Une glaciation (ou englaciation) est une période glaciaire, c'est-à-dire à la fois une phase paléoclimatique froide et une période géologique de la Terre durant laquelle une part importante des continents est englacée. L'histoire de la Terre est marquée par de nombreux épisodes glaciaires. Le Quaternaire se caractérise par leur relative fréquence et leur régularité.↑ Global Biogeochemical Cycles, Vol. 9, 1995, p. 377-389.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Une glaciation (ou englaciation) est une période glaciaire, c'est-à-dire à la fois une phase paléoclimatique froide et une période géologique de la Terre durant laquelle une part importante des continents est englacée. L'histoire de la Terre est marquée par de nombreux épisodes glaciaires. Le Quaternaire se caractérise par leur relative fréquence et leur régularité.
 • Zaman es adalah suatu waktu di mana suhu iklim bumi turun menyebabkan peningkatan jumlah pembentukan es di kutub dan gletser gunung.
 • Az eljegesedés hosszútávú éghajlati változás, amely alatt a Föld átlaghőmérséklete jelentősen csökken, ennek következtében sarki és kontinentális jégtakaró alakul ki. Geológiai meghatározás szerint olyan időszak, amikor a Földön állandó sarki jégtakaró van jelen.Az eljegesedések alatt megfigyelhetők hidegebb és melegebb korszakok, ezek a glaciálisok és az interglaciálisok. Magára az eljegesedésre és a glaciális korszakra is használják a jégkorszak kifejezést.A földtörténet során legnagyobbrészt nem volt jelen sarki jégtakaró a Földön. Ezt az állapotot csak néhány jellegzetes eljegesedési időszak törte meg. A jelenleg is fennálló eljegesedés a kainozoikumi eljegesedés, melynek interglaciális szakaszában vagyunk.
 • Doba ledová je relativně studené a suché klimatické období. Obvykle se tak označují klimatické výkyvy, jež započaly v geologickém období neogénu a vyvrcholily ve čtvrtohorách (kvartéru), kdy docházelo k mohutnému rozvoji zalednění a poklesu mořské hladiny. Stopy velkých kontinentálních ledovců a další příznaky významného ochlazení jsou nacházeny i ve starších obdobích geologické historie Země. Celé období čtvrtohor je někdy označováno za ledovou dobu v rámci níž dochází k jednotlivým výkyvům, jak chladnějším - glaciálům, tak teplejším - interglaciálům. Čtvrtohory jsou totiž celkově mnohem chladnějším obdobím, než třetihory nebo druhohory. V dávnějších chladných obdobích, k nimž docházelo v průběhu prvohor nebo proterozoika, lze pro velký časový odstup těžko rozeznat jemnější členění obdobné čtvrtohorním glaciálům a interglaciálům a tato období nám splývají v jednu ledovou dobu.
 • Una edat glacial és un període de llarga durada en què baixa la temperatura global del clima de la Terra, donant com a resultat una expansió del glaç continental, dels casquets polars i les glaceres. Glaciològicament, el terme "edat glacial" se sol utilitzar per referir-se a un període amb casquets glacials tant a l'hemisferi nord com al sud; segons aquesta definició, encara dura una edat glacial (car encara hi ha casquets polars a Grenlàndia i l'Antàrtida). Més col·loquialment, quan es parla dels últims milions d'anys, s'utilitza "edat glacial" per referir-se a períodes més freds amb extensos casquets glacials a Nord-amèrica i Euràsia: segons aquesta definició, l'edat glacial més recent s'acabà fa 10.000 anys. Aquest article utilitzarà el terme "edat glacial" en el primer sentit, el glaciològic; el terme "glacials" pels períodes més freds de les edats de gel; i "interglacials" per als períodes més càlids.
 • Izotz Aro edo Glaziazio bat iraupen luzeko epe bat da, non Lurreko klimaren tenperatura globalaren jeitsiera ematen den. Halaber, glaziarrek eta izotzek Lurreko eremu zabalak hartzen duten garaia da glaziazioa. Hortaz, izotz kontinentalen, glaziarren eta izotz polarren hedapena izaten da glaziazioan.
