Les Ferae forment un taxon supérieur de mammifères placentaires dont les composantes ont fortement varié en fonction des époques et de auteurs.Dans sa conception récente, le clade des Ferae regroupe les pangolins (ordre des Pholidota), les carnivores (ordre des Carnivora) et l'ordre éteint des Creodonta dans les classifications phylogénétiques.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Les Ferae forment un taxon supérieur de mammifères placentaires dont les composantes ont fortement varié en fonction des époques et de auteurs.Dans sa conception récente, le clade des Ferae regroupe les pangolins (ordre des Pholidota), les carnivores (ordre des Carnivora) et l'ordre éteint des Creodonta dans les classifications phylogénétiques. En raison de la confusion engendrée par les différentes acceptions de ce terme, certains auteurs ont proposé de lui préférer l'appelation Ostentoria pour le regroupement Pholidota - Carnivora.
 • Ferae — клада млекопитающих, состоящая из отрядов хищные (Carnivora) (более чем 260 видов, по всему миру) и панголины (8 видов панголинов в тропической Африке и Азии). Панголины не очень напоминают хищных (волки, кошки, тюлени, и так далее), и поэтому ранее считалось, были самыми близкими родственниками неполнозубых (броненосцев, ленивцев и муравьедов). Но недавнее исследование ДНК нашло тесную связь с хищными. Ferae также включает креодонтов, вымерших примитивных млекопитающих, подобных хищным. Несколько вымерших семейств, родственники панголинов, являются членами Ferae также. Эти отряды иногда объединяются с Pholidota в одном, крупном отряде: Cimolesta. Альтернативное название, Ostentoria, было также предложено для группировки Саrnivora и Pholidota.Согласно одному недавнему исследованию, самые близкие родственники Ferae — Perissodactyla (лошади, тапиры и носороги) и Cetartiodactyla (который объединяет парнокопытных — верблюдов, свиней, жвачных животных и гиппопотамов — с Китообразными — китами и дельфинами).Другое исследование (отраженное в диаграмме ниже) показало, что самые близкие родственники к Ferae — непарнокопытные и рукокрылые (летучие мыши), а не китопарнокопытные. Ferae вместе с Perissodactyla назвали Zooamata. Ferae, Perissodactyla, и Chiroptera вместе назвали Pegasoferae.
 • Ferae è un clade (o secondo alcuni autori un superordine) che raggruppa gli ordini di mammiferi noti come Carnivori e Folidoti (pangolini).A un primo sguardo, questi due ordini non sembrerebbero avere molto in comune e infatti un tempo i Folidoti erano ritenuti essere i più stretti parenti degli Xenartri (bradipi, armadilli e formichieri). Lo stretto rapporto di parentela che lega i pangolini ai Carnivori sembrerebbe però dimostrato da recenti analisi del DNA.Il taxon Ferae include anche alcuni gruppi estinti, come quello dei Creodonti, animali simili a carnivori (ad es. Hyaenodon). Altri sottordini estinti, come i Pantodonti (ad es. Barylambda), i Pantolesti (ad es. Buxolestes) e i Paleanodonti (ad es. Metacheiromys), imparentati strettamente con i Folidoti, sono membri di questo gruppo.Tutti questi ordini, a volte, sono riuniti in un solo ordine, i Cimolesti.I più stretti parenti dei membri del clade Ferae sono, sorprendentemente, i Perissodattili (cavalli e rinoceronti); più alla lontana, invece, troviamo gli Artiodattili, i Cetacei e i Chirotteri (pipistrelli). Tutti questi gruppi farebbero parte del superordine Laurasiatheria.
 • Las fieras (Ferae) son un clado perteneciente al superorden Laurasiatheria, que contiene en la actualidad a los órdenes Pholidota y Carnivora.
 • Ferae animalia klado bat da, Carnivora eta Pholidota ordenak taldekatzeko sortua. Guztira 268 espezie baino gehiago dira. Pholidota (pangolinak) ez dirudi Carnivoraren oso antzekoak direnik eta askotan Xenarthrarekin taldekatzen ziren. Baina ADNan eginiko ikerketa batek dioenez gertuen dauden taldeak haiek dira. Feraen desagertutako Creodonta eta Cimolesta taldeak ere sartzen dira, bakoitza bizirik dagoen talde batekin senidetua. Ostentoria izena ere proposatu dute elkarketa honentzat.Feraetik gertuen dagoen animalia taldea Perissodactyla (zaldi, tapir eta errinozeroak) eta Cetartiodactyla (Artiodactyla eta Cetacea biltzen dituen talde handia) lirateke. Baliteke Cetartiodactyla ordez Chiroptera izatea gertuen dagoena, hala ere. Ferae eta Perissodactylak sortzen duten taldeari Zooamata deitzen zaio. Chiropterarekin batzen direnean Pegasoferae izena ematen zaie.
