PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • La dignité de Grand d'Espagne est l'échelon le plus haut de la noblesse espagnole, immédiatement inférieure à celle des infants, les fils du souverain. Les fils des infants d'Espagne bénéficient des honneurs de Grands d'Espagne.
 • La Grandeza de España es la máxima dignidad de la nobleza española en la jerarquía nobiliaria, pues está situada inmediatamente después de la de infante, que está reservada a los hijos del rey de España y a los del príncipe de Asturias. Es otorgada por el rey y generalmente va unida a un título nobiliario, por lo que es hereditaria, aunque en ocasiones se concede de forma vitalicia a una persona en concreto, como los hijos de los infantes de España, que no heredan el tratamiento de sus progenitores. Es también la más alta dignidad de su clase de toda Europa, pues sus privilegios fueron mayores que los de otras figuras similares europeas, como los pares de Francia o los peers del Reino Unido.Su origen se encuentra en las antiguas monarquías visigodas, aunque no es hasta el reinado de Carlos I de España en el siglo XVI cuando comienza a regularse y establecerse como la conocemos en la actualidad.
 • Grand Hiszpanii, hiszp. Grande de España – pierwotnie tytuł najwyższej arystokracji hiszpańskiej, przysługujący (1914) 392, obecnie 395 rodzinom.Tytuł, z proweniencją z wczesnej historii Hiszpanii, został zatwierdzony w roku 1520 przez cesarza S.I.R. i króla Hiszpanii Karola V (I). Grandowie I klasy mieli prawo nazywać króla i następcę tronu kuzynem (hijo) i nie musieli zdejmować nakrycia głowy w monarszej obecności, grandowie II klasy przemawiali do króla z nakrytymi głowami, ale musieli zdejmować kapelusze, gdy król im odpowiadał; grandowie III klasy mogli nakryć głowy tylko na wezwanie króla.Grandowie zasiadali we własnej izbie parlamentu. Rody staroszlacheckie, na ogół wielcy posiadacze ziemscy, z których jeszcze do początku XVIII wieku składała się Izba Grandów, straciły częściowo znaczenie za panowania królów Karola III i Karola IV poprzez liczne nobilitacje i mianowania nowych grandów pochodzących z niższej szlachty czy zamożnych sfer kupieckich.W czasie panowania krótkotrwałego króla Hiszpanii Józefa Bonaparte godność granda została zniesiona, przywrócono ją za Ferdynanda VII, gwarantując jednocześnie rodom grandów pewną ilość miejsc w wyższej izbie parlamentu. lecz wprowadzając tylko jedną klasę grandezy. W tym czasie 200 rodzinom grandowskim zawieszono prawo zasiadania w Senacie, gdyż od granda żądano, by mógł się wykazać rocznym dochodem co najmniej 60 000 peset i uiszczał dość wysokie opłaty za prawo członkostwa w senacie, czemu większość rodzin grandezy nie mogła sprostać po zniesieniu przez Kortezy pańszczyzny i ordynacji rodowej w 1836. Związany ze stolcem w senacie, nieopłacany rocznym podatkiem, grandowski tytuł hrabiowski czy książęcy mógł być w tych czasach sprzedany, ale nabywca musiał wykazać swe pochodzenie od pierwszego posiadacza tytułu. Wielu "potencjalnych senatorów" –zbiedniałych grandów – wzięło się wówczas za zawody handlowe czy przemysłowe. I tak np. książę de Medina Coeli był największym w Hiszpanii producentem terpentyny, a markiz de Lorios największym hodowcą buraków cukrowych.Idąc za przykładem I Republiki Hiszpańskiej (1873), lewicowy rząd II Republiki Hiszpańskiej zniósł wszelkie tytuły szlacheckie, w tym grandów, w roku 1931. Po przywróceniu nominalnej monarchii przez generała Franco godność granda została także przywrócona w roku 1948 i przetrwała do dzisiaj, co nie wiąże się z żadnymi ważniejszymi przywilejami. Jednym z przywilejów grandów jest prawo posiadania paszportu dyplomatycznego, a także prawo do tytułu ekscelencja. Obecnie dożywotni tytuł granda nadawany jest niezbyt często także osobom nie posiadającym tytułu szlacheckiego.Tytuł granda posiada także parę rodzin cudzoziemskich, np. książę Wellington jako hiszpański diuk de Ciudad Rodrigo.W roku 2005 tytuł granda posiadały: wszystkie rody książęce (153); 140 spośród 1349 rodów margrabiowskich; 102 spośród 923 rodów hrabiowskich.
