Les fées de Cottingley, ou l’affaire des fées de Cottingley, fait référence à une célèbre série de cinq photographies prises au début du XXe siècle par Elsie Wright et Frances Griffiths, deux jeunes cousines qui vivent à Cottingley, près de Bradford, dans la région du Yorkshire en Angleterre. Elles montrent les deux filles en compagnie de fées et d’autres créatures du petit peuple. En 1917, lorsque les deux premières photos sont prises, Elsie est âgée de 16 ans et Frances de 10.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Les fées de Cottingley, ou l’affaire des fées de Cottingley, fait référence à une célèbre série de cinq photographies prises au début du XXe siècle par Elsie Wright et Frances Griffiths, deux jeunes cousines qui vivent à Cottingley, près de Bradford, dans la région du Yorkshire en Angleterre. Elles montrent les deux filles en compagnie de fées et d’autres créatures du petit peuple. En 1917, lorsque les deux premières photos sont prises, Elsie est âgée de 16 ans et Frances de 10. Ces photos attirent l'attention du célèbre écrivain écossais sir Arthur Conan Doyle, qui s'en sert pour illustrer plusieurs articles sur le sujet ainsi qu'un livre, The Coming of the Fairies. Il avait été chargé d'écrire dans l’édition du Strand Magazine pour Noël 1920. Conan Doyle, qui est spiritualiste, se montre enthousiasmé par les photographies et les interprète comme une preuve concrète de la réalité des phénomènes psychiques. La réaction du public est plus mitigée, certains pensent que les images sont authentiques, d'autres estiment qu'elles sont truquées.L'intérêt du public pour les fées de Cottingley diminue graduellement après 1921. Les deux filles grandissent, se marient et vivent à l'étranger pendant longtemps. Pourtant, les photographies continuent à nourrir l'imagination du public puisqu’en 1966, un journaliste du Daily Express retrouve Elsie, alors de retour au Royaume-Uni. Cette dernière laisse entendre qu'elle croit avoir photographié ses pensées, et les médias s’intéressent à nouveau à l'histoire, organisant des rencontres avec les deux femmes qui nient toujours avoir monté un canular malgré des preuves apportées au fil du temps, entre autres par le scientifique sceptique James Randi. Au début des années 1980, Elsie et Frances, alors âgées d'environ 80 ans, déclarent que les photographies sont des trucages fabriqués à partir de fées en carton découpées dans un livre pour enfants populaire à leur époque. Frances a toutefois toujours affirmé que la cinquième et dernière photo est authentique.Les photographies et les deux appareils utilisés par Elsie et Frances sont désormais exposés au National Media Museum de Bradford.
 • Wróżki z Cottingley pojawiają się na serii pięciu fotografii wykonanych przez Elsie Wright i Frances Griffiths, dwóch młodych kuzynek, które mieszkały w Cottingley koło Bradford w Anglii. W 1917 roku, kiedy zostały zrobione dwa pierwsze zdjęcia, Elsie miała 16 lat, a Frances 9. Fotografie zwróciły uwagę pisarza sir Arthura Conan Doyle'a, który wykorzystał je do zilustrowania swojego artykułu o wróżkach, który został mu zlecony do bożonarodzeniowego wydania magazynu The Strand Magazine w 1920. Conan Doyle, jako spirytualista, był entuzjastą fotografii i interpretował je jako wyraźne i widoczne dowody istnienia istot paranormalnych. Reakcja społeczeństwa była mieszana, niektórzy zaakceptowali fotografie jako prawdziwe, ale inni wierzyli, że zostały one sfałszowane.Zainteresowanie wróżkami z Cottingley stopniowo zmniejszyło się po 1921 roku. Obie dziewczyny, po tym jak dorosły, wyszły za mąż i zamieszkały za granicą, ale fotografie nadal podtrzymywały publiczną wyobraźnię; w 1966 roku reporter z gazety Daily Express odnalazł Elsie, która wówczas wróciła do Wielkiej Brytanii. Elsie pozostawiła otwartą możliwość, że w jej przekonaniu sfotografowała swoje myśli, a media znów zainteresowały się tą historią.Na początku 1980 roku Elsie i Frances przyznały, że fotografie zostały sfałszowane przy użyciu wyciętych kartonowych wróżek skopiowanych z popularnej swojego czasu książki dla dzieci, ale Frances utrzymywała, że piąta i ostatnia fotografia była prawdziwa. Fotografie i dwa aparaty użyte przez dziewczynki znajdują się na wystawie w National Media Museum w Bradford.
