La flore est l'ensemble des espèces végétales présentes dans un espace géographique ou un écosystème déterminé (par opposition à la faune).Le terme « flore » désigne aussi l'ensemble des microorganismes (hormis les virus qui ne sont pas du « vivant ») présents en un lieu donné.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • La flore est l'ensemble des espèces végétales présentes dans un espace géographique ou un écosystème déterminé (par opposition à la faune).Le terme « flore » désigne aussi l'ensemble des microorganismes (hormis les virus qui ne sont pas du « vivant ») présents en un lieu donné. On parle de flore intestinale ou de flore cutanée pour les bactéries présentes dans l'intestin ou à la surface de la peau, par exemple.Par extension, il désigne aussi les ouvrages répertoriant et décrivant ces espèces, et servant à déterminer les plantes (les identifier). Le nombre d'espèces à décrire étant très important, les flores à destination du grand public se limitent souvent aux végétaux vasculaires ou aux plantes à graines et à leurs principales espèces.Les collections de spécimens servant à définir les différentes espèces sont conservées dans des herbiers. Ce réseau d'herbiers à travers le monde est très important. C'est la référence qui permet aux botanistes de s'y retrouver et de faire le point entre les dénominations et découvertes anciennes et les identifications actuelles.On ne doit pas confondre le terme de flore avec celui de végétation : la flore d'une zone géographique est la liste des plantes de cette zone (flore des Alpes, flore du Bassin Parisien, flore d'Angleterre, etc.), la végétation est le regroupement de certaines plantes en formations végétales déterminées par une flore spécifique et la dominance d'un type biologique. Ainsi, on peut reconnaître des forêts, des prairies, savanes et brousses tempérées, des cultures, des landes, des tourbières, etc. (voir phytosociologie).
 • Flora ya da bitey belirli bir bölge veya zaman dilimi içerisinde yetişen bitkilerin tümüne verilen ad, bitki örtüsü.Sözcük Latince’den alınmıştır; Flora, Roma mitolojisinde bitkiler ve ilkbaharın tanrıçasına verilen isimdir. İlgili bir terim olarak Fauna da hayvan topluluklarını tanımlar.
 • Een flora is de systematische inventarisatie van alle taxa van planten die in een bepaald gebied of in een bepaalde tijdperk voorkomen. Het onderzoek aan de wilde flora wordt floristiek genoemd. Voor de taxa wordt de status in het gebied aangegeven. Daarnaast is de term flora ook overgegaan op het naslagwerk, waarin deze lijst wordt gegeven, meestal met een sleutel voor determinatie, met een beschrijving van de morfologische kenmerken en van de standplaatsgegevens.Voorbeelden, al naar gelang waarnaar de aandacht uitgaat: naar type gebiedsaanduiding: kustflora: de in kustgebieden voorkomende plantensoorten wadflora ruderale flora: de flora van ruderale gebieden naar substraat: zoutflora, soorten gebonden aan zilte en zoute bodem zinkflora, soorten die een hoog zink (element)zinkgehalte in de boden verdragen naar soortengroepen: de mossoorten in een gebied wordt de mosflora genoemd.Op grond van overeenkomsten in de flora tussen gebieden kunnen er plantengeografische eenheden worden onderscheiden, zoals floradistricten en florarijken, zoals mediterrane, Midden-Europese en tropische flora. Indien uiteenliggende gebieden overeenkomst in flora vertonen vormen ze samen een florarijk.Flora dankt haar naam aan Flora, de Romeinse godin van de planten, bloemen en de vruchtbaarheid.
