Les Garamantes sont un ancien peuple de berbères lybiens situé entre la Libye et l'Atlas plus particulièrement autour des oasis de Germa (nom moderne de leur capitale, Garama) et de Mourzouk. Leur nom signifierait « les gens de la cité ». Ils faisaient partie de cet ensemble de populations à peau foncée qui se distinguent des populations soudanaises et méditerranéennes. Il est probable qu'ils nomadisaient encore plus au Sud, jusqu'au lac Tchad, au fleuve Niger et la région de Gao.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Les Garamantes sont un ancien peuple de berbères lybiens situé entre la Libye et l'Atlas plus particulièrement autour des oasis de Germa (nom moderne de leur capitale, Garama) et de Mourzouk. Leur nom signifierait « les gens de la cité ». Ils faisaient partie de cet ensemble de populations à peau foncée qui se distinguent des populations soudanaises et méditerranéennes. Il est probable qu'ils nomadisaient encore plus au Sud, jusqu'au lac Tchad, au fleuve Niger et la région de Gao. Ce royaume a existé de 500 av. J.-C. à 600.
 • Los Garamantes (probablemente del bereber: igherman, ciudades) fueron un antiguo pueblo sedentario de África del Norte que desarrolló complejos sistemas de irrigación y fundó un próspero reino bereber en la actual región libia del Fezán. Representaron un importante poder local entre el siglo VI a. C. y el VIII d. C.
 • Die Garamanten waren ein im Fessan ansässiges antikes Volk der Berber. Sie besiedelten spätestens seit dem 5. Jahrhundert v. Chr., eventuell sogar seit dem 9. Jahrhundert v. Chr. das Innere Libyens im heutigen Fessan um die Hauptorte Zinchecra und Garama (Djerma nördlich von Murzuk). Durch die Pferdezucht und die Nutzung von Streitwagen konnten sie die umliegenden Völker unterwerfen. Von den Garamanten existieren auch Felszeichnungen in der Sahara.
 • Els garamants foren una nació del Sàhara de llengua berber que vivia a l'est dels getuls, a l'oest del Nil, i al sud de Líbia. El nom de garamants s'aplicava en general a totes les tribus líbies orientals.El límit entre getuls i garamants se situa al riu Bagradas i a la muntanya Usargala. Es considerava antigament que els seus límits al sud i a l'est eren el llac Nuba i les valls del riu Gir fins a les muntanyes anomenades Garamantica Pharanx. Però en realitat el poble vivia al Fezzan (antigament Phazania o Fazània) les muntanyes occidentals del qual, Warira, podrien ser les muntanyes Usargala dels antics.No hi ha gaire documentació sobre els garamants fora de les fonts gregues i romanes, però queden moltes restes arqueològiques, en gran part encara no excavades. Una altra font d'informació important són les pintures rupestres, moltes de les quals són anteriors a la fundació del regne dels garamants.Heròdot esmenta als garamants i els situa al sud dels nasamons, a l'est dels makes (macae) i diu que els oasis anaven d'Augila al país dels atarantes o atarants (a l'oest) i d'Augila a Zuila (a l'est) i cap al nord fins al país dels lotofags (la costa de Sirte). Heròdot esmenta els negres del sud que vivien en coves (a les muntanyes del Tibesti).El nom els fou donat pels grecs i deriva de la seva capital Garama (moderna Germa o Djerma a uns 150 a l'oest de Sebha). Ja eren un poder local vers el 500 aC quan Heròdot els descriu com un poble ramader i que capturava esclaus negres; gràcies a les nombroses pintures i gravats a les roques es coneix alguna cosa de la seva vida anterior a l'eclosió del regne. Les excavacions han posat a la llum alguns aspectes de la seva vida. Així se sap que la seva primera capital fou Zinchecra, no gaire lluny de Garama, que ha estat excavada. Se sap que tenien vuit ciutats principals, de les quals tres ja han estat excavades, i tenien també un gran nombre d'establiments menors. Garama tenia una població d'uns quatre mil habitants i altres sis mil vivien a pobles de les rodalies. El poble