La fièvre Q, ou coxiellose, est une maladie causée par la bactérie Coxiella burnetii. Ce micro-organisme est répandu dans le monde entier, les réservoirs de l’agent pathogène sont nombreux chez les mammifères sauvages et domestiques : on peut le détecter chez les bovins, les moutons, les chèvres et autres mammifères domestiques, ainsi que les chats et les chiens.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • La fièvre Q, ou coxiellose, est une maladie causée par la bactérie Coxiella burnetii. Ce micro-organisme est répandu dans le monde entier, les réservoirs de l’agent pathogène sont nombreux chez les mammifères sauvages et domestiques : on peut le détecter chez les bovins, les moutons, les chèvres et autres mammifères domestiques, ainsi que les chats et les chiens. La transmission de l'infection se fait par voie aérienne par l’inhalation de particules contaminées en suspension dans l’air et le contact cutané ou muqueux avec les selles, l'urine, les secrétions vaginales, le sperme, le lait[réf. nécessaire], le placenta des animaux infectés. La période d'incubation est de 9 à 40 jours. Il est admis qu’il s’agit de la maladie infectieuse probablement la plus contagieuse qui existe, car un être humain peut être infecté par une bactérie unique.
 • 큐열(Q熱, Query fever)는 인수공통감염병의 하나이다. 뉴질랜드를 제외하고 전 세계적으로 발생 보고가 있다. 1935년에 오스트레일리아의 도살장 종업원들 사이에 원인 불명의 열성 질환이 유행한 것이 최초의 보고이다. Coxiella burnetii에 의해서 발병한다. 감염력이 강하고, 단 1개를 들이마신 것만으로도 감염·발병을 일으킬 가능성이 있다. 자연계에 있서는 소, 염소, 양, 개, 고양이 등의 동물체내에 존재한다. 65℃ 30분에서 완전하게 비활성화되지만, 62℃ 30분, 63℃ 30분으로는 일부가 병원성을 잃지 않는다. 실험실 내에서 감염되기 쉽고 위험도 분류 3으로 지정되어 있다.
 • Gorączka Q – bakteryjna, zakaźna choroba owiec i bydła. Jej czynnik etiologiczny jest też zaraźliwy dla człowieka – gorączka Q jest zoonozą. Wywołują ją gram ujemne pałeczki należące do rodzaju Coxiella, a należące do rodziny Legionellaceae. U zwierząt przebiega najczęściej w postaci utajonej z wieloletnim nosicielstwem.Materiał do badań laboratoryjnych: łożysko, wody płodowe, tkanki płodu, mleko, śluzówka pochwy, wymazy z pochwy i szyjki macicy, odchody.
 • La febre Q és una zoonosi d'àmbit mundial, amb l'excepció de Nova Zelanda, causada pel bacteri Coxiella burnetii. Aquest bacteri s'ha aïllat en una gran varietat de mamífers domèstics i salvatges, en aus i en artròpodes. Les persones se n’infecten per diverses vies, la més freqüent de les quals és la inhalació de partícules de pols procedents d'exsudats (llet, orina, fems) i de restes de placentes i líquid amniòtic de vaques, ovelles i cabres; una altra via, que afecta més als veterinaris i als ramaders, és la manipulació d'animals gestants infectats; una via menys freqüent és a través de la picadura de paparres que actuen com a reservori de la malaltia.La malaltia també es transmet pel consum de llet crua no pasteuritzada o de formatges poc madurats i elaborats amb llet no tractada tèrmicament, tot i que els casos per aquesta via són poc freqüents.Normalment la malaltia cursa en les persones de forma asimptomàtica o amb un quadre pseudogripal de curta durada (febre alta, miàlgia i cefalees intenses, nàusees, vòmits), que en alguns casos es complica amb pneumònia i/o hepatitis. En els casos crònics, rars, poden haver-hi endocarditis i afecten sobretot dones embarassades i persones inmunodeprimides o amb trastorns cardíacs. A més, tant en casos simptomàtics como asimptomàtics pot causar avortaments. La malaltia rarament es transmet entre persones.
