Le français est une langue indo-européenne de la famille des langues romanes. Le français s'est formé en France (variété de la « langue d’oïl ») et est aujourd'hui parlé sur tous les continents par environ 274 millions de personnes dont 212 millions l'utilisant quotidiennement, dont 75 millions à 77 millions de locuteurs natifs.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Le français est une langue indo-européenne de la famille des langues romanes. Le français s'est formé en France (variété de la « langue d’oïl ») et est aujourd'hui parlé sur tous les continents par environ 274 millions de personnes dont 212 millions l'utilisant quotidiennement, dont 75 millions à 77 millions de locuteurs natifs. Elle est une des six langues officielles et une des deux langues de travail (avec l’anglais) de l’Organisation des Nations unies, et langue officielle ou de travail de plusieurs organisations internationales ou régionales, dont l’Union européenne. Après avoir été à l’époque de l’Ancien Régime français la langue des cours royales et princières, des tsars de Russie aux rois d’Espagne et d'Angleterre en passant par les princes de l’Allemagne, elle demeure une langue importante de la diplomatie internationale aux côtés de l’anglais, de l'allemand et de l’espagnol.La langue française est un attribut de souveraineté en France, depuis 1992 « la langue de la République est le français » (article 2 de la Constitution de la Cinquième République française). Elle est également le principal véhicule de la pensée et de la culture française dans le monde. La langue française fait l’objet d’un dispositif public d’enrichissement de la langue, avec le décret du 3 juillet 1996 relatif à l'enrichissement de la langue française.Particularité de la langue française, son développement et sa codification ont été en partie l’œuvre de groupes intellectuels, comme la Pléiade, ou d’institutions, comme l’Académie française. C’est une langue dite « académique ». Toutefois, l’usage garde ses droits et nombreux sont ceux qui popularisèrent cette langue vivante, au premier rang desquels Rabelais et Molière : il est d’ailleurs question de la « langue de Molière ».
 • O francês (français, AFI: /fʁɑ̃sɛ/) é uma língua românica com cerca de 136 milhões de falantes nativos no mundo. São 500 milhões se incluídos os que a falam como segunda língua ou como língua estrangeira. Além do mais, cerca de 200 milhões de pessoas aprendem francês como língua estrangeira, o que faz dela a segunda língua mais ensinada no mundo seguida do inglês. Há comunidades francófonas em 56 países e territórios. A maioria dos falantes nativos vive na França, o resto vive essencialmente no Canadá, em particular, na província do Quebec, com minorias nas províncias atlânticas, em Ontário, e pelo resto do Canadá, assim como na Bélgica, na Suíça, em Mônaco, em Luxemburgo e no estado americano da Luisiana. A maioria dos que falam francês como segunda língua vive na África francófona, cujo número excede, pode-se argumentar, o de falantes nativos.O francês descende do Latim falado através do Império Romano, como também o são outras línguas nacionais como o italiano, o português, o espanhol, o romeno e o catalão, e línguas minoritárias como o provençal, o napolitano e muitas outras. Seus parentes mais próximos são as demais langues d'oïl e as línguas crioulas baseadas no francês. Seu desenvolvimento também foi influenciado pelas línguas celtas nativas da Gália antes da chegada dos romanos e pela língua frâncica dos invasores francos após a partida dos romanos.É língua oficial em 30 países, a maioria dos quais integra a chamada La Francophonie, a comunidade dos países francófonos. É língua oficial em todas as agências das Nações Unidas e em um grande número de organizações internacionais.Adicionalmente, do século XVII a meados do século XX, o francês serviu como a linguagem preeminente da diplomacia e de assuntos internacionais, bem como a língua franca entre as classes educadas da Europa. A posição dominante da língua francesa só recentemente foi tomada pela inglesa, desde a emergência dos Estados Unidos como superpotência.Como resultado das ambições coloniais da França e da Bélgica, entre os séculos XVII e XX, o francês foi introduzido à América, à África, à Polinésia, ao Sudeste Asiático, e ao Caribe.
