Cet article concerne la force appelée parfois force forte résiduelle. Pour la "force nucléaire forte", voir interaction forte; pour la "force nucléaire faible", voir interaction faible. Voir aussi énergie nucléaire pour ses applications.La force nucléaire est une force qui s'exerce entre nucléons mais dont on ne connaît pas les lois et leurs constantes fondamentales au contraire des lois de Coulomb et de Newton.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Cet article concerne la force appelée parfois force forte résiduelle. Pour la "force nucléaire forte", voir interaction forte; pour la "force nucléaire faible", voir interaction faible. Voir aussi énergie nucléaire pour ses applications.La force nucléaire est une force qui s'exerce entre nucléons mais dont on ne connaît pas les lois et leurs constantes fondamentales au contraire des lois de Coulomb et de Newton. Elle est responsable de la liaison des protons et des neutrons dans les noyaux atomiques. Cette force peut être comprise en termes d'échange de mésons légers, comme les pions. Elle est parfois appelée force forte résiduelle, pour la distinguer de l'interaction forte que l'on explique maintenant à partir de la chromodynamique quantique. Cette formulation a été introduite dans les années 1970 en raison d'un changement de paradigme. Auparavant, la force nucléaire forte désignait la force entre nucléons. Après l'introduction du modèle des quarks, l'interaction forte a désigné la force définie par la chromodynamique quantique. Les nucléons n'ayant aucune charge de couleur, la force nucléaire n'implique pas directement les gluons, particules responsables de l'interaction forte.
 • Una fuerza nuclear es aquella fuerza que tiene origen exclusivamente en el interior de los núcleos atómicos. Existen dos fuerzas nucleares, la fuerza fuerte que actúa sobre los nucleones y la fuerza débil que actúa en el interior de los mismos.Existen dos tipos de fuerzas nucleares de entre las cuatro fuerzas de la naturaleza, la fuerza nuclear fuerte y la fuerza nuclear débil. En los últimos años se ha conseguido unificar la fuerza nuclear débil con la fuerza electromagnética, originando así la fuerza conocida como fuerza electrodébil. Estas cuatro fuerzas pueden explicarse mediante la mecánica cuántica a diferencia de la fuerza gravitatoria que solo puede explicarse mediante la teoría de la relatividad general.yi:שטארקע נוקלעארע קראפט
 • Artikel ini membahas gaya yang kadang-kadang disebut sebagai gaya kuat residual . Untuk "gaya kuat" lihat gaya nuklir kuatGaya nuklir (atau interaksi nukleon-nukleon atau gaya kuat residual) adalah gaya antara dua atau lebih nukleon. Gaya ini bertanggung jawab atas ikatan proton dan neutron menjadi inti atom. Gaya ini dapat dipahami sebagai pertukaran meson ringan virtual, seperti pion.Kadang-kadang gaya nuklir disebut sebagai gaya kuat residual, dibandingkan dengan interaksi kuat lainnya yang saat ini dipahami sebagai akibat kromodinamika kuantum ( quantum chromodynamics, atau biasa disingkat QCD). Peristilahan ini muncul pada dasawarsa 1970-an saat QCD sedang dikembangkan. Sebelum masa itu gaya kuat nuklir merujuk pada potensial internukleon. Setelah model quark diverifikasi, interaksi kuat diartikan sebagai QCD.Karena nukleon tidak punya muatan warna, gaya nuklir tidak langsung melibatkan pembawa gaya QCD, yaitu gluon. Namun, seperti atom yang bermuatan netral (yang terdiri dari partikel bermuatan listrik yang saling menetralkan) saling menarik satu sama lain melalui efek orde kedua dari polarisasi listrik, maka analoginya nukleon yang bermuatan warna netral dapat menarik satu sama lain melalui sejenis polarisasi yang membolehkan efek yang dihantarkan gluon dibawa dari satu nukleon berwarna netral ke nukleon lainnya, lewat meson virtual yang menghantarkan gaya tersebut yang juga disatukan oleh gluon virtual. Sifat yang mirip dengan gaya van der Waals inilah yang menyebabkan timbulnya istilah 'residual' pada istilah "gaya kuat residual". Gagasan dasarnya adalah meskipun nukleon berwarna netral, seperti atom juga bermuatan netral, di dalam kedua kasus efek polarisasi yang ada antara dua partikel netral memungkinkan efek muatan "residual" untuk mengakibatkan gaya tarik-menarik antara dua partikel tidak bermuatan, meskipun jauh lebih lemah dan tidak langsung dibandingkan gaya dasar yang beraksi di dalam partikel tersebut.