 • A febre Q é causada através da infecção com Coxiella burnetii. Este organismo é incomum mas pode ser achado em gado, ovelhas, cabras e outros mamíferos domésticos, inclusive gatos. A infecção é resultado da inalação de partículas contaminadas do ar e de contato com o muco vaginal, leite, fezes, urina ou sêmen de animais infectado. O período de incubação é 9 a 40 dias. É considerada a doença mais infecciosa no mundo, pois um ser humano pode ser infectado por uma única bactéria.
 • La fiebre Q es una zoonosis causada por la bacteria Coxiella burnetii (pequeña, gram-negativo, existe en tres formas - fase I y fase II). Esta bacteria se encuentra frecuentemente en el ganado, vacuno, ovejas y cabras y en otros mamíferos domésticos. No produce sintomatología en los animales (eventualmente se podría producir aborto esporádico) pero es contenida en la leche así como en los fluidos corporales.La enfermedad fue inicialmente descrita en 1937 en Australia como una fiebre de etiología desconocida, de ahí su nombre Q (query).
 • Q-Fieber ist eine durch das strikt intrazellulär lebende, gramnegative Bakterium Coxiella burnetii verursachte Zoonose (von Tieren auf Menschen übertragene Krankheit), die meist grippeähnliche Symptome hervorruft. Der Erreger kann als so genannte Dauerform (Sporen) z. B. in Staub, auf Heu oder auf Wolle jahrelang überleben und infektiös bleiben. In Deutschland sind vor allem Schafe (durch den Kot der Auwaldzecke) Träger des Erregers. Die Übertragung erfolgt meist durch Inhalation kontaminierten Staubs. Eine Mensch-zu-Mensch-Übertragung kommt nur in Ausnahmefällen vor. Die Infektion erfolgt durch kontaminierte Partikel in der Atemluft. Die Inkubationszeit beträgt 9 bis 40 Tage.Q-Fieber ist eine in der Bundesrepublik Deutschland nach dem Infektionsschutzgesetz meldepflichtige Erkrankung.
 • La febbre Q è una zoonosi acuta causata dalla Coxiella burnetii, un batterio che colpisce gli esseri umani e altri animali. Questo organismo è raro, ma può essere trovato in bovini, pecore, capre ed anche animali domestici, compresi cani e gatti. L'infezione avviene tramite inalazione di spore di tipologia variante a piccole cellule e dal contatto con l'urina, il latte, le feci, il muco vaginale o lo sperma di animali infetti. Raramente il periodo di incubazione è di 9-40 giorni. Un essere umano può essere infettato da un singolo batterio. Il batterio è un patogeno intracellulare obbligato.La febbre Q è ritenuta essere una potenziale arma biologica.
 • Q fever is a disease caused by infection with Coxiella burnetii, a bacterium that affects humans and other animals. This organism is uncommon, but may be found in cattle, sheep, goats and other domestic mammals, including cats and dogs. The infection results from inhalation of a spore-like small cell variant, and from contact with the milk, urine, feces, vaginal mucus, or semen of infected animals. Rarely, the disease is tick borne. The incubation period is 9–40 days. Humans are vulnerable to Q-fever, and infection can result from even a few organisms. The bacterium is an obligate intracellular pathogen.
 • Q-koorts is een infectieziekte die kan worden overgedragen van dieren op mensen, een zoönose. Deze wordt veroorzaakt door de intracellulair levende, Gram-negatieve bacterie Coxiella burnetii. De bacterie kan lang buiten de gastheer in leven blijven en ook na jaren nog dieren en mensen besmetten. De ziekte komt over de hele wereld voor. In Nederland werden jaarlijks ongeveer 15 besmettingen bij de mens geregistreerd, maar vanaf 2007 begon dat aantal sterk te stijgen. Medio 2011 leek de uitbraak in Nederland voorbij omdat zo goed als geen nieuwe patiënten meer gemeld werden. Naar schatting 100.000 personen waren toen besmet geraakt en ten minste 25 van hen zijn overleden aan de ziekte. In België komt deze ziekte in beperkte mate voor.