 • Een ijstijd of glaciatie is een geologisch tijdvak waarin ijskappen voorkomen. Om verwarring met het begrip glaciaal te voorkomen is het beter te spreken van een ijstijdvak. Aangezien er heden ten dage ijskappen liggen op bijvoorbeeld Groenland en Antarctica, leven we tegenwoordig in een ijstijdvak; het Kwartair. Er is in de gehele geologische geschiedenis van de Aarde minstens vijfmaal sprake geweest van een ijstijd.Soms wordt het begrip ijstijd ook gebruikt als synoniem voor de term glaciaal. Een glaciaal is een periode binnen een ijstijdvak waarin het klimaat op Aarde aanzienlijk kouder was dan tegenwoordig. Gedurende een ijstijd worden glacialen afgewisseld met interglacialen (warmere perioden zoals het huidige Holoceen).De oorzaken van het voorkomen van ijstijden zijn complex en divers. In het algemeen kan gesteld worden dat ligging van continenten, de samenstelling van de atmosfeer en astronomische variaties de belangrijkste factoren zijn. Maar per ijstijdvak zijn de omstandigheden anders en soms kunnen er specifieke oorzaken aan worden gewezen. IJstijden hebben over het algemeen verstrekkende gevolgen voor het milieu op Aarde, zowel vanuit geologisch als vanuit biologisch oogpunt. Meestal wordt de Zwitser Louis Agassiz gezien als geestelijk vader van het concept ijstijd, hoewel zijn werk voor een deel rustte op de bevindingen van zijn tijdgenoten.
 • Epoka lodowa, rzadziej lodowcowa epoka – historyczny termin na określenie okresu zlodowaceń w Europie odpowiadający z grubsza plejstocenowi, zaproponowany w 1838 przez niemieckiego botanika K. Schimpera jako alternatywa terminu dyluwium. Później stosowana także poza Europą. Obecnie termin ten nie jest używany w nauce w pierwotnym znaczeniu (jako synonim plejstocenu lub jednostka stratygraficzna), natomiast częściowo przetrwał w nazwach epizodów ochłodzeń holocenu, np. mała epoka lodowa. Używa się go też często w pracach popularnonaukowych (np. Andel) i w niektórych naukowych (zwłaszcza ogólnych podręcznikach anglojęzycznych pod angielską nazwą ice age) na określenie glacjałów plejstocenu. Czasami także w znacznie szerszym aspekcie dla każdego okresu, gdy istniały rozległe lądolody (np. Ziemia-śnieżka). W polskiej literaturze naukowej preferuje się nazwę epoka lodowa, a nie epoka lodowcowa, choć obie wersje są obecnie traktowane jako archaizmy.
 • 氷河期(ひょうがき、ice age)は、地球の気候が長期にわたって寒冷化する期間で、極地の氷床や山地の氷河群が拡大する時代である。氷河時代(ひょうがじだい)、氷期(ひょうき)とも呼ばれる。まれに氷河紀と書かれることがあるが、地質時代を区分する単位(紀)ではないため正しくない。
 • Ледниковата eпоха е период на дългосрочна промяна на климата и понижаване на температурата на Земята, в резултат на което се разширява обхватът на полярните ледени шапки и на планинските ледници и се появява континентална ледникова покривка по сушата.Максимумът на обледеняване при последната ледникова епоха е бил преди приблизително 26 хиляди години. По това време нивото на световния океан е било с 120—135 метра по-ниско от съвременното поради това, че голяма част от водата от хидросферата е била под формата на ледени покривки с дебелина 3—4 км. По този начин много от съвременните плитки шелфови морета не са съществували (Жълто море, Северно море, Персийския и Сиамския заливи), а други са били значително по-малки.По това време ледената покривка е обхващала по-голямата част от Северна Америка, Скандинавския полуостров, северната част на Европа и Източноевропейската равнина. С ледове са били покрити Алпите и Хималаите, както и южните краища на Южна Америка и Австралия.Последната ледникова епоха завършва между 15 000 и 10 000 години пр. н. е. с краткотрайното Алерьодско затопляне, последвано от ново застудяване, наречено късен дриас. Съобщават се данни за падането на метеорит в Мексико преди 13 хиляди години, който е предизвикал късния дриас и масовото измиране на фауната.
