Le terme — forgé à partir du grec γη (« terre ») et πολιτική (« politique ») — apparaît pour la première fois sous la plume de Gottfried Wilhelm Leibniz dans un manuscrit inédit de 1679,. Mais son usage ne se répand que plus tard, quand il apparaît en 1889 sous la plume du professeur de science politique et de géographie suédois Rudolf Kjellén (1864-1922) dans un article de presse qui évoque les frontières suédoises, puis dans un ouvrage, Stormakterna (Les grandes puissances).

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Le terme — forgé à partir du grec γη (« terre ») et πολιτική (« politique ») — apparaît pour la première fois sous la plume de Gottfried Wilhelm Leibniz dans un manuscrit inédit de 1679,. Mais son usage ne se répand que plus tard, quand il apparaît en 1889 sous la plume du professeur de science politique et de géographie suédois Rudolf Kjellén (1864-1922) dans un article de presse qui évoque les frontières suédoises, puis dans un ouvrage, Stormakterna (Les grandes puissances). « La géopolitique est la science de l'État comme organisme géographique ou comme entité dans l'espace : c'est-à-dire l'État comme pays, territoire, domaine ou, plus caractéristique, comme règne. Comme science politique, elle observe fermement l'unité étatique et veut contribuer à la compréhension de la nature de l'État. ».C'est en Allemagne que la notion de géopolitique se construit, sous l'impulsion fondatrice de Friedrich Ratzel (1844-1904) puis se développe dans ce pays, mais aussi en Grande-Bretagne et aux États-Unis .Cependant du fait qu'elle a pu servir à légitimer la puissance et l'expansionnisme allemand, ainsi que l'idéologie nazie cette discipline — fortement connotée dans le contexte de l'immédiat après guerre — est temporairement proscrite notamment en France.Pourtant, la nécessité pour les décideurs politiques et les citoyens de mieux comprendre les conflits qui les entourent et ainsi d'en comprendre les enjeux a contribué, depuis les années 1980, au renouveau de cette discipline. À ce titre, c'est au cours de la guerre du Viêt Nam puis du conflit qui oppose les Khmers rouges aux Nord-Vietnamiens, que la géopolitique retrouve sa pleine légitimité.Selon Alexandre Defay, professeur au centre de géostratégie de l'ENS, « La géopolitique a pour objet l'étude des interactions entre l'espace géographique et les rivalités de pouvoirs qui en découlent. […] elle est le terrain de manœuvre de la puissance locale, régionale ou mondiale. […] ». L'approche géopolitique ne tente pas seulement de décrire et d'analyser des enjeux et conflits « objectifs » , elle traite « de conflits relatifs à des territoires représentés, c'est-à-dire des territoires qui — pour ceux qui les habitent, qui les convoitent ou encore qui les décrivent — sont imaginés. […] Autrement dit, on peut aller jusqu'à affirmer comme le fait Thierry de Montbrial que la géopolitique est la partie de la géographie politique qui s'occupe des idéologies relatives aux territoires. »
 • Geopolitik berasal dari kata geo dan politik. Geo berarti bumi dan politik berasal dari bahasa Yunani politeia. Poli artinya kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri dan teia artinya urusan. Geopolitik biasa juga di sebut dengan wawasan nusantara.
 • 지정학(地政學, 영어: geopolitics)은 지리적인 위치 관계가 정치, 국제 관계에 미치는 영향을 연구하는 학문이다.
 • La geopolitica (da non confondersi con la geografia politica e con la politica internazionale) è una disciplina che studia le relazioni tra la geografia fisica, la geografia umana e l'azione politica. Ancorché si tratti d'una disciplina piuttosto popolare nata già numerosi decenni fa, manca ancora di una definizione univoca e condivisa.