 • O termo grandeza, na nobreza com grandeza, é um tratamento honorífico dos antigos "Grandes do Reino". Originalmente era uma recompensa e reconhecimento por serviços grandiosos prestados à pátria, principalmente em tempos de guerra.Apanágio concedido por beneplácito dos reis e imperadores que reconhecia e confirmava a existência das qualidades pertinentes para a nobilitação do indivíduo, e a expansão da condição de nobres aos seus descendentes diretos.A grandeza não era hereditária, mas enobrecia os descendentes dos Grandes.Dentre os direitos e deveres concedidos pela condição de ser reconhecido e tornado Grande estavam: o de poder sentar-se e manter a cabeça coberta na presença real, marcar hora e local para prestar depoimentos. Prisão e condenação à morte só poderiam ocorrer com autorização real.Eram também direitos, o privilégio de ter preparada permanente na própria casa, uma cadeira com dossel para receber o Rei, e ostentar brasão de armas na fachada das casas, sobre as sepulturas, capelas e nos veículos de transporte. Aos Grandes e seus descendentes era necessária a licença para casamentos. Os filhos e descendentes dos Grandes tinham o direito de assentarem praça como cadete. As regalias e direitos da Grandeza no reino de Portugal e no império do Brasil não eram excluídas aos que descendiam dos Grandes pelas linhas femininas.Barão e visconde eram títulos que não possuiam automaticamente a distinção de grandeza, mas esta podia ser conferida por decisão do monarca, seja no próprio decreto de concessão do título nobiliárquico ou em promoção posterior. Assim, havia Barões e Viscondes com e sem grandeza. Os Barões com grandeza, como marca de sua distinção especial, tinham o direito de usar, em seu brasão, uma coroa de visconde em lugar de uma de barão. Da mesma forma, os viscondes que recebiam a honra de grandeza podiam utilizar, nos seus brasões, uma coroa de conde no lugar da de visconde. Já ao conde, ao marquês e ao duque, a honra da grandeza era inerente ao título, da mesma forma também a um par do Reino, oficial-general, bispo, arcebispo e cardeal.No Império Brasileiro, as titulações de Grandeza eram registradas no Cartório da Nobreza. Na monarquia da Espanha ainda estão em curso as leis da Grandeza.
 • グランデ(grandee)は、中世から近世までのカスティーリャ王国、ポルトガル王国、ブラジル帝国の宮廷に存在した慣習の一つである。カスティーリャ王国の貴族の中には爵位とは別に、国王の前での脱帽(男子の場合)あるいは起立(女子の場合)義務を免除される特権を持つ者が存在した。こうした特権保持者がグランデである。グランデの特権を与えられるのは通常、伯爵以上の貴族である。正式な場において国王が「○○○、着帽のままで良い」と声をかけることでこの特権は授与され、以降は爵位に付随して世襲される。この特権は極めて名誉なものと考えられ、爵位の上下よりも重視された。例えばある家が、グランデの特権の無い公爵位とグランデの特権付きの伯爵位を保持していた場合、グランデの特権付き伯爵位を名乗ることさえあった(例・オリバーレス公伯爵)。ちなみにグランデの特権は、他国から帰化した人物に授与されることもあった。例えばジェノヴァから帰化してロス・バルバセス侯爵位を与えられたスピノラ家は、当主のアンブロジオ・スピノラが帰化して間もない1620年代にグランデの特権を与えられている。
 • Grandee /ɡrənˈdiː/ is the word used to render in English the Iberian high aristocratic title or rank of Grande (Spanish: [ˈɡɾande], Portuguese: [ˈɡɾɐ̃dɨ]; literally "Great, Grand"), used by the Spanish nobility, Portuguese nobility and Brazilian nobility. The rank was a rough equivalent of the Peerage of England or Peerage of France, and carried — increasingly as time went on — certain personal privileges, but the Grandees had no powers as a group. It can refer to other people of a somewhat comparable, exalted position, roughly synonymous with magnate; a formal upper level of the nobility (especially when it carried the right to a parliamentary seat). By extension the term can refer informally to any important person of high status, particularly a wealthy, land owning, long-time resident in an area.The term is often used in the United Kingdom to refer to influential members of long-standing in the Conservative Party and Liberal Democrats.
 • Гранды (исп. Grandes) — высшая знать в средневековой Испании, с XVI столетия — почётный статус представителей высшего дворянства. В Португалии и Бразилии использовался титул Grandeza.