 • O termo era do gelo (também idade do gelo, período glacial ou era glacial) é utilizado para designar um período geológico de longa duração de diminuição da temperatura na superfície e atmosfera terrestres, resultando na expansão dos mantos de gelo continentais e polares bem como dos glaciares alpinos. Ao longo de uma era do gelo prolongada ocorrem períodos com clima extra frio designados glaciações. Em termos glaciológicos, o termo era do gelo implica a presença de extensos mantos de gelo tanto no hemisfério norte como no hemisfério sul, e segundo esta definição encontramo-nos ainda numa era do gelo (pois tanto o manto de gelo da Groenlândia como o manto de gelo antártico ainda existem).Coloquialmente, quando se fala dos últimos milhões de anos, "a" era do gelo refere-se ao mais recente período mais frio com extensos mantos de gelo sobre a América do Norte e Eurásia: neste sentido, a era do gelo mais recente atingiu o seu ponto alto durante o último máximo glacial há cerca de 20 000 anos.
 • Una glaciación, es un periodo de larga duración en el cual baja la temperatura global del clima de la Tierra, dando como resultado una expansión del hielo continental de los casquetes polares y los glaciares. Las glaciaciones se subdividen en periodos glaciales, siendo el wisconsiense el último hasta nuestros dìas.De acuerdo a la definición dada por la Glaciología, el término glaciación se refiere a un periodo con casquetes glaciares tanto en el hemisferio norte como en el sur; según esta definición, aún nos encontramos en una glaciación porque todavía hay casquetes polares en Groenlandia y la Antártida. Más coloquialmente, cuando se habla de los últimos millones de años, se utiliza «glaciación» para referirse a periodos más fríos con extensos casquetes glaciares en Norteamérica y Eurasia: según esta definición, la glaciación más reciente acabó hace 10.000 años. Este artículo usará el término glaciación en el primer sentido, el glaciológico; el término glaciales por los periodos más fríos de las glaciaciones; e interglaciares para los periodos más cálidos.
 • Eiszeitalter, kurz auch Eiszeiten, sind Perioden der Erdgeschichte, in denen mindestens ein Pol der Erde vergletschert ist. Nach einer anderen Definition ist von einem Eiszeitalter erst dann zu reden, wenn es in beiden Hemisphären der Erde große Vergletscherungen gibt.Nach der ersten Definition befindet sich die Erde seit etwa 30 Millionen Jahren im aktuellen Känozoischen Eiszeitalter; seit dieser Zeit ist die Antarktis vergletschert. Nach der zweiten Definition begann die derzeitige Eiszeit erst vor etwa 2,7 Millionen Jahren, als auch die Arktis vergletscherte. Sie entspricht damit dem geologischen Zeitabschnitt Quartär.
 • An ice age is a period of long-term reduction in the temperature of the Earth's surface and atmosphere, resulting in the presence or expansion of continental and polar ice sheets and alpine glaciers. Within a long-term ice age, individual pulses of cold climate are termed "glacial periods" (or alternatively "glacials" or "glaciations" or colloquially as "ice age"), and intermittent warm periods are called "interglacials". Glaciologically, ice age implies the presence of extensive ice sheets in the northern and southern hemispheres. By this definition, we are in an interglacial period - the holocene, of the ice age that began 2.6 million years ago at the start of the Pleistocene epoch, because the Greenland, Arctic, and Antarctic ice sheets still exist.
 • Ледниковый период — периодически повторяющийся этап геологической истории Земли продолжительностью в несколько миллионов лет, в течение которого на фоне общего относительного похолодания климата происходят неоднократные резкие разрастания материковых ледниковых покровов — ледниковые эпохи. Эти эпохи, в свою очередь, чередуются с относительными потеплениями — эпохами сокращения оледенения (межледниковьями). Внутри отдельной ледниковой эпохи иногда выделяются интерстадиалы — периоды более мягкого климата.Современное состояние климата Земли характеризуется принадлежностью к одной из межледниковых эпох голоцена — последней по времени эпохи начавшейся около 65 млн лет назад кайнозойской эры.
