Geert Hofstede est un psychologue néerlandais né en 1928. Il a été inspiré par le culturalisme. Son approche de la culture est basée sur la définition donnée par l'anthropologue américain Kluckhohn « la culture est la manière de penser, de sentir et de réagir d'un groupe humain, surtout acquise et transmise par des symboles, et qui représente son identité spécifique : elle inclut les objets concrets produits par le groupe.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Geert Hofstede est un psychologue néerlandais né en 1928. Il a été inspiré par le culturalisme. Son approche de la culture est basée sur la définition donnée par l'anthropologue américain Kluckhohn « la culture est la manière de penser, de sentir et de réagir d'un groupe humain, surtout acquise et transmise par des symboles, et qui représente son identité spécifique : elle inclut les objets concrets produits par le groupe. Le cœur de la culture est constitué d'idées traditionnelles et des valeurs qui lui sont attachées. »
 • Geert Hofstede (ur. 2 października 1928 w Harlem w Holandii) – psycholog społeczny, zasłynął jako badacz zależności między kulturą organizacyjną a kulturą narodową. Jego wykształcenie początkowo, było związane z branżą techniczną (ukończył technikum oraz Uniwesytet Techniczny w Delft z tytułem magistra), jednak swoje socjologiczne sukcesy szlifował na Uniwersytecie w Maastricht i jest obecnie jego profesorem emerytowanym. Jest żonaty i ma 4 synów oraz 10-oro wnucząt. .Na podstawie badań przeprowadzonych na przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX wieku wśród pracowników koncernu IBM zatrudnionych w kilkudziesięciu krajach Hofstede wykazał, że pewne wzorce myślenia, odczuwania i zachowania, które odróżniają członków jednej organizacji od drugiej (kultura organizacyjna), są charakterystyczne dla przedstawicieli danego narodu. Hofstede wyróżnił następujące wymiary kultur narodowych: Dystans władzy (Power Distance Index – PDI) – określa relacje między przełożonymi i podwładnymi oraz między władzą a obywatelem. Określa również stopień akceptacji dla nierówności społecznych, skłonność przełożonych do konsultacji z podwładnymi, czyli stopień autorytarności władzy, oraz oczekiwany stopień posłuszeństwa wobec rodziców, przełożonych i władzy. Kolektywizm i indywidualizm (Indvidualism – IDV) – wyznacza proporcje między wagą przykładaną do dobra jednostki i grupy. Większość społeczeństw jest społeczeństwami kolektywistycznymi, w których pozycję jednostki wyznacza przynależność do grupy. Grupa popiera swoich członków w zamian za co oni pozostają lojalni wobec grupy. W nielicznych społeczeństwach indywidualistycznych pozycję jednostki wyznaczają jej własne przymioty. Od ludzi oczekuje się niezależności i samodzielności. Kolektywizm często (choć nie zawsze) jest częściowo skorelowany z dystansem władzy. Kobiecość i męskość (Masculinity – MAS) – ten szczególny wymiar wskazuje na zróżnicowanie ról poszczególnych płci. W każdej kulturze role kobiece to dbanie o sferę uczuć i zachowanie harmonii, a role męskie to asertywność i „przebojowość”. Jednak w kulturach kobiecych zachowania obu płci są podobne i zbliżają się do bieguna kobiecego, podczas gdy w kulturach męskich jest większe zróżnicowanie między rolami przypisywanymi płciom. Jednocześnie zachowania obu płci są bliższe bieguna męskiego niż w kulturach kobiecych. Co ciekawe aspekt ten nie wpływa znacząco na liczbę kobiet robiących karierę zawodową. Choć w kulturach kobiecych jest mniej barier utrudniających kobiecie robienie kariery, to kobiety na ogół nie odczuwają takiej potrzeby. Z kolei w kulturach męskich, choć kobiecie trudniej jest osiągnąć sukces zawodowy, to jednocześnie kobiety wykazują więcej męskich cech, pomocnych przy przełamywaniu barier. Unikanie niepewności (Uncertainty Avoidance Index – UAI) – Hofstede pisze, że „unikanie niepewności możemy (...) zdefiniować jako stopień zagrożenia odczuwany przez członków danej kultury