Les gaz volcaniques sont des composés volatils rejetés de la croûte terrestre dans un contexte volcanique et notamment lors d'éruptions.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Les gaz volcaniques sont des composés volatils rejetés de la croûte terrestre dans un contexte volcanique et notamment lors d'éruptions.
 • Gases volcánicos son los gases emanados por un volcán y constituyen la mayor parte del volumen de las erupciones volcánicas. El vapor de agua es el gas volcánico más común constituyendo normalmente más del 60% de las emisiones. El vapor de agua emanado por los volcanes corresponde generalmente a agua de origen meteorico pero en algunos casos el agua de origen magmático puede constituir más del 50% del vapor emitido por un volcán. Otro gas abundante es el dioxido de carbono que suele comprender de 10 a 40% de las emisiones. Otros gases volcánicos son el sulfuro, halógenos y helio.
 • Volkanik gaz, magmanın yerkabuğundaki etkinliği sonucu gelişen volkanlardan sızan gaz.Yanardağlar, birtakım yer hareketlerinin gerçekleşmiş olduğu yerlerde ya da bu yerlerin yakınında oluşurlar. Özellikle yayılma sırtlarında, dalma-batma bölgelerinde ya da sıcak noktalarda yanardağlara rastlanır. Dünya üzerinde aktıf volkanlar üç ana bölgede toplanmıştır. Volkanların en yoğun oldugu bölge Pasifik Okyanusu çevresidir.Volkanik gazlar volkanizma sırasında oluşur. Magma ile köpürerek faaliyete geçer. Bazen yanardağ bacasından patlama şekilnde ortaya çıkan volkanik gazlar, canlılar için büyük tehlike oluşturmaktadır.
 • Вулканические газы — это газы, выделяющиеся вулканами во время и после извержения из кратера, трещин, расположенных на склонах вулкана, из лавовых потоков и пирокластических пород. Вулканические газы, выделяющиеся во время извержений из кратера, называются эруптивными, а все остальные, выделяющиеся в периоды спокойной деятельности вулкана в виде струек и клубящихся масс из отдельных участков кратера или с поверхности лавовых потоков, называются фумарольными газами. Эруптивные газы определяют характер взрывных извержений и влияют на текучесть изливающихся лав. Вулканический газ состоит в основном из водяного пара (50-85%), более 10% составляет углекислый газ, 5% сернистый газ, 2-5% — хлороводород, 0,02-0,05% — фтороводород, также в малых количествах присутствуют водород, сероводород, угарный газ, метан и газообразная сера. Фумарольные газы — смесь газов, выделившихся из лавы или пирокластических пород с захваченными газами из атмосферы и образовавшимися в результате реакции их с органическими веществами, находившимися под горячими лавовыми потоками или пирокластическими отложениями. Вулканические газы, проходя через зону подземных вод, создают многочисленные горячие источники.
 • Als vulkanische Gase werden Gase bezeichnet, welche im Zuge vulkanischer Aktivität an der Erdoberfläche austreten. Der Austritt kann entweder in eng umgrenzten Bereichen (z.B. am Vulkankrater, Fumarolen, Solfataren) erfolgen, oder über eine große Fläche diffus aus den Flanken eines Vulkans erfolgen.
