Gabriel Bethlen (Iktári Bethlen Gábor en hongrois ; Gabriel Bethlen von Iktár en allemand) (1580-1629) est un chef de guerre et un homme politique hongrois élu Prince de Transylvanie (1613-1629) et roi de Hongrie (1620-1621).Il fut le meneur d'une insurrection contre les Habsbourg sur le territoire de l'actuelle Slovaquie. Sa dernière intervention armée en 1626 prit une part importante dans le conflit de la Guerre de Trente Ans.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Gabriel Bethlen (Iktári Bethlen Gábor en hongrois ; Gabriel Bethlen von Iktár en allemand) (1580-1629) est un chef de guerre et un homme politique hongrois élu Prince de Transylvanie (1613-1629) et roi de Hongrie (1620-1621).Il fut le meneur d'une insurrection contre les Habsbourg sur le territoire de l'actuelle Slovaquie. Sa dernière intervention armée en 1626 prit une part importante dans le conflit de la Guerre de Trente Ans. Il mena une politique étrangère très active, en faveur du protestantisme.
 • Gábor Bethlen węg. Bethlen Gábor, słow. Gabriel Betlen (ur. w 1580 w Marosillye – dziś rum. Ilia, zm. 15 listopada 1629 w Gyulafehérvár – dziś rum. Alba Iulia) – książę Siedmiogrodu w latach 1613–1629 (po wymarciu rodu Batorych), książę opolski 1622-1625 i przywódca powstania antyhabsburskiego w Królestwie Węgier na terenie dzisiejszej Słowacji podczas wojny trzydziestoletniej. Obrany królem Węgier (1620-1621).Był synem Lupusa Bethlena i Fruzsiny Lázár de Szárhegy. Pochodził ze średniej szlachty, jednak jego ród już w XVI w. osiągnął znaczącą pozycję w kraju. Był protestantem wyznania reformowanego, a więc w okresie kontrreformacji w naturalny sposób znajdował się w obozie antyhabsburskim.Początkowo był w służbie na dworze księcia Siedmiogrodu, Zygmunta Batorego. Wykorzystując słabość władzy za jego następcy, Gábora Batorego, w 1613 r. sułtan Ahmed I ogłosił Bethlena księciem Siedmiogrodu. Nominacja ta została następnie zatwierdzona także przez siedmiogrodzki sejm w Kolozsvárze (obecnie Kluż-Napoka). Bethlen wzmocnił wydatnie władzę książęcą i podniósł prestiż Siedmiogrodu na arenie europejskiej. W 1615 cesarz Maciej Habsburg uznał jego władzę, ale stosunki z Wiedniem pozostały napięte.W czasie wojny trzydziestoletniej, jako wyznawca kalwinizmu, Bethlen otwarcie wystąpił przeciwko Habsburgom. W 1619 r. sprzymierzył się z Czechami i wystąpił zbrojnie przeciwko cesarzowi niemieckiemu i królowi węgierskiemu - Ferdynandowi II. Zajął północne Węgry, m.in. dzisiejszą Bratysławę, a w listopadzie tegoż roku oblegał Wiedeń. Jednak dywersja oddziałów polskich lisowczyków, którzy najechali północny Siedmiogród, zmusiła Bethlena do zwinięcia oblężenia Wiednia i zawarcia z Ferdynandem II zawieszenia broni. 16 stycznia 1620 r. zawarto rozejm w Bratysławie.W sierpniu 1620 sejm w Bańskiej Bystrzycy (węg. Beszetercebánya) obwołał Bethlena królem Węgier, ale ten nie zdecydował się na koronację. Zrzekł się pretensji do tronu węgierskiego w traktacie pokojowym zawartym 6 stycznia 1622 r. w Nikolsburgu (obecnie Mikulov), w zamian za siedem komitatów Górnych Węgier (dzisiejsza wsch. część Słowacji; Koszyce stały się drugą stolicą Bethlena) oraz księstwa opolskie i raciborskie. Ferdynand zobowiązał się do zapłacenia Bethlenowi odszkodowania w wysokości 50 tys. forintów i do przestrzegania postanowień pokoju wiedeńskiego. Bethlen formalnie objął władzę na Górnym Śląsku 30 maja 1622 r. W Opolu i Raciborzu zaczęto bić lichą monetę. Miejscowa ludność była jednak nieufna i żywiła pogardę wobec nowego władcy. 