 • A botanikában a flóra (többesszámban: flórák vagy florae) fogalomnak két jelentése van. A flóra általános értelemben egy terület (például a Kárpát-medence vagy Magyarország) vagy egy időszak (például a kréta időszak) teljes, elsősorban őshonos növényzete. A flóra alapegysége a faj: egy-egy terület flóráján az ott élő fajok (esetleg faj alatti rendszertani egységek) együttesét értjük. A flóra második jelentése könyv vagy egyéb mű ami egy adott területen vagy időszakban élő növényfaj leírását tartalmazza, lehetővé téve az azonosítást. Néhány klasszikus és modern flóra az alábbiakban kerül felsorolásra.A flóra szó a virágok római istennője Flora nevéből ered. A kifejezés párja az állatvilágban a fauna. A flórát a faunát és az élet más formáit, például a gombákat együttesen biótának nevezik.A flóra értelemszerűen függ az adott terület környezeti viszonyaitól és azok kialakulásától, egyebek közt a környező területek hatásától (migráció, izoláció). A növényzet ökológiailag vagy növénytársulástanilag körülhatárolható egysége a vegetáció (mint például a homoksivatagok vegetációja).A növénytakaró a flóra összetétele alapján földrajzi egységekre tagolható; ezzel a növényföldrajz foglalkozik. Az egyes egységek határait az endemikus flóra részaránya és a jellegzetes fajok, nemzetségek, családok elterjedése alapján vonjuk meg. Különösen fontos a flóraválasztók (a területhatárok sűrűsödési pontjainak) szerepe: ilyen például a Magyar Középhegység vonulatában a Dunakanyar, amin 145 faj nem lép át. A hat (ha az indo-maláj egységet külön birodalomnak tekintjük: hét) globális egységet flórabirodalomnak nevezzük. Ezek határait a növénycsaládok határai alapján jelöljük ki. A kisebb egységek (flóraterület, -tartomány, -vidék és -járás) elhatárolásához a nemzetségek, fajok elterjedését használjuk.
 • Флора се нарича комплексът от всички растителни видове, които в определен период от време се срещат в даден район. Обикновено под „флора“ се имат предвид всички растителни видове, но в някои случаи могат да се разглеждат само отделни групи, например „флора на семенните растения“.В следствие от разнообразни климатични и екологични фактори, различните части на земното кълбо се характеризират с различна по еволюция и биоразнообразие флора. Земята е разделена на шест флористични царства: холарктично, палеотропично, неотропично, австралийско, капско и антарктично. Царствата са разделени на области, областите — на провинции, провинциите на окръзи.България принадлежи на холарктичното царство, в субсредиземноморската флористична област, и по-точно в нейната югоизточна провинция. На територията на страната са обособени следните флористични окръзи: Странджа, Черноморско крайбрежие, Дунавска равнина, Североизточен, Старопланински, Тракийски, Рило-Родопски, Пирински, Западнобългарски и Добруджански окръзи.Изучаването на флората в даден район дава възможност да се направят изводи за нейния произход и еволюционно развитие, както и за степента на антропогенно въздействие. Освен научно, този анализ има и стопанско значение. Показателите, които се изследват са: брой растителни видове, родове и семейства, отношение на броя видове към броя родове, брой видове, характерни за областта.Важен показател в анализа е степента на оригиналност на флората в района, за която се съди по относителния брой ендемити. Например на остров Мадагаскар относителният брой ендемити сред семенните растения е 89%, на остров Света Елена — 85%, на Балканския полуостров — 27%, а за България — 7%.
 • Flora is the plant life occurring in a particular region or time, generally the naturally occurring or indigenous—native plant life. The corresponding term for animal life is fauna. Flora, fauna and other forms of life such as fungi are collectively referred to as biota. Bacterial organisms, algae, and other organisms are sometimes referred to as flora, so that for example the terms bacterial flora and plant flora are used separately.
 • Květena (též flóra nebo rostlinstvo) je soubor rostlinných druhů určitého území. Základními jednotkami těchto území jsou v dnešní době státy, i když se setkáváme i s celky většími. Mnohem častější jsou ovšem celky menší. Každý stát se snaží sepsat svoji flóru, tedy vydat soubornou publikaci všech rostlinných druhů svého státu. Řada rozvojových zemí ale tuto květenu zatím nemá a tuto funkci suplují různé mezinárodní organizace, nebo botanické instituce v rozvinutých zemích. Termín flora se také používá pro rostlinstvo daného biotopu („horská flora“) nebo období („třetihorní flora“). V obecném použití může mít i jiné vymezení, a to užší (pouze "pravá" květena, tedy kvetoucí, semenné rostliny), nebo naopak širší (např. mikroflorou se rozumějí i nerostlinné mikroorganismy: bakterie a prvoci jiných říší).