 • Q熱(きゅーねつ、Q fever)とは、人獣共通感染症のひとつ。ニュージーランドを除く全世界で発生が見られる。Q熱という病名は、英語の「不明(Query)熱」に由来している。1935年にオーストラリアの屠畜場の従業員の間で原因不明の熱性疾患が流行したのが最初の報告である。日本に於いても年間30例程度のヒトの症例報告がある。獣医学領域ではコクシエラ症とも呼ばれる。
 • Ку-лихорадка (коксиеллёз) – инфекционное, природно-очаговое заболевание. Наибольшему риску заражения подвергаются лица, ухаживающие за животными. Возбудитель — Coxiella burnetii .
 • Ку-треска (на английски Q fever) е природно-огнищно заболяване, което принадлежи към групата на зооантропонозите, т.е. засяга не само животни, но и хора. В научната литература то е известно още и със следните имена - Кланична треска, Куинсландска треска, Балкански грип, Query Fever и др. Нейният причинител е Coxiella burnetii. Той е изключително издръжлив и остава дълго време жизнеспособен във външна среда. Основният резервоар на заболяването при домашните животни са говедата, овцете и козите като причинителят се отделя, чрез млякото, фекалиите, урината и околоплодната течност при раждане. Клинически при животните заболяването се демонстрира с преждевременно раждане и аборт на плода и метрит с последвало безплодие при майката. При хората около 50% от болните показват клинична проява. Тя се демонстрира с треска продължаваща 1 - 2 седмици, главоболие, мускулни болки, повръщане, диария и др. Смъртните случаи при хората са рядкост - под 2%, а след преболедуване организма изгражда продължителен имунитет.
 • Oharra: Wikipediak ez du mediku aholkurik ematen. Tratamendua behar duzula uste baduzu, jo ezazu sendagilearengana.Q sukarra Coxiella burnetii izeneko bakterioak eragiten duen gaixotasuna da, zoonosi bat dena (hots, animaliengandik gizakiarengana pasatzen den gaitza). Behiak, ardiak, ahuntzak eta beste abere batzuk bakterio patogenoaren eramaileak izan daitezke, eta gizakia kutsatzen da ugaztun horiekin harremanetan jartzerakoan (animalien aerosolak inhalatzerakoan edo haien esnea kuntsumitzerakoan).Abere eramaileak bakterio patogenoaren bektoreak dira, baina ez dute gaixotasuna garatzen.Euskal Herrian Q sukarraren kasuak oso apartekoak dira.
 • Q-horečka je onemocnění způsobené mikroorganismem Coxiella burnetti. Nejrozšířenější je mezi ovcemi, kozami a dobytkem. Uplatňuje se především inhalační přenos, tedy vdechnutí částic kontaminovaných mikroorganismem. Po inkubační době 10-20 dní se akutní Q-horečka projeví zvýšenými teplotami, trvajícími dva dny až dva týdny. Často dochází k pneumonii, projevující se jen neobvyklým rentgenem. Bolesti hrudi, kašel se objevují jen u čtvrtiny pacientů. Zotavení probíhá vcelku bez komplikací.K léčbě se doporučuje Tetracyklin nebo doxycyklin po dobu 5-7 dnů, nebo kombinace eryhtromycinu a rifampicinu. Léčba tetracyklinem v inkubační době oddálí nástup nemoci, ale nedokáže jí zabránit.Vakcinace probíhá jednou dávkou usmrcených organismů Coxiella burnetti a zaručuje kompletní ochranu proti normálně se vyskytující horečce Q a na více jak 90 procent i proti aerosolovém použití v případě biologického útoku. Ochrana trvá 5 let. Podávání vakciny může být provázeno reakcí, včetně nekrozy očkované oblasti.Onemocnění poprvé popsal v roce 1937 Edward Holbrook Derrick (1898–1976) u zaměstnanců jatek v Brisbane v australském Queenslandu.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 687771 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 17795 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 74 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 106960404 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:emedicinesubj
 • med
prop-fr:emedicinetopic
 • 1982 (xsd:integer)
prop-fr:icd
 • 83 (xsd:integer)
 • A78
prop-fr:légende
 • Coxiella burnetii, bactérie à l'origine de la fièvre Q.