20 stycznia 1624 r. na mocy rozejmu w Bańskiej Bystrzycy utracił księstwo opolsko-raciborskie oraz 5 komitatów węgierskich.Kiedy główny ciężar walk wojny trzydziestoletniej przeniósł się na teren Niemiec, Bethlen w 1623 r. wtargnął na Morawy, gdzie pod Hodoninem otoczył wojska cesarskie, dowodzone przez samego Wallensteina. Cesarz zaproponował pokój, który zawarto 8 maja 1624 r. w Wiedniu na warunkach pokoju nikolsburskiego.Bethlen, szukając w Europie sprzymierzeńców, pojął w 1625 r. za żonę Katarzynę Brandenburską, siostrę Marii Eleonory Hohenzollern (żony Gustawa Adolfa, króla szwedzkiego). Zachęcony sukcesami ligi antyhabsburskiej i obietnicami francuskiego kardynała Richelieu jeszcze raz wystąpił w 1626 r. przeciwko Ferdynandowi II. Traktat pokojowy zawarty w tym samym roku w Bratysławie potwierdzał jednak jedynie postanowienia z Nikolsburga.Dalsze działania Bethlena skupiły się na próbach szukania sojuszników przeciw Habsburgom na zachodzie Europy. Jednocześnie myślał on o koronie polskiej. W 1627 prowadził rokowania, m.in. z Gustawem II Adolfem i z Moskwą w sprawie objęcia tronu polskiego. Zmarł niespodziewanie, nie doczekawszy realizacji tych planów.Zarówno ze względu na poprawę sytuacji ekonomicznej, jak również rozkwit oświaty, kultury i sztuki, okres rządów Gábora Bethlena jest uważany za "złoty wiek" Siedmiogrodu. Przyczynił się on do rozwoju gospodarki, wprowadzając książęcy monopol na handel bydłem, miodem i woskiem. Popierał rozwój górnictwa i rzemiosła, zreformował też finanse księstwa. Założył liczne szkoły, w tym uniwersytet w stolicy Siedmiogrodu - Gyulafehérvár (obecnie Alba Iulia). Miasto to, znacznie rozbudowane, stało się znaczącym ośrodkiem kultury, promieniującym również na tereny Królestwa Węgierskiego.G. Bethlen był dwukrotnie żonaty: z Zuzanną Károlyi (zm. w 1622 r.) oraz z wspomnianą Katarzyną, córką Jana Zygmunta, elektora brandenburskiego. Nie doczekał się potomstwa.
 • Габор Бетлен (венг. Bethlen Gábor, нем. Gabriel Bethlen von Iktár; 1580, Трансильвания — 15 ноября 1629, Алба-Юлия) — руководитель антигабсбургского движения в Венгерском королевстве, князь Трансильвании в 1613—1629 годах, король Венгрии в 1620—1621 году.
 • Gabriel Betlen, v češtině také známý pod svým jménem z maďarštiny: Bethlen Gábor, dále rumunsky: Gabriel Bethlen, německy: Gabriel Bethlen von Iktár a slovensky: Gabriel Betlen, (1580, Ilia v Rumunsku – 15. listopadu 1629, Alba Iulia v Rumunsku) byl kníže Sedmihradska a jeden z vůdců protihabsburského povstání během třicetileté války. Během svých výbojů dobyl pro protestantskou koalici část území dnešního Maďarska, Slovenska a jeho vojska zasáhla do bojů i na území Koruny české. Během války podepsal několik mírů s císařem, ale prakticky žádný nedodržel.
 • El Conde Gabriel Bethlen de Iktár (en húngaro: Bethlen Gábor) (Marosillye, Transilvania 1580 - Gyulafehérvár, Transilvania 1629) fue un noble húngaro, Príncipe de Transilvania (1613-1629), una de las figuras más relevantes en la historia húngara del siglo XVII.
 • Gabriel Bethlen (von Iktar) (ungarisch Bethlen Gábor, slowakisch: Gabriel Betlén; * um 1580 im siebenbürgischen Ort Elienmarkt, heute Ilia, Rumänien; † 15. November 1629 in Weißenburg, heute Alba Iulia) war von 1613 bis 1629 Fürst von Siebenbürgen und 1619–1626 Anführer eines anti-habsburgischen Aufstandes im Königlichen Ungarn auf dem Gebiet der heutigen Slowakei. Sein Feldzug von 1626 fand im Rahmen des Dreißigjährigen Krieges statt.
