La gestion de versions (en anglais version control ou revision control) consiste à maintenir l'ensemble des versions d'un ou plusieurs fichiers (généralement en texte). Essentiellement utilisée dans le domaine de la création de logiciels, elle concerne surtout la gestion des codes source.Cette activité étant fastidieuse et relativement complexe, un appui logiciel est presque indispensable.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • La gestion de versions (en anglais version control ou revision control) consiste à maintenir l'ensemble des versions d'un ou plusieurs fichiers (généralement en texte). Essentiellement utilisée dans le domaine de la création de logiciels, elle concerne surtout la gestion des codes source.Cette activité étant fastidieuse et relativement complexe, un appui logiciel est presque indispensable. À cet effet, il existe différents logiciels de gestion de versions qui, bien qu'ayant des concepts communs, apportent chacun leur propre vocabulaire et leurs propres usages. À titre d'exemple, on trouve un mécanisme rudimentaire de gestion de versions dans Wikipédia : pour chaque article, l'historique est disponible en cliquant sur le lien Afficher l'historique ; chaque ligne est une version de l'article. Un tel système est linéaire, par opposition à une gestion de contenu plus élaborée, selon une structure arborescente.
 • バージョン管理システム(バージョンかんりシステム)とは、コンピュータ上で作成、編集されるファイルの変更履歴を管理するためのシステム。特にソフトウェア開発においてソースコードの管理に用いられることが多い。
 • Система управления версиями (от англ. Version Control System, VCS или Revision Control System) — программное обеспечение для облегчения работы с изменяющейся информацией. Система управления версиями позволяет хранить несколько версий одного и того же документа, при необходимости возвращаться к более ранним версиям, определять, кто и когда сделал то или иное изменение, и многое другое.Такие системы наиболее широко используются при разработке программного обеспечения для хранения исходных кодов разрабатываемой программы. Однако они могут с успехом применяться и в других областях, в которых ведётся работа с большим количеством непрерывно изменяющихся электронных документов. В частности, системы управления версиями применяются в САПР, обычно в составе систем управления данными об изделии (PDM). Управление версиями используется в инструментах конфигурационного управления (Software Configuration Management Tools).Программное обеспечение Википедии ведёт историю изменений для всех её статей, используя методы, аналогичные тем, которые применяются в системах управления версиями.
 • Een versiebeheersysteem of VCS (Engels: Version Control System) is een computerprogramma of een verzameling programma's waarmee men de wijzigingen in documenten, programma's of andere informatie bewaard in computerbestanden kan beheren. Een VCS wordt het meest gebruikt bij de ontwikkeling van software, zodat meerdere mensen wijzigingen kunnen aanbrengen aan dezelfde bestanden. Wijzigingen worden meestal aangeduid met een code, het "revisienummer" of "revisieniveau". Elke wijziging wordt gekoppeld aan een timestamp en aan de persoon die de wijziging maakte. Wijzigingen kunnen vergeleken worden, hersteld en soms samengevoegd. Een versiebeheersysteem is meestal een apart programma, maar het is ook in beperkte mate ingebouwd in sommige software zoals tekstverwerkers (bijvoorbeeld Microsoft Word, OpenOffice.org Writer, KOffice, Pages, Google Docs), spreadsheets (bijvoorbeeld OpenOffice.org Calc, Google Spreadsheets, Microsoft Excel), en in verschillende CMS Systemen. Het is ook een kenmerk van wiki-software, zodat wijzigingen altijd teruggedraaid kunnen worden, bijvoorbeeld bij vandalisme.
 • Il controllo versione (versioning), in informatica, è la gestione di versioni multiple di un insieme di informazioni.Gli strumenti software per il controllo versione sono ritenuti molto spesso necessari per la maggior parte dei progetti di sviluppo software. La cronologia di Wikipedia è un esempio di sistema di controllo versione.