era essencialment granger i mercader però demostraren uns grans coneixements d'enginyeria amb l'aprofitament de les aigües subterrànies. La seva religió era influïda per la dels egipcis, i alguns nobles s'enterraven en petites piràmides, i també s'ha trobat alguna mòmia que indicaria una tradició de momificació. L'escriptura utilitzada era la libicoberber. Menjaven raïm, figues, civada i blat i comerciaven amb el blat, la sal i esclaus, a canvi de vi, oli d'oliva, oli per als llums, i parament de taula (principalment amb els romans). Les restes trobades fins ara inclouen nombroses tombes, fortins i cementiris, però la troballa principal és la sèrie de túnels subterranis i conductes que permetien aprofitar l'aigua del subsòl, sistema que fou construït principalment en un període entre vers el 200 aC i el 200 dC; aquests túnels o qanats, coneguts pels berbers com foggares van permetre una gran expansió de l'agricultura, però va caldre la utilització massiva d'esclaus tant per a la construcció com per al manteniment.Els romans van tenir freqüents contactes comercials amb els garamants però no els consideraven prou civilitzats. A Garama s'han trobat uns banys romans, la qual cosa indicaria o bé la presència d'una colònia nombrosa o que els garamants, almenys a certs nivells, eren prou civilitzats. El romà Maternus va acompanyar un rei garamant en una expedició militar que va durar quatre mesos, fins al sud del Txad i al nord de Nigèria. En aquesta època ja tenien algunes armes de guerra, les quals Heròdot, al segle V, esmenta que no coneixien. Tot i així mai no van dependre de Roma.Tàcit esmenta que havien atacat alguns establiments de la costa. Plini el Vell també diu que el segle I aC van atacar els establiments romans a la zona costanera del nord d'Àfrica. Luci Corneli Balb Gadità va fer una expedició contra ells i va ocupar 15 ciutats el 19 aC, però això no els va impedir després ajudar Tacfarines. El 70 van ajudar la ciutat d'Oea (Trípoli) a assetjar i saquejar Leptis Magna, i a això va seguir una nova expedició romana el mateix any 70 que els va obligar a establir relacions oficials amb Roma, i esdevingueren un estat client, però la situació es va extingir al segle III amb l'inici de la decadència imperial.Vers el 400 les condicions climàtiques van empitjorar. La zona del sud de Líbia, llavors ben cultivada, va acabar essent un desert i les aigües subterrànies s'esgotaven i no es recuperaven o almenys no ho feien prou ràpidament. El regne es va fragmentar i el regne de Ghana, a l'oest, va agafar el relleu en el comerç. Encara el 569 s'esmenta un tractat de pau entre el regne dels Garamants i Bizanci en el qual el regne acceptava el cristianisme. El 642 els àrabs van arribar a Garama. El 668 un rei dels garamants, cristià, fou empresonat pels musulmans i el regne va desaparèixer.Són probablement els ancestres dels tuaregs.
 • I Garamanti (in latino e greco Garamantes), erano una popolazione di lingua berbera che abitava nel Sahara. Fondarono un regno nella regione del Fezzan (nell'attuale Libia) e costituirono una potenza regionale nel Sahara all'incirca tra il 500 a.C. e il 500 d.C.Non si dispone di molte informazioni relative ai Garamanti. Lo stesso nome con cui essi si designavano ci è giunto attraverso la forma grecizzata Garamantes, adottata in seguito anche dai Romani.Si tratta probabilmente di un nome derivato da quello di Garama, la loro capitale, citata da Plinio il vecchio (V, 36) e da Tolomeo (IV, 6, 12), e corrispondente all'attuale Germa (circa 150 km ad ovest della città di Sebha). La maggior parte delle nostre conoscenze proviene da fonti greche e latine, nonché da recenti scavi archeologici nella regione, anche se vaste zone ricche di ruderi rimangono ancora da scavare. Un'altra importante fonte di informazione sono le numerose iscrizioni rupestri, molte delle quali dipinte prima dell'ascesa del loro regno.
