La Gaule cisalpine (Latin : Gallia Cisalpina, Gallia Transpadana, Gallia Citerior, Provincia ariminum ou Gallia togata) correspondait essentiellement à la plaine du Pô en Italie du Nord. Elle était ainsi nommée par les Romains de par sa position en-deçà des Alpes (par opposition à la Gaule transalpine, s'étendant au-delà).

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • La Gaule cisalpine (Latin : Gallia Cisalpina, Gallia Transpadana, Gallia Citerior, Provincia ariminum ou Gallia togata) correspondait essentiellement à la plaine du Pô en Italie du Nord. Elle était ainsi nommée par les Romains de par sa position en-deçà des Alpes (par opposition à la Gaule transalpine, s'étendant au-delà).
 • A Gália Cisalpina ou Citerior (Gallia Cisalpina, "aquém dos Alpes", em latim) era o nome dado pela geografia romana ao território compreendido entre os Apeninos e os Alpes, na planície do rio Pó - i.e., o norte da atual República Italiana.A região foi ocupada pelos gauleses por volta de 400 a.C., através dos Alpes. Após saquearem Roma (390 a.C.), conquistaram a capital etrusca (Félsina) em 350 a.C. e renomearam-na Bononia (Bolonha), fixando-se no vale do Pó.
 • Gàl·lia Cisalpina o Gàl·lia Citerior (en llatí Gallia Cisalpina), fou el nom donat pels romans a la regió del nord d'Itàlia, que fou usat fins a la meitat del segle I aC. Cisalpina li fou aplicat per diferenciar-la de la Gàl·lia Transalpina o Ulterior, és a dir més enllà (al nord) dels Alps. En el llibre 8 de les guerres gàl·liques Cèsar l'anomena com a Gàl·lia Togada (Gallia Togata) i després es reprodueix en altres escrits posteriors; aquest nom li fou donat atès que alguns romans (togats) la van repoblar i indicava la superioritat numèrica dels romans sobre els gals.Posteriorment es va dividir en Transpadana i Cispadana però aquests termes no foren usats pels autors llatins. El nom de Cisalpina no fou formalment afegit fins que la Transalpina fou possessió romana.Gàl·lia Cisalpina tenia un significat ampli pels romans, que l'aplicaven a tot el nord d'Itàlia per quedar més limitat al segle II aC al país habitat pels gals cisalpins.
 • Cisalpine Galya (Latince: Gallia Cisalpina, "Alpler'in bu tarafındanki Galya" anlamına gelir.) Günümüzde İtalya topraklarında bulunan (Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardiya, Piedmont, Trentino-Alto Adige/Güney Tirol ve Veneto da dahil) ve antik dönemde Kuzey İtalya'daki bir coğrafi bölgeye karşılık gelen, sonradan Roma Cumhuriyeti döneminde eyalet yapılan Kelt nüfusunun çoğunlukta olduğu bölge. Bazen Gallia Citerior, Provincia Ariminum ya da Gallia Togata (bölgenin daha erken Romanize edildiğine vurgu yapmak için "Toga-giyen Galya" ) olarak adlandırılır. Gallia Transpadana, Po ve Alpler arasında kalan Cisalpine Galya'yı ifade etmek için kullanılır. Eyalet, M.Ö. 73 yılında Spartacus'a bağlı isyancı güçlerin Eyalet Valisi Gaius Cassius Longinus'a bağlı Lejyonlarca yenildiği Mutina (modern Modena) kentinden yönetilirdi.İtalya ile sınırını oluşturan Rubicon nehrinin, M.Ö.49 yılında Jül Sezar ve Lejyonları tarafından geçilmesi Galya'nın fethedilmesiyle sonuçlanmış, bu durum Roma Cumhuriyetini bir iç savaşa süreklemiş ve nihai olarak Roma İmparatorluğunun kurulmasına yol açmıştır. Daha sonraki yüzyıllarda "Rubicon'u geçmek" deyimi, özellikle siyasi terminolojiye yerleşmiş ve kabaca "dönüşü olmayan yola girmek" anlamında kullanılagelmiştir.Eyalet, İkinci üçlü yönetim döneminde (M.Ö. 43–42 yılı civarında) Octavian'ın "İtalyanlaştırma" programı dahilinde İtalya ile birleştirildi. Eyalet statüsünün kaldırılması yeni bir yönetim kanunu ya da lex ihtiyacı doğurmuş olsa da bölgenin sonraki yönetimsel unvanı bilinmez. Bu kanunun bronz tabletler üzerine yazılmış bazı parçaları Parma müzesinde segilenmektedir ve tamamı hâkimler heyetinin ayarlanması ile ilgilidir; lex, iki viri ve dört viri juri dicundo ataması yapmaktadır. Lex aynı zamanda bir Mutina Prefect'inden de bahseder. [1] Ünlü Romalı şair Virgil Gallia Cisalpina doğumludur ve eyaletin en meşhur vatandaşıdır.