prop-fr:medlineplus
 • 1337 (xsd:integer)
prop-fr:meshid
 • D011778
prop-fr:nom
 • Fièvre Q
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • La fièvre Q, ou coxiellose, est une maladie causée par la bactérie Coxiella burnetii. Ce micro-organisme est répandu dans le monde entier, les réservoirs de l’agent pathogène sont nombreux chez les mammifères sauvages et domestiques : on peut le détecter chez les bovins, les moutons, les chèvres et autres mammifères domestiques, ainsi que les chats et les chiens.
 • 큐열(Q熱, Query fever)는 인수공통감염병의 하나이다. 뉴질랜드를 제외하고 전 세계적으로 발생 보고가 있다. 1935년에 오스트레일리아의 도살장 종업원들 사이에 원인 불명의 열성 질환이 유행한 것이 최초의 보고이다. Coxiella burnetii에 의해서 발병한다. 감염력이 강하고, 단 1개를 들이마신 것만으로도 감염·발병을 일으킬 가능성이 있다. 자연계에 있서는 소, 염소, 양, 개, 고양이 등의 동물체내에 존재한다. 65℃ 30분에서 완전하게 비활성화되지만, 62℃ 30분, 63℃ 30분으로는 일부가 병원성을 잃지 않는다. 실험실 내에서 감염되기 쉽고 위험도 분류 3으로 지정되어 있다.
 • Gorączka Q – bakteryjna, zakaźna choroba owiec i bydła. Jej czynnik etiologiczny jest też zaraźliwy dla człowieka – gorączka Q jest zoonozą. Wywołują ją gram ujemne pałeczki należące do rodzaju Coxiella, a należące do rodziny Legionellaceae. U zwierząt przebiega najczęściej w postaci utajonej z wieloletnim nosicielstwem.Materiał do badań laboratoryjnych: łożysko, wody płodowe, tkanki płodu, mleko, śluzówka pochwy, wymazy z pochwy i szyjki macicy, odchody.
 • A febre Q é causada através da infecção com Coxiella burnetii. Este organismo é incomum mas pode ser achado em gado, ovelhas, cabras e outros mamíferos domésticos, inclusive gatos. A infecção é resultado da inalação de partículas contaminadas do ar e de contato com o muco vaginal, leite, fezes, urina ou sêmen de animais infectado. O período de incubação é 9 a 40 dias. É considerada a doença mais infecciosa no mundo, pois um ser humano pode ser infectado por uma única bactéria.
 • Q熱(きゅーねつ、Q fever)とは、人獣共通感染症のひとつ。ニュージーランドを除く全世界で発生が見られる。Q熱という病名は、英語の「不明(Query)熱」に由来している。1935年にオーストラリアの屠畜場の従業員の間で原因不明の熱性疾患が流行したのが最初の報告である。日本に於いても年間30例程度のヒトの症例報告がある。獣医学領域ではコクシエラ症とも呼ばれる。
 • Ку-лихорадка (коксиеллёз) – инфекционное, природно-очаговое заболевание. Наибольшему риску заражения подвергаются лица, ухаживающие за животными. Возбудитель — Coxiella burnetii .
 • La febbre Q è una zoonosi acuta causata dalla Coxiella burnetii, un batterio che colpisce gli esseri umani e altri animali. Questo organismo è raro, ma può essere trovato in bovini, pecore, capre ed anche animali domestici, compresi cani e gatti. L'infezione avviene tramite inalazione di spore di tipologia variante a piccole cellule e dal contatto con l'urina, il latte, le feci, il muco vaginale o lo sperma di animali infetti. Raramente il periodo di incubazione è di 9-40 giorni.
