PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • La Force internationale d'assistance à la sécurité (FIAS) ou International Security Assistance Force (ISAF) opère en Afghanistan et constitue la composante militaire de la coalition, sous l'égide de l'OTAN opérant dans ce pays depuis la guerre d'Afghanistan de 2001. Elle est mandatée par les résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies, depuis le 20 décembre 2001 (résolution 1386), contrairement à l'opération commencée le 7 octobre 2001, sous le nom d'Operation Enduring Freedom sous commandement militaire des États-Unis.
 • Mezinárodní bezpečnostní podpůrné síly (anglicky International Security Assistance Force, zkráceně ISAF) jsou vojenskou misí v Afghánistánu pod vedením Severoatlantické aliance ustavenou Radou bezpečnosti Organizace spojených národů 20. prosince 2001 v návaznosti na Bonnskou dohodu.Původním úkolem ISAF bylo zajistit Kábul s okolím proti Tálibánu, Al-Káidě i místním bojůvkám, aby mohla fungovat vláda Hámida Karzaje. V říjnu 2003 Rada bezpečnosti autorizovalo rozšíření mise na celý Afghánistán.V lednu 2009 bylo součástí mise přes 55 tisíc vojáků z 38 zemí (z toho 26 členů Severoatlantické aliance).
 • Международные силы содействия безопасности (англ. International Security Assistance Force; ISAF) — возглавляемый НАТО международный войсковой контингент, действующий на территории Афганистана с 2001 года.Международные силы по поддержанию безопасности были созданы в соответствии с резолюцией № 1386 Совета Безопасности ООН от 20 декабря 2001 года. Их присутствие в стране после свержения режима талибов было необходимо для С августа 2003 года командование ISAF осуществляется блоком НАТО.
 • The International Security Assistance Force (ISAF) is a NATO-led security mission in Afghanistan that was established by the United Nations Security Council in December 2001 by Resolution 1386, as envisaged by the Bonn Agreement. Its main purpose is to train the Afghan National Security Forces (ANSF) and assist Afghanistan in rebuilding key government institutions but is also engaged in the 2001–present war with insurgent groups.ISAF was initially charged with securing Kabul and surrounding areas from the Taliban, al Qaeda and factional warlords, so as to allow for the establishment of the Afghan Transitional Administration headed by Hamid Karzai. In October 2003, the UN Security Council authorized the expansion of the ISAF mission throughout Afghanistan, and ISAF subsequently expanded the mission in four main stages over the whole of the country. From 2006 to 2011, ISAF had been involved in increasingly more intensive combat operations in southern and eastern Afghanistan.Troop contributors include from the United States, United Kingdom, NATO member states and a number of other countries. The intensity of the combat faced by contributing nations varies greatly, with the United States sustaining the largest numbers of casualties in intensive combat operations, but with other contributors, especially the United Kingdom, Canada, and Denmark, sustaining relatively higher rates of casualties. As of early 2010, there were at least 700 military bases inside Afghanistan. About 400 of these were used by American‑led NATO forces and 300 by ANSF.