 • フランス語(フランスご)は、インド・ヨーロッパ語族のイタリック語派に属する言語。ロマンス諸語のひとつで、ラテン語の口語(俗ラテン語)から変化したフランス北部のオイル語(またはウィ語、フランス語: langue d'oïl)が母体と言われている。日本語では、仏蘭西語、略して仏語とも書く。世界で英語(約80の国・地域)に次ぐ二番目に多くの国・地域で使用されている言語で、フランス、スイス、ベルギーの他、かつてフランスやベルギーの領域だった諸国を中心に29カ国で公用語になっている(フランス語圏を参照)。国際連合、欧州連合等の公用語の一つにも選ばれている。このフランス語の話者を、フランコフォン (francophone) と言う。
 • Fransızca (français, /fʁɑ̃sɛ/), Hint-Avrupa dil ailesinin Roman dilleri altbirimden, Fransa ve Fransız uygarlığını benimsemiş ve eski Fransız sömürgesi ülkelerde kullanılan dildir.Dünya'da yaklaşık olarak 200 milyon insan Fransızca bilmektedir. 128 milyon insan Fransızca'yı anadili veya ikinci dili olarak konuşurken, 54 ülkede 72 milyon insan tarafından da bilinmekte ve konuşulmaktadır. Başta Fransa olmak üzere Kanada, Belçika, İsviçre, Afrika, Lüksemburg ve Monako'da konuşulur.Fransızca; İspanyolca, Portekizce, İtalyanca, Katalanca ve Romence gibi Roma İmparatorluğu'nun dili olan Latince'nin devam dillerindendir.Fransızca tarih içerisinde Roma Galyalılarının kelt dillerinden ve Roma sonrası Frenk göçmenlerinin Cermen dillerinden etkilenmiştir.Fransızca 29 ülkede resmî dildir. La Francophonie denilen Frankofon Fransızca konuşan uluslar topluluğudur. Birleşmiş Milletler'in bütün altkurumlarında ve uluslararası kuruluşların çoğunda resmî dildir.Avrupa Birliği verilerine göre 27 üye ülkedeki 129 milyon insan (497.198.740 %26'sı) Fransızca konuşmakta ve bunun 65 milyonu (%12) anadili, 69 milyonu (%14) ise ikinci dili olarak konuşmaktadır. Bu verilere göre Fransızca birlik içerisinde İngilizce ve Almancadan sonra en sık konuşulan 3. dildir.
 • El francès [francés] (français [fʁɑ̃sɛ]) és una llengua romànica occidental també coneguda com a llengua d'oïl -encara que no l'és, només és una llengua que prové de la llengua d'oïl- (per la manera de dir el mot "sí", i en oposició a l'occità, que empra "òc"). Nasqué als volts de París i s'escampà extensivament per tot França com a llengua de l'Imperi i de la República en detriment de les altres llengües de l'Estat francès (occità, bretó, basc, català, alsacià, cors, etc.) i les altres llengües d'oïl (altres variants lingüístiques emparentades amb el mateix francès: picard, való, normand, galo etc.). Amb el colonialisme, el seu ús es va estendre arreu del món, sobretot a l'Àfrica i en alguns punts d'Amèrica (fonamentalment Louisiana i el Quebec) i Oceania, on encara es conserva, i d'Àsia, on el seu ús com a llengua colonial és en reculada.A Europa, gaudeix de reconeixement oficial, a més de França, a Bèlgica (Valònia i Brussel·les), a Suïssa (cantons occidentals), a Itàlia (Vall d'Aosta), a Luxemburg i a Mònaco.Es calcula que parlen francès uns 77 milions de persones com a llengua materna, i uns 128 milions en total si s'hi inclouen els que el parlen com a segona llengua.
 • Frantsesa (français, la langue française) erromantze hizkuntza da, talde honetako hirugarren mintzatuena dena mundu osoan zehar gaztelania eta portugesaren ondoren eta italiera, errumaniera eta katalunieraren aurretik.Frantzian gehien hitz egiten den hizkuntza eta mintzaira ofizial bakarra da, eta Afrikako estatu batzuetan eta Kanadan ere hizkuntza ofiziala da.Académie française izeneko erakunde beteranoa, 1635ean sortua, hizkuntzaren araugilea da.
