Johann Georg Adam Forster (né le 27 novembre 1754 à Nassenhuben près de Dantzig ; mort le 10 janvier 1794 à Paris) est un naturaliste allemand qui fut également ethnologue, écrivain voyageur, journaliste et révolutionnaire. Il participe à la deuxième expédition autour du monde de James Cook (1728-1779), consacre d'importantes sommes à la géographie et à l'ethnologie comparées des mers du sud. Georg Foster apparaît comme un des fondateurs de la littérature de voyage scientifiquement fondée.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Johann Georg Adam Forster (né le 27 novembre 1754 à Nassenhuben près de Dantzig ; mort le 10 janvier 1794 à Paris) est un naturaliste allemand qui fut également ethnologue, écrivain voyageur, journaliste et révolutionnaire. Il participe à la deuxième expédition autour du monde de James Cook (1728-1779), consacre d'importantes sommes à la géographie et à l'ethnologie comparées des mers du sud. Georg Foster apparaît comme un des fondateurs de la littérature de voyage scientifiquement fondée. En tant que jacobin allemand, il appartient aux protagonistes de l'éphémère république de Mayence.
 • Johann Georg Adam Forster (1754-1794), beter bekend als Georg Forster, was een Duitse antropoloog, auteur van reisverhalen, botanicus, essayist, democraat, geograaf, natuurvorser, revolutionair en wereldreiziger.
 • Johann Georg Adam Forster (27. listopadu 1754, Nassenhuben, dnes Mokry Dwór u Gdaňsku – 10. ledna 1794, Paříž) byl polsko-německý přírodovědec, etnolog, cestopisec, novinář a revolucionář. V mládí doprovázel svého otce na několika vědeckých expedicích, včetně druhé plavby Jamese Cooka do Tichého oceánu. Jeho zpráva z této cesty pod názvem A Voyage Round the World (Plavba kolem světa), přispěla podstatně k etnologickým poznatkům o lidech v Polynésii a přinesla mu všeobecný respekt mezi vědci i běžnými čtenáři. Důsledkem zprávy Forstera bylo, že byl jako dvaadvacetiletý přijat do Royal Society a začal být považován za zakladatele moderní vědecké cestopisné literatury.
 • Johann Georg Adam Forster (November 27, 1754 – January 10, 1794) was a naturalist, ethnologist, travel writer, journalist, and revolutionary. At an early age, he accompanied his father on several scientific expeditions, including James Cook's second voyage to the Pacific. His report from that journey, A Voyage Round the World, contributed significantly to the ethnology of the people of Polynesia and remains a respected work. As a result of the report Forster was admitted to the Royal Society at the early age of twenty-two and came to be considered one of the founders of modern scientific travel literature.After returning to continental Europe, Forster turned toward academia. He traveled to Paris to seek out a discussion with the American revolutionary Benjamin Franklin in 1777. He taught natural history at the Collegium Carolinum in Kassel (1778–1784), and later at Academy of Vilna (Vilnius University) (1784–1787). He then (1788) became head librarian at the University of Mainz. Most of his scientific work during this time consisted of essays on botany and ethnology, but he also prefaced and translated many books about travels and explorations, including a German translation of Cook's diaries.Forster was a central figure of the Enlightenment in Germany, and corresponded with most of its adherents, including his close friend Georg Christoph Lichtenberg. His ideas and personality influenced Alexander von Humboldt, one of the great scientists of the 19th century. When the French took control of Mainz in 1792, Forster became one of the founders of the Jacobin Club there and went on to play a leading role in the Mainz Republic, the earliest republican state in Germany. During July 1793 and while he was in Paris as a delegate of the young Mainz Republic, Prussian and Austrian coalition forces regained control of the city and Forster was declared an outlaw. Unable to return to Germany and separated from his friends and family, he died in Paris of illness in early 1794.
