Georges II Boleslas Trojdenowicz (en ukrainien Юрій II Болеслав Тройденович, en polonais Bolesław Jerzy II Trojdenowicz), appelé aussi Georges II de Galicie-Volhynie ou Georges II de Halicz, de la dynastie des Piasts, est né en 1308 et décédé le 7 avril 1340.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Georges II Boleslas Trojdenowicz (en ukrainien Юрій II Болеслав Тройденович, en polonais Bolesław Jerzy II Trojdenowicz), appelé aussi Georges II de Galicie-Volhynie ou Georges II de Halicz, de la dynastie des Piasts, est né en 1308 et décédé le 7 avril 1340. Il est le prince de la Rus' de Halych-Volodymyr (1323-1340).Boleslas Trojdenowicz est le fils aîné du duc de Mazovie Trojden Ier et de Marie, la fille de Georges Ier de Galicie-Volhynie.Lorsque la dynastie issue de Roman de Halicz s’éteint en 1323, suite à la mort des deux héritiers du trône qui affrontaient les Tatars, la Rus' de Halych-Volodymyr suscite la convoitise de plusieurs souverains : Ladislas Ier de Pologne, Charles Robert de Hongrie, Trojden Ierde Mazovie et Gediminas de Lituanie. Ils retiennent la candidature de Boleslas, pensant qu’ils pourront contrôler facilement ce jeune homme de quinze ans. Boleslas, soutenu par l’armée polonaise renforcée par des détachements hongrois, s’empare du trône de Galicie-Volhynie. Il se convertit à l’orthodoxie et prend le nom de Georges II (en polonais Jerzy II, en ukrainien Youri II, Юрій II). Il porte le titre de natus dux et dominus Russiae.Pendant tout son règne, Georges II doit affronter une importante opposition intérieure ainsi que les Tatars. Il fait face aux menaces en s’appuyant sur la Pologne. Il essaie aussi, sans succès, d’obtenir le soutien diplomatique de l’Ordre Teutonique. Pour sécuriser sa frontière avec la Lituanie, il établit des relations de bon voisinage avec Gediminas, grâce à l’intermédiaire de son oncle Wacław de Płock. En 1331, Georges II épouse Euphémie, la fille de Gediminas. Georges II fait de Volodymyr la capitale de sa principauté. Les boyards de Volhynie lui reprochent d’essayer de réduire leur influence, de favoriser le clergé catholique, de trop protéger les citadins et les étrangers. En 1338, à Visegrád, Georges II rencontre Casimir III le Grand et Charles Robert, pour obtenir une aide militaire lui permettant d’écraser ses opposants. Georges II désigne Casimir III comme successeur en échange de son appui. Cet accord renforce l'hostilité des boyards à son encontre. Le 7 avril 1340, Georges II décède inopinément, empoisonné par des boyards. L’accord de Visegrád permettra à Casimir III le Grand d’annexer la Galicie, la Podolie et un morceau de la Volhynie en 1353.
