Un agent lacrymogène est un composé chimique qui provoque une irritation ou un écoulement lacrymal (larmes). N'importe quelle substance ayant cet effet peut être appelée lacrymogène.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Un agent lacrymogène est un composé chimique qui provoque une irritation ou un écoulement lacrymal (larmes). N'importe quelle substance ayant cet effet peut être appelée lacrymogène. Cependant un gaz lacrymogène est une substance chimique choisie pour sa faible toxicité et qui est considérée comme une arme non létale.Gaz lacrymogène (de lacrima, larme et genesis, qui engendre) est un terme générique pour l'ensemble des composés causant une incapacité temporaire par irritation des yeux et/ou du système respiratoire.Les gaz lacrymogènes les plus courants sont les irritants oculaires 2-chlorobenzylidène malonitrile (appelé aussi « CS », des initiales de Corson et Stoughton, chimistes qui ont synthétisé la molécule), Chloracétophénone (« CN »), Dibenzoxazépine (« CR ») et l'irritant respiratoire « piment OC » en aérosol.
 • Tear gas, formally known as a lachrymatory agent or lachrymator (from lacrima meaning "tear" in Latin), is a non-lethal chemical weapon that stimulates the corneal nerves in the eyes to cause tears, pain, and even blindness. Common lachrymators include pepper spray (OC gas), CS gas, CR gas, CN gas (phenacyl chloride), nonivamide, bromoacetone, xylyl bromide, syn-propanethial-S-oxide (from onions), and Mace (a branded mixture).Lachrymatory agents are commonly used for riot control. Their use as chemical warfare agents is prohibited by various international treaties. During World War I, more toxic lachrymatory agents were used.
 • 催涙剤(さいるいざい、英:Riot control agent)とは非致死性のガス化学兵器である。一般には催涙ガスとも呼ばれる。催涙剤を詰めた弾丸を催涙弾と呼ぶ。
 • Слезоточивый газ — собирательное название ирритантов (веществ слезоточивого или раздражающего действия), имеющих свойства лакриматоров (например, CR, CS, CN), и оказывающих раздражающее действие на слизистые оболочки, дыхательные пути и пр, и применяемых в форме различных аэрозолей (т. н. «газы»). Применяется правоохранительными органами и гражданскими лицами для пресечения и ликвидации групповых хулиганских проявлений, массовых беспорядков, пресечения иных противоправных действий, представляющих общественную опасность. Применяется вооруженными силами как оружие нелетального действия, а также в ходе занятий по защите личного состава от оружия массового поражения (во время проведения занятий по ЗОМП в войсках практиковалось окуривание личного состава, находившегося в средствах индивидуальной защиты, слезоточивым газом в условиях, максимально приближенных к боевым, для тренировки и одновременной проверки средств защиты). Слезоточивый газ относится к химическому оружию, однако не запрещён международными соглашениями.Ирританты применяются также в газовом оружии самообороны: Перцовый спрей и патронах к газовым пистолетам и револьверам.
 • Lakrymatory (łac. lacrima – łza; łzawiące bojowe środki trujące, potocznie gazy łzawiące) – podgrupa drażniących bojowych środków trujących przeznaczonych do skażania powietrza. Stosowane w postaci par i aerozoli przez policję i inne służby w czasie starć z demonstracjami, do celów ćwiczebno-treningowych oraz do nękania przeciwnika w czasie operacji militarnych.W następstwie wchłaniania lakrymatorów przez błony śluzowe rogówki i spojówki oka, występuje natychmiastowe podrażnienie miejscowych zakończeń nerwów czuciowych rogówki i spojówki oraz błon śluzowych oczu. Powoduje to silne łzawienie oraz spazmatyczne zwieranie powiek uniemożliwiające wykonywanie normalnych czynności i utratę zdolności bojowej żołnierzy. Czasami występują także nudności i wymioty. Objawy ustępują w ciągu kilku minut do kilku godzin po opuszczeniu miejsca skażenia i na ogół nie pozostawiają nieodwracalnych skutków dla zdrowia. W ciężkich przypadkach, w których dochodzi do skażenia stężonymi lakrymatorami, może dojść do zapaleń rogówki i spojówki, prowadzących do trwałej ślepoty, uszkodzeń górnych i dolnych dróg oddechowych, a także obrzęku płuc. Ponadto występują objawy ze strony górnych dróg oddechowych, takie jak drapanie i palenie w gardle i nosie, śluzotok i chrypka, które zanikają jednak zazwyczaj w przeciągu kilku dni. Zatrucie lakrymatorami może powodować pogorszenie niektórych chorób dróg oddechowych.Leczenie skutków zatrucia lakrymatorami ogranicza się do mechanicznego usunięcia tych substancji z ciała oraz podawania środków przeciwbólowych i przeciwzapalnych.Mechanizm działania biochemicznego nie jest dokładnie poznany. Przyjmuje się, że lakrymatory są swoistymi substancjami bodźcowymi śluzówki oka lub też w rejonach zakończeń nerwowych dochodzi do procesów inaktywacji enzymów. Współczesne maski przeciwgazowe skutecznie chronią przed lakrymatorami. Do lakrymatorów zaliczane są m.in. gaz pieprzowy bromoaceton bromek ksylilu chloroacetofenon (CN) chloropikryna dibenzoksazepina (CR) CS↑ ↑ ↑
 • Reizstoffe sind chemische Substanzen, die die Funktionsfähigkeit des menschlichen Körpers beeinträchtigen sollen, indem sie ihn reizen. Die Hauptanwendungen von Reizstoffen zielen auf Atemwege und Augen (Tränengas). Wie viele andere so genannte nicht-tödliche Waffen können Reizstoffe nachhaltige Gesundheitsschädigungen oder sogar den Tod verursachen.