 • 地政学(ちせいがく、英: Geopolitics: ジオポリティクス、独: Geopolitik: ゲオポリティク、仏: Géopolitique: ジェオポリティク)は、地理的な位置関係が政治、国際関係に与える影響を研究する学問である。
 • Geopolitika je vědní disciplína, která se snaží o vysvětlení vlivu geografických faktorů na politiku a historii lidstva. Její jednotná definice neexistuje (existují názory, že je geopolitika součástí politické geografie či dokonce jejím synonymem). Dodnes nebyla přijata mezi klasické vědní disciplíny. Základem geopolitiky původně byl geografický determinismus (zdůrazňování geografických, zejména fyzickogeografických, faktorů). Výrazně se projevuje zejména na rozsáhlých územích, v rozsáhlých souvislostech. Problematikou geopolitiky se zabývají především velké země.Znovu ožívající zájem o geopolitiku je spojen se značným rozvolněním významu tohoto slova, které může označovat téměř cokoliv z oblasti mezinárodních vztahů. Zájem o to, co bychom dnes nazvali geopolitikou lze vystopovat až k Aristotelovi, Bodinovi či Kantovi. Obvykle se však o geopolitice mluví až v souvislosti s autory přelomu 19. a 20. století.Autorem tohoto pojmu je švédský politolog Rudolf Kjellén, který se inspiroval u Friedricha Ratzela, zakladatele německé politické geografie a zakladatele ekologie Haeckela. Kjellen nahlížel na stát jako na živý organismus, na jeho myšlení měl vliv tzv. sociální darwinismus. Ratzel přišel s termínem životní prostor. V meziválečném období jejich myšlenky rozvíjel penzionovaný generál Karl Haushofer. Ratzel sám se inspiroval knihou Alfreda Mahana Vliv námořnictva na historii 1660 – 1783 (1889). Podle této knihy se v dějinách zásadním způsobem prosazovaly ty státy, které vládly mořím a plavbě. Z toho Ratzel odvodil nutnost Německa budovat námořnictvo srovnatelné s Británií před první světovou válkou.V reakci na tyto úvahy Halford Mackinder v Británii prezentoval názor, podle kterého v dějinách sice vítězila námořní síla nad pevninskou, ale s nástupem železnice se doba obrací a pevninská převáží. Přišel s tzv. teorií Heartlandu, podle které existuje území, (hodně přibližně se podobá dnešnímu Rusku), které má zásadní význam pro vládu nad světem, tzv. Pivotní oblast. Je rozlehlá, na jejím území leží velká část nerostných zdrojů a je obtížně vojensky ohrozitelná. Po první světové válce přikládal zvláštní význam kontrole východní Evropy. Mezi další významné světové geopolitiky patří Carl Ritter, Vidal de la Blache, Ó Thuathail či Petr Savický. Mezi významné československé geopolitiky se řadí Viktor Dvorský a Jaromír Korčák.Původní důraz na zeměpisný determinismus Ratzela, Mackindera a dalších autorů přelomu 19. a 20. století je považován za tzv. klasickou geopolitiku. Postupně vzniklo množství dalších škol. Spykeman po válce zdůraznil význam letectva a tím i zemských pólů.Dále existuje tzv. kritická geopolitika. Upozorňuje, že jednotlivé teorie nevznikají jako nestranné a nahlíží je jako na prostředek, kterým jednotliví teoretici prosazují svůj pohled na svět a zájmy svých států, své třídy apod. Její nejznámější teoretik je Ó Thuathail. Wallerstein pracuje s teorií „světového systému“, které namísto dělení na Východ a Západ vede osu dělení světa mezi bohatým Severem a chudým Jihem a řeší vztah centrum - periferie. Lze se setkat i s termínem kulturní geopolitika, k té pak lze zařadit Huntingtonův Střet civilizací. Zatím však není ustavena obecně přijímaná periodizace vývoje geopolitiky ani jednoznačné dělení všech teorií.
 • Геополи́тика - реакционная концепция, использующая извращённо истолкованные данные физической и экономической географии для обоснования и пропаганды агрессивной политики империалистических государств. Основные идеи Г.— утверждение решающей роли физико-географических условий в жизни человеческого общества и неравноценности рас (см. Расизм). Используются также теории социального дарвинизма (см. Социал-дарвинизм) и мальтузианства (см. Мальтузианство). Геополитики прибегают к широкому использованию понятий "жизненного пространства", "естественных границ", географического положения для оправдания милитаризма и захватнических войн.Различают традиционную геополитику, новую геополитику (геоэкономику) и новейшую геополитику (геофилософию). Традиционная геополитика делает акцент на военно-политическую мощь государства и доминирующую роль географических факторов в захвате чужих территорий, являясь (по Хаусхоферу) «географическим разумом» государства. Геоэкономика, в отличие от традиционной геополитики, делает акцент на экономической мощи государства. Новейшая геополитика, в которой доминирует сила духа над военной и экономической мощью, способствует преодолению традиционного географического и экономического детерминизма за счёт расширения базисных факторов, определяющих поведение государств в международных отношениях.