 • Гараманты (греч. Γαράμαντες) — древний народ Сахары. Впервые упоминаются Геродотом (около 500 г. до н. э.) как «очень великий народ» (судя по археологическим данным, их государство возникло намного ранее, в конце II тыс. до н. э.). Имели европеоидный облик.
 • The Garamantes (possibly from the Berber igherman / iɣerman, meaning: "cities" in modern Berber; or possibly from igerramen meaning "saints, holy/sacred people" in modern Berber) were a Saharan Berber people in ancient southwestern Libya who developed an advanced civilization. They used an elaborate underground irrigation system, and founded prosperous Berber kingdoms or city-states in the Fezzan area of modern-day Libya, in the Sahara desert. They were a local power in the Sahara between 500 BC and 700 AD.There is little textual information about the Garamantes. Even the name Garamantes was a Greek name which the Romans later adopted. Available information comes mainly from Greek and Roman sources, as well as archaeological excavations in the area, though large areas in ruins remain unexcavated. Another important source of information is the abundant rock art, which often depicts life prior to the rise of the realm.
 • Os garamantes (possivelmente da língua berbere "igherman", com o significado de "cidades") foram um povo do deserto do Saara que empregou um elaborado sistema subterrâneo de irrigação, e fundou um próspero reino berbere na região de Fezã, atuais Tunísia e Líbia. Constituíram-se num poder regional entre 500 a.C.e 700 d.C.A informação documental a seu respeito é escassa. Até mesmo o nome "garamantes" foi o nome grego que os romanos posteriormente adotaram. A informação disponível provém, principalmente, de fontes gregas e romanas, assim como de escavações arqueológicas na região, embora extensas áreas de ruínas ainda permaneçam por escavar. Uma outra importante fonte de informações tem sido a abundante arte rupestre, muita da qual aborda a vida antes da ascensão do reino.
 • Гарамантите (на гръцки: Γαράμαντες) са древен народ от берберски произход, населявал северната част на Африка, или по-точно пустинята Сахара. Те се появяват там през 3-тото хилядолетие пр.н.е. и се установяват по крайбрежието на днешна Либия. Постепенно изтласкват местното чернокожо население на юг и налагат контрол над Сахара. Те са могъща цивилизация, технологически развита в периода 500 г. пр.н.е. - 500 г.Много малко се знае за тях. Не е известно дори как са се наричали самите те. Името гараманти им е дадено от древните гърци и после възприето от древните римляни. те са завлядяни от римляните и окончателно асимилирани по-късно от арабите.
