En informatique, une extension de nom de fichier (ou simplement extension de fichier, voire extension) est un suffixe ajouté au nom d'un fichier pour identifier son format. Ainsi, on dira qu'un fichier nommé exemple.txt a l'extension txt ou .txt.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • En informatique, une extension de nom de fichier (ou simplement extension de fichier, voire extension) est un suffixe ajouté au nom d'un fichier pour identifier son format. Ainsi, on dira qu'un fichier nommé exemple.txt a l'extension txt ou .txt.
 • Die Dateinamenserweiterung (englisch filename extension), auch als Dateierweiterung, Dateiendung oder Dateisuffix bezeichnet, ist der letzte Teil eines Dateinamens und wird gewöhnlich mit einem Punkt abgetrennt (wobei der Punkt selbst nicht als Teil der Erweiterung angesehen wird). Die Dateiendung wird oft eingesetzt, um das Format einer Datei erkennbar zu machen, ohne die Datei vorher einlesen zu müssen.Beispiel: name.txt kennzeichnet eine einfache Textdatei.Es gibt kein Normierungsgremium für Dateiendungen. Daher kann es passieren, dass eine und dieselbe Dateinamenserweiterung für verschiedene Dateitypen verwendet wird.Es ist nicht ratsam, die Dateiendung durch bloßes Umbenennen zu verändern, zum Beispiel von daten.txt in daten.zip. Der Dateiinhalt, also die eigentlichen Daten, bleiben dadurch unverändert – in diesem Beispiel einfache Textzeichen. Zum Ändern des Dateiformats sollte man eine Datei konvertieren.
 • Rozszerzenie – sposób oznaczania typu pliku za pomocą sufiksu jego nazwy. Rozszerzenie jest oddzielone od reszty nazwy za pomocą kropki. Ponieważ w nowoczesnych systemach nazwa pliku może sama w sobie zawierać kropki, przyjmuje się, że rozszerzeniem jest część nazwy po ostatniej kropce, a samo rozszerzenie nie zawiera kropek.W systemie DOS długość rozszerzenia była ograniczona do 3 znaków. Z tego powodu dla niektórych rodzajów plików przyjęły się dwa różne rozszerzenia, np. .jpg i .jpeg oraz .htm i .html.Systemy Uniksowe (ale nie tylko one) nie posługują się mechanizmem rozszerzeń plików w taki sposób. Ponieważ nazwa pliku może zawierać dowolne znaki, czyli także kropki, rozszerzenie jest tu jedynie częścią nazwy pliku. Część ta nie jest ani obowiązkowa, ani nie musi mieć określonej długości. Może także występować wielokrotnie – np. .tar.gz oznacza skompresowany gzipem (.gz) plik typu tar (.tar). Rozszerzenia służą tu raczej informowaniu użytkownika niż programów i nie są tak istotne jak w systemach operacyjnych opartych o DOS – nie wymagają rozszerzeń m.in.: pliki muzyczne np. mp3, ogg, wav pliki tekstowe pliki wykonywalne np. exe, bin katalogi pliki urządzeń pliki raportów jądra systemu (z /proc) pliki konfiguracyjne kanoniczne pliki dokumentacji takie jak README czy copyright pliki kontroli projektu takie jak Makefile i wiele innychTyp pliku zwykle jest przekazywany w inny sposób, taki jak magic czy MIME.[potrzebne źródło] Źródłem różnicy podejść jest to, że dwa najważniejsze pliki – STDIN i STDOUT nie mają rozszerzeń ani nawet nazw.W systemach Windows rozszerzenia plików pełnia głównie funkcję ułatwiającą kojarzenie plików z odpowiednimi programami, które pozwalają na ich otwieranie i odpowiednią interpretację zawartości. Umożliwia to wymuszenie otwarcia pliku w określonym programie poprzez samą zmianę jego rozszerzenia, jednak niesie również zagrożenia w postaci spreparowanych plików ze "złośliwą" zawartością, które mogą zagrozić bezpieczeństwu systemu i danych w nim zgromadzonych.