 • Ez a cikk a nukleonok között ható az ún. maradék magerőkről szól. Az „erős magerőket” ld. az erős kölcsönhatás, a „gyenge magerőket” a gyenge kölcsönhatás cikkben.A magerő (vagy nukleon-nukleon kölcsönhatás vagy maradék magerő) a két vagy több nukleon között ható erő. Ez köti a protonokat és neutronokat atommagokká. Ezt az erőt nagy mértékben megérthetjük úgy, mint könnyű mezonok (például pionok) cseréjének következményét.A magerőt néha maradék magerőnek is hívják, megkülönböztetve az erős kölcsönhatástól, ami mai tudásunk szerint a kvantum-színdinamika (QCD) következménye. Ezt a szóhasználatot az 1970-es években kezdték alkalmazni, azelőtt az erős nukleáris erő a nukleonok közötti potenciálra hivatkozott. Ezután viszont a QCD-t jelentette. Mivel a nukleonoknak nincs színtöltésük, a magerő direkt módon nem foglalja magában a kvantum-színdinamika erőhordozóit, a gluonokat. A magerő az erős kölcsönhatás olyan „maradékának” tekinthető, mint az atomok közötti maradék elektromágneses kölcsönhatás, a van der Waals-erő.
 • Siły jądrowe - siły, które wiążą ze sobą protony i neutrony w jądrze atomowym. Są szczególnym przypadkiem oddziaływań silnych.Ich właściwości: krótki zasięg (rzędu femtometrów) są siłami przyciągającymi, dla bardzo małych odległości między nukleonami stają się siłami odpychającymi w przybliżeniu siły p-p, n-p i n-n są równe występują tylko w jądrach atomowych, bo są krótkozasięgowe siła tych oddziaływań jest ok. stokrotnie większa od sił elektrostatycznych wykazują niezależność od ładunku elektrycznego występują tylko pomiędzy nukleonami mają charakter dwuciałowy, tzn. obecność innych nukleonów ma niewielki wpływ na oddziaływanie pary nukleonów wykazują tzw. wysycenie: za pomocą sił jądrowych oddziałują na siebie tylko najbliżej leżące nukleonyyi:שטארקע נוקלעארע קראפט
 • Hadronların kuantum renkdeviniminin etkili olduğu uzaklıktan sonra mezonlar aracılığı ile etkileşmeleri nükleer etkileşim olarak adlandırılır.yi:שטארקע נוקלעארע קראפט
 • Ядрената сила е остатъчен ефект от силното ядрено взаимодействие, действащ върху адроните и свързващ протоните и неутроните в атомното ядро. Ядрената сила привлича нуклеоните един към друг при разстояния между техните центрове около 1 fm, но бързо намалява с нарастване на разстоянието над 2,5 fm. При разстояния под 0,7 fm силата става отблъскваща, от което се определят физическите размери на атомното ядро.yi:שטארקע נוקלעארע קראפט
 • The nuclear force (or nucleon–nucleon interaction or residual strong force) is the force between two or more nucleons. Its fundamental laws and constants are unknown unlike the Coulomb and Newton laws. It is responsible for binding protons and neutrons into atomic nuclei. The energy released by such binding causes the masses of nuclei to be less than the total mass of the protons and neutrons which form them; this is the energy used in nuclear power and nuclear weapons. The force is powerfully attractive between nucleons at distances of about 1 femtometer (fm) between their centers, but rapidly decreases to insignificance at distances beyond about 2.5 fm. At very short distances less than 0.7 fm, it becomes repulsive, and is responsible for the physical size of nuclei, since the nucleons can come no closer than the force