 • La flora (di un territorio o di un paesaggio) costituisce l'elencazione, la descrizione e la classificazione quanto più possibile completa delle specie vegetali presenti sul territorio stesso. Lo studio della flora è un settore della botanica, denominato floristica, ed è preliminare e complementare allo studio della vegetazione, denominato fitosociologia, che descrive i popolamenti vegetali presenti in una determinata località e condizione ambientale ed ecologica, studiati dal punto di vista floristico (elenco delle specie presenti), dal punto di vista quantitativo (frequenza relativa delle varie specie nel popolamento oggetto di studio) nonché sotto il profilo relazionale-ecologico che definisce delle forme consociative strutturali e funzionali. I trattati di floristica elencano le specie vegetali presenti in una determinata area geografica (nazione, regione, provincia) e le descrivono, consentendone il riconoscimento (detto determinazione), in genere mediante l'uso di chiavi dicotomiche.Un altro strumento utilizzato per descrivere i rapporti fra flora e territorio è l'atlante corologico, che rappresenta la documentata presenza di ognuna delle specie in tutti i "punti" del territorio, suddiviso in un reticolo a maglie regolari.La floristica si avvale tuttora dello strumento, antico ma insuperato, dell'erbario, ossia della raccolta di esemplari vegetali essiccati e compressi, e quindi opportunamente catalogati e conservati.
 • Flora en botànica, té dues accepcions. El primer significat és, la flora d'una superfície o d'un període de temps, fent referència a tota les plantes que viuen en una superfície o període de temps, especialment les plantes autòctones. El segon significat és respecte a un llibre o un altre treball botànic que descriu les espècies de plantes que es fan en una superfície o en un període de temps amb la intenció de permetre'n la identificació. Fauna és el terme corresponent per a referir-se als animals.La paraula flora prové de la deessa de la mitologia romana flora. Flora i fauna i altres formes de vida com els fongs s'anomenen col·lectivament Biota.Els bacteris a vegades s'inclouen dins la flora.
 • Botanikan, flora toki batean hazten diren landare-espezieen multzoa da, adibidez, kontinente, eskualde edo penintsula batean. Landaredia zabalagoa da, floraren arreta espezieetan bakarrik jartzen delako.Izena latinezkoa da, izan ere Flora lore, lorategi eta udaberriaren erromatar jainkosa izan zen.
 • En botánica, flora se refiere al conjunto de las plantas que pueblan una región (por ejemplo un continente, clima, sierra, etc.), la descripción de éstas, su abundancia, los períodos de floración, etc.Es el conjunto de especies vegetales que se pueden encontrar en una región geográfica, que son propias de un periodo geológico o que habitan en un ecosistema determinado. La flora atiende al número de especies mientras que la vegetación hace referencia a la distribución de las especies y a la importancia relativa, por número de individuos y tamaño, de cada una de ellas. Por tanto, la flora, según el clima y otros factores ambientales, determina la vegetación. La geobotánica o fitogeografía se ocupa del estudio de la distribución geográfica de las especies vegetales; el estudio fitogeográfico referido a la sistemática de las formaciones vegetales se conoce como florística.Desde los tiempos prehistóricos la flora ha venido siendo utilizada por las personas sirviendo cada vez más para el sustento humano y el mantenimiento de un ecosistema favorable. Los bosques ocupan aproximadamente el 25% de la superficie terrestre. Entre los productos de la flora se cuentan: la materia prima, tal como madera, semillas, hojas, cortezas, caucho, frutas y alimentos.El término flora, procedente del latín, alude a Flora, diosa romana de las flores, jardines y de la primavera.
