Le foin est un fourrage constitué d'herbe séchée et destiné à l'alimentation des animaux domestiques herbivores durant la mauvaise saison. C'était autrefois une des conditions de nombreux systèmes de type polyculture élevage. Les chevaux des administrations (poste, armée, etc.) et des industries privées étaient aussi consommateurs de foin.L'ingestibilité du foin est meilleure que celle de la paille.[réf. nécessaire]Le foin a aussi été utilisé pour la conservation de la viande.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Le foin est un fourrage constitué d'herbe séchée et destiné à l'alimentation des animaux domestiques herbivores durant la mauvaise saison. C'était autrefois une des conditions de nombreux systèmes de type polyculture élevage. Les chevaux des administrations (poste, armée, etc.) et des industries privées étaient aussi consommateurs de foin.L'ingestibilité du foin est meilleure que celle de la paille.[réf. nécessaire]Le foin a aussi été utilisé pour la conservation de la viande.
 • El fenc fe o alfè és herba seca o llegums seques, tallades i utilitzades com a aliment per als animals. Les flors de pastura també solen ser part de la barreja. Les plantes que s'utilitzen comunament per al fenc inclouen el margall anual (Lolium multiflorum) i el margall perenne (Lolium perenne), amb barreges d'altres herbes i trèvols (roig, blanc i subterrani). La civada, l'ordi i el blat també solen formar part del fenc. En molts països, l'alfals constituïx un fenc de qualitat superior, per al bestiar boví i els cavalls.En climes secs i calorosos, el fenc és format d'herbes bastes molt seques que tenen molt poc valor nutricional, però és el millor que poden fer els grangers d'aquestes zones.És el material de les fulles que determina la qualitat del fenc. Els grangers miren de jutjar el punt en el qual la fulla d'un prat arriba al seu màxim abans de tallar el farratge. El material segat es deixa assecar per tal que perdi una bona part de la humitat però segueixi prou fort perquè la maquinària el pugui recollir del sòl i processar-lo per a emmagatzemar-lo en fardells, piles o en clots.
 • Per fieno si intende dell'erba essiccata in modo particolare, raccolta e immagazzinata ai fini di alimentare determinati animali, in particolare bovini, equini, caprini e ovini. Anche i piccoli animali domestici come conigli e piccoli roditori possono mangiare il fieno.Soprattutto per i conigli l'alimentazione corretta è a base di fieno, senza cereali, pane, pellets o quant'altro. Il fieno per i conigli rappresenta l'alimento principe, importante anche per mantenere una corretta masticazione, consumando i denti ed evitando problemi di malocclusione. I maiali invece non digeriscono molto bene le fibre vegetali. Il fieno viene usato come alimento principale quando o dove non ci sono abbastanza pascoli a disposizione, questo può accadere a causa delle condizioni climatiche come durante l'inverno oppure dove non ci sono pascoli disponibili in quanto il terreno viene impiegato per l'agricoltura.Il fieno viene tagliato e raccolto più volte nel corso dell'anno. A seconda del periodo in cui avviene questa operazione, prende nomi diversi:fieno di primo taglio: detto maggengo, perché viene raccolto in maggio (ma anche in giugno), è il fieno migliore;fieno di secondo taglio: detto agostano;fieno di terzo taglio: detto settembrino o grumereccio o terzuolo è quello con qualità nutritive inferiori.
 • Belar ondua edo ihartua zenbait gramineae edo poaceae ihartuez egiten da. Belar hori animalien elikaduran erabiltzen da. Larretako loreak ere erabiltzen dira. Zehatz-mehatz hauexek dira belar ondu egiteko beste landare artean erabiltzen diren espezie nagusiak: Lolium multiflorum Lolium perenne Hirusta mota desberdinakZenbait herritan alpapa (Medicago sativa) erabiltzen da kategoria handiagoko animaliei emateko, esaterako zaldiei eta idiei.Erabilitako landareen arabera belar onduaren elikadura balioa aldatu egiten da. Esaterako, euri gutxi egiten duen inguruetan balio eskasago izaten du. Behin belarra moztuta eta jaso baino lehen, ondo ihartzeko, moztutako tokitan bertan uzten da, horrela hezetasuna hobeto galduz elikagaiak bere egitura gordetzen du, horrela ondoko jasotzeko prozesua erraztuz. Garai batean belar onduez metak egiten ziren. Gaur egun makinak erabiliz fardel handiak egiten dira gero biltegietara eramateko.