 • Międzynarodowa Siła Wsparcia Bezpieczeństwa (ang. International Security Assistance Force, ISAF) – struktura wojsk operacyjnych wystawiona głównie przez siły zbrojne państw członkowskich Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, zajmująca się utrzymaniem pokoju w Afganistanie. Utworzona na mocy Porozumienia z Bonn zawartego 5 grudnia 2001 i usankcjonowana prawnie na mocy rezolucji nr 1386 Rady Bezpieczeństwa ONZ z 20 grudnia 2001. 11 sierpnia 2003 siły ISAF przeszły pod kierownictwo NATO, co zostało usankcjonowane kolejną rezolucją ONZ nr 1510 z 13 października 2003.Aż 12 rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ w sposób bezpośredni odnosi się do Międzynarodowej Siły Wsparcia Bezpieczeństwa oraz sankcjonuje jej działalność: 1386, 1413, 1444, 1510, 1563, 1623, 1707, 1776, 1833, 1817, 1890 oraz 1917.Początkowo podstawowym zadaniem ISAF było odbicie Kabulu oraz pobliskiej bazy lotniczej w Bagram z rąk talibów oraz nieformalnych grup zbrojnych, w celu zapewnienia bezpiecznego działania administracji przejściowej pod wodzą Hamida Karzaja.Faktyczna działalność ISAF w dużej mierze ograniczona jest do obszaru stolicy kraju, Kabulu. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo na terenie całego kraju miała być przekazana Afgańskiej Armii Narodowej. 13 października 2003 Rada Północnoatlantycka podjęła jednogłośnie decyzję o rozszerzeniu misji. Sprzeciwił się temu premier Kanady Jean Chrétien, który oświadczył, iż wojska kanadyjskie, stanowiące niemal połowę ISAF, nie będą uczestniczyły w operacji poza Kabulem.24 października 2003 Bundestag podjął decyzję o wysłaniu niemieckich wojsk w rejon prowincji Kunduz. Grupa 230 żołnierzy stanowi pierwsze wojska NATO działające poza Kabulem.Według stanu na lipiec 2009 roku ISAF liczy ok. 64,5 tys. żołnierzy z 42 krajów, m.in. z Kanady (ok. 2800), Stanów Zjednoczonych (ok. 29950), Wielkiej Brytanii (ok. 9000), Francji (ok. 3160), Niemiec (ok. 4050), Holandii (ok. 1770), Belgii (ok. 510), Hiszpanii (ok. 780), Polski (ok. 2630), Włoch (ok. 2795), Rumunii (ok. 1025) i innych członków Unii Europejskiej i NATO, a także Australii (ok. 1090), Nowej Zelandii (ok. 160), Azerbejdżanu (ok. 90), Turcji (ok. 730) i Singapuru (ok. 8). Intensywność udziału bardzo się różni. Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i Kanada ponoszą w tej strukturze największe straty spośród wszystkich członków. Symboliczną obecność posiadają żołnierze z Austrii, Bośni, Gruzji, Islandii, Irlandii, Jordanii, Luksemburga i Singapuru. Ich liczba nie przekracza 10. Holandia pod koniec 2007 roku postanowiła opuścić Afganistan w 2010 roku. Kanada, która straciła już ponad 100 żołnierzy, zdecydowała w 2009 roku na wycofanie się z walk w 2011 roku. Premier Kanady Stephen Harper powiedział, że dekada wojny to za dużo. Jednak Ottawa nie wyklucza obecności w Afganistanie w innym charakterze (prace nad odbudową, szkolenie sił afgańskich).
 • 국제 안보 지원군(國際安保支援軍, 영어: International Security Assistance Force, ISAF)은 북대서양 조약기구(NATO)가 주도하는 아프가니스탄내 치안 및 발전을 맡은 군대로, 본 협정의 예상에 따라 2001년 12월 20일 국제 연합 안전보장이사회를 통해 설립되었다.2009년 1월 기준으로 국제 안보 지원군의 병력 수는 55,100명으로 북대서양 조약기구 26개국, 10개 협력국, 그 밖의 2개국에서 파병하였다. 파병 국가는 캐나다, 미국, 영국, 이탈리아, 프랑스, 독일, 네덜란드, 벨기에, 에스파냐, 폴란드, 오스트레일리아, 뉴질랜드, 아제르바이잔, 터키, 싱가포르 등이다. 지원국 군대의 전투 강도는 편차가 큰데, 영국, 미국, 캐나다는 위험한 전투 작전에서 상당한 사상자를 냈다. 국제 안보 지원군은 당초 카불과 주변 지역을 탈레반, 알 카에다, 지방 군벌들에게서 지키는 임무를 맡아 하미드 카르자이가 이끄는 아프가니스탄 과도 정부 수립을 지원하였다. 2003년 10월, 국제 연합 안보이사회에서는 국제 안보 지원군의 임무를 아프가니스탄 전역으로 확대하도록 승인하여, 국제 안보 지원군은 국토 전체를 4개 주요 구역으로 나눠 담당하였다. 2006년 이래로 국제 안보 지원군은 아프가니스탄 남부에서 더욱 격렬한 전투 지역에 참여하게 되었으며, 2007년과 2008년에도 이런 경향이 지속되고 있다. 아프가니스탄의 여타 지역에서 국제 안보 지원군에 대한 공격이 늘어나고 있다.
 • Het International Security Assistance Force ofwel ISAF is een stationering van militaire NAVO-eenheden in Afghanistan.