 • L'episodio delle Fate di Cottingley fu un famoso scherzo che coinvolse sir Arthur Conan Doyle e altri eminenti studiosi nel 1920.Si tratta di una serie di cinque fotografie realizzate da Elsie Wright e da Frances Griffiths, due cugine di Cottingley, un villaggio presso Bradford, Inghilterra. Le fotografie riproducono le due ragazze mentre giocano con delle creature alate simili a fate. Nel 1917, data di realizzazione degli scatti, Elsie era sedicenne e Frances aveva solo 10 anni.
 • Der Begriff Cottingley Fairies (deutsch: Cottingley-Feen) bezieht sich auf fünf Fotos, die 1917 von den zwei jungen Cousinen Frances Griffiths und Elsie Wright im englischen Cottingley, ein Dorf im Raum Bradford, aufgenommen wurden. Die Fotos stellten sich später als Fälschungen heraus und gelten als einer der größten Hoaxes des 20. Jahrhunderts.
 • A cottingley-i tündérek néven híressé vált fénykép-sorozat a fotográfia történetének sokáig vitatott mozzanata volt. 1917-ben két angol kislány, Elsie Wright (1901-88) és Frances Griffiths (1907-86) öt fényképből álló sorozatot készített Cottingley-ben (Anglia), Elsie Wright családjának hátsó kertjében. A képeken az akkor hétéves Frances látszik, az előtérben táncoló és játszadozó, tizenöt-húsz centiméter magas tündérekkel. Az akkor tizenhat éves Elsie már képzett fényképésznek számított, aki számos kompozit fotót készített első világháborús halott katonákkal és családja tagjaival. Ugyanakkor tény, hogy a tündéreket ábrázoló képeken nincs nyoma semmiféle montázs, kollázs vagy frottázs eljárásnak, sem többszörös expozíciónak.Elsie édesapja hamisítványnak tekintette a képeket az első pillanattól fogva és megtiltotta lányának, hogy a fényképezőgépet használja. Elsie édesanyja viszont bemutatta az öt képet a Teozófiai Társaság egy 1919-ben tartott közgyűlésén. A társaság egy tagja, Edward Garner fényképezőgépet és képlemezeket adott a lányoknak, akik 1920 nyarán további három képet készítettek.Ugyancsak 1920-ban sir Arthur Conan Doyle, a történetről hallván, megrendelt két másolatot az első két fényképről, és azokat felhasználta egy, a Strand Magazinban írt cikkéhez. A cikk 1920 novemberében jelent meg, és azonnal heves vitákat váltott ki. Doyle a következő évben mégis folytatást írt hozzá, amihez felhasználta a másik három, eredeti 1917-es tündéres képet. 1922-ben pedig Edward Garner adott ki könyvet a témában.A két lány egészen 1981-ig kitartott amellett, hogy a képek valódiak, sőt Frances ezt követően is állította, hogy az eredeti öt képből az egyik valóban tündéreket ábrázol, akiket ő látott is.A technika valószínűleg újságból vagy könyvből kivágott fényképek beállítása és lefényképezése volt, ilyenként nem az elkészült kép manipulálása, hanem megrendezése, beállítása. Így a korszak manipulációt felderíteni szándékozó technikái természetesen nem tudtak felfedezni semmit. A tündérek éppen ezért előkerülnek mindig, amikor a digitális felvételek manipulálása kerül szóba úgy, hogy közben az ezüstkolloid-alapú fényképészet esetén lehetetlennek tekintik a manipulációt.
 • Фе́и из Ко́ттингли (англ. The Cottingley Fairies) — серия фотографий, сделанная в 1917 и 1921 гг. двумя девочками-подростками, шестнадцатилетней Элси Райт (англ. Elsie Wright) и её двоюродной сестрой, десятилетней Френсис Гриффитс (англ. Frances Griffiths). Фотографии должны были служить доказательством реальности существования «маленького народа» — но оказались одной из самых талантливых мистификаций XX века. Сэр Артур Конан Дойль до самой смерти непоколебимо верил в подлинность фотографий из Коттингли.