 • Sürüm Kontrol Sistemi (Version Control System - VCS), Düzeltme Kontrol veya Kaynak kontrol, belge, program ve bilgisayar dosyaları gibi depolanan diğer bilgilerin değişiklik yönetimidir. Yaygın olarak, takımdaki kişilerin aynı dosyayı değiştirebildiği yazılım geliştirmede kullanılır. Değişiklikler "düzeltme sayısı", "düzeltme seviyesi" veya basitçe "düzeltme" olarak adlandırılan, genellikle sayı veya harf kotlarıyla tanımlanır. Örneğin, dosyanın ilki "düzeltme 1" olarak ayarlanır. İlk değişiklik yapıldığında dosya bu kez "düzeltme 2" şeklinde olur. Böylece her değişiklikte dosya adı değişir.
 • Verzování je způsob uchovávání historie veškerých provedených změn obecně u jakékoliv digitální informace. Nejčastěji se tento pojem používá u zdrojových kódů software, kdy se evidují změny provedené v jednotlivých verzích během stádia vývoje softwarového projektu. Verzovat lze všechny počítačové soubory, v případě potřeby se verzují i primární data.V praxi si to lze představit tak, že si systém správy verzí eviduje, kdo, kdy a jakým způsobem změnil které řádky zdrojového kódu programu. To slouží nejenom k úplnému přehledu všech změn, ale také možnost vidět přesný stav sledovaných dat v kdykoliv v minulosti a také vrátit se k předchozí verzi daného programu v případě, že během dalšího vývoje dojde k chybám. Každé změně provedené ve zdrojových kódech je přidělováno unikátní číslo, označované většinou jako číslo revize.Neméně významným prvkem verzování je možnost spolupráce velkého množství programátorů na jednom softwarovém projektu, protože verzovací programy hlídají a řeší případné kolize (situace, kdy dva či více programátorů současně mění stejné části zdrojového kódu). To je základ vývoje open source programů, kdy spolupracují desítky, někdy však i stovky programátorů z celého světa, aniž by museli být v přímém kontaktu. Jakýkoliv větší projekt si dnes nelze bez verzování představit.Nejznámějšími představiteli verzovacích systémů jsou CVS a Subversion, oba volně dostupné a open source. Obojí jsou systémy centralizované — data jsou ukládána na jediný server a většina využití systému (uložení změny, zkoumání změn, návrat k předchozí verzi …) vyžaduje komunikaci se serverem. Na vzestupu je používání distribuovaných systémů správy verzí, u kterých může mít každý vývojář kopii celé historie lokálně, což umožňuje rychlejší práci. Mezi známé distribuované systémy správy verzí patří například Git, Bazaar, Mercurial a další.Verzovací systémy většinou neuchovávají úplný stav každé revize, ale pouze rozdíly mezi jednotlivými revizemi (pomocí nástrojů typu diff). Informační hodnota je stejná a data jsou velmi malá.
 • Revision control, also known as version control and source control (and an aspect of software configuration management), is the management of changes to documents, computer programs, large web sites, and other collections of information. Changes are usually identified by a number or letter code, termed the "revision number", "revision level", or simply "revision". For example, an initial set of files is "revision 1". When the first change is made, the resulting set is "revision 2", and so on. Each revision is associated with a timestamp and the person making the change. Revisions can be compared, restored, and with some types of files, merged.The need for a logical way to organize and control revisions has existed for almost as long as writing has existed, but revision control became much more important, and complicated, when the era of computing began. The numbering of book editions and of specification revisions are examples that date back to the print-only era. Today, the most capable (as well as complex) revision control systems are those used in software development, where a team of people may change the same files.Version control systems (VCS) most commonly run as stand-alone applications, but revision control is also embedded in various types of software such as word processors and spreadsheets, e.g., Google Docs and Sheets and in various content management systems, e.g., Wikipedia's Page history. Revision control allows for the ability to revert a document to a previous revision, which is critical for allowing editors to track each other's edits, correct mistakes, and defend against vandalism and spam.Software tools for revision control are essential for the organization of multi-developer projects.
