Georgius Agricola, dit Agricola, de son vrai nom Georg Pawer ou George Bauer (né le 24 mars 1494 à Glauchau en Saxe - mort le 21 novembre 1555 à Chemnitz) était un savant allemand du XVIe siècle, considéré comme le « père de la minéralogie et de la métallurgie » du fait de son ouvrage majeur De Re Metallica qui constitue le premier ouvrage de référence sur les techniques minières et le travail du métal, accompagné de nombreuses illustrations.↑ Agricola Forschungszentrum Chemnitz: "Wer ist Georgius Agricula?" [1]

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Georgius Agricola, dit Agricola, de son vrai nom Georg Pawer ou George Bauer (né le 24 mars 1494 à Glauchau en Saxe - mort le 21 novembre 1555 à Chemnitz) était un savant allemand du XVIe siècle, considéré comme le « père de la minéralogie et de la métallurgie » du fait de son ouvrage majeur De Re Metallica qui constitue le premier ouvrage de référence sur les techniques minières et le travail du métal, accompagné de nombreuses illustrations.
 • Georgius Agricola (24 March 1494 – 21 November 1555) was a German Catholic, scholar and scientist. Known as "the father of mineralogy", he was born at Glauchau in Saxony. His birth name was Georg Pawer (Bauer in modern German); Agricola is the Latinized version of his name, by which he was known his entire adult life ("Georg/Georgius" (from Greek "Γεώργιος"), "Agricola" and "Bauer" all mean "farmer" in their respective languages). He is best known for his book De Re Metallica (1556).
 • Georgius Agricola (* 24. März 1494 in Glauchau; † 21. November 1555 in Chemnitz) war ein deutscher Wissenschaftler, der als „Vater der Mineralogie“ bekannt wurde. Als herausragender Renaissance-Gelehrter zeichnete er sich außerdem durch besondere Leistungen in Pädagogik, Medizin, Metrologie, Philosophie und Geschichte aus. Georgius Agricola hieß mit bürgerlichem Namen Georg Pawer bzw. Bauer. Petrus Mosellanus, sein Leipziger Professor, riet ihm zur Latinisierung den Namens.
 • Georgius Agricola, latinización de Georg Pawer (Glauchau, 24 de marzo de 1494- Chemnitz, 21 de noviembre de 1555) fue un alquimista, químico y mineralogista alemán, considerado el fundador de la mineralogía moderna. Desarrolló los principios de la metalurgia y de la minería, con escritos sobre temas médicos, químicos, matemáticos e históricos.Después de haber estudiado ciertos terrenos de Sajonia, escribió la obra en doce volúmenes De metales, donde por primera vez se clasifican los minerales según sus caracteres externos mediante la observación directa. Su método se considera un precedente de la ciencia empírica moderna.Su obra más importante es De Re Metallica, que se editó en latín en el año 1556. Esta obra fue traducida al inglés en 1912 por el futuro presidente de los Estados Unidos, Herbert Hoover, y su esposa, Lou Henry Hoover, ambos pertenecientes a la Stanford University y miembros del Instituto Americano de Ingenieros de Minas.Como medico Gergius visitaba incansablemente las minas y las casas de los trabajadores, haciendo anotaciones y creando remedios que ayudaran a salvar a muchos que vivían de ese trabajo en las encerradas y polvorientas cavernas minerales
 • Гео́ргий Агри́кола (лат. Georgius Agricola, настоящее имя нем. Georg Pawer — Гео́рг Павер, Пауэр или Бауэр, то есть крестьянин; 24 марта 1494(14940324), Глаухау — 21 ноября 1555, Хемниц) — немецкий учёный, считающийся одним из отцов минералогии.Будучи ученым эпохи Возрождения, он также добился выдающихся достижений в области образования, медицины, метрологии, философии и истории. В его честь названы лунные горы Агрикола.