 • The Cottingley Fairies appear in a series of five photographs taken by Elsie Wright (1900–88) and Frances Griffiths (1907–86), two young cousins who lived in Cottingley, near Bradford in England. In 1917, when the first two photographs were taken, Elsie was 16 years old and Frances was 9. The pictures came to the attention of writer Sir Arthur Conan Doyle, who used them to illustrate an article on fairies he had been commissioned to write for the Christmas 1920 edition of The Strand Magazine. Doyle, as a spiritualist, was enthusiastic about the photographs, and interpreted them as clear and visible evidence of psychic phenomena. Public reaction was mixed; some accepted the images as genuine, but others believed they had been faked.Interest in the Cottingley Fairies gradually declined after 1921. Both girls married and lived abroad for a time after they grew up, yet the photographs continued to hold the public imagination; in 1966 a reporter from the Daily Express newspaper traced Elsie, who had by then returned to the UK. Elsie left open the possibility that she believed she had photographed her thoughts, and the media once again became interested in the story.In the early 1980s Elsie and Frances admitted that the photographs were faked, using cardboard cutouts of fairies copied from a popular children's book of the time, but Frances maintained that the fifth and final photograph was genuine. The photographs and two of the cameras used are on display in the National Media Museum in Bradford.
 • As Fadas de Cottingley aparecem em uma série de cinco fotografias tiradas por Elsie Wright e Frances Griffiths, duas jovens primas que viviam em Cottingley, perto de Bradford, na Inglaterra, à época da Primeira Guerra Mundial. Em 1917, quando as duas primeiras fotos foram tiradas, Elsie tinha 16 anos e Frances tinha 9. As fotos chamaram a atenção do escritor Sir Arthur Conan Doyle, que as usou para ilustrar um artigo sobre fadas que ele havia sido contratado para escrever para a edição de Natal de 1920 da revista The Strand Magazine. Conan Doyle, como um espiritualista, estava entusiasmado com as fotografias, e as interpretou como uma evidência clara e visível de fenômenos psíquicos. A reação do público foi mista; alguns aceitaram as imagens como autênticas, mas outros acreditavam que tinham sido falsificadas.O interesse pelas Fadas de Cottingley diminuiu gradualmente após 1921. As duas meninas se casaram e viveram no exterior por um tempo depois que cresceram, mas as fotografias continuaram a deter a imaginação do público; em 1966, um repórter do jornal Daily Express rastreou Elsie, que até então tinha voltado para o Reino Unido. Elsie deixou em aberto a possibilidade de que ela acreditava que tinha fotografado seus pensamentos, e a mídia, mais uma vez ficou interessada na história.No início de 1980, Elsie e Frances admitiram que as fotos foram forjadas, usando recortes de papelão de fadas retirados de um popular livro para crianças da época, mas Frances afirmou que a quinta e última fotografia era real. As fotografias e duas das câmeras usadas estão em exposição no National Media Museum, em Bradford.
 • コティングリー妖精事件(コティングリーようせいじけん、The Case of the Cottingley Fairies)は、イギリスのブラッドフォード近くのコティングリー村に住む2人の従姉妹フランシス・グリフィス(1907年9月4日 - 1986年7月11日)とエルシー・ライト(1901年7月10日 - 1988年4月)が撮ったという妖精の写真の真偽をめぐって起きた論争や騒動のことをいう。この写真は2人による捏造であった。
 • Víly z Cottingley je pojmenování série pěti fotografií, které pořídily dvě mladé sestřenice Elsie Wrightová a Frances Griffithsová žijící ve městě Cottingley poblíž Bradfordu v Anglii. V roce 1917, kdy pořídily první ze dvou fotografií, bylo Elsie 16 let a Frances 10. Snímky přilákaly pozornost spisovatele sira Arthura Conana Doyla, který je využil jako ilustraci k článku o vílách pro vánoční vydání časopisu The Strand Magazine v roce 1920. Conan Doyle, jako spiritualista, byl fotografiemi nadšen a interpretoval je jako jasné a viditelné známky duchovních jevů. Veřejné reakce byly smíšené, někteří považovali obrazy za pravé, jiní však byli přesvědčeni, že jsou falešné.Zájem o víly z Cottingley po roce 1921 postupně klesal. Obě dívky vyrostly, vdaly se a nějakou dobu žily v zahraničí. Fotografie přesto udržovaly představivost veřejnosti, v roce 1966 reportér z novin Daily Express vyhledal Elsie, která se vrátila do Velké Británie. Elsie připustila možnost, že si myslela, že fotografovala své představy a média se opět začala o příběh zajímat. Na počátku 80. let Elsie s Frances prohlásily, že fotografie byly zfalšované pomocí vystřižené víly zkopírované z populární dětské knížky, ale Frances až do konce svého života tvrdila, že pátá a poslední fotografie je skutečná.Fotografie a dva z použitých fotoaparátů jsou k vidění v muzeu Národním muzeu médií v Bradfordu.
