La Galatie est une région historique d'Anatolie (autour de l'actuelle Ankara), dont le nom vient de Gaulois (en grec Galates), peuple celte qui, dans l'Antiquité, après 279 avant Jésus-Christ y a migré.Géographiquement, elle est délimitée par le royaume du Pont et la Paphlagonie au nord, la Cappadoce à l'est, le royaume de Pergame au sud et la Bithynie à l'ouest.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • La Galatie est une région historique d'Anatolie (autour de l'actuelle Ankara), dont le nom vient de Gaulois (en grec Galates), peuple celte qui, dans l'Antiquité, après 279 avant Jésus-Christ y a migré.Géographiquement, elle est délimitée par le royaume du Pont et la Paphlagonie au nord, la Cappadoce à l'est, le royaume de Pergame au sud et la Bithynie à l'ouest.
 • Galatia vagy Gallograecia (görögül: Galatia, Gallogaicia) ókori Anatóliai ország a mai Törökország területén. Nevét lakóiról, a kelta galatákról kapta, akik i. e. 278-ban a Balkán területére szervezett kelta hadjáratok részeként átkeltek a mai Boszporuszon, majd végigdúlták Anatóliát.
 • Ancient Galatia (/ɡəˈleɪʃə/; Greek: Γαλατία) was an area in the highlands of central Anatolia (Ankara, Çorum, Yozgat Province) in modern Turkey. Galatia was named for the immigrant Gauls from Thrace (cf. Tylis), who settled here and became its ruling caste in the 3rd century BC, following the Gallic invasion of the Balkans in 279 BC. It has been called the "Gallia" of the East, Roman writers calling its inhabitants Galli (Gauls or Celts).
 • Galazia Asia Txikiko eskualde bat izan zen, egungo Turkian zegoena. K. a. III. mendearen hasieran zenbait galiar tribu bertan lekukotu zirenez, eskualdeak bere izena hartu zuen eta bertokoek galaziarrak. Bere hizkuntza zuten, galaziera hain zuzen ere.Bere hiri nagusienak Bluzium, Drinametos, Minizus, Lagania eta Anzira izan ziren.
 • Galácia (em grego: Γαλατία) era o nome de uma região da Anatólia central que abrangia a região de Ankara e Çorum, na província de Yozgat da moderna Turquia. Ela recebeu este nome por causa dos imigrantes gauleses vindos da Trácia que se assentaram ali e formaram a classe dominante do século III a.C. em diante, logo depois da invasão gaulesa dos Balcãs em 279 a.C. Ela já foi chamada de "Gália" do oriente e os escritores romanos chamavam seus habitantes de galli ("gaulês" ou "celta").
 • 고대 갈라디아는 현재 터키의 중앙 아나톨리아 고지대 지역이다. 갈라디아는 고대 소아시아의 영역으로 트라키아(툴리스에 세워진 켈트족의 단명 왕국 참조)에서 이주해 온 갈리아의 (Gauls) 이름을 따라서 명명되었다. 그들는 지금의 터키 중부 고원지대에 정착하고 기원전 3세기에는 그 지배 계급이 되었다. 그곳은 동쪽의 갈리아라 불리어 왔으며 로마 작가들은 그 주민을 '갈리'라 불렀다.
 • Galatlar MÖ 280-274 yıllarında Balkanlar ve Batı Anadolu'da yaşadıktan sonra Orta Anadolu'da Ankara ve Çorum, Yozgat yöresine yerleşen Orta Avrupa kökenli Kelt kavimine mensup Galyalılara Yunanlıların ve Romalıların verdiği ad. Galatların yerleştiği bölgeye Antik Çağ'da Galatya adı verildi. Aşiret yapısına dayanan Galat krallıkları Roma İmparatorluğu'nun egemenliği altına girdikleri MÖ 1. yüzyıla kadar bu bölgede varlıklarını sürdürdüler. Orta Anadolu'da Galat dilinin MS 7. yüzyıla dek konuşulduğuna dair belirtiler vardır.