 • Расширение имени файла (англ. filename extension, часто говорят просто расширение файла или расширение) — последовательность символов, добавляемых к имени файла и предназначенных для идентификации типа (формата) файла. Это один из распространённых способов, с помощью которых пользователь или программное обеспечение компьютера может определить тип данных, хранящихся в файле.Расширение обычно отделяется от основной части имени файла точкой. В операционных системах CP/M и MS-DOS длина расширения была ограничена тремя символами, в современных операционных системах это ограничение отсутствует. Иногда могут использоваться несколько расширений, следующих друг за другом, например, «.tar.gz».В файловой системе FAT16 имя файла и расширение являлись отдельными сущностями, а точка, разделявшая их, реально не являлась частью полного имени файла и служила лишь для визуального отделения имени файла от расширения. В файловых системах FAT32 и NTFS точка стала обычным разрешённым символом в имени файла, поэтому ограничения на количество точек в имени файла в этих системах и их местоположения были сняты (за некоторыми исключениями, например, все конечные точки в именах файлов просто отбрасываются). Поэтому стандартный шаблон поиска *.* не имеет больше практического смысла, достаточно задать *, так как символ точки теперь подпадает под понятие любого символа.Некоторые операционные системы или менеджеры файлов могут устанавливать соответствия между расширениями файлов и приложениями. Когда пользователь открывает файл с зарегистрированным расширением, автоматически запускается соответствующая этому расширению программа. Некоторые расширения показывают, что файл сам является программой.
 • 拡張子(かくちょうし、英語: filename extension)とは、ファイルの名前(ファイル名)の末尾につけられたファイルの種類を識別するための文字列。
 • A fájlkiterjesztés vagy röviden kiterjesztés (angolul filename extension vagy extension) egy olyan információ, amely segíti az operációs rendszert és a felhasználói programokat abban, hogy azonosítsa az állomány típusát.A fájlkiterjesztés az állomány nevének végén helyezkedik el, attól ponttal elválasztva.Például az „abcd.txt” állománynév egy abcd nevű szövegfájlt jelent.
 • A noção de extensão do nome de um arquivo (português brasileiro) ou ficheiro (português europeu) foi criada pelos sistemas operativos DOS (incluindo o Windows), para diferenciar os vários ficheiros externamente ao seu conteúdo. Consiste em apenas alguns caracteres (3 ou 4, atualmente) no final do nome, precedidos por um ponto. Então, padronizaram-se algumas extensões:.COMComando externo do MS-DOS (programas curtos).EXEArquivo executável, consistindo no arquivo principal do programa..BAT Arquivo de lote. (Arquivo 'batch', que processa comandos DOS. Contém texto com os respectivos comandos.).SYS Arquivo de sistema, contendo informações a respeito de comandos internos do sistema..BIN Arquivos binários, contendo também informações do sistema. .TXTÉ a extensão de qualquer arquivo"plain text", ou seja, é simplesmente qualquer arquivo de texto que não possui qualquer formatação (como por exemplo letras coloridas, itálicas, em negrito, entre outros). O conteúdo desses arquivos costuma ser composto por letras organizadas em linhas e colunas..DAT Arquivo de dados, executável apenas dentro de outro programa. .DLL Bibliotecas de informações usadas por outros aplicativos ou pelo sistema operacional. .PIF Atalho para programa do MS-DOS (no Windows).LNK Atalho para programa do Windows.ICO Arquivo de ícone.BMP Arquivo de imagem de mapa de bits.WAV Arquivo com multimédia de áudio.MID Arquivo com multimédia de música (MIDI)(com as notas musicais e referência a instrumentos dum banco de 127 possíveis. Não contém audio.) .AVI Arquivo com multimédia de vídeo .HTM Documento da Internet (ou HTML).URL Atalho para site na Internet.INF Arquivo de informações de hardware.INI Arquivo de informações de inicialização de software.WMF Metarquivo do Windows (arquivo com gráficos vectoriais ou de mapa de bits).TTF Fontes TrueType.AAC Arquivos de codificação de audio no padrão MPEG-2 .JPEG Arquivos de imagem padrão bitmap (jpeg) comprimido.3GP Arquivos de multimédia usados em transmissão e recepção de celulares.WMV Extensão de vídeos do Windows Media Player
 • Een bestandsextensie of kortweg extensie is een toevoeging aan het eind van een bestandsnaam die aangeeft om wat voor soort bestand het gaat. Deze bestandsextensie bestaat uit een of meer letters (meestal drie) na de laatste punt in de naam. Bijvoorbeeld: in de bestandsnaam wikipedia.artikel23.doc is doc de bestandsextensie.Bestandsextensies worden in sommige besturingssystemen gebruikt om de computer in staat te stellen het type van een bestand te bepalen, om zodoende het juiste programma te kunnen starten om het bestand mee te openen.