 • Gabriël Bethlen (de Iktár) (Hongaars: Bethlen Gábor, Roemeens: Gabriel Bethlen, Duits: Gabriel Bethlen von Iktár; 1580 – 15 november, 1629) was prins van Transsylvanië (1613-1629), hertog van Opole (1622-1625) en leider van een anti-Habsburgse opstand in het Habsburgse koninklijk Hongarije. Zijn laatste gewapende interventie was in 1626 in de Dertigjarige Oorlog. Hij leidde een actief protestants-gezind buitenlandbeleid.Gabriël Bethlen was het befaamdste lid van de Iktári-tak van de oude Hongaarse Bethlen familie, werd geboren in Marosillye (hedendaags Ilia (Roemenië)) en hij werd opgeleid in Szárhegy (hedendaags Lăzarea (Roemenië)) aan het kasteel van zijn nonkel András Lázár. Vandaar werd hij naar de hof van de Transsylvaanse prins Sigismund Báthory gestuurd die hij vergezelde op zijn beroemde Wallachijse campagne. Vervolgens hielp hij István Bocskai om prins van Transsylvanië te worden in 1605 en bleef hij zijn belangrijkste raadgever. Bethlen ondersteunde Gabriel Báthory, Bocskai's opvolger, (1608-1613), maar de prins werd jaloers op de superieure kwaliteiten van Bethlen en Bethlen was verplicht om zijn toevlucht te nemen bij de Turken van het Ottomaanse Rijk.In 1613 leidde Bethlen een groot leger tegen prins Báthory, maar Báthory werd in hetzelfde jaar vermoord door twee van zijn officieren. Bethlen werd op de troon gezet door de Ottomanen, tot tegenzin van wat de Oostenrijkse Habsburgse keizer wou, want deze wou een prins die meer aanleunde naar de kant van het Oostenrijkse Wenen. Op 13 oktober 1613 bevestigde het Transsylvaanse Dieet bij Kolszvár (Cluj-Napoca), de keuze van de Turkse sultan. In 1615 werd Bethlen ook officieel erkend door keizer Matthias als prins van Transsylvanië; Bethlen beloofde in het geheim dat hij de Habsburgs zou helpen tegen de Ottomanen.Terwijl hij de wreedheden en excessen van veel van zijn voorgangers vermeed, richtte Bethlen wel een unieke variant van patriarchaal autocratisme op, wel verrijkt volgens de ideeën van de verlichting. Hij ontwikkelde mijnen en industrie en nationaliseerde vele takken van Transsylvanië's buitenlandse handel. Zijn vertegenwoordigers kochten vele producten aan afgesproken prijzen en verkochten ze in het buitenland aan winstgevende prijzen, waarmee hij zijn inkomsten bijna verdubbelde. Hij bouwde voor zichzelf een groots nieuw paleis in zijn hoofdstad, Gyulafehérvár (hedendaags Alba Iulia), hield er weelderig hof, schreef hymnes en steunde kunst en kennis, vooral in verband met zijn geloof als calvinist. Hij stichtte een academie waarin hij iedere pastoor van koninklijk Hongarije uitnodigde; stuurde studenten naar buitenlandse protestantse universiteiten van Engeland, de Lage Landen en de protestantse vorstendommen in Duitsland; verleende erfelijke adel aan alle protestantse pastoren; en gebood grootgrondbezitters om ervoor te zorgen dat de kinderen van hun lijfeigenen geschoold zouden worden.Andere delen van zijn inkomsten wijdde hij aan het houden van een efficiënt permanent leger van huurlingen, waarmee hij een ambitieus buitenlandbeleid dirigeerde. Omdat hij vrede wou bewaren met de Verheven Porte, viel hij het noorden en het westen aan.Er waren verschillende redenen voor zijn anti-Habsburgse opstanden in het aanliggende Koninkrijk Hongarije (1619-1626) die plaats vonden tijdens Centraal-Europa's Dertigjarige Oorlog: Hij was gedeeltelijk gemotiveerd door persoonlijke ambitie. De Habsburgse autocratie in koninklijk Hongarije. De Habsburgs hadden een succesvolle Contrareformatie in koninklijk Hongarije die gronden van plaatselijke protestanten in beslag nam. Bethlen leek steeds