 • Garamanten is de Griekse naam van een Berbers volk in het zuidwesten van het huidige Libië. De naam betekent simpelweg mensen van Garama. Van 500 v.Chr. tot 600 n.Chr. hadden zij een eigen koninkrijk in het zuiden van Libië, met Garama als hoofdstad. Zij worden beschouwd als de voorouders van de Touareg.De Garamanten woonden langs een drietal rivierdalen in de Fezzan, het zuidwestelijk deel van Libië. Hun hoofdstad Garama is geïdentificeerd bij het huidige Germa, waar ook de (veronderstelde) koninklijke graven zijn gevonden. Hoewel er vroeger vanuit werd gegaan dat zij hoofdzakelijk nomaden waren, hebben recente opgravingen het tegendeel bewezen. De Garamanten bleken zich al vroeg te hebben gevestigd in steden en dorpen en maakten gebruik van een complex ondergronds irrigatiesysteem. Het gebied was ten tijde van hun opkomst nog niet zo ver aangetast door verwoestijning en kon door creatieve bewerkingen gebruikt worden voor teelt. Herodotus beschreef ze als 'een groots en rijk volk'. Bekend is dat zij aan het begin van de 1e millennium v. Chr. het zuiden van het huidige Libië binnen kwamen. Met de versterkende verwoestijning, trok dit volk niet weg, maar bleef in het gebied wonen. Met behulp van ingewikkelde irrigatiesystemen konden zij water uit ondergrondse bronnen gebruiken voor het besproeien van hun land. Langzaam ontwikkelde zich een eigen cultuur. Zij hadden ogenschijnlijk een sterk en georganiseerd leger, waarmee zij hun buren gemakkelijk konden onderwerpen. Volgens Herodotus gebruikten zij strijdwagens die zij aan vier paarden vastbonden en waren zij het die dit gebruik hadden geleerd aan de oude Grieken. Zij controleerden de handel tussen Punisch (later Romeinse) Tripolitana, en de bewoners van het gebied rond het Tsjaadmeer. Voor het bewerken van het land gebruikten zij slaven. Het koninkrijk kende zijn hoogtepunt in de 2e eeuw n.Chr., toen het volk één van de belangrijkste handelspartners was van Rome. Met het uiteenvallen van het Romeinse Rijk in de 5e eeuw en de uitputting van ondergrondse waterbronnen, zette een lange periode van stagnatie in. Byzantijnse documenten schrijven hoe de koning van de Garamanten in 569 het christelijk geloof had aangenomen. Het laatste wat vernomen wordt van de beschaving is een islamitisch document uit 668, waarin beschreven wordt hoe de Garamantse koning in boeien werd afgevoerd.Bekend is dat zij ten minste acht grotere steden hadden, met ieder maximaal 10.000 inwoners. Opgravingen hebben bijzondere vondsten opgeleverd. In Germa alleen al zijn duizenden, piramide-achtige graven gevonden en bijzonder zijn de vele muurtekeningen en -teksten. Veel archeologische plekken zijn nog onbezocht.
 • A garamantészek vagy garamantok ókori berber törzs voltak. Belső-Líbia déli területén éltek a mai Tibboszban, Szudán és Bornu egy részében egészen Dárfúrig. Részint földművelésből és állattenyésztésből (pl. marhatenyésztés), részint kereskedelemből éltek. Kifinomult földalatti öntözőrendszert építettek. Fővárosuk Garama, a mai Jarmah helyén állt. Háborúikban négylovas hadi szekeret alkalmaztak.A görögök – Hérodotosz – az i. e. 5. században tudtak a létezésükről, bár már az i. e. 9. században azon a területen éltek. A rómaiak Lucius Cornelius Balbus hadjárata (Kr. e. 19) és Tacfarinas felkelése kapcsán kerültek érintkezésbe velük. Livius, Tacitus és Sztrabón is említi őket. Államuk helyi nagyhatalom volt az 5. századig.Régészeti bizonyítékok szerint városaikban fórum, piac és szórakozóhelyek is voltak. Sokan úgy gondolják, hogy a líbiai sziklarajzok tőlük származnak. Ellenőrizték a szaharai karavánutakat; a só, a rabszolgák és az arany Egyiptomból és a szub-Szaharai Afrikából ide áramlott. A birodalom a fejlett vízgazdálkodásnak köszönhette fennmaradását, amit a garamantok a föld alatti vízkészletek csatornázásával oldottak meg. Földfelszíni vízkészleteik nem voltak. A régészek nagy számú föld alatti csatornát tártak fel, ezek neve: foggara.A föld alatti vízkészletek túlzott használata miatt a víz elfogyott és a birodalom az 5. században összeomlott.Sokan úgy gondolják, hogy a garamantok, vagy garamantészek utódait a mai tuaregekben kell keresni. Mivel a garamantok szekereket használtak, a tuaregek területén fellelhető sziklarajzokon is vannak ilyen szekerek. Ennek viszont egyetlen szépséghibája van, mégpedig az, hogy a garamantok földjén látható rajzokon négylovasak a szekerek, ezzel szemben a tuaregeknél csak kétlovas szekerek láthatóak.