 • Galacja (gr. Galatike, łac. Gallograecia) – w starożytności kraina w centralnej Azji Mniejszej, położona wokół dzisiejszej Ankary, nazwana tak przez Rzymian od nazwy Galatów, przybyłego w ten rejon w III w. p.n.e. odłamu celtyckiej armii Brennusa, która splądrowała w roku 279 roku p.n.e. Macedonię, Tesalię i Epir. Po klęsce zadanej Celtom przez Antygona Gonatasa w bitwie pod Lizymachią część wojowników z rodzinami (ok. 20 tys. ludzi) przeprawiła się do Azji Mniejszej. W 275 roku p.n.e. Antioch I Soter, w wyniku zwycięskiej bitwy, zepchnął Galatów na tereny, na których powstała później Galacja.Celtycka Galacja nie miała jednolitej organizacji państwowej - tworzyły ją plemienne państewka Tektosagów, Tolistoagów i Trokmów. Napady Galatów na sąsiednie tereny zahamował w 240 roku p.n.e. król Pergamonu Attalos I. Słynne rzeźby przedstawiające pokonanych Galatów, znajdowały się na Wielkim Ołtarzu Zeusa. W 189 roku p.n.e. konsul Gnejusz Manliusz Wulso podporządkował Galatów Rzymowi. W wyniku kampanii Pompejusza w 64 roku p.n.e. Rzymianie stworzyli z Galacji satelickie państwo rządzone przez miejscową dynastię, a po jej wygaśnięciu prowincję rzymską (Oktawian August w 25 roku p.n.e). Pierwszym tetrarchą, który otrzymał od Rzymian tytuł królewski, był Dejotarus. Przez prawie 100 lat, do czasu podporządkowania sobie przez Rzym Pontu i Kapadocji, Galacja była prowincją graniczną. Później, jako prowincja wewnętrzna, graniczyła z Bitynią, Pontem, Kapadocją, Cylicją, Licją i Frygią. W 295 roku prowincja została podzielona na dwie części przez Dioklecjana. W okresie Cesarstwa Bizantyjskiego odzyskała polityczne znaczenie. W XI wieku Galacja została zdobyta przez Turków Seldżuckich, a w XIV wieku stała się częścią państwa osmańskiego.Około 49 roku misyjne podróże do Galacji odbył Paweł z Tarsu, autor Listu do Galatów.Język celtycki przetrwał w Galacji do ok. 400 roku.
 • Galacie (latinsky Galatia) byla ve starověku vnitrozemské území, rozkládající se v hornaté centrální Anatolii, které je dnes součástí Turecka. Keltové, pro něž Helénové užívali jména Galatové (Γαλάται, Galatai), se na počátku 3. století př. n. l. zmocnili východní poloviny Frýgie, kterou osídlili a vytvořili místní vládnoucí vrstvu. Tato oblast byla proto od oněch dob nazývána Galacií, případně „Galií Východu“.
 • Галатия или Галация (на латински: Galatia) се нарича през елинизма, римското и византийско време населяваната от келтите територия в Централна Анатолия с центрове Гордион и Анкира, днешна Анкара.Римската провинция Галатия по времето на Траян (117 г. сл.н.е.) се дели на териториите на три големи племена: Толистоаги Трокми Тектозаги, които се делят на четири частични групи.
 • Galatien bezeichnete in hellenistischer, römischer und byzantinischer Zeit eine von den keltischen Galatern bewohnte Landschaft in Zentralanatolien mit den Zentren Gordion und Ankyra (das heutige Ankara). Das Gebiet war bis weit ins 2. Jh. n. Chr. in die Territorien der drei Großstämme der Tolistobogier (auch Tolistoagier), Trokmer und Tektosagen gegliedert, die mit Pessinus im Westen, Tavium im Osten und Ankyra im Zentrum jeweils einen Hauptort besaßen und sich wiederum in jeweils vier Untergruppen einteilen ließen.