 • La geopolítica és una branca de la geografia que estudia les actuacions i estratègies del Poder, ja siga el dels Estats, de les grans organitzacions internacionals o qualsevol altra forma de poder, en l'àmbit geogràfic.Cal diferenciar-la de la geografía política, més orientada a l'estudi i descripció de les realitats geogràfiques, conseqüència de l'actuació política.
 • Jeopolitik siyasi coğrafyadan doğan bir bilim dalıdır. Bu bilim Siyasi Coğrafya'nın devletlere sağladığı avantaj ve dezavantajları inceler.Jeopolitik için üzerinde uzlaşılmış bir kısa tanım yoktur. Jeopolitik, devletlerin coğrafi özellikleriyle siyasetleri arasındaki ilişkileri inceleyen bilim dalıdır denilebilir. Kavramın isim babası İsveçli Rudolf Kjellen (1864-1922)'dir. Jeo ve Politik sözcükleri ayrıştırıldığında Jeopolitik sözcüğü yer-siyaseti anlamını akla getirir. K. Haushofer jeopolitiği içinde yaşadığı coğrafi bölgenin ve tarihî gelişmelerin etkisi altında değişen siyasal hayat şekli olan devletin, üzerinde yaşadığı yer ile ilişkisi olarak tanımlar.Jeopolitik bilimi, Coğrafyacı ve Siyasi Coğrafyacıların öncülüğünde ortaya çıkmış ve onların çalışmalarıyla kurumsallaşmıştır. Öte yandan Siyaset Bilimciler de bu bilimin gelişmesini sağlamışlardır. Askeri stratejistler için de, jeopolitik önemli bir rehberdir. Dünyanın dört bir yanındaki karar alıcılar 20. Yüzyıl'ın başından itibaren jeopolitikten yararlanmıştır.Jeopolitik'i belirleyen siyasi coğrafyadır. Siyasi coğrafya; yeryüzü şekilleri, demografya, sosyo-kültürel ve ekonomik durum, siyasi sınırlar gibi unsurlardan beslenir. Siyasi coğrafya'yı ilgilendiren doğal etkenler içerisinde siyasi coğrafyayı birinci derecede etkileyen unsurlar, coğrafi mevki, saha, yer şekilleri, iklim özellikleri, sulardır.
 • Geopolitikak (grekerazko geos hitzetik, euskaraz lurra) nazioarteko harremanak aztertu eta horietan botere politikoa baliatzeko modu bat da, lurraldearen geografia (baliabide ekonomikoak, demografia eta garapen teknologikoa, kasu) nabarmentzen duena. Horrela, interes geopolitikoak aipatzen dira, lurraldeari buruzko interes politikoak lehenesten direnean.Zientzia gisa, XX. mendean jaio zen, Rudolf Kjellén (1864-1922) suediar geografoak sortua; 1916an, Der Staat als Lebensform (Estatua izaki bizidun gisa) erabili zen lehen aldiz geopolitika terminoa. Alemanian asko garatu zen XX. mendearen hasieran, eta garrantzi handia hartu zuen nazismoarekin. Alemaniaren lurralde-hedatzea justifikatzeko erabili zen.