 • Garamantowie – północnoafrykański lud berberyjski wywodzący się prawdopodobnie z południowej Libii, żyjący w okresie od około V w. p.n.e. do 2 poł. VII w. n.e. na obszarach dzisiejszej Sahary, na ziemiach zwanych obecnie Fazzan. Garamantowie byli przodkami współczesnego ludu Tuaregów, żyjącego na tych samych terenach.
 • Garamantlar, ilkçağda Fizan'da yaşamış Berberi halkın adıdır. Garamantların M.Ö. 5. yüzyılda bugünkü Libya'ya yerleştikleri sanılmaktadır. Sahra Çölü Ticaret Yolu, zamanında bu halkın denetimindeydi. Bu ticaret yolu vesilesi ile özellikle Roma İmparatorluğu ile fildişi, süslü taşlar ve tuz karşılığı lüks olan eşyalar takas edilirdi. Bugün Libya'nın iç kesimlerinde Garamantlar döneminden kalma duvar resimlerine ve yazılarına rastlanmıştır. Bu yazılar günümüzde Berberiler ve Tuaregler tarafından kullanılan Tifinagh yazılarıdır.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 631293 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 7190 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 61 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 110042311 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • Les Garamantes sont un ancien peuple de berbères lybiens situé entre la Libye et l'Atlas plus particulièrement autour des oasis de Germa (nom moderne de leur capitale, Garama) et de Mourzouk. Leur nom signifierait « les gens de la cité ». Ils faisaient partie de cet ensemble de populations à peau foncée qui se distinguent des populations soudanaises et méditerranéennes. Il est probable qu'ils nomadisaient encore plus au Sud, jusqu'au lac Tchad, au fleuve Niger et la région de Gao.
 • Los Garamantes (probablemente del bereber: igherman, ciudades) fueron un antiguo pueblo sedentario de África del Norte que desarrolló complejos sistemas de irrigación y fundó un próspero reino bereber en la actual región libia del Fezán. Representaron un importante poder local entre el siglo VI a. C. y el VIII d. C.
 • Die Garamanten waren ein im Fessan ansässiges antikes Volk der Berber. Sie besiedelten spätestens seit dem 5. Jahrhundert v. Chr., eventuell sogar seit dem 9. Jahrhundert v. Chr. das Innere Libyens im heutigen Fessan um die Hauptorte Zinchecra und Garama (Djerma nördlich von Murzuk). Durch die Pferdezucht und die Nutzung von Streitwagen konnten sie die umliegenden Völker unterwerfen. Von den Garamanten existieren auch Felszeichnungen in der Sahara.
 • Гараманты (греч. Γαράμαντες) — древний народ Сахары. Впервые упоминаются Геродотом (около 500 г. до н. э.) как «очень великий народ» (судя по археологическим данным, их государство возникло намного ранее, в конце II тыс. до н. э.). Имели европеоидный облик.
 • Garamantowie – północnoafrykański lud berberyjski wywodzący się prawdopodobnie z południowej Libii, żyjący w okresie od około V w. p.n.e. do 2 poł. VII w. n.e. na obszarach dzisiejszej Sahary, na ziemiach zwanych obecnie Fazzan. Garamantowie byli przodkami współczesnego ludu Tuaregów, żyjącego na tych samych terenach.
 • Garamantlar, ilkçağda Fizan'da yaşamış Berberi halkın adıdır. Garamantların M.Ö. 5. yüzyılda bugünkü Libya'ya yerleştikleri sanılmaktadır. Sahra Çölü Ticaret Yolu, zamanında bu halkın denetimindeydi. Bu ticaret yolu vesilesi ile özellikle Roma İmparatorluğu ile fildişi, süslü taşlar ve tuz karşılığı lüks olan eşyalar takas edilirdi. Bugün Libya'nın iç kesimlerinde Garamantlar döneminden kalma duvar resimlerine ve yazılarına rastlanmıştır.