 • Иога́нн Гео́рг А́дам Фо́рстер (нем. Johann Georg Adam Forster; 17 ноября 1754 — 10 января 1794, Париж) — польско-немецкий просветитель, публицист, писатель, путешественник, учёный-естествоиспытатель, этнограф, общественно-политический деятель, один из вождей Майнцской республики. Участник второго кругосветного плавания Джеймса Кука.Сын Иоганна Форстера, географа и ботаника. Общее образование получил в Главном немецком училище Св.Петра в 1760-е годы. Сопровождал отца в 1765 году в его поволжском путешествии, совершённом по заданию Екатерины II. Позднее Георг учился в Петербургской Академической гимназии. В конце 1760-х годов Форстеры переехали в Англию. С помощью отца Георг перевёл «Краткий Российский летописец» М. В. Ломоносова (издан в Лондоне под заглавием «Сокращённое хронологическое изложение русской истории» в 1767 году). Иоганн и Георг Форстеры как натуралисты участвовали во втором кругосветном путешествии Джеймса Кука (1772—1775). Впоследствии Георг написал биографию Кука. В 1779 году Форстер защитил докторскую диссертацию в Галльском университете. Профессор естественных наук университета в Касселе (1778—1784), Главной виленской школы (1784—1787). Форстер «подвергал критике систематику К. Линнея, сопровождая лекционный материал иллюстрациями из своих коллекций… и впервые в Главной школе стал излагать сведения по палеонтологии…»
 • Jan Jerzy Adam Forster (niem. Johann Georg Adam Forster; ur. 26 listopada 1754 w Mokrym Dworze, zm. 10 stycznia 1794 w Paryżu) – polsko-niemiecki przyrodnik szkockiego pochodzenia, etnolog, podróżnik, w latach 1784–1787 profesor historii naturalnej w Szkole Głównej Litewskiej w Wilnie; autor literatury podróżniczej i rewolucjonista. W młodym wieku brał udział w ekspedycjach naukowych swojego ojca Johanna Reinholda Forstera, w tym w drugiej wyprawie Jamesa Cooka po Pacyfiku. Napisany na podstawie notatek ojca raport z tej podróży A Voyage Toward the South Pole and Round the World (pol. Podróż naokoło świata) stanowi do dziś cenny materiał etnologiczny dotyczący ludów Polinezji i jest wciąż książką mogącą z łatwością przyciągnąć zainteresowanego literaturą piękną czytelnika. Dzięki tej publikacji dwudziestodwuletni Forster został przyjęty do Royal Society i uważa się, że położył podwaliny pod nowoczesną naukową literaturę podróżniczą. Istotnym owocem tej podróży były też liczne, opracowane przez obu Forsterów, oraz w wielu wypadkach zilustrowane stworzonymi przez Georga rysunkami, pierwsze opisy gatunków należących do królestw roślin, grzybów i zwierząt.Po powrocie do Europy kontynentalnej Forster oddał się aktywności naukowej. Ważnym epizodem początkowej fazy tego okresu była dyskusja z amerykańskim rewolucjonistą Beniaminem Franklinem w roku 1777. W latach 1778-1787 wykładał historię naturalną w Collegium Carolinum w Kassel, następnie w latach 1784–1787 na Uniwersytecie Wileńskim. W roku 1788 dostał posadę bibliotekarza na Uniwersytecie w Moguncji. Jego wysiłki w tym czasie koncentrowały się na pisaniu esejów z botaniki oraz etnologii, pisaniu wstępów do różnych książek i opracowań oraz na tłumaczeniu książek podróżniczych. Wśród tych ostatnich znalazło się także tłumaczenie dzienników kapitana Cooka.Forster był ważną postacią epoki oświecenia w Niemczech. Korespondował z większością jego promotorów w tamtym okresie, włączając w to jego bliskiego przyjaciela Georga Christopha Lichtenberga. Jego idee i osobowość miały ogromny wpływ na Alexandra von Humboldta – jednego z ważniejszych naukowców XIX wieku. Gdy w roku 1792 Francuzi zajęli Moguncję, Forster został jednym z założycieli Klubu Jakobinów w tym mieście i zaczął grać jedną z kluczowych ról w założonej wtedy Republice Mogunckiej, która była pierwszym państwem o ustroju republikańskim na terenie Niemiec. W lipcu 1793 roku, kiedy koalicja sił pruskich i austriackich odzyskała panowanie nad miastem, Forster służący wtedy w Paryżu jako członek delegacji młodej Republiki Mogunckiej, został edyktem cesarskim pozbawiony praw i skazany na wygnanie z obszaru imperium. Nie mogąc wrócić do Niemiec, oddzielony od przyjaciół i rodziny w wyniku udaru zmarł w Paryżu w 1794.