 • Geopolítica é a congruência entre demasiados grupos de estratégias adotadas pelo estado para administrar seu território. Desta forma, Geopolítica é um campo de conhecimento multidisciplinar, que não se identifica com uma única disciplina, mas se utiliza principalmente da Teoria Política e da Geologia & Geografia ligado às Ciências Humanas e Ciências Sociais aplicadas.A geopolítica considera a relação entre os processos políticos e as características geográficas (como localização, território, posse de recursos naturais, contingente populacional e geológico) — como topografia natural e clima e também os estudos intercontinental avalicional e interpretacional em relações que estão interrelacionados com a Ecologia (aspectos animais, vegetais e humanos), nas relações de poder internacionais entre os Estados e entre Estado e Sociedade. Por isso, trata-se do envolvimento Estatal em questões ambientais do espaço - como a relações entre todas as formas de vida (Inclusive o Estado,como criação da vida humana fazendo parte da Pirâmide Ecológica) e o ambiente, o estudo populacional (para que se propicie melhores condições de vida), a análise dos ciclos biogeoquímicos da natureza e a conscientização da sociedade com as problemáticas da expansão urbana e da agropecuária ofensivos ao funcionamento dos Ecossistemas no espaço (perspectiva geográfico-ecológica) e no tempo (perspectiva histórica natural — geológica). Para isso, exemplos destes envolvimentos pode-se citar o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), o CONAMA (Conselho Nacional do Meio-Ambiente), o IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio-Ambiente) e o INPE( Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais).O termo "Geopolítica" foi criado pelo cientista político sueco Rudolf Kjellén, no início do século XX, inspirado pela obra de Friedrich Ratzel, Politische Geographie (Geografia Política), de 1897.As teorias geopolíticas clássicas pensavam o Estado como um organismo territorial, sendo que essa comparação do Estado com um organismo foi proposta pelo geógrafo Friedrich Ratzel em seu livro Geografia Política. Mas é importante destacar que esse autor usava a palavra organismo não como metáfora biológica, e sim no sentido que o pensamento romântico dava a esse termo, isto é, como uma unidade indissociável entre diversos elementos naturais e humanos. Para Ratzel, o Estado agia como organismo territorial porque mobilizava a sociedade para um objetivo comum, que era a defesa territorial, e implementava uma série de políticas visando garantir a coesão da sociedade e do território, unindo o povo ao solo. Nesse sentido, a geografia política e a geopolítica utilizam os conhecimentos da Geografia Física e da Geografia Humana, interrelacionadas com a Ecologia, para orientar a ação política do Estado.Para José W. Vesentini:Para Bertha Becker:A formação e consolidação do campo de conhecimento da GeopolíticaAntes da criação do termo geopolítica, este "campo de conhecimento" era abordado por diferentes disciplinas com ênfases distintas, como a Geografia, a Teoria Política, os Estudos estratégicos, e anteriormente, ainda, pelo que era chamado na antiguidade de "arte da guerra".Este campo de conhecimentos se consolidou entre fins do século XIX e a primeira metade do século XX. Inicialmente os principais teóricos clássicos eram militares (Mahan, Haushofer) ou geógrafos (Ratzel, Mackinder). Foi o jurista e cientista político sueco Rudolf Kjellén que utilizou o termo "geopolítica" pela primeira vez em 1905, sendo consolidado posteriormente pela publicação da "Zeitischrift für Geopolitik" "Revista de Geopolítica" alemã, organizada pelo general Karl Haushofer a partir de 1924. Posteriormente, principalmente após a Segunda Guerra Mundial, o campo de estudos da geopolítica passou a incluir contribuições das pesquisas e teorias de diversos historiadores, sociólogos, economistas, ambientalistas, cientistas políticos e internacionalistas de integração ambiental e do espaço.Geopolítica entre o final do Século XX e Início do Século XXIEnquanto a geopolítica clássica tratava principalmente das relações entre poder e ambiente, Estado e território, guerra, estratégia e geografia, nas últimas décadas este campo de conhecimento agregou uma série de temas relacionados à Ecologia e Meio Ambiente, novas guerras, disputas econômicas, conflitos culturais, ideológicos, além de questões envolvendo mudanças demográficas, inovações tecnológicas, além de diferentes aspectos da Globalização. Abordagens regionais da geopolítica também consideram as relações entre geografia e poder no plano nacional, em âmbitos municipal, estadual e federal. Este