 • Předalpská Galie (latinsky: Gallia Cisalpina) bylo římské pojmenování oblasti (v letech 203 až 43/42 př. n. l. římské provincie), zahrnující území dnešní severní Itálie při řece Pádu ohraničené horskými masívy Alp a Apenin. V současnosti zde existují tyto italské regiony: Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Ligurie, Lombardie, Piemont, Trentino-Alto Adige a Benátsko. Římané pro toto teritorium užívali někdy také názvů Gallia Citerior („Bližší Galie“), Provincia Ariminum nebo Gallia Togata („v tóze oblečená Galie“, což poukazuje na pronikavou romanizaci tohoto kraje). Gallia Transpadana bylo označení části Předalpské Galie mezi Pádem a Alpami.Podle starověkých pramenů toto území původně nenáleželo k Itálii, nýbrž ke Galii, jelikož to byly keltské (galské) kmeny, které v 5. století př. n. l. pronikly zpoza Alp do údolí řeky Pádu a postupem doby si tuto oblast podmanily. Keltové odsud později zahájili vpády na území Etrusků a Římanů; druzí jmenováni byli částí těchto Galů (jak je Římané nazývali) vedenými náčelníkem Brennem zle postiženi v roce 390 př. n. l., kdy Keltové vydrancovali Řím. Po zhruba dalších téměř dvou stech letech neklidného soužití obou národů vyplněného četnými konflikty, vtrhli Keltové v roce 225 př. n. l. do severní Itálie (nynější střední Itálie), nicméně v krvavé bitvě u Telamonu byli římskými legiemi drtivě poraženi. Tento úspěch Římanům umožnil přejít v následujícím roce do protiofenzívy a postupně opanovat celé území Předalpské Galie. Záhy zde byly založeny první římské kolonie, jejichž obyvatelům náleželo latinské právo. Současně začala výstavba husté sítě silnic, spojujících tyto kolonie. Proces pozvolné pacifikace země byl však takřka na dvě desetiletí přerušen vypuknutím druhé punské války a vpádem Hannibala do Itálie v roce 218 př. n. l.Teprve po Hannibalově ústupu z Apeninského poloostrova v roce 203 př. n. l. mohla být výstavba provincie obnovena. Po roce 190 př. n. l. zde vznikla další města jako třeba Aquileia, Bononia (nynější Bologna), Patavia (Padova) či Parma. Správním střediskem provincie byla Mutina (Modena). Nedaleko tohoto místa se v roce 72 př. n. l. prokonzul Gaius Cassius Longinus pokusil zastavit Spartaka a jeho vojsko otroků. Avšak byl drtivě poražen a jen stěží si zachránil život.Jižní hranici provincie s Itálií tvořila řeka Rubikon, jíž v roce 49 př. n. l. překročil Julius Caesar a jeho zkušená XIII. legie („Alea iacta est“). Tato událost znamenala počátek další fáze římských občanských válek, které přivodily zhroucení římské republiky a zrod římského císařství. V témže roce obdrželi obyvatelé Předalpské Galie římské občanství. V době druhého triumvirátu pak byla provincie v roce 43 nebo 42 př. n. l. začleněna do Itálie, v rámci Octavianova programu „italizace“. Nejslavnějšími rodáky Předalpské Galie byli básník Vergilius, jenž se narodil v jedné obci nedaleko dnešní Mantovy, a historik Livius, pocházející z Padovy.