 • Galàcia fou el nom donat als territoris d'actuació dels gals (gàlates) a Anatòlia, més tard concretat a un territori delimitat del centre de l'Àsia Menor, i que fou una tetrarquia i després província romana.La Galàcia pròpia se situaria al sud de les muntanyes d'Olympus. A l'oest del país vivia la tribu dels tolistobois, amb la ciutat de Pessinus a la vora del riu Sangàrios. Altres ciutats del seu territori foren Tricomia, Vindia, Abrostola, Amorium, Tolosochorion (el nom recorda a Tolosa, d'on eren originaris els gals) i la colònia romana de Germe. El país d'aquesta tribu anava del riu Alander, afluent del Sangàrios, fins a aquest riu; tenia al nord Bitínia i Frígia Epicteta. Dins la tribu Plini esmenta els clans o subgrups dels voturis i els ambituis (tetrarquies).Els tectòsages vivien entre el Sangàrios i el Halis. La principal ciutat fou Ancyra (Ancira). Plini el Vell esmenta com a subgrup als teutobodicis (una tetrarquia). Tolomeu esmenta la petita ciutat de Corbeus, i Ammianus la ciutat d'Aspona.A l'est del Halis vivien els trocmis, i Estrabó diu que el seu país era el més fèrtil. La ciutat principal fou Tavia o Tavium. Al seu territori hi havia també Mithridatium, i Danala (seu d'una entrevista entre Gneu Pompeu i Lúcul, abans que aquest darrer donés el comandament a Pompeu en les Guerres Mitridàtiques).Les tres tribus tenien les seves divisions o tetrarquies, quatre cada una o sigui en total dotze, algunes ja esmentades i altres no associades a cap tribu com la dels tosiopis, esmentats per Plutarc. Les tetrarquies eren territoris d'un grup o clan amb un tetrarca al seu davant, assistit per un jutge i un general i per dos tinents-generals (lloctinents del general). El consell general de les tetrarquies era un cos de 300 homes que es reunia a Drynaemetum, i tenia poders judicials pels casos d'assassinat i podien escoltar altres casos. Progressivament el poder va passar a un cap per cada tribu i finalment a un cap únic, que recaigué en la persona de Deiotarus (que estava casat amb una dona grega de nom Estratonice) al que va succeir Amyntas, mentre un altre Deiotarus, fill del primer també va obtenir altres territoris.Els gals van adoptar primer el llenguatge i els costums frigis i després es van hel·lenitzar i ja parlaven grec al temps de Cèsar August si bé sembla que el poble mai va deixar la seva llengua que encara era parlada al segle IV dC (Sant Jerònim diu que era semblant al gal (llengua) dels Treviris de Treves). Per utilitzar força el grec, almenys les elits, als gàlates o gals se'ls anomenà també al començament de l'Imperi Romà com a Galogrecs i al país Galogrècia.
 • Galatia of Galatië was in de oudheid een streek in Centraal-Anatolië.Galatia werd bewoond door de Galaten. Dit volk stamt af van de Kelten die in de 3e eeuw v. Chr. onder leiding van Brennus Macedonië binnenvielen. De Galaten kwamen om Nicomedes I van Bithynia te helpen in de strijd tegen zijn broer. De Galaten vestigden zich onder meer in het oostelijke gedeelte van Phrygia.In 25 v.Chr. werd Galatië, het gebied van de Galaten in Klein-Azië, ingelijfd bij het Imperium Romanum, als onderdeel van de aan Augustus toegekende provincia Galatia, en werd bestuurd door een legatus Augusti pro praetore, die te Ancyra resideerde.De apostel Paulus kwam volgens het Nieuwe Testament in de eerste eeuw na Christus naar Galatia om daar te vertellen over het leven van Christus. In zowel Handelingen, Timotheüs 2 en de Galaten wordt hiernaar verwezen.
 • La Galazia era un'antica regione dell'Anatolia centrale, oggi parte della Turchia. Confinava a nord con la Bitinia e la Paflagonia, a est con il Ponto, a sud con la Licaonia e la Cappadocia e a ovest con quel che rimaneva della Frigia (dato che, in realtà, la Galazia coincideva con la Frigia orientale, poi invasa dai Galati). La maggiore città della Galazia che assurse ad un certo punto al ruolo di capitale, l'antica Ancyra, è la città che oggi è chiamata Ankara, la capitale dell'odierna Turchia. La regione prese il nome dai Galati, una tribù celtica che vi si era stabilita nel III secolo a.C. proveniente dalla Tracia e precedentemente da una zona dell'alto Danubio. La Galazia era nota anche come "la Gallia dell'est" e i suoi abitanti erano chiamati "Galli" dagli antichi romani. In passato, i Galati sono stati considerati un misto di Galli e Greci, tanto che alcuni autori rinascimentali (tra cui Bacone) li definirono Gallo-greci.
 • ガラティアまたはガラテヤ(Galatia)とはアナトリア(現代のトルコ共和国)中央部を指す古代の地方名および王国名。現在では新約聖書の『ガラテヤの信徒への手紙』で知られる。アンキュラ(現在トルコの首都アンカラ)を首都とし、北はビティニアとパフラゴニア 、東はポントゥス、南はリュカオニアとカッパドキア、西はフリュギアに接する。フリュギア東部とともに、ヨーロッパから侵入したガリア人(ガラティア人)に支配され、ガラティアの名もガリア人にちなむ。彼らは紀元前3世紀に支配者になった。
 • Galacia es una antigua región del Asia Menor (actualmente Turquía) donde asentaron algunas tribus migratorias de galos procedentes de las tierras germanas a principios del siglo III a. C. La región tomó su nombre de estos galos y sus habitantes se llamaron gálatas.
