La Fraternité sacerdotale Saint-Pie-X (ou FSSPX) est une société de prêtres catholiques traditionaliste fondée en Suisse, dont les buts sont « de former des prêtres et créer des séminaires ». Elle a son siège à Menzingen, dans le canton de Zoug (Suisse).Fondée le 1er novembre 1970, cette société, dont les statuts avaient été reconnus et approuvés par l’évêque diocésain de Fribourg en 1970 à titre de « pieuse union », perd sa reconnaissance officielle le 6 mai 1975.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • La Fraternité sacerdotale Saint-Pie-X (ou FSSPX) est une société de prêtres catholiques traditionaliste fondée en Suisse, dont les buts sont « de former des prêtres et créer des séminaires ». Elle a son siège à Menzingen, dans le canton de Zoug (Suisse).Fondée le 1er novembre 1970, cette société, dont les statuts avaient été reconnus et approuvés par l’évêque diocésain de Fribourg en 1970 à titre de « pieuse union », perd sa reconnaissance officielle le 6 mai 1975. La décision de son fondateur, Mgr Marcel Lefebvre, d'ordonner lui-même quatre évêques sans l'accord du pape Jean-Paul II, en 1988, a conduit à leur excommunication. La FSSPX est depuis lors en état de schisme sacramentel avec l'Église catholique : elle n'est en « parfaite communion » ni avec le pape ni avec l’Église où elle n'a aucun statut canonique tandis que ses prêtres « n’exercent pas de ministères légitimes ».Marcel Lefebvre et ses disciples se considèrent comme « traditionalistes » tandis que pour beaucoup, ainsi que l'explique Émile Poulat, le mouvement est l'incarnation de l’« intégrisme », dans un débat sémantique qui n'est pas tranché. Par ailleurs, les liens de la Fraternité avec l'extrême droite sont « notoires » en France et en Belgique. Plusieurs actions de ses membres, voire de ses institutions, ainsi que des prises de positions de ses dirigeants, ont suscité la polémique.Des négociations avec le Vatican en vue de la réintégration de la communauté dans le giron de l'Église catholique amènent à la levée de l'excommunication des évêques en janvier 2009 sans que cela signifie le retour à la pleine communion de la FSSPX qui doit reconnaître l'autorité du pape et du Concile Vatican II. En octobre 2012, constatant le refus des autorités lefebvristes de reconnaître l’entière validité du magistère du concile, Mgr Gerhard Ludwig Müller, préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi marque la fin des discussions.
 • Kněžské bratrstvo svatého Pia X. (latinsky Fraternitas Sacerdotalis Sancti Pii X., zkratka FSSPX) je společnost tradicionalistických římskokatolických kněží. Založena byla dakarským arcibiskupem Mons. Lefebvrem poté, co Druhý vatikánský koncil reformoval římský ritus a v duchu programu aggiornamento začal katolickou církev přibližovat dnešnímu světu. Odmítají ekumenismus, který usiluje o sblížení všech křesťanských církví na základě společných tradic. Papež Pavel VI. poté, co se mu nepodařilo se s „lefebvristy“ (hovorové označení pro členy a také příznivce FSSPX, kteří je však považují za urážlivé) dohodnout, vyhlásil, „že sdružení ztratilo právní subjektivitu a právo existovat“.[zdroj?]Zakladatel hnutí Mons. Marcel Lefebvre v roce 1982 odstoupil z funkce generálního představeného bratrstva, nicméně dále pro ně světil kněze. Jeho nástupcem v čele společnosti se stal Franz Schmidberger. Později (poté, co přislíbené svěcení bylo ze strany Říma odkládáno) nepovoleně vysvětil společně s biskupem Castro Mayerem v roce 1988 čtyři biskupy, na což Jan Pavel II. reagoval vydáním motu proprio Ecclesia Dei, jímž potvrdil předchozí vyhlášení Kongregace pro biskupy, podle kterého se světitel i svěcení upadli svým činem do „exkomunikace latae sententiae“ (tj. nastupující samým činem, bez rozhodnutí ordináře), ačkoliv samotná svěcení jsou přesto platná. Příznivci bratrstva zastávají názor, že svěcení nemusejí znamenat exkomunikaci. Přitom se odvolávají na kodex kanonického práva, který mluví o „stavu nouze“, v kterém je možno světit bez povolení. Na kněze, které údajní exkomunikovaní biskupové vysvětili, se vztahuje suspenze čili