Batthyány [ˈbɒcːaːɲi] est le patronyme de l'une des plus anciennes, des plus puissantes et des plus célèbres familles de magnats hongrois, qui a fourni à la Hongrie un grand nombre de militaires et d'hommes d'État. Elle fait remonter sa généalogie à Coers, compagnon de Arpad lors de l'invasion de la Pannonie par les Magyares en 884.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Batthyány [ˈbɒcːaːɲi] est le patronyme de l'une des plus anciennes, des plus puissantes et des plus célèbres familles de magnats hongrois, qui a fourni à la Hongrie un grand nombre de militaires et d'hommes d'État. Elle fait remonter sa généalogie à Coers, compagnon de Arpad lors de l'invasion de la Pannonie par les Magyares en 884. Elle est élevée à la dignité de baron de l'Empire en 1585, à celle de comte en 1630 et de prince (branche aînée) en 1764.En 1389 Georges d'Örs (en hongrois : Örsi György), castellan (gouverneur) d'Esztergom, reçoit du roi Sigismond, en récompense de ses services éclatants, la terre de Batthyán dont toute la famille prit le nom.
 • Баттьяни, Баттяни или Батьяни (Batthyány) — одна из богатейших магнатских семей Венгрии, притязавшая на происхождение от одного из вождей Арпада при вторжении мадьяр в Паннонию в IX веке. Впервые упоминается в документах, датируемых 1398 годом. С 1524 года старшая ветвь обосновалась в Неметуйваре, в 1603 г. возведена в ранг имперских графов.С начала XVI века, который вообще в истории Баттьяни стал золотой страницей, этот род дал Венгерскому королевству немало хорватских банов. В 1570 году Балтазар Баттьяни превратил родовое гнездо, Неметуйвар, в центр протестантизма на западе Венгрии. Один из его потомков, Адам Баттьяни (1610-59), будучи католиком, основал в Неметуйваре францисканский монастырь. От его старшего сына Кристофа происходит старшая линия рода, Баттьяни-Штратманн (Batthyány-Strattmann), от младшего Пала — гораздо более многочисленная линия, продолжавшая владеть Неметуйваром.В 1764 г. один из сподвижников Евгения Савойского, имперский фельдмаршал Карл Йозеф Баттьяни, за 20 лет до того одержавший историческую победу при Пфаффенхофене, был удостоен императрицей Марией Терезией княжеского титула. Поскольку все девять детей, рождённых им в трёх браках, умерли в младенчестве, после смерти фельдмаршала княжеский титул перешёл к его племяннику, а затем — к его детям и внукам. Главной резиденцией княжеской (старшей) линии был барочный дворец в Кёрменде, выстроенный в 1730-45 гг. Последний её представитель умер в Кёрмендском дворце в 1914 году, после чего княжеский титул унаследовал очень дальний кузен из числа потомков Пала. Если их соперники за влияние в Бургенланде, магнаты Эстерхази, покровительствовали живописи и музыке, то князья и графы Баттьяни прославились собиранием книг. В 1838 г. князь Густав Баттьяни преподнёс в дар Венгерской академии наук своё книжное собрание, в которое входил такой уникум, как до сих пор не расшифрованный кодекс Рохонци, названный так по замку Баттьяни в Рехнице, где он хранился. Другой ценнейший манускрипт, Золотой кодекс из Лорша, хранится в библиотеке Баттьяни в румынском городе Алба-Юлия.Лайош Баттьяни во время революции в 1848 стал первым премьер-министром Венгрии; он был казнён в Пеште и почитается как национальный герой. После Второй мировой войны собственность семьи Баттьяни была большей частью конфискована в тогдашних социалистических странах, хотя у них осталась крупная недвижимость в Бургенланде, включая Неметуйварскую крепость, приобретённую ещё в 1524 году.
 • Batthyány – stare, węgierskie nazwisko szlacheckie (magnackie).Z roku 1398 pochodzi pierwsza wzmianka o rodzie Batthyány w dokumentach. Od roku 1522 ich siedzibą rodową był Németújvár (obecnie Güssing w Austrii). W roku 1570 Balthasar Batthyány przeszedł na protestantyzm i uczynił Güssing regionalnym centum protestantyzmu. Jego potomek Ádám Batthyány z Német-Ujvár (1610-1659) powrócił do katolicyzmu i założył w Güssing klasztor Franciszkanów.Hrabia Lajos Batthyány był w czasie powstania węgierskiego 1848, pierwszym węgierskim premierem i został za to 1849 w Peszcie stracony. Po 1945 r. majątki rodziny zostały w większości uwłaszczone, tylko w Burgenland, Austria pozostały ich resztki w rękach spadkobierców. Grobowiec rodziny Batthyány w Güssing, jest drugim co do wielkości grobowcem rodzinnym w Austrii, po grobowcu rodziny cesarskiej w Wiedniu.