 • 干し草(ほしくさ)とは、主に家畜の飼料として用いられる、草を刈り取って乾燥させたもののことである。多くの場合、ライムギやクローバー、アルファルファ等が用いられる。通常は柔らかく栄養価の高い草から作られるが、気温の高い乾燥地帯では、やむを得ず非常に硬い栄養価の低い草から作られることもある。
 • El heno es una gramínea o también leguminosa seca, cortada y utilizada como alimento para los animales. Las flores de pasto también suelen ser parte de la mezcla. Las plantas que se utilizan comúnmente para el heno incluyen el ballico italiano (Lolium multiflorum) y el ballico (L. perenne), con mezclas de otras hierbas y tréboles (rojo, blanco y subterráneo). La avena, la cebada y el trigo también suelen formar parte del heno. En muchos países, la alfalfa constituye un heno de calidad superior, para el ganado bovino y los caballos.En climas secos y calurosos, el heno está formado de hierbas bastas muy secas que tienen muy poco valor nutricional, pero es lo mejor que pueden hacer los granjeros de esas zonas.Es el material de las hojas el que determina la calidad del heno. Los granjeros intentan juzgar el punto en el que la hoja de un prado alcanza su máximo antes de cortar el forraje. El material segado se deja secando de manera que la mayor parte de la humedad se pierda pero el material siga lo bastante robusto para que la maquinaria lo pueda recoger del suelo y procesarlo para almacenarlo en fardos, pilas o en hoyos.
 • Seno je sušená zelená píce využívaná jako krmivo pro hospodářská zvířata a pro zimní přikrmování volně žijící lesní zvěře. Senem se krmí v období, kdy je nedostatek zelené píce (zima, období sucha), nebo je potřeba ho z nějakého důvodu zařadit do krmné dávky. Rostliny jsou vysušením a částečnou fermentací konzervovány a pokud jsou dobře uskladněny, tak mohou vydržet jako zásoba krmiva i po několik let. Pro zajištění kvality sena je důležité posečenou trávu rychle a důkladně vysušit a pokud možno svézt pod střechu. Pokud by bylo slisováno či svezeno vlhké seno, tak je velké riziko plesnivění a fermentace ve vlhkém seně může zapříčinit i samovznícení sena.
 • O feno é uma mistura de plantas ceifadas e secas, geralmente gramíneas e leguminosas, usada como forragem para o gado, mediante a desidratração que retira a água mas mantendo o valor nutritivo e permitindo sua armazenagem por muito tempo sem se estragar.Em quantidades pequenas o feno pode ser feito manualmente utilizando ferramentas como alfanje, garfo, enfardadeira manual, ou ainda estocar a produção a granel.Em larga escala existem implementos que mecanizam o processo de fenação possibilitando a obtenção de um produto de boa qualidade e de custo baixo. No Brasil utiliza-se para a desidratação somente a energia do sol e vento, sem necessidade de galpões ou máquinas secadoras.Os melhores fenos são obtidos dos capins que têm mais folhas do que talos, tais como o jaraguá, pangola, quicuio, estrela, coast-cross e rodes. Qualquer que seja o capim a ser fenado, a ceifa deve ocorrer quando a planta apresente o maior teor de nutrientes, com 35 a 45 dias de vegetação. Antes a planta tem umidade demais e depois fica excessivamente fibrosa, perdendo valor nutritivo.