 • Sopečné plyny či také vulkanické plyny jsou jedním z produktů vulkanismu. Tvoří je směsice pro člověka převážně jedovatých horkých plynů, které vznikají uvolňováním z roztaveného magmatu při jeho výstupu k povrchu, či v některých případech i interakcí podzemní vody s magmatem. Pokud se magma dostane na povrch, stává se lávou a sopečné plyny volně přecházejí do atmosféry, kde se stávají významnými skleníkovými plyny. V některých případech ale nadloží zabraňuje uvolňování sopečných plynů, čímž dochází k jejich akumulaci, nárůstu tlaku, což se může projevit explozivní erupcí sopky za vzniku tefry. Za normálních okolností, když nejsou tlaky extrémní, se sopečné plyny uvolňují prostřednictvím postupného průchodu přes půdu, anebo vznikem fumarol.Sopečné plyny jsou tvořeny převážně vodní párou jakožto základní složkou všech plynů produkovaných vulkanickou aktivitou. Mezi další plyny patři různé oxidy síry (např. oxid siřičitý), fluorovodík, chlorovodík, oxid uhelnatý, methan, fluorid křemičitý, amoniak, oxid uhličitý a mnoho dalších jako např. karbonylsulfid či radon. Většina těchto plynů je pro život nebezpečná a při jejich uvolňování hrozí zasaženému jedinci smrt. Nebezpečí představuje skutečnost, že velké množství sopečných plynů je těžší než vzduch a často se tedy drží v nižších oblastech, kde vyplňují deprese či tečou údolími. Některé z nich, jako například oxid uhličitý, jsou současně i bez zápachu a bezbarvé, takže nejsou člověkem rozpoznatelné. Občas se stává, že jejich výskyt dosahuje jen určité výšky jako se stalo při erupci sopky Hekla v roce 1974, kdy plyny zabíjely zvířata jen do výšky 1 metru nad zemí, stojícímu člověku nehrozilo nebezpečí.Množství produkovaných plynů roste s rozdílem tlaku, který je mezi taveninou a atmosférou. V hloubi planety panují značné litostatické tlaky, které nedovolují plynu uniknout z taveniny. Při výstupu k povrchu litostatický tlak postupně klesá, což dovoluje vzniku bublin v tavenině tzv. vesikule. Vznik vesikulí je důležitý i proto, že magma tak zmenšuje svoji hustotu, což mu umožňuje v pokračování výstupu k povrchu, jelikož se stane méně husté než okolní horniny. Pokud je atmosférický tlak vysoký, dochází k menší produkci sopečných plynů a k menším sopečným mrakům nad sopkou. Často utuhne magma dříve, než uniknou všechny sopečné plyny, v takovém případě vznikají v hornině malé vesikuly obsahující primární složení sopečných plynů. Často jsou tyto vezikuly druhotně vyplněny roztoky, které zkrystalizují, čímž vzniknou drúzy.
 • Volcanic gases include a variety of substances given off by active (or, at times, by dormant) volcanoes. These include gases trapped in cavities (vesicles) in volcanic rocks, dissolved or dissociated gases in magma and lava, or gases emanating directly from lava or indirectly through ground water heated by volcanic action. The sources of volcanic gases on Earth include: primordial and recycled constituents from the Earth's mantle, assimilated constituents from the Earth's crust, groundwater and the Earth's atmosphere. Substances that may become gaseous or give off gases when heated are termed volatile substances.
 • Els gasos volcànics són compostos volàtils emesos per l'escorça terrestre dins un context volcànic i especialment en les erupcions.
 • 火山ガス(かざんガス、英: volcanic gas)は、火山の火口や噴気口から出る成分(火山噴出物)のうち、気体のもの。火山ガスを多く含むガスを火山性ガス(かざんせいガス)と言うこともある。主成分は水蒸気、二酸化炭素でほかに二酸化硫黄(亜硫酸ガス)も含まれる。通常は少量の水素ガス、一酸化炭素、硫化水素、塩化水素が含まれる。フッ化水素やヘリウムガス、水銀などが含まれることもある。酸素の欠乏時や毒性をもつ成分が多いときは、動植物の生命に大きな危害を与える。また、熱により周辺の生態に大きな影響があることも多い。吸った動物や人間が、その場で死亡することも珍しくない。また、中毒に気づかず、手遅れとなり死亡することもある。噴火はしなくても、恒常的あるいは間歇的に火山ガスのみを噴出する火山も多い。温度は数百°C以上であることが多い。空気よりも密度が高いのでくぼ地にたまりやすい。
 • 화산 가스(Volcanic Gas)는 화산이 분출할때 나오는 독성 기체를 말한다. 이 기체에는 호흡기에 좋지 않은 성분이 들어가 있어 아주 위험하다. 아소 산의 경우는 평상시에 가스가 나오는데, 대량의 가스 분출이 일어날 경우 출입이 통제된다. 니라공고 산의 경우는 용암호안에서 가스가 많이 나온다. 실제로 대량의 가스 분출이 있는 예는 카메룬의 니오스 호인데, 이 당시에 호수에서 독가스 분출이 일어나 1,700여명이 질식해 목숨을 잃은 것으로 유명하다.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 6066788 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 3398 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 31 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 109390949 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • Les gaz volcaniques sont des composés volatils rejetés de la croûte terrestre dans un contexte volcanique et notamment lors d'éruptions.
 • Als vulkanische Gase werden Gase bezeichnet, welche im Zuge vulkanischer Aktivität an der Erdoberfläche austreten. Der Austritt kann entweder in eng umgrenzten Bereichen (z.B. am Vulkankrater, Fumarolen, Solfataren) erfolgen, oder über eine große Fläche diffus aus den Flanken eines Vulkans erfolgen.
 • Els gasos volcànics són compostos volàtils emesos per l'escorça terrestre dins un context volcànic i especialment en les erupcions.