 • Batthyány (IPA: [ˈbɒcːaːɲi]) ist der Name einer alten und weit verzweigten ungarischen Adelsfamilie, die als Magnaten, Grafen und Fürsten zu den bedeutendsten Geschlechtern Österreich-Ungarns gehörten.
 • A család eredeti neve Kővágó Örsi család volt, és a Veszprém megyei Felsőörsről származtak. Nemességüket a honfoglalás korára vezették vissza. Kővágó Örsi György házasság révén 1398-ban megszerezte Battyán falut (a mai Szabadbattyán). György fia Albert azután a Battyáni nevet vette fel, amit utódai később Batthyány formára változtattak (eredeti kiejtése: battyáni, mai közkeletű ejtése: battyányi).1522-ben Batthyány Ferenc báró (?-1566) királyi adományul több Vas vármegyei birtokot kapott. Ezek közül a legfontosabb Németújvár volt (ma Güssing, Burgenland). A török hódítás következtében a család a battyáni birtokát elvesztette és Németújvárra tette át székhelyét. Batthyány Ferenc ezután a Habsburgok pártjára állt és Szapolyai János király ellen harcolt. Érdemei jutalmául számos további birtokadományban részesült, és 1563-ban, Miksa király uralkodása kezdetén már a legelőkelőbb magyar főúrnak számított a Királyi Magyarországon. A grófi címet 1630-ban kapták meg (Batthyány I. Ádám királyi kamarás). Innentől a családnak grófi, illetve hercegi ágát tartják nyilván. Fia, Batthyány (II.) Ádám országbíró feleségül vette gróf Strattmann Eleonórát, akitől két fia született, Lajos és Károly. Utóbbi 1755-ben megkapta az engedélyt édesanyja és édesapja családi neveinek kettős használatára (Batthyány-Strattmann). 1764-ben pedig római szent birodalmi hercegi rangot nyert. Ez az ág azonban fiaiban kihalt. A hercegi rang ezután bátyjának, Lajos nádornak leszármazottaira szállt át, elsőszülöttségi jogon.A család további ismert tagjai: Batthyány Benedek 1511, budai várnagy Batthyány Boldizsár (1537–1590), humanista tudós, alkimista, könyvgyűjtő Batthyány (I.) Ádám (1610–1659) gróf (1630), császári és királyi kamarás. Batthyány (II.) Ádám (1662–1703) gróf, altábornagy, dunántúli és Kanizsával szembeni végvidéki főkapitány, országbíró. Batthyány Lajos Ernő nádor (1696–1765), kancellár, nádor Batthyány Károly József (1698–1772) herceg (1764), tábornok, II. József császár nevelője Batthyány József (1727–1799), kalocsai, majd esztergomi érsek Batthyány Ignác (1741–1798), erdélyi püspök, könyvtáralapító Batthyány Franciska grófné (1802–1861) Batthyány Kázmér (1807–1854) politikus, a Szemere-kormány külügyi- illetve ideiglenes földművelés-, ipar- és kereskedelemügyi miniszter Batthyány Lajos (1807–1849), az első magyar miniszterelnök Batthyány Gusztáv (1803–1883) herceg, Angliában élt és a versenylótenyésztéssel foglalkozott Batthyány-Strattmann László (1870–1931), „a szegények orvosa”, 2003-ban a katolikus egyház boldoggá avatta Batthyány Ervin (1877–1945) anarchista politikus, közíró Batthyány Gyula (1887/8-1959) híres festőművész Batthyány Margit grófnő (1914–1959), Franciaországban élt és versenylótenyésztéssel foglalkozott Batthyány Bálint gróf (1942–) a Batthyany Kultur-Press Kft többségi tulajdonosa
 • Batthyány es el nombre de un antiguo linaje de la nobleza de Hungría. Los miembros de la familia llevan el título de conde o condesa (Graf/Gräfin) Batthyány von Német-Újvár. La familia Batthyány remonta sus raíces hasta la fundación de Hungría en el año 896 por Árpád. Árpád tenía siete lugartenientes, uno llamado Örs, que posteriormente sería llamado Kővágó-Örs. En 1398 Miklós Kővágó-Örs se casó con Katalin Battyány. El rey Segismundo de Hungría concedió a Miklós la región en torno a la ciudad de Battyán (actualmente llamada Szabadbattyán) y adoptó el nombre Batthyány ("de Battyán"). La familia es mencionada por primera vez en documentos de 1398 y su fortaleza ancestral se trasladó a Güssing, en la región del Burgenland de Austria en 1522. tras la caída de Hungría en manos de los turcos otomanos.En 1570 Boldizsár Batthyány convirtió su posesión de Güssing en el centro de expansión del protestantismo en la zona. Sin embargo, su descendiente Ádám Batthyány (1610-1659) era católico y fundó un monasterio franciscao en Güssing. Lajos Batthyány se convirtió en el Primer Ministro de Hungría durante la Revolución Húngara de 1848 y fue ejecutado en Pest en 1849. Después de 1945 y el ascenso del gobierno comunista al poder en Hungría, las propiedades de la familia Batthyány fueron expropiadas en gran parte, aunque conservaron sus propiedades en Austria.