é o principal motivo porque, em muitas escolas de Ensino Médio do Brasil, disciplinas intituladas "geopolítica" são destinadas à discussão de temas de "atualidades" em debate na mídia, muitas vezes fugindo de qualquer tema tradicional da geopolítica clássica.Dentro da nova visão geopolítica, destaca-se a Política Ambiental devido ao peso que as questões ambientais assumiram nas relações de poder globais, onde a geopolítica é utilizada para o desenvolvimento de estudos políticos a respeito dos ambientes urbanos, rurais, agrários, fundiários, aéreo, aquáticos, além dos limites territoriais.Geralmente considera-se que os novos temas da geopolítica mantém como cerne interpretativo o prisma nas relações entre poder-política-estratégia e geografia-ambiente-território. Outras abordagens costumam ser tratadas apenas como temas relacionados à geopolítica, e não necessariamente como parte integrante do conhecimento geopolítico. Assim, a geopolítica mantém-se voltada ao estudo da estratégia, da manipulação, da ação política, geralmente assumindo a busca, enquanto ciência, do bem maior da humanidade, dos direitos humanos à vida e à saúde, ao bem estar, à preservação do meio-ambiente geográfico, pensado enquanto fundamental para a manutenção da espécie humana na Terra. Desta forma, a geopolítica também estuda as intrínsecas relações que têm os processos ecológicos e a ação política do "animal político" que dominou de forma mais intensiva a face da Terra: o próprio Homem.Desta forma, geopolítica não é só importante para cientistas políticos e nem somente para historiadores e geógrafos, mas de grande relevância para o Direito, pois ela abrange os Direito Urbanístico, Direito Ambiental, Direito Agrário, Direito Aéreo além de se interrelacionar com o Direito Constitucional, Direito Civil e Direito Internacional. Também se fundamenta como conhecimento básico para os que se interessam pelo estudo dos fenômenos internacionais, abarcados pelas diferentes formas de Relações Internacionais.
 • La geopolítica es la ciencia que, a través de la geografía política, los estudios regionales y la historia, estudia la causalidad espacial de los sucesos políticos y sus futuros efectos.(NOTA) TIENEN UN ERROR EN LA DEFINICION DE ARRIBA, ARREGLEN LA PALABRA "CAUSALIDAD"
 • Geopolitics, from Greek Γη (earth) and Πολιτική (politics), is the study of the effects of geography (both human and physical) on international politics and international relations. Geopolitics is a method of foreign policy analysis which seeks to understand, explain, and predict international political behaviour primarily in terms of geographical variables. Typical geographical variables are the physical location, size, climate, topography, demography, natural resources, and technological advances of the state being evaluated. Traditionally, the term has applied primarily to the impact of geography on politics, but its usage has evolved over the past century to encompass wider connotations.Geopolitics traditionally studies the links between political power and geographic space, and examines strategic prescriptions based on the relative importance of land power and sea power in world history. The geopolitical tradition had some consistent concerns with geopolitical correlations of power in world politics, the identification of international core areas, and the relationships between naval and terrestrial capabilities. Academically, the study of geopolitics analyses geography, history, and social science with reference to spatial politics and patterns at various scales. Also, the study of geopolitics includes the study of the ensemble of relations between the interests of international political actors, interests focused to an area, space, geographical element or ways, relations which create a geopolitical system. Geopolitics is multidisciplinary in scope, and includes all aspects of the social sciences—with particular emphasis on political geography, international relations, the territorial aspects of political science and international law. The practice directly and indirectly impacts businesses and economies.The term "Geopolitics" was coined at the beginning of the twentieth century by Rudolf Kjellén, a Swedish political scientist, who was inspired by the German geographer Friedrich Ratzel. Ratzel published Politische Geographie (political geography) in 1897; that book was later popularized in English by the Austro-Hungarian historian Emil Reich and the American diplomat Robert Strausz-Hupé (a faculty member of the University of Pennsylvania). Although Halford Mackinder had a pioneering role in the field, he never used the term geopolitics himself.