 • Die Ferae sind ein Taxon (eine systematische Gruppe) der Säugetiere. Es umfasst die zwei rezenten Ordnungen der Schuppentiere (Pholidota) und der Raubtiere (Carnivora) - die somit ihre jeweils nächsten Verwandten bilden - sowie möglicherweise einige ausgestorbene Gruppen. Der Name leitet sich vom Lateinischen ferus ab, was „wild“ bedeutet.
 • A Ferae csoport az emlősök osztályának (Mammalia) egyik kládja, mely a Laurasiatheria öregrenden belül helyezkedik el. A csoportot két rendre osztják fel, ahová nagyon eltérő életmódú és morfológiájú állatok tartoznak, közös sajátosságuk nem sok akad. A Ferae két rendje a következő:Ragadozók (Carnivora): ez a nagyobb fajszámú (több mint 260 faj) és elterjedtebb rend. Életmódjukat nevük is tükrözi, többnyire valóban ragadozók, mindenevők alig (pl. egyes medvék), növényevők (pl. óriáspanda) pedig kivételesen ritkán akadnak közöttük. Az egész világon (mind az Ó-, mind az Újvilágban) elterjedtek. Két fő fejlődési irányuk a kutya- és macskaalakúak (mint alrendek), ahová sok családot sorolunk. Tobzoskaalakúak (Pholidota): kis fajszámú rend (csak 8 faj), és elterjedési területek is csekélyebb. Életmódjuk az újvilági hangyászokéra emlékeztet, hasonlóan hangyákkal és termeszekkel táplálkoznak. Csak az Óvilágban elterjedtek, Amerikában nincsenek képviselőik; afrikaiak és ázsiaiak. Csak egyetlen családjuk van.A Ferae nevet korábban is használták az emlősök rendszerezésében, méghozzá a ragadozók, mint öregrend megnevezésére. Most kibővítve, a ragadozók és a tobzoskák rokonsági, rendszertani egységére értendő. A tobzoskákat korábban teljesen máshova helyezték a rendszerezők. A 20. század elején még a foghíjasok rendjébe (Edentata) szerepeltek, mint óvilági foghíjasok. (Az óvilági foghíjasok között szerepeltek még a csövesfogúak vagy földimalacok, Tubulidentata.) A tobzoskákat a vendégízületesek (akkor még újvilági foghíjasok, Xenarthra) legközelebbi rokonainak vélték. Később, az 1900-as közepén már felvetődött, hogy valójában nincs is rokonság a tobzoskák és a vendégízületesek között, így két önálló rendbe sorolták őket, bár gyakran a két rend egymás mellett szerepelt a morfologikus taxonómiai munkákban (pl. Dudich Endre−Loksa Imre: Állatrendszertan, Tankönyvkiadó). Újabb keletű DNS-vizsgálatok igazolták a tobzoskáknak a ragadozókkal való rokonságát.A Ferae csoportba sorolható több más kihalt rend, a tobzoskák (Pholidota) rokonai. Egyesek ezeket a rendeket a Pholidotával együtt összevonják egyetlen, nagyobb rendbe Cimolesta néven. Mások az Ostentoria nevet javasolták a Carnivora és a Pholidota csoportok összevonására.Egy új keletű kutatás szerint a Ferae legközelebbi rokonai a páratlanujjú patások (Perissodactyla) – lovak, tapírok és rinocéroszok – és a ceteket (Cetacea) – bálnák és delfinek – és a párosujjú patásokat (Artiodactyla) – tevék, sertések, kérődzők és vízilovak – kombináló Cetartiodactyla.Egy másik, az alábbi kladogrammal egyetértő tanulmány szerint a Ferae csoport legközelebbi rokonai a páratlanujjú patások (Perissodactyla) mellett nem a Cetartiodactyla, hanem a denevérek (Chiroptera). A Ferae és a Perissodactyla közös neve Zooamata. A Ferae, Perissodactyla, és Chiroptera közös kládba összevonva: Pegasoferae.
 • Superordem de mamíferos placentários que constituem uma subdivisão da coorte Laurasiatheria.
