L'excrétion (du verbe excréter) est l'action par laquelle des substances sécrétées (des déchets d'un métabolisme pour la plupart) d'un organisme vivant sont rejetés au-dehors sous forme de solides, liquides, gaz ou mucus.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • L'excrétion (du verbe excréter) est l'action par laquelle des substances sécrétées (des déchets d'un métabolisme pour la plupart) d'un organisme vivant sont rejetés au-dehors sous forme de solides, liquides, gaz ou mucus.
 • Boşaltım. Canlıların yedikleri besinleri ürik asit veya posa olarak atmasıdır. Aslında proteinler parçalanınca amonyağa dönüşür ama sonradan zararsız olan üre ve ürik asit haline dönüştürülür.Boşaltım sistemi vücutta homeostazın sağlanmasında çok önemli bir yere sahiptir. Böbrekler, üreterler ve idrar torbasından oluşan boşaltım sistemi, metabolizma sırasında ortaya çıkan atık maddelerin atılımından sorumludur. Vücut fonksiyonlarının devamı için hücrelerden atık maddelerin atılması gerekir. Katı ve sıvı atıklar, kan içinde erimiş olarak taşınırlar ve böbreğe ulaştırılarak filtre edilirler (süzülürler). Bu atıklar üreterler yoluyla idrar torbasına geçerek, belli aralıklarla idrar kesesinde idrar olarak depolanıp, periyodik olarak vücuttan atılırlar.Böbreklere böbrek atardamarı yoluyla gelen kan nefronlarda süzülür. Kandaki yararlı maddeler süzülme sırasında emilir ve tekrar kana geçer. Süzülerek temizlene kan böbrek atardamarı ile böbreklerden çıkar.Kalan tuzun ve suyun fazlası ile üre idrarı oluşturur. Böbrekler metabolizma sırasında ortaya çıkar. Atık maddelerin atılımından sorumludur.
 • Excreção é o processo pelo qual os produtos residuais do metabolismo e outros materiais sem utilidade são eliminados do organismo. Este processo é realizado pelos pulmões, rins e pele. Não confundir com secreção, quando a substância eliminada pela célula pode ter um fim específico. A excreção é um processo essencial em todas as formas de vida.Em organismos unicelulares os resíduos são eliminados através da superfície da célula. Nos organismos pluricelulares há métodos de excreção mais complexos: Plantas vasculares eliminam gases por estômatos na superfície das folhas. Animais possuem órgãos excretores.
 • Выделе́ние (экскре́ция) — процесс освобождения организма от конечных продуктов метаболизма — экскрементов.У человека и животных процесс выделения происходит несколькими путями: выведение с мочой через почки, с желчью и калом через кишечник, путём испарения пота с поверхности кожи, а также путём удаления газообразных и/или легко испаряющихся веществ через органы дыхания.
 • Als Exkretion (lateinisch excernere „ausscheiden“) wird die Abgabe von überflüssigen Stoffwechselprodukten aus dem Körper an die Umwelt bezeichnet. Der Vorgang wird oft auch einfach Ausscheidung genannt, doch werden darunter auch Sekretionsleistungen und alle andere Abgaben des Körpers verstanden. Exkretion umfasst die Abgabe gelöster Bestandteile, die Defäkation festerer Bestandteile und die Abgabe gasförmiger Bestandteile, die der Körper nicht mehr benötigt.Defäkation ist die Abgabe unverdaulicher Bestandteile der Nahrung, die im Inneren des Darms verbleiben und nicht in den Körper aufgenommen wurden (z. B. unverdauliche Ballaststoffe), sowie unerwünschte bzw. überflüssige Stoffe des Stoffwechsels, die an den Darm zur Exkretion abgegeben werden können. Bei vielen Tieren werden sie durch eine Kloake abgegeben. Außerdem an der Exkretion beteiligt sind bei Wirbeltieren Atmung, Harnorgan und Haut. Die Abgabe von Atemgasen (Kohlenstoffdioxid) und Wasserdampf wird meist zur Atmung und nicht zur Exkretion gerechnet. Das rektal ausgeschiedene Gasvolumen (Meteorismus, Flatulenz) wird der Exkretion zugeordnet.Bei Organismen, die feste und gelöste Bestandteile getrennt (über Darmausgang und Harnorgan) abgeben, (viele Säugetiere einschließlich Mensch), kann Exkretion auch nur auf die Abgabe in wässriger Form über die Harnröhre (Urethra) bezogen werden. Die Sammelbezeichnung für Produkte der Exkretion in gelöster Form und der Defäkation ist Exkremente.Auch bei Pflanzen kann als Exkretion bezeichnet werden, wenn für den Organismus schädliche Stoffwechselprodukte ausgeschieden werden. Oft geschieht das über spezielle Exkretions- oder Absonderungsgewebe.