 • Georgius Agricola (ur. 24 marca 1494, zm. 21 listopada 1555) – niemiecki humanista i uczony: górnik, metalurg i mineralog, z zawodu lekarz, syn sukiennika z Glauchau. Prawdziwe nazwisko Georg Pawer (ojciec używał formy Bauer). Znany jako Ojciec geologii.Po ukończeniu szkół w Glauchau i Chemnitz udał się na studia do Lipska. Ukończył je w 1515, uzyskując stopień naukowy magistra siedmiu sztuk wyzwolonych (gramatyki, logiki, retoryki, matematyki, fizyki, astronomii i muzyki). Prawdopodobnie właśnie w Lipsku, za namową swego profesora Petriego Mosellaniego, przyjął łacińskie nazwisko Agricola, którym posługiwał się już do końca życia i którym sygnował wszystkie swe dzieła.Po krótkim okresie pracy w charakterze nauczyciela w Zwickau w 1523 wyjechał po dalsze nauki do Włoch, gdzie studiował medycynę na uniwersytetach w Padwie i Bolonii. W trakcie studiów nawiązał kontakty z tak wybitnymi postaciami tamtych czasów, jak Erazm z Rotterdamu czy Marcin Luter. Zapoznał się też z poglądami angielskiego utopisty Tomasza Morusa. Tytuł doktora nauk medycznych zdobył w Rzymie w 1526.Po ukończeniu studiów w 1526 wrócił do Zwickau, jednak już w następnym roku za namową swego przyjaciela Georga Sturza, który był lekarzem i aptekarzem w Jachymowie, wraz z żoną przyjechał do tego górniczego miasteczka u podnóża czeskich Rudaw.W następnym roku 1527 objął po G. Sturzu funkcje lekarza i aptekarza w Jachymowie. Żyjąc w mieście będącym ośrodkiem górnictwa i hutnictwa, interesował się pracą jego mieszkańców – początkowo studiował zastosowanie metali w medycynie, a następnie sam został autorem ksiąg poświęconych mineralogii, geologii, górnictwu i hutnictwu.W 1533 r. przeniósł się do Chemnitz, gdzie przez pewien czas był burmistrzem, został jednak zmuszony do ustąpienia, gdyż był katolikiem, a Chemnitz było ośrodkiem protestantyzmu. Od tej pory poświęcił się pracy naukowej: zajmował się m.in. bezpieczeństwem pracy górników i ich zapadalnością na choroby zawodowe. Przygotowywał również swe dzieła do wydania. Zmarł w 1555 r. z powodu ataku apopleksji, został pochowany w Zeitz, siedem mil od Chemnitz.Czasy, w których żył Agricola określa się mianem złotego wieku kunsztów. Geolodzy, górnicy i hutnicy tego wieku musieli być wszechstronni i posiadać gruntowną, rozległą wiedzę, oraz wielką siłę umysłu i charakteru, aby sprostać wyzwaniom, jakie stawiał ówczesny rozwój przemysłu. Dla tamtych technologii nieprzekraczalną granicę eksploatacji stanowiło 200-300 m w głąb ziemi.