zákaz vykonávat kněžské funkce. Jelikož ale FSSPX nadále funguje, je jasné, že tito kněží (i přes exkomunikaci světitele je svěcenec vysvěcen platně) svou údajnou suspendaci ignorují. Od roku 1994 je generálním představeným bratrstva biskup Fellay.V lednu 2009 papež Benedikt XVI. přijal žádost bratrstva o zrušení exkomunikace uvalené na jeho čtyři biskupy a sňal ji. Bratrstvo v žádosti potvrdilo, že uznává papežský primát, kardinál Re v oznámení o snětí exkomunikace deklaroval nutnost urychleně dosáhnout plné jednoty mezi bratrstvem a katolickou církví. Mezi čtyřmi biskupy, jejichž exkomunikace byla zrušena, byl i Brit Richard Williamson, který vyvolával kontroverze svými názory na průběh nacistického holocaustu. Kvůli němu bylo zvláště některými židovskými představiteli a organizacemi ostře kritizováno i papežovo rozhodnutí, které s Williamsonovými názory nijak nesouviselo, což však média nereflektovala a církevní představitelé nedokázali v první chvíli dost zřetelně vysvětlit. Naproti tomu ale jiní židovští představitelé a organizace vystoupili na papežovu obranu a odmítli možnost, že by kauza měla nějak ovlivnit křesťansko-židovské vztahy (např. nadace Pave the way či Yehuda Levin, mluvčí Unie ortodoxních rabínů USA a Kanady). Členové Bratrstva stále v Církvi nezastávají žádné funkce a služby, je pouze zrušena exkomunikace jejich neprávoplatně vysvěcených biskupů, suspenze (zákaz výkonu kněžského i biskupského povolání) kněží Bratrstva doposud trvá.
 • Bractwo Kapłańskie Świętego Piusa X (łac. Fraternitas Sacerdotalis Sancti Pii X, FSSPX, pot. lefebryści lub lefebvryści, rzadko piusowcy) – katolickie, suspendowane stowarzyszenie życia apostolskiego. W szerszym znaczeniu obejmuje także osoby świeckie popierające cele ruchu. W 2010 roku Bractwo zrzeszało 529 księży i posiadało 750 kaplic w 63 krajach na wszystkich zamieszkanych kontynentach. Prowadziło także dwie szkoły wyższe, 90 szkół oraz 7 domów starców. W tym czasie w sześciu seminariach duchownych Bractwa (Ecône w Szwajcarii, Flavigny-sur-Ozerain we Francji, Goulburn w Australii, Winona w USA, La Reja w Argentynie oraz Zaitzkofen w Niemczech) do posługi kapłańskiej przygotowywało się ponad 201 mężczyzn. Obecnym przełożonym FSSPX jest bp Bernard Fellay.
 • A Fraternidade Sacerdotal São Pio X (FSSPX) é uma sociedade sacerdotal de vida comum sem votos. Foi fundada na Suíça, em 1970, pelo arcebispo Marcel Lefebvre, outrora Delegado Apostólico de Pio XII na África e Superior Geral dos Padres do Espírito Santo. A sede principal é em Menzingen, Suiça.
 • La Fraternità Sacerdotale San Pio X (in lingua latina: Fraternitas Sacerdotalis Sancti Pii X, FSSPX) fu fondata il 1º novembre 1970 a Friburgo dal vescovo Marcel Lefebvre con l'accordo e l'approvazione di François Charrière, allora vescovo di Losanna, Ginevra e Friburgo, con un seminario a Ecône in Svizzera, dove accolse giovani cattolici di diverse nazioni. Parlando della sua 'opera di Chiesa' mons. Lefebvre disse: "Non è nata con un obiettivo di contestazione o di opposizione, niente affatto. Essa è nata come nascono le opere di Chiesa, cioè per una necessità che si è presentata di vigilare sulla buona formazione del sacerdote". La congregazione, nata per contrasto con i risultati del Concilio vaticano II, raccoglie oggi i continuatori delle idee del vescovo francese: i fedeli di Ecône desiderano conservare la messa tridentina e si oppongono all'ecumenismo e al dialogo interreligioso. La FSSPX è una società di vita comune senza voti sull'esempio delle Società delle Missioni Estere. Essa è composta da sacerdoti ma anche da fratelli e da religiose. È diretta da un superiore generale, aiutato da due assistenti e da un economo generale. Coloro che aderiscono alla Fraternità San Pio X vengono comunemente chiamati lefebvriani (o meglio, con forma anche graficamente adattata all'italiano, lefevriani), dal cognome del fondatore della comunità. La Fraternità è attualmente guidata da Bernard Fellay, svizzero, uno dei quattro sacerdoti ordinati vescovi da Lefebvre nel 1988 a cui il 21 gennaio 2009 è stata revocata la scomunica.