 • Pengontrol versi (atau disebut juga pengontrol revisi, atau manajemen kode sumber) merupakan suatu sistem pengelolaan berbagai revisi dari suatu unit informasi baik berupa dokumen, program, ataupun informasi lainnya yang disimpan dalam media penyimpanan komputer. Sistem ini utamanya digunakan dalam proses pengembangan perangkat lunak dimana tiap anggota dalam tim pengembang dapat saling melakukan perubahan terhadap sebuah berkas yang sama. Tiap-tiap perubahan yang dilakukan biasanya diidentifikasikan dengan menggunakan angka ataupun karakter yang kemudian diistilahkan sebagai "nomor revisi", ataupun sederhananya disebut "revisi". Misalnya sekumpulan berkas yang disertakan saat inisialisasi disebut sebagai "revisi 1", kemudian saat terjadi perubahaan atas satu atau beberapa berkas yang ada disebut sebagai "revisi 2", dan seterusnya. Tiap-tiap revisi diasosiasikan dengan stempel waktu serta pengguna yang melakukan perubahan tersebut. Sebuah revisi dapat diperbandingkan, dikembalikan, ataupun digabungkan dengan beberapa jenis berkas yang lain.Sistem pengontrol versi (VCS) umumnya merupakan aplikasi mandiri, namun ada pula yang berfungsi sebagai sub modul dalam berbagai jenis aplikasi seperti pengolah kata (misalnya: OpenOffice Writer, Microsoft Word, KOffice), lembar kerja (spreadsheet) (misalnya: OpenOffice Calc, Microsoft Access), dan berbagai macam sistem manajemen konten. Integrasi terhadap pengontrol revisi ini merupakan salah satu fitur penting yang dimiliki perangkat lunak wiki seperti ((misalnya: MediaWiki), DokuWiki, TWiki, dan lain-lain). Dalam wiki, keberadaan pengontrol revisi memungkinkan pengembalian artikel kembali ke revisi sebelumnya yang sangat penting bagi penulis, ataupun kontributor untuk melacak perubahan yang dilakukan oleh pengguna lainnya, mengoreksi kesalahan, dan mempertahankan wiki terbuka dari vandalisme, ataupun spam.Perangkat lunak pembantu untuk mengontrol revisi saat ini semakin lebih dikenal karena keberadaannya semakin diperlukan oleh organisasi yang memiliki tim pengembang dalam pengerjaan proyek perangkat lunak.
 • Система за контрол на версиите (на английски: Version control system) е механизмът, по който се управлява работата по даден софтуерен проект. За да се улесни разработката на софтуер са създадени специални системи, които намаляват неудобствата при съвместна работа на много хора върху един проект.Системите за контрол на версиите обикновено използват едно централно хранилище, в което се съхраняват файловете на проекта. Когато някой започне да работи по този проект, той създава копие на файловете от това хранилище на своята система и работи с тези копия. В процеса на работа потребителя може да изпраща към хранилището направените от него промени и да получава промените, направени по проекта от другите хора в екипа.След обновяване на хранилището, в него се запазват старите версии на променените файлове. Така тези файлове могат да бъдат възстановени при необходимост. Системата за контрол на версиите също така следи за конфликти - различни промени на различните потребители, които ползват хранилището.
 • Eine Versionsverwaltung ist ein System, das zur Erfassung von Änderungen an Dokumenten oder Dateien verwendet wird. Alle Versionen werden in einem Archiv mit Zeitstempel und Benutzerkennung gesichert und können später wiederhergestellt werden. Versionsverwaltungssysteme werden typischerweise in der Softwareentwicklung eingesetzt, um Quelltexte zu verwalten. Versionsverwaltung kommt auch bei Büroanwendungen oder Content-Management-Systemen zum Einsatz.Ein Beispiel ist auch die Wikipedia, hier erzeugt die Software nach jeder Änderung eines Artikels eine neue Version. Alle Versionen bilden in Wikipedia eine Kette, in der die letzte Version gültig ist; es sind keine Varianten vorgesehen. Da zu jedem Versionswechsel die grundlegenden Angaben wie Verfasser und Uhrzeit festgehalten werden, kann genau nachvollzogen werden, wer wann was geändert hat. Bei Bedarf – beispielsweise bei versehentlichen Änderungen – kann man zu einer früheren Version zurückkehren.Die Versionsverwaltung ist eine Form des Variantenmanagements; dort sind verschiedene Sprachvarianten oder modal auch anders bestimmte Varianten möglich. Für Versionsverwaltungssysteme ist die Abkürzung VCS (Version Control System) gebräuchlich.