 • Galia Cisalpina atau Gallia Cisalpina, Gallia Citerior, Gallia Togata, adalah provinsi Romawi hingga tahun 41 SM, ketika akhirnya digabung dengan provinsi Italia. Provinsi ini merupakan wilayah di Galia (tempat tingga bangsa Galia) yang terbentang di sebelah selatan dan timur Alpen. Di selatan, provinsi ini berbatasan dengan Placentia melalui Po, dan dengan Apennina dan sungai Rubicon, dan di sebelah timur dengan Laut Adriatik. Pada tahun 49 SM semua penduduk Galia Cisalpina memperoleh kewarganegaraan Romawi, dan pada akhirnya provinsi ini dibagi-bagi di antara empat dari sebelas region di Italia: Regio VIII Gallia Cispadana, Regio IX Liguria, Regio X Venetia et Histria and Regio XI Gallia Transpadana.
 • Цизальпийская Галлия (лат. Gallia Cisalpina) — провинция Римской республики с центром в Медиолане, заключенная между Альпами, Макрой, Апеннинами и Рубиконом. Также именовалась Ближней Галлией (лат. Gallia Citerior) или Галлия Тогата (лат. Gallia Togata), поскольку её жители, как и римляне, носили тоги, в отличие от других галлов.К 222 до н. э. территория римского государства расширилась на север вплоть до реки Пад. Дальнейшему укреплению римских позиций в этом регионе помешала Вторая Пуническая война, развернувшаяся большей частью на севере Италии. После подписания мира с Карфагеном римляне продолжили экспансию на север. Военные действия продолжались около 30 лет. За это время были уничтожены несколько галльских и лигурийских племен, построены новые дороги и основаны такие укрепленные пункты, как Аквилея, Болонья, Мутина, Парма. Множество жителей были депортированы в южные области Италии, давно верные Риму, в то время как оттуда выводились колонии на север.Исторически, Цизальпийская Галлия разделялась на две части: Циспаданская Галлия (лат. Gallia Cispadana) (территория между реками Рубикон и Пад) с центром в Мутине, завоеванная до Ганнибаловой войны, и Транспаданская Галлия (лат. Gallia Transpadana) (между Падом и Альпами), с центром в Медиолане, вошедшая в состав Цизальпийской Галлии на полвека позже.Со времени Союзнической войны население Циспаданской Галлии получило права римского гражданства, а Транспаданской — латинское право.В 73 до н. э. вблизи Мутины войско Спартака нанесло поражение легиону проконсула Цизальпийской Галлии Гая Кассия Лонгина.В 58 до н. э. проконсульство в Цизальпийской Галлии получает Юлий Цезарь. Он использовал эту провинцию, как плацдарм для ведения войны в Трансальпийской Галлии. В ночь с 10 на 11 января 49 до н. э. войско Цезаря перешло Рубикон, положив начало гражданской войне. После утверждения Цезаря в Риме жители Трансальпийской Галлии получили права римского гражданства.Цизальпийская Галлия была объединена с Италией между 43 и 42 гг. до н. э. консулом Октавианом Августом в рамках программы «итализации», выдвинутой вторым триумвиратом.
 • ガリア・キサルピナ(ラテン語:Gallia Cisalpina ガッリア・キサルピナ)は、共和政ローマにおける属州の名前。ラテン語でローマ側から見て「アルプスのこちら側のガリア」という意味である。その名の通り、ガリア・キサルピナは現在で言えば北イタリア(現在のエミリア・ロマーニャ州、フリウリ=ヴェネツィア・ジュリア州、リグリア州、ロンバルディア州、ピエモンテ州、トレンティーノ=アルト・アディジェ州、ヴェネト州)に相当する地域である。またの名でガリア・キテリオル(こっち側のガリア)、プロウィンキア・アリミヌム、ガリア・トガタ(トガをまとった=ローマ化したガリア)とも呼ばれる。なお、「アルプスの向こう側のガリア」はガリア・トランサルピナ、キサルピナおよびトランサルピナよりさらに北側のガリアはガリア・コマタと呼ばれた。北の境界線はアルプス山脈、南はポー川北岸とする。属州の首都はムティナ(現モデナ)であった。紀元前58年にガリア・キサルピナ属州総督となったガイウス・ユリウス・カエサルはガリア・キサルピナを拠点にしてガリア戦争へ乗り出している。ガリア・キサルピナは紀元前43年から42年頃にオクタウィアヌスによってイタリア本土へ統合された。
 • Цизалпийска Галия (лат. Gallia Cisalpina) е провинция на Римската република, намираща се на територията на днешна Италия. Буквално означава Отсамалпийска Галия. Обхваща частта от Галия, която се намира на Апенинския полуостров и е отделена от останалите галски земи от Алпите. Южна граница на провинцията била река Рубикон, която Юлий Цезар преминава през 49 пр.н.е. Провинцията е присъединена към Италия през около 43 - 42 пр.н.е., като част от програмата за италианизация на Октавиан по време на Втория триумвират. В Цизалпийска Галия е роден Виргилий. es:Galia#Galia Cisalpina