 • Slzný plyn je nespecifické označení pro skupinu bojových látek (neletálních zbraní), které dráždí oční a spojivkovou sliznici a obvykle také dýchací cesty. Slzný plyn používá např. policie při rozhánění nepokojů a demonstrací. K běžným slzným plynům patří bromaceton, bromacetofenon, chloracetofenon. Slzné účinky má i chloraceton, který se ale používal spíše jako plicní iritant. Rovněž estery organických chloroderivovaných kyselin mohou mít slzné účinky (ethyl(chloracetát)). Slzné plyny mají řadu dalších nebezpečných vedlejších účinků, např. poškození očí, popálení kůže a sliznic, poškození jater a ledvin (při požití či dlouhodobé expozici), mohou vyvolat astmatický záchvat či způsobit edém plic při vdechnutí (může být smrtelný).Kromě uvedených halogenderivátů může mít slzné účinky např. i akrolein, který se tak určitou dobu používal. Ten je navíc jedovatý a karcinogenní.Použití slzného plynu jako bojového prostředku ve válce je zakázáno Úmluvou o zákazu chemických zbraní.Používané látky je možno pohlcovat aktivním uhlím, takže plynová maska proti slznému plynu poskytuje ochranu.V případě použití jako obranného spreje se používá také název kasr.
 • 최루제(催淚劑, 영어: lachrymatory agent, lachrymator) 또는 주로 눈물 개스(영어: tear gas)는 눈을 따갑게 만들고 통증을 일으키며 심지어는 일시적인 실명 현상을 일으키는 화합물이다. 최루탄(催淚彈) 같은 형태의 화학 무기로 쓰인다. 주로 시위 진압용으로 많이 사용된다.클로로피크린이나 클로로아세토페논이라 하는 최루 가스가 주로 쓰인다. 간혹 겨자 가스를 사용한다는 주장도 있으나, 겨자 가스는 눈이나 피부등을 통해 인체에 흡수되어 인체에 큰 손상을 주기 때문에 전쟁 목적이 아닌 일반적인 사용 목적으로는 잘 사용되지 않는다.최루탄의 최루가스나 최루액이 눈이나 피부, 호흡기 등으로 들어가면 일시적으로 눈물과 콧물이 분비되며 극심한 통증을 느끼게 된다. 간혹 구토 증상을 일으키며, 피부 알레르기(allergy)를 일으키기도 한다.그리고 맞으면 통증에 죽을수도 있다.
 • Un gas lacrimogen és un tipus d'arma química. Els gasos lacrimògens van ser utilitzats durant la Primera Guerra Mundial (1914-1918) i en l'actualitat poden arribar a ser disparats contra la població civil per provocar llagrimeig, irritació i ceguesa temporal. Els compostos químics utilitzats més habitualment són el bromur de benzil o el gas CS (clorobenzilidè malononitril).
 • Un gas lacrimógeno es un tipo de arma química. Fueron utilizados en la Primera Guerra Mundial (1914-1918) y en la actualidad pueden llegar a ser disparados contra la población civil para provocar lagrimeo, irritación y ceguera temporal. Los compuestos químicos utilizados más habitualmente son el bromuro de bencilo o el gas CS (o-clorobenzilideno malononitrilo).
