Un feldspath est un minéral à base de silicate double, d'aluminium, de potassium, de sodium ou de calcium.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Un feldspath est un minéral à base de silicate double, d'aluminium, de potassium, de sodium ou de calcium. Les feldspaths sont de la famille des tectosilicates.Il existe de nombreux feldspaths, dont les principaux sont l'orthoclase (potassique), l'albite (sodique) et l'anorthite (calcique).On distingue les feldspaths alcalins, souvent translucides, blanchâtres ou roses et riches en alcalins (Na+, K+), des plagioclases qui diffèrent des précédents par la présence de calcium (Ca2+) et l'absence de potassium (K+). Les plagioclases sont en fait une série continue de minéraux, une solution solide, dont les pôles purs sont l'albite et l'anorthite.Les feldspaths forment le groupe de minéraux le plus important volumétriquement de la croûte terrestre. Ils forment le plus souvent des cristaux bien développés, automorphes, présentant souvent des macles. Sur le terrain, leur détermination utilise souvent leur propriété de rayer le verre standard (lame de verre blanc à vitre) et d'être rayé par une lame d'acier dur (type scie à métaux) (dureté de Mohs de l'ordre de 6 à 6,5). En combinaison avec d'autres minéraux, les feldspaths potassiques (ou alcalins ou orthoses) participent de la composition minéralogique modale des roches plutôt acides, telles les syénites et les granites (grenues) ou les trachytes et les rhyolites (microlithiques). Les plagioclases participent quant à eux et pour ce qui concerne les roches grenues, de la composition minéralogique modale des diorites, des gabbros, plus rarement des tonalites, et parfois des syénites. Lorsque l'on en retrouve dans les roches microlithiques, il s'agit la plupart du temps d'andésites ou de basaltes.
 • Feldspato è il nome di un importante gruppo di minerali che costituiscono probabilmente il 60% della crosta terrestre. I feldspati si cristallizzano dal magma sia nelle rocce intrusive che in quelle effusive; sono anche presenti in molti tipi di rocce metamorfiche e sedimentarie.Il nome deriva dal tedesco Feld (campo) e Spath (termine che indica in modo generico un minerale a struttura laminare). I feldspati possono essere triclini o monoclini.Questo gruppo di minerali è diviso in quattro parti:feldspati di potassioquesto tipo consta di vari tipi di struttura cristallina: monoclina (ortoclasio), triclina (microclino), monoclina con abito tabulare (sanidino);feldspati di sodiosono triclini come l'albite;feldspati di calciosono triclini come l'anortite;feldspati di bariocomprendono la celsiana.↑ 1,0 1,1
 • Els feldspat és un grup de minerals molt abundants a l'escorça terrestre, ja que conforma aproximadament el 60% de les roques terrestres. El nom de feldspat deriva de les paraules alemanyes Feld, "camp", i Spath ", "làmina". Els feldspats són presents al granit, essent el mineral més meteoritzable dels que formen aquesta roca, l'alteració del qual dóna lloc a la transformació del granit en sauló.
 • Полевы́е шпа́ты — группа широкораспространённых, в частности — породообразующих минералов из класса силикатов (Feldspat — от нем. фельд — поле и др.-греч. спате — пластина, из-за способности раскалываться на пластины по спайности).Большинство полевых шпатов — представители твёрдых растворов тройной системы изоморфного ряда К[AlSi3O8] — Na[AlSi3O8] — Са[Al2Si2O8], конечные члены которой соответственно — ортоклаз (Or), альбит (Ab), анортит (An). Выделяют два изоморфных ряда: альбит (Ab) — ортоклаз (Or) и альбит (Ab) — анортит (An). Минералы первого из них могут содержать не более 10 % An, а второго — не более 10 % Or. Лишь в натриевых полевых шпатах, близких к Ab, растворимость Or и An возрастает. Члены первого ряда называются щелочными (К-Na полевые шпаты), второго — плагиоклазами (Са-Na полевые шпаты). Непрерывность ряда Ab-Or проявляется лишь при высоких температурах, при низких — происходит разрыв смесимости с образованием пертитов.Наряду с санидином, являющимся высокотемпературным, выделяются низкотемпературные калиевые полевые шпаты — микроклин и ортоклаз.Полевые шпаты — наиболее распространенные породообразующие минералы, они составляют около 50 % от массы земной коры.