 • ゲオルク・アグリコラ(Georg Agricola、ゲオルギウス・アグリコラ、Georgius Agricola、本名 ゲオルク・バウエル、Georg Bauer、1494年3月24日 - 1555年11月21日)は、ドイツの鉱山学者、鉱物学者、人文学者、医者。「鉱山学の父」として知られる。彼の本名であるバウエル Bauer は「農夫」の意味であり、Agricola はそのラテン語名。主著に『鉱山書』(De re metallica)があり、探鉱術や冶金術、鉱床、鉱脈、断層などに関する記述がある。多くの鉱物についての記述もある。鉱山書を出版する前彼は『化石の本性について』、という本も書いており、化石を生物の遺物としていたり、鉱物の肉眼鑑定で今日も行われている諸特徴を記載して後世に基準を与えている。代表作は1533年頃から編集され1550年に完成した全12巻からラテン語で構成される『デ・レ・メタリカ』(en:De re metallica)である。また、日本では三枝博音が翻訳し、刊行されている。実際に鉱山で働く人々の経験や発見、発明を科学の言葉に持ってきた、ひとつの新しい体系を創出したアグリコラは、そのように自然や実業に密着していたため、錬金術など頭から否定し、軽蔑していた。
 • Georgius Agricola (Glauchau, 24 de març de 1494 – Chemnitz, 21 de novembre de 1555) va ser un científic alemany conegut per ser el pare de la mineralogia. El seu nom de fonts és Georg Pawer; i Agricola és la llatinització del seu cognom alemany Pawer/(Bauer) que significa pagès. El seu llibre més conegut porta el títol de De Re Metallica.Amb només 20 anys va ser nomenat professor de grec a Zwickau, i es va dedicar a la filologia. Després de dos anys va continuar estudis a Leipzig, on rebé el suport de del professor de llengües clàssiques i humanista Peter Mosellanus (1493–1525). En aquest temps Agricola va estudiar medicina, física i química. Tornà a Zwickau el 1527, on va ser metge de la localitat minera de Joachimsthal, allà va fer observacions sobre els minerals. El 1528 publicà en forma de diàleg Bermannus, sive de re metallica dialogus [Bermannus; o el diàleg de la metal·lurgia que és el primer intent d'abordar científicament la mineralogia. Erasme de Rotterdam va prologar l'obra. El 1530 l'elector de Saxònia príncep Maurici el va contractar i Agricola anà a Chemnitz, que era un centre miner, aquell mateix any publicà un llibre sobre el sistema de pesos i mesures dels grecs i romans antics: De Mensuis et Ponderibus. Agricola era catòlic i Chemnitz va passar a ser un centre del protestantisme i va ser obligat a dimitr dels seus càrrecs. El 1544 publicà De ortu et causis subterraneorum, on posava els fonaments de la geologia física i criticava les teories dels antics. El 1545 i 1546 publicà De natura eorum quae effluunt e terra; i De veteribus et novis metallis, aquesta més coneguda amb el títol de De Natura Fossilium (la naturalesa dels fòssils); El 1548 aparegué De animantibus subterraneis; i en els anys següents nombroses obres sobre els metalls.
 • Georgius (of Georg) Agricola (Glauchau, 24 maart 1494 – Chemnitz, 21 november 1555) was een Duitse geleerde. Hij werd bekend als de „vader van mineralogie“. Hij werd geboren in Glauchau in het tegenwoordige Saksen). Zijn echte naam was Georg Pawer. Agricola is de Latijnse versie van zijn naam (Bauer, boer).Begaafd met intellect, wierp hij zich vroeg op „het nieuwe leren“, met het effect dat hij op de leeftijd van twintig jaar de titel Rector extraordinarius in het Grieks kreeg op de zogenaamde Grote School van Zwickau, en maakte zijn verschijning als schrijver in de filologie. Na twee jaar gaf hij zijn benoeming op om studies in Leipzig na te streven, waar hij, als rector, de steun kreeg van Petrus Mosellanus (1493-1524), professor in de oude talen, een gevierde humanist van die tijd, met wie hij reeds had gecorrespondeerd. Hier wijdde zich ook aan de studie van geneeskunde, fysica en chemie. Na de dood van Mosellanus ging hij naar Italië van 1524 tot 1526, waar hij de titel arts verwierf.Hij keerde in 1526 naar Zwickau terug en werd een jaar later gekozen tot stadsarts benoemd in het Boheemse Joachimsthal (thans Jáchymov), een centrum van mijnbouw en smelterijen. Zijn grondige studie van de filologie en filosofie voedden zijn systematische denken. Dit liet hem toe om uit zijn studies en observaties van mineralen een logisch systeem te construeren dat hij begon te publiceren in 1528.Zijn beroemdste werk, De re metallica libri xii, werd gepubliceerd in 1556, maar was waarschijnlijk verscheidene jaren eerder al gereed, aangezien de toewijding aan de keizer en zijn broer gedateerd is in 1550. Het is een volledige en systematische verhandeling over mijnbouw en metallurgie, die met vele fijne en interessante houtsneden is geïllustreerd. Het werk bevatte in een bijlage de Duitse equivalenten voor de technische termen die in de Latijnse tekst worden gebruikt. Het bleef lang het standaardwerk op dit gebied. Georgius Agricola was één van de meest verwezenlijkte chemici van zijn tijd.