 • Johann Georg Adam Forster, spesso abbreviato in G.Forst o G.Forster in ambito botanico e zoologico (Nassenhuben, 27 novembre 1754 – Parigi, 10 gennaio 1794), è stato un naturalista, etnologo, giornalista, scrittore di viaggio e rivoluzionario tedesco.In giovane età ha accompagnato il padre Johann Reinhold Forster in vari viaggi e spedizioni di esplorazione, tra cui il secondo viaggio nel Pacifico di James Cook. Il suo scritto di quel viaggio, intitolato A Voyage Round the World ha contribuito significativamente all'etnologia delle popolazioni Polinesiane, rimanendo ancora oggi un lavoro di grande considerazione. A seguito di questa pubblicazione Forster è stato considerato uno dei fondatori della moderna letteratura scientifica da viaggio, venendo ammesso alla Royal Society all'età di ventidue anni.Forster in Germania è stato anche una figura centrale dell'Illuminismo, insieme al suo amico Georg Christoph Lichtenberg. La sua personalità e le sue idee hanno influenzato successivamente Alexander von Humboldt, uno dei grandi scienziati del XIX secolo.Nel 1792 quando i francesi presero il controllo della Magonza e Forster divenne uno dei fondatori del club dei Giacobini di quella zona, lottando in primo piano per la nascente Repubblica di Magonza, fin prima appartenente alla Germania.A luglio 1793, mentre si trovava a Parigi come delegato, la coalizione delle forze prussiane e asburgiche ripresero il controllo della sua città, dichiarando Froster fuorilegge. Isolato dai suoi alleati ed incapace di ritornare in patria, morì a Parigi nei primi mesi del 1794 a causa di una malattia.
 • Johann Georg Adam Forster (* 27. November 1754 in Nassenhuben bei Danzig; † 10. Januar 1794 in Paris) war ein deutscher Naturforscher, Ethnologe, Reiseschriftsteller, Journalist, Essayist und Revolutionär in der Zeit der Aufklärung. Er nahm an der zweiten Weltumsegelung James Cooks teil und lieferte wichtige Beiträge zur vergleichenden Länder- und Völkerkunde der Südsee. Er gilt als einer der ersten Vertreter der wissenschaftlichen Reiseliteratur. Als deutscher Jakobiner und Mitglied des Mainzer Jakobinerklubs gehörte er zu den Protagonisten der kurzlebigen Mainzer Republik.
 • Johann Georg Adam Forster ( Nassenhuben perto de Danzig, atualmente Mokry Dwór na Polônia , 27 de novembro de 1754 - Paris, 10 de Janeiro de 1794 à Paris ) foi um naturalista, etnólogo e jornalista alemão.
 • Johann Georg Adam Forster (Nassenhuben, cerca de Danzig, hoy Mokry Dwór, Polonia, 27 de noviembre de 1754 - París, Francia, 10 de enero de 1794) fue un naturalista, etnólogo, escritor viajero, periodista y revolucionario alemán. Formó parte de la segunda expedición alrededor del mundo de James Cook (1728-1779) y dedicó importantes sumas a la Geografía y Etnología comparadas de los mares del sur. Georg Forster aparece como uno de los fundadores de la literatura de viajes con fundamentación científica. Como jacobino alemán, fue uno de los protagonistas de la efímera república de Maguncia.
