La géographie humaine est l'étude spatiale des activités humaines à la surface du globe, donc l'étude de l'écoumène, c'est-à-dire des régions habitées par l'homme.Cette branche de la géographie est donc par définition une science humaine.Ses domaines sont très variés et font appel aussi bien à la démographie, à la sociologie, à l'économie, à l'histoire, au droit ou encore à la politique.Comme tous les phénomènes géographiques, les faits étudiés par la géographie humaine sont cartographiés.Les cartes ainsi produites constituent un des matériaux sur lesquels s'appuie le géographe pour son analyse, de même que les statistiques, la législation, les enquêtes d'opinion.La géographie humaine comprend elle-même de nombreuses spécialités : la géographie de la population la géographie rurale la géographie urbaine la géographie sociale la géographie économique la géographie politique la géographie culturelle la géographie religieuse

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • La géographie humaine est l'étude spatiale des activités humaines à la surface du globe, donc l'étude de l'écoumène, c'est-à-dire des régions habitées par l'homme.Cette branche de la géographie est donc par définition une science humaine.Ses domaines sont très variés et font appel aussi bien à la démographie, à la sociologie, à l'économie, à l'histoire, au droit ou encore à la politique.Comme tous les phénomènes géographiques, les faits étudiés par la géographie humaine sont cartographiés.Les cartes ainsi produites constituent un des matériaux sur lesquels s'appuie le géographe pour son analyse, de même que les statistiques, la législation, les enquêtes d'opinion.La géographie humaine comprend elle-même de nombreuses spécialités : la géographie de la population la géographie rurale la géographie urbaine la géographie sociale la géographie économique la géographie politique la géographie culturelle la géographie religieuse
 • Geografi manusia atau antropogeografi adalah cabang dalam disiplin ilmu geografi yang ditujukan untuk analisis lokasi, distribusi, dan organisasi spasial dari hubungan manusia. Hal ini berbeda dengan geografi fisik yang lebih mempelajari tentang bentang alam.
 • Geografia humana é uma ciência humana que se consagra ao estudo e à descrição da interação entre a sociedade e o espaço. Ela ajuda o homem a entender o espaço geográfico em que vive. Pode-se compreender o objeto da geografia humana como sendo a leitura crítica das percepções e transformações humanas sobre o espaço, no transcorrer do tempo, assim como a incidência do espaço sobre a sociedade, isto é, a relação do homem com o espaço, o homem espacializado.
 • La geografia humana és la part de la geografia que estudia els elements del paisatge que han estat creats per les societats humanes, ja sigui en l'actualitat com en el passat. Aquests elements es deuen a la seva activitat agrícola, urbana, industrial, de transport, comercial i a la seva pròpia dinàmica demogràfica.En la geografia humana s'estudia:La geografia de la població, amb mètodes de la demografia, la sociologia i les matemàtiques. La geografia rural, amb mètodes de l'agronomia, la climatologia, l'estadística i l'economia. La geografia econòmica que engloba totes les activitats econòmiques com: La geografia industrial, amb mètodes de les matemàtiques i l'economia. La geografia dels transports i comercial amb mètodes de l'economia, les matemàtiques i la sociologia. La geografia del turisme amb mètodes de l'economia, les matemàtiques i la sociologia. La geografia urbana, amb mètodes de l'urbanisme, la sociologia i les matemàtiques.fi:Kulttuurimaantiedesimple:Cultural geography
 • 인문지리학(人文地理學, human geography)은 지리학의 한 분야로, 자연지리학과 함께 계통지리학을 구성한다. 지표에서의 인간 활동에 의한 모든 현상을 기본적으로 자연 환경과 관련하여 이해하고, 나아가 그 현상의 지역적 특성 및 법칙을 연구하는 학문이다.