 • Os garamantes (possivelmente da língua berbere "igherman", com o significado de "cidades") foram um povo do deserto do Saara que empregou um elaborado sistema subterrâneo de irrigação, e fundou um próspero reino berbere na região de Fezã, atuais Tunísia e Líbia. Constituíram-se num poder regional entre 500 a.C.e 700 d.C.A informação documental a seu respeito é escassa. Até mesmo o nome "garamantes" foi o nome grego que os romanos posteriormente adotaram.
 • Гарамантите (на гръцки: Γαράμαντες) са древен народ от берберски произход, населявал северната част на Африка, или по-точно пустинята Сахара. Те се появяват там през 3-тото хилядолетие пр.н.е. и се установяват по крайбрежието на днешна Либия. Постепенно изтласкват местното чернокожо население на юг и налагат контрол над Сахара. Те са могъща цивилизация, технологически развита в периода 500 г. пр.н.е. - 500 г.Много малко се знае за тях. Не е известно дори как са се наричали самите те.
 • Garamanten is de Griekse naam van een Berbers volk in het zuidwesten van het huidige Libië. De naam betekent simpelweg mensen van Garama. Van 500 v.Chr. tot 600 n.Chr. hadden zij een eigen koninkrijk in het zuiden van Libië, met Garama als hoofdstad. Zij worden beschouwd als de voorouders van de Touareg.De Garamanten woonden langs een drietal rivierdalen in de Fezzan, het zuidwestelijk deel van Libië.
 • A garamantészek vagy garamantok ókori berber törzs voltak. Belső-Líbia déli területén éltek a mai Tibboszban, Szudán és Bornu egy részében egészen Dárfúrig. Részint földművelésből és állattenyésztésből (pl. marhatenyésztés), részint kereskedelemből éltek. Kifinomult földalatti öntözőrendszert építettek. Fővárosuk Garama, a mai Jarmah helyén állt. Háborúikban négylovas hadi szekeret alkalmaztak.A görögök – Hérodotosz – az i. e. 5. században tudtak a létezésükről, bár már az i. e. 9.
 • The Garamantes (possibly from the Berber igherman / iɣerman, meaning: "cities" in modern Berber; or possibly from igerramen meaning "saints, holy/sacred people" in modern Berber) were a Saharan Berber people in ancient southwestern Libya who developed an advanced civilization. They used an elaborate underground irrigation system, and founded prosperous Berber kingdoms or city-states in the Fezzan area of modern-day Libya, in the Sahara desert.
 • I Garamanti (in latino e greco Garamantes), erano una popolazione di lingua berbera che abitava nel Sahara. Fondarono un regno nella regione del Fezzan (nell'attuale Libia) e costituirono una potenza regionale nel Sahara all'incirca tra il 500 a.C. e il 500 d.C.Non si dispone di molte informazioni relative ai Garamanti.
 • Els garamants foren una nació del Sàhara de llengua berber que vivia a l'est dels getuls, a l'oest del Nil, i al sud de Líbia. El nom de garamants s'aplicava en general a totes les tribus líbies orientals.El límit entre getuls i garamants se situa al riu Bagradas i a la muntanya Usargala. Es considerava antigament que els seus límits al sud i a l'est eren el llac Nuba i les valls del riu Gir fins a les muntanyes anomenades Garamantica Pharanx.
rdfs:label
 • Garamantes
 • Garamanten
 • Garamanten
 • Garamantes
 • Garamantes
 • Garamantes
 • Garamanti
 • Garamantlar
 • Garamantowie
 • Garamants
 • Garamantészek
 • Гараманти
 • Гараманты
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of