 • Las Hadas de Cottingley son una serie de cinco fotografías tomadas por Elsie Wright y Frances Griffiths, dos jóvenes primas que vivían en Cottingley, cerca de Bradford (Inglaterra). Estas imágenes representaban a las dos realizando actividades con supuestas hadas. En julio de 1917, cuando se tomaron las dos primeras fotos, Elsie contaba con 16 años y Frances, 10. En 1981 las dos mujeres admitieron haber falsificado todas las fotografías excepto una, pero insistieron en que realmente habían visto las hadas.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 2233270 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 123427 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 355 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 109623391 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:année
 • 1904 (xsd:integer)
 • 1914 (xsd:integer)
 • 1920 (xsd:integer)
 • 1921 (xsd:integer)
 • 1922 (xsd:integer)
 • 1966 (xsd:integer)
 • 1974 (xsd:integer)
 • 1977 (xsd:integer)
 • 1978 (xsd:integer)
 • 1982 (xsd:integer)
 • 1988 (xsd:integer)
 • 1990 (xsd:integer)
 • 1992 (xsd:integer)
 • 1993 (xsd:integer)
 • 1996 (xsd:integer)
 • 1997 (xsd:integer)
 • 1998 (xsd:integer)
 • 2000 (xsd:integer)
 • 2001 (xsd:integer)
 • 2002 (xsd:integer)
 • 2003 (xsd:integer)
 • 2004 (xsd:integer)
 • 2005 (xsd:integer)
 • 2006 (xsd:integer)
 • 2007 (xsd:integer)
 • 2008 (xsd:integer)
 • 2009 (xsd:integer)
prop-fr:annéePremièreÉdition
 • 1925 (xsd:integer)
prop-fr:auteur
prop-fr:collection
 • Extraordinary World
prop-fr:colonnes
 • 2 (xsd:integer)
prop-fr:commentaire
 • Publication originale en 1945.
 • Réédition poche
 • Traduction enrichie du livre de Conan Doyle
 • Ouvrage dans lequel Frances et Elsie ont découpé les personnages de carton
 • Série de dix articles qui expliquent le trucage et première grande enquête d'après-guerre sur l'affaire, publiée de décembre 1982 à avril 1983
 • Voir l'introduction de M. Introvigne intitulée « Cottingley, o il trionfo del positivismo »
 • Ouvrage mentionnant des rapports d'observations de fées à Bingley, village voisin de Cottingley, avant l'affaire des photographies.
 • Ce livre contient les observations faites par le médium clairvoyant Geoffrey Hodson et contient les descriptions des brownies, elfes, gnomes, ondines et autres esprits de la mer, fées, sylphes, etc.
prop-fr:commons
 • Category:Cottingley fairies
prop-fr:commonsTitre
 • Fées de Cottingley
prop-fr:consultéLe
 • 22 (xsd:integer)
 • 2010-09-18 (xsd:date)
 • 2010-09-22 (xsd:date)
prop-fr:contenu
 • 0001-06-30 (xsd:date)
 • J'ai vu les magnifiques photos de fées que vous et votre cousine Frances avez prises, et je n'ai pas été intéressé à ce point depuis longtemps. Je vous enverrai demain l'un de mes petits livres car je suis sûr que vous n'êtes pas trop vieilles pour vivre des aventures. Je vais bientôt en Australie, mais je voudrais pouvoir passer une demi-heure à Bradford avant de partir et vous parler, afin d'entendre tout cela.
 • La série d'événements relatée dans ce petit volume est peut-être la mystification la plus élaborée et ingénieuse jamais jouée au public, ou bien elle constitue un événement qui fera plus tard date dans l'histoire humaine.
 • Avec mes meilleurs vœux.
 • PS : Elle n'en a pas pris une en train de voler, après tout.
 • Chère Mademoiselle Elsie Wright
 • Cordialement
 • J'apprends le français, la géométrie, l'algèbre et la cuisine à l'école en ce moment. Papa est rentré de France la semaine dernière après y être resté dix mois, et nous pensons tous que la guerre sera terminée dans quelques jours […] Je vous envoie deux photos, les deux de moi, l'une de moi en costume de bain dans notre cour arrière, et l'autre de moi avec des fées […] Elsie a pris celle-là.