 • Batthyány is de naam van een oude voorname Hongaarse magnatenfamilie. De leden van deze familie dragen de titel graaf/gravin (Gräf/Grävin) en respectievelijk prins of prinses (Fürst/Fürstin) Batthyány von Német-Ujvár. Een tak van de familie (Kroatisch: Baćan) was ook voornaam in Kroatië en ze leverden verschillende Bans af in Kroatië in de 16e, 17e en 18e eeuw.De wortels van de familie gaan terug tot de stichting van Hongarije door Árpád in het jaar 896. De familie stamt af van het genus van stamhoofd Örs. Árpád had zeven stamhoofden, waarvan er één Örs noemde . Later werd dit Kővágó-Örs. In 1398 trouwde Miklós Kővágó-Örs met Katalin Batthyány. Keizer Sigismund gaf Miklós de regio rond het stadje Battyán (het hedendaagse Szabadbattyán) en hij nam dan de naam van het stadje als de zijne. De familie werd het eerst vermeld in documenten uit 1398 en ze hadden hun voorouderlijke zetel in Güssing, gelegen in Burgenland (Oostenrijk), sinds 1522.In 1577 transformeerde Boldizsár Batthyány de zetel van de familie, Güssing, tot het centrum van protestantisme van de hele regio. Zijn nazaat Ádám Batthyány was echter katholiek en liet een Fransiscanenklooster bouwen in Güssing. Lajos Batthyány werd de eerste premier van Hongarije tijdens de Hongaarse Revolutie van 1848 en werd geëxecuteerd in Pest in 1849. Na 1945 werd het grootste deel van de eigendommen van de Batthyány familie in Hongarije en andere gebieden onder Communstisch bestuur afgenomen, maar ze bleven wel hun bezittingen in Oostenrijk behouden.
 • Batthyány (IPA: [ˈbɒcːaːɲi]) is the name of an old distinguished Hungarian Magnate family. The members of this family bear the title count or countess (Graf/Gräfin) respectively prince or princess (Fürst/Fürstin) Batthyány von Német-Ujvár. A branch of the family (Croatian: Baćan) was notable in Croatia as well, producing several Bans (viceroys) of Croatia in the 16th, 17th and 18th century. The Batthyány family can trace its roots to the founding of Hungary in 896 AD by Árpád. The family derives from Chief Örs genus. Árpád had seven chieftains, one by the name of Örs, which later became Kővágó-Örs. In 1398 Miklós Kővágó-Örs married Katalin Battyány. King Zsigmond (Sigismund) gave Miklós the region around the town of Battyán (now called Szabadbattyán) and he took the name Batthyány (lit. "from Battyán"). The family were first mentioned in documents in 1398 and had their ancestral seat in Güssing in the Austrian region Burgenland since 1522.In 1570, Boldizsár Batthyány transformed the seat of the family, Güssing, into the center of Protestantism in the region. His descendant Ádám Batthyány (1610–1659), however, was Catholic and founded a Franciscan monastery in Güssing. Lajos Batthyány became the first Prime Minister of Hungary during the Hungarian Revolution of 1848 and was executed in Pest in 1849. After 1945 the Batthyány family's property was largely expropriated in Hungary and other countries under Communist rule, although they retained their property in Austria.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 583243 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 5814 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 99 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 107005075 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:allégeance
 • 22 (xsd:integer)
prop-fr:autres
 • baron, comte puis prince Batthyány et de l'Empire
prop-fr:blason
 • Batthyány.JPG
prop-fr:familles
 • gens Örs
prop-fr:fonc.Civiles
 • chambellan, conseillers royaux et impériaux, Palatin de Hongrie, ministre, Premier ministre de Hongrie
prop-fr:fonc.Ecclésia
 • évêques, prince-primat de Hongrie
prop-fr:fonc.Militaires
 • généraux, maréchal d'Empire, bans de Croatie, ban de Bosnie
prop-fr:nom
 • Batthyány
prop-fr:période
 • depuis le
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • Batthyány [ˈbɒcːaːɲi] est le patronyme de l'une des plus anciennes, des plus puissantes et des plus célèbres familles de magnats hongrois, qui a fourni à la Hongrie un grand nombre de militaires et d'hommes d'État. Elle fait remonter sa généalogie à Coers, compagnon de Arpad lors de l'invasion de la Pannonie par les Magyares en 884.