 • The Society of Saint Pius X (SSPX) is an international Traditionalist Catholic organisation, founded in 1970 by the French archbishop Marcel Lefebvre. The official Latin name of the society is Fraternitas Sacerdotalis Sancti Pii X (English: "Priestly Fraternity of Saint Pius X"). The head Superior General of the society is Bishop Bernard Fellay.The society is known as a strong defender and proponent of the Tridentine Mass, along with pious practices, beliefs, customs and religious discipline often associated with the period before the Second Vatican Council, which the society believes promoted erroneous and heretical teachings, on matters such as the liturgical revision, ecumenism, freedom of religion, the supremacy of the Roman Catholic Church over other religions and relations with Jews. (The society has been accused of anti-Semitic views.) Accordingly, the society holds that their unrelenting effort to preserve the Tridentine Mass along with its traditionalist pious practices rescued the value of tradition against modernism and the ongoing laxity of Catholic doctrine detrimentally caused by the Second Vatican Council.Pope Benedict XVI declared that, for doctrinal rather than disciplinary reasons, the SSPX has no canonical status in the Catholic Church and, because of that lack of canonical status, the ministries exercised by its ministers are not legitimate in the Church. However, the society's superior general maintains that the Holy See gives some recognition to the canonical existence and ecclesial ministry of the Society's priests.Tensions between the society and the Holy See reached their height in 1988, when Archbishop Lefebvre consecrated four bishops against the orders of Pope John Paul II, resulting in a declaration of excommunication against the bishops who consecrated or were consecrated, an excommunication remitted for those still alive in January 2009 with a hope expressed that all members of the society would quickly return to full communion.Formal discussions between the Holy See and the society began in 2009 and reached a critical stage in 2012, when Bishop Bernard Fellay rejected the doctrinal document presented to him on 13 June, evaluating a text proposed by the society on 15 April. Fellay asked Pope Benedict if that document had the Pope's personal approval and the Pope sent him a handwritten letter assuring him that it had. On 27 June 2013, the society's three remaining bishops (it had expelled Bishop Williamson) formally rejected the Holy See's proposals and on 12 October 2013, Bishop Fellay spoke of Pope Francis as a Modernist.Cardinal Gerhard Ludwig Müller, Prefect of the Congregation for the Doctrine of the Faith and President of the Pontifical Commission "Ecclesia Dei", stated on 22 December 2013 that the leaders of the Society are in schism, having departed from communion with the Church, but that the door is open for them if they change their attitude and accept the Catholic Church's conditions and the Pope as the definitive criterion of membership. In another interview on 12 February 2014, he said there is no backdoor for admittance, but only the open door of acceptance of the doctrinal preamble presented to the society in 2012.