w obliczu sytuacji nowych, nieznanych, lub niepewnych.” Innymi słowy określa ono stopień w jakim są oni skłonni zaakceptować nieprzewidywalność stosunków społecznych i niepewność przyszłości. Wysokie UAI związane jest też m.in. z wysokim poziomem niepokoju, publicznym okazywaniem emocji oraz wysokim spożyciem alkoholu. Orientacja długoterminowa (Long Term Orientation – LTO) – wymiar ten nie został wyodrębniony w badaniach IBM przeprowadzonych przez Hofstedego. Odkrył go dopiero Michael Bond w badaniu celowo unikającym wpływów zachodnich. W efekcie uzyskał cztery wymiary kultury, z których trzy pokrywały się z wymiarami Hofstedego. W wynikach jego badań nie znalazło się unikanie niepewności, zamiast tego wykryto kolejny wymiar, nazwany dynamizmem konfucjańskim, ponieważ wartości z OBU jego biegunów znalazły się w myślach Konfucjusza. W wymiarze tym chodzi przede wszystkim o rozróżnienie między długo- i krótkoterminowym nastawieniem w życiu. Orientacja długoterminowa skupia się na przyszłości, a krótkoterminowa na teraźniejszości i przeszłości. Orientacja długoterminowa: – wytrwałość – kształtowanie relacji według statusu – zapobiegliwość – poczucie wstydu. Orientacja krótkoterminowa: – ustatkowanie i równowaga – zachowanie „twarzy” – poszanowanie tradycji – odwzajemnianie pozdrowień, przysług i prezentów.Definicje sporządzono na podstawie książki G. Hofstede "Kultury i Organizacje" Warszawa: 2000Szacunkowe wartości wymiarów dla Polski:PDI: 68 IDV: 60MAS: 64UAI: 93.
 • Герт (Герард Хендрик) Хофстеде (нидерл. Geert (Gerard Hendrik) Hofstede; род. 3 октября 1928(19281003), Харлем, Нидерланды) — нидерландский социолог, предложивший совокупность показателей, определяющих культурные характеристики различных народов на основе исследований, проведённых в 1960-е—70-е годы.
 • Gerard Hendrik (Geert) Hofstede (Haarlem, 1928) is een Nederlands organisatiepsycholoog, die internationale bekendheid geniet op het gebied van interculturele studies. Hij was verbonden aan de Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde van de Universiteit Maastricht.Hij is werktuigbouwkundig ingenieur (1953, TH Delft) en promoveerde in 1967 aan de Rijksuniversiteit Groningen in de organisatiesociologie. Hofstede was hoogleraar Vergelijkende cultuurstudies van organisaties aan de Universiteit Maastricht. Het voormalige Institute for Research on Intercultural Co-operation IRIC van de Universiteit Maastricht en de Universiteit van Tilburg zette Hofstedes onderzoek voort en actualiseerde de meetgegevens.Hofstede geniet met name bekendheid door het door hem geformuleerde cultuurmodel, dat gebruikmaakt van een aantal door hem in kaart gebrachte 'dimensies': bepalende kenmerken die een cultuur in meerdere of mindere mate bezit en aan de hand waarvan culturen met elkaar kunnen worden vergeleken. Hofstede kwam tot zijn cultuurmodel naar aanleiding van een onderzoek binnen IBM in de jaren '60. Nationale en regionale verschillen met invloed op het functioneren van institutionele organisaties (als overheden, gezinnen, bedrijven, scholen) werden door zijn werk zichtbaar en meetbaar gemaakt. Het model beoogt beter inzicht in cultuurverschillen te geven en die daarmee beter overbrugbaar te maken.
 • Geert Hofstede (Haarlem, Hollandia, 1928. október 2.) nagy hatású holland szociálpszichológus, a nemzeti és szervezeti kultúrák interakcióinak szakértője. 2010-ben a Magyar Tudományos Akadémia tiszteleti tagjává választották.
 • Герт (Герард Хендрик) Хофстеде (нидерл. Geert (Gerard Hendrik) Hofstede) е нидерландски социолог и културолог. Основен дял в произведенията на Хофстед заема изследването на културните различия между хората. Холандският учен се опитва да създаде скала, позволяваща измерването и онагледяването на културните различия с емпирически средства. За целта той въвежда четири т. нар. „културни параметри“, към които по-късно добавя и пети. Удостоен е с титлата доктор хонорис кауза на Нов български университет.