 • 게오르기우스 아그리콜라 (Georgius Agricola, 1494년 3월 24일 ~ 1555년 11월 21일) 는 독일의 광물학자이자 의사이다. 그의 본명은 게오르크 바우어(Georg Pawer)이다. 남독일의 그라우코에서 태어났다. 1517년 라이프치히 대학을 졸업한 후, 한때 츠비카우의 라틴어 학교에서 언어학의 교사로 있었다. 그는 인문 학자로서도 알려져 있지만, 후에 의학을 배운 뒤, 은광산촌으로 유명한 요아힘슈탈의 시의 (市醫) 가 되었다. 후에 그는 다른 광산촌 켐니츠로 옮겨가, 몇 번이나 시장에도 뽑힌 바 있다. 당시 광산업을 천한 업으로 보는 풍조가 있었으나, 그는 오히려 광산업의 중요성을 인정, 적극적으로 관찰을 계속하였다. 그리하여 드디어 유명한 《데 레 메탈리카(금속에 관하여)》를 저술하였다 (1556년 간행). 그는 풍부한 삽화까지 넣은 이 책으로 독일 광산에 대한 탐광·채광·광석의 운반·갱내 환기·배수의 펌프 장치·야금 기술·광부의 조직·급료·건강 관리에 이르기까지를 조사·기술 (記術) 하고, 광산에 과학기술을 도입할 것을 권유하고, 광산업을 하나의 학문으로 만들어 놓았다. 그가 '광물학의 아버지'로 숭앙되는 것은 이 때문이다. 만년에는 종교 문제가 계기가 되어 62세에 사망하였다.
 • Georg Agricola (o Georgius, o Gregorio) (Glauchau, 24 marzo 1494 – Chemnitz, 21 novembre 1555) è stato uno scienziato e mineralogista tedesco.È conosciuto come il padre della mineralogia. Il suo vero nome era Georg Pawer (o Georg Bauer); Agricola è la versione latina del suo nome, dato che Pawer significa contadino.
 • Agricola. Eredeti neve: Georg Pawer (Glauchau, 1494. március 24. – Chemnitz, 1555. november 21.) német tudós, író. A bányászati és földtudományok egyik megalapozójának tartják. Zeitzben helyezték örök nyugalomra.
 • Георг Агрикола (Agricola), истинко име Георг Бауер (24 март 1494 - 21 ноември 1555) - немски лекар, минералог и металург. В "За минното дело и металургията в 12 книги" (с 275 гравюри — от 1556 г., посмъртно) пръв дава систематично описание на полезни изкопаеми, начини за разработването им, не металургичните процеси и др. Книгата му се превръща в основно ръководство за повече от 2 века.