allows. The nuclear force is now understood as a residual effect of the even more powerful strong force, or strong interaction, which is the attractive force that binds particles called quarks together, to form the nucleons themselves. This more powerful force is mediated by particles called gluons, which are a type of gauge boson. Gluons hold quarks together with a force like that of electric charge, but of far greater power. The concept of a nuclear force was first quantitatively constructed in 1934, shortly after the discovery of the neutron revealed that atomic nuclei were made of protons and neutrons, held together by an attractive force. The nuclear force at that time was conceived to be transmitted by particles called mesons, which were predicted in theory before being discovered in 1947. In the 1970s, further understanding revealed these mesons to be combinations of quarks and gluons, transmitted between nucleons that themselves were made of quarks and gluons. This new model allowed the strong forces that held nucleons together, to be felt in neighboring nucleons, as residual strong forces.The nuclear forces arising between nucleons are now seen to be analogous to the forces in chemistry between neutral atoms or molecules called London forces. Such forces between atoms are much weaker than the attractive electrical forces that hold the atoms themselves together (i.e., that bind electrons to the nucleus), and their range between atoms is shorter, because they arise from small separation of charges inside the neutral atom. Similarly, even though nucleons are made of quarks in combinations which cancel most gluon forces (they are "color neutral"), some combinations of quarks and gluons nevertheless leak away from nucleons, in the form of short-range nuclear force fields that extend from one nucleon to another nucleon that is close by. These nuclear forces are very weak compared to direct gluon forces ("color forces" or strong forces) inside nucleons, and the nuclear forces extend only over a few nuclear diameters, falling exponentially with distance. Nevertheless, they are strong enough to bind neutrons and protons over short distances, and overcome the electrical repulsion between protons in the nucleus.Like London forces, nuclear forces also stop being attractive and become repulsive, when nucleons are brought too close together.
 • 핵력(핵자-핵자 상호작용 혹은 잔류 강한 핵력이라고도 부름)은 두 개 이상의 핵자들 사이에 작용하는 힘으로, 양성자와 중성자가 결합하여 원자핵을 형성하는 근원이다. 넓은 범위에서, 이 힘은 가상 중간자들(예를 들어 파이온)의 교환으로 이해할 수 있다. 핵력은 종종 잔류(residual) 강한 핵력이라고 불리는데, 이는 양자색역학(QCD)에 의해 그 실체가 밝혀진 강한 상호작용과 구분하기 위해서다. 사실 핵력이라는 용어는 QCD가 발전하던 1970년대에 만들어졌다. 그 시기에 강한 핵력은 핵자들 간의 퍼텐셜을 의미했는데, 쿼크 모형이 확고히 자리를 잡은 이후 QCD로부터 나온 강한 상호작용이라는 용어가 널리 사용되었으므로 둘의 의미를 구분해줄 필요성이 있다.핵자들은 색 전하를 띠지 않기 때문에, 핵력은 양자색역학의 힘 전달자 글루온을 "직접적으로" 포함하지는 않는다. 하지만 정전기적으로 중성인 원자들의 경우에 정전기적 편극에 의한 2차 효과들에 의해 서로 잡아당길 수 있으므로 (반데르발스 힘) 이와 비슷한 상황인 "무색"을 띤 핵자들도 일종의 편극 효과를 통해 서로에게 영향을 줄 수 있다. 이때 이 편극 현상은 글루온이 개입되어 있는 현상이며, 힘을 전달하는 가상 중간자와 핵자들을 묶어주는 가상 글루온까지 도입해야 설명할 수 있다. 반데르발스 힘과 비슷한 이 성질 때문에 "잔류 강한 핵력"의 "잔류"라는 용어가 생겼다. 기본적인 개념은 다음과 같다. 원자들이 "중성"이듯이 핵자들이 "무색"이라면, 두 경우 모두 가까이 있는 입자들 사이에서 작용하는 편극 효과는 "잔류" 전하 효과를 불러온다. 이 "잔류" 전하 효과에서는 (입자들 내부에서 작용하는 기본적인 힘들보다 훨씬 약하고 간접적이지만) 전하가 없는 입자들끼리 전하를 매개로 주고 받는 인력이 나타나게 된다.