 • Die Internationale Sicherheitsunterstützungstruppe (aus englisch International Security Assistance Force, kurz ISAF) ist eine Sicherheits- und Wiederaufbaumission unter NATO-Führung im Rahmen des Krieges in Afghanistan seit 2001.Die Aufstellung erfolgte auf Ersuchen der Teilnehmer der ersten Afghanistan-Konferenz 2001 an die internationale Gemeinschaft und mit Genehmigung durch den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen (Resolution 1386 vom 20. Dezember 2001). Der Einsatz ist keine friedenssichernde Blauhelm-Mission, sondern ein sogenannter friedenserzwingender Einsatz unter Verantwortung der beteiligten Staaten.In diesem Artikel werden die militärischen Aktivitäten nicht beschrieben (↑ Krieg in Afghanistan seit 2001, Kategorie Schlacht im Krieg in Afghanistan seit 2001). Daneben gibt es Artikel, in denen der Beitrag einer Nation zum Krieg in Afghanistan beschrieben wird. Diese Artikel und weitere Artikel zu Spezialthemen finden sich in der Kategorie Krieg in Afghanistan seit 2001 oder sie sind über die Verlinkung direkt aufrufbar.Am 18. Juni 2013 gab die ISAF die Sicherheitsverantwortung zurück.
 • ISAF (International Security Assistance Force; bahasa Indonesia: Pasukan Bantuan Keamanan Internasional) adalah misi keamanan yang dipimpin oleh NATO di Afghanistan, didirikan oleh Dewan Keamanan PBB pada 20 Desember 2001. sebagaimana disebut dalam Perjanjian Bonn.ISAF pada awalnya ditugaskan untuk mengamankan Kabul dan wilayah sekitarnya dari Taliban, al Qaeda dan faksi perang lainnya, sehingga memungkinkan untuk dibentuknya Pemerintahan Transisi Afghanistan yang dipimpin oleh Hamid Karzai. Pada bulan Oktober 2003, Dewan Keamanan PBB memerintahkan perluasan misi ISAF pada seluruh Afghanistan, dan ISAF kemudian memperluas misi dalam 4 tahap utama di seluruh Afghanistan. Sejak tahun 2006, ISAF terlibat dalam operasi tempur yang lebih intensif di Afghanistan Selatan, yang cenderung berkelanjutan pada tahun 2007 dan 2008. Serangan terhadap ISAF di bagian lain Afghanistan juga meningkat.Pada bulan Januari 2009, ISAF memiliki 55.100 pasukan. Pasukan ini berasal dari 26 negara anggota NATO, 10 negara mitra, dan 2 negara non-NATO / non-mitra, Negara yang berkontribusi terhadap pasukan tersebut termasuk Denmark, Kanada, Amerika Serikat, Britania Raya, Italia, Perancis, Jerman, Belanda, Belgia, Spanyol, Turki, Polandia, dan sebagian besar anggota Uni Eropa dan NATO termasuk Australia, Selandia Baru, Azerbaijan, dan Singapura. Intensitas pertempuran yang dihadapi negara kontributor cukup beragam, dimana Amerika Serikat, Inggris, dan Kanada memiliki jumlah korban yang cukup signifikan pada operasi tempur yang intensif.
 • La Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad, en inglés: International Security Assistance Force (ISAF), es una misión de seguridad en Afganistán (liderada por la OTAN desde 2003) que fue establecida por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas el 20 de diciembre de 2001 por medio de la Resolución 1386 conforme a lo previsto por el Acuerdo de Bonn. Está comprometida en la Guerra de Afganistán (2001-presente).El objetivo es ayudar al gobierno afgano a extender y ejercer su autoridad e influencia en el territorio, así como a crear las condiciones necesarias para la reconstrucción y estabilización del país después de la guerra.La misión asumida por la OTAN está integrada por todos los países miembros del tratado y por países no pertenecientes a la OTANActualmente cubre el total del territorio de Afganistán, con un total de 128.961 soldados de 50 países y 25 Equipos de Reconstrucción Provincial (en inglés: Provincial Reconstruction Teams, PRT).Esta misión fue la primera misión de la OTAN fuera de Europa y América del Norte. El antecedente a la misión de la OTAN/ISAF fue la invasión de Afganistán por parte de una coalición de países liderada por EE.UU. en la llamada Operación Libertad Duradera. A fines de 2007 esta Operación mantenía su independencia de la misión de la ISAF con un contingente de 23.000 soldados desplegados.
