахматное звание.
 • グランドマスターは、国際チェス連盟 (FIDE) により付与されるチェスのタイトル(称号)で、「世界チャンピオン」を別にすれば、チェス選手の最高位のタイトルである。終身有効なタイトルで、GMと略される(国際マスターはIM、FIDEマスターはFMと略される)。IGM(International Grandmaster)という表現も古い文献ではよく見受けられる。GM・IM・FMともに男女とも取得できるタイトルであり、1978年にノナ・ガプリンダシヴィリがGMのタイトルを取得して以来多くの女性選手が取得し、2000年ごろからは上位10名の女子選手のほとんどがGMのタイトルを保持している。女性のみ取得できるWGM(女子GM)というタイトルもあるが、こちらはIMとFMの中間程度の実力で取得できる。この他、実戦競技以外には、チェス・プロブレムの作者(作局GM)や解者(解答GM)にFIDEが与えるGMの称号、国際通信チェス連盟による通信チェスGMの称号もある。
 • V šachu se titul velmistr používá od počátku 20. století pro označení nejsilnějších světových hráčů. Způsob udělování se ovšem postupně měnil.Poprvé byl titul udělen ruským carem Mikulášem II. roku 1914 pěti finalistům turnaje v PetrohraděŠablona:Zdroj? – byli to Lasker, Capablanca, Aljechin, Tarrasch a Marshall. Šachový historik Edward Winter si povšiml, že poprvé se Mikuláš II. zmiňuje v souvislosti s Petrohradským turnajem až v roce 1940. Dobové prameny o udělení velmistrovského titulu v Petrohradě 1914 nehovoří. Poté nebyl udělován až do roku 1950 (s výjimkou Sovětského svazu, kde počátkem 30. let vznikl titul „Velmistr Sovětského svazu“, uznávaný a udělovaný ovšem pouze v rámci SSSR), ale slova velmistr se neformálně používalo pro označování příslušníků nejužší světové šachové elity.Roku 1950 udělila Mezinárodní šachová federace FIDE titul mezinárodního velmistra (zkratka IGM, GM nebo v Česku i VM) 26 hráčům, kteří buď v té době nebo v minulosti patřili ke světové špičce. Mezi těmito velmistry byl i Čech Oldřich Duras, který toto uznání získal za své výkony kolem roku 1910. Titul od té doby byl i nadále ve výjimečných případech udělován jako čestné uznání minulých zásluh o šachy.FIDE zároveň zavedla kvalifikační pravidla, která umožňují titul mezinárodního velmistra získat na základě určitých výkonů. Nejběžnější způsob dosažení titulu v současnosti je získat rating ELO aspoň 2500 bodů a navíc splnit takzvané velmistrovské normy, tedy definované výkony v mezinárodních turnajích s účastí zahraničních velmistrů.Kromě tohoto základního titulu mezinárodního velmistra lze dnes získávat i tituly nižší (např. mezinárodní mistr), ženské (mezinárodní velmistryně) nebo ve zvláštních odvětvích šachu (kompoziční šach, korespondenční šach). Neoficiální označení „supervelmistr“ se v šachu používá pro hráče s ratingem Elo nad 2700.
 • Arcymistrz – tytuł nadawany szachistom przez Międzynarodową Federację Szachową (FIDE) za wyniki sportowe. Wyróżniony szachista ma prawo dożywotnio posługiwać się tym tytułem. Na oznaczenie tytułu używa się polskiego skrótu am lub międzynarodowego GM (ang. grandmaster) oraz analogicznie dla kobiet amk i WGM.