 • Přípona souboru nebo správněji přípona názvu souboru (angl. file name extension) je část názvu souboru, zpravidla oddělená tečkou (.) od vlastního názvu souboru. Přípona názvu souboru má zpravidla délku 1 až 4 znaky. Její význam je v určení typu a obsahu souboru (viz formát souboru).Ve starších typech souborových systémů byla přípona pevnou součástí názvu souboru a formát názvu souboru se udával ve tvaru N+M kde N je max. počet znaků v názvu souboru a M je počet znaků přípony. Např. v operačním systému MS-DOS má souborový systém FAT počet znaků v názvu souborů 8+3.V modernějších typech souborových systémů již většinou není přípona samostatnou součástí názvu souboru, ale je přímou součástí názvu souboru, tj. není omezena její délka a název souboru může obsahovat i více oddělovacích znaků přípony.V některých operačních systémech (například ve Windows) pomocí přípony souboru rozpozná příslušný systémový proces automaticky, o jaký typ souboru se jedná. Pomocí asociovaného programu k příponě souboru vyvolá operační systém příslušný program, kterým lze soubor spustit jako program (ve Windows přípona EXE a COM), prohlížet soubor nebo jej editovat, případně provádět jiné definované akce.
 • Dosya uzantısı, kullanılan dosyaları birbirinden ayırmak ve hangi programla çalışacağını veya hangi işletim sistemi ile çalıştığını gösteren takılardır.Örneğin; Windows üzerinden kaydedilen bir Excel dosyasının adının sonunda ".xls" takısı olur. Bu sayede işletim sistemi, bu dosyanın bir sonraki çalıştırılmasında Microsoft Excel programını kullanacağını tespit eder.
 • Fitxategi-luzapena fitxategi baten izenean erantsita doan karaktere kate bat da, puntu baten ondoren joan ohi dena. Bere helburua fitxategiaren edukia ezberdintzea da, sistema eragileak ulertzen edo exekutatzen jakin dezan. Adibidez, irudia.jpg fitxategiaren luzapena jpg da.Windows bezalako sistema eragile batzuk fitxategiaren formatua jakiteko erabiltzen dute fitxategi-luzapena. Baina beste batzuek, Unixen oinarritutakoak kasu, ohitura dela-eta baino ez dute erabiltzen, fitxategi mota antzemateko erabili gabe.
 • L'estensione di un file, in ambito informatico, è un suffisso, ovvero una breve sequenza di caratteri (tipicamente tre) alfanumerici, posto alla fine del nome di un file e separato da quest'ultimo con un punto, attraverso il quale il sistema operativo riesce a distinguerne il tipo di contenuto (testo, musica, immagine...) e aprirlo, di conseguenza, con la corrispondente applicazione. Il termine italiano estensione è un calco linguistico frutto di una cattiva traduzione dell'inglese "extension", che significa suffisso.Le estensioni sono utilizzate in tutti i sistemi operativi Microsoft, da MS-DOS a Windows 8. Vi sono invece sistemi operativi che adottano metodi differenti di identificazione dei tipi di file, per esempio Unix (che impiega con scopi simili sia i diritti d'accesso che il magic number) e i sistemi operativi del Macintosh precedenti a Mac OS X (che usano type code e creator code).