 • Als Flora (auch Pflanzenwelt) wird der Bestand an Pflanzenarten einer bestimmten Region beziehungsweise die systematische Beschreibung ihrer Gesamtheit bezeichnet (vgl. dagegen Vegetation). Verzeichnisse, in denen die Pflanzenwelt eines Gebietes, oft mit einem Bestimmungsschlüssel und Abbildungen aufgelistet wird, nennt man ebenfalls Flora.Der Begriff leitet sich vom lateinischen Namen Flora, der römischen Göttin der Blumen und der Jugend, ab. Der Pflanzenwelt steht die Tierwelt oder Fauna gegenüber, benannt nach der römischen Göttin Fauna. Flora bezeichnet im Allgemeinen auch Organismen mit autotropher Ernährung Ein Florenreich ist jenes große Gebiet, das sich durch einen selbständigen Vegetationscharakter und eine unabhängige Entstehungsgeschichte (Phylogenese) der dortigen Pflanzenwelt auszeichnet und somit auch Pflanzenarten und höhere Pflanzentaxa beherbergt, die in keiner anderen Gegend vorkommen. Zusammengehörige Arten stellen ein Florenelement dar – dieses kann sich großräumig auf ein Florenreich beziehen oder nur auf ein Teilgebiet –, eine Florenzone eine Vegetationszone.Da Bakterien früher der Pflanzensystematik zugeordnet waren, hat sich der Begriff in der Bezeichnung „Bakterienflora“ (als der Gesamtheit aller ein bestimmtes Habitat besiedelnden Bakterien) erhalten.Auch die Pilze waren lange Zeit dem Pflanzenreich zugeordnet. Robert Whittaker hat ihnen 1969 ein eigenes Reich, das Regnum „Fungi“, zugestanden. Der Begriff „Funga“ anstatt „Pilzflora“ hat sich jedoch (noch) nicht endgültig durchgesetzt.
 • 식물상(植物相, flora)은 특정 지역에 자라고 있는 모든 식물의 종류를 가리키며 동물상에 대비한다.세균성 물질, 조류 따위의 물질들은 이따금 식물상(flora)으로 부르기도 하는데, 이를테면 세균의 식물상인 세균총(세균군, bacterial flora)과 식물의 식물상(plant flora)이 별개로 사용되는 데에서 알 수 있다.
 • Em botânica, flora é o conjunto de táxons de plantas (geralmente, apenas as plantas verdes) características de uma região. É possível elaborar uma flora de gêneros, famílias ou, mais normalmente, espécies botânicas de um determinado local ou região.A palavra flora é também utilizada para designar as obras que descrevem as espécies vegetais que ocorrem em determinado território ou região (por exemplo: Flora Brasiliensis e Flora Europaea).
 • Flora, dari bahasa Latin, alam tumbuhan atau nabatah adalah khazanah segala macam jenis tanaman atau tumbuhan. Biasanya ditulis di depan nama geografis. Misalnya, nabatah Jawa, nabatah Asia atau nabatah Australia.Untuk hewan hal ini disebut fauna/alam hewan. Alam tumbuhan dan hewan berarti semua khazanah kehidupan tanpa mikroba.
 • 植物学において植物相(フローラ flora。複数形 floras または florae )は、ある地域もしくは時代における全ての植物の種の総体を意味し、とくに自生の植物あるいは在来種の植物である。Flora のもうひとつの意味は、特定地域、あるいは時代区分における植物種の記載を行った書物またはそれに類する記録で、日本語では植物誌を充てる。両者とも、英語の読みそのままにフローラと言うこともある。フロラという語はローマ神話の花の女神のラテン名である。動物でこれに対応するのは fauna(動物相または動物誌)である。生物の分類学や生態学では植物相と動物相および菌類などその他の生物群をあわせて集合的に生物相とよぶ。
 • Flora (z łac. Flora – rzymska bogini kwiatów) – ogół gatunków roślin występujących na określonym obszarze w określonym czasie. Ze względu na odniesienie czasowe wyróżnia się flory współczesne lub flory dawnych okresów geologicznych, zwane florami kopalnymi (np. flora trzeciorzędu). Zakres flory może być ograniczany także do określonego biotopu (np. flora górska) lub określonej formacji roślinnej (np. flora lasu deszczowego). Flora może być ogólna lub ograniczona do wybranej grupy taksonomicznej lub ekologicznej (np. flora chwastów, flora roślin naczyniowych, flora mchów). Określenie flora bakteryjna oznacza ogół bakterii żyjących w organizmie ludzkim (flora fizjologiczna człowieka) lub w określonym jego miejscu (np. flora bakteryjna jamy ustnej). Ogół grzybów występujących na danym obszarze określano dawniej mianem flory grzybów lub mikoflory, współcześnie stosowany jest termin mikobiota podkreślający brak pokrewieństwa grzybów i roślin.Pojęcie „flora” utożsamiane jest czasem błędnie z pojęciem roślinność. Tymczasem roślinność oznacza ogół zbiorowisk roślinnych na określonym obszarze. Flora wraz z roślinnością składają się na szatę roślinną danego obszaru.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 44263 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 5300 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 55 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 108203182 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
prop-fr:wiktionary
 • flore
prop-fr:wiktionaryTitre
 • flore
 • flore
dcterms:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • La flore est l'ensemble des espèces végétales présentes dans un espace géographique ou un écosystème déterminé (par opposition à la faune).Le terme « flore » désigne aussi l'ensemble des microorganismes (hormis les virus qui ne sont pas du « vivant ») présents en un lieu donné.