 • 長石(ちょうせき、feldspar)は、複数の鉱物種を総称する鉱物グループであり、アルカリ金属およびアルカリ土類金属などのアルミノケイ酸塩を主成分とする三次元構造のテクトケイ酸塩の一種である。地殻中に普遍的に存在する鉱物で、もっとも存在量が多く、ほとんどの岩石(火成岩、変成岩、堆積岩)に含まれる造岩鉱物であり、特に花崗岩には60%前後含まれ、玄武岩にも50%前後含まれる。逆に、長石を含まない岩石はほとんどなく、そのような岩石は非常に特異な生成過程を経ている場合が多い。色のついているものもあるが、通常は白色である。モース硬度は 6 - 6.5、比重 2.5 - 2.7 である。化学組成によりいくつかに分類されるが、多くの種類の長石が互いに固溶体を形成するため、それぞれの端成分の間には化学組成が連続的に変化した一連の長石が存在する。正長石はモース硬度 6 の指標鉱物である。固溶体では硬度が若干異なるため、厳密には端成分の正長石が基準となっている。ただし、実用上のモース硬度 6 はカリ長石であるとして問題ない。
 • Feldspato (do alemão feld, campo; e spat, uma rocha que não contém minério) é o nome de uma importante família de minerais, do grupo dos tectossilicatos, constituintes de rochas que formam cerca de 60% da crosta terrestre. Cristalizam nos sistemas triclínico ou monoclínico. Eles cristalizam do magma tanto em rochas intrusivas quanto extrusivas; os feldspatos ocorrem como minerais compactos, como filões, em pegmatitas e se desenvolvem em muitos tipos de rochas metamórficas. Também podem ser encontrados em alguns tipos de rochas sedimentares.
 • A földpátok a tekto- vagy állványszilikátok alosztályába tartozó ásványcsoport, melynek tagjai a földkéreg kőzeteinek mintegy 60 tf%-át alkotják, ezáltal a legfontosabb kőzetalkotó ásványok. A névnek semmi köze a „föld” szóhoz, a német feldspat magyaros formájáról van szó.
 • Feldspat, bir mineral grubu. K2O.Al2O3.6SiO2 veya Na2O.Al2O3.6SiO2Feldspat cam, seramik, kaynak elektrotları ve boya sanayisinde kullanılan önemli bir endüstriyel ham maddedir. İçeriğindeki elemente göre kendi içinde potasyumlu, sodyumlu ve kalsiyumlu olmak üzere üç gruba ayrılan feldspatlar fiziksel yapıları bakımından benzerlik gösterirler. Çoğunlukla triklinaldirler.Feldispatlar genellikle açık renkli minerallerdir; renkleri beyaz ya da bej ile gri arasında değişir. "Mikroklin" adı verilen feldispat türü, açık kiremit renginde de olabilir; hattâ, rengi yeşil ile mavi arasında değişen "amazonit" adlı bir çeşidi de vardır. Feldispatlar hafif yarısaydam özelliktedirler; sırlı seramiğe benzeyen camsı bir parlaklıkları vardır. Atom çatılarında zayıf düzlemler bulunduğu için, iyi dilimlenir, kolayca düzgün yüzlü blok parçalara bölünürler. Mohs mineral sertliği ölçeğinde, feldispatların derecesi 6'dır (yani feldispatların sertliği çelik bıçak ağzından biraz fazla ve aşağı yukarı porselen kadardır).Sertlikleri 6'dır ve özgül ağırlıkları 2,5 - 2,6 civarındadır.Özellikle sodyum ve potasyumlu feldspatlar olmak üzere, dünya feldspat üretiminin % 60'ı cam, % 35'i seramik sanayiinde, % 5'i kauçuk, plastik ve boya sanayilerinde dolgu malzemesi olarak kullanılır. Doğada karışım kristaller halinde bulunmaları, doğadaki yaygınlıklarına karşın, az sayıda oluşumun cam ve seramik sanayiine uygun oluşuna yol açmıştır. Türkiye 130 milyon tonluk rezervle dünya toplam rezervleri içinde % 10 luk paya sahiptir.
 • Фелдшпатът принадлежи към групата на скалообразуващите минерали. Използва се предимно в индустрията, свързана с производството на стъкло.