 • Cisalpine Gaul (Gallia Cisalpina), also called Gallia Citerior or Gallia Togata, was the part of Northern Italy inhabited by Celts (Gauls) since the 4th century BC. Conquered by the Roman Republic in the 220s BC, it was a Roman province from c. 81 BC until 42 BC, when it was merged into Roman Italy. Until that time, it was considered part of Gaul, precisely that part of Gaul on the "hither side of the Alps" (from the perspective of the Romans), as opposed to Transalpine Gaul ("on the far side of the Alps").Gallia Cisalpina was further subdivided into Gallia Cispadana and Gallia Transpadana, i.e. its portions south and north of the Po River, respectively.The Roman province of the 1st century BC was bounded on the north and west by the Alps, in the south as far as Placentia by the river Po, and then by the Apennines and the river Rubicon, and in the east by the Adriatic Sea. In 49 BC all inhabitants of Cisalpine Gaul received Roman citizenship, and eventually the province was divided among four of the eleven regions of Italy: Regio VIII Gallia Cispadana, Regio IX Liguria, Regio X Venetia et Histria and Regio XI Gallia Transpadana.
 • Galia Przedalpejska (łac. Gallia Cisalpina – Galia po tej stronie Alp) – część Galii leżąca na południe od Alp. Jej tereny zamieszkiwali Galowie, którzy wdarli się tam w VII w. p.n.e., zagrażając m.in. młodemu Rzymowi (legenda o gęsiach kapitolińskich z IV w p.n.e).Rzym zdobył jej północną część w III w. p.n.e., a południową w roku 121 p.n.e. W czasach wczesnego cesarstwa silnie zromanizowana, została administracyjnie włączona do Italii.Termin ten początkowo odnosił się jedynie do terenów zamieszkanych przez plemiona galijskie: Galia Przedpadańska Galia ZapadańskaJednak z czasem został rozszerzony także na przyległe terytoria przedalpejskie, których nie zamieszkiwali Italikowie ani Galowie: Istria Liguria Venetia
 • Gallia cisalpina oder Gallia citerior (deutsch „Gallien diesseits der Alpen“ oder „diesseitiges Gallien“) war von 203 bis 41 v. Chr. eine Provinz des römischen Reiches und wurde danach fester Bestandteil des italischen Kernlandes. Nach modernen geographischen Begriffen umfasste die Gallia cisalpina in etwa das heutige Norditalien und kroatische Istrien (Histria).Da das Gebiet seit dem 5. Jahrhundert v. Chr. von Kelten besiedelt war, gehörte es nach antiker Auffassung zunächst zu Gallien, nicht zum italischen Siedlungsgebiet, und wurde von Rom im Verlauf des Zweiten Punischen Krieges gegen Hannibal erobert. In den ersten Jahren schwankte die Benennung der Provinz noch. Livius nennt sie, wohl je nachdem, welcher Quelle er gerade folgte, abwechselnd „Gallia“, „Ligures et Gallia“ und „Ariminum“. Die Bezeichnung „Gallia cisalpina“ hatte sich wohl schon spätestens zur Zeit Sullas eingebürgert, ist aber erst für das Jahr 59 v. Chr. belegt, als Gaius Iulius Caesar mit der Lex Vatinia diese Provinz nebst Gallia Narbonensis und Illyricum zur Verwaltung erhielt.Im Jahre 49 v. Chr. erhielten die Städte dieser Provinz das römische Bürgerrecht (civitas Romana), und ab 41 v. Chr. galt die Gallia cisalpina nicht mehr als gallisch, sondern als Teil Italiens und damit nicht mehr als Provinz. Gallia cisalpina war Heimat bedeutender lateinischer Schriftsteller wie Catull, Vergil, Livius, Cornelius Nepos und der beiden Plinii. Die Provinz wurde gegliedert in die Regionen Aemilia (oder Gallia cispadana), Liguria, Venetia et Histria und Transpadana (auch Gallia transpadana).