 • Para mais informações sobre o sistema de controle de revisões utilizado na Wikipédia, veja Ajuda:Histórico de revisõesUm sistema de controle de versão (ou versionamento), VCS (do inglês version control system) ou ainda SCM (do inglês source code management) na função prática da Ciência da Computação e da Engenharia de Software, é um software com a finalidade de gerenciar diferentes versões no desenvolvimento de um documento qualquer. Esses sistemas são comumente utilizados no desenvolvimento de software para controlar as diferentes versões — histórico e desenvolvimento — dos códigos-fontes e também da documentação.Esse tipo de sistema é muito presente em empresas e instituições de tecnologia e desenvolvimento de software. É também muito comum no desenvolvimento de software livre. É útil, em diversos aspectos, tanto para projetos pessoais pequenos e simples como também para grandes projetos comerciais.Entre os mais comuns encontram-se as soluções livres: CVS, Mercurial, Git e SVN; e as comerciais: SourceSafe, PVCS (Serena) e ClearCase. O desenvolvimento de software livre prefere o SVN que vem substituindo o clássico CVS. Muitas empresas também adotam o SVN, embora algumas empresas prefiram uma solução comercial, optando pelo ClearCase (da IBM) ou Team Foundation Server (da Microsoft). Optar por uma solução comercial geralmente está relacionada à garantia, pois as soluções livres não se responsabilizam por erros no software e perdas de informações, apesar das soluções livres poderem ter melhor desempenho e segurança que as comerciais. As soluções comerciais apesar de supostas garantias adicionais não garantem o sucesso da implementação nem indenizam por qualquer tipo de erro mesmo que comprovadamente advindo do software.A eficácia do controle de versão de software é comprovada por fazer parte das exigências para melhorias do processo de desenvolvimento de certificações tais como CMMI e SPICE.
 • Se llama control de versiones a la gestión de los diversos cambios que se realizan sobre los elementos de algún producto o una configuración del mismo. Una versión, revisión o edición de un producto, es el estado en el que se encuentra el mismo en un momento dado de su desarrollo o modificación. Aunque un sistema de control de versiones puede realizarse de forma manual, es muy aconsejable disponer de herramientas que faciliten esta gestión dando lugar a los llamados sistemas de control de versiones o SVC (del inglés System Version Control). Estos sistemas facilitan la administración de las distintas versiones de cada producto desarrollado, así como las posibles especializaciones realizadas (por ejemplo, para algún cliente específico). Ejemplos de este tipo de herramientas son entre otros: CVS, Subversion, SourceSafe, ClearCase, Darcs, Bazaar, Plastic SCM, Git, Mercurial, Perforce.El control de versiones se realiza principalmente en la industria informática para controlar las distintas versiones del código fuente dando lugar a los sistemas de control de código fuente o SCM (siglas del inglés Source Code Management). Sin embargo, los mismos conceptos son aplicables a otros ámbitos como documentos, imágenes, sitios web, etc.
 • System kontroli wersji (ang. version/revision control system) – oprogramowanie służące do śledzenia zmian głównie w kodzie źródłowym oraz pomocy programistom w łączeniu zmian dokonanych w plikach przez wiele osób w różnych momentach czasowych.
