La fauconnerie est l'art de capturer un gibier dans son milieu naturel à l'aide d'un oiseau de proie affèté (dressé). Cet art très ancien est pratiqué dans plus d'une quarantaine de pays et a été inscrit au patrimoine culturel immatériel de l'humanité de l'UNESCO le 16 novembre 2010, puis avec de nouveaux pays en 2012.↑ Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité s’enrichit de 46 nouveaux éléments.↑ UNESCO, « La fauconnerie, un patrimoine humain vivant »

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • La fauconnerie est l'art de capturer un gibier dans son milieu naturel à l'aide d'un oiseau de proie affèté (dressé). Cet art très ancien est pratiqué dans plus d'une quarantaine de pays et a été inscrit au patrimoine culturel immatériel de l'humanité de l'UNESCO le 16 novembre 2010, puis avec de nouveaux pays en 2012.
 • A falcoaria ou cetraria é a arte de criar, treinar e cuidar de falcões e outras aves de rapina para a caça. Em geral pode-se dizer que é uma caça de aves e pequenos quadrúpedes, praticada desde 4000 a.C. com falcões, açores, francelhos e outros rapaces, que têm a capacidade de perseguir uma presa no ar ou no solo até derrubá-la ou matá-la.Os vestígios e documentos sobre a falcoaria mostram que se tratava de um esporte aristocrático, do qual participavam reis e outros membros poderosos das cortes.O costume possui forte tradição em Portugal, introduzido no território do Al-Andalus pelos berberes durante o domínio muçulmano, antes da fundação da nacionalidade, mas surgiu na Mongólia onde até hoje é praticada por tribos nativas.Em 2010, esta arte foi classificada como Património Cultural Imaterial da Humanidade pela UNESCO.
 • Sokolnictví je zvláštní způsob lovu, pomocí vycvičených dravců, především sokolů, jestřábů a orlů.Jedná se o tradiční oblast lovectví, která používá své vlastní metody, úlovky a filozofii. Člověk, který tuto činnost vykonává se nazývá sokolník.
 • Соколарството е древно ловно изкуство, датиращо от преди близо 10-12 000 години (т.е. 100-120 века). Това е един от първите опити на човека за култивиране на диво животно.Соколарство или лов със соколи, представлява лов или опит за улавяне на дивеч с помощта на обучена граблива птица. Ловува се голямо разнообразие от дивеч. От пеперуди и червейчета до сърни, а в по-ранни години (според Муравеев и Николай Пржевалски) Кублай Хан, съпровождан от своите велможи и прислуги, общо около 10 000 на брой, са ловували диви магарета, муфлони, козирози, сърни, елени и диви прасета.Според хрониките на Симон Кезай, които се отнасят към 1282 година, синовете на Чингиз Хан, Джагатай и Октай, били страстни привърженици на лова със соколи. От местата за ловуване изпращали за град Самарканд всяка седмица по 50 камили натоварени с лебеди. Там те се раздавали на хората за храна. Ловът на чапли в Европа през средновековието е бил често срещан и е бил приоритет само на благородниците. Този крайно ефектен и дълбоко емоционален стил на лов, е бил като своего рода тест, защото само високо обучени соколи са можели да се справят с този достоен за уважение противник, какъвто е голямата чапла. Доста по-късно ловът на чапли е бил забранен.Соколарството се практикува като спорт в световен мащаб. Видовете, които се използват за обучение, са най-различни, но основно се използват няколко. Това са: северният сокол, ловният сокол, прерийният сокол, соколът скитник, далматинския сокол, малкият сокол (чучулигар), големият ястреб (кокошкар), малкият ястреб (врабчар), скалният орел, както и някои от подвидовете на тези летящи хищници. Ловът с хищна птица е най-екологичният вид лов. Човекът остава наблюдател на естествените процеси в природата, с тази разлика, че той е този, който обучава птицата как да ловува и на какво. Соколарите, благодарение на своите познания, възстановяват в природата редки и застрашени видове, като соколът скитник, калифорнийският кондор, мавританският керкенез, прерийният сокол и мн. др. Соколарството е разработило ефективни методи за оказване на помощ на ранени, болни или нелетящи Редица соколари са и собственици или управители на центрове по рехабилитация на хищни птици. На Запад, във всички зоопаркове, зоокътове или места, където освен многото други животни има и хищни птици, са назначени соколари, които се грижат за благосъстоянието им. Единствената организация в България, занимаваща се с проблемите на това ловно изкуство, е Българската асоциация за запазване на грабливите птици (БАЗГП).
