Rákóczi est une famille noble hongroise qui donna quatre princes de Transylvanie au XVIIe et XVIIIe siècle.La famille Rákóczi était, avec les Esterházy et les Thököly, l'une des trois plus riches et importantes familles du Royaume de Hongrie. En 1660, elle possédait une centaine de grands domaines qui représentaient plus de 100000 sujets. Elle était à cette époque considérée à l'égal d'une famille souveraine par la diplomatie française.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Rákóczi est une famille noble hongroise qui donna quatre princes de Transylvanie au XVIIe et XVIIIe siècle.La famille Rákóczi était, avec les Esterházy et les Thököly, l'une des trois plus riches et importantes familles du Royaume de Hongrie. En 1660, elle possédait une centaine de grands domaines qui représentaient plus de 100000 sujets. Elle était à cette époque considérée à l'égal d'une famille souveraine par la diplomatie française.
 • Os Rákóczi (ortografia antiga Rákóczy) pertenciam a uma família de nobres no Reino da Hungria entre os séculos XIII e XVIII. Seus nomes também são escritos Rakoczi e Rakoczy em algumas fontes de pesquisa estrangeiras (inglês).Provavelmente o membro mais famoso da família tenha sido Francis II Rákóczi (1676-1735) que foi eleito Príncipe Governante da Transilvânia 1703-1711 e comandou uma guerra anti-Habsburgo naquele tempo.Outros membros notáveis são: Sigismundo Rákóczi - eleito Príncipe da Transilvânia 1607-1608 George I Rákóczi (György) - eleito Príncipe da Transilvânia 1630-1648 George II Rákóczi(György) - Príncipe da Transilvânia 1648-1657A Marcha Rákóczi composta por um anônimo se refere a eles.
 • ラーコーツィ家(ハンガリー語:Rákóczi / Rákóczy)は、13世紀から18世紀まで続いたハンガリー貴族の家系。一族に富と権力をもたらしたのは1607年にトランシルヴァニア公国の選挙君主となったラーコーツィ・ジグモンドである。17世紀の数十年間、ラーコーツィ家はハンガリー王国で最も裕福な上級貴族であった。一族中で最も有名なのは、反ハプスブルクを掲げたハンガリー独立戦争(1703年 - 1711年)の指導者となったラーコーツィ・フェレンツ2世である。フェレンツ2世は反乱中、ハンガリー王国等族連盟の統治首長(fejedelem)、およびトランシルヴァニア公に選ばれた。反乱が失敗に終わった後、ラーコーツィ家の膨大な財産は没収された。一族はフェレンツ2世の息子ジェルジ(hu:Rákóczi György (1701–1756))の死によって絶えた。伝説的なサンジェルマン伯爵は、一部の人々からラーコーツィ・フェレンツ2世の息子だと信じられている。またビハリ・ヤーノシュによって作曲され、エクトル・ベルリオーズによって『ファウストの劫罰』に引用された「ラーコーツィ行進曲」は、一族の物語に言及している。この行進曲はフランツ・リストの「ハンガリー狂詩曲」第15番にも引用された。以下の人物が有名である。ラーコーツィ・ジグモンド(? - 1608年)…トランシルヴァニア公(在位1607年 - 1608年)ラーコーツィ・ジェルジ1世(1591年 – 1648年)…トランシルヴァニア公(在位1630年 – 1648年)、ジグモンドの息子ラーコーツィ・ジェルジ2世(1621年 - 1660年)…トランシルヴァニア公(在位1648年 - 1657年)、ジェルジ1世の息子ラーコーツィ・フェレンツ1世(1645年 - 1676年)…トランシルヴァニア公(父の共同統治者として)、ジェルジ2世の息子ラーコーツィ・フェレンツ2世(1676年 - 1735年)…トランシルヴァニア公(在位1704年 - 1711年)、フェレンツ1世の息子
 • Rákóczi de Felsővadász is een oud, heden ten dage uitgestorven adellijk geslacht dat zich in de 10e eeuw in het graafschap Zemplén vestigde. Later stamden uit dit geslacht enkele vorsten van Zevenburgen en speelde het een belangrijke rol in de geschiedenis van Hongarije. Belangrijke telgen zijn: Sigismund (Zsigmond) Rákóczi (1544-1608), tot vorst van Zevenburgen verkozen (1607-1608), maar legde deze functie reeds na een jaar neer George I (György) Rákóczi (1593-1648), zoon van Sigismund, vorst van Zevenburgen (1630-1648), bewerkstelligde godsdienstvrijheid voor protestanten George II (György) Rákóczi (1621-1660), zoon van George I, vorst van Zevenburgen (1648-1657), viel samen met Karel X Gustaaf van Zweden Polen binnen in de hoop tot koning te worden verkozen; gehuwd met Sophia Báthory Frans I (Ferenc) Rákóczi (1645-1676), zoon van George II, regeerde wegens zijn minderjarigheid echter nooit; leidde samen met zijn schoonvader Peter Zrínyi een mislukte opstand tegen de Habsburgers Frans II (Ferenc) Rákóczi (1676-1735), zoon van Frans I, nationaal held van Hongarije, leider van een opstand tegen de Oostenrijkers, van 1704 tot 1711 vorst van Zevenburgen
 • Rákóczi Hungariako Erresumako nobleziako familia izan zen, Transilvaniakoa, XIII. eta XVIII. mendeen artean. Haien deituraren idazkera zaharra, hungarieraz, Rákóczy da; eta Rakoczi nahiz Rakoczy idazkerak ere erabiltzen dira beste hizkuntza batzuetan.