 • 火山ガス(かざんガス、英: volcanic gas)は、火山の火口や噴気口から出る成分(火山噴出物)のうち、気体のもの。火山ガスを多く含むガスを火山性ガス(かざんせいガス)と言うこともある。主成分は水蒸気、二酸化炭素でほかに二酸化硫黄(亜硫酸ガス)も含まれる。通常は少量の水素ガス、一酸化炭素、硫化水素、塩化水素が含まれる。フッ化水素やヘリウムガス、水銀などが含まれることもある。酸素の欠乏時や毒性をもつ成分が多いときは、動植物の生命に大きな危害を与える。また、熱により周辺の生態に大きな影響があることも多い。吸った動物や人間が、その場で死亡することも珍しくない。また、中毒に気づかず、手遅れとなり死亡することもある。噴火はしなくても、恒常的あるいは間歇的に火山ガスのみを噴出する火山も多い。温度は数百°C以上であることが多い。空気よりも密度が高いのでくぼ地にたまりやすい。
 • 화산 가스(Volcanic Gas)는 화산이 분출할때 나오는 독성 기체를 말한다. 이 기체에는 호흡기에 좋지 않은 성분이 들어가 있어 아주 위험하다. 아소 산의 경우는 평상시에 가스가 나오는데, 대량의 가스 분출이 일어날 경우 출입이 통제된다. 니라공고 산의 경우는 용암호안에서 가스가 많이 나온다. 실제로 대량의 가스 분출이 있는 예는 카메룬의 니오스 호인데, 이 당시에 호수에서 독가스 분출이 일어나 1,700여명이 질식해 목숨을 잃은 것으로 유명하다.
 • Volcanic gases include a variety of substances given off by active (or, at times, by dormant) volcanoes. These include gases trapped in cavities (vesicles) in volcanic rocks, dissolved or dissociated gases in magma and lava, or gases emanating directly from lava or indirectly through ground water heated by volcanic action.
 • Gases volcánicos son los gases emanados por un volcán y constituyen la mayor parte del volumen de las erupciones volcánicas. El vapor de agua es el gas volcánico más común constituyendo normalmente más del 60% de las emisiones. El vapor de agua emanado por los volcanes corresponde generalmente a agua de origen meteorico pero en algunos casos el agua de origen magmático puede constituir más del 50% del vapor emitido por un volcán.
 • Gaz wulkaniczny - gaz wydobywający się ze stożka wulkanicznego, przeważnie podczas erupcji. Jest to główna siła napędowa erupcji eksplozywnych i mieszanych. Gaz wulkaniczny składa się głównie z pary wodnej, która zawiera także m.in. dwutlenek węgla, wodór, chlorowodór, dwutlenek siarki, metan, fluorowodór, siarkowodór, amoniak.
 • Вулканические газы — это газы, выделяющиеся вулканами во время и после извержения из кратера, трещин, расположенных на склонах вулкана, из лавовых потоков и пирокластических пород. Вулканические газы, выделяющиеся во время извержений из кратера, называются эруптивными, а все остальные, выделяющиеся в периоды спокойной деятельности вулкана в виде струек и клубящихся масс из отдельных участков кратера или с поверхности лавовых потоков, называются фумарольными газами.
 • Sopečné plyny či také vulkanické plyny jsou jedním z produktů vulkanismu. Tvoří je směsice pro člověka převážně jedovatých horkých plynů, které vznikají uvolňováním z roztaveného magmatu při jeho výstupu k povrchu, či v některých případech i interakcí podzemní vody s magmatem. Pokud se magma dostane na povrch, stává se lávou a sopečné plyny volně přecházejí do atmosféry, kde se stávají významnými skleníkovými plyny.
 • Volkanik gaz, magmanın yerkabuğundaki etkinliği sonucu gelişen volkanlardan sızan gaz.Yanardağlar, birtakım yer hareketlerinin gerçekleşmiş olduğu yerlerde ya da bu yerlerin yakınında oluşurlar. Özellikle yayılma sırtlarında, dalma-batma bölgelerinde ya da sıcak noktalarda yanardağlara rastlanır. Dünya üzerinde aktıf volkanlar üç ana bölgede toplanmıştır. Volkanların en yoğun oldugu bölge Pasifik Okyanusu çevresidir.Volkanik gazlar volkanizma sırasında oluşur.
rdfs:label
 • Gaz volcaniques
 • Gas volcànic
 • Gas volcánico
 • Gaz wulkaniczny
 • Sopečné plyny
 • Volcanic gas
 • Volkanik gaz
 • Vulkanisches Gas
 • Вулканические газы
 • 火山ガス
 • 화산 가스
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:knownFor of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of