 • Геополитиката е изследването на ефектите на географията върху международните отношения.Геополитиката анализира държавите като пространствен феномен с акцент върху географските основания за тяхната мощ, разглежда политическата и икономическата значимост на географските особености. Като основа за развитието и действията на държавите се изследват техните географски характеристики като територия, климат, органични и неорганични природни богатства и местонахождение, както и характеристики на жителите като гъстота на населението, културни свойства, икономическа активност и политически структури. Всяка държава се смята за съставна част от световното политическо пространство и следващите от това модели на международни отношения са съществена част от изследването. Геополитиката обединява различни феномени и се стреми да ги опише и обясни като една цялост. Терминът геополитика е въведен от шведския политолог Рудолф Челен (1846-1922), но най-известна и дълго време най-влиятелна е теорията за геополитиката на английския географ Халфорд Макиндер (1861-1947). Институционализацията и развитието на военната география в Руската империя обаче е причина много изследователи да смятат, че първоначалните теоретични основи на геополитиката (позната тогава като "военна статистика") се поставят именно там.
 • Geopolityka – nauka powstała na przełomie XIX i XX wieku, badająca wpływ czynników geograficznych na zjawiska i procesy społeczno-polityczne. Termin ten został stworzony przez Szweda, Rudolfa Kjelléna. Po raz pierwszy użył go w swoim artykule naukowym pt. Studier öfver Sveriges politiska gränser, opublikowanym w Sztokholmie na łamach czasopisma "Ymer" w 1899 r. Ten rok uznawany jest za symboliczną datę narodzin geopolityki, jako nauki akademickiej.Geopolityka dzieli się na geopolitykę akademicką i geopolitykę stosowaną.Geopolityka akademicka jest interdyscyplinarną nauką, która bada związki i zależności pomiędzy powstawaniem i funkcjonowaniem państw a wpływem na to czynników geograficznych i czasowych. Geopolityka stosowana jest metodą prowadzenia polityki międzynarodowej, opartej przede wszystkim na determinizmie geograficznym. Jej fundamentem jest myślenie w kategoriach przestrzennych. Relacje państw postrzega ona w kategoriach konfliktów interesów i nieustannej rywalizacji o wpływy.Termin geopolityka może mieć co najmniej pięć znaczeń: Nauka o charakterze interdyscyplinarnym badająca zależności między wpływem czynników geograficznych i historycznych na powstawanie i funkcjonowanie państw (ośrodków siły). Paradygmat badawczy, podejście naukowe (metoda, wzorzec), charakteryzujący się rozpatrywaniem zjawisk polityki międzynarodowej przez pryzmat kategorii geograficznych (wielkiej przestrzeni), wykorzystywaniem agregowanych wyników badań (złożonych z wielu danych obejmujących kilka-kilkanaście dziedzin wiedzy). W tym znaczeniu geopolityka bywa często postrzegana jako subdyscyplina nauk politycznych. Metoda skutecznego wykorzystania wiedzy z zakresu geografii, historii, nauk politycznych, wojskowych i ekonomicznych w celu jak najskuteczniejszej realizacji celów politycznych danego państwa (ośrodka siły). Dla tego znaczenia słowa geopolityka używa się często określenia geopolityka stosowana (w odróżnieniu od geopolityki akademickiej w znaczeniu zawartym w pkt 1). Doktryna zakładająca konieczność realizacji interesów państwa (ośrodka siły) tylko, lub przede wszystkim, przy użyciu metod i założeń geopolityki. Podstawowym punktem odniesienia jest dla niej Raum-motiv. Głównym założeniem tej doktryny jest ekspansja, poszerzanie pola geopolitycznego. Jednym z terenów eksperymentalnych dla geopolityki w tym rozumieniu jest wojna. Jedna z pięciu kategorii określających i badających państwo według teorii stworzonej przez Rudolfa Kjelléna, dotycząca jego struktury przestrzennej. Dzieliła się na fizjopolitykę i morfopolitykę.Subdyscyplinami geopolityki są: astropolityka astrostrategia geoekonomia geohistoria geostrategia↑
 • De term geopolitiek kan op verschillende wijzen gedefinieerd worden. Sommigen benaderen het als "het streven om politieke doelen te bereiken op basis van geografisch gefundeerde argumenten". Van Dale definieert Geopolitiek als “de wetenschap van de invloed van de aardrijkskundige gesteldheid opstaatkundige vraagstukken.” De Zweed Rudolf Kjellén stelde in 1924 dat Geopolitiek "de leer was van de staat als geografisch organisme of als ruimtelijk fenomeen". De Belgische historicus Jan Van Houtte definieerde Geopolitiek in 1945 als “deze tak van de aardrijkskunde en van de politieke wetenschap die de werking van het milieu op de politieke bedrijvigheid van den mensch, en van den mensch op de politieke gesteltenis van het milieu bestudeert.” In 2005 definieerde de Belgische politicoloog David Criekemans 'Geopolitiek' als “het wetenschappelijk studieveld behorende tot zowel de Politieke Geografie als de Internationale Betrekkingen, die de wisselwerking wil onderzoeken tussen de politiek handelende mens en zijn omgevende territorialiteit (in haar drie dimensies; fysisch-geografisch, menselijk-geografisch en ruimtelijk)". Voor wat de studie van de ‘praktische geopolitiek’ betreft (de dagelijkse praktijk van staatkunde), betekent dit dat men aandacht heeft voor de vraag in welke mate de eerder genoemde wisselwerking een invloed genereert op het (buitenlands) beleid of op de relatieve ‘machtspositie’ van de politieke entiteit welke men wenst te analyseren.”
