La fumée, ou boucane au Québec,, est un nuage de particules solides émis par un feu ou un échauffement mécanique. Ces particules sont principalement de la suie (du carbone imbrûlé), ainsi que des cendres ; ces particules sont mélangées aux gaz de combustion et aux vapeurs chaudes.(voir suite chap 2)↑ Grand Dictionnaire Terminologique↑ Le mot fumée est tout de même utilisé

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • La fumée, ou boucane au Québec,, est un nuage de particules solides émis par un feu ou un échauffement mécanique. Ces particules sont principalement de la suie (du carbone imbrûlé), ainsi que des cendres ; ces particules sont mélangées aux gaz de combustion et aux vapeurs chaudes.(voir suite chap 2)
 • Il fumo è una dispersione colloidale di particelle solide (aventi diametro in genere minore di 1 μm) in un gas. Può essere generato durante la liberazione di prodotti gassosi di alcune reazioni chimiche (ad esempio durante una reazione di combustione).
 • El fum és un sistema dispers d'un gas en el qual hi ha partícules sòlides. La mida d'aquestes partícules oscil·la entre 0,005 i 0,01 μm. És un subproducte obtingut de la piròlisi o de la combustió incompleta de focs, brases, espelmes, xemeneies, motors de gasoli, etc.). Aquestes substàncies són diferents segons el foc, el material cremat i l'ambient. En igualtat de condicions alguns materials emeten més fum que altres. Tot i que cada material emet un fum diferent, quant a color i densitat, de vegades és difícil saber el que s'està cremant, però ens pot orientar. Els colors que pot adoptar són: Fum blanc: es dóna per la combustió de materials vegetals. Fum groc: és produït per substàncies químiques que contenen sofre, àcid clorhídric o àcid nítric. Fum gris: s'emet per materials compostos per cel·lulosa o fibres artificials. Fum negre clar: és produït per la combustió del cautxú. Fum negre fosc: el produeixen els plàstics, petroli i materials acrílics.Altra classificació que podem fer del fum és si es crema o no en presència d'oxigen. El fum blanc normalment es produeix en incendis amb alt contingut d'oxigen mentre que el fum negre es dóna en incendis amb falta d'oxigen. La inhalació de fum és una de les principals causes d'asfíxia i mort de les víctimes d'un incendi. El fum mata per intoxicació, ja que molts dels seus components són tòxics i/o irritants, com és el cas del monòxid de carboni. Conté també altres partícules cancerígenes, que a la llarga poden provocar càncer.
 • Smoke is a collection of airborne solid and liquid particulates and gases emitted when a material undergoes combustion or pyrolysis, together with the quantity of air that is entrained or otherwise mixed into the mass. It is commonly an unwanted by-product of fires (including stoves, candles, oil lamps, and fireplaces), but may also be used for pest control (fumigation), communication (smoke signals), defensive and offensive capabilities in the military (smoke-screen), cooking, or smoking (tobacco, cannabis, etc.). Smoke is used in rituals, when incense, sage, or resin is burned to produce a smell for spiritual purposes. Smoke is sometimes used as a flavoring agent, and preservative for various foodstuffs. Smoke is also a component of internal combustion engine exhaust gas, particularly diesel exhaust.Smoke inhalation is the primary cause of death in victims of indoor fires. The smoke kills by a combination of thermal damage, poisoning and pulmonary irritation caused by carbon monoxide, hydrogen cyanide and other combustion products.Smoke particles are an aerosol (or mist) of solid particles and liquid droplets that are close to the ideal range of sizes for Mie scattering of visible light. This effect has been likened to three-dimensional textured privacy glass[citation needed] — a smoke cloud does not obstruct an image, but thoroughly scrambles it.
 • Димът представлява плуващи във въздуха твърди частици (сажди, пепел), остатъци от непълното изгаряне на отоплителни и други материали. Има отрицателно хигиенно значение, тъй като попада в белите дробове заедно с вдишвания въздух и може да предизвика болестни изменения. Освен това димът изменя микроклимата, като намалява слънчевото лъчение и особено на ултравиолетовите лъчи и улеснява образуването на мъгла. Отразява се неблагоприятно и на растенията и животните. Особено вреден е димът от изгарянето на химически отпадъци и продукти на химическата промишленост.