 • Hooi bestaat hoofdzakelijk uit gedroogd gras, maar er zitten ook andere planten in die tussen het gras groeien. Ook is er luzernehooi dat uit gedroogde luzerne bestaat. Hooi wordt gebruikt als voedsel voor dieren tijdens de winter of in droge perioden als er weinig grasgroei is. Vroeger werd het veel aan vee op boerderijen gevoerd, maar tegenwoordig veel meer aan de verschillende herbivoren die als huisdier, zoals paarden, schapen en geiten of in dierentuinen worden gehouden. Hooi wordt gemaakt door een weide te maaien en het gemaaide gras enige tijd te laten liggen om het te laten drogen in de zon. Wel moet het gras enkele malen geschud worden om het goed droog te krijgen. Hooi is gedroogd gras, stro gedroogde graanstengels.Het drogestofgehalte van hooi is ongeveer 80%, terwijl gras een drogestofgehalte van 20% heeft.
 • Siano – skoszone w początkowym okresie wegetacji trawy, rośliny motylkowe i in., następnie wysuszone, zazwyczaj w warunkach naturalnych. Proces koszenia, suszenia i magazynowania to sianokosy. Siano to jedna z najważniejszych pasz objętościowych w żywieniu przeżuwaczy i koni.Kiszonka uzyskiwana z podsuszonych roślin to sianokiszonka
 • Сеното е изсушена трева, събирана, складирана и използвана за животински фураж, предимно за животни от рода на говеда, коне, кози и овце.Сено се дава на животните когато или където няма достатъчно пасища, на които животните да пасат, когато времето не позволява паша (например през зимата) или когато пашата е прекалено обилна за лесно смилане от животните. Със сено се хранят и животните, докато са затворени в обор.
 • Hay is grass, legumes or other herbaceous plants that have been cut, dried, and stored for use as animal fodder, particularly for grazing livestock such as cattle, horses, goats, and sheep. Hay is also fed to pets such as rabbits and guinea pigs. Pigs may be fed hay, but they do not digest it as efficiently as more fully herbivorous animals.Hay can be used as animal fodder when or where there is not enough pasture or rangeland on which to graze an animal, when grazing is unavailable due to weather (such as during the winter) or when lush pasture by itself is too rich for the health of the animal. It is also fed during times when an animal is unable to access pasture, such as when animals are kept in a stable or barn.
 • A széna szárítással tartósított zöldtakarmány, a haszonállatok egyik legjelentősebb téli takarmánya. Vitamintartalma más takarmányfélékkel összehasonlítva magas. Magyarországon legnagyobb jelentőséggel a réti széna bír. Az anyaszéna az első kaszálásból származik, míg a sarjúszéna a nyár folyamán újrasarjadzó növények második és harmadik kaszálásából. Az édes réti széna zömét pázsitfűfélék és pillangósvirágúak alkotják, míg a savanyú széna a lápréteken termő savanyúfüvekből (pl. sás, káka, szittyó) áll.
 • 건초(乾草, 문화어: 말린풀)는 가축의 사료 등으로 쓰기 위해 풀을 건조시킨 것을 말한다. 개자리속의 자주개자리가 건초로 많이 사용된다.
 • Се́но — высушенные стебли и листья травянистых растений, скошенных в зелёном виде, до достижения ими полной естественной зрелости. Применяются в качестве продукта питания для сельскохозяйственных животных в тех районах, где климатические условия не позволяют круглогодичное использование свежих кормов.Скашивание сена называется сенокосом.Способность сена не портясь храниться долгое время достигается или силосованием, то есть консервированием зелёных растений в водянистом виде, или сушкой, удалением из них воды (в среднем от 55 до 65 %), собственно превращением в сено, причём, если прибегают к процессу самонагревания растительной массы, то получается так называемое бурое сено, а если сушка ведётся на воздухе, то — зелёное сено, которое в привычном смысле и носит название сено.