 • Il francese (nome nativo français, in IPA [fʁɑ̃'sɛ]) è una lingua appartenente al gruppo delle lingue romanze della famiglia delle lingue indoeuropee.Diffusa come lingua materna in Francia metropolitana e d'oltremare, in Canada (principalmente nelle province del Québec e del Nuovo Brunswick, ma con una presenza significativa anche in Ontario e Manitoba), in Belgio, in Svizzera, presso numerose isole dei Caraibi (Haiti, Dominica, Santa Lucia) e dell'Oceano indiano (Mauritius, Comore e Seychelles), in Lussemburgo e nel Principato di Monaco, è lingua ufficiale di circa 30 stati ripartiti su tutti i continenti (come eredità dell'impero coloniale francese e, in minor misura, belga), oltre che di numerose organizzazioni internazionali come l'ONU, la NATO, il Comitato Olimpico Internazionale e l'Unione Postale Universale. Costituisce inoltre, insieme all'inglese e al tedesco, una delle tre lingue di lavoro dell'Unione Europea. In Italia è parlato e tutelato in Valle d'Aosta, dove gode di uno status di coufficialità con l'italiano.Sebbene non sia ai primissimi posti tra le lingue più parlate del mondo per numero di madrelingua (circa 78 milioni), essa costituisce invece la seconda per diffusione, dopo l'inglese, per numero di paesi in cui è ufficiale e per numero di continenti in cui è parlata. Le stime dei locutori totali sono difficili a causa della diffusione maggiore del francese come lingua seconda che come lingua materna e del grosso peso che hanno nella demografia di questa lingua i vasti territori dell'Africa francofona, in cui l'avanzare della conoscenza del francese è in costante crescita grazie alla scolarizzazione e per i quali non sono sempre disponibili statistiche precise o aggiornate. Tuttavia secondo le stime dell'Organizzazione Internazionale della Francofonia, vi sono nel mondo circa 173 milioni di "francofoni reali", ovvero madrelingua o il cui livello linguistico è paragonabile a quello di un madrelingua, cui si aggiungono circa 110 milioni di "francofoni parziali", cioè persone che ne hanno una conoscenza più limitata, per un totale di 283 milioni. A questi si aggiungono, sempre secondo le stime dell'OIF, almeno 400 milioni di persone che hanno appreso o stanno apprendendo il francese come lingua straniera. Il Ministero francese degli esteri invece dichiara 119 milioni di francofoni reali e 145 milioni di francofoni parziali, per un totale di 263 milioni.Attualmente il francese è la seconda lingua più insegnata al mondo dopo l'inglese, anche grazie a una capillare rete di servizi linguistici e culturali incentrati sui CCF (Centres Culturels Français, dipendenti dalle Ambasciate) e sulle sedi dell'Alliance Française.
 • 프랑스어(le français [lə fʁ̥ɒ̃sɛ] 또는 la langue française [la lɑ̃ɡ fʁɑ̃sɛz])는 프랑스와 벨기에, 스위스, 캐나다, 그 외에도 아프리카 등지의 공용어로서 국제적으로 중요성을 갖는 로망스어이다. 한국어에서는 한자로 음역 약칭으로 불어(佛語)라 부르기도 한다.
 • Bahasa Perancis (le français, la langue française) adalah salah satu bahasa paling penting dari kelompok bahasa Roman setelah bahasa Spanyol dan bahasa Portugis. Bahasa Perancis merupakan bahasa yang paling banyak dituturkan ke-11 di dunia. Hingga tahun 1999, bahasa ini dituturkan oleh lebih dari 77 juta penduduk di dunia sebagai bahasa ibu dan oleh 128 juta jiwa lainnya sebagai bahasa kedua.Bahasa Perancis juga dipakai sebagai bahasa resmi atau bahasa pemerintahan oleh beberapa komunitas dan organisasi, seperti Uni Eropa, IOC, PBB, dan FIFA.
 • French (le français [lə fʁ̥ɒ̃sɛ] or la langue française [la lɑ̃ɡ fʁɑ̃sɛz]) is a Romance language, belonging to the Indo-European family that is an official language in 29 countries, most of which form la francophonie (in French), the community of French-speaking countries. A world language, it is an official language of all United Nations agencies and of a large number of international organizations, including the European Union, NATO, WTO, and the IOC. In 2011, French was deemed by Bloomberg Businessweek to be one of the top three most useful languages for business, behind English and Chinese, but ahead of Spanish, and other European languages.French is spoken as a first language in France, the Romandy region in Switzerland, Wallonia and Brussels in Belgium, Monaco, the provinces of Quebec, Ontario and New Brunswick (Acadia region) in Canada, also in Haiti, the Acadiana region of the U.S. state of Louisiana, the northern parts of the U.S. states of Maine, New Hampshire and Vermont in the New England region, and by various communities elsewhere. Other speakers of French, who often speak it as a second language, are distributed throughout many parts of the world, the largest numbers of whom reside in Francophone Africa. In Africa, French is most commonly spoken in Gabon (where 80% report fluency), Mauritius (78%), Algeria (75%), Senegal and Côte d'Ivoire (70%). French is estimated as having 110 million native speakers and 190 million more second language speakers.French is an Italic language descended from the spoken Latin language of the Roman Empire, as are languages such as Italian, Portuguese, Spanish, Romanian, Lombard, Catalan, Sicilian and Sardinian. Its closest relatives are the other langues d'oïl—languages historically spoken in northern France and in Belgium, which French has largely supplanted. French was also influenced by native Celtic languages of Roman Gaul and by the (Germanic) Frankish language of the post-Roman Frankish invaders. Today, owing to France's past overseas expansion, there are numerous French-based creole languages, most notably Haitian.According to France's Ministry of Foreign and European Affairs, 77 million in Europe speak French natively. Outside of France, the highest numbers of French speakers are found in Canada (25% of the population, of whom most live in Quebec), Belgium (45% of the population), Switzerland (20% of the population) and Luxembourg. In 2013, the Ministry identified French as the second most spoken language in Europe, after German and before English. Twenty percent of non-Francophone Europeans know how to speak French, totaling roughly 145.6 million people in Europe alone. As a result of extensive colonial ambitions of France and Belgium (at that time governed by a French-speaking elite), between the 17th and 20th centuries, French was introduced to colonies in the Americas, Africa, Polynesia, the Levant, Southeast Asia, and the Caribbean.According to a demographic projection led by the Université Laval and the Réseau Démographie de l'Agence universitaire de la francophonie, French speakers will number approximately 500 million people in 2025 and 650 million people, or approximately 7% of the world's population by 2050. Estimates in 2013 suggest that French speakers will reach 1 billion by 2060.