 • Gallia Cisalpina was een provincie van de Romeinse Republiek. Het besloeg ongeveer heel Noord-Italië: bij benadering het gebied ten noorden van de denkbeeldige lijn La Spezia-Rimini.De naam "Gallia Cisalpina" wil zoveel zeggen als "Het Gallië aan deze kant (vanuit het gezichtspunt van Rome) van de Alpen". Van oorsprong was het dan ook bewoond door de Galliërs. De Galliërs waren volgens de Romeinse opvatting barbaren en als zodanig dus ook geen inwoners van het Romeinse Rijk. Doordat dit stuk niet onder Romeinse heerschappij viel, konden de Transalpijnse Galliërs makkelijk de Alpen oversteken en zo Rome aanvallen. Dit was een reden om Gallia Cisalpina te veroveren.Nadat Rome de heerschappij over dit gebied ten deel viel in 203 v.Chr., werd het een Romeinse provincie, de derde, na Sicilia en Sardinia & Corsica (dat toen nog één provincie was). Gallia Cisalpina werd samengevoegd met de rest van Italië in 42 v.Chr. na Octavianus' poging tot 'Italianisering' tijdens het Tweede Triumviraat.
 • Gallia cisalpina o Gallia Citeriore è il nome conferito dai Romani in età repubblicana ai territori dell'Italia settentrionale compresi tra il fiume Adige a Levante, le Alpi a Ponente e a Settentrione e il Rubicone a Meridione. Il Po divideva la regione in Gallia Transpadana e Gallia Cispadana. Si trattava dei territori che corrispondevano all'attuale pianura padana, attorno al grande fiume Po, compresi i territori della Liguria a sud-ovest, fino all'attuale Veneto nella sua parte nord-orientale. La regione divenne provincia romana includendo però tutti i territori a ovest del fiume Adige, fino alle Alpi piemontesi.
 • Gallia Cisalpina egyike volt a római provinciáknak a Római Birodalomban. Nagyjából a mai Észak-Olaszország területén feküdt. A latin elnevezés jelentése: az a Gallia, amely az Alpokon innen van. Néha Provincia Ariminum-ként is említik. Gallia Transpadana azt a részét jelölte a provinciának, amely az Alpok és a Pó folyó közt helyezkedett el. A provinciát Mutinából (a mai Modena) kormányozták. (I. e. 73-ban Spartacus seregei itt győzték le Lucius Cassius Longinus, a provincia helytartója hadát.)Octavianus asszimilációs törekvései keretében a második triumvirátus idején a provinciát Itáliába olvasztották (i. e. 42). Korábban a határa egy kis folyó, a Rubicon volt. A provincia megszüntetését valószínűleg egy új törvénnyel oldották meg, amelynek egyes részeit megőrizte a Parma múzeumában őrzött bronztábla. A fennmaradt szöveg a bírók kinevezéséről ír, és említ egy mutinai praefectust is.Gallia Cisalpina leghíresebb szülötte Vergilius költő volt.
 • 갈리아 키살피나(라틴어: Gallia Cisalpina, "알프스 이쪽의 갈리아")는 공화정 로마의 속주였다. 현재 이탈리아 북부의 에밀리아와 롬바르디아에 해당하는 지역으로, 프로빈치아 아리미눔(Provincia Ariminum)이라는 이름으로도 불렸다. 속주 수도는 무티나(현재 모데나)로, 기원전 73년 스파르타쿠스의 군대가 속주 총독 가이우스 카시우스 롱기누스를 물리친 곳이다.갈리아 키살피나는 기원전 43년-42년경 옥타비아누스의 정책에 따라 제2차 삼두정치에 의해 이탈리아에 흡수되었고 이탈리아의 경계는 과거의 루비콘 강에서 포 강까지 북쪽으로 확대되었다.es:Galia#Galia Cisalpina
 • Galia Zisalpinoa Antzinatean Europako mendebaldean egon zen Galia eskualdeko zati bat izan zen. Galiak, gaur egun Frantzia, Belgika, Italia, mendebaldeko Suitza, eta Herbehereetako zein Alemaniako zatiak hartzen zituen.Erromatarrek, edozein modutan ere, kokapen geografikoaren arabera Galia bat baino gehiago bereizten zituzten: hasierako bereizketa nagusian, Italia iparraldeko eremutik Alpe mendietara arte (igaro gabe), Galia Zisalpinoa zen; eta Alpeetatik beste aldera, Galia Transalpinoa zen. Julio Zesarren garairako