 • A Rákóczi család az 1300-as években Bogát-Radvány nemzetségből eredő középnemes, később uralkodó család, neve Rákóc településre utal. Országos jelentőségre csak az 1600-as évekre emelkedett, majd másfél százados történelmi szereplése után II. Rákóczi Ferenc halálával leáldozott. A család címere: vörös mezőben hármas zöld halomból növő, arany keréken álló, arannyal áttört, kiterjesztett szárnyú fekete sas, mely fölemelt jobbjában arany markolatú egyenes kardot tart. Jelmondata: Si Deus pro nobis, quis contra nos („Ha Isten velünk, ki ellenünk?”).
 • I Rákóczi sono una famiglia principesca ungherese.Sono originari di Rákócz e Felsővadász. Il figlio di Sigismondo Rákóczi è stato il primo di questa famiglia a ottenere il principato di Transilvania, ascendendo al principato come Giorgio I. Gli è succeduto il figlio Giorgio II Rákóczi. Annoverano tra gli esponenti anche Francesco II Rákóczi.
 • Rakoczy (węg. Rákóczi), dynastia książąt Siedmiogrodu w XVII w., wywodząca się ze starej szlachty węgierskiej. Podwaliny znaczenia rodu Rakoczych położył w XVII wieku Zygmunt Rakoczy, który znacznie powiększył majątek rodziny. Wspierał on księcia Siedmiogrodzkiego Stefana Bocskaya, a po jego śmierci został w 1607 roku pierwszym z rodu (choć na krótko) księciem Siedmiogrodu. Po tron ten sięgali potem jego syn Jerzy I, a następnie wnuk Jerzy II. Obaj związani z kalwinizmem, popierali religie protestanckie w Siedmiogrodzie i prowadzili aktywną politykę międzynarodową, wykorzystując ówczesną słabość Turcji. Związani byli z ruchem antyhabsburskim, czego efektem był udział Jerzego I w wojnie trzydziestoletniej oraz współpraca Jerzego II ze Szwedami podczas potopu szwedzkiego. Najbardziej znanym z Rakoczych był wnuk Jerzego II, Franciszek II, który zmuszony został do opuszczenia Siedmiogrodu przez Turków, powrócił tu jednak po pokoju karłowickim i wzniecił powstanie antyhabsburskie (1703-1711). Po upadku powstania wyemigrował, ród wygasł w połowie XVIII wieku.
 • Ракоци (Rákóczi) — угасший трансильванский дворянский род секейского происхождения, игравший большую роль в судьбах Трансильвании и Венгрии XVII и начала XVIII вв.Первые упоминания рода Ракоци историки находят в документах, помеченных XIII веком. Род держался в тени фамилий Хуньяди и Батори до тех пор, пока в 1607 году Жигмонд Ракоци (1544—1608), сподвижник Бочкаи и заместитель князя во время его отсутствия в Трансильвании, не был против своей воли выбран трансильванским князем. Уже в следующем году он вынужден был отказаться от власти, но начало взлёту рода было положено. После Жигмонда трансильванский престол занимали его потомки — представители четырёх поколений рода Ракоци: Дьердь I Ракоци (1593—1648) — сын Жигмонда, князь Трансильвании в 1630-1648 гг.; Дьердь II Ракоци (1615—1660) — сын предыдущего, князь Трансильвании в 1648-1660 гг. (с перерывами); Ференц I Ракоци (1645—1676) — сын предыдущего, деятельный участник заговора магнатов, избран на княжеский престол, фактически не правил; Ференц II Ракоци (1676—1735) — сын предыдущего, последний князь Трансильвании (в 1705-1711 гг.), предводитель национально-освободительной войны венгерского народа.После поражения Ференца II огромные владения рода Ракоци были конфискованы Габсбургами. Его сын Дьердь умер во французском изгнании в 1756 году бездетным; на нём род Ракоци угас.