 • Gerard Hendrik Hofstede (3 October 1928, Haarlem) es un influyente antropólogo y escritor holandés en el campo de las relaciones entre culturas nacionales y entre culturas dentro de las organizaciones. Es autor de muchos libros, incluyendo Culture's Consequences (Consecuencias de la cultura) y Software of the Mind (El software de la mente), co-escrito con su hijo Gert Jan Hofstede.El trabajo de Hofstede mostró que hay agrupamientos culturales a nivel regional y nacional que afectan el comportamiento de las sociedades y organizaciones, y que son muy persistentes en el tiempo. Desarrolló el llamado Modelo de las Cinco Dimensiones para identificar los patrones culturales de cada grupo, que se detallan en la siguiente tabla:PublicacionesHofstede, Geert (July 1978). "The Poverty of Management Control Philosophy". The Academy of Management Review (Academy of Management) 3 (3): 450–461. doi:10.2307/257536. JSTOR 257536.Hofstede, Geert (July 1967). "The Game of Budget Control: How to Live with Budgetary Standards and Yet be Motivated by Them". OR (Operational Research Society) 20 (3): 388–390. JSTOR 3008751.Hofstede, Geert (December 1983). "Culture's Consequences: International Differences in Work-Related Values". Administrative Science Quarterly (Johnson Graduate School of Management, Cornell University) 28 (4): 625–629. JSTOR 2393017.Hofstede, Geert (March 1993). "Cultures and Organizations: Software of the Mind". Administrative Science Quarterly (Johnson Graduate School of Management, Cornell University) 38 (1): 132–134. JSTOR 2393257.Hofstede, Geert (March 2002). "Dimensions Do Not Exist: A reply to Brendan McSweeney". Human Relations (Sage Publications) 55 (11).Hofstede, Geert (2010). "The GLOBE debate: Back to relevance". Journal of International Business Studies (Sage Publications) 41 (8): 1339–46. SSRN 1697436.
 • Geert Hofstede (Haarlem, 2 de outubro de 1928) é um psicologo neerlandês. Ele foi inspirado pelo culturalismo. Sua visão da cultura é baseada na definição dada pelo antropólogo americano Kluckhohn: « a cultura é o modo de pensar, de sentir e de reagir de um grupo humano, sobretudo recebida e transmitida pelos símbolos, e que representa sua identidade específica: ela inclui os objetos concretos produzidos pelo grupo. O coração da cultura é constituído de ideias tradicionais e de valores que estão ligados ».Ele é autor de Culture's Consequences e Cultures and Organizations, Software of the Mind, co-autoria com seu filho Gert Jan Hofstede. Os estudos de Hofstede demonstraram que existem grupos culturais nacionais e regionais que afetam o comportamento de sociedades e organizações, e que são muito persistentes através o tempo.
 • Gerard Hendrik (Geert) Hofstede (born 2 October 1928 in Haarlem) is a Dutch social psychologist, former IBM employee, and Professor Emeritus of Organizational Anthropology and International Management at the University of Maastricht in the Netherlands, well known for his pioneering research of cross-cultural groups and organizations.His most notable work has been in developing cultural dimensions theory. The five dimensions are; Power Distance, Individualism, Uncertainty avoidance, Masculinity, and Long Term Orientation. He is known with his books Culture's Consequences and Cultures and Organizations: Software of the Mind, co-authored with his son Gert Jan Hofstede.
 • Gerard Hendrik Hofstede, bekannt als Geert Hofstede (* 2. Oktober 1928 in Haarlem), ist ein niederländischer Experte für Kulturwissenschaften. Er ist emeritierter Professor für Organisationsanthropologie und Internationales Management an der Universität Maastricht, Niederlande. Sein Forschungsgebiet ist die Organisationskultur und er analysierte die Zusammenhänge zwischen nationalen Kulturen und Unternehmenskulturen. Berühmt wurde seine Analyse von Mitarbeitern des Unternehmens IBM.
 • Geert Hofstede (* 2. října 1928, Haarlem, Nizozemsko) je holandský vědec zkoumající rozdíly a interakce mezi různými národními a organizačními kulturami.