 • La matinée était sombre et brumeuse, de sorte qu'elles n'ont pas pris de photos avant le dîner, quand la brume s'est dissipée et le soleil a brillé. Je suis allée voir ma sœur pour le thé, et je les ai laissées seules. Quand je suis rentrée, elles avaient seulement réussi deux photos avec des fées, j'ai été déçue. […] Elles y sont retournées samedi après-midi et ont pris plusieurs photos mais il n'y en avait qu'une seule montrant quelque chose, et c'est si étrange que nous ne pouvons y croire. Elsie s'occupe des plaques en ce moment et Arthur les a développées le lendemain.
 • center|150px|alt=Signature de Conan Doyle (M. Gardner m'en a parlé).
 • J'ai détesté ces photographies dès l'âge de , quand m'a tendu un bouquet de fleurs, et m'a demandé de m'asseoir avec lui sur l'estrade . J'ai réalisé à quoi je devais m'attendre si je ne restais pas cachée.
prop-fr:date
 • 2010-10-27 (xsd:date)
prop-fr:doi
 • 10.391700 (xsd:double)
prop-fr:groupe
 • Note
 • trad
 • img
prop-fr:illustrateur
 • Patrick Wynne
prop-fr:image
 • La Fée offrant un bouquet de campanules à Elsie, août 1920 ,
 • La Fée offrant un bouquet de campanules à Elsie, août 1920 . Marquage D sur le schéma ci-contre.
 • Bain de soleil dans le nid aux Fées, août 1920
 • Elsie et le Gnome, photo de septembre 1917
 • Elsie et le Gnome, septembre 1917
 • Frances et la fée bondissante, août 1920 ,
 • Frances et la fée bondissante, août 1920 . Marquage C sur le schéma ci-contre.
 • Frances et les fées qui dansent sur un buisson, photo de juillet 1917
 • Bain de soleil dans le nid aux Fées, août 1920 . Marquage E sur le schéma ci-contre.
 • Frances et les fées qui dansent sur un buisson, juillet 1917
prop-fr:isbn
 • 1 (xsd:integer)
 • 2 (xsd:integer)
 • 978 (xsd:integer)
 • 9780310577317 (xsd:double)
 • 9780415286015 (xsd:double)
 • 9780436206139 (xsd:double)
 • 9780517529300 (xsd:double)
 • 9780559106125 (xsd:double)
 • 9780671010263 (xsd:double)
 • 9780709039358 (xsd:double)
 • 9780722950111 (xsd:double)
 • 9780738718675 (xsd:double)
 • 9780766158337 (xsd:double)
 • 9780786402694 (xsd:double)
 • 9780803266551 (xsd:double)
 • 9780879751982 (xsd:double)
 • 9780895772732 (xsd:double)
 • 9781591977124 (xsd:double)
 • 9781592240517 (xsd:double)
 • 9781605061948 (xsd:double)
 • 9781858285894 (xsd:double)
 • 9782070117918 (xsd:double)
 • 9782228896351 (xsd:double)
 • 9782702809846 (xsd:double)
 • 9782915312096 (xsd:double)
 • 9788871981697 (xsd:double)
prop-fr:jour
 • 3 (xsd:integer)
 • 23 (xsd:integer)
prop-fr:lang
 • en
 • it
prop-fr:langue
 • en
 • fr
prop-fr:lienAuteur
 • Arthur Conan Doyle
 • Clément Chéroux
 • Katharine Mary Briggs
 • Geoffrey Hodson
 • Antoine Faivre
 • Henri Broch
 • James Randi
 • Fred Gettings
 • Magnús Magnússon
 • Sir Arthur Conan Doyle
prop-fr:lienPériodique
 • New Scientist
 • Fate
 • Daily Sketch
 • L'Inexpliqué
 • The Strand Magazine
prop-fr:lienÉditeur
 • Hoëbeke
prop-fr:lieu
 • Bordeaux
 • Canada
 • Milan
 • Paris
 • New York, Toronto, Londres
 • Fullerton
prop-fr:lireEnLigne
prop-fr:mois
 • août
 • décembre
 • février
 • mars
 • novembre
 • octobre
 • septembre
prop-fr:nom
 • Croquet
 • Collectif
 • Broch
 • Crawley