 • Flora ya da bitey belirli bir bölge veya zaman dilimi içerisinde yetişen bitkilerin tümüne verilen ad, bitki örtüsü.Sözcük Latince’den alınmıştır; Flora, Roma mitolojisinde bitkiler ve ilkbaharın tanrıçasına verilen isimdir. İlgili bir terim olarak Fauna da hayvan topluluklarını tanımlar.
 • Flora is the plant life occurring in a particular region or time, generally the naturally occurring or indigenous—native plant life. The corresponding term for animal life is fauna. Flora, fauna and other forms of life such as fungi are collectively referred to as biota. Bacterial organisms, algae, and other organisms are sometimes referred to as flora, so that for example the terms bacterial flora and plant flora are used separately.
 • Botanikan, flora toki batean hazten diren landare-espezieen multzoa da, adibidez, kontinente, eskualde edo penintsula batean. Landaredia zabalagoa da, floraren arreta espezieetan bakarrik jartzen delako.Izena latinezkoa da, izan ere Flora lore, lorategi eta udaberriaren erromatar jainkosa izan zen.
 • 식물상(植物相, flora)은 특정 지역에 자라고 있는 모든 식물의 종류를 가리키며 동물상에 대비한다.세균성 물질, 조류 따위의 물질들은 이따금 식물상(flora)으로 부르기도 하는데, 이를테면 세균의 식물상인 세균총(세균군, bacterial flora)과 식물의 식물상(plant flora)이 별개로 사용되는 데에서 알 수 있다.
 • Em botânica, flora é o conjunto de táxons de plantas (geralmente, apenas as plantas verdes) características de uma região. É possível elaborar uma flora de gêneros, famílias ou, mais normalmente, espécies botânicas de um determinado local ou região.A palavra flora é também utilizada para designar as obras que descrevem as espécies vegetais que ocorrem em determinado território ou região (por exemplo: Flora Brasiliensis e Flora Europaea).
 • Flora, dari bahasa Latin, alam tumbuhan atau nabatah adalah khazanah segala macam jenis tanaman atau tumbuhan. Biasanya ditulis di depan nama geografis. Misalnya, nabatah Jawa, nabatah Asia atau nabatah Australia.Untuk hewan hal ini disebut fauna/alam hewan. Alam tumbuhan dan hewan berarti semua khazanah kehidupan tanpa mikroba.
 • 植物学において植物相(フローラ flora。複数形 floras または florae )は、ある地域もしくは時代における全ての植物の種の総体を意味し、とくに自生の植物あるいは在来種の植物である。Flora のもうひとつの意味は、特定地域、あるいは時代区分における植物種の記載を行った書物またはそれに類する記録で、日本語では植物誌を充てる。両者とも、英語の読みそのままにフローラと言うこともある。フロラという語はローマ神話の花の女神のラテン名である。動物でこれに対応するのは fauna(動物相または動物誌)である。生物の分類学や生態学では植物相と動物相および菌類などその他の生物群をあわせて集合的に生物相とよぶ。
 • En botánica, flora se refiere al conjunto de las plantas que pueblan una región (por ejemplo un continente, clima, sierra, etc.), la descripción de éstas, su abundancia, los períodos de floración, etc.Es el conjunto de especies vegetales que se pueden encontrar en una región geográfica, que son propias de un periodo geológico o que habitan en un ecosistema determinado.