 • Verziókezelés alatt több verzióval rendelkező adatok kezelését értjük. Leggyakrabban a mérnöki tudományokban és a szoftverfejlesztésben használnak verziókezelő rendszereket fejlesztés alatt álló dokumentumok, tervek, forráskódok és egyéb olyan adatok verzióinak kezelésére, amelyeken több ember dolgozik egyidejűleg. Az egyes változtatásokat verziószámokkal vagy verzióbetűkkel követik nyomon.A legtöbb verziókezelő rendszert szoftverfejlesztési projektekben használták először, de egyes szövegszerkesztők (például az Microsoft Word, az OpenOffice Writer és a KOffice), táblázatkezelők (például az OpenOffice Calc) és egyes tartalomkezelő szoftverek is támogatják az adatok különböző verzióinak a kezelését. A beépített verziókezelés a wiki szoftvereknél (mint például a MediaWiki és a TWiki) is kulcsfontosságú. A wiki rendszerek integrált verziókezelői teszik lehetővé, hogy a felhasználók nyomonkövethessék egymás szerkesztéseit, és visszaállíthassanak oldalakat azok korábbi verzióira, ezzel védekezve a vandalizmus és a spam ellen. A verziókezelő szoftverek szükségességét és hasznosságát egyre szélesebb körben ismerik fel a különböző többszemélyes projektekben.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 4306419 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 12919 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 57 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 107886936 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • La gestion de versions (en anglais version control ou revision control) consiste à maintenir l'ensemble des versions d'un ou plusieurs fichiers (généralement en texte). Essentiellement utilisée dans le domaine de la création de logiciels, elle concerne surtout la gestion des codes source.Cette activité étant fastidieuse et relativement complexe, un appui logiciel est presque indispensable.
 • バージョン管理システム(バージョンかんりシステム)とは、コンピュータ上で作成、編集されるファイルの変更履歴を管理するためのシステム。特にソフトウェア開発においてソースコードの管理に用いられることが多い。
 • Il controllo versione (versioning), in informatica, è la gestione di versioni multiple di un insieme di informazioni.Gli strumenti software per il controllo versione sono ritenuti molto spesso necessari per la maggior parte dei progetti di sviluppo software. La cronologia di Wikipedia è un esempio di sistema di controllo versione.
 • System kontroli wersji (ang. version/revision control system) – oprogramowanie służące do śledzenia zmian głównie w kodzie źródłowym oraz pomocy programistom w łączeniu zmian dokonanych w plikach przez wiele osób w różnych momentach czasowych.
 • Eine Versionsverwaltung ist ein System, das zur Erfassung von Änderungen an Dokumenten oder Dateien verwendet wird. Alle Versionen werden in einem Archiv mit Zeitstempel und Benutzerkennung gesichert und können später wiederhergestellt werden. Versionsverwaltungssysteme werden typischerweise in der Softwareentwicklung eingesetzt, um Quelltexte zu verwalten.
 • Система за контрол на версиите (на английски: Version control system) е механизмът, по който се управлява работата по даден софтуерен проект. За да се улесни разработката на софтуер са създадени специални системи, които намаляват неудобствата при съвместна работа на много хора върху един проект.Системите за контрол на версиите обикновено използват едно централно хранилище, в което се съхраняват файловете на проекта.
 • Para mais informações sobre o sistema de controle de revisões utilizado na Wikipédia, veja Ajuda:Histórico de revisõesUm sistema de controle de versão (ou versionamento), VCS (do inglês version control system) ou ainda SCM (do inglês source code management) na função prática da Ciência da Computação e da Engenharia de Software, é um software com a finalidade de gerenciar diferentes versões no desenvolvimento de um documento qualquer.
 • Sürüm Kontrol Sistemi (Version Control System - VCS), Düzeltme Kontrol veya Kaynak kontrol, belge, program ve bilgisayar dosyaları gibi depolanan diğer bilgilerin değişiklik yönetimidir. Yaygın olarak, takımdaki kişilerin aynı dosyayı değiştirebildiği yazılım geliştirmede kullanılır. Değişiklikler "düzeltme sayısı", "düzeltme seviyesi" veya basitçe "düzeltme" olarak adlandırılan, genellikle sayı veya harf kotlarıyla tanımlanır. Örneğin, dosyanın ilki "düzeltme 1" olarak ayarlanır.