 • A nagymester címet a nemzetközi sakkszervezet, a FIDE adományozza bizonyos jelentős versenyeredmények vagy meghatározott Élő-pontszám és sakkversenyen elért úgynevezett normateljesítés megléte esetén. Eggyel magasabb fokozat a nemzetközi mester és kettővel a FIDE-mester címeknél. Aki elnyeri a nagymesteri címet, élete végéig megtarthatja. A sakkirodalomban általánosan használt rövidítése a GM (az angol Grandmaster szó rövidítése), néha használják az IGM (angol International Grandmaster) rövidítést is. (A FIDE-mester rövidítése FM - angol FIDE Master -, a nemzetközi mesteré IM - International Master.) A GM, IM és az FM címeket férfiak és nők egyaránt elnyerhetik. Mióta az első nő, Nona Gaprindasvili 1978-ban nemzetközi mester lett, sok nő megszerezte ezt a címet, közülük a legnagyobb tekintélynek a férfiak mezőnyében is szép eredményeket elért Polgár Judit örvend.Létezik külön női nagymesteri cím is (WGM - angol Woman Grandmaster), ez játékerőben körülbelül a nemzetközi mester szintet jelenti. A FIDE speciális nagymesteri címeket adományoz a sakkfeladványok kiemelkedő teljesítményt nyújtó szerzőinek (GMC) és megfejtőinek (GS) is (ld. A FIDE sakkfeladványszerző nagymestereinek listája).A levelező sakknagymesteri címet Nemzetközi Sakklevelező Szövetség (ICCF - International Correspondence Chess Federation) adományozza.Nem hivatalos fogalom a szupernagymester titulus: ezt azoknak a nagymestereknek a megkülönböztetésre használják, akik a világ élvonalához tartoznak.
 • Büyükusta, çok güçlü satranç ustalarına FIDE tarafından verilen bir unvandır. "Dünya Şampiyonu" unvanı bir yana bırakılırsa büyükusta, bir satranç oyuncusunun erişebileceği en yüksek onurdur.Unvan, kazanıldığı andan itibaren yaşam boyu geçerlidir. Terminolojide GM kısaltması ile birlikte kullanılan büyükusta unvanına eski kaynaklarda Uluslararası Büyükusta (IGM) olarak da rastlanmaktadır.GM, IM ve FM unvanları erkekler ve kadınların her ikisi için geçerlidir. Nona Gaprindashvili'nin 1978'de kazandığı GM normu daha sonra birkaç kadın oyuncu tarafından da izlenmiştir. 2000 yılından bu yana en iyi 10 kadın satranççı GM unvanına sahip oyunculardır.FIDE Ustası ve Uluslararası Usta arasında Kadın Büyükusta (WGM) unvanı da yer alır. Bu unvan, adı itibariyle çeşitli tartışmalara konu olmuştur.FIDE, satranç problemlerini hazırlayan ve çözen kişilere de büyükusta unvanı vermektedir.Uluslararası Satranç Federasyonu ise oyuncuları Uluslararası Satranç Büyükustası (ICCGM) unvanıyla onurlandırmaktadır.
 • El títol de Gran Mestre Internacional, o, en la denominació més freqüentment usada, Gran Mestre és concedit als més forts jugadors d'escacs per la Federació Internacional d'Escacs (FIDE). A banda del títol de "Campió Mundial", el de Gran Mestre és el més important de tots els possibles que existeixen a nivell mundial dintre del món dels escacs.Es tracta d'un títol vitalici. En la literatura escaquística és normalment citat de forma abreujada: GM (igualment succeeix amb els títols inferiors MF (FM en versió anglesa) per Mestre de la FIDE i MI (IM en versió anglesa) per Mestre Internacional). També és possible de trobar, especialment en llibres antics, la forma abreujada GMI (o, en versió anglesa, IGM). A la darrera llista d'Elo de la FIDE hi ha més de 1.000 GM.Els títols de GM, MI, i MF són assolibles tant per homes com per dones. Començant per Nona Gaprindashvili el 1978, diverses dones han obtingut el títol de GM (i des de la primera dècada dels 2000, la majoria de les 10 millors jugadores del món ostenten el títol).Existeixen també títols específics exlcusivament per dones: GMF (o WGM en versió anglesa) per a Gran Mestre Femenina, i també MIF (o WIM en versió anglesa) per a Mestre Internacional Femenina, però cal no confondre'ls, ja que el nivell de joc que cal assolir per l'obtenció dels títols femenins és inferior al nivell que cal per als respectius títols masculins, de manera que, per exemple, una GMF té, amb caràcter general, un nivell que entre els jugadors masculins correspondria a un punt intermedi entre Mestre de la FIDE i Mestre Internacional. La FIDE també premia amb títols de Gran Mestre especials els compositors i solucionistes de problemes d'escacs.La Federació Internacional d'Escacs per Correspondència (ICCF) entrega també el títol de Gran Mestre Internacional d'escacs per correspondència (ICCGM).