 • 성 비오 10세회(Society of St. Pius X)는 로마 가톨릭의 제2차 바티칸 공의회의 전례 개혁과 교리에 반발하여 프랑스 가톨릭 교회의 르페브르 대주교에 의해 1970년 스위스에서 창립된 가톨릭 계열의 성직수도회이다. 영어 약칭은 SSPX이다. 제2차 바티칸공의회의 전례개혁과 교리에 부정적인 가톨릭 전통주의자 단체이다. 교리에 있어서 제2차 바티칸 공의회 이전 교리를 고수하고 있으며, 전례에 있어서도 라틴어로 진행하는 트리엔트 전례만을 사용한다.1970년, 프랑스 출신의 대주교인 마르셀 르페브르 대주교와 그의 주장을 지지하는 사제들에 의해 스위스에서 창립되었다. 마르셀 르페브르 대주교는 회를 창립한지 얼마 되지 않아서 회의 첫 신학교를 스위스 에콘에 설립했다. 이 단체는 교회당국으로부터 인준받았지만 1975년 인준이 취소되었다.1988년 교황청의 허락 없이 회에 소속된 네 명의 사제를 주교로 성성했다. 마르셀 르페브르 대주교와 성성받은 네 명의 주교 그리고 주교 성성식에 참석한 안토니오 드 카스트로 마이어주교 6명이 파문당했다. 교황 요한 바오로 2세는 이들의 행동은 교회분리의 파문에 해당하는 것으로 간주하였다. 파문과 거의 동시에 교황 요한 바오로 2세는 성 비오10세회를 포함해 가톨릭 전통주의자들과의 대화와 일치를 위해 에클레시아 데이라는 기구를 교황청 산하에 만들었다. 성 비오 10세회는 별도의 독립 교회를 주장하지 않으며, 또한 로마 가톨릭과의 분리를 주장하고 있지 않다. 카스트리온 요오스 추기경은 성 비오 10세회에 대해 엄밀한 의미에서의 열교는 아니라고 언급하기도 했다.성 비오 10세회에 속하였던 사제들 일부는 파문 직후 성 비오 10세회와 단절하고 교황청과의 일치를 선언하였으며 성 비오 10세회와 단절한 사람들을 중심으로 성 베드로 사제 형제회FSSP가 창립되었다. 성 바오로 사제 형제회FSSP는 교황청의 인준을 받았다.2005년 즉위한 베네딕토 16세 교황은 성비오10세회와의 화해 노력의 일환으로, 즉위 첫 해에 성비오10세회 총장 베르나르 필레 주교를 교황의 여름 별장 카스텔 간돌포에서 접견하였으며, 2007년에는 트리엔트 미사 거행을 자유화하였다. 2009년 1월 베네딕토 16세 교황은 자의교서를 통해, 르페브르 대주교에 의해 성성된 4명의 주교에 대한 자동파문을 철회하였다. 하지만 성비오10세회는 아직 가톨릭교회 내에서 교회법적인 지위를 갖고 있지 못하다. 완전한 일치를 위해 대화가 계속되어 왔으며 특히 2009년 파문철회 이후 공식적으로 대화가 시작되었으나, 2012년 이후 교황청과 성 비오 10세회와의 대화는 답보상태에 머물러 있다.한편 교황청과의 성 비오 10세회의 대화 과정에서 대화에 부정적인 리처드 윌리엄슨 주교와 소수 사제들이 회에서 제명되거나 탈퇴했다. 성 비오 10세회에서 이탈한 리처드 윌리엄슨 주교와 소수 사제들은 성 비오 10세회-마리아의 군단이라는 새로운 가톨릭 전통주의자 단체를 조직해 활동하고 있다. 성 비오10세회에는 전세계에 700여곳이 넘는 미사센터와 여섯 곳의 신학교를 운영하고 있으며, 3명의 주교와 500명이 넘는 사제와 100명이 넘는 수사와 100명이 넘는 수녀가 소속되어 있다. 그 밖에도 회의 영적 지도를 받는 수도회들과 수녀회들이 있다. 한국에서는 서울특별시 서초구 서초동 1697-12번지 중추빌딩 5층에 성모무염시태성당을 운영하고 있다. 한국인 사제는 없으며 일본인 사제가 와서 한 달에 1~2차례 트리엔트 미사를 집전하고 있다.르페브르 대주교 사망후 비오10세회는 차츰 얀세니즘(Jansenism), 갈리카니즘(Gallicanism)의 성향을 띠고 있다는 비판을 받고 있으며 컬트로 비판받기도 하다.
 • Священническое братство святого Пия Х (лат. Fraternitas Sacerdotalis Sancti Pii X, FSSPX) — религиозная организация, созданная в 1970 году архиепископом Марселем Лефевром и объединяющая католиков-традиционалистов, не принявших решения Второго Ватиканского собора в части реформы богослужения, расширения практики экуменизма, необходимости диалога с иными религиями и иных нововведений.