 • Pengontrol versi (atau disebut juga pengontrol revisi, atau manajemen kode sumber) merupakan suatu sistem pengelolaan berbagai revisi dari suatu unit informasi baik berupa dokumen, program, ataupun informasi lainnya yang disimpan dalam media penyimpanan komputer. Sistem ini utamanya digunakan dalam proses pengembangan perangkat lunak dimana tiap anggota dalam tim pengembang dapat saling melakukan perubahan terhadap sebuah berkas yang sama.
 • Se llama control de versiones a la gestión de los diversos cambios que se realizan sobre los elementos de algún producto o una configuración del mismo. Una versión, revisión o edición de un producto, es el estado en el que se encuentra el mismo en un momento dado de su desarrollo o modificación.
 • Verziókezelés alatt több verzióval rendelkező adatok kezelését értjük. Leggyakrabban a mérnöki tudományokban és a szoftverfejlesztésben használnak verziókezelő rendszereket fejlesztés alatt álló dokumentumok, tervek, forráskódok és egyéb olyan adatok verzióinak kezelésére, amelyeken több ember dolgozik egyidejűleg.
 • 버전 관리(version control, revision control), 소스 관리(source control), 소스 코드 관리(source code management, SCM)란 동일한 정보에 대한 여러 버전을 관리하는 것을 말한다. 공학과 소프트웨어 개발에서 팀 단위로 개발 중인 소스 코드나, 청사진 같은 설계도 등의 디지털 문서를 관리하는데 사용된다. 그러한 문서의 변경 사항들에 숫자나 문자로 이뤄진 ("개정판 번호"나 "개정판 레벨"이라고도 불리는) "버전"을 부여해서 구분한다. "버전"을 통해서 시간적으로 변경 사항과 그 변경 사항을 작성한 작업자를 추적할 수 있다. 간단한 버전 관리 방법으로는 처음 작성한 코드에 버전 번호 1을 부여한다. 변경 사항이 생기면, 버전 번호를 2로 증가시킨다. 이처럼 추후 변경 사항이 발생 시마다 버전 번호를 1씩 증가시킨다.소프트웨어 엔지니어링에서는 일반적인 소프트웨어 소스 코드만을 관리하는 내역을 주로 버전 관리라고 정의하게 된다.
 • Система управления версиями (от англ. Version Control System, VCS или Revision Control System) — программное обеспечение для облегчения работы с изменяющейся информацией.
 • Een versiebeheersysteem of VCS (Engels: Version Control System) is een computerprogramma of een verzameling programma's waarmee men de wijzigingen in documenten, programma's of andere informatie bewaard in computerbestanden kan beheren. Een VCS wordt het meest gebruikt bij de ontwikkeling van software, zodat meerdere mensen wijzigingen kunnen aanbrengen aan dezelfde bestanden. Wijzigingen worden meestal aangeduid met een code, het "revisienummer" of "revisieniveau".
 • Revision control, also known as version control and source control (and an aspect of software configuration management), is the management of changes to documents, computer programs, large web sites, and other collections of information. Changes are usually identified by a number or letter code, termed the "revision number", "revision level", or simply "revision". For example, an initial set of files is "revision 1". When the first change is made, the resulting set is "revision 2", and so on.
 • Verzování je způsob uchovávání historie veškerých provedených změn obecně u jakékoliv digitální informace. Nejčastěji se tento pojem používá u zdrojových kódů software, kdy se evidují změny provedené v jednotlivých verzích během stádia vývoje softwarového projektu. Verzovat lze všechny počítačové soubory, v případě potřeby se verzují i primární data.V praxi si to lze představit tak, že si systém správy verzí eviduje, kdo, kdy a jakým způsobem změnil které řádky zdrojového kódu programu.
rdfs:label
 • Gestion de versions
 • Система за контрол на версиите
 • Control de versiones
 • Controllo versione
 • Pengontrol versi
 • Revision control
 • Sistema de controle de versão
 • System kontroli wersji
 • Sürüm Kontrol Sistemi
 • Versiebeheersysteem
 • Versionsverwaltung
 • Verziókezelés
 • Verzování
 • Система управления версиями
 • バージョン管理システム
 • 버전 관리
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:type of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:type of
is foaf:primaryTopic of