 • Duman, bir maddenin yanması ile çıkan ve içinde katı zerrelerle buğu bulunan kara veya esmer renkli gazdır.Duman ile sis birbirine çok benzeyen, ancak aynı olmayan şeylerdir. Eğer gaz içinde ince sıvı damlacıkları yayılmış ise bu sistir. Duman ise katı, sıvı ve gazların karışımıdır. Bacadan çıkan dumanda kül, yanmamış kömür, karbon (is), yoğunlaşmış su damlacıkları ve katran tanecikleri bulunur. Duman yukarıya doğru yükselirken hava tabakalarına çarpar ve kendine uygun bir yol bulur. Kendisinde bulunan enerji zamanla kaybolur, rüzgar varsa duman hemen havaya karışır.
 • 煙(けむり)は、エアロゾルの種類で、不完全燃焼の結果にできる微粒子を含んだ空気の固まりである。有害な微粒子を含むことが多いため、意図して作られるものではない場合が多いが、様々な利用法もある。排気管や煙突によって、暖炉やエンジンで作られた煙は排出される。土煙は燃焼ではなく、埃や砂が巻き上げられることで発生する。火事での死亡事例の多くは、煙を吸い込み、呼吸困難になるため発生する。
 • Asap adalah suspensi partikel kecil di udara (aerosol) yang berasal dari pembakaran tak sempurna dari suatu bahan bakar. Asap umumnya merupakan produk samping yang tak diinginkan dari api (termasuk kompor dan lampu) serta pendiangan, tapi dapat juga digunakan untuk pembasmian hama (fumigasi), komunikasi (sinyal asap), pertahanan (layar asap, smoke-screen) atau penghirupan tembakau atau obat bius. Asap kadang digunakan sebagai agen pemberi rasa (flavoring agent), pengawet untuk berbagai bahan makanan, dan bahan baku asap cair.Keracunan asap adalah penyebab utama kematian korban kebakaran di dalam ruangan. Asap ini membunuh dengan kombinasi kerusakan termal, keracunan, dan iritasi paru-paru yang disebabkan oleh karbon monoksida, hidrogen sianida, dan produk pembakaran lainnya.Partikel asap terutama terdiri dari aerosol (atau kabut) partikel padat atau butiran cairan yang mendekati ukuran ideal untuk penyebaran Mie cahaya tampak.
 • Дым — устойчивая дисперсная система, состоящая из мелких твёрдых частиц, находящихся во взвешенном состоянии в газах. Дым — типичный аэрозоль с размерами твёрдых частиц от 10−7 до 10−5 м. В отличие от пыли — более грубодисперсной системы, частицы дыма практически не оседают под действием силы тяжести. Частицы дыма могут служить ядрами конденсации атмосферной влаги, в результате чего возникает туман.Дым — сплошное помутнение атмосферы с горизонтальной дальностью видимости. Дальность видимости: 2 м — от 1 до 9 км. Видимость может снижаться до нескольких сотен или нескольких десятков метров. Помутнение атмосферы: за счёт взвешенных в воздухе частиц дыма, гари и т. д. различного происхождения (производственный дым, городской смог от выхлопов автомобилей, дым от торфяных, лесных, степных пожаров и т. д.)↑
 • Fumo (português europeu) ou fumaça (português brasileiro) é a suspensão na atmosfera de produtos resultantes de uma combustão. Pode ser tóxica quando aspirada.As partículas que constituem o fumo resultam da combustão incompleta de um qualquer material combustível. É assim um subproduto não desejado da combustão, produzido em fogueiras, brasas, motores de gasolina e gasóleo. Quando uma combustão é correta e completa, os únicos subprodutos são água, dióxido de carbono e compostos de diversos elementos.A inalação do fumo é a causa principal de asfixia e morte nas vítimas dos incêndios. O fumo mata por intoxicação devido aos seus componentes tóxicos, como o monóxido de carbono e as pequenas partículas sólidas que bloqueiam os alvéolos pulmonares e asfixiam quem os inale. Pode conter várias partículas cancerígenas, e provocar cancro após um longo tempo. Por isso é recomendado não usar "estufas" ou "caldeiras" dentro das residências, pois podem permitir o escape destes gases nocivos.== Referências ==
 • Rauch (auch Rauchgas) ist ein meist durch Verbrennungsprozesse entstehendes Aerosol in feinstverteilter (oft kolloidaler) Form aus Staubpartikeln (Glanzruß, Flugasche, Unverbranntes) und Nebeltröpfchen (Wasser, Öldämpfe, Säuredämpfe) in feuchtem Abgas. Im engeren Sinn wird mit Rauch ein Gemisch aus einer festen in einer gasförmigen Phase bezeichnet. Umgangssprachlich wird dichter, undurchsichtiger und gegebenenfalls dunkler Rauch als Qualm bezeichnet. Rauch/Abgas aus Bränden nennt man auch Brandgas. Rauch ist in der Regel ein Schadstoff für Mensch und Umwelt. Im Gegensatz zu einem unkontrollierten Feuer (Brand) findet kontrollierte Verbrennung normalerweise in geschlossenen Behältern (wie Maschinen, Öfen und Lampen) statt und die Rauchgase werden durch eine entsprechende Öffnung (Auspuff, Schornstein, Saugzug) kontrolliert abgeleitet. Bei industriellen Anlagen wird das Rauchgas zuvor gereinigt, sodass neben Luftbestandteilen praktisch nur noch Wasserdampf und Kohlenstoffdioxid, gegebenenfalls auch Kohlenmonoxid, den Schornstein verlassen.Siehe dazu auch Dieselruß#Rußbildungsmechanismen.