 • A Força Internacional de Assistência para Segurança (em inglês: International Security Assistance Force ou ISAF) é uma missão de segurança liderada pela OTAN no Afeganistão, estabelecida pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas em 20 de Dezembro de 2001 pela Resolução 1386, tal como previsto pelo Acordo de Bonn. Está envolvida na Guerra no Afeganistão (2001-presente).A ISAF foi inicialmente encarregada da segurança de Kabul e em áreas circunvizinhas do Taliban, da Al Qaeda e de facções de senhores da guerra, de modo a permitir o estabelecimento da Administração Transicional Afegã liderada por Hamid Karzai. Em outubro de 2003, o Conselho de Segurança autorizou a expansão da missão da ISAF em todo o Afeganistão, e posteriormente a ISAF expandiu a missão em quatro estágios principais ao longo de todo o país. Desde 2006, a ISAF tem estado envolvida em operações de combate mais intensas no sul do Afeganistão, uma tendência que continuou em 2007 e 2008. Ataques à ISAF em outras partes do Afeganistão também são freqüentes.As tropas contribuintes incluem desde os Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Austrália, Nova Zelândia, Alemanha, França, Itália, Espanha, Turquia, Polónia, Roménia, Dinamarca, Portugal, Bélgica, República Checa, Noruega, Bulgária, e muitos outros membros da União Europeia, bem como a Coreia do Sul, Azerbaijão, Cingapura e alguns outros não-membros da OTAN. A intensidade dos combates enfrentados pelas nações que contribuem varia muito, com os Estados Unidos, Reino Unido, Canadá e Dinamarca sustentando baixas substanciais em intensivas operações de combate.
 • 国際治安支援部隊(こくさいちあんしえんぶたい 英: International Security Assistance Force)は、国際平和活動のひとつ。アフガニスタンの治安維持を通じアフガニスタン政府を支援する目的で、2001年12月5日のボン合意に基づく2001年12月20日の国連安保理決議1386号により設立された。当初は有志国の集まりからなる多国籍軍により構成されていたが、現在は北大西洋条約機構(NATO)が統括する。略称はISAF(アイサフ)。ISAFの作戦本部はアフガニスタンのカーブルにあり、司令本部はオランダのNATOブルンスム統合軍司令部に置かれる。いずれも、欧州連合軍最高司令官(Supreme Allied Commander Europe: SACEUR)の指揮下にある。2014年末までに撤退を完了し、アフガニスタン政府への治安権限移譲を計画している。
 • A Nemzetközi Biztonsági Közreműködő Erő (angolul: International Security Assistance Force, ISAF) egy NATO vezetésű nemzetközi stabilizációs haderő Afganisztánban. Az ISAF kötelékében körülbelül 32 000 katona és civil szolgál, köztük egy magyar katonai század.Az ISAF felállítására és működésére 2001. december 20-án az ENSZ Biztonsági Tanácsa adott felhatalmazást a NATO számára. Kezdetben csak a főváros, Kabul környékének biztosítása volt a feladata, de később az egész ország területére kiterjesztette a tevékenységét. A NATO 2003. augusztus 11-én vette át az ISAF felett a parancsnokságot.Az első magyar csapatok 2004 augusztusában érkeztek Afganisztánba. Kabulban teljesítettek szolgálatot körülbelül 160 fős létszámmal, majd 2006 októberében feladatul kapták, hogy vegyék át Baglán tartomány székhelyén, Pol-e Kumriban található holland PRT feladatait. A PRT 2007. április elején kerül teljes egészében magyar irányítás alá.
 • International Security Assistance Force ya da ISAF, Afganistan Savaşı sonrasında, NATO önderliğinde Afganistan'da kurulmuş; amacı güvenliği sağlamak ve insani yardımlarda bulunmak olan örgüttür.