 • Bolesław Jerzy II, łac. Georgius dei gracia dux et heres Regni Russie, ukr. Юрій II Болеслав Тройденович (ur. ok. 1310, zm. 21 marca 1340) – natus dux et dominus Russiae – książę halicko-wołyński w latach 1325-1340. Ożeniony z córką wielkiego księcia Giedymina (dziadek Jagiełły) księżniczką Eufemią, siostrą królowej Aldony Anny Giedyminówny, pierwszej żony Kazimierza Wielkiego. Bolesław Jerzy był po kądzieli i po mieczu praprawnukiem księcia Konrada mazowieckiego.Bolesław Jerzy II był najstarszym synem księcia mazowieckiego Trojdena I księcia z rodu Piastów i Marii Halickiej (Marija Jurijiwna), córki księcia halicko-wołyńskiego Jerzego I Lwowicza.Na chrzcie książę otrzymał imię Bolesław, dopiero po objęciu tronu w Haliczu i przyjęciu prawosławia przybrał miano na cześć dziadka, Jerzego I. Obrządek prawosławny wkrótce jednak porzucił za namową papieża Jana XXII. W 1323 zmarli (zapewne otruci) dwaj ostatni książęta z dynastii Rurykowiczów halickich, Andrzej II i Lew II, a pretensje do bogatej ziemi wysunęli władcy: polski Władysław Łokietek, węgierski Karol Robert, mazowiecki Trojden I, oraz litewski Giedymin. Kandydatura mazowiecka początkowo wydawała się najsłabsza, syn Trojdena I – Bolesław był jednak osobą, na którą mogły się zgodzić wszystkie strony konfliktu, licząc że będą w stanie roztoczyć pełne zwierzchnictwo nad młodym (15-letnim) Piastowiczem. Wyprawa zbrojna na Ruś pod wodzą Władysława Łokietka, z posiłkami Karola Roberta, ruszyła jeszcze pod koniec 1323 lub na początku roku następnego. Na przełomie lat 1324-1325 na prośbę bojarów na tronie halicko-wołyńskim zasiadło dwóch braci ze Śląska, lecz na poczatku 1325 roku władzę książęcą przejął wybrany przez bojarów wołyńskich Bolesław Trojdenowicz. Po przejściu na prawosławie, jako Jerzy (Jurij), otrzymał on tytuł "urodzonego księcia i wladcy Rusi" (natus dux et dominus Russiae). Objął tron we Włodzimierzu, któremu nadał status stolicy.Przez cały okres rządów Bolesław Jerzy II musiał się liczyć z dość silną opozycją wewnętrzną – niechętną zbyt mocnej władzy. Drugim czynnikiem potęgującym stan ciągłego zagrożenia byli – ciągle niezwykle silni – Tatarzy uzurpujący sobie prawo swobodnego osadzania w Haliczu książąt. Bolesław Jerzy II chcąc zneutralizować niebezpieczeństwo utraty tronu swoje rządy oparł na dobrych stosunkach z Polską Władysława Łokietka i Kazimierza Wielkiego. Na swoją stronę księcia bezskutecznie próbowała przeciągnąć dyplomacja krzyżacka. W celu zabezpieczenia swoich włości przed niebezpieczeństwem litewskim Bolesław Jerzy za pośrednictwem stryja Wacława płockiego nawiązał kontakty z tamtejszym władcą Giedyminem. W 1331 został zawarty nawet formalny sojusz umocniony ślubem księcia z córką Giedymina Eufemią.Stolicę swojego księstwa ustanowił we Włodzimierzu Wołyńskim. Zarzucano mu nadmierną opiekę nad mieszczanami i cudzoziemcami, zbyt łagodne traktowanie katolickiego kleru i ograniczenie wpływów panów wołyńskich. Jak zapisał jeden z roczników polskich Bolesław Jerzy "usiłował zmienić ich prawa i obyczaje", co nie wpłynęło pozytywnie na jego popularność wśród miejscowych bojarów.W 1338 książę halicki udał się na zjazd w Wyszehradzie, gdzie wspólnie z Kazimierzem Wielkim i Karolem Robertem zastanawiano się m.in. nad kwestią pomocy wojskowej dla Halicza w celu rozgromienia opozycji. Na spotkaniu tym podpisano również układ przewidujący, że w razie bezpotomnej śmierci Bolesława władzę nad jego księstwem miał przejąć król Polski. W 1339 Bolesław lokował na prawie magdeburskim miasto Sanok jako pierwsze na Rusi Halickiej. Bolesław Jerzy II zmarł bezpotomnie 21 marca 1340, jak zgodnie informują współczesne źródła, otruty przez bojarów. W tym czasie m.in. podpisany dwa lata wcześniej układ otworzył przed Kazimierzem III Wielkim widoki do ponownego inkorporowania ziem na których zbudowano Ruś Halicką do Polski.