 • Het Frans (français) behoort tot de Romaanse talen, omdat het uit het Latijn is voortgekomen. Het Frans wijkt echter op een groot aantal punten van de andere Romaanse talen af. Ten eerste kent het Frans een verregaande afslijting van morfologische uitgangen. Ten tweede heeft het Frans een groot aantal brekingen en klankverschuivingen, die al in het Oudfrans optraden en in het Middelfrans nog verder zijn geëvolueerd. Ten derde heeft het een licht Keltisch substraat (terug te vinden in een woord als quatre-vingts, "tachtig", letterlijk "vier-twintigen"; in de Keltische talen telt men in twintigtallen) en een vrij ingrijpend Germaans, vooral Frankisch, superstraat, dat zich onder meer uit in de dubbele ontkenningen ne ... pas, ne ... rien, ne ... personne, ne ... jamais enz..
 • Францу́зский язы́к (le français, la langue française) — язык французов (официальный язык Франции), франкоязычного населения Бельгии, Швейцарии (главным образом, во франкоязычной части — Романдии), Канады (главным образом, в Квебеке), в которых является одним из официальных. Французским языком пользуется население многих государств Африки, Карибского бассейна (Гаити и т. д.), Французской Гвианы, в том числе и в качестве официального языка.Относится к индоевропейской семье языков (романская группа, галло-романская подгруппа). Развился из народной латыни и ушёл от неё дальше, чем любой другой романский язык. Письменность на основе латинского алфавита.Один из шести официальных и рабочих языков ООН. Французский язык является официальным языком большого числа международных организаций и одним из самых изучаемых в качестве иностранного. Число людей, реально способных изъясняться на французском языке — порядка 270 миллионов человек (согласно данным, приведённым на сайте Французской Академии).
 • El idioma francés (en francés: le français, la langue française) es una lengua romance hablada en todo el territorio de Francia metropolitana, junto con otras lenguas como el idioma bretón en Bretaña, el occitano, en el sur del país, el vasco, el catalán (respectivamente, en el extremo suroeste y sureste de los Pirineos), y el corso en Córcega. En los territorios franceses de ultramar es hablado en muchos casos, junto con otras lenguas como el tahitiano en la Polinesia Francesa, o con dialectos como el «créole» en la Reunión, así como en Guadalupe, en Martinica, o en Estados Unidos (francés cajun, créole y francés colonial).Se calcula que hay 220 millones de francófonos en el mundo, de los cuales aproximadamente 72 millones son hablantes parciales. Es el décimo tercer idioma más hablado (por hablantes nativos) y la segunda lengua en las relaciones internacionales por el número de países que la emplean como lengua oficial y/o de comunicación y por el número de organizaciones internacionales que la emplean como lengua de trabajo, como pueden ser la Unión Europea, las Naciones Unidas, etc.
 • Френският език (le français, la langue française) е трети сред романските езици по отношение на броя на хората, които го говорят като роден език, след испанския и португалския. Френският е майчин език на 109 милиона души, а на други 264 милиона е втори език. Официален език е на Франция и още 28 страни. Говори се в Канада, Белгия, Швейцария, Люксембург, Монако, Ливан, Алжир, Тунис и други. Той е както официален, така и административен език на много общности и международни организации като Европейския съюз (един от шестте официални езика), Международния олимпийски комитет, Организацията на обединените нации и други.