 • Vylučování je biologický proces, kterým organismus separuje odpadní produkty ze svého těla. Odpadní produkty jsou obvykle vypuzeny z těla vyloučením. Nezřídka bývá tento proces laiky nespravně nazýván vyměšování; tento pojem má však značně odlišný význam.[zdroj?]U savců tvoří 2 hlavní vylučovací procesy formování moče v ledvinách a formování výkalů (fekálií) ve střevech. Odpadní produkty jsou vyloučeny močením (urinací) a vyprazdňováním stolice (defekací). Další významnou vylučovaci cestou je pocení, ale i slzy podle okolností z těla odváději některé zplodiny metabolismu.I když moč a výkaly jsou oba odpadním materiálem tělesných procesů, z fyzikálního hlediska to jsou odlišné kategorie. Moč je odpadní produkt močového systému, zatímco výkaly jsou odpadní produkty zažívacího systému. Výkaly mohou obsahovat asi 1 třetinu bakterií, většina kterých je neškodných, ba i potřebných ve střevě, ale jsou nebezpečné na jiném místě; mohou též obsahovat jedovaté a dokonce zhoubné patogeny ve formě bakterií, virů, améb a různých parazitických červů. Moč zase obsahuje kromě vody soli a proteinový odpad ve formě močoviny (jako kyseliny močové) a jen zřídka nějaké patogeny. Má-li osoba nedostatek vody a je-li v nebezpečí přehřátí pro nedostatečné pocení, moč může být bezpěčně použita na zvlhčení oděvu za účelem chlazení, dokonce z nouze i k výplachu rány při poranění. Je zbytečné pokoušet se moč za účelem uhašení žízně pít, protože - podobně jako slaná mořská voda - vyžaduje víc vody z organismu na vyloučení solí, než je v moči samotné. (Někteří mořští ptáci jsou schopni efektivně vyloučit nadbytečnou sůl slznými kanálky spojenými s očima. Tito ptáci mohou pít mořskou vodu bez problémů.) Nicméně některé zdroje uváději, že pravidelné pití malého množství vlastní moči přispívá k zlepšení obranyschpnosti lidského organismu. Důkaz tohoto ze strany klasické školní medicíny ovšem zřejmě neexistuje.[zdroj?]U hmyzu je na vyloučení metabolického odpadu použit systém obsahující Malpigické trubice. Metabolický odpad se rozptyluje nebo je aktivně transportován do trubice, která dopravuje odpad do střev. Metabolický odpad je pak uvolněn z organismu spolu s výkaly.