 • Als Geopolitik wird die politikwissenschaftliche Interpretation geographischer Gegebenheiten bezeichnet. Für militärische Erwägungen ist vor allem die Subdisziplin der Geostrategie von Bedeutung.
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 91237 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 51004 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 400 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 111087470 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
prop-fr:wikiversity
 • Département:Géopolitique
prop-fr:wikiversityTitre
 • Département:Géopolitique
 • Département:Géopolitique
dcterms:subject
rdfs:comment
 • Le terme — forgé à partir du grec γη (« terre ») et πολιτική (« politique ») — apparaît pour la première fois sous la plume de Gottfried Wilhelm Leibniz dans un manuscrit inédit de 1679,. Mais son usage ne se répand que plus tard, quand il apparaît en 1889 sous la plume du professeur de science politique et de géographie suédois Rudolf Kjellén (1864-1922) dans un article de presse qui évoque les frontières suédoises, puis dans un ouvrage, Stormakterna (Les grandes puissances).
 • Geopolitik berasal dari kata geo dan politik. Geo berarti bumi dan politik berasal dari bahasa Yunani politeia. Poli artinya kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri dan teia artinya urusan. Geopolitik biasa juga di sebut dengan wawasan nusantara.
 • 지정학(地政學, 영어: geopolitics)은 지리적인 위치 관계가 정치, 국제 관계에 미치는 영향을 연구하는 학문이다.
 • La geopolitica (da non confondersi con la geografia politica e con la politica internazionale) è una disciplina che studia le relazioni tra la geografia fisica, la geografia umana e l'azione politica. Ancorché si tratti d'una disciplina piuttosto popolare nata già numerosi decenni fa, manca ancora di una definizione univoca e condivisa.
 • 地政学(ちせいがく、英: Geopolitics: ジオポリティクス、独: Geopolitik: ゲオポリティク、仏: Géopolitique: ジェオポリティク)は、地理的な位置関係が政治、国際関係に与える影響を研究する学問である。
 • La geopolítica és una branca de la geografia que estudia les actuacions i estratègies del Poder, ja siga el dels Estats, de les grans organitzacions internacionals o qualsevol altra forma de poder, en l'àmbit geogràfic.Cal diferenciar-la de la geografía política, més orientada a l'estudi i descripció de les realitats geogràfiques, conseqüència de l'actuació política.
 • La geopolítica es la ciencia que, a través de la geografía política, los estudios regionales y la historia, estudia la causalidad espacial de los sucesos políticos y sus futuros efectos.(NOTA) TIENEN UN ERROR EN LA DEFINICION DE ARRIBA, ARREGLEN LA PALABRA "CAUSALIDAD"
 • Als Geopolitik wird die politikwissenschaftliche Interpretation geographischer Gegebenheiten bezeichnet. Für militärische Erwägungen ist vor allem die Subdisziplin der Geostrategie von Bedeutung.
 • Геополи́тика - реакционная концепция, использующая извращённо истолкованные данные физической и экономической географии для обоснования и пропаганды агрессивной политики империалистических государств. Основные идеи Г.— утверждение решающей роли физико-географических условий в жизни человеческого общества и неравноценности рас (см. Расизм). Используются также теории социального дарвинизма (см. Социал-дарвинизм) и мальтузианства (см. Мальтузианство).