 • Титлата „гросмайстор“ се дава от международната шахматна асоциация ФИДЕ на най-добрите играчи на шахмат. Тя е пожизнена титла, която обикновено се обозначава с буквите „гм“. Тя се раздава както на мъже, така и на жени.Изискванията, на които даден играч трябва да отговаря, за да може да получи титлата „гросмайстор“ са сложни. Играчът трябва да има минимален коефициент ЕЛО от 2500 точки. Рейтинг над 2400 дава правото на титла „международен майстор“. В допълнение на това се изисква и покриването на норма в турнири с участието на други гросмайстори, вкл. и от други страни, а не само от родината на кандидата за гросмайстор. Има и други възможности за получване на титлата, напр. спечелването на Световния шампионат за юноши.Титлата „гросмайстор“ е учредена от руския император Николай II, който награждава с нея петимата финалисти на турнира в Санкт Петербург (Ласкер, Капабланка, Алехин, Тараш и Маршал).ФИДЕ я дава за пръв път на 27 играчи през 1950 г.За играчи, чийто коефициент ЕЛО е над 2700 понякога се говори като за „супер-гросмайстори“.Към май 2014 г. ФИДЕ има 47 активни играчи в списъка на супер-гросмайсторите. Осми сред тях е българският гм Веселин Топалов.
 • Grootmeester (afgekort GM of IGM) is een titel die door de FIDE aan een schaker kan worden toegekend. Het is de hoogst bereikbare titel en geeft aan dat de schaker zeer sterk is of is geweest.
 • Großmeister (Abkürzung: GM) ist der höchste vom Weltschachbund FIDE verliehene Titel für Turnierschachspieler; früher hieß der Titel Internationaler Großmeister (IGM). Er wird seit 1950 verliehen und gilt auf Lebenszeit, wobei die Aberkennung bei grobem Fehlverhalten möglich ist. Großmeister-Titel werden auch in anderen Schachsparten vergeben.
 • The title Grandmaster is awarded to chess players by the world chess organization FIDE. Apart from World Champion, Grandmaster is the highest title a chess player can attain.Once achieved, the title is held for life. In chess literature it is usually abbreviated to GM. (Other titles are also often abbreviated: FM for FIDE Master, IM for International Master, and CM for Candidate Master.) The abbreviation IGM for International Grandmaster is also sometimes used, particularly in older literature.Grandmaster, International Master, and FIDE Master are open to both men and women. In 1978, Women's World Champion Nona Gaprindashvili became the first woman to receive the GM title, by a special decision of FIDE. The first woman to qualify for the men's title through achievement in tournament play was Susan Polgar in 1991. Since about 2000, most of the top 10 women have held the GM title.A separate gender-segregated title, Woman Grandmaster (WGM), is also available. It is awarded to women who attain a level of skill between that of a FIDE Master and an International Master.FIDE awards separate Grandmaster titles to composers and solvers of chess problems (see List of grandmasters for chess composition). The International Correspondence Chess Federation (ICCF) awards the title of International Correspondence Chess Grandmaster (ICCGM).
 • Grandmaster (disingkat GM) adalah gelar tertinggi yang diberikan oleh organisasi catur internasional, Fédération Internationale des Échecs (FIDE), yang dapat dicapai oleh seorang pecatur. Selain gelar "Juara Dunia", Grandmaster adalah gelar tertinggi yang dapat dicapai oleh seorang pemain catur. Ini adalah gelar seumur hidup. Gelar Grandmaster Internasional kadang-kadang juga ditemukan, khususnya dalam literatur lama. Gelar ini, bersama dengan dua gelar lain dari FIDE (Master Internasional dan Master FIDE) dapat diperoleh baik oleh laki-laki maupun perempuan. Ada juga gelar GMW (Grandmaster Wanita), meskipun nama ini sebenarnya keliru dari segi tata bahasa. Gelar ini diberikan untuk tingkat kecakapan antara seorang Master FIDE dan Master Internasional. Pada 1991 Susan Polgar menjadi perempuan pertama yang memperoleh gelar GM dengan syarat-syarat yang sama dengan para pemain laki-laki. Sejak sekitar tahun 2000, kebanyakan 10 perempuan pemain catur terbaik telah memiliki gelar GM. FIDE juga memberikan gelar Grandmaster bagi para penyusun dan pemecah problem catur, sementara Federasi Catur Korespondensi Internasional (International Correspondence Chess Federation) menganugerahkan gelar Grandmaster catur korespondensi internasional.