 • En informática, una extensión de archivo o extensión de fichero, es una cadena de caracteres anexada al nombre de un archivo, usualmente precedida por un punto. Su función principal es diferenciar el contenido del archivo de modo que el sistema operativo disponga el procedimiento necesario para ejecutarlo o interpretarlo, sin embargo, la extensión es solamente parte del nombre del archivo y no representa ningún tipo de obligación respecto a su contenido.Algunos sistemas operativos, especialmente los herederos de DOS como Windows, utilizan las extensiones de archivo para reconocer su formato, incluyendo el de archivos ejecutables. Otros sistemas operativos, como los basados en Unix, utilizan las extensiones de archivo por simple convención, no necesariamente utilizándolas para determinar su tipo.Siendo las extensiones de archivo legado del sistema DOS, muchas de sus actuales características fueron heredadas por limitaciones en dicho sistema. Los antiguos sistemas DOS limitaban la cantidad de caracteres de la extensión de archivo a tres, por lo que muchas extensiones convencionales poseen esa cantidad de caracteres. Además, los nombres de archivo en sistemas DOS son insensibles a las mayúsculas y minúsculas, por lo que la mayoría de las extensiones de archivo pueden ser escritos indiferentemente en minúsculas como en mayúsculas o una combinación de ambas.Un mismo nombre básico puede, por la extensión, contener archivos de distinto propósito. Como en este ejemplo de DOS:APLICACIÓN.BAS = Archivo Fuente escrito en lenguaje BASICAPLICACIÓN.OBJ = Archivo objeto (necesario para su compilación)APLICACIÓN.EXE = Programa EjecutableARCHIVO.TXT = Archivo de texto ASCII "texto plano"ARCHIVO.RTF = Archivo de texto con formatoARCHIVO.DOC = Archivo de texto con formato de Microsoft WordARCHIVO.VBS = Archivo fuente escrito en lenguaje Visual Basic.MEn todos estos casos las extensiones diferencian los nombres de los archivos a la vez que los identifican ante las aplicaciones que pueden manejarlos.
 • Файловото разширение е суфикс (разделен от основното файлово име с точка) към файловото име на един компютърен файл, приложено, за да индикира разкодирането (файлов формат) на неговото съдържание или ползване. Някои от файловите разширения са .png, .exe, .dmg и други.Някои файлови системи ограничават дължината на разширението (като FAT файлова система, която не позволява повече от три знака), докато други (като например NTFS) не я ограничават. Unix-файловите системи приемат разделителя точка като позволен знак.Имената на файловите разширения могат да бъдат считани за вид метаданни. Обикновено те се използват, за да представият информация за начина, по който могат да се съхраняват данни във файл.
 • A filename extension is a suffix (separated from the base filename by a dot or space) to the name of a computer file applied to indicate the encoding (file format) of its contents or usage. Examples of filename extensions are .png, .jpeg, .exe, .dmg and .txt.Some file systems limit the length of the extension (such as the FAT file system from PC DOS/MS-DOS (without Long filename support) not allowing more than three characters and IBM's VM/CMS not allowing more than 8) while others (such as NTFS) do not. Unix filesystems accept the separator dot as a legal character.