 • 그란데스 데 에스파냐(스페인어: Grandes de España)란 왕으로부터 grandeza(위대함)의 명예와 지위를 받은 귀족들이 갖는 칭호로서, 굳이 번역하자면, ‘스페인의 위인’이라는 뜻이다. 스페인의 귀족 계급에서 매우 높은 등급으로, 인판테 바로 다음에 온다.그란데스는 왕 앞에서 모자를 벗지 않아도 되며, 왕을 사촌이라 부를 수 있는 자격을 얻는다. 또 1980년대까지는 국외 여행시 외교관 여권을 사용할 수 있는 특권을 누렸으나, 현재는 폐지되었다.이 호칭은 1520년 에스파냐의 카를로스 1세가 신성 로마 제국의 황제 카를 5세로 즉위하면서 특별히 공이 높은 스물 다섯 명의 스페인 출신 귀족들을 보통 귀족과 구분함으로써 창설되었다.현재는 약 400여 명의 그란데스 데 에스파냐가 있다.
 • De waardigheid van een grande is een uniek eerbewijs aan dat vooral aan Spaanse edelen wordt toegekend. De grandeza van Spanje (in het Spaans met hoofdletter: "Grandeza de España") is de oudste grandeza en staat los van de adeldom per se. De grande heeft voorrechten die een edelman niet van rechtswege toekomen. In principe is het mogelijk dat een burger de titel van een Grande verkrijgt. In de praktijk wordt de grandeza aan edelen toegekend.Er bestonden ook een Portugese en een Braziliaanse grandeza. Deze instellingen werden na de val van de monarchie in deze landen afgeschaft.Het begrip grande wordt in Spanje, maar ook daarbuiten, ook wel, maar dan in brede zin, gebruikt om een magnaat, een machtig edelman met veel grondbezit, aan te duiden. In het Engels zijn de termen "Grandee" of "Tory-Grandee" in gebruik. Daarmee worden machtige edelen en edelen die een grote rol in de conservatieve partij spelen bedoeld.Tijdens de Engelse Burgeroorlog noemde men de invloedrijke, uit de gentry of landadel in de New Model Army, de tegenstanders van de meer democratisch ingestelde Levellersinformeel de Grandes of Grandees..
 • Granden (span. Grandes) war im Königreich Kastilien seit dem 13. Jahrhundert Titel des höchsten Adels, der außer den Verwandten des königlichen Hauses alle durch Ahnen und Reichtum hervorragenden Leute, in Aragonien ricohombres genannt, in sich begriff.
 • La grandesa d'Espanya és la màxima dignitat de la noblesa espanyola immediatament després de la d'Infant d'Espanya, que és la que correspon als fills del monarca. Els grans d'Espanya són considerats successors dels antics rics-homes dels regnes de la Corona de Castella, de la Corona d'Aragó i de Navarra. En l'escalafó de l'aristocràcia europea se situen darrere de les cases reials europees i abans dels prínceps mediatitzats de l'Imperi i dels pars de França i d'Anglaterra.L'origen de la grandesa d'Espanya es remunta al regnat de l'emperador Carles V. L'any 1520, després de ser escollit emperador romanogermànic, el monarca decidí diferenciar entre els simples nobles (els que tenien un títol de noblesa) i els grans (aquells a qui el monarca concedia una mercè i un títol). Així, mentre els primers eren considerats «parents» els segons eren «cosins», dins de l'imaginari familiar de la monarquia.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 834137 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 8533 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 207 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 109441163 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • La dignité de Grand d'Espagne est l'échelon le plus haut de la noblesse espagnole, immédiatement inférieure à celle des infants, les fils du souverain. Les fils des infants d'Espagne bénéficient des honneurs de Grands d'Espagne.
 • グランデ(grandee)は、中世から近世までのカスティーリャ王国、ポルトガル王国、ブラジル帝国の宮廷に存在した慣習の一つである。カスティーリャ王国の貴族の中には爵位とは別に、国王の前での脱帽(男子の場合)あるいは起立(女子の場合)義務を免除される特権を持つ者が存在した。こうした特権保持者がグランデである。グランデの特権を与えられるのは通常、伯爵以上の貴族である。正式な場において国王が「○○○、着帽のままで良い」と声をかけることでこの特権は授与され、以降は爵位に付随して世襲される。この特権は極めて名誉なものと考えられ、爵位の上下よりも重視された。例えばある家が、グランデの特権の無い公爵位とグランデの特権付きの伯爵位を保持していた場合、グランデの特権付き伯爵位を名乗ることさえあった(例・オリバーレス公伯爵)。ちなみにグランデの特権は、他国から帰化した人物に授与されることもあった。例えばジェノヴァから帰化してロス・バルバセス侯爵位を与えられたスピノラ家は、当主のアンブロジオ・スピノラが帰化して間もない1620年代にグランデの特権を与えられている。
 • Гранды (исп. Grandes) — высшая знать в средневековой Испании, с XVI столетия — почётный статус представителей высшего дворянства. В Португалии и Бразилии использовался титул Grandeza.