 • Falconry is the hunting of wild quarry in its natural state and habitat by means of a trained bird of prey. There are two traditional terms used to describe a person involved in falconry: a falconer flies a falcon; an austringer (German origin) flies a hawk (Accipiter and some buteos and similar) or an eagle (Aquila or similar). In modern falconry the Red-tailed Hawk (Buteo jamaicensis) and the Harris hawk are often used. The words "hawking" and "hawker" have become used so much to mean petty traveling traders, that the terms "falconer" and "falconry" now apply to all use of trained birds of prey to catch game.In early English falconry literature, the word "falcon" referred to a female falcon only, while the word "hawk" or "hawke" referred to a female hawk. A male hawk or falcon was referred to as a "tiercel" (sometimes spelled "tercel") as it was roughly one third less than the female in size. Many contemporary practitioners still use these words in their original meaning. The practice of hunting with a conditioned falconry bird is also called "hawking" or "gamehawking".
 • Falconry (/falkənrɪ/) atau hawking (dari Bahasa Inggris, artinya "perburuan dengan memakai elang") adalah jenis olahraga yang memanfaatkan falcon (jenis elang atau alap-alap) atau hawk (rajawali) dalam suatu aktivitas berburu. Orang yang memptaktikkan falconry dinamakan falconer. Olahraga ini menuntut kesabaran dan ketekunan dalam melatih burung. Burung harus dapat dijinakkan atau "dimanusiakan" dan diajari untuk melakukan berbagai macam hal seperti terbang kembali ke tangan sang majikan atau berburu di ladang perburuan. Pada tahun 2010, salah satu olahraga tertua di dunia ini didaftarkan ke dalam Daftar Representatif Budaya Takbenda Warisan Manusia UNESCO oleh banyak negara, antara lain Republik Korea, Uni Emirat Arab, Belgia, Republik Ceko, Perancis, Mongolia, Maroko, Qatar, Arab Saudi, Spanyol dan Suriah.
 • 鷹狩(たかがり)は、鷹などの鳥を使った狩猟の一種。タカ科のオオタカ、ハイタカ、およびハヤブサ科のハヤブサ等を訓練し、鳥類やウサギなどの小動物を捕らえさせ、餌とすりかえる。あるじの元に運んでくるというのは俗信である。こうして鷹を扱う人間は、鷹匠(たかじょう)と呼ばれる。日本語の古語においては鳥狩/鷹田(とがり)、放鷹、鷹野などとも称する。また、鷹を訓練する場所は鷹場(たかば)と称される。
 • Beizjagd, auch Falknerei, ist das Abrichten, die Pflege und das Jagen mit Hilfe eines Greifvogels. Feder- und Haarwild sind hierbei Ziel der Jagd. Trotz des deutschen Namens umfasst die Falknerei auch andere Beizvögel als Falken.Die Falknerei wurde mit 2010 für die Länder Belgien, Frankreich, Korea, Mongolei, Marokko, Katar, Österreich, Saudi-Arabien, Spanien, Syrien, Tschechien, Ungarn, Vereinigte Arabische Emirate in die Repräsentative Liste des immateriellen Kulturerbes der Menschheit der UNESCO aufgenommen.
 • Соколиная охота — разновидность охоты с использованием прирученных хищных птиц преимущественно из отряда Соколообразные (семейств соколиных и ястребиных) для ловли добычи. Охотники, занимающиеся соколиной охотой называют сокольниками.Иногда охоту с птицами называют в соответствии с названием охотничьей птицы: ястребиной или орлиной охотой. Однако большинство пособий по охоте с птицами относит эти виды к разновидностям охоты с ловчими птицами.Культура соколиной охоты была развита практически во всех странах Евразии и некоторых регионах Северной Америки. Однако с развитием сельского хозяйства и распространением огнестрельного оружия популярность соколиной охоты значительно снизилась.
 • Sokolnictwo (myślistwo ptasze) − jedna z gałęzi łowiectwa; sztuka układania (tresury) ptaków drapieżnych oraz łowy przy użyciu tych ptaków.