bezorgd om de protestantse vrijheden. De Habsburgs hadden het Verdrag van Wenen van 1606 geschonden dat een einde had gebracht aan de anti-Habsburgse opstanden van Bethlens "voorganger" István Bocskai. De Habsburgs hadden de geheime overeenkomst met Bethlen van 1615 geschonden en verlengde de vrede met het Ottomaanse Rijk in juli 1615, en gingen zelf in een bondgenootschap met George Druget, de kapitein van Boven-Hongarije (dat is het hedendaagse Slowakije en aangrenzende gebieden), tegen Bethlen.Terwijl keizer Ferdinand II zich bezig hield met de Boheemse opstanden van 1618, leidde Bethlen zijn troepen Koninklijk Hongarije binnen in augustus 1619 en bezette de stad Košice in september, waar zijn protestantse medestanders hem "hoofd" van Hongarije noemden en beschermer van de protestanten. Niet veel later overwon hij heel Boven-Hongarije (hedendaags Slowakije), waarbij zelfs de hoofdstad van koninklijk Hongarije Pozsony (Bratislava) in oktober werd overwonnen. De palatijn overhandigde hierna zelfs de Stefanskroon aan Bethlen. Bethlens troepen kwamen samen met de troepen van Tsjechische en Moravische landerijen (geleid door graaf Jindrich Matyas Thurn), maar ze slaagden er niet in om Wenen te veroveren in november - Bethlen werd gedwongen uit Oostenrijk te vluchten nadat ze werden aangevallen door George Druget en Poolse huurlingen (Lisowczycy) in Boven-Hongarije. Hoewel hij het grootste deel van Koninklijk Hongarije had veroverd was Bethlen noch tegen vrede, noch tegen een tijdelijke opschorting van de vijandelijkheden en er werden onderhandelingen gestart in de veroverde steden Presburg, Kassa en Besztercebánya (Banská Bystrica). In eerste instantie leidden ze tot niets omdat Bethlen aangedrongen had om de Tsjechen ook in de vredesgesprekken te betrekken, maar uiteindelijk werd er een wapenstilstand gesloten in januari 1620, en Bethlen ontvieng 13 graafschappen in het oosten van koninklijk Hongarije. Op 20 augustus 1620 verkozen de landerijen hem tot Koning van Hongarije in het Dieet van Besztercebánya, met toestemming van de Ottomanen, maar Bethlen weigerde de kroon omdat hij verzoening zocht met de Habsburgers en Hongarije wou herenigen. Maar de oorlog bleef in september duren in Koninklijk Hongarije en Neder-Oostenrijk.De nederlaag van de Tsjechische rebellen door de troepen van Ferdinand II op de Slag op de Witte Berg op 8 november 1620 (alwaar Bethlen 3.000 troepen had heengezonden, maar te laat aankwamen) gaf een nieuwe draai aan Bethlens opstanden tegen de Habsburgs. Ferdinand II nam een beangstigende wraak tegen de protestantse edelen in Bohemen en heroverde Koninklijk Hongarije (hij heroverde Pozsony in mei 1621, en het centrale landsgedeelte met de mijn-steden in juni 1621). Omdat de protestantse edelen de van katholieken in beslag genomen landgoederen niet ontvingen, ontbonden ze hun steun voor Bethlen, en ook omdat Bethlen niet rechtstreeks ondersteund werd door de Ottomanen, startte hij vredesonderhandelingen. Als gevolg hiervan werd de Vrede van Nikolsburg afgesloten op 31 december 1621, waardoor Bethlen afstand deed van zijn koninklijke titel, op voorwaarde dat Ferdinand de Vrede van Wenen uit 1606 bevestigde en dat hij zich bereid verklaarde tot het oproepen van een algemeen dieet binnen de zes maanden. Het verdrag verleende volledige geloofsvrijheid aan protestanten uit Hongaars Transsylvanië en bereikte overeenstemming over het bijeenroepen van een algemeen dieet binnen de zes maanden. Daarnaast verzekerde Bethlen zijn (puur formele) titel als "Keizerlijke Prins" van Hongaars Transsylvanië, zeven graafschappen rond de bovenloop