 • Als Feldspat wird eine große Gruppe sehr häufig vorkommender Silikat-Minerale der allgemeinen chemischen Zusammensetzung (Ba,Ca,Na,K,NH4)(Al,B,Si)4O8 bezeichnet. Die in Klammern angegebenen Elemente können sich jeweils gegenseitig vertreten, stehen jedoch immer im selben Mengenverhältnis zu den anderen Bestandteilen des Minerals (Substitution). Feldspate kristallisieren entweder im monoklinen oder im triklinen Kristallsystem, haben eine mittlere Mohs’sche Härte von 6 bis 6½ und eine sehr variable Farbe, die von farblos über weiß, rosa, grün, blau bis braun reicht. Die Strichfarbe ist weiß.Feldspate gelten als die wichtigsten gesteinsbildenden Minerale der Erdkruste. Der Schmelztemperaturbereich liegt bei 1150–1250 °C.
 • Živce jsou skupinou horninotvorných minerálů z oddělení tektosilikátů. Tvoří až 60 % zemské kůry. Živce se dělí podle chemického složení na: sodno-draselné živce čili alkalické živce, sodno-vápenaté živce čili plagioklasy, draselno-barnaté živce. Na minerály uvedených řad se nahlíží jako na tuhé roztoky draselného živce (K-živce, KAlSi3O8), albitu (Na-živce, NaAlSi3O8) a anortitu (Ca-živce, CaAl2Si2O8). Tuhé roztoky draselného živce a albitu jsou nazývány sodno-draselnými živci (čili alkalickými živci), roztoky mezi albitem a anortitem jsou nazývány sodno-vápenatými živci (čili plagioklasy). Draselný živec se s anortitem mísí jen omezeně, mezera mísitelnosti je v celém rozmezí teplot obvyklých v prostředí zemské kůry. Minerály z řady draselno-barnatých živců se v přírodě vyskytují poměrně vzácně.Autorem českého a slovenského názvu živce je Jan Svatopluk Presl.
 • Felspar (KAlSi3O8 – NaAlSi3O8 – CaAl2Si2O8) adalah kelompok mineral tektosilikat pembentuk batu yang membentuk 60% kerak Bumi.Felspar mengkristal dari magma pada batuan beku intrusif dan ekstrusif dalam bentuk lapisan, dan juga ada dalam berbagai jenis batuan metamorf. Batu yang hampir seluruhnya terbentuk dari felspar plagioklas kalsium dikenal sebagai anortosit. Felspar juga ditemukan di berbagai jenis batuan sedimen.
 • Los feldespatos son un grupo de minerales tecto y aluminosilicatos que corresponden en volumen a tanto como el 60% de la corteza terrestre. La composición de feldespatos constituyentes de rocas corresponde a un sistema ternario compuesto de ortoclasa (KAlSi3O8), albita (NaAlSi3O8) y anortita (CaAl2Si2O8). Feldespatos con una composición química entre anortita y albita se llaman plagioclasas, en cambio los feldespatos con una composición entre albita y ortoclasa se llaman feldespatos potásicos.El feldespato es un componente esencial de muchas rocas ígneas, sedimentarias y metamórficas de tal modo que muchas de estas rocas se clasifican según su contenido de feldespato.Las estructura de los feldespatos se puede describir como un armazón de silicio y aluminio con bases alcali y metales alcalinotérreo en los espacios vacíos.
 • Skalenie, szpat polny – najpospolitsze minerały w skorupie ziemskiej.Skalenie są glinokrzemianami przestrzennymi potasu, sodu, wapnia, rzadziej baru. Zawierają izomorficzne domieszki litu, rubidu, cezu, strontu i żelaza.Grupa skaleni obejmuje szereg minerałów o zróżnicowanym składzie chemicznym i różnej postaci kryształów. Tworzą one kryształy mieszane, w których wzajemnemu podstawieniu ulega jedna lub dwie pary jonów.
 • 장석(長石, feldspar)은 알루미늄을 포함하는 규산염 광물의 한 종류로 지각의 60%를 차지할 만큼 흔하고 중요한 조암광물이다. 규산염 광물의 분류에 따르면 장석은 석영과 함께 망상 이산화규소 구조를 가지고 있다. 장석은 심성암과 화산암에서 모두 발견되며 변성암과 퇴적암에서도 나타난다. 완전히 사장석으로만 구성된 암석을 아노소사이트라고 한다.장석은 굉장히 광범위한 광물을 한번에 일컫는 말이기 때문에 그 물리적 특성 역시 다양하다. 대체로 색은 흰색인 경우가 많지만 정장석 중에는 분홍색을 나타내는 경우도 흔하다. 모스 경도는 6-6.5이고 비중은 2.5-2.7 g/cm 3이다.