 • Галатия (лат. Galatia) — страна в центральной области возвышенности Анатолии (современная Турция). Галатия граничила на севере с Вифинией и Пафлагонией, на востоке с Понтом, на юге с Ликаонией и Каппадокией и на западе с разваливающейся Фригией, восточная часть которой захвачена галатами. Анкара, современная столица Турции, принадлежала Галатии.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 73683 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 8152 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 127 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 109004869 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • La Galatie est une région historique d'Anatolie (autour de l'actuelle Ankara), dont le nom vient de Gaulois (en grec Galates), peuple celte qui, dans l'Antiquité, après 279 avant Jésus-Christ y a migré.Géographiquement, elle est délimitée par le royaume du Pont et la Paphlagonie au nord, la Cappadoce à l'est, le royaume de Pergame au sud et la Bithynie à l'ouest.
 • Galatia vagy Gallograecia (görögül: Galatia, Gallogaicia) ókori Anatóliai ország a mai Törökország területén. Nevét lakóiról, a kelta galatákról kapta, akik i. e. 278-ban a Balkán területére szervezett kelta hadjáratok részeként átkeltek a mai Boszporuszon, majd végigdúlták Anatóliát.
 • Ancient Galatia (/ɡəˈleɪʃə/; Greek: Γαλατία) was an area in the highlands of central Anatolia (Ankara, Çorum, Yozgat Province) in modern Turkey. Galatia was named for the immigrant Gauls from Thrace (cf. Tylis), who settled here and became its ruling caste in the 3rd century BC, following the Gallic invasion of the Balkans in 279 BC. It has been called the "Gallia" of the East, Roman writers calling its inhabitants Galli (Gauls or Celts).
 • Galazia Asia Txikiko eskualde bat izan zen, egungo Turkian zegoena. K. a. III. mendearen hasieran zenbait galiar tribu bertan lekukotu zirenez, eskualdeak bere izena hartu zuen eta bertokoek galaziarrak. Bere hizkuntza zuten, galaziera hain zuzen ere.Bere hiri nagusienak Bluzium, Drinametos, Minizus, Lagania eta Anzira izan ziren.
 • Galácia (em grego: Γαλατία) era o nome de uma região da Anatólia central que abrangia a região de Ankara e Çorum, na província de Yozgat da moderna Turquia. Ela recebeu este nome por causa dos imigrantes gauleses vindos da Trácia que se assentaram ali e formaram a classe dominante do século III a.C. em diante, logo depois da invasão gaulesa dos Balcãs em 279 a.C. Ela já foi chamada de "Gália" do oriente e os escritores romanos chamavam seus habitantes de galli ("gaulês" ou "celta").
 • 고대 갈라디아는 현재 터키의 중앙 아나톨리아 고지대 지역이다. 갈라디아는 고대 소아시아의 영역으로 트라키아(툴리스에 세워진 켈트족의 단명 왕국 참조)에서 이주해 온 갈리아의 (Gauls) 이름을 따라서 명명되었다. 그들는 지금의 터키 중부 고원지대에 정착하고 기원전 3세기에는 그 지배 계급이 되었다. 그곳은 동쪽의 갈리아라 불리어 왔으며 로마 작가들은 그 주민을 '갈리'라 불렀다.
 • Galacie (latinsky Galatia) byla ve starověku vnitrozemské území, rozkládající se v hornaté centrální Anatolii, které je dnes součástí Turecka. Keltové, pro něž Helénové užívali jména Galatové (Γαλάται, Galatai), se na počátku 3. století př. n. l. zmocnili východní poloviny Frýgie, kterou osídlili a vytvořili místní vládnoucí vrstvu. Tato oblast byla proto od oněch dob nazývána Galacií, případně „Galií Východu“.
 • Галатия или Галация (на латински: Galatia) се нарича през елинизма, римското и византийско време населяваната от келтите територия в Централна Анатолия с центрове Гордион и Анкира, днешна Анкара.Римската провинция Галатия по времето на Траян (117 г. сл.н.е.) се дели на териториите на три големи племена: Толистоаги Трокми Тектозаги, които се делят на четири частични групи.