erromatarrek beste lurralde batzuk ere konkistatu zituzten, eta Galia Comata ere bereizten zuten.Galia Zisalpinoa bestelako izenez ere ezagutu izan da, hala nola "Galia Italikoa", "Galia citerior" eta "Galia togata". Arno (Arnus) eta Rubikon ibaietatik iparralderako lurrak ziren Galia Zisalpinokoak. Po ibaiak eskualdea ekialdetik mendebaldera zeharkatzen du, eremuen banalerro naturala. Sasoi hartan banaketa hori oso garrantzitsua zen, ibaiaren alde bateko eta besteko biztanleek alde handiak zituztenez gero.Esate baterako, hegoaldekoak, Galia zispadanakoak, oso erromanizazio sakona zuten, baita zuzenbidez ere, erromatarren moduko eskubideekin. Iparraldekoak, ostera, Galia transpadanakoak, artean oraindik ez zuten ia erromanizaziorik jasan: zeltak ziren batez ere; I. mendean bakarrik Aquileak eta Cremonak zeuzkaten erromatarren eskubideak. Hizkuntzaz ere, euren jatorrizkoak zerabiltzaten; latina bigarren hizkuntza zen. Nolanahi ere, Galia Zisalpinokoek ez zuten erromatarrekin bat egiten orokorrean; erromatarren armadarako ere ez zuten parte hartzen, esate baterako.Galia
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 91548 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageInterLanguageLink
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 14327 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 194 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 111042758 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:année
 • 1979 (xsd:integer)
 • 1985 (xsd:integer)
 • 1989 (xsd:integer)
 • 1995 (xsd:integer)
 • 2003 (xsd:integer)
prop-fr:auteur
 • C.Peyre
prop-fr:auteurs
prop-fr:collection
 • Dito
 • Évolution de l'humanité
prop-fr:colonnes
 • 2 (xsd:integer)
prop-fr:groupe
 • note
prop-fr:isbn
 • 2 (xsd:integer)
 • 978 (xsd:integer)
 • 0978-02-13 (xsd:date)
prop-fr:langue
 • fr
prop-fr:lienAuteur
 • André Piganiol
prop-fr:lienÉditeur
 • Presses universitaires de France
 • éditions Albin Michel
prop-fr:lieu
 • Florence
 • Paris
 • Epernay
prop-fr:nom
 • Hubert
 • Piganiol
 • Percivaldi
prop-fr:numéroD'édition
 • 7 (xsd:integer)
prop-fr:pagesTotales
 • 53 (xsd:integer)
 • 237 (xsd:integer)
 • 381 (xsd:integer)
 • 695 (xsd:integer)
prop-fr:prénom
 • André
 • Henri
 • Elena
prop-fr:titre
 • La conquête romaine
 • La Cisalpine-gauloise du
 • Les Celtes en Italie
 • Les Celtes, une civilisation européenne
 • Les mouvements celtiques du avant notre ère
 • Les Celtes et l'expansion celtique jusqu'à l'époque de La Tène
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
prop-fr:éditeur
 • Albin Michel
 • Presses universitaires de France
 • CNRS
 • Giunti
 • Musée municipal
dcterms:subject
rdfs:comment
 • La Gaule cisalpine (Latin : Gallia Cisalpina, Gallia Transpadana, Gallia Citerior, Provincia ariminum ou Gallia togata) correspondait essentiellement à la plaine du Pô en Italie du Nord. Elle était ainsi nommée par les Romains de par sa position en-deçà des Alpes (par opposition à la Gaule transalpine, s'étendant au-delà).
 • A Gália Cisalpina ou Citerior (Gallia Cisalpina, "aquém dos Alpes", em latim) era o nome dado pela geografia romana ao território compreendido entre os Apeninos e os Alpes, na planície do rio Pó - i.e., o norte da atual República Italiana.A região foi ocupada pelos gauleses por volta de 400 a.C., através dos Alpes. Após saquearem Roma (390 a.C.), conquistaram a capital etrusca (Félsina) em 350 a.C. e renomearam-na Bononia (Bolonha), fixando-se no vale do Pó.