 • ヨハン・ゲオルク・アダム・フォルスター(Johann Georg Adam Forster, 1754年11月27日 – 1794年1月10日)はポーランド·ドイツの博物学者、民俗学者、旅行家、ジャーナリスト、革命家。子供のときから父に付き添って、科学的な探検に参加する。 そのひとつはジェイムズ・クックの二度目の太平洋航海である。この航海の報告、『世界一周の航海』はポリネシアの民俗学に大きな貢献をし、今なお科学者や一般の読者の尊敬を受けている。この報告が高い評価を受け、フォルスターは22歳でイギリスの王立協会の会員になった。1784年からヴィリニュス大学で自然史の教授を務め、1788年にはマインツ大学の司書部長(博物学の教授)に就任した。近代の科学的な旅行文学の創立者と考えられている。フォルスターはドイツにおける啓蒙思想の中心人物であり、ゲオルク・クリストフ・リヒテンベルクを含む多くの啓蒙思想の人物と交際があった。彼の思想と人格は19世紀ドイツの偉大な科学者であるアレクサンダー・フォン・フンボルトに大きな影響を与えた。1793年7月、できたばかりのマインツ共和国の代表としてパリに滞在中、マインツがプロイセンとオーストリアの連合軍に占領され、フォルスターは法の保護の外に置かれることを宣告された。このため、ドイツにいる家族や友人に会えぬまま、1794年1月にパリで病死した。
dbpedia-owl:bnfId
 • 119931790
dbpedia-owl:sudocId
 • 02801023X
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:viafId
 • 59389169
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 173413 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 30665 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 222 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 110238518 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:bnf
 • 119931790 (xsd:integer)
prop-fr:date
 • 2008-07-19 (xsd:date)
prop-fr:oldid
 • 30902814 (xsd:integer)
prop-fr:sudoc
 • 2801023 (xsd:integer)
prop-fr:type
 • personne
prop-fr:viaf
 • 59389169 (xsd:integer)
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
prop-fr:worldcatid
 • lccn-n-50-26037
dcterms:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • Johann Georg Adam Forster (né le 27 novembre 1754 à Nassenhuben près de Dantzig ; mort le 10 janvier 1794 à Paris) est un naturaliste allemand qui fut également ethnologue, écrivain voyageur, journaliste et révolutionnaire. Il participe à la deuxième expédition autour du monde de James Cook (1728-1779), consacre d'importantes sommes à la géographie et à l'ethnologie comparées des mers du sud. Georg Foster apparaît comme un des fondateurs de la littérature de voyage scientifiquement fondée.
 • Johann Georg Adam Forster (1754-1794), beter bekend als Georg Forster, was een Duitse antropoloog, auteur van reisverhalen, botanicus, essayist, democraat, geograaf, natuurvorser, revolutionair en wereldreiziger.
 • Johann Georg Adam Forster ( Nassenhuben perto de Danzig, atualmente Mokry Dwór na Polônia , 27 de novembro de 1754 - Paris, 10 de Janeiro de 1794 à Paris ) foi um naturalista, etnólogo e jornalista alemão.
 • ヨハン・ゲオルク・アダム・フォルスター(Johann Georg Adam Forster, 1754年11月27日 – 1794年1月10日)はポーランド·ドイツの博物学者、民俗学者、旅行家、ジャーナリスト、革命家。子供のときから父に付き添って、科学的な探検に参加する。 そのひとつはジェイムズ・クックの二度目の太平洋航海である。この航海の報告、『世界一周の航海』はポリネシアの民俗学に大きな貢献をし、今なお科学者や一般の読者の尊敬を受けている。この報告が高い評価を受け、フォルスターは22歳でイギリスの王立協会の会員になった。1784年からヴィリニュス大学で自然史の教授を務め、1788年にはマインツ大学の司書部長(博物学の教授)に就任した。近代の科学的な旅行文学の創立者と考えられている。フォルスターはドイツにおける啓蒙思想の中心人物であり、ゲオルク・クリストフ・リヒテンベルクを含む多くの啓蒙思想の人物と交際があった。彼の思想と人格は19世紀ドイツの偉大な科学者であるアレクサンダー・フォン・フンボルトに大きな影響を与えた。1793年7月、できたばかりのマインツ共和国の代表としてパリに滞在中、マインツがプロイセンとオーストリアの連合軍に占領され、フォルスターは法の保護の外に置かれることを宣告された。このため、ドイツにいる家族や友人に会えぬまま、1794年1月にパリで病死した。
 • Johann Georg Adam Forster (November 27, 1754 – January 10, 1794) was a naturalist, ethnologist, travel writer, journalist, and revolutionary. At an early age, he accompanied his father on several scientific expeditions, including James Cook's second voyage to the Pacific. His report from that journey, A Voyage Round the World, contributed significantly to the ethnology of the people of Polynesia and remains a respected work.