 • De Priesterbroederschap St. Pius X (Fraternitas Sacerdotalis Sancti Pii X, FSSPX) is een vereniging van priesters die in gemeenschap leven.De broederschap werd op 1 november 1970 opgericht binnen de Katholieke Kerk (namelijk binnen het exempte bisdom Fribourg in Zwitserland) als reactie op enkele besluiten van het Tweede Vaticaans Concilie die zij afwijst. Zo verzet de broederschap zich tegen de constitutie over de liturgie Sacrosanctum Concilium.
 • 聖ピオ十世会(せいピオじっせいかい、ラテン語: Fraternitas Sacerdotalis Sancti Pii X、フランス語: Fraternité sacerdotale Saint-Pie-X、英: Society of St. Pius X、略称:SSPX) は、カトリック教会の伝統主義の擁護を標榜する、ローマ教皇庁未認可の組織である。1970年にフランスのマルセル・ルフェーブル大司教によって創立された。1975年に同会をカトリック教会内の団体とは見なさないという決定がローマで下され、1988年には創立者を含む司教らが教皇庁から破門される事態となった。その後2009年に破門は取り消されたが、いまも教皇庁との関係修復はなされていない。
 • La Hermandad Sacerdotal San Pío X (latín: Fraternitas Sacerdotalis Sancti Pii X, FSSPX) es una sociedad internacional de sacerdotes católicos tradicionalistas que junto con otros miembros religiosos que son hermanos, hermanas, y oblatos, y por afiliación, los miembros de la tercera orden. Fue fundada en noviembre de 1970 en torno a Marcel Lefebvre, un arzobispo francés renombrado por su oposición al rumbo tomado por la Iglesia católica después al Concilio Vaticano II (1962–1965).Uno de los símbolos que esta Sociedad Sacerdotal ha tomado como bandera es la defensa de la misa tradicional de rito romano. Afirman que pretenden mantenerse fieles a la teología basada en el tomismo y la Tradición milenaria de la Iglesia frente a los errores modernos, el liberalismo y otras doctrinas anticatólicas, y cuestionan la autoridad del Romano Pontífice en la recepción de la doctrina del Concilio Vaticano II.
 • Die Priesterbruderschaft St. Pius X. (lat. Fraternitas Sacerdotalis Sancti Pii X., Kürzel FSSPX, umgangssprachlich oft Piusbruderschaft oder Piusbrüder) ist eine Priestervereinigung katholischer Traditionalisten. Sie wurde 1970 von Erzbischof Marcel Lefebvre gegründet, um an Riten und Lehren der römisch-katholischen Kirche festzuhalten, die das Zweite Vatikanische Konzil (1962–1965) aus seiner Sicht aufgegeben hatte. Sie lehnt Konzilsbeschlüsse wie die Öffnung zur Ökumene, Religionsfreiheit, Kollegialität der Bischöfe, Anerkennung des Judentums als Heilsweg (Nostra Aetate) sowie die auf Anordnung des Konzils durchgeführte Liturgiereform als „modernistisch“ ab und strebt eine „Erneuerung des Priestertums“ und „Verbreitung und Wiederherstellung der authentischen katholischen Lehre“ an. Seit 1994 ist der von Lefebvre zum Bischof geweihte Bernard Fellay der Generalobere der Bruderschaft.Seit 1975 hat die Piusbruderschaft keinen kanonischen Status in der römisch-katholischen Kirche mehr und betreibt ohne Erlaubnis der jeweiligen Diözesanbischöfe Priesterseminare, Priorate und Kapellen. Im Jahr 1988 führten illegale Bischofsweihen zur Exkommunikation der vier geweihten und zwei weihenden Bischöfe. Die Exkommunikation der vier Geweihten wurde – vergleichbar dem Vorgehen bei nicht genehmigten Priester- und Bischofsweihen in China – am 21. Januar 2009 von Papst Benedikt XVI. aufgehoben, nachdem sie zuvor in einem Schreiben den Primat des Papstes im Allgemeinen und des amtierenden Papstes im Besonderen anerkannt hatten und daher der Grund der 1988 ausgesprochenen Exkommunikation – die Bischofsweihe ohne Zustimmung des Papstes – nicht mehr existent war. Sie und die Priester der Bruderschaft sind weiterhin suspendiert und gelten nach römisch-katholischem Kirchenrecht als „vagante Kleriker“, die zwar gültig, aber größtenteils in irregulärer Weise zum Priester geweiht wurden und ohne kirchliche Erlaubnis wirken.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 6131 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 86176 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 293 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 111047177 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:commons