 • Język francuski (fr. langue française lub français) – język pochodzenia indoeuropejskiego z grupy języków romańskich. Jako językiem ojczystym posługuje się nim ok. 80 mln ludzi: ok. 65 mln Francuzów, ok. 4,5 mln Belgów (czyli 42%), ok. 1,5 mln Szwajcarów (czyli 20%), a także ok. 8 mln mieszkańców kanadyjskich prowincji Québec, Ontario i Nowy Brunszwik. Ok. 201 milionów osób na całym świecie używa francuskiego jako języka głównego (oszacowanie z 2009 r. według Organisation mondiale de la Francophonie), a 72 miliony jako drugiego języka codziennego (w tym krajach Maghrebu). Wiele z tych osób mieszka w krajach, w których francuski jest jednym z języków urzędowych, bądź powszechnie używanych (54 kraje). Paradoksalnie, w Algierii, Maroku, i Tunezji, gdzie nie ma statusu języka urzędowego, jest bardziej rozpowszechniony niż w wielu krajach Czarnej Afryki, w których jest jedynym językiem urzędowym.Język francuski jest używany także w Stanach Zjednoczonych przez potomków osadników z Francji (ok. 2 mln), głównie w stanach Luizjana (Cajunowie) i Maine. We Włoszech francuskim posługuje się ok. 100 tys. osób. Ponadto jest to język powszechnie znany w dawnych koloniach francuskich w Azji (Wietnam, Laos, Kambodża), oraz w byłych terytoriach zależnych na Bliskim Wschodzie (Liban i Syria).Obecnie francuski jest oficjalnym językiem Europejskiej Agencji Kosmicznej, Europejskiej Unii Nadawczej, FIA, FIFA, FINA, Interpolu, Międzynarodowego Biura Miar i Wag, Międzynarodowej Organizacji Hydrograficznej, Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, Międzynarodowego Towarzystwa Nauk Politycznych, Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości, NATO, Organizacji Narodów Zjednoczonych, OECD, Światowej Agencji Antydopingowej, Światowej Organizacji Handlu, UCI, Unii Afrykańskiej oraz Unii Europejskiej.Francuski do końca XX wieku był drugim, po języku angielskim najczęściej studiowanym i nauczanym językiem obcym, zaś z początkiem nadejścia XXI wieku został wyparty przez język hiszpański i jest trzecim językiem na świecie pod względem uczenia się go jak i trzecim językiem w komunikacji międzynarodowej.
 • Die französische Sprache (frz.: la langue française [la lɑ̃ɡ fʁɑ̃ˈsεz], Eigenbezeichnung (le) français [(lə) fʁɑ̃ˈsɛ]) gehört zu der romanischen Gruppe des italischen Zweigs der indogermanischen Sprachen. Damit ist diese Sprache unter anderem mit dem Italienischen, Rätoromanischen, Spanischen, Katalanischen, Portugiesischen und Rumänischen näher verwandt.Französisch gilt als Weltsprache, da es von rund 220 Millionen Sprechern auf allen Kontinenten in über 50 Ländern gesprochen und weltweit oft als Fremdsprache gelernt wird. Etwa 115 Millionen sind Muttersprachler. Französisch ist unter anderem Amtssprache in Frankreich, Kanada, der Schweiz, Belgien, Haiti und zahlreichen Ländern in West- und Zentralafrika, während es im arabischsprachigen Nordafrika und in Südostasien als Nebensprache weit verbreitet ist. Zudem ist es Amtssprache der Afrikanischen Union und der Organisation Amerikanischer Staaten, eine der Amtssprachen der Europäischen Union und eine der sechs Amtssprachen sowie neben Englisch Arbeitssprache der Vereinten Nationen.Auf die französische Sprache wirken normierend ein die Académie française, die sogenannte Loi Toubon (ein Gesetz zum Schutz der französischen Sprache in Frankreich), das Office québécois de la langue française (eine Behörde in Québec), der Service de la langue française (eine belgische Institution zur Pflege der französischen Sprache) sowie die Délégation générale à la langue française et aux langues de France.