 • Il gas lacrimogeno è un aerosol di composti lacrimogeni a tossicità variabile che causa forte lacrimazione e bruciore, difficoltà a tenere gli occhi aperti, tosse, difficoltà respiratorie e a volte vomito. Si usa in aree aperte per disperdere grandi raggruppamenti di persone e dissuaderle da eventuali propositi aggressivi, senza causare loro ferite o danni permanenti: è quindi un'arma chimica, sia pure non letale, usata a scopo di dissuasione e distrazione, e non di offesa.
 • Göz yaşartıcı gaz, gözdeki korneayı uyararak gözyaşı, acı ve hatta körlüğe sebep olan ölümcül olabilecek bir kimyasal silah.
 • Traangassen zijn doorgaans niet-dodelijke gassen die tot doel hebben tegenstanders tijdelijk uit te schakelen door de traanklieren heftig te irriteren met tranen - tot (tijdelijke) blindheid toe - hoesten en niezen tot gevolg. Stoffen die als traangas gebruikt werden en worden zijn onder andere: pepperspray (OC-gas), ortho-chloorbenzylideenmalononitril (CS-gas), dibenzoxazepine (CR-gas), chlooracetofenon (CN-gas), nonivamide, broomaceton, xylylbromide en syn-propanethial-S-oxide (uit uien).Traangas werd voor het eerst gebruikt in de Eerste Wereldoorlog, op 23 augustus 1914 door de Fransen in Mulhouse in de Elzas. Militair gebruik is na de Eerste Wereldoorlog door de Geneefse conventie verboden. Wel wordt traangas nog gebruikt door de politie, bij het bestrijden van rellen. Aanvankelijk werd hiervoor in Nederland chlooracetofenon gebruikt. In de jaren tachtig werd overgeschakeld op CS-gas. Het gebruik van traangas bij relbestrijding door de Nederlandse politie is overigens aan strenge voorschriften gebonden; zo mag dit alleen door getrainde politiemensen worden gebruikt (mobiele eenheid) en alleen in open ruimtes. Een arrestatieteam mag het gas binnenshuis gebruiken. Dit alles zolang de voorgeschreven waarden niet overschreden worden.CS-gas (o-chloorbenzylideenmalonitril) veroorzaakt geen dodelijk letsel, maar de uitwerkingen zijn ernstig genoeg om de tegenstander van de wijs te brengen als er geen deugdelijke bescherming (gasmasker) wordt gebruikt.In sommige andere landen dan Nederland en België mogen burgers zich soms wapenen met een spuitbusje met traangas, of met een gaspistool.
 • A könnygáz kémiailag előállított anyag, vegyi fegyver, amely a legelterjedtebb tömegoszlató eszköz világszerte.
 • Gas air mata adalah istilah yang digunakan untuk menyebut gas kimia yang digunakan untuk melumpuhkan dengan menyebabkan iritasi pada mata dan/atau sistem pernapasan. Gas air mata bisa disimpan dalam bentuk semprotan maupun granat. Alat ini sangat lazim digunakan oleh kepolisian dalam melawan kerusuhan dan dalam penangkapan.Bahan kimia yang sering dipakai pada gas air mata antara lain gas CS, CN, CR, dan semprotan merica gas OC.