 • La Força Internacional d'Assistència i de Seguretat (en anglès: International Security Assistance Force, ISAF) és una missió militar internacional sota la direcció de l'OTAN present a l'Afganistan des del 2001, arran de la guerra desencadenada en aquell país contra el règim dels talibans. Va ser establerta pel Consell de Seguretat de les Nacions Unides el 20 de desembre del 2001.La seva missió oficial és "dirigir les operacions militars a la zona d'operacions per ajudar el Govern de la República islàmica de l'Afganistan a l'establiment i el manteniment d'un entorn segur i pacificat amb una col·laboració total amb les forces de seguretat nacionals afganeses, per tal d'estendre l'autoritat i la influència del govern per a facilitar la reconstrucció de l'Afganistan i de permetre al govern exercir la seva sobirania a tot el país."La missió inicial de la ISAF va consistir a protegir Kabul i els seus voltants dels talibans, els militants d'al-Qaida i altres faccions de "senyors de la guerra" per a permetre l'establiment de l'administració transitòria encapçalada per Hamid Karzai. Però el mes d'octubre del 2003, el Consell de Seguretat de l'ONU va autoritzar l'expansió de la seva missió a tot el país. Des del 2006, la ISAF ha estat implicada en operacions de combat intensives a l'Afganistan del sud, una tendència que va continuar ampliant-se durant els tres anys següents, mentre que els atacs contra les seves forces també van anar augmentant en altres regions del país.El mes de gener del 2009, el contingent comptava amb al voltant de 55.100 soldats pertanyents a 26 països de l'OTAN, 10 països associats i 2 de no-associats. Les contribucions principals són les aportades pels Estats Units, el Regne Unit, Alemanya, el Canadà, França i Itàlia. Amb l'elecció del nou president dels Estats Units, Barack Obama, es va anunciar el reforç de tropes d'aquest país al contingent de la ISAF.
 • La International Security Assistance Force (ISAF) è una missione di supporto al governo dell'Afghanistan che opera sulla base di una risoluzione dell'ONU.È composta da una forza internazionale che impiega circa 58.300 militari provenienti da una quarantina di nazioni. È stata costituita su mandato del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite il 20 dicembre 2001 con il compito di sorvegliare la capitale Kabul e la vicina base aerea di Bagram da Talebani, elementi di al-Qāʿida ed eserciti mercenari, e in particolar modo proteggere il governo transitorio guidato da Hamid Karzai.Durante i primi due anni l'ISAF non operò oltre i confini della città di Kabul. L'incarico della sicurezza nel resto del territorio nazionale fu affidato al neocostituito Esercito Nazionale Afghano. Comunque il 13 ottobre 2003, il Consiglio di Sicurezza votò per estendere il mandato dell'ISAF anche al resto dell'Afghanistan. In seguito il Primo Ministro canadese Jean Chrétien disse che le truppe canadesi (quasi la metà dell'intera forza) non sarebbero state impiegate al di fuori di Kabul. Il 24 ottobre il Bundestag approvò l'impiego delle truppe tedesche nella regione di Kunduz. Circa 230 soldati furono inviati nella regione, i primi dell'ISAF ad essere impiegati al di fuori di Kabul.
 • Международните стабилизиращи сили в Афганистан (на англ. International Security Assistance Force), накратко ИСАФ (ISAF) е мисия на НАТО, като част от войната в Афганистан от 2001 г. насам.Мисията е поиската от участниците в първата конференция за Афганистан през 2001 година проведена в Бон, Германия. Мисията е легитимирана с Резолюция 1386 от 20 декември 2001 година на Съвета за сигурност на ООН и се различава от нормалните мисии на ООН, като не е мироопазваща (т.н. Сини каски), а мисия за налагане на мир под ръководството на участващите държави.
dbpedia-owl:battleHonours
 • Kumak aw Hamkāri
 • Kumak u Hamkāri
dbpedia-owl:colourName
 • 75px
dbpedia-owl:formationDate
 • 2001-12-20 (xsd:date)
dbpedia-owl:motto
 • Assistance et Coopération
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 3359827 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 22141 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 118 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 110721135 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:couleurs
 • 75 (xsd:integer)
prop-fr:creation
 • 2001-12-20 (xsd:date)
prop-fr:devise
 • Assistance et Coopération
prop-fr:guerres
prop-fr:inscriptions
 • Kumak aw Hamkāri
 • Kumak u Hamkāri
prop-fr:legende
 • Insigne de l’ISAF
prop-fr:nomUnite
 • Force internationale d'assistance et de sécurité
prop-fr:pavillon
 • ISAF-Logo.svg
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • La Force internationale d'assistance à la sécurité (FIAS) ou International Security Assistance Force (ISAF) opère en Afghanistan et constitue la composante militaire de la coalition, sous l'égide de l'OTAN opérant dans ce pays depuis la guerre d'Afghanistan de 2001.