 • Batthyány (IPA: [ˈbɒcːaːɲi]) ist der Name einer alten und weit verzweigten ungarischen Adelsfamilie, die als Magnaten, Grafen und Fürsten zu den bedeutendsten Geschlechtern Österreich-Ungarns gehörten.
 • A család eredeti neve Kővágó Örsi család volt, és a Veszprém megyei Felsőörsről származtak. Nemességüket a honfoglalás korára vezették vissza. Kővágó Örsi György házasság révén 1398-ban megszerezte Battyán falut (a mai Szabadbattyán). György fia Albert azután a Battyáni nevet vette fel, amit utódai később Batthyány formára változtattak (eredeti kiejtése: battyáni, mai közkeletű ejtése: battyányi).1522-ben Batthyány Ferenc báró (?-1566) királyi adományul több Vas vármegyei birtokot kapott.
 • Баттьяни, Баттяни или Батьяни (Batthyány) — одна из богатейших магнатских семей Венгрии, притязавшая на происхождение от одного из вождей Арпада при вторжении мадьяр в Паннонию в IX веке. Впервые упоминается в документах, датируемых 1398 годом. С 1524 года старшая ветвь обосновалась в Неметуйваре, в 1603 г. возведена в ранг имперских графов.С начала XVI века, который вообще в истории Баттьяни стал золотой страницей, этот род дал Венгерскому королевству немало хорватских банов.
 • Batthyány is de naam van een oude voorname Hongaarse magnatenfamilie. De leden van deze familie dragen de titel graaf/gravin (Gräf/Grävin) en respectievelijk prins of prinses (Fürst/Fürstin) Batthyány von Német-Ujvár. Een tak van de familie (Kroatisch: Baćan) was ook voornaam in Kroatië en ze leverden verschillende Bans af in Kroatië in de 16e, 17e en 18e eeuw.De wortels van de familie gaan terug tot de stichting van Hongarije door Árpád in het jaar 896.
 • Batthyány es el nombre de un antiguo linaje de la nobleza de Hungría. Los miembros de la familia llevan el título de conde o condesa (Graf/Gräfin) Batthyány von Német-Újvár. La familia Batthyány remonta sus raíces hasta la fundación de Hungría en el año 896 por Árpád. Árpád tenía siete lugartenientes, uno llamado Örs, que posteriormente sería llamado Kővágó-Örs. En 1398 Miklós Kővágó-Örs se casó con Katalin Battyány.
 • Batthyány – stare, węgierskie nazwisko szlacheckie (magnackie).Z roku 1398 pochodzi pierwsza wzmianka o rodzie Batthyány w dokumentach. Od roku 1522 ich siedzibą rodową był Németújvár (obecnie Güssing w Austrii). W roku 1570 Balthasar Batthyány przeszedł na protestantyzm i uczynił Güssing regionalnym centum protestantyzmu.
 • Batthyány (IPA: [ˈbɒcːaːɲi]) is the name of an old distinguished Hungarian Magnate family. The members of this family bear the title count or countess (Graf/Gräfin) respectively prince or princess (Fürst/Fürstin) Batthyány von Német-Ujvár. A branch of the family (Croatian: Baćan) was notable in Croatia as well, producing several Bans (viceroys) of Croatia in the 16th, 17th and 18th century. The Batthyány family can trace its roots to the founding of Hungary in 896 AD by Árpád.
rdfs:label
 • Famille Batthyány
 • Batthyány
 • Batthyány
 • Batthyány
 • Batthyány
 • Batthyány
 • Batthyány család
 • Баттьяни
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is skos:subject of
is foaf:primaryTopic of