 • Als Heu bezeichnet man die getrocknete oberirdische Biomasse von Grünlandpflanzen (Gräser, Kräuter, Hülsenfrüchtler). Es dient in der Regel als Futter für Nutz- und Haustiere. Abzugrenzen ist das Heu vom Stroh, einem ebenfalls halmgutartigen Koppelprodukt der Nutzung von Druschfrüchten (zum Beispiel Getreide oder Ölsaaten) nach Entnahme der Samen.Cumarin verleiht frischem Heu seinen eigentümlichen, angenehm würzigen Geruch. In größeren Mengen ist Cumarin gesundheitsgefährdend.
 • Jerami hijau adalah tanaman rerumputan, legum, dan sejenisnya yang dipanen terutama untuk pakan ternak. Berbeda dengan jerami yang merupakan produk samping, jerami hijau berasal dari tanaman yang ditanam seperti halnya tanaman pangan, dengan tujuan untuk dimanfaatkan sebagai jerami. Sebuah lahan dapat difungsikan sebagai area penanaman jerami hijau di mana tanaman yang dipangkas hanya tanaman dengan tinggi tertentu yang diatur dalam mesin pemanen. Tanaman muda dibiarkan tumbuh, dan tanaman yang telah terpotong masih memiliki akar, batang bawah, dan sedikit daun yang kemudian akan tumbuh kembali. Lokasi penanaman jerami hijau dapat menjadi tempat untuk mengaplikasikan kotoran ternak sebagai pupuk. Jerami hijau diberikan pada hewan ternak ketika penggembalan tidak memungkinkan karena faktor lokasi, luas wilayah, atau cuaca. Jerami hijau dapat didatangkan dari tempat yang jauh dari lokasi peternakan untuk diberikan kepada hewan ternak di dalam kandang. Jerami hijau juga dapat difermentasikan untuk membentuk silase.
 • Saman, baklagiller veya buğdaygillerin kurutulmuş halidir, hayvan yemi olarak, özellikle inek, at, koyun ve keçi gibi otlanarak beslenen hayvanlar için kullanılır. Yeterli çimen olmadığı zaman veya taze çimen doğrudan sindirilemiyecek kadar zengin olduğu zaman ona karıştırılarak kullanılır. Saman için yaygınca kullanılan bitkiler arasında çavdar, çayır otu, çeşitli çimen türleri bulunur. Baklagillerden çeşitli yonca türleri de kullanılır. Buğday, arpa ve yulaftan da bazan saman yapılabilirse de genelde bunların tohumları ayrılıp kalan sapları kurutulur. Besin değeri düşük olan bu sap samanı hayvanlara yataklık olarak kullanılır. Samanın kalitesini belirleyen ondaki tohum ve yaprak içeriğidir. Çiftçiler tohumlar tam oluşmadan ama yaprakların en çok olduğu zamanda otları kesmeye çalışırlar. Kesilmiş otlar yerde bırakılarak içindeki nemin çoğunun buharlaştırılır ama makinalarla kolayca toplanıp balyalanabilmesi için yaprakların tamamen kurumasına izin verilmez. Saman hava durumuna çok duyarlıdır. Kuraklık zamanında hem tohum hem de yapraklar çelimsiz olur, sap oranı yüksek, besin değeri düşük bir saman elde edilir. Eğer hava çok nemliyse saman daha balyalanmadan çürüyebilir. Veya, balyalanmadan sonra saman çürüyüp küflenebilir ve içinde hayvanları hasta edebilecek bazı toksinler oluşabilir. Samanın ıslanmayacağı bir şekilde depolanması gerekir. Küf ve çürüme besin değerini düşürüp hayvanları hasta edebilir.Başarılı bir saman hasatı, ekin, tarla ve hava şartlarının beraberce uygun düşmelerine bağlıdır. Bu gerçekleştiğinde çiftlikte yoğun bir etkinlik olur ve havanın kötüleşmesine kadar sürer. Okulların yaz tatili dönemi çiftçi çocuklarının saman ve diğer ürünlerün toplanmasına yardım edebilmeleri amacıyla oluşmuştu. Kalkınmış ülkelerde hayvancılıkla uğraşan okul öğrencilerinin oranı iyice azalmış olmasına rağmen bu gelenek günümüzde hala sürmektedir.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 241114 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 4793 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 43 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 104290275 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:commons
 • Category:hay
prop-fr:commonsTitre
 • le foin
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • Le foin est un fourrage constitué d'herbe séchée et destiné à l'alimentation des animaux domestiques herbivores durant la mauvaise saison. C'était autrefois une des conditions de nombreux systèmes de type polyculture élevage. Les chevaux des administrations (poste, armée, etc.) et des industries privées étaient aussi consommateurs de foin.L'ingestibilité du foin est meilleure que celle de la paille.[réf. nécessaire]Le foin a aussi été utilisé pour la conservation de la viande.