 • Grande (ou Grão) Mestre Internacional (GMI), mais conhecido na forma simplificada Grande Mestre ou Grão-Mestre (GM), é um dos títulos vitalícios concedidos pela Federação Internacional de Xadrez aos enxadristas profissionais que tenham obtido a pontuação igual ou superior a 2.500 pontos em, pelo menos, 24 partidas válidas pelo rating da FIDE. O título foi criado em 1950.
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 615017 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 51367 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 374 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 111024425 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • Le titre de grand maître international (GMI), créé à partir de 1950, est utilisé aussi bien au jeu d'échecs qu'au jeu de dames pour récompenser la performance d'un joueur de haut niveau, après avoir réussi un certain nombre d'épreuves codifiées (généralement, l'accomplissement d'une norme et d'une performance Elo), ou lors d'un succès dans un tournoi important (si non titré auparavant). Il est supérieur au titre de maitre international.
 • 그랜드마스터(Grandmaster)는 국제 체스 연맹에 의해 부여되는 체스 선수의 최상위 칭호이다.hr:Šahovske kategorije i titulesimple:Chess master titlessl:Šahovske kategorije in naslovisv:Schacktitlar
 • Гроссмейстер (нем. Großmeister «большой мастер») — высшее шахматное звание.
 • グランドマスターは、国際チェス連盟 (FIDE) により付与されるチェスのタイトル(称号)で、「世界チャンピオン」を別にすれば、チェス選手の最高位のタイトルである。終身有効なタイトルで、GMと略される(国際マスターはIM、FIDEマスターはFMと略される)。IGM(International Grandmaster)という表現も古い文献ではよく見受けられる。GM・IM・FMともに男女とも取得できるタイトルであり、1978年にノナ・ガプリンダシヴィリがGMのタイトルを取得して以来多くの女性選手が取得し、2000年ごろからは上位10名の女子選手のほとんどがGMのタイトルを保持している。女性のみ取得できるWGM(女子GM)というタイトルもあるが、こちらはIMとFMの中間程度の実力で取得できる。この他、実戦競技以外には、チェス・プロブレムの作者(作局GM)や解者(解答GM)にFIDEが与えるGMの称号、国際通信チェス連盟による通信チェスGMの称号もある。
 • Arcymistrz – tytuł nadawany szachistom przez Międzynarodową Federację Szachową (FIDE) za wyniki sportowe. Wyróżniony szachista ma prawo dożywotnio posługiwać się tym tytułem. Na oznaczenie tytułu używa się polskiego skrótu am lub międzynarodowego GM (ang. grandmaster) oraz analogicznie dla kobiet amk i WGM.
 • Grootmeester (afgekort GM of IGM) is een titel die door de FIDE aan een schaker kan worden toegekend. Het is de hoogst bereikbare titel en geeft aan dat de schaker zeer sterk is of is geweest.
 • Großmeister (Abkürzung: GM) ist der höchste vom Weltschachbund FIDE verliehene Titel für Turnierschachspieler; früher hieß der Titel Internationaler Großmeister (IGM). Er wird seit 1950 verliehen und gilt auf Lebenszeit, wobei die Aberkennung bei grobem Fehlverhalten möglich ist. Großmeister-Titel werden auch in anderen Schachsparten vergeben.
 • Grande (ou Grão) Mestre Internacional (GMI), mais conhecido na forma simplificada Grande Mestre ou Grão-Mestre (GM), é um dos títulos vitalícios concedidos pela Federação Internacional de Xadrez aos enxadristas profissionais que tenham obtido a pontuação igual ou superior a 2.500 pontos em, pelo menos, 24 partidas válidas pelo rating da FIDE. O título foi criado em 1950.
 • V šachu se titul velmistr používá od počátku 20. století pro označení nejsilnějších světových hráčů. Způsob udělování se ovšem postupně měnil.Poprvé byl titul udělen ruským carem Mikulášem II. roku 1914 pěti finalistům turnaje v PetrohraděŠablona:Zdroj? – byli to Lasker, Capablanca, Aljechin, Tarrasch a Marshall. Šachový historik Edward Winter si povšiml, že poprvé se Mikuláš II. zmiňuje v souvislosti s Petrohradským turnajem až v roce 1940.