 • Jiří Boleslav II. Trojdenovič (1308 - 7. dubna 1340), kníže mazovský natus dux, kníže haličsko-vladiměřský dominus Russie (1323-1340), syn Trojdena I a kněžny Marii, vnuk Boleslava II Mazovského (Piastovci), z matčiny strany vnuk Jiřího I. Lvoviče, knížete haličsko-volyňského. Jeho ženou byla litevská kněžna Eufemia, dcera velkoknížete Gediminase (děd Vladislava II. Jagella).Kníže byl pokřtěn jménem Boleslav, teprve po převzetí haličského trůnu a přijetí pravoslaví v roce 1325a přijal jméno Jiří II. na počest svého děda Jiřího I. Dle slibu papeži Janu XXII. učiněného vrátil se však do církve katolické.Politicky následoval příkladu svých předchůdců, v letech 1325-1327 s řádem Německých rytířů sliboval řádu všemožnou ochranu proti vpádům tatarským. Po smrti polského krále Vladislava Lokýtka uzavřel nástupce jeho Kazimír Veliký s Německým rytíři mír, a obnovil v letech 1334-1335 staré styky s řádem a tím se spolek polsko-litevský zase uvolnil. Zemřel bez potomků 7. dubna roku 1340, podle soudobých pramenů otráven bojary. S ním vzalo za své i království Haličsko-Vladiměřské, jsouc znovu přičleněno k zemím Polska.
 • ボレスワフ・ユーリー2世またはユーリー=ボレスラヴ・トロイデノヴィチ(ウクライナ語:Юрій II Болеслав Тройденович, ポーランド語:Bolesław Jerzy II;1308年 - 1340年)は、ハールィチ・ヴォルィーニ王国のポーランド人支配者(在位:1323年 - 1340年)。ユーリー2世とも。マゾフシェ・ピャスト家出身で、父はチェルスク公トロイデン1世、母はハールィチ・ヴォルィーニ王ユーリー1世の娘マリアである。1323年、母方の叔父であるアンドリーイとレーヴ2世が子供のないまま相次いで亡くなると、ハールィチの支配者の家系が絶えたため、2人の甥であるボレスワフが新しい統治者に迎えられた。この時、ボレスワフは正教徒となり、ユーリーと名前を変えた。1331年、ユーリー2世はリトアニア大公ゲディミナスの娘で、ポーランド王カジミェシュ3世の妃アルドナの妹にあたるエウフェミアと結婚した。1338年、協定によってボレスワフ・ユーリー2世は義兄であり、父の又従弟でもあるカジミェシュ3世をハールィチ・ヴォルィーニ王国の後継者とした。ボレスワフ・ユーリー2世は、当時この地に移住していた大勢のドイツ人都市住民に支持されていた。1324年、新都市ヴォロディームィル=ヴォルィーンシキーを建設し、同市にマクデブルク法を適用した。1339年にはサノクも同様の措置を受けた。翌1340年、ボレスワフ・ユーリー2世は不満をもつ正教徒の大貴族によって毒殺された。子供のない彼の死により、ハールィチ・ヴォルィーニ王国の継承をめぐるポーランド王国とリトアニア人との衝突は不可避となり、ハールィチ・ヴォルィーニ戦争が勃発した。
 • Bolesław von Masowien (auch Bolesław Georg II., ukrainisch Юрій-Болеслав II Тройденович, polnisch Bolesław Jerzy II. Trojdenowicz, lateinisch Boleslaus II Trojden de Masovia natus dux et dominus Russiae; * 1308; † 7. April 1340 in Wolodymyr) war ab 1323, als Jurij II., Fürst von Halytsch-Wolodymyr. Er entstammte der masowischen Linie der Piasten. Er war ein Ur-Ur-Enkel von Konrad I., Herzog von Masowien.