 • 干し草(ほしくさ)とは、主に家畜の飼料として用いられる、草を刈り取って乾燥させたもののことである。多くの場合、ライムギやクローバー、アルファルファ等が用いられる。通常は柔らかく栄養価の高い草から作られるが、気温の高い乾燥地帯では、やむを得ず非常に硬い栄養価の低い草から作られることもある。
 • Siano – skoszone w początkowym okresie wegetacji trawy, rośliny motylkowe i in., następnie wysuszone, zazwyczaj w warunkach naturalnych. Proces koszenia, suszenia i magazynowania to sianokosy. Siano to jedna z najważniejszych pasz objętościowych w żywieniu przeżuwaczy i koni.Kiszonka uzyskiwana z podsuszonych roślin to sianokiszonka
 • Сеното е изсушена трева, събирана, складирана и използвана за животински фураж, предимно за животни от рода на говеда, коне, кози и овце.Сено се дава на животните когато или където няма достатъчно пасища, на които животните да пасат, когато времето не позволява паша (например през зимата) или когато пашата е прекалено обилна за лесно смилане от животните. Със сено се хранят и животните, докато са затворени в обор.
 • 건초(乾草, 문화어: 말린풀)는 가축의 사료 등으로 쓰기 위해 풀을 건조시킨 것을 말한다. 개자리속의 자주개자리가 건초로 많이 사용된다.
 • Als Heu bezeichnet man die getrocknete oberirdische Biomasse von Grünlandpflanzen (Gräser, Kräuter, Hülsenfrüchtler). Es dient in der Regel als Futter für Nutz- und Haustiere. Abzugrenzen ist das Heu vom Stroh, einem ebenfalls halmgutartigen Koppelprodukt der Nutzung von Druschfrüchten (zum Beispiel Getreide oder Ölsaaten) nach Entnahme der Samen.Cumarin verleiht frischem Heu seinen eigentümlichen, angenehm würzigen Geruch. In größeren Mengen ist Cumarin gesundheitsgefährdend.
 • Belar ondua edo ihartua zenbait gramineae edo poaceae ihartuez egiten da. Belar hori animalien elikaduran erabiltzen da. Larretako loreak ere erabiltzen dira.
 • O feno é uma mistura de plantas ceifadas e secas, geralmente gramíneas e leguminosas, usada como forragem para o gado, mediante a desidratração que retira a água mas mantendo o valor nutritivo e permitindo sua armazenagem por muito tempo sem se estragar.Em quantidades pequenas o feno pode ser feito manualmente utilizando ferramentas como alfanje, garfo, enfardadeira manual, ou ainda estocar a produção a granel.Em larga escala existem implementos que mecanizam o processo de fenação possibilitando a obtenção de um produto de boa qualidade e de custo baixo.
 • Jerami hijau adalah tanaman rerumputan, legum, dan sejenisnya yang dipanen terutama untuk pakan ternak. Berbeda dengan jerami yang merupakan produk samping, jerami hijau berasal dari tanaman yang ditanam seperti halnya tanaman pangan, dengan tujuan untuk dimanfaatkan sebagai jerami. Sebuah lahan dapat difungsikan sebagai area penanaman jerami hijau di mana tanaman yang dipangkas hanya tanaman dengan tinggi tertentu yang diatur dalam mesin pemanen.
 • Се́но — высушенные стебли и листья травянистых растений, скошенных в зелёном виде, до достижения ими полной естественной зрелости.