van de Tisza rivier en de burchten van Tokaj, Moekatsjeve en Ecsed en ook nog een hertogdom in Silezië.Later startte Bethlen nog tweemaal (1623-24 en 1626) campagnes tegen Ferdinand op het grondgebied van Boven-Hongarije (hedendaags Slowakije), deze keer als een rechtstreekse bondgenoot van de anti-Habsburgse protestantse machten. De eerste oorlog eindigde bij de Vrede van Wenen van 1624 en de tweede bij de Vrede van Presburg uit 1626, beide bevestigd door de Vrede van Nikolsburg uit 1621. Na deze tweede campagne zocht Bethlen toenadering tot het hof van Wenen, op basis van een alliantie tegen de Turken en zijn eigen huwelijk met een aartshertogin van Oostenrijk, maar Ferdinand verwierp zijn avances. Bethlen werd verplicht om van zijn anti-Turkse projecten, die hij steeds als een groot doel zag, af te zien. Op zijn terugtocht van Wenen trouwde hij met Catherine van Brandenburg, de dochter van de keurvorst van Brandenburg, en verbond zichzelf nog meer met de protestantse mogendheden, waaronder zijn schoonbroer Gustaaf II Adolf van Zweden, waarvan hij hoopte dat hij hem zou helpen om de Poolse kroon te bemachtigen. Bethlen stierf op 15 november 1629, voordat hij ook maar één van zijn grote ontwerpen van een verenigde Hongarije en Transsylvanië kon volbrengen, nadat eerder al zijn vrouw Catherine werd verkozen tot prinses. Zijn eerste vrouw, Zsuzsanna Károlyi, stierf in 1622.Gabriël Bethlen was één van de meest opvallende en originele personages uit zijn eeuw, een ijverige calvinist die pochte dat hij de bijbel vijfentwintig keer gelezen had, maar tevens een verdraagzaam persoon die zelfs de jezuïet György Káldy hielp met het vertalen en drukken van zijn versie van het heilig boek. Hij hield heel zijn leven lang contacten met de belangrijkste eigentijdse staatslieden, zodat zijn correspondentie één van de belangrijkste en interessantste documenten is. Hij componeerde ook gezangen en nam de componist Johannes Thesselius in dienst als kapellmeister vanaf 1625.
 • ベトレン・ガーボル(ハンガリー語:Bethlen Gábor;ルーマニア語:Gabriel Bethlen;ドイツ語:Gabriel Bethlen von Iktár, 1580年 - 1629年11月15日)は、トランシルヴァニア公(在位:1613年 - 1629年)、オポーレ公(在位:1622年 - 1625年)、そして王領ハンガリーにおける反ハプスブルク家反乱の指導者。三十年戦争にも参加し、積極的にプロテスタント陣営を支援した。
 • Gábor Iktári Bethlen (1580-15 Kasım 1629, Gyulafehérvár, Erdel), Erdel (Transilvanya) prensi. Kutsal Roma-Germen imparatoru II. Ferdinand ile mücadelesi sırasında, Ağustos 1620-Aralık 1621 arasında Macaristan kralı unvanını taşımıştır.Kuzey Macaristan'ın tanınmış bir Protestan ailesinden geliyordu. Gençliğinde Prens Zsigmond Báthory'nin sarayına gönderildi. Daha sonra István Bocskay'ın Erdel tahtına geçmesine yardımcı oldu ve onun ardılı Gábor Báthory'yi destekledi. Ama Báthory ile görüş ayrılığına düştüğünden Osmanlılara sığınmak zorunda kaldı. Erdel'in bağlı olduğu Osmanlı padişahı I. Ahmed, Bethlen'e bir ordu ile birlikte Erdel prensi unvanını verdi.Báthory'nin yenilgiye uğraması üzerine, 1613'te Kolozsvar'da toplanan bir meclis tarafından prens ilan edildi.Erdel'de sanat ve bilimin ilerlemesine büyük katkısı oldu, Weissemberg (Karlsburg) Akademisi'ni kurdu.Otuz Yıl Savaşı (1618-1648) sırasında, Kutsal Roma-Germen imparatoru II. Ferdinand'ın 1618'deki Bohemya ayaklanmasıyla uğraşmasından yararlanarak, Kuzey Macaristan'ın büyük bölümünü ele geçirdi.Pozsony'yi (bugün Bratislava) aldı ve Aziz İstvan Tacı'na el koydu.Bethlenile Ferdinand arasındaki görüşmelerin çıkmaza girmesinden sonra, Besztercebánya'da toplanan meclis 20 Ağustos 1620'de Bethlen'i Macaristan kralı seçti. Ama Katolik Macar soylularının Protestan bir kralı hiçbir zaman kabul etmeyeceklerini gören