 • Georg Bauer, známější pod latinizovaným jménem Georgius Agricola (obě jména znamenají rolník; 24. března 1494, Glauchau, Sasko – 21. listopadu 1555, Chemnitz), byl významný německý učenec. Je autorem po stovky let užívané hornické příručky a často je nazýván otcem mineralogie.Studoval filologii, teologii a filozofii na univerzitě v Lipsku, poté k nim přidal ještě studium přírodních věd a medicíny. Roku 1527 se stal městským lékařem a lékárníkem v Jáchymově. V roce 1530 přesídlil do Saské Kamenice (Chemnitz). I tam byl po třech letech stanoven městským lékárníkem. Na krátkou dobou byl zvolen i starostou, ale z náboženských důvodů (byl katolíkem v protestantském městě) by přinucen rezignovat.Jeho stěžejním dílem je dvanáct knih o hornictví, De re metallica libri XII (vychází až po jeho smrti), které vydal v roce 1556, byť je nejspíš napsal už v roce 1550. Obsahují popisky dolů, techniky větrání, odvodňování, ražby (spolupracoval s grafikem B. Weffringerem). Tyto knihy shrnuly soudobé znalosti i Agricolovy vlastní poznatky a na minimálně 200 let se staly nejužívanější příručkou pro dobývání rud a jejich hutního zpracování.Další díla: De mensurio et ponderibus (o antických mírách – míry v té době nebyly ještě unifikovány), De precio metallorum et monetis – porovnání ceny kovů a mincí (vede k merkantilismu)
 • Georgius Agricola (Glauchau, 24 de março de 1494 — Chemnitz, 21 de novembro de 1555) é considerado o pai da geologia como ciência. Nascido Georg Pawer, sendo Pawer em alemão equivalente a camponês, seu estudo sistemático, da terra e suas Rocha, Mineral e Fóssil, contribuiu enormemente para a mineração, metalurgia, mineralogia, geologia estrutural e a paleontologia. Nascido na Saxônia, Agricola estudou na Universidade de Leipzig. Em 1522 começou a estudar medicina, primeiro em Leipzig e depois em Bologna e Pádua na Itália onde se graduou em 1526. Nunca foi muito entusiasmado pela medicina, dedicando seus estudos à geologia e à mineração. Ele começou a exercer a medicina em Joachimsthal em 1527, que era um importante centro mineiro de prata. Seu trabalho envolve observação e a documentação de toda a tecnologia mineira da época.Em 1531 deixou a Boêmia (hoje Jachymov, na República Checa) e retornou à Saxônia para assumir o cargo de médico em Chemnitz, onde permaneceu até a sua morte. Em Chemnitz exerceu várias funções públicas, entre elas a de burgomestre (prefeito). É dessa cidade que ele enviou ao prelo uma longa série de trabalhos, iniciada já na sua estada em St. Joachimsthal. Da lista de publicações constam desde um libelo político contra os turcos (que haviam vencido Viena em 1529) até títulos de metrologia, filosofia, mineralogia, geologia de mina e econômica, mineração, zoologia, medicina e história. Duas obras publicadas nesse período levaram Agrícola a ser considerado o Pai da Mineralogia: De ortu et causis subterraneorum libri V (“Gênese dos materiais no interior da Terra”, em cinco livros) e De Natura Fossilium (“Os fósseis naturais”), livro que trata dos fósseis, na época considerados como restos mortais de monstros pré-diluvianos. Ambos os livros são de 1546. De Re Metallica (“Da natureza dos metais”), considerado um clássico da mineralogia, foi publicado um ano depois de sua morte. Na composição dessa obra, a grande tarefa de Agrícola consistiu, além de compilar observações próprias, em tratar e organizar um vasto conjunto de conhecimentos e práticas em franco desenvolvimento, para as quais nem sequer havia terminologia latina apropriada. Acabou criando diversos neologismos em latim, que tentavam traduzir expressões alemãs dos mineiros da Erzgebige.== Referências ==
dbpedia-owl:bnfId
 • 12097329j
dbpedia-owl:sudocId
 • 029322510
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:viafId
 • 100164815
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 255690 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 5036 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 41 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 110377605 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:bnf
 • 1.0452092256E12
prop-fr:sudoc
 • 29322510 (xsd:integer)
prop-fr:type
 • personne
prop-fr:viaf
 • 100164815 (xsd:integer)
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
prop-fr:worldcatid
 • lccn-n-86-873007
dcterms:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • Georgius Agricola, dit Agricola, de son vrai nom Georg Pawer ou George Bauer (né le 24 mars 1494 à Glauchau en Saxe - mort le 21 novembre 1555 à Chemnitz) était un savant allemand du XVIe siècle, considéré comme le « père de la minéralogie et de la métallurgie » du fait de son ouvrage majeur De Re Metallica qui constitue le premier ouvrage de référence sur les techniques minières et le travail du métal, accompagné de nombreuses illustrations.↑ Agricola Forschungszentrum Chemnitz: "Wer ist Georgius Agricula?" [1]
 • Georgius Agricola (24 March 1494 – 21 November 1555) was a German Catholic, scholar and scientist. Known as "the father of mineralogy", he was born at Glauchau in Saxony. His birth name was Georg Pawer (Bauer in modern German); Agricola is the Latinized version of his name, by which he was known his entire adult life ("Georg/Georgius" (from Greek "Γεώργιος"), "Agricola" and "Bauer" all mean "farmer" in their respective languages). He is best known for his book De Re Metallica (1556).