 • The Rákóczi (older spelling Rákóczy) were a Hungarian noble family in the Kingdom of Hungary between the 13th century and 18th century. Their name is also spelled Rakoci (in Slovakia), Rakoczi and Rakoczy in some foreign (English) sources.The foundations for the family's wealth and power were laid down by Sigismund Rákóczi; some decades into the 17th century, the Rákóczis became the wealthiest aristocrats of Hungary.
 • La Casa de Rákóczi fue una familia aristocrática húngara que surgió en la época tardomedieval, volviéndose una de las más importantes en Europa Central en los inicios de la Edad Moderna. Entre sus miembros más importantes destacan:Segismundo Rákóczi de Felsővadász (1555-1608). Príncipe de Transilvania. Jorge Rákóczi I de Felsővadász (1593 - 1648). Hijo del anterior. También Príncipe de Transilvania.Conde Pablo Rákóczi de Felsővadász (1596 - 1636). Hijo de Segismundo Rákóczi y hermano menor de Jorge Rákóczi I. Gobernador de la privincias de Sáros y Torna. En 1607 obtuvo el título de conde. Jorge Rákóczi II de Felsővadász (1621 - 1660). Hijo de Jorge Rákóczi I. Príncipe de Transilvania. Francisco Rákóczi I de Felsővadász (1645 - 1676). Hijo del anterior. Príncipe de Transilvania. Francisco Rákóczi II de Felsővadász (1676 - 1735). Hijo del anterior. Último Príncipe de Transilvania (1704 - 1711). José Rákóczi de Felsővadász (1700 - 1738). Hijo del anterior. Duque de Munkács, fue electo como candidato a ser Príncipe de Transilvania por el sultán turco, pero nunca llegó a serlo.Conde Ladislao Rákóczi de Felsővadász (1633 - 1664). Hijo de Pablo Rákóczi y nieto del Príncipe Segismundo Rákóczi. Gobernador de las provincia de Sáros. Miembro de la rama católica de la familia Rákóczi.Condesa Isabel Rákóczi de Felsővadász (1654 – 1707) Hija de Pablo Rákóczi y bisnieta de Segismundo Rákóczi. Poeta y escritora húngara. Miembro de la rama católica de la familia Rákóczi.La familia Rákóczi desapareció en 1780 con la muerte de la última mujer con el apellido.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 6341119 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 2454 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 33 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 110550018 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:allégeance
 • 22 (xsd:integer)
prop-fr:blason
 • Rakoczi family CoA.svg
prop-fr:fonc.Civiles
prop-fr:nom
 • Rákóczi
prop-fr:période
 • -
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • Rákóczi est une famille noble hongroise qui donna quatre princes de Transylvanie au XVIIe et XVIIIe siècle.La famille Rákóczi était, avec les Esterházy et les Thököly, l'une des trois plus riches et importantes familles du Royaume de Hongrie. En 1660, elle possédait une centaine de grands domaines qui représentaient plus de 100000 sujets. Elle était à cette époque considérée à l'égal d'une famille souveraine par la diplomatie française.
 • ラーコーツィ家(ハンガリー語:Rákóczi / Rákóczy)は、13世紀から18世紀まで続いたハンガリー貴族の家系。一族に富と権力をもたらしたのは1607年にトランシルヴァニア公国の選挙君主となったラーコーツィ・ジグモンドである。17世紀の数十年間、ラーコーツィ家はハンガリー王国で最も裕福な上級貴族であった。一族中で最も有名なのは、反ハプスブルクを掲げたハンガリー独立戦争(1703年 - 1711年)の指導者となったラーコーツィ・フェレンツ2世である。フェレンツ2世は反乱中、ハンガリー王国等族連盟の統治首長(fejedelem)、およびトランシルヴァニア公に選ばれた。反乱が失敗に終わった後、ラーコーツィ家の膨大な財産は没収された。一族はフェレンツ2世の息子ジェルジ(hu:Rákóczi György (1701–1756))の死によって絶えた。伝説的なサンジェルマン伯爵は、一部の人々からラーコーツィ・フェレンツ2世の息子だと信じられている。またビハリ・ヤーノシュによって作曲され、エクトル・ベルリオーズによって『ファウストの劫罰』に引用された「ラーコーツィ行進曲」は、一族の物語に言及している。この行進曲はフランツ・リストの「ハンガリー狂詩曲」第15番にも引用された。以下の人物が有名である。ラーコーツィ・ジグモンド(? - 1608年)…トランシルヴァニア公(在位1607年 - 1608年)ラーコーツィ・ジェルジ1世(1591年 – 1648年)…トランシルヴァニア公(在位1630年 – 1648年)、ジグモンドの息子ラーコーツィ・ジェルジ2世(1621年 - 1660年)…トランシルヴァニア公(在位1648年 - 1657年)、ジェルジ1世の息子ラーコーツィ・フェレンツ1世(1645年 - 1676年)…トランシルヴァニア公(父の共同統治者として)、ジェルジ2世の息子ラーコーツィ・フェレンツ2世(1676年 - 1735年)…トランシルヴァニア公(在位1704年 - 1711年)、フェレンツ1世の息子
 • Rákóczi Hungariako Erresumako nobleziako familia izan zen, Transilvaniakoa, XIII. eta XVIII. mendeen artean. Haien deituraren idazkera zaharra, hungarieraz, Rákóczy da; eta Rakoczi nahiz Rakoczy idazkerak ere erabiltzen dira beste hizkuntza batzuetan.