 • 빙하기(氷河期, 영어: ice age)는 지구의 기온이 오랜 시간 동안 하강하여 남북 양극과 대륙, 산 위의 얼음층이 확장되는 시기를 의미한다. 빙하학적으로는 빙하기라는 말은 남반구와 북반구에 빙상이 확장한 특정 시기를 의미하며, 이 정의에 의하면 그린란드와 남극의 빙상이 존재하는 현재도 지구는 빙하기에 있는 것이다. 과거 수백만 년 전의 빙하기는 일반적으로 북아메리카와 유럽 대륙으로 빙상이 확대된 한랭기를 가리킨다. 아시아 지역은 빙상이 발달하지 않았고 한랭 지대가 확장된 것 같다. 이런 의미에서 마지막 빙하기는 10000년 전에 종료되었다고 할 수 있다. 약 1만 년 전에 끝난 빙하기를 마지막 빙하기로 표현하고 있지만, 과학자의 상당수는 '빙하기'가 끝난 것이 아니라 '빙기'가 끝났다고 생각하며, 현재를 《빙기》와 빙기의 사이인 《간빙기》라고 생각하고 있다. 때문에 최종빙기 종료후부터 현재까지의 기간을 '후빙기'라고 부르기도 한다.여기서는 빙하학적인 의미로 사용하며, 빙하기 내의 추운 시기를 빙기(glacial), 비교적 따뜻한 시기를 간빙기(interglacial)라고 부른다.빙하기가 중요한 것은 인류의 진화과 함께하기 때문이다. 빙기가 찾아오면 해안선이 극단적으로 멀어져서, 육상의 대부분이 얼음으로 덮인다. 때문에 동식물도 격감하며, 동식물로 수렵과 채집 생활을 하는 인류에게 큰 타격이었다. 빙기의 환경에서 지상 생활을 시작한 뒤 두 발 보행을 시작해 인류가 되었다는 것이 통설이다.
 • Era glaciale indica un lungo periodo di tempo (milioni di anni) in cui la superficie della Terra è ricoperta da calotte di ghiaccio polari più o meno estese (in cui quindi la temperatura media si mantiene sotto gli 0 °C).La storia climatica della Terra è stata suddivisa, considerando intervalli di milioni di anni, in Ere Glaciali ed Ere Interglaciali a seconda dell'esistenza o meno di ghiacci sulla superficie terrestre.Le ere glaciali sono considerate nel loro complesso le stagioni fredde della storia climatica terrestre e sono suddivise in Periodi glaciali cioè fasi di avanzamento e grande estensione dei ghiacciai (fasi chiamate glaciazioni), e in Periodi interglaciali cioè fasi di ritiro e limitata estensione dei ghiacciai (periodi con durata media di alcune decine o centinaia di migliaia di anni).Le ere interglaciali sono periodi lunghi milioni di anni in cui non esistono ghiacci ai poli e separano due Ere glaciali successive.In base a questa suddivisione del clima terrestre attualmente è in corso l'ultima era glaciale iniziata circa 3 milioni di anni fa e ci troviamo in un Periodo interglaciale, ossia in un periodo di generale arretramento dei ghiacci iniziato circa 10 000 anni fa.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 99775 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 22777 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 175 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 109654016 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • Une glaciation (ou englaciation) est une période glaciaire, c'est-à-dire à la fois une phase paléoclimatique froide et une période géologique de la Terre durant laquelle une part importante des continents est englacée. L'histoire de la Terre est marquée par de nombreux épisodes glaciaires. Le Quaternaire se caractérise par leur relative fréquence et leur régularité.↑ Global Biogeochemical Cycles, Vol. 9, 1995, p. 377-389.
 • Zaman es adalah suatu waktu di mana suhu iklim bumi turun menyebabkan peningkatan jumlah pembentukan es di kutub dan gletser gunung.