 • Feldspars (KAlSi3O8 – NaAlSi3O8 – CaAl2Si2O8) are a group of rock-forming tectosilicate minerals that make up as much as 60% of the Earth's crust.Feldspars crystallize from magma as veins in both intrusive and extrusive igneous rocks and are also present in many types of metamorphic rock. Rock formed almost entirely of calcic plagioclase feldspar (see below) is known as anorthosite. Feldspars are also found in many types of sedimentary rock.
 • Feldespatoak nagusiki, arroka igneoak osatzen dituzten mineral taldeak dira, beste edozein motatako arroketan ere aurki daitezkeen arren. Feldespatoak, aluminio, kaltzio, sodio edo potasiozko silikatoei dagozkie, edo base hauen nahasteei.Bere egitura, siliziozko oinarri batean (Si4+) datza, non, zati bat, isomorfikoki, aluminioagatik aldatua izan den. Kargak desorekatzean, katioi metalikoekin konpentsatzen dira (K+, Na+, Ca+2).Monokliniko edo triklinikoak izan daitezke. Kolore zurikoak dira, dirdira beirakaradunak edo oso kolore argietakoak. Bere jatorria petrografikoa da, oso ugariak eta magmaren solidotzearen bidez eratutakoak. Oso aldagarriak dira eta kaolinizazio izeneko prozesu baten bidez narriatzen dira.Feldespato guztiak mineral gogorrak dira, 2,5 eta 2,75 arteko pisu espezifikodunak. Bi talde handitan banatzen dira: Ortosak (feldespato potasikoak): monoklinikoak direnak, adibidez ortosa. Plagioklasak (feldespato kaltziko edo sodikoak): triklinikoak direnak, adibidez albita, labradorita eta anortita.Kuartzoa eta mikarekin batera, granitoa osatzen duen mineraletako bat da, honen deskonposaketa, meteorizazioaren arduraduna delarik. Feldespatoaren meteorizazioa (edo kaolinizazioa), giro hezeetan eta karbono dioxidoz CO2 kargatuetan gertatzen da. CO2a CO3an bihurtzen da, potasioa, kaltzioa edo sodioarekin lotzeko, karbonatuak sortuz, kaltzioaren kasuan kaltzita deritzo. Euren aldetik, silikato bikoitzek, aluminio silikato hidratatuak eratzen dituzte, kaolina, alegia.
 • Veldspaat is de naam voor een groep van gesteentevormende mineralen die naar schatting 60% van de aardkorst vormen. Het zijn aluminium-tectosilicaten; silicaten waarbij de silica tetraëders in een driedimensionaal patroon gerangschikt zijn.Het woord veldspaat is afgeleid uit de Duitse woorden Feld en Spath, "een steen welke geen erts bevat".
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 6169 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 9710 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 95 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 110486411 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:biréfringence
 • Δ= 0,005 - 0,013
prop-fr:clivage
 • uniforme
prop-fr:commons
 • Category:Feldspar
prop-fr:couleur
 • variable, incolore, blanc, rose, vert, bleu, marron
prop-fr:densité
 • 2.500000 (xsd:double)
prop-fr:dispersion
 • 2 (xsd:integer)
prop-fr:dureté
 • 6 (xsd:integer)
prop-fr:famille
 • 9 (xsd:integer)
prop-fr:légende
 • Feldspath plagioclase
prop-fr:magnétisme
 • aucun
prop-fr:nom
 • Feldspath
prop-fr:pléochroïsme
 • incolore
prop-fr:radioactivité
 • aucune
prop-fr:réfraction
 • 1.518000 (xsd:double)
prop-fr:système
 • triclinique ou monoclinique
prop-fr:tailleimage
 • 280 (xsd:integer)
prop-fr:trait
 • blanc
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
prop-fr:wiktionary
 • feldspath
prop-fr:éclat
 • vitreux
dcterms:subject
rdfs:comment
 • Un feldspath est un minéral à base de silicate double, d'aluminium, de potassium, de sodium ou de calcium.
 • Els feldspat és un grup de minerals molt abundants a l'escorça terrestre, ja que conforma aproximadament el 60% de les roques terrestres. El nom de feldspat deriva de les paraules alemanyes Feld, "camp", i Spath ", "làmina". Els feldspats són presents al granit, essent el mineral més meteoritzable dels que formen aquesta roca, l'alteració del qual dóna lloc a la transformació del granit en sauló.