 • Gás lacrimogêneo (português brasileiro) ou gás lacrimogéneo (português europeu) (do latim lacrima: lágrima) é o nome genérico dado a vários tipos de substâncias irritantes da pele, dos olhos e das vias respiratórias, tais como o brometo de benzila, ou o gás CS (clorobenzilideno malononitrilo). Ao estimular os nervos da córnea, esses gases causam lacrimação, dor e mesmo cegueira temporária.Por ser literalmente uma bomba , cujo destino é a população, é classificado como sendo uma arma química, embora considerada como não letal o uso da expressão só atende a rotulação do produto para efeitos imediatos que é o que se esperava tendo em visto a finalidade bélica.Entretanto quando, costumeira e indiscriminadamente, aplicado contra as populações vem causando graves quadros de alergia respiratória a todas as pessoas (tanto atacantes como as vitimas) seguido de morte. Nesse sentido, tem sido contestado por especialistas e grupos defensores de direitos humanos, que também apontam a relação próxima entre algumas indústrias,coligadas com as forças armadas e de segurança dos governos que permitem a generalização do uso do gás como arma preferencial na repressão aos movimentos de rua desde os anos 1960. bem como o uso de névoa química "Fumace" largamente aplicado nas ruas contra mosquitos juntamente com a população pobre que habitam próximos aos depósitos de lixões trazidos pela propria prefeitura interessada na pseuda intenção de combater as endemias rurais.Os primeiros estudos clínicos mostraram que o gás causava irritação e mal-estar e, em concentração controlada, era incapaz de deixar marcas ou causar óbitos. Por isso foi considerado como arma não letal. Porém, pode ser consideravelmente perigoso para crianças pequenas, bem como para indivíduos epilépticos ou portadores de problemas respiratórios.Os gases lacrimogêneos mais comumente utilizados são os irritantes oculares CS, CN (cloroacetofenona) e CR (dibenzoxazepina), o irritante respiratório aerossol de pimenta ou gás OC (oleorresina Capsicum) e com raio de ação, dependente da dissipação atmosférica, seus efeitos, podem chegar a centenas de metros , como foi o caso das ultimas manifestações, na Candelária, que foi sentido no viaduto da avenida perimetral (RJ).O uso crescente do gás lacrimogêneo, pelas polícias de todo o mundo, como arma de "controle de multidões" deve-se ao fato de ser capaz de dispersar aglomerações sem causar mortes.Tem sido amplamente utilizados tanto em invasões de instalações, quanto no controle de tumultos e manifestações de rua, já que rapidamente provoca irritação ou incapacitação sensorial - efeitos que normalmente desaparecem algum tempo depois de cessada a exposição.Durante a Primeira Guerra Mundial, agentes lacrimogêneos mais tóxicos foram usados. Atualmente, o uso desses gases em guerra química, constitui uma violação da Convenção sobre Armas Químicas.A forma mais comum de gás lacrimogêneo, o CS (ortoclorobenzilidenemalononitrila), foi preparada pela primeira vez em 1928, por dois químicos americanos, Ben Corson e Roger Stoughton (as letras CS referem-se às iniciais dos seus nomes). Mas foi somente em 1956 que o laboratório britânico de armas químicas e biológicas do polêmico centro de pesquisas de Porton Down desenvolveu o CS como arma de controle de motins.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 246643 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 15787 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 62 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 110646061 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • Un agent lacrymogène est un composé chimique qui provoque une irritation ou un écoulement lacrymal (larmes). N'importe quelle substance ayant cet effet peut être appelée lacrymogène.
 • 催涙剤(さいるいざい、英:Riot control agent)とは非致死性のガス化学兵器である。一般には催涙ガスとも呼ばれる。催涙剤を詰めた弾丸を催涙弾と呼ぶ。
 • Reizstoffe sind chemische Substanzen, die die Funktionsfähigkeit des menschlichen Körpers beeinträchtigen sollen, indem sie ihn reizen. Die Hauptanwendungen von Reizstoffen zielen auf Atemwege und Augen (Tränengas). Wie viele andere so genannte nicht-tödliche Waffen können Reizstoffe nachhaltige Gesundheitsschädigungen oder sogar den Tod verursachen.
 • 최루제(催淚劑, 영어: lachrymatory agent, lachrymator) 또는 주로 눈물 개스(영어: tear gas)는 눈을 따갑게 만들고 통증을 일으키며 심지어는 일시적인 실명 현상을 일으키는 화합물이다. 최루탄(催淚彈) 같은 형태의 화학 무기로 쓰인다. 주로 시위 진압용으로 많이 사용된다.클로로피크린이나 클로로아세토페논이라 하는 최루 가스가 주로 쓰인다. 간혹 겨자 가스를 사용한다는 주장도 있으나, 겨자 가스는 눈이나 피부등을 통해 인체에 흡수되어 인체에 큰 손상을 주기 때문에 전쟁 목적이 아닌 일반적인 사용 목적으로는 잘 사용되지 않는다.최루탄의 최루가스나 최루액이 눈이나 피부, 호흡기 등으로 들어가면 일시적으로 눈물과 콧물이 분비되며 극심한 통증을 느끼게 된다. 간혹 구토 증상을 일으키며, 피부 알레르기(allergy)를 일으키기도 한다.그리고 맞으면 통증에 죽을수도 있다.
 • Un gas lacrimogen és un tipus d'arma química. Els gasos lacrimògens van ser utilitzats durant la Primera Guerra Mundial (1914-1918) i en l'actualitat poden arribar a ser disparats contra la població civil per provocar llagrimeig, irritació i ceguesa temporal. Els compostos químics utilitzats més habitualment són el bromur de benzil o el gas CS (clorobenzilidè malononitril).