Bethlen, taç giymeyi reddetti. Bu sırada Bethlen ve Ferdinand arasında savaş çıktı. Kış kralı olarak bilinen Friedrich'i destekleyen Bohemyalıların 1620'de yenilmesinden sonra Bethlen, Ferdinand ile barış imzaladı.Ertesi yıl tahttan vazgeçmeyi ve Aziz İstvan Tacı'nı geri vermeyi kabul etti.Buna karşılık II. Ferdinand da 1606 Viyana Antlaşması'nı yeniden onaylamaya ve Protestanların ibadet özgürlüğünü güvenceye bağlamaya razı oldu.Ayrıca ulusal meclisi en geç altı ay içinde toplamaya söz verdi. Bethlen, Kutsal Roma-Germen İmparatorluğu'na bağlı bir prens oldu ve Macaristan'ın kuzeydoğusundaki yedi kontluk kendisine bağlandı.Ama Bethlen, Ferdinand'ı Macaristan'dan kovma ve Protestan dostu Friedrich'in Bohemya tahtına yeniden oturmasını sağlama amacından vazgeçmedi.1623'te Ferdinand'a karşı yeniden savaşa girişti.Bohemya'da başarı kazandıysa da Protestan kuvvetlerinin Almanya'daki yenilgisinden sonra savaşı sürdüremedi.Bunu izleyen 1624 Viyana Antlaşması, ağırlıklı olarak, Ferdinand ile 1621'de yapılan antlaşma koşullarının yeniden onaylanması niteliğinde oldu.Bethlen bundan sonra Osmanlıları Macaristan'dan ve Avrupa'dan çıkarmayı amaçlayan bir doğu ittifakı tasarısıyla ilgilenmeye başladı. Ferdinand'dan yardım alma umuduyla onun kızlarından biriyle evlenmeye çalıştıysa da reddedildi.Bunun üzerine Alman prensleri ile birleşerek 1626'da Habsburg yönetimi altındaki Macaristan topraklarını yeniden işgal etti.Katoliklerin ve imparatorluğa bağlı orduların zaferleri karşısında 1626'da Bratislava Antlaşması'nı imzalamak zorunda kaldı. Bu antlaşmanın ardından Polonyalılar ve İsveç kralı II. Gustaf Adolf ile görüşmelerde bulundu; ama giderek bozulan sağlığı yeni bir askeri harekata girişmesine engel oldu.
 • Gabriele Bethlen (di Iktár) (ungherese: Bethlen Gábor, tedesco: Gabriel Bethlen von Iktár, slovacco: Gabriel Bethlen; 1580 – 15 novembre 1629) fu principe di Transilvania (1613-1629), duca di Opole (1622-1625) e capo dell'insurrezione anti-asburgica nell'Ungheria Reale.I suoi interventi contro l'Imperatore, dettati da una convinta politica filo-protestante, si inserirono nel più ampio contesto della Guerra dei trent'anni.
 • Gabriel Bethlen (de Iktár) (Hungarian: Bethlen Gábor, Romanian: Gabriel Bethlen, German: Gabriel Bethlen von Iktár; 1580 – November 15, 1629) was a King of Hungary (1620-1621), Prince of Transylvania (1613–1629), Duke of Opole (1622–1625). He was also leader of an anti-Habsburg insurrection in Royal Hungary. His last armed intervention in 1626 was part of the Thirty Years' War.He led an active Protestant-oriented foreign policy.
 • Bethlen Gábor (Marosillye, 1580 – Gyulafehérvár, 1629. november 15.) erdélyi fejedelem (1613–1629), I. Gábor néven megválasztott magyar király (1620–1621), a 17. századi magyar történelem egyik legjelentősebb személyisége. Pályafutása kezdetén híven szolgálta Báthory Zsigmondot, Székely Mózest, Bocskai Istvánt és Báthory Gábort, majd amikor ez utóbbi a Habsburgokkal akart szövetségre lépni, szembefordult vele, és magát választatta fejedelemnek. Uralkodása alatt megszilárdította Erdély helyzetét, az ország gazdasága és kulturális élete egyaránt fejlődésnek indult – ezt az időszakot általában „Erdély aranykora” néven ismerik.
 • Габриел Бетлен или Габор Бетлен (на румънски: Gabriel Bethlen, на унгарски: Bethlen Gábor, ок. 1580, Иля, Княжество Трансилвания - 15 ноември 1629, Алба Юлия) е войвода на Трансилвания в периода 1613-1629. През 1619 г. е лидер на антихабсбургските действия в източна и южна Унгария, част от Тридесетгодишната война, правейки Трансилвания противник на Свещената Римска империя във войната.