 • A széna szárítással tartósított zöldtakarmány, a haszonállatok egyik legjelentősebb téli takarmánya. Vitamintartalma más takarmányfélékkel összehasonlítva magas. Magyarországon legnagyobb jelentőséggel a réti széna bír. Az anyaszéna az első kaszálásból származik, míg a sarjúszéna a nyár folyamán újrasarjadzó növények második és harmadik kaszálásából. Az édes réti széna zömét pázsitfűfélék és pillangósvirágúak alkotják, míg a savanyú széna a lápréteken termő savanyúfüvekből (pl.
 • Per fieno si intende dell'erba essiccata in modo particolare, raccolta e immagazzinata ai fini di alimentare determinati animali, in particolare bovini, equini, caprini e ovini. Anche i piccoli animali domestici come conigli e piccoli roditori possono mangiare il fieno.Soprattutto per i conigli l'alimentazione corretta è a base di fieno, senza cereali, pane, pellets o quant'altro.
 • El heno es una gramínea o también leguminosa seca, cortada y utilizada como alimento para los animales. Las flores de pasto también suelen ser parte de la mezcla. Las plantas que se utilizan comúnmente para el heno incluyen el ballico italiano (Lolium multiflorum) y el ballico (L. perenne), con mezclas de otras hierbas y tréboles (rojo, blanco y subterráneo). La avena, la cebada y el trigo también suelen formar parte del heno.
 • Saman, baklagiller veya buğdaygillerin kurutulmuş halidir, hayvan yemi olarak, özellikle inek, at, koyun ve keçi gibi otlanarak beslenen hayvanlar için kullanılır. Yeterli çimen olmadığı zaman veya taze çimen doğrudan sindirilemiyecek kadar zengin olduğu zaman ona karıştırılarak kullanılır. Saman için yaygınca kullanılan bitkiler arasında çavdar, çayır otu, çeşitli çimen türleri bulunur. Baklagillerden çeşitli yonca türleri de kullanılır.
 • Seno je sušená zelená píce využívaná jako krmivo pro hospodářská zvířata a pro zimní přikrmování volně žijící lesní zvěře. Senem se krmí v období, kdy je nedostatek zelené píce (zima, období sucha), nebo je potřeba ho z nějakého důvodu zařadit do krmné dávky. Rostliny jsou vysušením a částečnou fermentací konzervovány a pokud jsou dobře uskladněny, tak mohou vydržet jako zásoba krmiva i po několik let.
 • El fenc fe o alfè és herba seca o llegums seques, tallades i utilitzades com a aliment per als animals. Les flors de pastura també solen ser part de la barreja. Les plantes que s'utilitzen comunament per al fenc inclouen el margall anual (Lolium multiflorum) i el margall perenne (Lolium perenne), amb barreges d'altres herbes i trèvols (roig, blanc i subterrani). La civada, l'ordi i el blat també solen formar part del fenc.
 • Hooi bestaat hoofdzakelijk uit gedroogd gras, maar er zitten ook andere planten in die tussen het gras groeien. Ook is er luzernehooi dat uit gedroogde luzerne bestaat. Hooi wordt gebruikt als voedsel voor dieren tijdens de winter of in droge perioden als er weinig grasgroei is. Vroeger werd het veel aan vee op boerderijen gevoerd, maar tegenwoordig veel meer aan de verschillende herbivoren die als huisdier, zoals paarden, schapen en geiten of in dierentuinen worden gehouden.
 • Hay is grass, legumes or other herbaceous plants that have been cut, dried, and stored for use as animal fodder, particularly for grazing livestock such as cattle, horses, goats, and sheep. Hay is also fed to pets such as rabbits and guinea pigs.
rdfs:label
 • Foin
 • Belar ondu
 • Fenc
 • Feno
 • Fieno
 • Hay
 • Heno
 • Heu
 • Hooi
 • Jerami hijau
 • Saman
 • Seno
 • Siano
 • Széna
 • Сено
 • Сено
 • 干し草
 • 건초
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:position of
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of