 • 그란데스 데 에스파냐(스페인어: Grandes de España)란 왕으로부터 grandeza(위대함)의 명예와 지위를 받은 귀족들이 갖는 칭호로서, 굳이 번역하자면, ‘스페인의 위인’이라는 뜻이다. 스페인의 귀족 계급에서 매우 높은 등급으로, 인판테 바로 다음에 온다.그란데스는 왕 앞에서 모자를 벗지 않아도 되며, 왕을 사촌이라 부를 수 있는 자격을 얻는다. 또 1980년대까지는 국외 여행시 외교관 여권을 사용할 수 있는 특권을 누렸으나, 현재는 폐지되었다.이 호칭은 1520년 에스파냐의 카를로스 1세가 신성 로마 제국의 황제 카를 5세로 즉위하면서 특별히 공이 높은 스물 다섯 명의 스페인 출신 귀족들을 보통 귀족과 구분함으로써 창설되었다.현재는 약 400여 명의 그란데스 데 에스파냐가 있다.
 • Granden (span. Grandes) war im Königreich Kastilien seit dem 13. Jahrhundert Titel des höchsten Adels, der außer den Verwandten des königlichen Hauses alle durch Ahnen und Reichtum hervorragenden Leute, in Aragonien ricohombres genannt, in sich begriff.
 • Grandee /ɡrənˈdiː/ is the word used to render in English the Iberian high aristocratic title or rank of Grande (Spanish: [ˈɡɾande], Portuguese: [ˈɡɾɐ̃dɨ]; literally "Great, Grand"), used by the Spanish nobility, Portuguese nobility and Brazilian nobility. The rank was a rough equivalent of the Peerage of England or Peerage of France, and carried — increasingly as time went on — certain personal privileges, but the Grandees had no powers as a group.
 • De waardigheid van een grande is een uniek eerbewijs aan dat vooral aan Spaanse edelen wordt toegekend. De grandeza van Spanje (in het Spaans met hoofdletter: "Grandeza de España") is de oudste grandeza en staat los van de adeldom per se. De grande heeft voorrechten die een edelman niet van rechtswege toekomen. In principe is het mogelijk dat een burger de titel van een Grande verkrijgt.
 • La Grandeza de España es la máxima dignidad de la nobleza española en la jerarquía nobiliaria, pues está situada inmediatamente después de la de infante, que está reservada a los hijos del rey de España y a los del príncipe de Asturias.
 • La grandesa d'Espanya és la màxima dignitat de la noblesa espanyola immediatament després de la d'Infant d'Espanya, que és la que correspon als fills del monarca. Els grans d'Espanya són considerats successors dels antics rics-homes dels regnes de la Corona de Castella, de la Corona d'Aragó i de Navarra.
 • Grand Hiszpanii, hiszp. Grande de España – pierwotnie tytuł najwyższej arystokracji hiszpańskiej, przysługujący (1914) 392, obecnie 395 rodzinom.Tytuł, z proweniencją z wczesnej historii Hiszpanii, został zatwierdzony w roku 1520 przez cesarza S.I.R. i króla Hiszpanii Karola V (I).
 • O termo grandeza, na nobreza com grandeza, é um tratamento honorífico dos antigos "Grandes do Reino".
rdfs:label
 • Grand d'Espagne
 • Grand
 • Grande (titel)
 • Grandee
 • Granden
 • Grandesa d'Espanya
 • Grandeza
 • Grandeza de España
 • Гранд (титул)
 • グランデ
 • 그란데스 데 에스파냐
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:award of
is dbpedia-owl:decoration of
is dbpedia-owl:otherFunction of
is dbpedia-owl:position of
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:autresFonctions of
is prop-fr:distinctions of
is prop-fr:fonc.Civiles of
is prop-fr:ornementsExtérieurs of
is prop-fr:qualité of
is prop-fr:récomp.Civiles of
is prop-fr:titre of
is prop-fr:titulature of
is skos:subject of
is foaf:primaryTopic of