 • Международные силы содействия безопасности (англ. International Security Assistance Force; ISAF) — возглавляемый НАТО международный войсковой контингент, действующий на территории Афганистана с 2001 года.Международные силы по поддержанию безопасности были созданы в соответствии с резолюцией № 1386 Совета Безопасности ООН от 20 декабря 2001 года. Их присутствие в стране после свержения режима талибов было необходимо для С августа 2003 года командование ISAF осуществляется блоком НАТО.
 • Het International Security Assistance Force ofwel ISAF is een stationering van militaire NAVO-eenheden in Afghanistan.
 • 国際治安支援部隊(こくさいちあんしえんぶたい 英: International Security Assistance Force)は、国際平和活動のひとつ。アフガニスタンの治安維持を通じアフガニスタン政府を支援する目的で、2001年12月5日のボン合意に基づく2001年12月20日の国連安保理決議1386号により設立された。当初は有志国の集まりからなる多国籍軍により構成されていたが、現在は北大西洋条約機構(NATO)が統括する。略称はISAF(アイサフ)。ISAFの作戦本部はアフガニスタンのカーブルにあり、司令本部はオランダのNATOブルンスム統合軍司令部に置かれる。いずれも、欧州連合軍最高司令官(Supreme Allied Commander Europe: SACEUR)の指揮下にある。2014年末までに撤退を完了し、アフガニスタン政府への治安権限移譲を計画している。
 • International Security Assistance Force ya da ISAF, Afganistan Savaşı sonrasında, NATO önderliğinde Afganistan'da kurulmuş; amacı güvenliği sağlamak ve insani yardımlarda bulunmak olan örgüttür.
 • La Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad, en inglés: International Security Assistance Force (ISAF), es una misión de seguridad en Afganistán (liderada por la OTAN desde 2003) que fue establecida por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas el 20 de diciembre de 2001 por medio de la Resolución 1386 conforme a lo previsto por el Acuerdo de Bonn.
 • Die Internationale Sicherheitsunterstützungstruppe (aus englisch International Security Assistance Force, kurz ISAF) ist eine Sicherheits- und Wiederaufbaumission unter NATO-Führung im Rahmen des Krieges in Afghanistan seit 2001.Die Aufstellung erfolgte auf Ersuchen der Teilnehmer der ersten Afghanistan-Konferenz 2001 an die internationale Gemeinschaft und mit Genehmigung durch den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen (Resolution 1386 vom 20. Dezember 2001).
 • A Força Internacional de Assistência para Segurança (em inglês: International Security Assistance Force ou ISAF) é uma missão de segurança liderada pela OTAN no Afeganistão, estabelecida pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas em 20 de Dezembro de 2001 pela Resolução 1386, tal como previsto pelo Acordo de Bonn.
 • 국제 안보 지원군(國際安保支援軍, 영어: International Security Assistance Force, ISAF)은 북대서양 조약기구(NATO)가 주도하는 아프가니스탄내 치안 및 발전을 맡은 군대로, 본 협정의 예상에 따라 2001년 12월 20일 국제 연합 안전보장이사회를 통해 설립되었다.2009년 1월 기준으로 국제 안보 지원군의 병력 수는 55,100명으로 북대서양 조약기구 26개국, 10개 협력국, 그 밖의 2개국에서 파병하였다. 파병 국가는 캐나다, 미국, 영국, 이탈리아, 프랑스, 독일, 네덜란드, 벨기에, 에스파냐, 폴란드, 오스트레일리아, 뉴질랜드, 아제르바이잔, 터키, 싱가포르 등이다. 지원국 군대의 전투 강도는 편차가 큰데, 영국, 미국, 캐나다는 위험한 전투 작전에서 상당한 사상자를 냈다.