 • ガラティアまたはガラテヤ(Galatia)とはアナトリア(現代のトルコ共和国)中央部を指す古代の地方名および王国名。現在では新約聖書の『ガラテヤの信徒への手紙』で知られる。アンキュラ(現在トルコの首都アンカラ)を首都とし、北はビティニアとパフラゴニア 、東はポントゥス、南はリュカオニアとカッパドキア、西はフリュギアに接する。フリュギア東部とともに、ヨーロッパから侵入したガリア人(ガラティア人)に支配され、ガラティアの名もガリア人にちなむ。彼らは紀元前3世紀に支配者になった。
 • Galacia es una antigua región del Asia Menor (actualmente Turquía) donde asentaron algunas tribus migratorias de galos procedentes de las tierras germanas a principios del siglo III a. C. La región tomó su nombre de estos galos y sus habitantes se llamaron gálatas.
 • Галатия (лат. Galatia) — страна в центральной области возвышенности Анатолии (современная Турция). Галатия граничила на севере с Вифинией и Пафлагонией, на востоке с Понтом, на юге с Ликаонией и Каппадокией и на западе с разваливающейся Фригией, восточная часть которой захвачена галатами. Анкара, современная столица Турции, принадлежала Галатии.
 • Galatlar MÖ 280-274 yıllarında Balkanlar ve Batı Anadolu'da yaşadıktan sonra Orta Anadolu'da Ankara ve Çorum, Yozgat yöresine yerleşen Orta Avrupa kökenli Kelt kavimine mensup Galyalılara Yunanlıların ve Romalıların verdiği ad. Galatların yerleştiği bölgeye Antik Çağ'da Galatya adı verildi. Aşiret yapısına dayanan Galat krallıkları Roma İmparatorluğu'nun egemenliği altına girdikleri MÖ 1. yüzyıla kadar bu bölgede varlıklarını sürdürdüler. Orta Anadolu'da Galat dilinin MS 7.
 • Galatien bezeichnete in hellenistischer, römischer und byzantinischer Zeit eine von den keltischen Galatern bewohnte Landschaft in Zentralanatolien mit den Zentren Gordion und Ankyra (das heutige Ankara). Das Gebiet war bis weit ins 2. Jh. n. Chr.
 • Galatia of Galatië was in de oudheid een streek in Centraal-Anatolië.Galatia werd bewoond door de Galaten. Dit volk stamt af van de Kelten die in de 3e eeuw v. Chr. onder leiding van Brennus Macedonië binnenvielen. De Galaten kwamen om Nicomedes I van Bithynia te helpen in de strijd tegen zijn broer. De Galaten vestigden zich onder meer in het oostelijke gedeelte van Phrygia.In 25 v.Chr.
 • La Galazia era un'antica regione dell'Anatolia centrale, oggi parte della Turchia. Confinava a nord con la Bitinia e la Paflagonia, a est con il Ponto, a sud con la Licaonia e la Cappadocia e a ovest con quel che rimaneva della Frigia (dato che, in realtà, la Galazia coincideva con la Frigia orientale, poi invasa dai Galati).
 • Galàcia fou el nom donat als territoris d'actuació dels gals (gàlates) a Anatòlia, més tard concretat a un territori delimitat del centre de l'Àsia Menor, i que fou una tetrarquia i després província romana.La Galàcia pròpia se situaria al sud de les muntanyes d'Olympus. A l'oest del país vivia la tribu dels tolistobois, amb la ciutat de Pessinus a la vora del riu Sangàrios.
 • Galacja (gr. Galatike, łac. Gallograecia) – w starożytności kraina w centralnej Azji Mniejszej, położona wokół dzisiejszej Ankary, nazwana tak przez Rzymian od nazwy Galatów, przybyłego w ten rejon w III w. p.n.e. odłamu celtyckiej armii Brennusa, która splądrowała w roku 279 roku p.n.e. Macedonię, Tesalię i Epir. Po klęsce zadanej Celtom przez Antygona Gonatasa w bitwie pod Lizymachią część wojowników z rodzinami (ok. 20 tys. ludzi) przeprawiła się do Azji Mniejszej. W 275 roku p.n.e.
rdfs:label
 • Galatie
 • Galacia
 • Galacie
 • Galacja
 • Galatia
 • Galatia
 • Galatien
 • Galatië
 • Galatlar
 • Galazia
 • Galazia
 • Galàcia
 • Galácia
 • Галатия
 • Галатия
 • ガラティア
 • 갈라티아
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:child of
is dbpedia-owl:deathPlace of
is dbpedia-owl:spokenIn of
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:lieuDeDécès of
is prop-fr:région of
is foaf:primaryTopic of