 • La força nuclear és una força que s'estableix entre dos o més nucleons. És la responsable de la unió entre protons i neutrons als nuclis atòmics. Pot ser compresa en termes d'intercanvi de mesons lleugers, com pions. Quan es trenca el lligam entre protons i neutrons d'un àtom, units per aquesta força, s'anomena fissió nuclear.Hi ha dos tipus de força nuclear: Força nuclear forta: actua sobre els nucleons. Força nuclear dèbil: actua a l'interior dels nucleons.yi:שטארקע נוקלעארע קראפט
 • Na física nuclear, força nuclear é a força que ocorre entre núcleons (prótons e nêutrons) do núcleo atômico. Esta interação é responsável pela coesão entre as diferentes partículas que os compõem. Os nêutrons não possuem carga elétrica, enquanto os prótons possuem carga positiva. A interação nuclear forte supera a repulsão mútua entre prótons, carregados positivamente, evitando sua dispersão. Normalmente se representa a quantidade de núcleons por A; a quantidade de prótons por Z e a quantidade de nêutrons por N, assim: A = Z + N.Acredita-se que a interação forte seja um vestígio de uma outra força forte básica chamada de força forte. Esta une os quarks em grupos de três, constituindo assim nêutrons e os prótons. De qualquer forma a interação nuclear forte tem magnitude tão grande que supera o efeito contrário da interação ou força eletromagnética, chamada também de força coulombiana, de caráter repulsivo, entre os prótons. Seu alcance é na ordem de 10−15 m, isto é, se restringe apenas ao núcleo atômico, e é independente da carga elétrica atuando igualmente entre os prótons, neutrons ou entre prótons e nêutrons.Devido ao fato da interação forte unir os núcleons com tanto poder de atração, durante a reação de fissão nuclear, quando núcleos pesados são desfeitos, ocorre a liberação de energia, e no processo de fusão nuclear quando núcleos leves são fundidos, há a também liberação de energia, e esta é que alimenta as reações nucleares no interior das estrelas.Consulte:Energia nuclear
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 1119327 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageInterLanguageLink
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 9484 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 57 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 104417200 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • Cet article concerne la force appelée parfois force forte résiduelle. Pour la "force nucléaire forte", voir interaction forte; pour la "force nucléaire faible", voir interaction faible. Voir aussi énergie nucléaire pour ses applications.La force nucléaire est une force qui s'exerce entre nucléons mais dont on ne connaît pas les lois et leurs constantes fondamentales au contraire des lois de Coulomb et de Newton.
 • Hadronların kuantum renkdeviniminin etkili olduğu uzaklıktan sonra mezonlar aracılığı ile etkileşmeleri nükleer etkileşim olarak adlandırılır.yi:שטארקע נוקלעארע קראפט
 • Ядрената сила е остатъчен ефект от силното ядрено взаимодействие, действащ върху адроните и свързващ протоните и неутроните в атомното ядро. Ядрената сила привлича нуклеоните един към друг при разстояния между техните центрове около 1 fm, но бързо намалява с нарастване на разстоянието над 2,5 fm. При разстояния под 0,7 fm силата става отблъскваща, от което се определят физическите размери на атомното ядро.yi:שטארקע נוקלעארע קראפט
 • La força nuclear és una força que s'estableix entre dos o més nucleons. És la responsable de la unió entre protons i neutrons als nuclis atòmics. Pot ser compresa en termes d'intercanvi de mesons lleugers, com pions. Quan es trenca el lligam entre protons i neutrons d'un àtom, units per aquesta força, s'anomena fissió nuclear.Hi ha dos tipus de força nuclear: Força nuclear forta: actua sobre els nucleons. Força nuclear dèbil: actua a l'interior dels nucleons.yi:שטארקע נוקלעארע קראפט
 • Siły jądrowe - siły, które wiążą ze sobą protony i neutrony w jądrze atomowym. Są szczególnym przypadkiem oddziaływań silnych.Ich właściwości: krótki zasięg (rzędu femtometrów) są siłami przyciągającymi, dla bardzo małych odległości między nukleonami stają się siłami odpychającymi w przybliżeniu siły p-p, n-p i n-n są równe występują tylko w jądrach atomowych, bo są krótkozasięgowe siła tych oddziaływań jest ok.