 • Izotz Aro edo Glaziazio bat iraupen luzeko epe bat da, non Lurreko klimaren tenperatura globalaren jeitsiera ematen den. Halaber, glaziarrek eta izotzek Lurreko eremu zabalak hartzen duten garaia da glaziazioa. Hortaz, izotz kontinentalen, glaziarren eta izotz polarren hedapena izaten da glaziazioan.
 • 氷河期(ひょうがき、ice age)は、地球の気候が長期にわたって寒冷化する期間で、極地の氷床や山地の氷河群が拡大する時代である。氷河時代(ひょうがじだい)、氷期(ひょうき)とも呼ばれる。まれに氷河紀と書かれることがあるが、地質時代を区分する単位(紀)ではないため正しくない。
 • Era glaciale indica un lungo periodo di tempo (milioni di anni) in cui la superficie della Terra è ricoperta da calotte di ghiaccio polari più o meno estese (in cui quindi la temperatura media si mantiene sotto gli 0 °C).La storia climatica della Terra è stata suddivisa, considerando intervalli di milioni di anni, in Ere Glaciali ed Ere Interglaciali a seconda dell'esistenza o meno di ghiacci sulla superficie terrestre.Le ere glaciali sono considerate nel loro complesso le stagioni fredde della storia climatica terrestre e sono suddivise in Periodi glaciali cioè fasi di avanzamento e grande estensione dei ghiacciai (fasi chiamate glaciazioni), e in Periodi interglaciali cioè fasi di ritiro e limitata estensione dei ghiacciai (periodi con durata media di alcune decine o centinaia di migliaia di anni).Le ere interglaciali sono periodi lunghi milioni di anni in cui non esistono ghiacci ai poli e separano due Ere glaciali successive.In base a questa suddivisione del clima terrestre attualmente è in corso l'ultima era glaciale iniziata circa 3 milioni di anni fa e ci troviamo in un Periodo interglaciale, ossia in un periodo di generale arretramento dei ghiacci iniziato circa 10 000 anni fa.
 • An ice age is a period of long-term reduction in the temperature of the Earth's surface and atmosphere, resulting in the presence or expansion of continental and polar ice sheets and alpine glaciers. Within a long-term ice age, individual pulses of cold climate are termed "glacial periods" (or alternatively "glacials" or "glaciations" or colloquially as "ice age"), and intermittent warm periods are called "interglacials".
 • O termo era do gelo (também idade do gelo, período glacial ou era glacial) é utilizado para designar um período geológico de longa duração de diminuição da temperatura na superfície e atmosfera terrestres, resultando na expansão dos mantos de gelo continentais e polares bem como dos glaciares alpinos. Ao longo de uma era do gelo prolongada ocorrem períodos com clima extra frio designados glaciações.
 • Ледниковый период — периодически повторяющийся этап геологической истории Земли продолжительностью в несколько миллионов лет, в течение которого на фоне общего относительного похолодания климата происходят неоднократные резкие разрастания материковых ледниковых покровов — ледниковые эпохи. Эти эпохи, в свою очередь, чередуются с относительными потеплениями — эпохами сокращения оледенения (межледниковьями).
 • Ледниковата eпоха е период на дългосрочна промяна на климата и понижаване на температурата на Земята, в резултат на което се разширява обхватът на полярните ледени шапки и на планинските ледници и се появява континентална ледникова покривка по сушата.Максимумът на обледеняване при последната ледникова епоха е бил преди приблизително 26 хиляди години.
 • Una glaciación, es un periodo de larga duración en el cual baja la temperatura global del clima de la Tierra, dando como resultado una expansión del hielo continental de los casquetes polares y los glaciares.