 • Un gas lacrimógeno es un tipo de arma química. Fueron utilizados en la Primera Guerra Mundial (1914-1918) y en la actualidad pueden llegar a ser disparados contra la población civil para provocar lagrimeo, irritación y ceguera temporal. Los compuestos químicos utilizados más habitualmente son el bromuro de bencilo o el gas CS (o-clorobenzilideno malononitrilo).
 • Il gas lacrimogeno è un aerosol di composti lacrimogeni a tossicità variabile che causa forte lacrimazione e bruciore, difficoltà a tenere gli occhi aperti, tosse, difficoltà respiratorie e a volte vomito. Si usa in aree aperte per disperdere grandi raggruppamenti di persone e dissuaderle da eventuali propositi aggressivi, senza causare loro ferite o danni permanenti: è quindi un'arma chimica, sia pure non letale, usata a scopo di dissuasione e distrazione, e non di offesa.
 • Göz yaşartıcı gaz, gözdeki korneayı uyararak gözyaşı, acı ve hatta körlüğe sebep olan ölümcül olabilecek bir kimyasal silah.
 • A könnygáz kémiailag előállított anyag, vegyi fegyver, amely a legelterjedtebb tömegoszlató eszköz világszerte.
 • Gas air mata adalah istilah yang digunakan untuk menyebut gas kimia yang digunakan untuk melumpuhkan dengan menyebabkan iritasi pada mata dan/atau sistem pernapasan. Gas air mata bisa disimpan dalam bentuk semprotan maupun granat. Alat ini sangat lazim digunakan oleh kepolisian dalam melawan kerusuhan dan dalam penangkapan.Bahan kimia yang sering dipakai pada gas air mata antara lain gas CS, CN, CR, dan semprotan merica gas OC.
 • Tear gas, formally known as a lachrymatory agent or lachrymator (from lacrima meaning "tear" in Latin), is a non-lethal chemical weapon that stimulates the corneal nerves in the eyes to cause tears, pain, and even blindness. Common lachrymators include pepper spray (OC gas), CS gas, CR gas, CN gas (phenacyl chloride), nonivamide, bromoacetone, xylyl bromide, syn-propanethial-S-oxide (from onions), and Mace (a branded mixture).Lachrymatory agents are commonly used for riot control.
 • Traangassen zijn doorgaans niet-dodelijke gassen die tot doel hebben tegenstanders tijdelijk uit te schakelen door de traanklieren heftig te irriteren met tranen - tot (tijdelijke) blindheid toe - hoesten en niezen tot gevolg.
 • Slzný plyn je nespecifické označení pro skupinu bojových látek (neletálních zbraní), které dráždí oční a spojivkovou sliznici a obvykle také dýchací cesty. Slzný plyn používá např. policie při rozhánění nepokojů a demonstrací. K běžným slzným plynům patří bromaceton, bromacetofenon, chloracetofenon. Slzné účinky má i chloraceton, který se ale používal spíše jako plicní iritant. Rovněž estery organických chloroderivovaných kyselin mohou mít slzné účinky (ethyl(chloracetát)).
 • Слезоточивый газ — собирательное название ирритантов (веществ слезоточивого или раздражающего действия), имеющих свойства лакриматоров (например, CR, CS, CN), и оказывающих раздражающее действие на слизистые оболочки, дыхательные пути и пр, и применяемых в форме различных аэрозолей (т. н. «газы»).
 • Gás lacrimogêneo (português brasileiro) ou gás lacrimogéneo (português europeu) (do latim lacrima: lágrima) é o nome genérico dado a vários tipos de substâncias irritantes da pele, dos olhos e das vias respiratórias, tais como o brometo de benzila, ou o gás CS (clorobenzilideno malononitrilo).
 • Lakrymatory (łac. lacrima – łza; łzawiące bojowe środki trujące, potocznie gazy łzawiące) – podgrupa drażniących bojowych środków trujących przeznaczonych do skażania powietrza.
rdfs:label
 • Gaz lacrymogène
 • Gas air mata
 • Gas lacrimogen
 • Gas lacrimogeno
 • Gas lacrimógeno
 • Gás lacrimogêneo
 • Göz yaşartıcı gaz
 • Könnygáz
 • Lakrymatory
 • Reizstoff
 • Slzný plyn
 • Tear gas
 • Traangas
 • Слезоточивый газ
 • 催涙剤
 • 최루제
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of