 • Geopolítica é a congruência entre demasiados grupos de estratégias adotadas pelo estado para administrar seu território.
 • Geopolityka – nauka powstała na przełomie XIX i XX wieku, badająca wpływ czynników geograficznych na zjawiska i procesy społeczno-polityczne. Termin ten został stworzony przez Szweda, Rudolfa Kjelléna. Po raz pierwszy użył go w swoim artykule naukowym pt. Studier öfver Sveriges politiska gränser, opublikowanym w Sztokholmie na łamach czasopisma "Ymer" w 1899 r.
 • Geopolitics, from Greek Γη (earth) and Πολιτική (politics), is the study of the effects of geography (both human and physical) on international politics and international relations. Geopolitics is a method of foreign policy analysis which seeks to understand, explain, and predict international political behaviour primarily in terms of geographical variables.
 • Геополитиката е изследването на ефектите на географията върху международните отношения.Геополитиката анализира държавите като пространствен феномен с акцент върху географските основания за тяхната мощ, разглежда политическата и икономическата значимост на географските особености.
 • De term geopolitiek kan op verschillende wijzen gedefinieerd worden. Sommigen benaderen het als "het streven om politieke doelen te bereiken op basis van geografisch gefundeerde argumenten". Van Dale definieert Geopolitiek als “de wetenschap van de invloed van de aardrijkskundige gesteldheid opstaatkundige vraagstukken.” De Zweed Rudolf Kjellén stelde in 1924 dat Geopolitiek "de leer was van de staat als geografisch organisme of als ruimtelijk fenomeen".
 • Jeopolitik siyasi coğrafyadan doğan bir bilim dalıdır. Bu bilim Siyasi Coğrafya'nın devletlere sağladığı avantaj ve dezavantajları inceler.Jeopolitik için üzerinde uzlaşılmış bir kısa tanım yoktur. Jeopolitik, devletlerin coğrafi özellikleriyle siyasetleri arasındaki ilişkileri inceleyen bilim dalıdır denilebilir. Kavramın isim babası İsveçli Rudolf Kjellen (1864-1922)'dir. Jeo ve Politik sözcükleri ayrıştırıldığında Jeopolitik sözcüğü yer-siyaseti anlamını akla getirir. K.
 • Geopolitikak (grekerazko geos hitzetik, euskaraz lurra) nazioarteko harremanak aztertu eta horietan botere politikoa baliatzeko modu bat da, lurraldearen geografia (baliabide ekonomikoak, demografia eta garapen teknologikoa, kasu) nabarmentzen duena. Horrela, interes geopolitikoak aipatzen dira, lurraldeari buruzko interes politikoak lehenesten direnean.Zientzia gisa, XX.
 • Geopolitika je vědní disciplína, která se snaží o vysvětlení vlivu geografických faktorů na politiku a historii lidstva. Její jednotná definice neexistuje (existují názory, že je geopolitika součástí politické geografie či dokonce jejím synonymem). Dodnes nebyla přijata mezi klasické vědní disciplíny. Základem geopolitiky původně byl geografický determinismus (zdůrazňování geografických, zejména fyzickogeografických, faktorů).
rdfs:label
 • Géopolitique
 • Geopolitica
 • Geopolitics
 • Geopolitiek
 • Geopolitik
 • Geopolitik di Indonesia
 • Geopolitika
 • Geopolitika
 • Geopolityka
 • Geopolítica
 • Geopolítica
 • Geopolítica
 • Jeopolitik
 • Геополитика
 • Геополитика
 • 地政学
 • 지정학
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:activity of
is dbpedia-owl:approach of
is dbpedia-owl:domain of
is dbpedia-owl:genre of
is dbpedia-owl:mainInterest of
is dbpedia-owl:occupation of
is dbpedia-owl:profession of
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:activitésAutres of
is prop-fr:genre of
is prop-fr:principauxIntérêts of
is prop-fr:profession of
is prop-fr:spécialité of
is prop-fr:type of
is foaf:primaryTopic of