 • 人文地理学(じんぶんちりがく、じんもんちりがく、英語: human geography)は地理学の一分野であり、系統地理学の一部門である。都市、経済など人文科学・社会科学で扱うテーマの地理学の諸分野の総称である。読みは、文化・文明の意味では「じんぶん」、天文や地文と対比して述べる場合は「じんもん」とするのが通例となっている。自然地理学と共に、地理学の学問体系の根幹をなす分野である。経済から文化まで幅広い分野を取り扱うが、通常は各専門分野に派生し様々な諸分野に別れて研究されている。ドイツ語圏では、伝統的にはAnthropogeografie(-phie)と、訳すと人類地理学と呼ばれるものが人文地理学に相応するものであるが、人文地理学に対する捉え方の歴史的な差異によるものであり、実際的にはほぼ同一のものをさすとしてもよいものである。近年では、Humangeographieがメジャーになりつつある。
 • Социално-икономическата география или хуманитарна география е основен дял от науката география, който се занимава със системата от взаимодействия, процеси и явления, породени от човешката дейност в контекста на географското пространство. Занимава се с антроположките, политическите, културните, социалните и икономическите аспекти на планетата Земя и нейните региони. От тази гледна точка може да се отбележи, че този дял на географията няма връзка с природната среда, освен направленията, свързани с опазването на природата, които се явяват мост между двата основни клона на географската наука.
 • Социально-экономическая география — система географических наук, изучающая территориальную организацию общества, ее законы и закономерности. Подразделяется на экономическую, социальную, политическую и географию культуры.
 • La geografia antropica, chiamata anche geografia umana o antropogeografia, è la scienza dedicata all'analisi della distribuzione, della localizzazione e dell'organizzazione spaziale dei fatti umani. Tale scienza è composta da un aspetto sincronico, ovvero l'analisi degli assetti organizzativi umani presenti nel mondo in un determinato periodo, e da un aspetto diacronico, ovvero l'analisi dei processi che nel corso del tempo hanno condotto alla formazione di tali assetti.Questa branca include gli aspetti culturali, economici, sociali e politici della geografia. Privilegiando la ricerca degli elementi soggettivi nel rapporto uomo-territorio, sovente si avvale di discipline quali le scienze sociali (in particolare sociologia, economia e psicologia), o di forme comunicative come la letteratura e le espressioni artistiche, specie in ambito regionale.
 • La geografía humana constituye la segunda gran división de la geografía. Como disciplina se encarga de estudiar las sociedades humanas desde una óptica espacial, la relación entre estas sociedades y el medio físico en el que habitan, así como los paisajes culturales y las regiones humanas que éstas construyen. Según esta idea, la Geografía humana podría considerarse como una geografía regional de las sociedades humanas, un estudio de las actividades humanas desde un punto de vista espacial, una ecología humana y una ciencia de los paisajes culturales.Parte de la premisa de que el ser humano siempre forma parte de agrupaciones sociales amplias. Estas sociedades crean un entorno social y físico mediante procesos de transformación de sus propias estructuras sociales y de la superficie terrestre en la que se asientan. Su accionar modifica ambos aspectos en función de las necesidades e intereses que los agentes sociales que las forman, especialmente de los agentes sociales dominantes. Estas transformaciones se deben a procesos económicos, políticos, culturales, demográficos etc.El conocimiento de estos sistemas geográficos formados por la sociedad y su medio físico (regiones humanas, paisajes culturales, territorios etc), es el objeto de estudio de la geografía humana. Podemos considerar como iniciador de la geografía humana a Elisée Reclus en Francia, teniendo como antecedente la obra de Karl Ritter en Alemania.
 • Geografia społeczno-ekonomiczna (także: antropogeografia, geografia człowieka) – nauka geograficzna badająca różne aspekty działalności człowieka, w tym także konsekwencje społeczne i gospodarcze dla tej aktywności w przestrzeni geograficznej. Jeden z dwóch głównych działów geografii (obok geografii fizycznej)
 • Human geography is one of the two major sub-fields of the discipline of geography. Human geography is a branch of the social sciences that studies the world, its people, communities and cultures with an emphasis on relations of and across space and place. Human geography differs from physical geography mainly in that it has a greater focus on studying human activities and is more receptive to qualitative research methodologies. As a discipline, human geography is particularly diverse with respect to its methods and theoretical approaches to study.