 • La febre Q és una zoonosi d'àmbit mundial, amb l'excepció de Nova Zelanda, causada pel bacteri Coxiella burnetii. Aquest bacteri s'ha aïllat en una gran varietat de mamífers domèstics i salvatges, en aus i en artròpodes.
 • Q-Fieber ist eine durch das strikt intrazellulär lebende, gramnegative Bakterium Coxiella burnetii verursachte Zoonose (von Tieren auf Menschen übertragene Krankheit), die meist grippeähnliche Symptome hervorruft. Der Erreger kann als so genannte Dauerform (Sporen) z. B. in Staub, auf Heu oder auf Wolle jahrelang überleben und infektiös bleiben. In Deutschland sind vor allem Schafe (durch den Kot der Auwaldzecke) Träger des Erregers.
 • Oharra: Wikipediak ez du mediku aholkurik ematen. Tratamendua behar duzula uste baduzu, jo ezazu sendagilearengana.Q sukarra Coxiella burnetii izeneko bakterioak eragiten duen gaixotasuna da, zoonosi bat dena (hots, animaliengandik gizakiarengana pasatzen den gaitza).
 • Ку-треска (на английски Q fever) е природно-огнищно заболяване, което принадлежи към групата на зооантропонозите, т.е. засяга не само животни, но и хора. В научната литература то е известно още и със следните имена - Кланична треска, Куинсландска треска, Балкански грип, Query Fever и др. Нейният причинител е Coxiella burnetii. Той е изключително издръжлив и остава дълго време жизнеспособен във външна среда.
 • Q-horečka je onemocnění způsobené mikroorganismem Coxiella burnetti. Nejrozšířenější je mezi ovcemi, kozami a dobytkem. Uplatňuje se především inhalační přenos, tedy vdechnutí částic kontaminovaných mikroorganismem. Po inkubační době 10-20 dní se akutní Q-horečka projeví zvýšenými teplotami, trvajícími dva dny až dva týdny. Často dochází k pneumonii, projevující se jen neobvyklým rentgenem. Bolesti hrudi, kašel se objevují jen u čtvrtiny pacientů.
 • Q fever is a disease caused by infection with Coxiella burnetii, a bacterium that affects humans and other animals. This organism is uncommon, but may be found in cattle, sheep, goats and other domestic mammals, including cats and dogs. The infection results from inhalation of a spore-like small cell variant, and from contact with the milk, urine, feces, vaginal mucus, or semen of infected animals. Rarely, the disease is tick borne. The incubation period is 9–40 days.
 • La fiebre Q es una zoonosis causada por la bacteria Coxiella burnetii (pequeña, gram-negativo, existe en tres formas - fase I y fase II). Esta bacteria se encuentra frecuentemente en el ganado, vacuno, ovejas y cabras y en otros mamíferos domésticos.
 • Q-koorts is een infectieziekte die kan worden overgedragen van dieren op mensen, een zoönose. Deze wordt veroorzaakt door de intracellulair levende, Gram-negatieve bacterie Coxiella burnetii. De bacterie kan lang buiten de gastheer in leven blijven en ook na jaren nog dieren en mensen besmetten. De ziekte komt over de hele wereld voor. In Nederland werden jaarlijks ongeveer 15 besmettingen bij de mens geregistreerd, maar vanaf 2007 begon dat aantal sterk te stijgen.
rdfs:label
 • Fièvre Q
 • Febbre Q
 • Febre Q
 • Febre Q
 • Fiebre Q
 • Gorączka Q
 • Q fever
 • Q sukar
 • Q-Fieber
 • Q-horečka
 • Q-koorts
 • Q熱
 • Ку-лихорадка
 • Ку-треска
 • 큐열
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:gimmick of
is foaf:primaryTopic of