 • ガリア・キサルピナ(ラテン語:Gallia Cisalpina ガッリア・キサルピナ)は、共和政ローマにおける属州の名前。ラテン語でローマ側から見て「アルプスのこちら側のガリア」という意味である。その名の通り、ガリア・キサルピナは現在で言えば北イタリア(現在のエミリア・ロマーニャ州、フリウリ=ヴェネツィア・ジュリア州、リグリア州、ロンバルディア州、ピエモンテ州、トレンティーノ=アルト・アディジェ州、ヴェネト州)に相当する地域である。またの名でガリア・キテリオル(こっち側のガリア)、プロウィンキア・アリミヌム、ガリア・トガタ(トガをまとった=ローマ化したガリア)とも呼ばれる。なお、「アルプスの向こう側のガリア」はガリア・トランサルピナ、キサルピナおよびトランサルピナよりさらに北側のガリアはガリア・コマタと呼ばれた。北の境界線はアルプス山脈、南はポー川北岸とする。属州の首都はムティナ(現モデナ)であった。紀元前58年にガリア・キサルピナ属州総督となったガイウス・ユリウス・カエサルはガリア・キサルピナを拠点にしてガリア戦争へ乗り出している。ガリア・キサルピナは紀元前43年から42年頃にオクタウィアヌスによってイタリア本土へ統合された。
 • 갈리아 키살피나(라틴어: Gallia Cisalpina, "알프스 이쪽의 갈리아")는 공화정 로마의 속주였다. 현재 이탈리아 북부의 에밀리아와 롬바르디아에 해당하는 지역으로, 프로빈치아 아리미눔(Provincia Ariminum)이라는 이름으로도 불렸다. 속주 수도는 무티나(현재 모데나)로, 기원전 73년 스파르타쿠스의 군대가 속주 총독 가이우스 카시우스 롱기누스를 물리친 곳이다.갈리아 키살피나는 기원전 43년-42년경 옥타비아누스의 정책에 따라 제2차 삼두정치에 의해 이탈리아에 흡수되었고 이탈리아의 경계는 과거의 루비콘 강에서 포 강까지 북쪽으로 확대되었다.es:Galia#Galia Cisalpina
 • Galia Cisalpina atau Gallia Cisalpina, Gallia Citerior, Gallia Togata, adalah provinsi Romawi hingga tahun 41 SM, ketika akhirnya digabung dengan provinsi Italia. Provinsi ini merupakan wilayah di Galia (tempat tingga bangsa Galia) yang terbentang di sebelah selatan dan timur Alpen. Di selatan, provinsi ini berbatasan dengan Placentia melalui Po, dan dengan Apennina dan sungai Rubicon, dan di sebelah timur dengan Laut Adriatik.
 • Gàl·lia Cisalpina o Gàl·lia Citerior (en llatí Gallia Cisalpina), fou el nom donat pels romans a la regió del nord d'Itàlia, que fou usat fins a la meitat del segle I aC. Cisalpina li fou aplicat per diferenciar-la de la Gàl·lia Transalpina o Ulterior, és a dir més enllà (al nord) dels Alps.
 • Galia Przedalpejska (łac. Gallia Cisalpina – Galia po tej stronie Alp) – część Galii leżąca na południe od Alp. Jej tereny zamieszkiwali Galowie, którzy wdarli się tam w VII w. p.n.e., zagrażając m.in. młodemu Rzymowi (legenda o gęsiach kapitolińskich z IV w p.n.e).Rzym zdobył jej północną część w III w. p.n.e., a południową w roku 121 p.n.e.
 • Gallia cisalpina o Gallia Citeriore è il nome conferito dai Romani in età repubblicana ai territori dell'Italia settentrionale compresi tra il fiume Adige a Levante, le Alpi a Ponente e a Settentrione e il Rubicone a Meridione. Il Po divideva la regione in Gallia Transpadana e Gallia Cispadana.
 • Předalpská Galie (latinsky: Gallia Cisalpina) bylo římské pojmenování oblasti (v letech 203 až 43/42 př. n. l. římské provincie), zahrnující území dnešní severní Itálie při řece Pádu ohraničené horskými masívy Alp a Apenin. V současnosti zde existují tyto italské regiony: Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Ligurie, Lombardie, Piemont, Trentino-Alto Adige a Benátsko.
 • Gallia cisalpina oder Gallia citerior (deutsch „Gallien diesseits der Alpen“ oder „diesseitiges Gallien“) war von 203 bis 41 v. Chr. eine Provinz des römischen Reiches und wurde danach fester Bestandteil des italischen Kernlandes. Nach modernen geographischen Begriffen umfasste die Gallia cisalpina in etwa das heutige Norditalien und kroatische Istrien (Histria).Da das Gebiet seit dem 5. Jahrhundert v. Chr.