 • The title Grandmaster is awarded to chess players by the world chess organization FIDE. Apart from World Champion, Grandmaster is the highest title a chess player can attain.Once achieved, the title is held for life. In chess literature it is usually abbreviated to GM.
 • Büyükusta, çok güçlü satranç ustalarına FIDE tarafından verilen bir unvandır. "Dünya Şampiyonu" unvanı bir yana bırakılırsa büyükusta, bir satranç oyuncusunun erişebileceği en yüksek onurdur.Unvan, kazanıldığı andan itibaren yaşam boyu geçerlidir. Terminolojide GM kısaltması ile birlikte kullanılan büyükusta unvanına eski kaynaklarda Uluslararası Büyükusta (IGM) olarak da rastlanmaktadır.GM, IM ve FM unvanları erkekler ve kadınların her ikisi için geçerlidir.
 • El título de Gran Maestro Internacional es otorgado por la FIDE a jugadores de ajedrez que alcanzan determinado nivel de excelencia. Aparte del título de Campeón Mundial, es el título más importante entre los jugadores de ajedrez. Es un título vitalicio, que en la literatura aparece abreviado como GM —o GMI en publicaciones antiguas—, (del mismo modo que MI significa Maestro Internacional y MF Maestro FIDE, y más recientemente, CM para Maestro Candidato).
 • A nagymester címet a nemzetközi sakkszervezet, a FIDE adományozza bizonyos jelentős versenyeredmények vagy meghatározott Élő-pontszám és sakkversenyen elért úgynevezett normateljesítés megléte esetén. Eggyel magasabb fokozat a nemzetközi mester és kettővel a FIDE-mester címeknél. Aki elnyeri a nagymesteri címet, élete végéig megtarthatja.
 • El títol de Gran Mestre Internacional, o, en la denominació més freqüentment usada, Gran Mestre és concedit als més forts jugadors d'escacs per la Federació Internacional d'Escacs (FIDE). A banda del títol de "Campió Mundial", el de Gran Mestre és el més important de tots els possibles que existeixen a nivell mundial dintre del món dels escacs.Es tracta d'un títol vitalici.
 • Il titolo di grande maestro internazionale, o più semplicemente grande maestro è il riconoscimento più alto che possa essere attribuito ad un giocatore di scacchi dalla Federazione Internazionale degli Scacchi.Si tratta di un titolo a vita, spesso abbreviato con GM. Titoli inferiori attribuiti dalla FIDE sono quelli di maestro internazionale (MI) e maestro FIDE (MF). Il titolo di maestro è attribuito solo dalle federazioni nazionali.I titoli di GM, MI e MF sono aperti ad entrambi i sessi.
 • Grandmaster (disingkat GM) adalah gelar tertinggi yang diberikan oleh organisasi catur internasional, Fédération Internationale des Échecs (FIDE), yang dapat dicapai oleh seorang pecatur. Selain gelar "Juara Dunia", Grandmaster adalah gelar tertinggi yang dapat dicapai oleh seorang pemain catur. Ini adalah gelar seumur hidup. Gelar Grandmaster Internasional kadang-kadang juga ditemukan, khususnya dalam literatur lama.
 • Титлата „гросмайстор“ се дава от международната шахматна асоциация ФИДЕ на най-добрите играчи на шахмат. Тя е пожизнена титла, която обикновено се обозначава с буквите „гм“. Тя се раздава както на мъже, така и на жени.Изискванията, на които даден играч трябва да отговаря, за да може да получи титлата „гросмайстор“ са сложни. Играчът трябва да има минимален коефициент ЕЛО от 2500 точки. Рейтинг над 2400 дава правото на титла „международен майстор“.
rdfs:label
 • Grand maître international
 • Arcymistrz
 • Büyükusta
 • Gran Maestro Internacional
 • Gran Mestre Internacional
 • Grande Mestre de Xadrez
 • Grande maestro internazionale
 • Grandmaster (catur)
 • Grandmaster (chess)
 • Grootmeester (schaken)
 • Großmeister (Schach)
 • Nagymester (sakk)
 • Šachový velmistr
 • Гросмайстор
 • Гроссмейстер (шахматы)
 • グランドマスター
 • 그랜드마스터 (체스)
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:occupation of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:hommage of
is prop-fr:profession of
is skos:subject of
is foaf:primaryTopic of