 • 길트 홉스테데(Geert Hofstede)는 1928년 10월 3일 생으로 홀란드 사람이다. IBM을 경영하는 동안,연구 발표한 것은 ”각 국 간의 홉스테데 행위 모델(Hofstede’s Model of National Cuture)”이었다. 주로 여러 국가 간의 문화 차이가 경영진의 결정에 미치는 영향에 대한 내용이다。
 • Gerard Hendrik Hofstede (d. 2 Ekim 1928, Haarlem, Hollanda), milli ve kurumsal kültürler arası etkileşimler üzerine eserleri bulunan Yahudi asıllı Hollandalı yazar, sosyolog. Hofstede'nin çalışmaları milli ve bölgesel kültürel gruplaşmalar olduğunu ve bunların, toplumların ve kurumların davranışları üzerinde etkileri olduğunu ve zaman içinde kalıcı olduğunu göstermiştir.Hofstede'nin kültüre ait olduğunu düşündüğü beş boyut şunlardır: Güç uzaklığı Bireysellik - Kolektivizm Erkeklik - Dişilik Belirsizlikten kaçınma Kısa ve uzun vadeye dönüklük
 • Gerard Hendrik Hofstede (Haarlem, 5 ottobre 1928) è un antropologo e psicologo olandese.Gerard Hendrik Hofstede, noto con il nome di Geert Hofstede, è un influente ricercatore olandese nell´ambito degli studi delle organizzazioni e, più precisamente di organizzazioni culturali, ossia economia culturale e management. È uno dei pionieri nella ricerca incrociata di gruppi culturali e organizzazioni e ha svolto un ruolo fondamentale nello sviluppare una struttura per la valutazione e differenziazione di culture nazionali e organizzazioni culturali. I suoi studi dimostrano che ci sono gruppi culturali nazionali e regionali che influenzano il comportamento di società e organizzazioni. Il suo studio più noto è una ricerca svolta analizzando più di 100.000 dipendenti dell'IBM in vari paesi del mondo, che gli ha permesso di comparare le principali differenze culturali esistenti.Hofstede ha individuato quattro principali dimensioni per valutare il fenomeno: differenze sociali attitudine ad operare in condizioni di incertezza orientamento all'individualismo o al collettivismo differenza di ruoli tra maschi e femmine nella societàsuccessivamente ha aggiunto un quinto parametro: tendenza a identificare come orizzonte temporale il breve termine o il lungo termineHofstede ha creato per ciascuno di questi elementi un indice con una scala che va da 0 a 100, il che permette di raffigurare il fenomeno su grafici, tabelle o altro. Il lavoro è stato reso noto tramite la sua opera "Culture's Consequences and Cultures and Organizations: Software of the Mind", scritta in collaborazione con suo figlio Gert Jan Hofstede.Subito dopo il suo pensionamento nel 1993, Geert ha fatto visita a numerose università di tutto il mondo per insegnare agli studenti le sue teorie e per continuare la sua ricerca in questo campo. È stato insignito del titolo di Emerito Professore di Antropologia delle Organizzazioni presso l´Università di Maastricht, in Olanda. Presta anche servizio come membro esterno del Centro di Ricerca Economica dell´Università di Tilburg a Tilburg, in Olanda.
dbpedia-owl:bnfId
 • 11907637j
dbpedia-owl:sudocId
 • 026923491
dbpedia-owl:viafId
 • 66468708
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 562151 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 3727 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 12 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 110411890 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:bnf
 • 1.0288198368E12
prop-fr:sudoc
 • 26923491 (xsd:integer)
prop-fr:type
 • personne
prop-fr:viaf
 • 66468708 (xsd:integer)
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
prop-fr:worldcatid
 • lccn-n-79-81851
dcterms:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • Geert Hofstede est un psychologue néerlandais né en 1928. Il a été inspiré par le culturalisme. Son approche de la culture est basée sur la définition donnée par l'anthropologue américain Kluckhohn « la culture est la manière de penser, de sentir et de réagir d'un groupe humain, surtout acquise et transmise par des symboles, et qui représente son identité spécifique : elle inclut les objets concrets produits par le groupe.
 • Герт (Герард Хендрик) Хофстеде (нидерл. Geert (Gerard Hendrik) Hofstede; род. 3 октября 1928(19281003), Харлем, Нидерланды) — нидерландский социолог, предложивший совокупность показателей, определяющих культурные характеристики различных народов на основе исследований, проведённых в 1960-е—70-е годы.
 • Geert Hofstede (Haarlem, Hollandia, 1928. október 2.) nagy hatású holland szociálpszichológus, a nemzeti és szervezeti kultúrák interakcióinak szakértője. 2010-ben a Magyar Tudományos Akadémia tiszteleti tagjává választották.