 • 파일 확장자(영어: filename extension)는 컴퓨터 파일의 이름에서 파일의 종류와 그 역할을 표시하기 위해 사용하는 부분이다. 간단히 확장자라고도 한다. 많은 운영 체제들은 파일 이름에서 마지막 점(.) 뒤에 나타나는 부분을 확장자로 인식한다. (예를 들어, readme.txt의 확장자는 txt이며, index.ko.html의 확장자는 html이다.) VMS, CP/M과 그로부터 파생된 도스 등의 운영 체제에서는 확장자가 실제로는 파일 이름과 분리되어 있으며, 확장자를 실행 파일을 나타내는 등의 특수한 용도로 사용한다. 반면 유닉스 계열 운영 체제들은 확장자가 파일 이름의 일부분일 뿐으로, 도스 등의 운영 체제보다는 확장자에 덜 의존한다.마이크로소프트 윈도, OS X, 그놈, KDE 등의 여러 그래픽 사용자 인터페이스(GUI)에서는 파일 확장자를 단순히 종류를 나타내는 것뿐만이 아니라 인터페이스 상에서 파일의 아이콘이나 그에 연관된 작업들을 결정하는 데 사용한다. 예를 들어서 특정한 파일을 열었을 때, .txt 확장자는 텍스트 편집기를, .htm이나 .html 확장자는 웹 브라우저를, .png, .gif 등의 확장자는 그래픽 편집기를, .doc, .odt 등의 확장자는 워드 프로세서를 실행하는 등의 동작을 지정할 수 있다. 특히 마이크로소프트 도스와 윈도 운영 체제에서는 .exe, .com, .bat, .cmd 등의 확장자를 가진 파일을 실행 파일로 인식한다. 이런 특성 때문에 파일 확장자는 일종의 메타데이터로 볼 수 있다.
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 11043 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 7962 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 65 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 109991681 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • En informatique, une extension de nom de fichier (ou simplement extension de fichier, voire extension) est un suffixe ajouté au nom d'un fichier pour identifier son format. Ainsi, on dira qu'un fichier nommé exemple.txt a l'extension txt ou .txt.
 • 拡張子(かくちょうし、英語: filename extension)とは、ファイルの名前(ファイル名)の末尾につけられたファイルの種類を識別するための文字列。
 • A fájlkiterjesztés vagy röviden kiterjesztés (angolul filename extension vagy extension) egy olyan információ, amely segíti az operációs rendszert és a felhasználói programokat abban, hogy azonosítsa az állomány típusát.A fájlkiterjesztés az állomány nevének végén helyezkedik el, attól ponttal elválasztva.Például az „abcd.txt” állománynév egy abcd nevű szövegfájlt jelent.
 • Dosya uzantısı, kullanılan dosyaları birbirinden ayırmak ve hangi programla çalışacağını veya hangi işletim sistemi ile çalıştığını gösteren takılardır.Örneğin; Windows üzerinden kaydedilen bir Excel dosyasının adının sonunda ".xls" takısı olur. Bu sayede işletim sistemi, bu dosyanın bir sonraki çalıştırılmasında Microsoft Excel programını kullanacağını tespit eder.
 • Přípona souboru nebo správněji přípona názvu souboru (angl. file name extension) je část názvu souboru, zpravidla oddělená tečkou (.) od vlastního názvu souboru. Přípona názvu souboru má zpravidla délku 1 až 4 znaky. Její význam je v určení typu a obsahu souboru (viz formát souboru).Ve starších typech souborových systémů byla přípona pevnou součástí názvu souboru a formát názvu souboru se udával ve tvaru N+M kde N je max. počet znaků v názvu souboru a M je počet znaků přípony. Např.
 • A filename extension is a suffix (separated from the base filename by a dot or space) to the name of a computer file applied to indicate the encoding (file format) of its contents or usage.
 • En informática, una extensión de archivo o extensión de fichero, es una cadena de caracteres anexada al nombre de un archivo, usualmente precedida por un punto.
 • Файловото разширение е суфикс (разделен от основното файлово име с точка) към файловото име на един компютърен файл, приложено, за да индикира разкодирането (файлов формат) на неговото съдържание или ползване. Някои от файловите разширения са .png, .exe, .dmg и други.Някои файлови системи ограничават дължината на разширението (като FAT файлова система, която не позволява повече от три знака), докато други (като например NTFS) не я ограничават.
 • Расширение имени файла (англ. filename extension, часто говорят просто расширение файла или расширение) — последовательность символов, добавляемых к имени файла и предназначенных для идентификации типа (формата) файла. Это один из распространённых способов, с помощью которых пользователь или программное обеспечение компьютера может определить тип данных, хранящихся в файле.Расширение обычно отделяется от основной части имени файла точкой.