 • Les feres (Ferae) són un clade de mamífers, compost dels ordres Carnivora (amb més de 200 espècies arreu del món) i Pholidota (vuit espècies de pangolins a l'Àfrica tropical i Àsia. Els pangolins no s'assemblen gaire als carnívors (llops, gats, foques…) i es creia que eren els parents més propers dels xenartres (armadillos, peresosos…). Però estudis genètics recents revelaren l'estreta relació amb els carnívors. Ferae també inclou els creodonts, una mamífers primitius semblants als carnívors. Alguns ordres extints, relacionats amb Pholidota, també formen part de Ferae. A vegades, aquests ordres es fusionen amb Pholidota per formar l'ordre Cimolesta.Els parents més propers de Ferae són els perissodàctils (cavalls, tapirs i rinoceronts) i els artiodàctils.
 • Ferae (Ostentoria) je skupina savců, která slučuje šelmy včetně ploutvonožců (Carnivora) a luskouny (Pholidota) a jejich vymřelé příbuzné. Luskouni nejsou podobní šelmám, spíše se považovali za příbuzné chudozubých (Xenarthra), ale současný molekulární výzkum objevil jejich blízkou příbuznost k šelmám. Do skupiny Ferae patří také šelmám podobné vymřelé prašelmy (Creodonta) a skupina Cimolesta, která obsahuje vymřelé příbuzné luskounů (někdy jsou i luskouni řazeni přímo do této skupiny).Nejbližší příbuzní skupiny Ferae jsou lichokopytníci (Perissodactyla), dohromady tvoří skupinu zvanou Zooamata.
 • Ferae is een groep (grandorde) van placentadieren die de roofdieren (Carnivora), Creodonta (uitgestorven roofdieren) en Cimolesta (een heterogene groep van onder andere de schubdieren) omvat. Deze groep werd oorspronkelijk door Linnaeus ingevoerd voor allerlei roofdieren, de opossums, de egels, de mollen en de vleermuizen. De term werd later onder andere gebruikt in Classification of mammals, het standaardwerk uit 1997 van Malcolm McKenna en Susan Bell, met de hierboven genoemde inhoud. De verwantschap tussen roofdieren en schubdieren is later ook door genetische studies bevestigd. Volgens die studies zijn de onevenhoevigen de nauwste verwanten van de Ferae; samen vormen deze twee groepen de Zooamata. Grotere groepen waar de Ferae toe behoort zijn de Fereuungulata of de Pegasoferae en de Laurasiatheria.
 • Ferae is a clade of mammals, consisting of the orders Carnivora (over 260 species, across the globe) and Pholidota (8 species of pangolin in tropical Africa and Asia). Pangolins do not look much like carnivorans (wolves, cats, seals, and so on), and were thought to be the closest relatives of Xenarthra (armadillos, sloths, and so on). But recent DNA research found the close relationship to carnivorans. Ferae also includes Creodonta, extinct primitive carnivoran-like mammals. Several extinct orders, relatives of Pholidota, are members of Ferae as well. These orders are sometimes united with the Pholidota in one, large order, Cimolesta. An alternate name, Ostentoria, has also been proposed for a grouping of Carnivora and Pholidota.According to recent studies (reflected in the diagram below), the closest relatives of Ferae are Perissodactyla (horses, tapirs and rhinos) and Cetartiodactyla (which combines Artiodactyla--camels, pigs, ruminants and hippos—with Cetacea--whales and dolphins). An alternate phylogeny (less supported) holds that the closest relatives to Ferae are Perissodactyla and Chiroptera (bats), not Cetartiodactyla. Ferae together with Perissodactyla has been called Zooamata. Ferae, Perissodactyla, and Chiroptera together has been called Pegasoferae.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 7251517 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 3523 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 61 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 110255690 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • Les Ferae forment un taxon supérieur de mammifères placentaires dont les composantes ont fortement varié en fonction des époques et de auteurs.Dans sa conception récente, le clade des Ferae regroupe les pangolins (ordre des Pholidota), les carnivores (ordre des Carnivora) et l'ordre éteint des Creodonta dans les classifications phylogénétiques.
 • Las fieras (Ferae) son un clado perteneciente al superorden Laurasiatheria, que contiene en la actualidad a los órdenes Pholidota y Carnivora.
 • Die Ferae sind ein Taxon (eine systematische Gruppe) der Säugetiere. Es umfasst die zwei rezenten Ordnungen der Schuppentiere (Pholidota) und der Raubtiere (Carnivora) - die somit ihre jeweils nächsten Verwandten bilden - sowie möglicherweise einige ausgestorbene Gruppen. Der Name leitet sich vom Lateinischen ferus ab, was „wild“ bedeutet.