 • Georgius Agricola (* 24. März 1494 in Glauchau; † 21. November 1555 in Chemnitz) war ein deutscher Wissenschaftler, der als „Vater der Mineralogie“ bekannt wurde. Als herausragender Renaissance-Gelehrter zeichnete er sich außerdem durch besondere Leistungen in Pädagogik, Medizin, Metrologie, Philosophie und Geschichte aus. Georgius Agricola hieß mit bürgerlichem Namen Georg Pawer bzw. Bauer. Petrus Mosellanus, sein Leipziger Professor, riet ihm zur Latinisierung den Namens.
 • Гео́ргий Агри́кола (лат. Georgius Agricola, настоящее имя нем. Georg Pawer — Гео́рг Павер, Пауэр или Бауэр, то есть крестьянин; 24 марта 1494(14940324), Глаухау — 21 ноября 1555, Хемниц) — немецкий учёный, считающийся одним из отцов минералогии.Будучи ученым эпохи Возрождения, он также добился выдающихся достижений в области образования, медицины, метрологии, философии и истории. В его честь названы лунные горы Агрикола.
 • ゲオルク・アグリコラ(Georg Agricola、ゲオルギウス・アグリコラ、Georgius Agricola、本名 ゲオルク・バウエル、Georg Bauer、1494年3月24日 - 1555年11月21日)は、ドイツの鉱山学者、鉱物学者、人文学者、医者。「鉱山学の父」として知られる。彼の本名であるバウエル Bauer は「農夫」の意味であり、Agricola はそのラテン語名。主著に『鉱山書』(De re metallica)があり、探鉱術や冶金術、鉱床、鉱脈、断層などに関する記述がある。多くの鉱物についての記述もある。鉱山書を出版する前彼は『化石の本性について』、という本も書いており、化石を生物の遺物としていたり、鉱物の肉眼鑑定で今日も行われている諸特徴を記載して後世に基準を与えている。代表作は1533年頃から編集され1550年に完成した全12巻からラテン語で構成される『デ・レ・メタリカ』(en:De re metallica)である。また、日本では三枝博音が翻訳し、刊行されている。実際に鉱山で働く人々の経験や発見、発明を科学の言葉に持ってきた、ひとつの新しい体系を創出したアグリコラは、そのように自然や実業に密着していたため、錬金術など頭から否定し、軽蔑していた。
 • Georg Agricola (o Georgius, o Gregorio) (Glauchau, 24 marzo 1494 – Chemnitz, 21 novembre 1555) è stato uno scienziato e mineralogista tedesco.È conosciuto come il padre della mineralogia. Il suo vero nome era Georg Pawer (o Georg Bauer); Agricola è la versione latina del suo nome, dato che Pawer significa contadino.
 • Agricola. Eredeti neve: Georg Pawer (Glauchau, 1494. március 24. – Chemnitz, 1555. november 21.) német tudós, író. A bányászati és földtudományok egyik megalapozójának tartják. Zeitzben helyezték örök nyugalomra.
 • Георг Агрикола (Agricola), истинко име Георг Бауер (24 март 1494 - 21 ноември 1555) - немски лекар, минералог и металург. В "За минното дело и металургията в 12 книги" (с 275 гравюри — от 1556 г., посмъртно) пръв дава систематично описание на полезни изкопаеми, начини за разработването им, не металургичните процеси и др. Книгата му се превръща в основно ръководство за повече от 2 века.