 • Johann Georg Adam Forster (27. listopadu 1754, Nassenhuben, dnes Mokry Dwór u Gdaňsku – 10. ledna 1794, Paříž) byl polsko-německý přírodovědec, etnolog, cestopisec, novinář a revolucionář. V mládí doprovázel svého otce na několika vědeckých expedicích, včetně druhé plavby Jamese Cooka do Tichého oceánu.
 • Johann Georg Adam Forster, spesso abbreviato in G.Forst o G.Forster in ambito botanico e zoologico (Nassenhuben, 27 novembre 1754 – Parigi, 10 gennaio 1794), è stato un naturalista, etnologo, giornalista, scrittore di viaggio e rivoluzionario tedesco.In giovane età ha accompagnato il padre Johann Reinhold Forster in vari viaggi e spedizioni di esplorazione, tra cui il secondo viaggio nel Pacifico di James Cook.
 • Johann Georg Adam Forster (* 27. November 1754 in Nassenhuben bei Danzig; † 10. Januar 1794 in Paris) war ein deutscher Naturforscher, Ethnologe, Reiseschriftsteller, Journalist, Essayist und Revolutionär in der Zeit der Aufklärung. Er nahm an der zweiten Weltumsegelung James Cooks teil und lieferte wichtige Beiträge zur vergleichenden Länder- und Völkerkunde der Südsee. Er gilt als einer der ersten Vertreter der wissenschaftlichen Reiseliteratur.
 • Johann Georg Adam Forster (Nassenhuben, cerca de Danzig, hoy Mokry Dwór, Polonia, 27 de noviembre de 1754 - París, Francia, 10 de enero de 1794) fue un naturalista, etnólogo, escritor viajero, periodista y revolucionario alemán. Formó parte de la segunda expedición alrededor del mundo de James Cook (1728-1779) y dedicó importantes sumas a la Geografía y Etnología comparadas de los mares del sur.
 • Jan Jerzy Adam Forster (niem. Johann Georg Adam Forster; ur. 26 listopada 1754 w Mokrym Dworze, zm. 10 stycznia 1794 w Paryżu) – polsko-niemiecki przyrodnik szkockiego pochodzenia, etnolog, podróżnik, w latach 1784–1787 profesor historii naturalnej w Szkole Głównej Litewskiej w Wilnie; autor literatury podróżniczej i rewolucjonista. W młodym wieku brał udział w ekspedycjach naukowych swojego ojca Johanna Reinholda Forstera, w tym w drugiej wyprawie Jamesa Cooka po Pacyfiku.
 • Иога́нн Гео́рг А́дам Фо́рстер (нем. Johann Georg Adam Forster; 17 ноября 1754 — 10 января 1794, Париж) — польско-немецкий просветитель, публицист, писатель, путешественник, учёный-естествоиспытатель, этнограф, общественно-политический деятель, один из вождей Майнцской республики. Участник второго кругосветного плавания Джеймса Кука.Сын Иоганна Форстера, географа и ботаника. Общее образование получил в Главном немецком училище Св.Петра в 1760-е годы.
rdfs:label
 • Georg Forster
 • Georg Forster
 • Georg Forster
 • Georg Forster
 • Georg Forster
 • Georg Forster
 • Georg Forster
 • Georg Forster
 • Johann Georg Adam Forster
 • Форстер, Георг
 • ゲオルク・フォルスター
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of