 • A botanikában a flóra (többesszámban: flórák vagy florae) fogalomnak két jelentése van. A flóra általános értelemben egy terület (például a Kárpát-medence vagy Magyarország) vagy egy időszak (például a kréta időszak) teljes, elsősorban őshonos növényzete. A flóra alapegysége a faj: egy-egy terület flóráján az ott élő fajok (esetleg faj alatti rendszertani egységek) együttesét értjük.
 • Květena (též flóra nebo rostlinstvo) je soubor rostlinných druhů určitého území. Základními jednotkami těchto území jsou v dnešní době státy, i když se setkáváme i s celky většími. Mnohem častější jsou ovšem celky menší. Každý stát se snaží sepsat svoji flóru, tedy vydat soubornou publikaci všech rostlinných druhů svého státu. Řada rozvojových zemí ale tuto květenu zatím nemá a tuto funkci suplují různé mezinárodní organizace, nebo botanické instituce v rozvinutých zemích.
 • Een flora is de systematische inventarisatie van alle taxa van planten die in een bepaald gebied of in een bepaalde tijdperk voorkomen. Het onderzoek aan de wilde flora wordt floristiek genoemd. Voor de taxa wordt de status in het gebied aangegeven.
 • La flora (di un territorio o di un paesaggio) costituisce l'elencazione, la descrizione e la classificazione quanto più possibile completa delle specie vegetali presenti sul territorio stesso.
 • Flora en botànica, té dues accepcions. El primer significat és, la flora d'una superfície o d'un període de temps, fent referència a tota les plantes que viuen en una superfície o període de temps, especialment les plantes autòctones. El segon significat és respecte a un llibre o un altre treball botànic que descriu les espècies de plantes que es fan en una superfície o en un període de temps amb la intenció de permetre'n la identificació.
 • Flora (z łac. Flora – rzymska bogini kwiatów) – ogół gatunków roślin występujących na określonym obszarze w określonym czasie. Ze względu na odniesienie czasowe wyróżnia się flory współczesne lub flory dawnych okresów geologicznych, zwane florami kopalnymi (np. flora trzeciorzędu). Zakres flory może być ograniczany także do określonego biotopu (np. flora górska) lub określonej formacji roślinnej (np. flora lasu deszczowego).
 • Als Flora (auch Pflanzenwelt) wird der Bestand an Pflanzenarten einer bestimmten Region beziehungsweise die systematische Beschreibung ihrer Gesamtheit bezeichnet (vgl. dagegen Vegetation). Verzeichnisse, in denen die Pflanzenwelt eines Gebietes, oft mit einem Bestimmungsschlüssel und Abbildungen aufgelistet wird, nennt man ebenfalls Flora.Der Begriff leitet sich vom lateinischen Namen Flora, der römischen Göttin der Blumen und der Jugend, ab.
 • Флора се нарича комплексът от всички растителни видове, които в определен период от време се срещат в даден район. Обикновено под „флора“ се имат предвид всички растителни видове, но в някои случаи могат да се разглеждат само отделни групи, например „флора на семенните растения“.В следствие от разнообразни климатични и екологични фактори, различните части на земното кълбо се характеризират с различна по еволюция и биоразнообразие флора.
rdfs:label
 • Flore
 • Flora
 • Flora
 • Flora
 • Flora
 • Flora
 • Flora
 • Flora
 • Flora
 • Flora
 • Flora (botanik)
 • Flora (plantkunde)
 • Flóra (biológia)
 • Květena
 • Флора
 • Флора
 • 植物相
 • 식물상
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:knownFor of
is dbpedia-owl:species of
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:collections of
is prop-fr:renomméPour of
is skos:subject of
is foaf:primaryTopic of