 • Superordem de mamíferos placentários que constituem uma subdivisão da coorte Laurasiatheria.
 • Les feres (Ferae) són un clade de mamífers, compost dels ordres Carnivora (amb més de 200 espècies arreu del món) i Pholidota (vuit espècies de pangolins a l'Àfrica tropical i Àsia. Els pangolins no s'assemblen gaire als carnívors (llops, gats, foques…) i es creia que eren els parents més propers dels xenartres (armadillos, peresosos…). Però estudis genètics recents revelaren l'estreta relació amb els carnívors. Ferae també inclou els creodonts, una mamífers primitius semblants als carnívors.
 • Ferae — клада млекопитающих, состоящая из отрядов хищные (Carnivora) (более чем 260 видов, по всему миру) и панголины (8 видов панголинов в тропической Африке и Азии). Панголины не очень напоминают хищных (волки, кошки, тюлени, и так далее), и поэтому ранее считалось, были самыми близкими родственниками неполнозубых (броненосцев, ленивцев и муравьедов). Но недавнее исследование ДНК нашло тесную связь с хищными.
 • Ferae animalia klado bat da, Carnivora eta Pholidota ordenak taldekatzeko sortua. Guztira 268 espezie baino gehiago dira. Pholidota (pangolinak) ez dirudi Carnivoraren oso antzekoak direnik eta askotan Xenarthrarekin taldekatzen ziren. Baina ADNan eginiko ikerketa batek dioenez gertuen dauden taldeak haiek dira. Feraen desagertutako Creodonta eta Cimolesta taldeak ere sartzen dira, bakoitza bizirik dagoen talde batekin senidetua.
 • Ferae è un clade (o secondo alcuni autori un superordine) che raggruppa gli ordini di mammiferi noti come Carnivori e Folidoti (pangolini).A un primo sguardo, questi due ordini non sembrerebbero avere molto in comune e infatti un tempo i Folidoti erano ritenuti essere i più stretti parenti degli Xenartri (bradipi, armadilli e formichieri).
 • Ferae (Ostentoria) je skupina savců, která slučuje šelmy včetně ploutvonožců (Carnivora) a luskouny (Pholidota) a jejich vymřelé příbuzné. Luskouni nejsou podobní šelmám, spíše se považovali za příbuzné chudozubých (Xenarthra), ale současný molekulární výzkum objevil jejich blízkou příbuznost k šelmám.
 • Ferae is a clade of mammals, consisting of the orders Carnivora (over 260 species, across the globe) and Pholidota (8 species of pangolin in tropical Africa and Asia). Pangolins do not look much like carnivorans (wolves, cats, seals, and so on), and were thought to be the closest relatives of Xenarthra (armadillos, sloths, and so on). But recent DNA research found the close relationship to carnivorans. Ferae also includes Creodonta, extinct primitive carnivoran-like mammals.
 • Ferae is een groep (grandorde) van placentadieren die de roofdieren (Carnivora), Creodonta (uitgestorven roofdieren) en Cimolesta (een heterogene groep van onder andere de schubdieren) omvat. Deze groep werd oorspronkelijk door Linnaeus ingevoerd voor allerlei roofdieren, de opossums, de egels, de mollen en de vleermuizen. De term werd later onder andere gebruikt in Classification of mammals, het standaardwerk uit 1997 van Malcolm McKenna en Susan Bell, met de hierboven genoemde inhoud.
 • A Ferae csoport az emlősök osztályának (Mammalia) egyik kládja, mely a Laurasiatheria öregrenden belül helyezkedik el. A csoportot két rendre osztják fel, ahová nagyon eltérő életmódú és morfológiájú állatok tartoznak, közös sajátosságuk nem sok akad. A Ferae két rendje a következő:Ragadozók (Carnivora): ez a nagyobb fajszámú (több mint 260 faj) és elterjedtebb rend. Életmódjukat nevük is tükrözi, többnyire valóban ragadozók, mindenevők alig (pl. egyes medvék), növényevők (pl.
rdfs:label
 • Ferae
 • Fera
 • Ferae
 • Ferae
 • Ferae
 • Ferae
 • Ferae
 • Ferae
 • Ferae
 • Ferae
 • Ferae
 • Ferae
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is skos:subject of
is foaf:primaryTopic of