 • La falconeria è una pratica venatoria basata sull'uso di falchi o altri uccelli rapaci per catturare prede, solitamente altri uccelli. Come altre tipologie di caccia, anche questa è oggi praticata come hobby più che per il procacciamento del cibo necessario al sostentamento del praticante. Solo negli ultimi decenni questa attività sta conoscendo un ottimo sviluppo, soprattutto in Europa ed in Nord America. Questo ha portato anche alla genesi della guferia, una nuova forma di tale pratica incentrata sull'uso di rapaci notturni (gufi).
 • Valkerij is oorspronkelijk de kunst van het vangen en africhten van valken ten behoeve van de jacht. Vooral aan keizerlijke en koninklijke hoven was het een belangrijk en prestigieus tijdverdrijf. Brabanders speelden een aanzienlijke rol in vangst en handel van de valken. Tegenwoordig heeft de valkerij een bescheiden omvang. Nog steeds worden valken afgericht voor de jacht, maar het is doorgaans meer hobby dan beroep. Naast jacht zijn er andere doelen, in het bijzonder recreatie (vogelshows) en verjaging/overlastbestrijding van bijvoorbeeld meeuwen.Iemand die de valkerij beoefent is een valkenier. Men is pas valkenier als men de kennis en ervaring heeft om een roofvogel zodanig te trainen, dat deze op conditie is en in staat is prooi te bemachtigen. Kritiek op de valkerij is er van natuur- en dierenbeschermers.
 • La cetrería es la actividad de cazar con aves rapaces, especialmente con halcones, azores y otras aves de presa para la captura de especies de volatería o de tierra. Biológicamente se trata de una simbiosis entre hombre y animal, una relación en la que ambas especies se benefician. Uno de sus mayores expertos mundiales, Félix Rodríguez de la Fuente, la definió como «la primera vez en que el hombre no sometió al animal al yugo y al látigo». El humano captura y liga al ave de presa al propio hombre, por reflejos condicionados, y la entrena en la caza y en la fidelidad. Su pájaro captura entonces otras aves o cualquier otro tipo de presa, generalmente cuadrúpedos pequeños o medianos (conejos, liebres). La cetrería fue una práctica muy extendida en la Edad Media, ligada a la nobleza y a los potentados. Acabó decayendo por el progreso de las armas de fuego y la mayor vistosidad y festividad que se podía ofrecer con las partidas de caza mayor, especialmente la montería. El 16 de noviembre de 2010, la Unesco la declaró Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, en una candidatura multinacional de Arabia Saudita, Bélgica, República Checa, Corea del Sur, Emiratos Árabes Unidos, España, Francia, Marruecos, Mongolia, Catar y Siria. El 6 de diciembre de 2012, se unieron a esta candidatura Austria y Hungría.Según el Diccionario de la lengua española, editado por la Real Academia, los practicantes de la cetrería pueden llamarse tanto «halconeros» como «cetreros», aunque al parecer, y siguiendo las definiciones ofrecidas por ese diccionario, el «halconero» es más bien el cuidador de las aves, practique o no la cetrería con ellas, mientras que el «cetrero» correspondería a aquel que practica la caza, sea o no uno de los cuidadores de su rapaz. Para los cazadores de volatería (aquellos cetreros que cazan aves mediante rapaz adiestrada) el diccionario de la Real Academia incluye la palabra «volatero».
 • A solymászat a ragadozó madarak idomítása és az idomított ragadozó madarakkal történő vadászat úgy, hogy az idomított madár szabadon repül és vad zsákmányt ejt a maga természetes állapotában. Ezenfelül ide tartozik a ragadozó madarak tenyésztése is. A solymász madara soha nem válhat házi kedvenccé, amelyet a szépsége miatt tartanak a ház elé kikötve.A solymászat azonban nem csak sólymokkal történő vadászatot jelent, hisz eredményesen használhatók a különböző sas- , héja- és ölyvfélék. Hagyományőrző szerepe vitathatatlan. A legkorábbi időkből is maradtak fenn bizonyítékok a solymászat létezésére. Legalább 4000 éves múltra tekint vissza. Valahol Belső-Ázsia pusztáin élhetett az a gyűjtögető-nomád vadász, aki először tartott vadászmadarat. A felnevelt szelíd madár ösztönének engedelmeskedve vadászni kezdett majd visszatért az emberhez. Így indult hódító útjára a solymászat.A magyar solymászat története valószínűleg a magyar nép kialakulásával egykorú, hiszen eredetmondánkban Emese ősanyánkat álmában egy sólyom (turul) termékenyíti meg. (a turulmadár képét valószínűleg az akkoriban élt kerecsensólyom (Falco Cherrug) egy kivételes nagy változata ihlette)A honfoglaláskor már egy solymászatot magasan művelő nép jött a Kárpát-medencébe. Később már számos feljegyzés, írásos emlékmű, dombormű tanúskodik a Magyarországon virágzó solymászatról.Az újkori solymászat két legkiemelkedőbb alakja Magyarországon Galántai Lelovich György és Bástyai Lóránt.