 • Artikel ini membahas gaya yang kadang-kadang disebut sebagai gaya kuat residual . Untuk "gaya kuat" lihat gaya nuklir kuatGaya nuklir (atau interaksi nukleon-nukleon atau gaya kuat residual) adalah gaya antara dua atau lebih nukleon. Gaya ini bertanggung jawab atas ikatan proton dan neutron menjadi inti atom.
 • Una fuerza nuclear es aquella fuerza que tiene origen exclusivamente en el interior de los núcleos atómicos. Existen dos fuerzas nucleares, la fuerza fuerte que actúa sobre los nucleones y la fuerza débil que actúa en el interior de los mismos.Existen dos tipos de fuerzas nucleares de entre las cuatro fuerzas de la naturaleza, la fuerza nuclear fuerte y la fuerza nuclear débil.
 • Na física nuclear, força nuclear é a força que ocorre entre núcleons (prótons e nêutrons) do núcleo atômico. Esta interação é responsável pela coesão entre as diferentes partículas que os compõem. Os nêutrons não possuem carga elétrica, enquanto os prótons possuem carga positiva. A interação nuclear forte supera a repulsão mútua entre prótons, carregados positivamente, evitando sua dispersão.
 • 핵력(핵자-핵자 상호작용 혹은 잔류 강한 핵력이라고도 부름)은 두 개 이상의 핵자들 사이에 작용하는 힘으로, 양성자와 중성자가 결합하여 원자핵을 형성하는 근원이다. 넓은 범위에서, 이 힘은 가상 중간자들(예를 들어 파이온)의 교환으로 이해할 수 있다. 핵력은 종종 잔류(residual) 강한 핵력이라고 불리는데, 이는 양자색역학(QCD)에 의해 그 실체가 밝혀진 강한 상호작용과 구분하기 위해서다. 사실 핵력이라는 용어는 QCD가 발전하던 1970년대에 만들어졌다. 그 시기에 강한 핵력은 핵자들 간의 퍼텐셜을 의미했는데, 쿼크 모형이 확고히 자리를 잡은 이후 QCD로부터 나온 강한 상호작용이라는 용어가 널리 사용되었으므로 둘의 의미를 구분해줄 필요성이 있다.핵자들은 색 전하를 띠지 않기 때문에, 핵력은 양자색역학의 힘 전달자 글루온을 "직접적으로" 포함하지는 않는다.
 • Ez a cikk a nukleonok között ható az ún. maradék magerőkről szól. Az „erős magerőket” ld. az erős kölcsönhatás, a „gyenge magerőket” a gyenge kölcsönhatás cikkben.A magerő (vagy nukleon-nukleon kölcsönhatás vagy maradék magerő) a két vagy több nukleon között ható erő. Ez köti a protonokat és neutronokat atommagokká.
 • The nuclear force (or nucleon–nucleon interaction or residual strong force) is the force between two or more nucleons. Its fundamental laws and constants are unknown unlike the Coulomb and Newton laws. It is responsible for binding protons and neutrons into atomic nuclei. The energy released by such binding causes the masses of nuclei to be less than the total mass of the protons and neutrons which form them; this is the energy used in nuclear power and nuclear weapons.
rdfs:label
 • Force nucléaire
 • Força nuclear
 • Força nuclear
 • Fuerza nuclear
 • Gaya nuklir
 • Magerő
 • Nuclear force
 • Nükleer kuvvet
 • Siły jądrowe
 • Ядрена сила
 • 핵력
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of