 • Category:Society of Saint Pius X
prop-fr:connexes
prop-fr:courant
prop-fr:dirigeant
prop-fr:fondateur
prop-fr:fondation
 • 1970 (xsd:integer)
prop-fr:localisation
 • 64 (xsd:integer)
prop-fr:nom
 • Fraternité sacerdotale Saint-Pie-X
prop-fr:q
 • Fraternité sacerdotale Saint-Pie-X
 • Fraternité sacerdotale Saint-Pie-X
prop-fr:vocation
 • Célébration des sacrements selon le rite tridentin et opposition aux changements introduits par le concile Vatican II
prop-fr:web
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
prop-fr:église
dcterms:subject
rdfs:comment
 • La Fraternité sacerdotale Saint-Pie-X (ou FSSPX) est une société de prêtres catholiques traditionaliste fondée en Suisse, dont les buts sont « de former des prêtres et créer des séminaires ». Elle a son siège à Menzingen, dans le canton de Zoug (Suisse).Fondée le 1er novembre 1970, cette société, dont les statuts avaient été reconnus et approuvés par l’évêque diocésain de Fribourg en 1970 à titre de « pieuse union », perd sa reconnaissance officielle le 6 mai 1975.
 • A Fraternidade Sacerdotal São Pio X (FSSPX) é uma sociedade sacerdotal de vida comum sem votos. Foi fundada na Suíça, em 1970, pelo arcebispo Marcel Lefebvre, outrora Delegado Apostólico de Pio XII na África e Superior Geral dos Padres do Espírito Santo. A sede principal é em Menzingen, Suiça.
 • Священническое братство святого Пия Х (лат. Fraternitas Sacerdotalis Sancti Pii X, FSSPX) — религиозная организация, созданная в 1970 году архиепископом Марселем Лефевром и объединяющая католиков-традиционалистов, не принявших решения Второго Ватиканского собора в части реформы богослужения, расширения практики экуменизма, необходимости диалога с иными религиями и иных нововведений.
 • De Priesterbroederschap St. Pius X (Fraternitas Sacerdotalis Sancti Pii X, FSSPX) is een vereniging van priesters die in gemeenschap leven.De broederschap werd op 1 november 1970 opgericht binnen de Katholieke Kerk (namelijk binnen het exempte bisdom Fribourg in Zwitserland) als reactie op enkele besluiten van het Tweede Vaticaans Concilie die zij afwijst. Zo verzet de broederschap zich tegen de constitutie over de liturgie Sacrosanctum Concilium.
 • 聖ピオ十世会(せいピオじっせいかい、ラテン語: Fraternitas Sacerdotalis Sancti Pii X、フランス語: Fraternité sacerdotale Saint-Pie-X、英: Society of St. Pius X、略称:SSPX) は、カトリック教会の伝統主義の擁護を標榜する、ローマ教皇庁未認可の組織である。1970年にフランスのマルセル・ルフェーブル大司教によって創立された。1975年に同会をカトリック教会内の団体とは見なさないという決定がローマで下され、1988年には創立者を含む司教らが教皇庁から破門される事態となった。その後2009年に破門は取り消されたが、いまも教皇庁との関係修復はなされていない。
 • 성 비오 10세회(Society of St. Pius X)는 로마 가톨릭의 제2차 바티칸 공의회의 전례 개혁과 교리에 반발하여 프랑스 가톨릭 교회의 르페브르 대주교에 의해 1970년 스위스에서 창립된 가톨릭 계열의 성직수도회이다. 영어 약칭은 SSPX이다. 제2차 바티칸공의회의 전례개혁과 교리에 부정적인 가톨릭 전통주의자 단체이다. 교리에 있어서 제2차 바티칸 공의회 이전 교리를 고수하고 있으며, 전례에 있어서도 라틴어로 진행하는 트리엔트 전례만을 사용한다.1970년, 프랑스 출신의 대주교인 마르셀 르페브르 대주교와 그의 주장을 지지하는 사제들에 의해 스위스에서 창립되었다. 마르셀 르페브르 대주교는 회를 창립한지 얼마 되지 않아서 회의 첫 신학교를 스위스 에콘에 설립했다. 이 단체는 교회당국으로부터 인준받았지만 1975년 인준이 취소되었다.1988년 교황청의 허락 없이 회에 소속된 네 명의 사제를 주교로 성성했다.