 • Georg Bauer, známější pod latinizovaným jménem Georgius Agricola (obě jména znamenají rolník; 24. března 1494, Glauchau, Sasko – 21. listopadu 1555, Chemnitz), byl významný německý učenec. Je autorem po stovky let užívané hornické příručky a často je nazýván otcem mineralogie.Studoval filologii, teologii a filozofii na univerzitě v Lipsku, poté k nim přidal ještě studium přírodních věd a medicíny. Roku 1527 se stal městským lékařem a lékárníkem v Jáchymově.
 • Georgius Agricola, latinización de Georg Pawer (Glauchau, 24 de marzo de 1494- Chemnitz, 21 de noviembre de 1555) fue un alquimista, químico y mineralogista alemán, considerado el fundador de la mineralogía moderna.
 • 게오르기우스 아그리콜라 (Georgius Agricola, 1494년 3월 24일 ~ 1555년 11월 21일) 는 독일의 광물학자이자 의사이다. 그의 본명은 게오르크 바우어(Georg Pawer)이다. 남독일의 그라우코에서 태어났다. 1517년 라이프치히 대학을 졸업한 후, 한때 츠비카우의 라틴어 학교에서 언어학의 교사로 있었다. 그는 인문 학자로서도 알려져 있지만, 후에 의학을 배운 뒤, 은광산촌으로 유명한 요아힘슈탈의 시의 (市醫) 가 되었다. 후에 그는 다른 광산촌 켐니츠로 옮겨가, 몇 번이나 시장에도 뽑힌 바 있다. 당시 광산업을 천한 업으로 보는 풍조가 있었으나, 그는 오히려 광산업의 중요성을 인정, 적극적으로 관찰을 계속하였다. 그리하여 드디어 유명한 《데 레 메탈리카(금속에 관하여)》를 저술하였다 (1556년 간행).
 • Georgius (of Georg) Agricola (Glauchau, 24 maart 1494 – Chemnitz, 21 november 1555) was een Duitse geleerde. Hij werd bekend als de „vader van mineralogie“. Hij werd geboren in Glauchau in het tegenwoordige Saksen). Zijn echte naam was Georg Pawer.
 • Georgius Agricola (ur. 24 marca 1494, zm. 21 listopada 1555) – niemiecki humanista i uczony: górnik, metalurg i mineralog, z zawodu lekarz, syn sukiennika z Glauchau. Prawdziwe nazwisko Georg Pawer (ojciec używał formy Bauer). Znany jako Ojciec geologii.Po ukończeniu szkół w Glauchau i Chemnitz udał się na studia do Lipska. Ukończył je w 1515, uzyskując stopień naukowy magistra siedmiu sztuk wyzwolonych (gramatyki, logiki, retoryki, matematyki, fizyki, astronomii i muzyki).
 • Georgius Agricola (Glauchau, 24 de març de 1494 – Chemnitz, 21 de novembre de 1555) va ser un científic alemany conegut per ser el pare de la mineralogia. El seu nom de fonts és Georg Pawer; i Agricola és la llatinització del seu cognom alemany Pawer/(Bauer) que significa pagès. El seu llibre més conegut porta el títol de De Re Metallica.Amb només 20 anys va ser nomenat professor de grec a Zwickau, i es va dedicar a la filologia.
 • Georgius Agricola (Glauchau, 24 de março de 1494 — Chemnitz, 21 de novembro de 1555) é considerado o pai da geologia como ciência. Nascido Georg Pawer, sendo Pawer em alemão equivalente a camponês, seu estudo sistemático, da terra e suas Rocha, Mineral e Fóssil, contribuiu enormemente para a mineração, metalurgia, mineralogia, geologia estrutural e a paleontologia. Nascido na Saxônia, Agricola estudou na Universidade de Leipzig.
rdfs:label
 • Georgius Agricola
 • Georg Agricola
 • Georgius Agricola
 • Georgius Agricola
 • Georgius Agricola
 • Georgius Agricola
 • Georgius Agricola
 • Georgius Agricola
 • Georgius Agricola
 • Georgius Agricola
 • Georgius Agricola
 • Георг Агрикола
 • Георгий Агрикола
 • ゲオルク・アグリコラ
 • 게오르기우스 아그리콜라
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of