 • Юрий II Болеслав (польск. Boleslaw Jerzy II Mazowiecki), Болеслав-Юрий Пяст, Болеслав II Мазовецкий, Болеслав Тройденович (1308—1340) — князь галицкий (с 1323/1325 гг.).Болеслав был сыном Тройдена I Пяста, князя мазовецкого и Марии Юрьевны, дочери Юрия Львовича, короля Руси. В документах называл себя князем и наследником («дедичем») королевства Руси. Однако на печати Юрия II титул короля Руси присутствует.
 • Boleslao-Giorgio II di Galizia, nato Bolesław Trojdenowicz e noto anche come Bolesław Jerzy II Mazowiecki e Yuri II di Galizia, (1308 – 7 aprile 1340), è stato un re ruteno, Fu un Principe di Galizia-Volinia. Dopo la sua morte ebbero inizio le guerre di Galizia–Volinia per la successione sul Principato di Galizia-Volinia.
 • Bolesław Jerzy II of Mazovia (Polish Bolesław Jerzy II Mazowiecki, also known as "of Galicia", Boleslaw-Yuri II, and Jerzy-Bolesław Trojdenowicz, 1305/1310 – April 7, 1340) was a ruler of the Polish Piast dynasty who reigned in the originally Ruthenian principality of Galicia. After his death started the Galicia–Volhynia Wars over succession of Galicia and Volhynia.Boleslaw was born between 1305 and 1310 to Trojden I of Masovia from the Piast dynasty, Duke of Czersk and Maria, daughter of Yuri I, prince of Galicia. Since his father was still a ruler of the family's Masovian lands, in 1323 Bolesław, renamed Jerzy, became Prince of Galicia. He also received the Duchy of Belz after the childless death of Andrew of Galicia. In 1331 he married daughter of Grand Duke of Lithuania Gediminas and sister of Aldona of Lithuania, wife of Casimir III of Poland. Name of Bolesław's wife is disputed. T. Narbutt wrote that her pagan name was Eufemia and her Christian name was Maria. Oswald Balzer supposed that her Christian name was Eufemia. Kazimierz Jasiński supposed that whole Narbutt's account was fabrication.In a treaty of 1338 Bolesław Jerzy offered Casimir III of Poland succession to the throne of Galicia-Volhynia. Duke Boleslaw was supported by the many German townspeople already living there. In 1324 Boleslaw located the towns of Volodymyr-Volynskyi on Magdeburg law, and Sanok in 1339. He was poisoned in 1340 by orthodox boyars and died without an heir, before his father who continued rule Masovian principality.After Bolesław Jerzy's death the Kingdom of Galicia was gradually annexed by the kingdom of Poland between 1340 and 1366, during the reign of Casimir III of Poland.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 443742 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 3501 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 52 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 111069163 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • Georges II Boleslas Trojdenowicz (en ukrainien Юрій II Болеслав Тройденович, en polonais Bolesław Jerzy II Trojdenowicz), appelé aussi Georges II de Galicie-Volhynie ou Georges II de Halicz, de la dynastie des Piasts, est né en 1308 et décédé le 7 avril 1340.