 • Цизальпийская Галлия (лат. Gallia Cisalpina) — провинция Римской республики с центром в Медиолане, заключенная между Альпами, Макрой, Апеннинами и Рубиконом. Также именовалась Ближней Галлией (лат. Gallia Citerior) или Галлия Тогата (лат. Gallia Togata), поскольку её жители, как и римляне, носили тоги, в отличие от других галлов.К 222 до н. э. территория римского государства расширилась на север вплоть до реки Пад.
 • Cisalpine Galya (Latince: Gallia Cisalpina, "Alpler'in bu tarafındanki Galya" anlamına gelir.) Günümüzde İtalya topraklarında bulunan (Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardiya, Piedmont, Trentino-Alto Adige/Güney Tirol ve Veneto da dahil) ve antik dönemde Kuzey İtalya'daki bir coğrafi bölgeye karşılık gelen, sonradan Roma Cumhuriyeti döneminde eyalet yapılan Kelt nüfusunun çoğunlukta olduğu bölge.
 • Gallia Cisalpina was een provincie van de Romeinse Republiek. Het besloeg ongeveer heel Noord-Italië: bij benadering het gebied ten noorden van de denkbeeldige lijn La Spezia-Rimini.De naam "Gallia Cisalpina" wil zoveel zeggen als "Het Gallië aan deze kant (vanuit het gezichtspunt van Rome) van de Alpen". Van oorsprong was het dan ook bewoond door de Galliërs. De Galliërs waren volgens de Romeinse opvatting barbaren en als zodanig dus ook geen inwoners van het Romeinse Rijk.
 • Цизалпийска Галия (лат. Gallia Cisalpina) е провинция на Римската република, намираща се на територията на днешна Италия. Буквално означава Отсамалпийска Галия. Обхваща частта от Галия, която се намира на Апенинския полуостров и е отделена от останалите галски земи от Алпите. Южна граница на провинцията била река Рубикон, която Юлий Цезар преминава през 49 пр.н.е.
 • Cisalpine Gaul (Gallia Cisalpina), also called Gallia Citerior or Gallia Togata, was the part of Northern Italy inhabited by Celts (Gauls) since the 4th century BC. Conquered by the Roman Republic in the 220s BC, it was a Roman province from c. 81 BC until 42 BC, when it was merged into Roman Italy.
 • Galia Zisalpinoa Antzinatean Europako mendebaldean egon zen Galia eskualdeko zati bat izan zen. Galiak, gaur egun Frantzia, Belgika, Italia, mendebaldeko Suitza, eta Herbehereetako zein Alemaniako zatiak hartzen zituen.Erromatarrek, edozein modutan ere, kokapen geografikoaren arabera Galia bat baino gehiago bereizten zituzten: hasierako bereizketa nagusian, Italia iparraldeko eremutik Alpe mendietara arte (igaro gabe), Galia Zisalpinoa zen; eta Alpeetatik beste aldera, Galia Transalpinoa zen.
 • Gallia Cisalpina egyike volt a római provinciáknak a Római Birodalomban. Nagyjából a mai Észak-Olaszország területén feküdt. A latin elnevezés jelentése: az a Gallia, amely az Alpokon innen van. Néha Provincia Ariminum-ként is említik. Gallia Transpadana azt a részét jelölte a provinciának, amely az Alpok és a Pó folyó közt helyezkedett el. A provinciát Mutinából (a mai Modena) kormányozták. (I. e.
rdfs:label
 • Gaule cisalpine
 • Cisalpina Galya
 • Cisalpine Gaul
 • Galia Cisalpina
 • Galia Przedalpejska
 • Galia Zisalpinoa
 • Gallia Cisalpina
 • Gallia Cisalpina
 • Gallia cisalpina
 • Gallia cisalpina
 • Gàl·lia Cisalpina
 • Gália Cisalpina
 • Předalpská Galie
 • Цизальпийская Галлия (римская провинция)
 • Цизалпийска Галия
 • ガリア・キサルピナ
 • 갈리아 키살피나
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:place of
is dbpedia-owl:spokenIn of
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:combattants of
is prop-fr:lieu of
is prop-fr:région of
is foaf:primaryTopic of