 • Die Humangeographie, auch Anthropogeographie (gr. anthropo- von ἄνθρωπος „Mensch“) ist neben der physischen Geographie der zweite große Teilbereich der Allgemeinen Geographie und beschäftigt sich mit dem Verhältnis von Raum und Mensch − oder genauer − mit der räumlichen Organisation menschlichen Handelns. Alle Tätigkeiten des Menschen, die den Raum verändern (z. B. Siedeln, Wirtschaften) oder durch räumliche Bedingungen beeinflusst werden (z. B. Mobilität) und sich in direkt oder indirekt zu beobachtenden Strukturen und Prozessen niederschlagen, sind Gegenstand von Teildisziplinen der Humangeographie. Sie erfasst die raumbezogenen Aspekte von Kulturen, Wirtschaft und Gesellschaft in ihrer Vielfalt und ihrem Wandel und untersucht die Beziehungen, Abhängigkeiten und Unterschiede zwischen Regionen und Orten auf dem Hintergrund der Wechselbeziehungen zwischen natürlicher Umwelt, kultureller Gestaltung und individuellem Handeln. Als Begründer der Humangeographie (Anthropogeographie) gelten Alexander von Humboldt, der die wechselseitigen Beziehungen (Kausalität) zwischen Mensch und Natur erkannte, sowie Friedrich Ratzel mit seinem Werk „Anthropogeographie“. Die moderne Humangeographie gewinnt eine neue Bedeutung auf dem Hintergrund einer zunehmend globalisierten Wirtschaft und den globalen und regionalen Folgen dieser Entwicklung.Typische Fachgebiete sind etwa Siedlungs-, Wirtschafts- und Sozialgeographie.
 • Socioekonomická geografie je označení pro podobor geografie v post-komunistických zemích (rusky: Социально-экономическая география). V anglosaském světě známá jako humánní geografie (anglicky: Human geography), v německy mluvících zemích jako antropogeografie (německy: Anthropogeographie), někdy též kulturní geografie. V českém prostředí je postupně označována termínem sociální geografie.Zabývá se studiem aktivit lidské společnosti v územním průmětu a studiem vzájemné interakce společnosti s přírodním prostředím. Věnuje se systematickému zkoumání vzorců a procesů, které tyto interakce utváří. Obzvláště klade důraz na zkoumání příčin a důsledků rozmístění lidských aktivit na zemském povrchu, které studuje sociální, kulturní, politickou a ekonomickou perspektivou.Socioekonomická geografie se nezabývá přímo přírodní složkou krajinné sféry, ale přesto ji ve svém výzkumu zohledňuje s předpokladem, že není možné hodnotit socioekonomickou sféru bez přihlédnutí k přírodnímu prostředí, v němž lidská činnost probíhá.
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 29575 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 1890 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 35 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 92853250 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • La géographie humaine est l'étude spatiale des activités humaines à la surface du globe, donc l'étude de l'écoumène, c'est-à-dire des régions habitées par l'homme.Cette branche de la géographie est donc par définition une science humaine.Ses domaines sont très variés et font appel aussi bien à la démographie, à la sociologie, à l'économie, à l'histoire, au droit ou encore à la politique.Comme tous les phénomènes géographiques, les faits étudiés par la géographie humaine sont cartographiés.Les cartes ainsi produites constituent un des matériaux sur lesquels s'appuie le géographe pour son analyse, de même que les statistiques, la législation, les enquêtes d'opinion.La géographie humaine comprend elle-même de nombreuses spécialités : la géographie de la population la géographie rurale la géographie urbaine la géographie sociale la géographie économique la géographie politique la géographie culturelle la géographie religieuse
 • Geografi manusia atau antropogeografi adalah cabang dalam disiplin ilmu geografi yang ditujukan untuk analisis lokasi, distribusi, dan organisasi spasial dari hubungan manusia. Hal ini berbeda dengan geografi fisik yang lebih mempelajari tentang bentang alam.
 • Geografia humana é uma ciência humana que se consagra ao estudo e à descrição da interação entre a sociedade e o espaço. Ela ajuda o homem a entender o espaço geográfico em que vive. Pode-se compreender o objeto da geografia humana como sendo a leitura crítica das percepções e transformações humanas sobre o espaço, no transcorrer do tempo, assim como a incidência do espaço sobre a sociedade, isto é, a relação do homem com o espaço, o homem espacializado.
 • 인문지리학(人文地理學, human geography)은 지리학의 한 분야로, 자연지리학과 함께 계통지리학을 구성한다. 지표에서의 인간 활동에 의한 모든 현상을 기본적으로 자연 환경과 관련하여 이해하고, 나아가 그 현상의 지역적 특성 및 법칙을 연구하는 학문이다.