 • A füst fizikai megközelítésben diszperz rendszer, azaz azon jelenség, melynek során a levegőben vagy más gáz halmazállapotú diszperz közegben égéstermékként keletkezett gázok és porlasztott szilárd anyagi részek oszlanak el. Tökéletes égés esetén szén-dioxid, nitrogén és nemesgázok szabadulnak fel, ez esetben a füst szilárd részeket alig tartalmaz, tulajdonképpen láthatatlan füstgáz. Tökéletlen égéskor (fa‑, szén‑, olajtüzelés, benzinégés stb. esetén) a felszabaduló gázokkal együtt számottevő szilárd anyag is kerül a levegőbe, s e diszperz részecskék révén a füst láthatóvá válik. Színe az égés során egymással kölcsönhatásba lépő elemek fizikokémiai tulajdonságaitól függ: a száraz fa vagy a faszén füstje fehér, a nedves fáé vagy a kőszéné világos- vagy sötétszürke (az ilyen füst később lerakódó szilárd részecskéi képezik a kormot), az érctartalmú kohófüst átlátszatlan fekete színű stb.A füst legtöbb formája kémiai komponensei révén az emberi szervezetre ártalmas, ezért a tüzelőrendszerek egyik legfontosabb része a füstöt a lakótérből, az épületből a szabadba vezető füstelvezető szerkezet (füstcsatorna, kémény, füstelvezető kupola stb.). A levegőszennyezettség, a nagyvárosok felett kialakult füstköd (szmog) kialakulásáért az indusztriális társadalmak ipari és háztartási füstkibocsátása, illetve a gépjárművek kipufogógáza, tulajdonképpeni füstje felelős. A nagy tömegű füst képződését füstgázszűrők telepítésével, illetve ólommentes üzemanyag alkalmazásával lehet megelőzni vagy mérsékelni. A beszívott dohányfüst szintén egészségkárosító hatású, amely hatás a füstszűrő alkalmazásával enyhíthető.Bár a füst elsősorban a szükségszerű tűzgyújtással, égetéssel járó kényelmetlen melléktermék, esetenként kifejezetten előidézése a cél. Természeti népek, főleg észak-amerikai indiánok nagy távolságokból is hatékonyan kommunikáltak egymással füstjelek segítségével. A füstölés világszerte, így a magyar népi hitvilágban is az egyik legalapvetőbb mágikus, gonoszűző eljárás volt, s szintén hagyományosan füstöléssel fertőtlenítettek az épületeket, ruhákat, embereket pestis- vagy egyéb járványok idején. A füstölést ma is használják egyes élelmiszer-ipari termékek, főként hús-, hal- és sajtféleségek ízfokozása, egyben tartósítása céljából, illetve a méhészetben a méhek távoltartására, elbódítására. A harcászatban és a rendészetben ismert a csapatmozgásokat és harci tevékenységeket elrejtő álcázó füst vagy füstfüggöny alkalmazása, illetve az ellenfelet harcképtelenné tevő vagy figyelemelterelő füstgránát bevetése. A dohányzás, a különféle dohánytermékek (cigaretta, szivar, pipadohány stb.) élvezeti jellegű fogyasztásakor kifejezetten az égéstermékként jelentkező füst belélegzése a cél. Az eredetileg a buddhizmushoz kötődő, növényi anyagokból gyártott füstölőt ma világszerte használják nyugtató vagy élénkítő hatású, illatos füstjének köszönhetően.