 • La Força Internacional d'Assistència i de Seguretat (en anglès: International Security Assistance Force, ISAF) és una missió militar internacional sota la direcció de l'OTAN present a l'Afganistan des del 2001, arran de la guerra desencadenada en aquell país contra el règim dels talibans.
 • A Nemzetközi Biztonsági Közreműködő Erő (angolul: International Security Assistance Force, ISAF) egy NATO vezetésű nemzetközi stabilizációs haderő Afganisztánban. Az ISAF kötelékében körülbelül 32 000 katona és civil szolgál, köztük egy magyar katonai század.Az ISAF felállítására és működésére 2001. december 20-án az ENSZ Biztonsági Tanácsa adott felhatalmazást a NATO számára.
 • Mezinárodní bezpečnostní podpůrné síly (anglicky International Security Assistance Force, zkráceně ISAF) jsou vojenskou misí v Afghánistánu pod vedením Severoatlantické aliance ustavenou Radou bezpečnosti Organizace spojených národů 20. prosince 2001 v návaznosti na Bonnskou dohodu.Původním úkolem ISAF bylo zajistit Kábul s okolím proti Tálibánu, Al-Káidě i místním bojůvkám, aby mohla fungovat vláda Hámida Karzaje.
 • La International Security Assistance Force (ISAF) è una missione di supporto al governo dell'Afghanistan che opera sulla base di una risoluzione dell'ONU.È composta da una forza internazionale che impiega circa 58.300 militari provenienti da una quarantina di nazioni.
 • ISAF (International Security Assistance Force; bahasa Indonesia: Pasukan Bantuan Keamanan Internasional) adalah misi keamanan yang dipimpin oleh NATO di Afghanistan, didirikan oleh Dewan Keamanan PBB pada 20 Desember 2001. sebagaimana disebut dalam Perjanjian Bonn.ISAF pada awalnya ditugaskan untuk mengamankan Kabul dan wilayah sekitarnya dari Taliban, al Qaeda dan faksi perang lainnya, sehingga memungkinkan untuk dibentuknya Pemerintahan Transisi Afghanistan yang dipimpin oleh Hamid Karzai.
 • Międzynarodowa Siła Wsparcia Bezpieczeństwa (ang. International Security Assistance Force, ISAF) – struktura wojsk operacyjnych wystawiona głównie przez siły zbrojne państw członkowskich Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, zajmująca się utrzymaniem pokoju w Afganistanie. Utworzona na mocy Porozumienia z Bonn zawartego 5 grudnia 2001 i usankcjonowana prawnie na mocy rezolucji nr 1386 Rady Bezpieczeństwa ONZ z 20 grudnia 2001.
 • Международните стабилизиращи сили в Афганистан (на англ. International Security Assistance Force), накратко ИСАФ (ISAF) е мисия на НАТО, като част от войната в Афганистан от 2001 г. насам.Мисията е поиската от участниците в първата конференция за Афганистан през 2001 година проведена в Бон, Германия. Мисията е легитимирана с Резолюция 1386 от 20 декември 2001 година на Съвета за сигурност на ООН и се различава от нормалните мисии на ООН, като не е мироопазваща (т.н.
 • The International Security Assistance Force (ISAF) is a NATO-led security mission in Afghanistan that was established by the United Nations Security Council in December 2001 by Resolution 1386, as envisaged by the Bonn Agreement.
rdfs:label
 • Force internationale d'assistance et de sécurité
 • Международные силы содействия безопасности
 • Força Internacional d'Assistència i de Seguretat
 • ISAF
 • International Security Assistance Force
 • International Security Assistance Force
 • International Security Assistance Force
 • International Security Assistance Force
 • Mezinárodní bezpečnostní podpůrné síly
 • Międzynarodowe Siły Wsparcia Bezpieczeństwa
 • Pasukan Bantuan Keamanan Internasional
 • Uluslararası Güvenlik Yardım Kuvveti
 • Força Internacional de Assistência para Segurança
 • Международни стабилизиращи сили в Афганистан
 • Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad
 • 国際治安支援部隊
 • 국제 안보 지원군
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
foaf:name
 • Force internationale d'assistance et de sécurité
is dbpedia-owl:affiliation of
is dbpedia-owl:militaryUnit of
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:allegeance of
is prop-fr:commandement of
is prop-fr:fonction of
is foaf:primaryTopic of