 • 長石(ちょうせき、feldspar)は、複数の鉱物種を総称する鉱物グループであり、アルカリ金属およびアルカリ土類金属などのアルミノケイ酸塩を主成分とする三次元構造のテクトケイ酸塩の一種である。地殻中に普遍的に存在する鉱物で、もっとも存在量が多く、ほとんどの岩石(火成岩、変成岩、堆積岩)に含まれる造岩鉱物であり、特に花崗岩には60%前後含まれ、玄武岩にも50%前後含まれる。逆に、長石を含まない岩石はほとんどなく、そのような岩石は非常に特異な生成過程を経ている場合が多い。色のついているものもあるが、通常は白色である。モース硬度は 6 - 6.5、比重 2.5 - 2.7 である。化学組成によりいくつかに分類されるが、多くの種類の長石が互いに固溶体を形成するため、それぞれの端成分の間には化学組成が連続的に変化した一連の長石が存在する。正長石はモース硬度 6 の指標鉱物である。固溶体では硬度が若干異なるため、厳密には端成分の正長石が基準となっている。ただし、実用上のモース硬度 6 はカリ長石であるとして問題ない。
 • A földpátok a tekto- vagy állványszilikátok alosztályába tartozó ásványcsoport, melynek tagjai a földkéreg kőzeteinek mintegy 60 tf%-át alkotják, ezáltal a legfontosabb kőzetalkotó ásványok. A névnek semmi köze a „föld” szóhoz, a német feldspat magyaros formájáról van szó.
 • Фелдшпатът принадлежи към групата на скалообразуващите минерали. Използва се предимно в индустрията, свързана с производството на стъкло.
 • Felspar (KAlSi3O8 – NaAlSi3O8 – CaAl2Si2O8) adalah kelompok mineral tektosilikat pembentuk batu yang membentuk 60% kerak Bumi.Felspar mengkristal dari magma pada batuan beku intrusif dan ekstrusif dalam bentuk lapisan, dan juga ada dalam berbagai jenis batuan metamorf. Batu yang hampir seluruhnya terbentuk dari felspar plagioklas kalsium dikenal sebagai anortosit. Felspar juga ditemukan di berbagai jenis batuan sedimen.
 • Skalenie, szpat polny – najpospolitsze minerały w skorupie ziemskiej.Skalenie są glinokrzemianami przestrzennymi potasu, sodu, wapnia, rzadziej baru. Zawierają izomorficzne domieszki litu, rubidu, cezu, strontu i żelaza.Grupa skaleni obejmuje szereg minerałów o zróżnicowanym składzie chemicznym i różnej postaci kryształów. Tworzą one kryształy mieszane, w których wzajemnemu podstawieniu ulega jedna lub dwie pary jonów.
 • 장석(長石, feldspar)은 알루미늄을 포함하는 규산염 광물의 한 종류로 지각의 60%를 차지할 만큼 흔하고 중요한 조암광물이다. 규산염 광물의 분류에 따르면 장석은 석영과 함께 망상 이산화규소 구조를 가지고 있다. 장석은 심성암과 화산암에서 모두 발견되며 변성암과 퇴적암에서도 나타난다. 완전히 사장석으로만 구성된 암석을 아노소사이트라고 한다.장석은 굉장히 광범위한 광물을 한번에 일컫는 말이기 때문에 그 물리적 특성 역시 다양하다. 대체로 색은 흰색인 경우가 많지만 정장석 중에는 분홍색을 나타내는 경우도 흔하다. 모스 경도는 6-6.5이고 비중은 2.5-2.7 g/cm 3이다.
 • Feldspars (KAlSi3O8 – NaAlSi3O8 – CaAl2Si2O8) are a group of rock-forming tectosilicate minerals that make up as much as 60% of the Earth's crust.Feldspars crystallize from magma as veins in both intrusive and extrusive igneous rocks and are also present in many types of metamorphic rock. Rock formed almost entirely of calcic plagioclase feldspar (see below) is known as anorthosite. Feldspars are also found in many types of sedimentary rock.
 • Veldspaat is de naam voor een groep van gesteentevormende mineralen die naar schatting 60% van de aardkorst vormen. Het zijn aluminium-tectosilicaten; silicaten waarbij de silica tetraëders in een driedimensionaal patroon gerangschikt zijn.Het woord veldspaat is afgeleid uit de Duitse woorden Feld en Spath, "een steen welke geen erts bevat".