 • 연기(煙氣)는 가연성 물질이 연소할 때 생기는 고체, 액체 상태의 미립자이다.불완전 연소의 결과로 발생한다. 유해한 미립자가 많기 때문에, 의도적으로 만들어지는 것이 아닌 경우가 많다.난로나 엔진 등에서 만들어진 연기는 주로 배기관이나 굴뚝으로 배출된다.화재로 인한 사망 사례의 상당수는, 연기를 들이마셔 호흡이 곤란하게 되기 때문에 발생한다.
 • Dym – układ koloidalny, w którym ośrodkiem rozpraszającym jest gaz, a cząstki koloidalne są cząstkami stałymi. Zawiesina bardzo drobnych cząstek stałych w gazie. Dym jest, obok mgły, jedną z postaci gazozolu, a najczęściej jego odmiany – aerozolu.Zazwyczaj jest produktem ubocznym spalania i często towarzyszy ogniowi.Na terenach zurbanizowanych wraz z mgłą może tworzyć smog. Dla celów wojskowych wytwarzany bywa dym maskujący, np. w celu utworzenia zasłony dymnej. Służyć do tego mogą m.in. świece dymne, granaty dymne lub generatory dymne.
 • Kouř nebo též dým, lidově též čoud či čmoud, je produkt nedokonalého spalování. Obsahuje obvykle bezbarvé plyny a drobné viditelné části (popel, popílek, saze).Pevné části kouře mohou působit ve vzduchu jako kondenzační jádra. Proto oblasti vzniku velkého množství kouře (v minulosti například velké městské aglomerace) jsou i místy výskytu mlh.
 • El humo es una suspensión en el aire de pequeñas partículas sólidas que resultan de la combustión incompleta de un combustible. Es un subproducto no deseado de la combustión, producido en fogatas, brasas, motores de gasolina y diésel. Cuando una combustión es correcta y completa, los únicos subproductos son agua, dióxido de carbono y compuestos de diversos elementos.La inhalación del humo es la causa primaria de asfixia y muerte en las víctimas de los incendios. El humo mata por intoxicación debido a sus componentes tóxicos, como el monóxido de carbono y las pequeñas partículas sólidas que taponan los alveolos pulmonares y asfixian a la víctima. El humo puede contener varias partículas carcinógenas y provocar cáncer después de largo tiempo. Por eso se recomienda no usar estufas o calderas dentro de hogares, ya que pueden tener alguna rasgadura. Puede ser peligroso y riesgo de asfixia.Un cigarrillo está compuesto de tabaco, papel y hasta 599 aditivos.Al quemar un cigarrillo se crean más de 4000 compuestos químicos.Cuando se fuma se crean dos tipos de humo según la fase en que se encuentre el fumador. En la fase de aspiración hay una corriente principal que inhala el fumador. Fulgurantes las pausas hay una corriente secundaria que forma la libre combustión del cigarrillo. La corriente secundaria representa aproximadamente el 70% del humo total.
 • Rook is een aerosol van verbrandingsproducten in lucht. Witte rook bestaat vooral uit waterdamp, zwarte rook vooral uit roet (materie). Over het algemeen is rook een ongewenst bij-product dat door vaak hoge schoorstenen wordt geëmitteerd in de omgeving. De meeste doden bij branden vallen door de rook. Dat gebeurt vooral door verbranding van kunststoffen, waarbij verstikkende gassen vrijkomen.Tabaksrook wordt in veel culturen gebruikt als genotmiddel door het te inhaleren.Rook wordt ook gebruikt voor het conserveren van etenswaar. Dit proces wordt roken genoemd.In vroeger tijden werd rook ook gebruikt bij het communiceren over grotere afstand via rooksignalen. Bij de verkiezing van een Paus gebeurt dit ook: zwarte zolang er geen is, witte zodra er één verkozen is.