 • Cooper
 • Griffiths
 • Hamilton
 • Huntington
 • Klein
 • Lynch
 • Miller
 • Renard
 • Shepard
 • Smith
 • Wilson
 • Marion
 • Introvigne
 • Turner
 • Chéroux
 • Doyle
 • Fuller
 • Michell
 • Rickard
 • Duchesne
 • Gardner
 • Briggs
 • Hodson
 • Magnússon
 • Scheaffer
 • Faivre
 • Nollen
 • Campion-Vincent
 • Randi
 • Homer
 • Ann Lindskoog
 • Gettings
 • Prashad
 • Speight
prop-fr:numéro
 • 40 (xsd:integer)
 • 61 (xsd:integer)
 • 79 (xsd:integer)
 • 117 (xsd:integer)
prop-fr:numéroÉdition
 • 4 (xsd:integer)
prop-fr:oldid
 • 58276740 (xsd:integer)
prop-fr:pages
 • 38 (xsd:integer)
 • 45 (xsd:integer)
 • 59 (xsd:integer)
 • 105 (xsd:integer)
 • 194 (xsd:integer)
 • 198 (xsd:integer)
 • 199 (xsd:integer)
 • 371 (xsd:integer)
 • 463 (xsd:integer)
 • 623 (xsd:integer)
 • 1115 (xsd:integer)
 • 2338 (xsd:integer)
prop-fr:pagesTotales
 • 32 (xsd:integer)
 • 53 (xsd:integer)
 • 119 (xsd:integer)
 • 120 (xsd:integer)
 • 128 (xsd:integer)
 • 140 (xsd:integer)
 • 152 (xsd:integer)
 • 169 (xsd:integer)
 • 189 (xsd:integer)
 • 212 (xsd:integer)
 • 224 (xsd:integer)
 • 226 (xsd:integer)
 • 238 (xsd:integer)
 • 287 (xsd:integer)
 • 288 (xsd:integer)
 • 317 (xsd:integer)
 • 324 (xsd:integer)
 • 342 (xsd:integer)
 • 349 (xsd:integer)
 • 390 (xsd:integer)
 • 393 (xsd:integer)
 • 408 (xsd:integer)
 • 417 (xsd:integer)
 • 448 (xsd:integer)
 • 516 (xsd:integer)
prop-fr:passage
 • 7 (xsd:integer)
 • 152 (xsd:integer)
 • 174 (xsd:integer)
prop-fr:prénom
 • Andy
 • Antoine
 • Bob
 • Christine
 • Clément
 • Colin
 • Fred
 • Geoffrey
 • Harry
 • Henri
 • James
 • Jean-Pierre
 • John
 • Kathryn
 • Leslie
 • Massimo
 • Paul
 • Robert
 • Russell
 • Stéphane
 • Sylvie
 • Tom
 • Véronique
 • Edward L.
 • Joe
 • John M.
 • Katharine Mary
 • Alice K.
 • Robert J. M.
 • Sir Arthur Conan
 • Michael W.
 • Scott Allen
 • Frances Mary
 • Jean Overton
 • Jean-Bruno
 • Magnús
 • Sukhadev
prop-fr:présentationEnLigne
prop-fr:périodique
 • Smithsonian
 • New Scientist
 • The Zetetic
 • Ethnologie française
 • Fate
 • British journal of photography
 • Daily Sketch
 • Le Québec Sceptique
 • Phoenix New Times
 • The Strand Magazine
 • The Unexplained
 • Theosophical History
prop-fr:site
 • http://www.lhup.edu/
prop-fr:titre
 • Do Fairies Exist ?
 • Fairies at Work and at Play
 • Les fées sont parmi nous
 • Snake's Hands: The Fiction of John Crowley
 • The Coming of the Fairies
 • The fairies in tradition and literature
 • Chronicles and stories of Bingley and district: being a full account of the history, antiquities scenery, trade, customs, folklore, &c., of the ancient town and parish of Bingley, in the West Riding of Yorkshire
 • The Evidence for Fairies. With More Fairy Photographs
 • Fairies: the Cottingley photographs and their sequel
 • Poltergeist: A Classic Study in Destructive Hauntings
 • Arthur Conan Doyle, Spiritualism, and Fairies
 • Au cœur de l'extra-ordinaire
 • Conan Doyle et les fées de Cottingley
 • Cottingley: At Last the Truth
 • De source sûre: nouvelles rumeurs d'aujourd'hui
 • Elves and Fairies
 • Facts & fallacies
 • Fairies Photographed : An Epoch-making Event
 • Fairies: A Book of Real Fairies
 • Fairies: Fun or Fake ?