 • 人文地理学(じんぶんちりがく、じんもんちりがく、英語: human geography)は地理学の一分野であり、系統地理学の一部門である。都市、経済など人文科学・社会科学で扱うテーマの地理学の諸分野の総称である。読みは、文化・文明の意味では「じんぶん」、天文や地文と対比して述べる場合は「じんもん」とするのが通例となっている。自然地理学と共に、地理学の学問体系の根幹をなす分野である。経済から文化まで幅広い分野を取り扱うが、通常は各専門分野に派生し様々な諸分野に別れて研究されている。ドイツ語圏では、伝統的にはAnthropogeografie(-phie)と、訳すと人類地理学と呼ばれるものが人文地理学に相応するものであるが、人文地理学に対する捉え方の歴史的な差異によるものであり、実際的にはほぼ同一のものをさすとしてもよいものである。近年では、Humangeographieがメジャーになりつつある。
 • Социально-экономическая география — система географических наук, изучающая территориальную организацию общества, ее законы и закономерности. Подразделяется на экономическую, социальную, политическую и географию культуры.
 • Geografia społeczno-ekonomiczna (także: antropogeografia, geografia człowieka) – nauka geograficzna badająca różne aspekty działalności człowieka, w tym także konsekwencje społeczne i gospodarcze dla tej aktywności w przestrzeni geograficznej. Jeden z dwóch głównych działów geografii (obok geografii fizycznej)
 • Die Humangeographie, auch Anthropogeographie (gr. anthropo- von ἄνθρωπος „Mensch“) ist neben der physischen Geographie der zweite große Teilbereich der Allgemeinen Geographie und beschäftigt sich mit dem Verhältnis von Raum und Mensch − oder genauer − mit der räumlichen Organisation menschlichen Handelns. Alle Tätigkeiten des Menschen, die den Raum verändern (z. B. Siedeln, Wirtschaften) oder durch räumliche Bedingungen beeinflusst werden (z. B.
 • La geografia humana és la part de la geografia que estudia els elements del paisatge que han estat creats per les societats humanes, ja sigui en l'actualitat com en el passat. Aquests elements es deuen a la seva activitat agrícola, urbana, industrial, de transport, comercial i a la seva pròpia dinàmica demogràfica.En la geografia humana s'estudia:La geografia de la població, amb mètodes de la demografia, la sociologia i les matemàtiques.
 • Human geography is one of the two major sub-fields of the discipline of geography. Human geography is a branch of the social sciences that studies the world, its people, communities and cultures with an emphasis on relations of and across space and place. Human geography differs from physical geography mainly in that it has a greater focus on studying human activities and is more receptive to qualitative research methodologies.
 • Socioekonomická geografie je označení pro podobor geografie v post-komunistických zemích (rusky: Социально-экономическая география). V anglosaském světě známá jako humánní geografie (anglicky: Human geography), v německy mluvících zemích jako antropogeografie (německy: Anthropogeographie), někdy též kulturní geografie.
 • La geografia antropica, chiamata anche geografia umana o antropogeografia, è la scienza dedicata all'analisi della distribuzione, della localizzazione e dell'organizzazione spaziale dei fatti umani.
 • Социално-икономическата география или хуманитарна география е основен дял от науката география, който се занимава със системата от взаимодействия, процеси и явления, породени от човешката дейност в контекста на географското пространство. Занимава се с антроположките, политическите, културните, социалните и икономическите аспекти на планетата Земя и нейните региони.
 • La geografía humana constituye la segunda gran división de la geografía. Como disciplina se encarga de estudiar las sociedades humanas desde una óptica espacial, la relación entre estas sociedades y el medio físico en el que habitan, así como los paisajes culturales y las regiones humanas que éstas construyen.
rdfs:label
 • Géographie humaine
 • Социално-икономическа география
 • Geografi manusia
 • Geografia antropica
 • Geografia humana
 • Geografia humana
 • Geografia społeczno-ekonomiczna
 • Geografía humana
 • Human geography
 • Humangeographie
 • Socioekonomická geografie
 • 人文地理学
 • Социально-экономическая география
 • 인문지리학
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:approach of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of