 • Kea erretzen ari den edo oso bero dagoen material bati darion gasen eta partikula solido txikien multzoa da. Normalean partikula solido txiki horiek errautsa eta hondakinak izaten dira.Kea-arnastea suteek eragindako heriotzen lehenengo kausa da. Biktimak intoxikaturik hiltzen dira keak askatzen dituen karbono monoxidoa, HCN azido zianhidrikoa eta itotzen dituzten partikula txikiak direla eta. Horrez gain, keak partikula minbizi-sortzaileak aska ditzake.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 116366 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 5612 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 44 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 107780131 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • La fumée, ou boucane au Québec,, est un nuage de particules solides émis par un feu ou un échauffement mécanique. Ces particules sont principalement de la suie (du carbone imbrûlé), ainsi que des cendres ; ces particules sont mélangées aux gaz de combustion et aux vapeurs chaudes.(voir suite chap 2)↑ Grand Dictionnaire Terminologique↑ Le mot fumée est tout de même utilisé
 • Il fumo è una dispersione colloidale di particelle solide (aventi diametro in genere minore di 1 μm) in un gas. Può essere generato durante la liberazione di prodotti gassosi di alcune reazioni chimiche (ad esempio durante una reazione di combustione).
 • 煙(けむり)は、エアロゾルの種類で、不完全燃焼の結果にできる微粒子を含んだ空気の固まりである。有害な微粒子を含むことが多いため、意図して作られるものではない場合が多いが、様々な利用法もある。排気管や煙突によって、暖炉やエンジンで作られた煙は排出される。土煙は燃焼ではなく、埃や砂が巻き上げられることで発生する。火事での死亡事例の多くは、煙を吸い込み、呼吸困難になるため発生する。
 • 연기(煙氣)는 가연성 물질이 연소할 때 생기는 고체, 액체 상태의 미립자이다.불완전 연소의 결과로 발생한다. 유해한 미립자가 많기 때문에, 의도적으로 만들어지는 것이 아닌 경우가 많다.난로나 엔진 등에서 만들어진 연기는 주로 배기관이나 굴뚝으로 배출된다.화재로 인한 사망 사례의 상당수는, 연기를 들이마셔 호흡이 곤란하게 되기 때문에 발생한다.
 • Kouř nebo též dým, lidově též čoud či čmoud, je produkt nedokonalého spalování. Obsahuje obvykle bezbarvé plyny a drobné viditelné části (popel, popílek, saze).Pevné části kouře mohou působit ve vzduchu jako kondenzační jádra. Proto oblasti vzniku velkého množství kouře (v minulosti například velké městské aglomerace) jsou i místy výskytu mlh.
 • Kea erretzen ari den edo oso bero dagoen material bati darion gasen eta partikula solido txikien multzoa da. Normalean partikula solido txiki horiek errautsa eta hondakinak izaten dira.Kea-arnastea suteek eragindako heriotzen lehenengo kausa da. Biktimak intoxikaturik hiltzen dira keak askatzen dituen karbono monoxidoa, HCN azido zianhidrikoa eta itotzen dituzten partikula txikiak direla eta. Horrez gain, keak partikula minbizi-sortzaileak aska ditzake.
 • Fumo (português europeu) ou fumaça (português brasileiro) é a suspensão na atmosfera de produtos resultantes de uma combustão. Pode ser tóxica quando aspirada.As partículas que constituem o fumo resultam da combustão incompleta de um qualquer material combustível. É assim um subproduto não desejado da combustão, produzido em fogueiras, brasas, motores de gasolina e gasóleo.
 • El humo es una suspensión en el aire de pequeñas partículas sólidas que resultan de la combustión incompleta de un combustible. Es un subproducto no deseado de la combustión, producido en fogatas, brasas, motores de gasolina y diésel. Cuando una combustión es correcta y completa, los únicos subproductos son agua, dióxido de carbono y compuestos de diversos elementos.La inhalación del humo es la causa primaria de asfixia y muerte en las víctimas de los incendios.
 • A füst fizikai megközelítésben diszperz rendszer, azaz azon jelenség, melynek során a levegőben vagy más gáz halmazállapotú diszperz közegben égéstermékként keletkezett gázok és porlasztott szilárd anyagi részek oszlanak el. Tökéletes égés esetén szén-dioxid, nitrogén és nemesgázok szabadulnak fel, ez esetben a füst szilárd részeket alig tartalmaz, tulajdonképpen láthatatlan füstgáz. Tökéletlen égéskor (fa‑, szén‑, olajtüzelés, benzinégés stb.