 • A francia (franciául français; ejtsd: fransze, IPA: fʀɑ̃sɛ) újlatin nyelv, eredetileg Franciaország, Belgium, Luxembourg, Monaco és Svájc területén beszélték, mára azonban 54 országban él számottevő francia nyelvű közösség. Világszerte hozzávetőlegesen 300 millió ember beszéli, ebből elsődleges nyelvként 78 millióan.A francia nyelv a volt Római Birodalom mai észak-franciaországi területein a rómaiaktól átvett latin nyelv helyi változatából alakult ki. Fejlődése során befolyással volt rá (főleg fonetikailag) az őslakosok kelta nyelve, majd a birodalom bukása után a germán eredetű frank hódítók nyelve. A francia közeli rokonságban áll a katalánnal, spanyollal, portugállal, olasszal és a románnal, melyek szintén a latin nyelv leszármazottai. Bár nem köztudomású, de legközelebbi rokonának mégis burgundi nyelv tekinthető, mivel mindkettő ún. oïl nyelv. A burgundi nyelv hangzása éppen olyan, mint a franciáé, de alapvető dolgokban különbözik tőle. A burgundit azonban már a francia szinte teljesen kiszorította és igen kevesen beszélik.41 országban rendelkezik hivatalos státusszal, legtöbbjük a Frankofónia tagja, ami a francia nyelvet használó országok és kormányok nemzetközi szervezete. Az idegennyelv-oktatásban a legelterjedtebb az angol után.A francia nyelv hivatalosan és nem hivatalosan sok területen elterjedt nemzetközi nyelv. Egyik, vagy egyedüli hivatalos és adminisztratív nyelve az alábbi szervezeteknek: Afrikai Unió, ENSZ, Európai Bíróság, Európai Műsorsugárzók Uniója, Európai Unió, ESA, FIA, FIFA, ICUP, FINA, IHO, Nemzetközi Súly- és Mértékügyi Bizottság, Nemzetközi Emberi Jogi Bíróság, Nemzetközi Olimpiai Bizottság, Nemzetközi Politikai Tudományok Intézete, Interpol, NATO. A posta hivatalos, illetve a divat és a balett félig hivatalos nyelve. Az Európai Unió több szervezetében a francia kitüntetett szerepet kap (például az Európai Unió Bíróságán franciául zajlik a bíráskodás).
 • Francouzština (dříve též nazývaná franština) je románský jazyk, kterým se hovoří především ve Francii, Belgii, Švýcarsku, Kanadě a v mnoha zemích v Africe.
dbpedia-owl:iso6391Code
 • fr
dbpedia-owl:iso6392Code
 • fra, fre
dbpedia-owl:iso6393Code
 • fra
dbpedia-owl:languageCode
 • fr
dbpedia-owl:languageRegulator
dbpedia-owl:numberOfSpeakers
 • 75 (xsd:integer)
 • 274000000 (xsd:integer)
dbpedia-owl:spokenIn
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 1753 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 263570 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 1235 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 111020271 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:académie
prop-fr:colonnes
 • 2 (xsd:integer)
prop-fr:commons
 • Category:French language
prop-fr:commonsTitre
 • Le français
prop-fr:couleurfamille
 • mediumseagreen
prop-fr:fr
 • Law French
 • Martino da Canale
 • Pleading in English Act de 1362
prop-fr:groupe
 • Note
prop-fr:ietf
 • fr
prop-fr:iso
 • fr
 • fra
 • fra, fre
prop-fr:lang
 • en
 • it
prop-fr:langueofficielle
 • 29 (xsd:integer)
 • et de nombreuses organisations internationales
prop-fr:lingua
 • 51 (xsd:integer)
prop-fr:locuteurs
 • 274000000 (xsd:integer)
 • entre 75 et 77 millions locuteurs natifs
prop-fr:nom
 • Français
prop-fr:nomlocuteurs
 • francophones
prop-fr:pays
 • 38 (xsd:integer)
prop-fr:trad
 • Pleading in English Act 1362
prop-fr:type
 • vivante
prop-fr:typologie
 • , , ,
prop-fr:wals
 • fre
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
prop-fr:wikiquote
 • Langue française
prop-fr:wikiquoteTitre
 • Le français
prop-fr:wikiversity
 • Faculté:français
prop-fr:wikiversityTitre
 • La faculté de français
prop-fr:wiktionary
 • français
prop-fr:wiktionaryTitre
 • français
 • français
prop-fr:échantillon
 • Article premier de la Déclaration universelle des droits de l’homme : Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
prop-fr:étendue
 • individuelle
dcterms:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • Le français est une langue indo-européenne de la famille des langues romanes. Le français s'est formé en France (variété de la « langue d’oïl ») et est aujourd'hui parlé sur tous les continents par environ 274 millions de personnes dont 212 millions l'utilisant quotidiennement, dont 75 millions à 77 millions de locuteurs natifs.