 • 빙하기(氷河期, 영어: ice age)는 지구의 기온이 오랜 시간 동안 하강하여 남북 양극과 대륙, 산 위의 얼음층이 확장되는 시기를 의미한다. 빙하학적으로는 빙하기라는 말은 남반구와 북반구에 빙상이 확장한 특정 시기를 의미하며, 이 정의에 의하면 그린란드와 남극의 빙상이 존재하는 현재도 지구는 빙하기에 있는 것이다. 과거 수백만 년 전의 빙하기는 일반적으로 북아메리카와 유럽 대륙으로 빙상이 확대된 한랭기를 가리킨다. 아시아 지역은 빙상이 발달하지 않았고 한랭 지대가 확장된 것 같다. 이런 의미에서 마지막 빙하기는 10000년 전에 종료되었다고 할 수 있다. 약 1만 년 전에 끝난 빙하기를 마지막 빙하기로 표현하고 있지만, 과학자의 상당수는 '빙하기'가 끝난 것이 아니라 '빙기'가 끝났다고 생각하며, 현재를 《빙기》와 빙기의 사이인 《간빙기》라고 생각하고 있다.
 • Doba ledová je relativně studené a suché klimatické období. Obvykle se tak označují klimatické výkyvy, jež započaly v geologickém období neogénu a vyvrcholily ve čtvrtohorách (kvartéru), kdy docházelo k mohutnému rozvoji zalednění a poklesu mořské hladiny. Stopy velkých kontinentálních ledovců a další příznaky významného ochlazení jsou nacházeny i ve starších obdobích geologické historie Země.
 • Een ijstijd of glaciatie is een geologisch tijdvak waarin ijskappen voorkomen. Om verwarring met het begrip glaciaal te voorkomen is het beter te spreken van een ijstijdvak. Aangezien er heden ten dage ijskappen liggen op bijvoorbeeld Groenland en Antarctica, leven we tegenwoordig in een ijstijdvak; het Kwartair. Er is in de gehele geologische geschiedenis van de Aarde minstens vijfmaal sprake geweest van een ijstijd.Soms wordt het begrip ijstijd ook gebruikt als synoniem voor de term glaciaal.
 • Una edat glacial és un període de llarga durada en què baixa la temperatura global del clima de la Terra, donant com a resultat una expansió del glaç continental, dels casquets polars i les glaceres. Glaciològicament, el terme "edat glacial" se sol utilitzar per referir-se a un període amb casquets glacials tant a l'hemisferi nord com al sud; segons aquesta definició, encara dura una edat glacial (car encara hi ha casquets polars a Grenlàndia i l'Antàrtida).
 • Epoka lodowa, rzadziej lodowcowa epoka – historyczny termin na określenie okresu zlodowaceń w Europie odpowiadający z grubsza plejstocenowi, zaproponowany w 1838 przez niemieckiego botanika K. Schimpera jako alternatywa terminu dyluwium. Później stosowana także poza Europą. Obecnie termin ten nie jest używany w nauce w pierwotnym znaczeniu (jako synonim plejstocenu lub jednostka stratygraficzna), natomiast częściowo przetrwał w nazwach epizodów ochłodzeń holocenu, np. mała epoka lodowa.
 • Eiszeitalter, kurz auch Eiszeiten, sind Perioden der Erdgeschichte, in denen mindestens ein Pol der Erde vergletschert ist. Nach einer anderen Definition ist von einem Eiszeitalter erst dann zu reden, wenn es in beiden Hemisphären der Erde große Vergletscherungen gibt.Nach der ersten Definition befindet sich die Erde seit etwa 30 Millionen Jahren im aktuellen Känozoischen Eiszeitalter; seit dieser Zeit ist die Antarktis vergletschert.
 • Az eljegesedés hosszútávú éghajlati változás, amely alatt a Föld átlaghőmérséklete jelentősen csökken, ennek következtében sarki és kontinentális jégtakaró alakul ki. Geológiai meghatározás szerint olyan időszak, amikor a Földön állandó sarki jégtakaró van jelen.Az eljegesedések alatt megfigyelhetők hidegebb és melegebb korszakok, ezek a glaciálisok és az interglaciálisok.
rdfs:label
 • Glaciation
 • Doba ledová
 • Edat glacial
 • Eiszeitalter
 • Eljegesedés
 • Epoka lodowa
 • Era do gelo
 • Era glaciale
 • Glaciación
 • Glaziazio
 • IJstijd
 • Ice age
 • Zaman es
 • Ледникова епоха
 • Ледниковый период
 • 氷河期
 • 빙하기
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:thèmes of
is dc:subject of
is foaf:primaryTopic of