dbpedia-owl:birthDate
 • 1580-11-15 (xsd:date)
dbpedia-owl:birthPlace
dbpedia-owl:bnfId
 • 135263097
dbpedia-owl:deathDate
 • 1629-11-15 (xsd:date)
dbpedia-owl:deathPlace
dbpedia-owl:occupation
dbpedia-owl:spouse
dbpedia-owl:sudocId
 • 140259171
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:viafId
 • 34616772
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 252796 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 13309 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 97 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 109922134 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:après
prop-fr:avant
prop-fr:bnf
 • 135263097 (xsd:integer)
prop-fr:commons
 • Category:Gábor Bethlen
prop-fr:commonsTitre
 • Gabriel Bethlen
prop-fr:conjoint
prop-fr:dateDeDécès
 • 1629-11-15 (xsd:date)
prop-fr:dateDeNaissance
 • 1580-11-15 (xsd:date)
prop-fr:fonction
prop-fr:jusqu'auFonction
 • 1625 (xsd:integer)
 • 1621-12-31 (xsd:date)
 • 1629-11-15 (xsd:date)
prop-fr:lieuDeDécès
prop-fr:lieuDeNaissance
 • Château de , Principauté de Transylvanie
prop-fr:nom
 • Prince de Transylvanie
 • Roi de Hongrie
 • Gabriel Bethlen
prop-fr:prédécesseur
prop-fr:successeur
prop-fr:sudoc
 • 140259171 (xsd:integer)
prop-fr:type
 • personne
prop-fr:viaf
 • 34616772 (xsd:integer)
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
prop-fr:worldcatid
 • lccn-n-81-42041
prop-fr:àPartirDuFonction
 • 1622 (xsd:integer)
 • 1613-10-23 (xsd:date)
 • 1620-08-25 (xsd:date)
dcterms:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • Gabriel Bethlen (Iktári Bethlen Gábor en hongrois ; Gabriel Bethlen von Iktár en allemand) (1580-1629) est un chef de guerre et un homme politique hongrois élu Prince de Transylvanie (1613-1629) et roi de Hongrie (1620-1621).Il fut le meneur d'une insurrection contre les Habsbourg sur le territoire de l'actuelle Slovaquie. Sa dernière intervention armée en 1626 prit une part importante dans le conflit de la Guerre de Trente Ans.
 • Габор Бетлен (венг. Bethlen Gábor, нем. Gabriel Bethlen von Iktár; 1580, Трансильвания — 15 ноября 1629, Алба-Юлия) — руководитель антигабсбургского движения в Венгерском королевстве, князь Трансильвании в 1613—1629 годах, король Венгрии в 1620—1621 году.
 • El Conde Gabriel Bethlen de Iktár (en húngaro: Bethlen Gábor) (Marosillye, Transilvania 1580 - Gyulafehérvár, Transilvania 1629) fue un noble húngaro, Príncipe de Transilvania (1613-1629), una de las figuras más relevantes en la historia húngara del siglo XVII.
 • Gabriel Bethlen (von Iktar) (ungarisch Bethlen Gábor, slowakisch: Gabriel Betlén; * um 1580 im siebenbürgischen Ort Elienmarkt, heute Ilia, Rumänien; † 15. November 1629 in Weißenburg, heute Alba Iulia) war von 1613 bis 1629 Fürst von Siebenbürgen und 1619–1626 Anführer eines anti-habsburgischen Aufstandes im Königlichen Ungarn auf dem Gebiet der heutigen Slowakei. Sein Feldzug von 1626 fand im Rahmen des Dreißigjährigen Krieges statt.
 • ベトレン・ガーボル(ハンガリー語:Bethlen Gábor;ルーマニア語:Gabriel Bethlen;ドイツ語:Gabriel Bethlen von Iktár, 1580年 - 1629年11月15日)は、トランシルヴァニア公(在位:1613年 - 1629年)、オポーレ公(在位:1622年 - 1625年)、そして王領ハンガリーにおける反ハプスブルク家反乱の指導者。三十年戦争にも参加し、積極的にプロテスタント陣営を支援した。
 • Gabriele Bethlen (di Iktár) (ungherese: Bethlen Gábor, tedesco: Gabriel Bethlen von Iktár, slovacco: Gabriel Bethlen; 1580 – 15 novembre 1629) fu principe di Transilvania (1613-1629), duca di Opole (1622-1625) e capo dell'insurrezione anti-asburgica nell'Ungheria Reale.I suoi interventi contro l'Imperatore, dettati da una convinta politica filo-protestante, si inserirono nel più ampio contesto della Guerra dei trent'anni.