 • Feldspato (do alemão feld, campo; e spat, uma rocha que não contém minério) é o nome de uma importante família de minerais, do grupo dos tectossilicatos, constituintes de rochas que formam cerca de 60% da crosta terrestre. Cristalizam nos sistemas triclínico ou monoclínico. Eles cristalizam do magma tanto em rochas intrusivas quanto extrusivas; os feldspatos ocorrem como minerais compactos, como filões, em pegmatitas e se desenvolvem em muitos tipos de rochas metamórficas.
 • Los feldespatos son un grupo de minerales tecto y aluminosilicatos que corresponden en volumen a tanto como el 60% de la corteza terrestre. La composición de feldespatos constituyentes de rocas corresponde a un sistema ternario compuesto de ortoclasa (KAlSi3O8), albita (NaAlSi3O8) y anortita (CaAl2Si2O8).
 • Als Feldspat wird eine große Gruppe sehr häufig vorkommender Silikat-Minerale der allgemeinen chemischen Zusammensetzung (Ba,Ca,Na,K,NH4)(Al,B,Si)4O8 bezeichnet. Die in Klammern angegebenen Elemente können sich jeweils gegenseitig vertreten, stehen jedoch immer im selben Mengenverhältnis zu den anderen Bestandteilen des Minerals (Substitution).
 • Feldspat, bir mineral grubu. K2O.Al2O3.6SiO2 veya Na2O.Al2O3.6SiO2Feldspat cam, seramik, kaynak elektrotları ve boya sanayisinde kullanılan önemli bir endüstriyel ham maddedir. İçeriğindeki elemente göre kendi içinde potasyumlu, sodyumlu ve kalsiyumlu olmak üzere üç gruba ayrılan feldspatlar fiziksel yapıları bakımından benzerlik gösterirler. Çoğunlukla triklinaldirler.Feldispatlar genellikle açık renkli minerallerdir; renkleri beyaz ya da bej ile gri arasında değişir.
 • Feldespatoak nagusiki, arroka igneoak osatzen dituzten mineral taldeak dira, beste edozein motatako arroketan ere aurki daitezkeen arren. Feldespatoak, aluminio, kaltzio, sodio edo potasiozko silikatoei dagozkie, edo base hauen nahasteei.Bere egitura, siliziozko oinarri batean (Si4+) datza, non, zati bat, isomorfikoki, aluminioagatik aldatua izan den. Kargak desorekatzean, katioi metalikoekin konpentsatzen dira (K+, Na+, Ca+2).Monokliniko edo triklinikoak izan daitezke.
 • Živce jsou skupinou horninotvorných minerálů z oddělení tektosilikátů. Tvoří až 60 % zemské kůry. Živce se dělí podle chemického složení na: sodno-draselné živce čili alkalické živce, sodno-vápenaté živce čili plagioklasy, draselno-barnaté živce. Na minerály uvedených řad se nahlíží jako na tuhé roztoky draselného živce (K-živce, KAlSi3O8), albitu (Na-živce, NaAlSi3O8) a anortitu (Ca-živce, CaAl2Si2O8).
 • Feldspato è il nome di un importante gruppo di minerali che costituiscono probabilmente il 60% della crosta terrestre. I feldspati si cristallizzano dal magma sia nelle rocce intrusive che in quelle effusive; sono anche presenti in molti tipi di rocce metamorfiche e sedimentarie.Il nome deriva dal tedesco Feld (campo) e Spath (termine che indica in modo generico un minerale a struttura laminare).
 • Полевы́е шпа́ты — группа широкораспространённых, в частности — породообразующих минералов из класса силикатов (Feldspat — от нем. фельд — поле и др.-греч. спате — пластина, из-за способности раскалываться на пластины по спайности).Большинство полевых шпатов — представители твёрдых растворов тройной системы изоморфного ряда К[AlSi3O8] — Na[AlSi3O8] — Са[Al2Si2O8], конечные члены которой соответственно — ортоклаз (Or), альбит (Ab), анортит (An).
rdfs:label
 • Feldspath
 • Feldespato
 • Feldespato
 • Feldspar
 • Feldspat
 • Feldspat
 • Feldspat
 • Feldspato
 • Feldspato
 • Felspar
 • Földpátok
 • Skaleń
 • Veldspaat
 • Živce
 • Полевые шпаты
 • Фелдшпат
 • 長石
 • 장석
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of