 • Fairy photos
 • Fairy, Fairy, Quite Contrary
 • Fakers, Forgers & Phoneys
 • Il ritorno delle fate''
 • Le troisième œil: la photographie et l'occulte
 • Lettre de Sir Arthur Conan Doyle à Elsie Wright
 • Lettre écrite par Frances à Elsie en 1983
 • Lettres de Polly Wright à Edward L. Gardner
 • Petit mensonge deviendra grand
 • Photographing the Fairies
 • Princess Mary's gift book
 • Reflections on the Cottingley Fairies
 • Sir Arthur Conan Doyle at the cinema
 • That Astonishing Affair of the Cottingley Fairies
 • The Cottingley Fairies: The End of a Legend
 • The Man who Believed in Fairies
 • The Recoming of the Fairies
 • The adventures of Arthur Conan Doyle
 • The case of the Cottingley fairies
 • Unexplained phenomena: a rough guide special
 • World Famous Supernatural Mysteries
 • The Theosophists and the Fairies : A Footnote to the Story of the Cottingley Fairies
 • Sir Arthur Conan Doyle et les esprits photographiés
 • Fakes, frauds, & other malarkey: 301 amazing stories & how not to be fooled
 • Lettre de Frances Griffiths à l'une de ses amies résidant en Afrique du Sud
 • Flim-flam ! Psychics, ESP, unicorns, and other delusions
 • Ghosts in photographs: the extraordinary story of spirit photography
 • “Fairies” or “There is No Religion Higher Than Truth”
 • Les fées de Cottingley : Conan Doyle contre Sherlock Holmes
prop-fr:titreOuvrage
 • Fées, elfes, dragons & autres créatures des royaumes de féerie
 • Peter Narváez, The Good People: New Fairylore Essays
prop-fr:traducteur
 • M. Introvigne et M. L. Beccaria
prop-fr:url
 • http://www.phoenixnewtimes.com/1997-10-23/film/fairy-fairy-quite-contrary/
 • http://www.lhup.edu/~dsimanek/doyle.htm
 • http://www.zetetique.ldh.org/cottingley.html
prop-fr:volume
 • 6 (xsd:integer)
 • 33 (xsd:integer)
 • 130 (xsd:integer)
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
prop-fr:éditeur
 • dbpedia-fr:Cercle_zététique
 • Gallimard
 • Hale
 • Hoëbeke
 • Llewellyn Worldwide
 • Payot
 • Prometheus Books
 • The University Press of Kentucky
 • University of Nebraska Press
 • Wildside Press LLC
 • Kessinger Publishing
 • Pocket Books
 • Reader's Digest
 • Rough Guides
 • Hodder & Stoughton
 • ABDO
 • J.-C. Lattès, le Grand livre du mois
 • McFarland & Co.
 • Routledge classics
 • Mainstream Publishing
 • Pustak Mahal
 • Harmony Book
 • BiblioBazaar LLC
 • Elliot Stock
 • Forgotten books
 • Harvill Secker
 • Henry Greenwood & Co. Ltd
 • Hope Publishing House
 • JMJ Publications
 • SugarCo
 • Theosophical Pub. House
 • book-e-book
prop-fr:édition
 • 2 (xsd:integer)
 • 7 (xsd:integer)
dcterms:subject
rdfs:comment
 • Les fées de Cottingley, ou l’affaire des fées de Cottingley, fait référence à une célèbre série de cinq photographies prises au début du XXe siècle par Elsie Wright et Frances Griffiths, deux jeunes cousines qui vivent à Cottingley, près de Bradford, dans la région du Yorkshire en Angleterre. Elles montrent les deux filles en compagnie de fées et d’autres créatures du petit peuple. En 1917, lorsque les deux premières photos sont prises, Elsie est âgée de 16 ans et Frances de 10.
 • L'episodio delle Fate di Cottingley fu un famoso scherzo che coinvolse sir Arthur Conan Doyle e altri eminenti studiosi nel 1920.Si tratta di una serie di cinque fotografie realizzate da Elsie Wright e da Frances Griffiths, due cugine di Cottingley, un villaggio presso Bradford, Inghilterra. Le fotografie riproducono le due ragazze mentre giocano con delle creature alate simili a fate. Nel 1917, data di realizzazione degli scatti, Elsie era sedicenne e Frances aveva solo 10 anni.