 • Gerard Hendrik Hofstede, bekannt als Geert Hofstede (* 2. Oktober 1928 in Haarlem), ist ein niederländischer Experte für Kulturwissenschaften. Er ist emeritierter Professor für Organisationsanthropologie und Internationales Management an der Universität Maastricht, Niederlande. Sein Forschungsgebiet ist die Organisationskultur und er analysierte die Zusammenhänge zwischen nationalen Kulturen und Unternehmenskulturen. Berühmt wurde seine Analyse von Mitarbeitern des Unternehmens IBM.
 • Geert Hofstede (* 2. října 1928, Haarlem, Nizozemsko) je holandský vědec zkoumající rozdíly a interakce mezi různými národními a organizačními kulturami.
 • 길트 홉스테데(Geert Hofstede)는 1928년 10월 3일 생으로 홀란드 사람이다. IBM을 경영하는 동안,연구 발표한 것은 ”각 국 간의 홉스테데 행위 모델(Hofstede’s Model of National Cuture)”이었다. 주로 여러 국가 간의 문화 차이가 경영진의 결정에 미치는 영향에 대한 내용이다。
 • Герт (Герард Хендрик) Хофстеде (нидерл. Geert (Gerard Hendrik) Hofstede) е нидерландски социолог и културолог. Основен дял в произведенията на Хофстед заема изследването на културните различия между хората. Холандският учен се опитва да създаде скала, позволяваща измерването и онагледяването на културните различия с емпирически средства. За целта той въвежда четири т. нар. „културни параметри“, към които по-късно добавя и пети.
 • Gerard Hendrik Hofstede (d. 2 Ekim 1928, Haarlem, Hollanda), milli ve kurumsal kültürler arası etkileşimler üzerine eserleri bulunan Yahudi asıllı Hollandalı yazar, sosyolog.
 • Geert Hofstede (ur. 2 października 1928 w Harlem w Holandii) – psycholog społeczny, zasłynął jako badacz zależności między kulturą organizacyjną a kulturą narodową. Jego wykształcenie początkowo, było związane z branżą techniczną (ukończył technikum oraz Uniwesytet Techniczny w Delft z tytułem magistra), jednak swoje socjologiczne sukcesy szlifował na Uniwersytecie w Maastricht i jest obecnie jego profesorem emerytowanym. Jest żonaty i ma 4 synów oraz 10-oro wnucząt.
 • Geert Hofstede (Haarlem, 2 de outubro de 1928) é um psicologo neerlandês. Ele foi inspirado pelo culturalismo. Sua visão da cultura é baseada na definição dada pelo antropólogo americano Kluckhohn: « a cultura é o modo de pensar, de sentir e de reagir de um grupo humano, sobretudo recebida e transmitida pelos símbolos, e que representa sua identidade específica: ela inclui os objetos concretos produzidos pelo grupo.
 • Gerard Hendrik Hofstede (3 October 1928, Haarlem) es un influyente antropólogo y escritor holandés en el campo de las relaciones entre culturas nacionales y entre culturas dentro de las organizaciones.
 • Gerard Hendrik (Geert) Hofstede (born 2 October 1928 in Haarlem) is a Dutch social psychologist, former IBM employee, and Professor Emeritus of Organizational Anthropology and International Management at the University of Maastricht in the Netherlands, well known for his pioneering research of cross-cultural groups and organizations.His most notable work has been in developing cultural dimensions theory.
 • Gerard Hendrik (Geert) Hofstede (Haarlem, 1928) is een Nederlands organisatiepsycholoog, die internationale bekendheid geniet op het gebied van interculturele studies. Hij was verbonden aan de Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde van de Universiteit Maastricht.Hij is werktuigbouwkundig ingenieur (1953, TH Delft) en promoveerde in 1967 aan de Rijksuniversiteit Groningen in de organisatiesociologie.
 • Gerard Hendrik Hofstede (Haarlem, 5 ottobre 1928) è un antropologo e psicologo olandese.Gerard Hendrik Hofstede, noto con il nome di Geert Hofstede, è un influente ricercatore olandese nell´ambito degli studi delle organizzazioni e, più precisamente di organizzazioni culturali, ossia economia culturale e management.
rdfs:label
 • Geert Hofstede
 • Geert Hofstede
 • Geert Hofstede
 • Geert Hofstede
 • Geert Hofstede
 • Geert Hofstede
 • Geert Hofstede
 • Geert Hofstede
 • Geert Hofstede
 • Geert Hofstede
 • Geert Hofstede
 • Герт Хофстеде
 • Хофстеде, Герт
 • 길트 홉스테데
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of