 • La falconeria és l'art de criar, entrenar i tenir cura de falcons i altres aus rapinyaires per a la caça de volateria. En general es pot dir que és una caça d'aus i petits vertebrats que es practica des de l'antiguitat medieval amb falcons, astors, xoriguers, falcó de Harris i altres rapinyaires capaces de perseguir la presa a l'aire fins a fer-la caure o matar-la.Els antics vestigis i documents sobre falconeria mostren que en la majoria dels casos es tractava d'un esport aristocràtic i elitista, en el qual participaven reis i altres personatges poderosos. Els orígens d'aquesta pràctica es troben a Àsia. Des de 2010 és Patrimoni Immaterial de la Humanitat per la UNESCO gràcies a una candidatura a la qual van participar onze països, tres d'ells europeus.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 720277 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 18187 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 95 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 109086614 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:année
 • 1990 (xsd:integer)
 • 2010 (xsd:integer)
prop-fr:auteur
 • Baudouin van den Abeele
prop-fr:commons
 • Category:Falconry
prop-fr:id
 • 732 (xsd:integer)
 • Abeele
prop-fr:isbn
 • 90 (xsd:integer)
prop-fr:lang
 • fr
prop-fr:lieu
 • Louvain, Belgique
prop-fr:lireEnLigne
 • http://books.google.com/books?id=Po9hoLIlZJMC&printsec=frontcover&hl=fr&source=gbs_v2_summary_r&cad=0#v=onepage&q=&f=false
prop-fr:liste
 • représentatif
prop-fr:nom
 • La fauconnerie, un patrimoine humain vivant
prop-fr:région
 • Asie et Pacifique
 • Europe et Amérique du Nord
 • États arabes
prop-fr:titre
 • La Fauconnerie dans les lettres françaises du
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
prop-fr:wiktionary
 • fauconnerie
prop-fr:éditeur
 • Presse de l'université de Louvain
dcterms:subject
rdfs:comment
 • La fauconnerie est l'art de capturer un gibier dans son milieu naturel à l'aide d'un oiseau de proie affèté (dressé). Cet art très ancien est pratiqué dans plus d'une quarantaine de pays et a été inscrit au patrimoine culturel immatériel de l'humanité de l'UNESCO le 16 novembre 2010, puis avec de nouveaux pays en 2012.↑ Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité s’enrichit de 46 nouveaux éléments.↑ UNESCO, « La fauconnerie, un patrimoine humain vivant »
 • Sokolnictví je zvláštní způsob lovu, pomocí vycvičených dravců, především sokolů, jestřábů a orlů.Jedná se o tradiční oblast lovectví, která používá své vlastní metody, úlovky a filozofii. Člověk, který tuto činnost vykonává se nazývá sokolník.
 • 鷹狩(たかがり)は、鷹などの鳥を使った狩猟の一種。タカ科のオオタカ、ハイタカ、およびハヤブサ科のハヤブサ等を訓練し、鳥類やウサギなどの小動物を捕らえさせ、餌とすりかえる。あるじの元に運んでくるというのは俗信である。こうして鷹を扱う人間は、鷹匠(たかじょう)と呼ばれる。日本語の古語においては鳥狩/鷹田(とがり)、放鷹、鷹野などとも称する。また、鷹を訓練する場所は鷹場(たかば)と称される。
 • Sokolnictwo (myślistwo ptasze) − jedna z gałęzi łowiectwa; sztuka układania (tresury) ptaków drapieżnych oraz łowy przy użyciu tych ptaków.