 • Rozszerzenie – sposób oznaczania typu pliku za pomocą sufiksu jego nazwy. Rozszerzenie jest oddzielone od reszty nazwy za pomocą kropki. Ponieważ w nowoczesnych systemach nazwa pliku może sama w sobie zawierać kropki, przyjmuje się, że rozszerzeniem jest część nazwy po ostatniej kropce, a samo rozszerzenie nie zawiera kropek.W systemie DOS długość rozszerzenia była ograniczona do 3 znaków. Z tego powodu dla niektórych rodzajów plików przyjęły się dwa różne rozszerzenia, np.
 • Fitxategi-luzapena fitxategi baten izenean erantsita doan karaktere kate bat da, puntu baten ondoren joan ohi dena. Bere helburua fitxategiaren edukia ezberdintzea da, sistema eragileak ulertzen edo exekutatzen jakin dezan. Adibidez, irudia.jpg fitxategiaren luzapena jpg da.Windows bezalako sistema eragile batzuk fitxategiaren formatua jakiteko erabiltzen dute fitxategi-luzapena.
 • 파일 확장자(영어: filename extension)는 컴퓨터 파일의 이름에서 파일의 종류와 그 역할을 표시하기 위해 사용하는 부분이다. 간단히 확장자라고도 한다. 많은 운영 체제들은 파일 이름에서 마지막 점(.) 뒤에 나타나는 부분을 확장자로 인식한다. (예를 들어, readme.txt의 확장자는 txt이며, index.ko.html의 확장자는 html이다.) VMS, CP/M과 그로부터 파생된 도스 등의 운영 체제에서는 확장자가 실제로는 파일 이름과 분리되어 있으며, 확장자를 실행 파일을 나타내는 등의 특수한 용도로 사용한다. 반면 유닉스 계열 운영 체제들은 확장자가 파일 이름의 일부분일 뿐으로, 도스 등의 운영 체제보다는 확장자에 덜 의존한다.마이크로소프트 윈도, OS X, 그놈, KDE 등의 여러 그래픽 사용자 인터페이스(GUI)에서는 파일 확장자를 단순히 종류를 나타내는 것뿐만이 아니라 인터페이스 상에서 파일의 아이콘이나 그에 연관된 작업들을 결정하는 데 사용한다.
 • A noção de extensão do nome de um arquivo (português brasileiro) ou ficheiro (português europeu) foi criada pelos sistemas operativos DOS (incluindo o Windows), para diferenciar os vários ficheiros externamente ao seu conteúdo. Consiste em apenas alguns caracteres (3 ou 4, atualmente) no final do nome, precedidos por um ponto.
 • L'estensione di un file, in ambito informatico, è un suffisso, ovvero una breve sequenza di caratteri (tipicamente tre) alfanumerici, posto alla fine del nome di un file e separato da quest'ultimo con un punto, attraverso il quale il sistema operativo riesce a distinguerne il tipo di contenuto (testo, musica, immagine...) e aprirlo, di conseguenza, con la corrispondente applicazione.
 • Die Dateinamenserweiterung (englisch filename extension), auch als Dateierweiterung, Dateiendung oder Dateisuffix bezeichnet, ist der letzte Teil eines Dateinamens und wird gewöhnlich mit einem Punkt abgetrennt (wobei der Punkt selbst nicht als Teil der Erweiterung angesehen wird).
 • Een bestandsextensie of kortweg extensie is een toevoeging aan het eind van een bestandsnaam die aangeeft om wat voor soort bestand het gaat. Deze bestandsextensie bestaat uit een of meer letters (meestal drie) na de laatste punt in de naam.
rdfs:label
 • Extension de nom de fichier
 • Bestandsextensie
 • Dateinamenserweiterung
 • Dosya uzantısı
 • Estensione (file)
 • Extensión de archivo
 • Extensão de nome de ficheiro
 • Filename extension
 • Fitxategi-luzapen
 • Fájlkiterjesztés
 • Přípona souboru
 • Rozszerzenie nazwy pliku
 • Расширение имени файла
 • Файлово разширение
 • 拡張子
 • 파일 확장자
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of