 • フランス語(フランスご)は、インド・ヨーロッパ語族のイタリック語派に属する言語。ロマンス諸語のひとつで、ラテン語の口語(俗ラテン語)から変化したフランス北部のオイル語(またはウィ語、フランス語: langue d'oïl)が母体と言われている。日本語では、仏蘭西語、略して仏語とも書く。世界で英語(約80の国・地域)に次ぐ二番目に多くの国・地域で使用されている言語で、フランス、スイス、ベルギーの他、かつてフランスやベルギーの領域だった諸国を中心に29カ国で公用語になっている(フランス語圏を参照)。国際連合、欧州連合等の公用語の一つにも選ばれている。このフランス語の話者を、フランコフォン (francophone) と言う。
 • Frantsesa (français, la langue française) erromantze hizkuntza da, talde honetako hirugarren mintzatuena dena mundu osoan zehar gaztelania eta portugesaren ondoren eta italiera, errumaniera eta katalunieraren aurretik.Frantzian gehien hitz egiten den hizkuntza eta mintzaira ofizial bakarra da, eta Afrikako estatu batzuetan eta Kanadan ere hizkuntza ofiziala da.Académie française izeneko erakunde beteranoa, 1635ean sortua, hizkuntzaren araugilea da.
 • 프랑스어(le français [lə fʁ̥ɒ̃sɛ] 또는 la langue française [la lɑ̃ɡ fʁɑ̃sɛz])는 프랑스와 벨기에, 스위스, 캐나다, 그 외에도 아프리카 등지의 공용어로서 국제적으로 중요성을 갖는 로망스어이다. 한국어에서는 한자로 음역 약칭으로 불어(佛語)라 부르기도 한다.
 • Francouzština (dříve též nazývaná franština) je románský jazyk, kterým se hovoří především ve Francii, Belgii, Švýcarsku, Kanadě a v mnoha zemích v Africe.
 • O francês (français, AFI: /fʁɑ̃sɛ/) é uma língua românica com cerca de 136 milhões de falantes nativos no mundo. São 500 milhões se incluídos os que a falam como segunda língua ou como língua estrangeira. Além do mais, cerca de 200 milhões de pessoas aprendem francês como língua estrangeira, o que faz dela a segunda língua mais ensinada no mundo seguida do inglês. Há comunidades francófonas em 56 países e territórios.
 • Język francuski (fr. langue française lub français) – język pochodzenia indoeuropejskiego z grupy języków romańskich. Jako językiem ojczystym posługuje się nim ok. 80 mln ludzi: ok. 65 mln Francuzów, ok. 4,5 mln Belgów (czyli 42%), ok. 1,5 mln Szwajcarów (czyli 20%), a także ok. 8 mln mieszkańców kanadyjskich prowincji Québec, Ontario i Nowy Brunszwik. Ok. 201 milionów osób na całym świecie używa francuskiego jako języka głównego (oszacowanie z 2009 r.
 • El francès [francés] (français [fʁɑ̃sɛ]) és una llengua romànica occidental també coneguda com a llengua d'oïl -encara que no l'és, només és una llengua que prové de la llengua d'oïl- (per la manera de dir el mot "sí", i en oposició a l'occità, que empra "òc").
 • Френският език (le français, la langue française) е трети сред романските езици по отношение на броя на хората, които го говорят като роден език, след испанския и португалския. Френският е майчин език на 109 милиона души, а на други 264 милиона е втори език. Официален език е на Франция и още 28 страни. Говори се в Канада, Белгия, Швейцария, Люксембург, Монако, Ливан, Алжир, Тунис и други.
 • Францу́зский язы́к (le français, la langue française) — язык французов (официальный язык Франции), франкоязычного населения Бельгии, Швейцарии (главным образом, во франкоязычной части — Романдии), Канады (главным образом, в Квебеке), в которых является одним из официальных. Французским языком пользуется население многих государств Африки, Карибского бассейна (Гаити и т.
 • Het Frans (français) behoort tot de Romaanse talen, omdat het uit het Latijn is voortgekomen. Het Frans wijkt echter op een groot aantal punten van de andere Romaanse talen af. Ten eerste kent het Frans een verregaande afslijting van morfologische uitgangen. Ten tweede heeft het Frans een groot aantal brekingen en klankverschuivingen, die al in het Oudfrans optraden en in het Middelfrans nog verder zijn geëvolueerd.
 • Bahasa Perancis (le français, la langue française) adalah salah satu bahasa paling penting dari kelompok bahasa Roman setelah bahasa Spanyol dan bahasa Portugis. Bahasa Perancis merupakan bahasa yang paling banyak dituturkan ke-11 di dunia.
 • French (le français [lə fʁ̥ɒ̃sɛ] or la langue française [la lɑ̃ɡ fʁɑ̃sɛz]) is a Romance language, belonging to the Indo-European family that is an official language in 29 countries, most of which form la francophonie (in French), the community of French-speaking countries. A world language, it is an official language of all United Nations agencies and of a large number of international organizations, including the European Union, NATO, WTO, and the IOC.
 • El idioma francés (en francés: le français, la langue française) es una lengua romance hablada en todo el territorio de Francia metropolitana, junto con otras lenguas como el idioma bretón en Bretaña, el occitano, en el sur del país, el vasco, el catalán (respectivamente, en el extremo suroeste y sureste de los Pirineos), y el corso en Córcega.