 • Rauch (auch Rauchgas) ist ein meist durch Verbrennungsprozesse entstehendes Aerosol in feinstverteilter (oft kolloidaler) Form aus Staubpartikeln (Glanzruß, Flugasche, Unverbranntes) und Nebeltröpfchen (Wasser, Öldämpfe, Säuredämpfe) in feuchtem Abgas. Im engeren Sinn wird mit Rauch ein Gemisch aus einer festen in einer gasförmigen Phase bezeichnet. Umgangssprachlich wird dichter, undurchsichtiger und gegebenenfalls dunkler Rauch als Qualm bezeichnet.
 • Dym – układ koloidalny, w którym ośrodkiem rozpraszającym jest gaz, a cząstki koloidalne są cząstkami stałymi. Zawiesina bardzo drobnych cząstek stałych w gazie. Dym jest, obok mgły, jedną z postaci gazozolu, a najczęściej jego odmiany – aerozolu.Zazwyczaj jest produktem ubocznym spalania i często towarzyszy ogniowi.Na terenach zurbanizowanych wraz z mgłą może tworzyć smog. Dla celów wojskowych wytwarzany bywa dym maskujący, np. w celu utworzenia zasłony dymnej. Służyć do tego mogą m.in.
 • Asap adalah suspensi partikel kecil di udara (aerosol) yang berasal dari pembakaran tak sempurna dari suatu bahan bakar. Asap umumnya merupakan produk samping yang tak diinginkan dari api (termasuk kompor dan lampu) serta pendiangan, tapi dapat juga digunakan untuk pembasmian hama (fumigasi), komunikasi (sinyal asap), pertahanan (layar asap, smoke-screen) atau penghirupan tembakau atau obat bius.
 • Smoke is a collection of airborne solid and liquid particulates and gases emitted when a material undergoes combustion or pyrolysis, together with the quantity of air that is entrained or otherwise mixed into the mass.
 • Дым — устойчивая дисперсная система, состоящая из мелких твёрдых частиц, находящихся во взвешенном состоянии в газах. Дым — типичный аэрозоль с размерами твёрдых частиц от 10−7 до 10−5 м. В отличие от пыли — более грубодисперсной системы, частицы дыма практически не оседают под действием силы тяжести. Частицы дыма могут служить ядрами конденсации атмосферной влаги, в результате чего возникает туман.Дым — сплошное помутнение атмосферы с горизонтальной дальностью видимости.
 • El fum és un sistema dispers d'un gas en el qual hi ha partícules sòlides. La mida d'aquestes partícules oscil·la entre 0,005 i 0,01 μm. És un subproducte obtingut de la piròlisi o de la combustió incompleta de focs, brases, espelmes, xemeneies, motors de gasoli, etc.). Aquestes substàncies són diferents segons el foc, el material cremat i l'ambient. En igualtat de condicions alguns materials emeten més fum que altres.
 • Димът представлява плуващи във въздуха твърди частици (сажди, пепел), остатъци от непълното изгаряне на отоплителни и други материали. Има отрицателно хигиенно значение, тъй като попада в белите дробове заедно с вдишвания въздух и може да предизвика болестни изменения. Освен това димът изменя микроклимата, като намалява слънчевото лъчение и особено на ултравиолетовите лъчи и улеснява образуването на мъгла. Отразява се неблагоприятно и на растенията и животните.
 • Rook is een aerosol van verbrandingsproducten in lucht. Witte rook bestaat vooral uit waterdamp, zwarte rook vooral uit roet (materie). Over het algemeen is rook een ongewenst bij-product dat door vaak hoge schoorstenen wordt geëmitteerd in de omgeving. De meeste doden bij branden vallen door de rook.
 • Duman, bir maddenin yanması ile çıkan ve içinde katı zerrelerle buğu bulunan kara veya esmer renkli gazdır.Duman ile sis birbirine çok benzeyen, ancak aynı olmayan şeylerdir. Eğer gaz içinde ince sıvı damlacıkları yayılmış ise bu sistir. Duman ise katı, sıvı ve gazların karışımıdır. Bacadan çıkan dumanda kül, yanmamış kömür, karbon (is), yoğunlaşmış su damlacıkları ve katran tanecikleri bulunur. Duman yukarıya doğru yükselirken hava tabakalarına çarpar ve kendine uygun bir yol bulur.
rdfs:label
 • Fumée
 • Asap
 • Duman
 • Dym
 • Fum
 • Fumo
 • Fumo
 • Füst
 • Humo
 • Ke
 • Kouř
 • Rauch
 • Rook
 • Smoke
 • Дим
 • Дым
 • 연기 (화학)
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of