 • ボレスワフ・ユーリー2世またはユーリー=ボレスラヴ・トロイデノヴィチ(ウクライナ語:Юрій II Болеслав Тройденович, ポーランド語:Bolesław Jerzy II;1308年 - 1340年)は、ハールィチ・ヴォルィーニ王国のポーランド人支配者(在位:1323年 - 1340年)。ユーリー2世とも。マゾフシェ・ピャスト家出身で、父はチェルスク公トロイデン1世、母はハールィチ・ヴォルィーニ王ユーリー1世の娘マリアである。1323年、母方の叔父であるアンドリーイとレーヴ2世が子供のないまま相次いで亡くなると、ハールィチの支配者の家系が絶えたため、2人の甥であるボレスワフが新しい統治者に迎えられた。この時、ボレスワフは正教徒となり、ユーリーと名前を変えた。1331年、ユーリー2世はリトアニア大公ゲディミナスの娘で、ポーランド王カジミェシュ3世の妃アルドナの妹にあたるエウフェミアと結婚した。1338年、協定によってボレスワフ・ユーリー2世は義兄であり、父の又従弟でもあるカジミェシュ3世をハールィチ・ヴォルィーニ王国の後継者とした。ボレスワフ・ユーリー2世は、当時この地に移住していた大勢のドイツ人都市住民に支持されていた。1324年、新都市ヴォロディームィル=ヴォルィーンシキーを建設し、同市にマクデブルク法を適用した。1339年にはサノクも同様の措置を受けた。翌1340年、ボレスワフ・ユーリー2世は不満をもつ正教徒の大貴族によって毒殺された。子供のない彼の死により、ハールィチ・ヴォルィーニ王国の継承をめぐるポーランド王国とリトアニア人との衝突は不可避となり、ハールィチ・ヴォルィーニ戦争が勃発した。
 • Bolesław von Masowien (auch Bolesław Georg II., ukrainisch Юрій-Болеслав II Тройденович, polnisch Bolesław Jerzy II. Trojdenowicz, lateinisch Boleslaus II Trojden de Masovia natus dux et dominus Russiae; * 1308; † 7. April 1340 in Wolodymyr) war ab 1323, als Jurij II., Fürst von Halytsch-Wolodymyr. Er entstammte der masowischen Linie der Piasten. Er war ein Ur-Ur-Enkel von Konrad I., Herzog von Masowien.
 • Юрий II Болеслав (польск. Boleslaw Jerzy II Mazowiecki), Болеслав-Юрий Пяст, Болеслав II Мазовецкий, Болеслав Тройденович (1308—1340) — князь галицкий (с 1323/1325 гг.).Болеслав был сыном Тройдена I Пяста, князя мазовецкого и Марии Юрьевны, дочери Юрия Львовича, короля Руси. В документах называл себя князем и наследником («дедичем») королевства Руси. Однако на печати Юрия II титул короля Руси присутствует.
 • Boleslao-Giorgio II di Galizia, nato Bolesław Trojdenowicz e noto anche come Bolesław Jerzy II Mazowiecki e Yuri II di Galizia, (1308 – 7 aprile 1340), è stato un re ruteno, Fu un Principe di Galizia-Volinia. Dopo la sua morte ebbero inizio le guerre di Galizia–Volinia per la successione sul Principato di Galizia-Volinia.
 • Bolesław Jerzy II of Mazovia (Polish Bolesław Jerzy II Mazowiecki, also known as "of Galicia", Boleslaw-Yuri II, and Jerzy-Bolesław Trojdenowicz, 1305/1310 – April 7, 1340) was a ruler of the Polish Piast dynasty who reigned in the originally Ruthenian principality of Galicia.
 • Bolesław Jerzy II, łac. Georgius dei gracia dux et heres Regni Russie, ukr. Юрій II Болеслав Тройденович (ur. ok. 1310, zm. 21 marca 1340) – natus dux et dominus Russiae – książę halicko-wołyński w latach 1325-1340. Ożeniony z córką wielkiego księcia Giedymina (dziadek Jagiełły) księżniczką Eufemią, siostrą królowej Aldony Anny Giedyminówny, pierwszej żony Kazimierza Wielkiego.
 • Jiří Boleslav II. Trojdenovič (1308 - 7. dubna 1340), kníže mazovský natus dux, kníže haličsko-vladiměřský dominus Russie (1323-1340), syn Trojdena I a kněžny Marii, vnuk Boleslava II Mazovského (Piastovci), z matčiny strany vnuk Jiřího I. Lvoviče, knížete haličsko-volyňského. Jeho ženou byla litevská kněžna Eufemia, dcera velkoknížete Gediminase (děd Vladislava II.
rdfs:label
 • Georges II de Galicie-Volhynie
 • Boleslaw-Yuri II di Galizia
 • Bolesław Georg II.
 • Bolesław Jerzy II
 • Bolesław Jerzy II of Mazovia
 • Jiří II. Trojdenovič
 • Юрий II Болеслав
 • ボレスワフ・ユーリー2世
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of