 • Der Begriff Cottingley Fairies (deutsch: Cottingley-Feen) bezieht sich auf fünf Fotos, die 1917 von den zwei jungen Cousinen Frances Griffiths und Elsie Wright im englischen Cottingley, ein Dorf im Raum Bradford, aufgenommen wurden. Die Fotos stellten sich später als Fälschungen heraus und gelten als einer der größten Hoaxes des 20. Jahrhunderts.
 • コティングリー妖精事件(コティングリーようせいじけん、The Case of the Cottingley Fairies)は、イギリスのブラッドフォード近くのコティングリー村に住む2人の従姉妹フランシス・グリフィス(1907年9月4日 - 1986年7月11日)とエルシー・ライト(1901年7月10日 - 1988年4月)が撮ったという妖精の写真の真偽をめぐって起きた論争や騒動のことをいう。この写真は2人による捏造であった。
 • A cottingley-i tündérek néven híressé vált fénykép-sorozat a fotográfia történetének sokáig vitatott mozzanata volt. 1917-ben két angol kislány, Elsie Wright (1901-88) és Frances Griffiths (1907-86) öt fényképből álló sorozatot készített Cottingley-ben (Anglia), Elsie Wright családjának hátsó kertjében. A képeken az akkor hétéves Frances látszik, az előtérben táncoló és játszadozó, tizenöt-húsz centiméter magas tündérekkel.
 • Фе́и из Ко́ттингли (англ. The Cottingley Fairies) — серия фотографий, сделанная в 1917 и 1921 гг. двумя девочками-подростками, шестнадцатилетней Элси Райт (англ. Elsie Wright) и её двоюродной сестрой, десятилетней Френсис Гриффитс (англ. Frances Griffiths). Фотографии должны были служить доказательством реальности существования «маленького народа» — но оказались одной из самых талантливых мистификаций XX века.
 • Víly z Cottingley je pojmenování série pěti fotografií, které pořídily dvě mladé sestřenice Elsie Wrightová a Frances Griffithsová žijící ve městě Cottingley poblíž Bradfordu v Anglii. V roce 1917, kdy pořídily první ze dvou fotografií, bylo Elsie 16 let a Frances 10. Snímky přilákaly pozornost spisovatele sira Arthura Conana Doyla, který je využil jako ilustraci k článku o vílách pro vánoční vydání časopisu The Strand Magazine v roce 1920.
 • As Fadas de Cottingley aparecem em uma série de cinco fotografias tiradas por Elsie Wright e Frances Griffiths, duas jovens primas que viviam em Cottingley, perto de Bradford, na Inglaterra, à época da Primeira Guerra Mundial. Em 1917, quando as duas primeiras fotos foram tiradas, Elsie tinha 16 anos e Frances tinha 9.
 • Wróżki z Cottingley pojawiają się na serii pięciu fotografii wykonanych przez Elsie Wright i Frances Griffiths, dwóch młodych kuzynek, które mieszkały w Cottingley koło Bradford w Anglii. W 1917 roku, kiedy zostały zrobione dwa pierwsze zdjęcia, Elsie miała 16 lat, a Frances 9. Fotografie zwróciły uwagę pisarza sir Arthura Conan Doyle'a, który wykorzystał je do zilustrowania swojego artykułu o wróżkach, który został mu zlecony do bożonarodzeniowego wydania magazynu The Strand Magazine w 1920.
 • Las Hadas de Cottingley son una serie de cinco fotografías tomadas por Elsie Wright y Frances Griffiths, dos jóvenes primas que vivían en Cottingley, cerca de Bradford (Inglaterra). Estas imágenes representaban a las dos realizando actividades con supuestas hadas. En julio de 1917, cuando se tomaron las dos primeras fotos, Elsie contaba con 16 años y Frances, 10.
 • The Cottingley Fairies appear in a series of five photographs taken by Elsie Wright (1900–88) and Frances Griffiths (1907–86), two young cousins who lived in Cottingley, near Bradford in England. In 1917, when the first two photographs were taken, Elsie was 16 years old and Frances was 9. The pictures came to the attention of writer Sir Arthur Conan Doyle, who used them to illustrate an article on fairies he had been commissioned to write for the Christmas 1920 edition of The Strand Magazine.
rdfs:label
 • Fées de Cottingley
 • Cottingley Fairies
 • Cottingley Fairies
 • Cottingley-i tündérek
 • Fadas de Cottingley
 • Fate di Cottingley
 • Las hadas de Cottingley
 • Víly z Cottingley
 • Wróżki z Cottingley
 • Феи из Коттингли
 • コティングリー妖精事件
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:homepage
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of