 • Gabriel Bethlen (de Iktár) (Hungarian: Bethlen Gábor, Romanian: Gabriel Bethlen, German: Gabriel Bethlen von Iktár; 1580 – November 15, 1629) was a King of Hungary (1620-1621), Prince of Transylvania (1613–1629), Duke of Opole (1622–1625). He was also leader of an anti-Habsburg insurrection in Royal Hungary. His last armed intervention in 1626 was part of the Thirty Years' War.He led an active Protestant-oriented foreign policy.
 • Габриел Бетлен или Габор Бетлен (на румънски: Gabriel Bethlen, на унгарски: Bethlen Gábor, ок. 1580, Иля, Княжество Трансилвания - 15 ноември 1629, Алба Юлия) е войвода на Трансилвания в периода 1613-1629. През 1619 г. е лидер на антихабсбургските действия в източна и южна Унгария, част от Тридесетгодишната война, правейки Трансилвания противник на Свещената Римска империя във войната.
 • Gabriël Bethlen (de Iktár) (Hongaars: Bethlen Gábor, Roemeens: Gabriel Bethlen, Duits: Gabriel Bethlen von Iktár; 1580 – 15 november, 1629) was prins van Transsylvanië (1613-1629), hertog van Opole (1622-1625) en leider van een anti-Habsburgse opstand in het Habsburgse koninklijk Hongarije. Zijn laatste gewapende interventie was in 1626 in de Dertigjarige Oorlog.
 • Gábor Bethlen węg. Bethlen Gábor, słow. Gabriel Betlen (ur. w 1580 w Marosillye – dziś rum. Ilia, zm. 15 listopada 1629 w Gyulafehérvár – dziś rum. Alba Iulia) – książę Siedmiogrodu w latach 1613–1629 (po wymarciu rodu Batorych), książę opolski 1622-1625 i przywódca powstania antyhabsburskiego w Królestwie Węgier na terenie dzisiejszej Słowacji podczas wojny trzydziestoletniej. Obrany królem Węgier (1620-1621).Był synem Lupusa Bethlena i Fruzsiny Lázár de Szárhegy.
 • Gabriel Betlen, v češtině také známý pod svým jménem z maďarštiny: Bethlen Gábor, dále rumunsky: Gabriel Bethlen, německy: Gabriel Bethlen von Iktár a slovensky: Gabriel Betlen, (1580, Ilia v Rumunsku – 15. listopadu 1629, Alba Iulia v Rumunsku) byl kníže Sedmihradska a jeden z vůdců protihabsburského povstání během třicetileté války. Během svých výbojů dobyl pro protestantskou koalici část území dnešního Maďarska, Slovenska a jeho vojska zasáhla do bojů i na území Koruny české.
 • Bethlen Gábor (Marosillye, 1580 – Gyulafehérvár, 1629. november 15.) erdélyi fejedelem (1613–1629), I. Gábor néven megválasztott magyar király (1620–1621), a 17. századi magyar történelem egyik legjelentősebb személyisége. Pályafutása kezdetén híven szolgálta Báthory Zsigmondot, Székely Mózest, Bocskai Istvánt és Báthory Gábort, majd amikor ez utóbbi a Habsburgokkal akart szövetségre lépni, szembefordult vele, és magát választatta fejedelemnek.
 • Gábor Iktári Bethlen (1580-15 Kasım 1629, Gyulafehérvár, Erdel), Erdel (Transilvanya) prensi. Kutsal Roma-Germen imparatoru II. Ferdinand ile mücadelesi sırasında, Ağustos 1620-Aralık 1621 arasında Macaristan kralı unvanını taşımıştır.Kuzey Macaristan'ın tanınmış bir Protestan ailesinden geliyordu. Gençliğinde Prens Zsigmond Báthory'nin sarayına gönderildi. Daha sonra István Bocskay'ın Erdel tahtına geçmesine yardımcı oldu ve onun ardılı Gábor Báthory'yi destekledi.
rdfs:label
 • Gabriel Bethlen
 • Bethlen Gábor
 • Gabriel Bethlen
 • Gabriel Bethlen
 • Gabriel Bethlen
 • Gabriel Betlen
 • Gabriele Bethlen
 • Gabriël Bethlen
 • Gábor Bethlen
 • Gábor Bethlen
 • Бетлен, Габор
 • Габриел Бетлен
 • ベトレン・ガーボル
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
foaf:name
 • Gabriel Bethlen
is dbpedia-owl:predecessor of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:avant of
is prop-fr:commandant of
is foaf:primaryTopic of