 • A francia (franciául français; ejtsd: fransze, IPA: fʀɑ̃sɛ) újlatin nyelv, eredetileg Franciaország, Belgium, Luxembourg, Monaco és Svájc területén beszélték, mára azonban 54 országban él számottevő francia nyelvű közösség. Világszerte hozzávetőlegesen 300 millió ember beszéli, ebből elsődleges nyelvként 78 millióan.A francia nyelv a volt Római Birodalom mai észak-franciaországi területein a rómaiaktól átvett latin nyelv helyi változatából alakult ki.
 • Die französische Sprache (frz.: la langue française [la lɑ̃ɡ fʁɑ̃ˈsεz], Eigenbezeichnung (le) français [(lə) fʁɑ̃ˈsɛ]) gehört zu der romanischen Gruppe des italischen Zweigs der indogermanischen Sprachen.
 • Il francese (nome nativo français, in IPA [fʁɑ̃'sɛ]) è una lingua appartenente al gruppo delle lingue romanze della famiglia delle lingue indoeuropee.Diffusa come lingua materna in Francia metropolitana e d'oltremare, in Canada (principalmente nelle province del Québec e del Nuovo Brunswick, ma con una presenza significativa anche in Ontario e Manitoba), in Belgio, in Svizzera, presso numerose isole dei Caraibi (Haiti, Dominica, Santa Lucia) e dell'Oceano indiano (Mauritius, Comore e Seychelles), in Lussemburgo e nel Principato di Monaco, è lingua ufficiale di circa 30 stati ripartiti su tutti i continenti (come eredità dell'impero coloniale francese e, in minor misura, belga), oltre che di numerose organizzazioni internazionali come l'ONU, la NATO, il Comitato Olimpico Internazionale e l'Unione Postale Universale.
 • Fransızca (français, /fʁɑ̃sɛ/), Hint-Avrupa dil ailesinin Roman dilleri altbirimden, Fransa ve Fransız uygarlığını benimsemiş ve eski Fransız sömürgesi ülkelerde kullanılan dildir.Dünya'da yaklaşık olarak 200 milyon insan Fransızca bilmektedir. 128 milyon insan Fransızca'yı anadili veya ikinci dili olarak konuşurken, 54 ülkede 72 milyon insan tarafından da bilinmekte ve konuşulmaktadır.
rdfs:label
 • Français
 • Bahasa Perancis
 • Francia nyelv
 • Francouzština
 • Francès
 • Frans
 • Fransızca
 • Frantses
 • Französische Sprache
 • French language
 • Idioma francés
 • Język francuski
 • Lingua francese
 • Língua francesa
 • Французский язык
 • Френски език
 • フランス語
 • 프랑스어
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
foaf:name
 • Français
is dbpedia-owl:anthem of
is dbpedia-owl:country of
is dbpedia-owl:domain of
is dbpedia-owl:education of
is dbpedia-owl:language of
is dbpedia-owl:nationality of
is dbpedia-owl:officialLanguage of
is dbpedia-owl:programmingLanguage of
is dbpedia-owl:type of
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:alphabet of
is prop-fr:champs of
is prop-fr:combattants of
is prop-fr:discipline of
is prop-fr:divers of
is prop-fr:ethnie of
is prop-fr:extra of
is prop-fr:formation of
is prop-fr:genre of
is prop-fr:gentilé of
is prop-fr:grade of
is prop-fr:groupeLié of
is prop-fr:instrument of
is prop-fr:lang of
is prop-fr:languages of
is prop-fr:langue of
is prop-fr:langue(s)_ of
is prop-fr:langueDePublication of
is prop-fr:langueDuTitre of
is prop-fr:langueNationale of
is prop-fr:langueNonOfficiel of
is prop-fr:langueOfficielle of
is prop-fr:langueOiginal of
is prop-fr:langueOriginale of
is prop-fr:langueOrigine of
is prop-fr:langues of
is prop-fr:languesD'écriture of
is prop-fr:languesOfficielles of
is prop-fr:lg of
is prop-fr:mouvement of
is prop-fr:nationalité of
is prop-fr:nationnalité of
is prop-fr:nomLangue of
is prop-fr:officielles of
is prop-fr:origine of
is prop-fr:pavillon of
is prop-fr:pays of
is prop-fr:profession of
is prop-fr:régimeLinguistique of
is prop-fr:régionales of
is prop-fr:territoire of
is prop-fr:valeur of
is prop-fr:étrangères of
is skos:subject of
is foaf:primaryTopic of