 • Die Priesterbruderschaft St. Pius X. (lat. Fraternitas Sacerdotalis Sancti Pii X., Kürzel FSSPX, umgangssprachlich oft Piusbruderschaft oder Piusbrüder) ist eine Priestervereinigung katholischer Traditionalisten. Sie wurde 1970 von Erzbischof Marcel Lefebvre gegründet, um an Riten und Lehren der römisch-katholischen Kirche festzuhalten, die das Zweite Vatikanische Konzil (1962–1965) aus seiner Sicht aufgegeben hatte.
 • La Fraternità Sacerdotale San Pio X (in lingua latina: Fraternitas Sacerdotalis Sancti Pii X, FSSPX) fu fondata il 1º novembre 1970 a Friburgo dal vescovo Marcel Lefebvre con l'accordo e l'approvazione di François Charrière, allora vescovo di Losanna, Ginevra e Friburgo, con un seminario a Ecône in Svizzera, dove accolse giovani cattolici di diverse nazioni. Parlando della sua 'opera di Chiesa' mons. Lefebvre disse: "Non è nata con un obiettivo di contestazione o di opposizione, niente affatto.
 • The Society of Saint Pius X (SSPX) is an international Traditionalist Catholic organisation, founded in 1970 by the French archbishop Marcel Lefebvre. The official Latin name of the society is Fraternitas Sacerdotalis Sancti Pii X (English: "Priestly Fraternity of Saint Pius X").
 • Kněžské bratrstvo svatého Pia X. (latinsky Fraternitas Sacerdotalis Sancti Pii X., zkratka FSSPX) je společnost tradicionalistických římskokatolických kněží. Založena byla dakarským arcibiskupem Mons. Lefebvrem poté, co Druhý vatikánský koncil reformoval římský ritus a v duchu programu aggiornamento začal katolickou církev přibližovat dnešnímu světu. Odmítají ekumenismus, který usiluje o sblížení všech křesťanských církví na základě společných tradic. Papež Pavel VI.
 • La Hermandad Sacerdotal San Pío X (latín: Fraternitas Sacerdotalis Sancti Pii X, FSSPX) es una sociedad internacional de sacerdotes católicos tradicionalistas que junto con otros miembros religiosos que son hermanos, hermanas, y oblatos, y por afiliación, los miembros de la tercera orden.
 • Bractwo Kapłańskie Świętego Piusa X (łac. Fraternitas Sacerdotalis Sancti Pii X, FSSPX, pot. lefebryści lub lefebvryści, rzadko piusowcy) – katolickie, suspendowane stowarzyszenie życia apostolskiego. W szerszym znaczeniu obejmuje także osoby świeckie popierające cele ruchu. W 2010 roku Bractwo zrzeszało 529 księży i posiadało 750 kaplic w 63 krajach na wszystkich zamieszkanych kontynentach. Prowadziło także dwie szkoły wyższe, 90 szkół oraz 7 domów starców.
rdfs:label
 • Fraternité sacerdotale Saint-Pie-X
 • Священническое братство святого Пия X
 • Bractwo Kapłańskie Świętego Piusa X
 • Fraternidade Sacerdotal de São Pio X
 • Fraternità sacerdotale San Pio X
 • Hermandad Sacerdotal San Pío X
 • Kněžské bratrstvo svatého Pia X.
 • Priesterbroederschap Sint Pius X
 • Priesterbruderschaft St. Pius X.
 • Society of St. Pius X
 • 聖ピオ十世会
 • 성 비오 10세회
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:homepage
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:affiliation of
is dbpedia-owl:otherFunction of
is dbpedia-owl:owner of
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:affiliation of
is prop-fr:rattachement of
is foaf:primaryTopic of