 • I Rákóczi sono una famiglia principesca ungherese.Sono originari di Rákócz e Felsővadász. Il figlio di Sigismondo Rákóczi è stato il primo di questa famiglia a ottenere il principato di Transilvania, ascendendo al principato come Giorgio I. Gli è succeduto il figlio Giorgio II Rákóczi. Annoverano tra gli esponenti anche Francesco II Rákóczi.
 • The Rákóczi (older spelling Rákóczy) were a Hungarian noble family in the Kingdom of Hungary between the 13th century and 18th century. Their name is also spelled Rakoci (in Slovakia), Rakoczi and Rakoczy in some foreign (English) sources.The foundations for the family's wealth and power were laid down by Sigismund Rákóczi; some decades into the 17th century, the Rákóczis became the wealthiest aristocrats of Hungary.
 • Os Rákóczi (ortografia antiga Rákóczy) pertenciam a uma família de nobres no Reino da Hungria entre os séculos XIII e XVIII.
 • La Casa de Rákóczi fue una familia aristocrática húngara que surgió en la época tardomedieval, volviéndose una de las más importantes en Europa Central en los inicios de la Edad Moderna. Entre sus miembros más importantes destacan:Segismundo Rákóczi de Felsővadász (1555-1608). Príncipe de Transilvania. Jorge Rákóczi I de Felsővadász (1593 - 1648). Hijo del anterior. También Príncipe de Transilvania.Conde Pablo Rákóczi de Felsővadász (1596 - 1636).
 • Rákóczi de Felsővadász is een oud, heden ten dage uitgestorven adellijk geslacht dat zich in de 10e eeuw in het graafschap Zemplén vestigde. Later stamden uit dit geslacht enkele vorsten van Zevenburgen en speelde het een belangrijke rol in de geschiedenis van Hongarije.
 • Rakoczy (węg. Rákóczi), dynastia książąt Siedmiogrodu w XVII w., wywodząca się ze starej szlachty węgierskiej. Podwaliny znaczenia rodu Rakoczych położył w XVII wieku Zygmunt Rakoczy, który znacznie powiększył majątek rodziny. Wspierał on księcia Siedmiogrodzkiego Stefana Bocskaya, a po jego śmierci został w 1607 roku pierwszym z rodu (choć na krótko) księciem Siedmiogrodu. Po tron ten sięgali potem jego syn Jerzy I, a następnie wnuk Jerzy II.
 • A Rákóczi család az 1300-as években Bogát-Radvány nemzetségből eredő középnemes, később uralkodó család, neve Rákóc településre utal. Országos jelentőségre csak az 1600-as évekre emelkedett, majd másfél százados történelmi szereplése után II. Rákóczi Ferenc halálával leáldozott. A család címere: vörös mezőben hármas zöld halomból növő, arany keréken álló, arannyal áttört, kiterjesztett szárnyú fekete sas, mely fölemelt jobbjában arany markolatú egyenes kardot tart.
 • Ракоци (Rákóczi) — угасший трансильванский дворянский род секейского происхождения, игравший большую роль в судьбах Трансильвании и Венгрии XVII и начала XVIII вв.Первые упоминания рода Ракоци историки находят в документах, помеченных XIII веком. Род держался в тени фамилий Хуньяди и Батори до тех пор, пока в 1607 году Жигмонд Ракоци (1544—1608), сподвижник Бочкаи и заместитель князя во время его отсутствия в Трансильвании, не был против своей воли выбран трансильванским князем.
rdfs:label
 • Famille Rákóczi
 • Casa de Rákóczi
 • Rakoczy
 • Rákóczi
 • Rákóczi
 • Rákóczi
 • Rákóczi
 • Rákóczi
 • Rákóczi-család
 • Ракоци
 • ラーコーツィ家
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of