 • La cetrería es la actividad de cazar con aves rapaces, especialmente con halcones, azores y otras aves de presa para la captura de especies de volatería o de tierra. Biológicamente se trata de una simbiosis entre hombre y animal, una relación en la que ambas especies se benefician. Uno de sus mayores expertos mundiales, Félix Rodríguez de la Fuente, la definió como «la primera vez en que el hombre no sometió al animal al yugo y al látigo».
 • Beizjagd, auch Falknerei, ist das Abrichten, die Pflege und das Jagen mit Hilfe eines Greifvogels. Feder- und Haarwild sind hierbei Ziel der Jagd.
 • Falconry is the hunting of wild quarry in its natural state and habitat by means of a trained bird of prey. There are two traditional terms used to describe a person involved in falconry: a falconer flies a falcon; an austringer (German origin) flies a hawk (Accipiter and some buteos and similar) or an eagle (Aquila or similar). In modern falconry the Red-tailed Hawk (Buteo jamaicensis) and the Harris hawk are often used.
 • A falcoaria ou cetraria é a arte de criar, treinar e cuidar de falcões e outras aves de rapina para a caça. Em geral pode-se dizer que é uma caça de aves e pequenos quadrúpedes, praticada desde 4000 a.C.
 • Falconry (/falkənrɪ/) atau hawking (dari Bahasa Inggris, artinya "perburuan dengan memakai elang") adalah jenis olahraga yang memanfaatkan falcon (jenis elang atau alap-alap) atau hawk (rajawali) dalam suatu aktivitas berburu. Orang yang memptaktikkan falconry dinamakan falconer. Olahraga ini menuntut kesabaran dan ketekunan dalam melatih burung.
 • Valkerij is oorspronkelijk de kunst van het vangen en africhten van valken ten behoeve van de jacht. Vooral aan keizerlijke en koninklijke hoven was het een belangrijk en prestigieus tijdverdrijf. Brabanders speelden een aanzienlijke rol in vangst en handel van de valken. Tegenwoordig heeft de valkerij een bescheiden omvang. Nog steeds worden valken afgericht voor de jacht, maar het is doorgaans meer hobby dan beroep.
 • Соколиная охота — разновидность охоты с использованием прирученных хищных птиц преимущественно из отряда Соколообразные (семейств соколиных и ястребиных) для ловли добычи. Охотники, занимающиеся соколиной охотой называют сокольниками.Иногда охоту с птицами называют в соответствии с названием охотничьей птицы: ястребиной или орлиной охотой.
 • La falconeria è una pratica venatoria basata sull'uso di falchi o altri uccelli rapaci per catturare prede, solitamente altri uccelli. Come altre tipologie di caccia, anche questa è oggi praticata come hobby più che per il procacciamento del cibo necessario al sostentamento del praticante. Solo negli ultimi decenni questa attività sta conoscendo un ottimo sviluppo, soprattutto in Europa ed in Nord America.
 • A solymászat a ragadozó madarak idomítása és az idomított ragadozó madarakkal történő vadászat úgy, hogy az idomított madár szabadon repül és vad zsákmányt ejt a maga természetes állapotában. Ezenfelül ide tartozik a ragadozó madarak tenyésztése is. A solymász madara soha nem válhat házi kedvenccé, amelyet a szépsége miatt tartanak a ház elé kikötve.A solymászat azonban nem csak sólymokkal történő vadászatot jelent, hisz eredményesen használhatók a különböző sas- , héja- és ölyvfélék.
 • Соколарството е древно ловно изкуство, датиращо от преди близо 10-12 000 години (т.е. 100-120 века). Това е един от първите опити на човека за култивиране на диво животно.Соколарство или лов със соколи, представлява лов или опит за улавяне на дивеч с помощта на обучена граблива птица. Ловува се голямо разнообразие от дивеч.
 • La falconeria és l'art de criar, entrenar i tenir cura de falcons i altres aus rapinyaires per a la caça de volateria.
rdfs:label
 • Fauconnerie
 • Beizjagd
 • Cetrería
 • Falcoaria
 • Falconeria
 • Falconeria
 • Falconry
 • Falconry
 • Sokolnictví
 • Sokolnictwo
 • Solymászat
 • Valkerij
 • Соколарство
 • Соколиная охота
 • 鷹狩
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of