 • Excretion is the process by which waste products of metabolism and other non-useful materials are eliminated from an organism. In vertebrates this is primarily carried out by the lungs, kidneys and skin. This is in contrast with secretion, where the substance may have specific tasks after leaving the cell. Excretion is an essential process in all forms of life. In humans urine is carried out through the urethra and that is part of the excretory system.In single-celled organisms, waste products are discharged directly through the surface of the cell.Plants produce carbon dioxide and water as respiratory waste products. In green plants, the carbon dioxide released during respiration gets utilized during photosynthesis. Oxygen can be thought of as a waste product generated during photosynthesis, and exits through stomata, root cell walls, and other routes. Plants can get rid of excess water by transpiration and guttation. It has been shown that the leaf acts as an 'excretophore' and, in addition to being a green plant's primary organ of photosynthesis, is also used as the plant's method of excreting toxic wastes. Other waste materials that are exuded by some plants — resin, saps, latex, etc. are forced from the interior of the plant by hydrostatic pressures inside the plant and by absorptive forces of plant cells. These latter processes do not need added energy, they act passively. However, during the pre-abscission phase, the metabolic levels of a leaf are high. Plants also excrete some waste substances into the soil around them.In animals, the main excretory products are carbon dioxide, ammonia (in ammoniotelics), urea (in ureotelics), uric acid (in uricotelics), guanine (in Arachnida) and creatine.Aquatic animals usually excrete ammonia directly into the external environment, as this compound has high solubility and there is ample water available for dilution. In terrestrial animals ammonia-like compounds are converted into other nitrogenous materials as there is less water in the environment and ammonia itself is toxic.Birds excrete their nitrogenous wastes as uric acid in the form of a paste. This is metabolically more expensive, but allows more efficient water retention and it can be stored more easily in the egg. Many avian species, especially seabirds, can also excrete salt via specialized nasal salt glands, the saline solution leaving through nostrils in the beak.In insects, a system involving Malpighian tubules is utilized to excrete metabolic waste. Metabolic waste diffuses or is actively transported into the tubule, which transports the wastes to the intestines. The metabolic waste is then released from the body along with fecal matter.The excreted material may be called dejecta or ejecta. In pathology the word ejecta is more commonly used.
 • Ekskresi adalah proses pembuangan sisa metabolisme dan benda tidak berguna lainnya. Ekskresi merupakan proses yang ada pada semua bentuk kehidupan. Pada organisme bersel satu, produk buangan dikeluarkan secara langsung melalui permukaan sel. Organisme multiselular memiliki proses ekskresi yang lebih kompleks.misalnya keringat,dan urine.
 • 排泄(はいせつ、英称:excretion)とは、老廃物(物質代謝の結果生じた不要物や有害物)等を、生物が体外遊離させる現象。特にまとまった量の固体や液体を体外に排出する点に重きが置かれ、発汗や蒸散のような緩慢な放出や、消化管内で発生したガス(いわゆる屁)及び呼吸に伴う二酸化炭素の放出等は通常除外される。生物にとって有用な物質の放出や、放出する事自体に意味がある場合は分泌として区別される。ただし生物による物質の放出が排泄・分泌のいずれに該当するのかという線引きは難しく、皮膚腺からの分泌、特に哺乳類の汗腺による発汗のように、分泌と排泄の双方の意義を持つ例も多い。日常生活においては、「排泄」を排便(あるいは「排泄物」を便)の婉曲語として使うことが多いが、学術的には区別されるべきものである。なお「泄」が常用漢字の表外字であることから、学術用語集(動物学編)などでは排出(はいしゅつ)を採っている。
 • 배설(排泄)이란 물질대사의 과정에서 발생한 노폐물을 체외로 배출하는 것을 의미한다.
 • Wydalanie, ekskrecja – proces fizjologiczny polegający na usuwaniu zbędnych, a nawet szkodliwych, jak i będących w nadmiarze produktów przemiany materii oraz wody i elektrolitów. Z wydalaniem wody związana jest osmoregulacja. Wydalanie gazów oddechowych odbywa się w procesie respiracji.U większości protistów niestrawione resztki ulegają egzocytozie. Nieliczne z nich wykształciły wyspecjalizowane organelle (np. wakuole orzęsków). Rośliny usuwają metabolity przez aparaty szparkowe. Zwierzęta wytworzyły wyspecjalizowane komórki (komórka płomykowa, wędrujące albo magazynujące nefrocyty), narządy i układy wydalnicze o stopniu zaawansowania zależnym od typu (np. protonefrydium u płazińców, metanefrydium u pierścienic, cewki Malpighiego u stawonogów, nerki u kręgowców). Wrotki (Rotifera), żyjące w wodzie, wydalają azotany i fosforany dostępne dla glonów i makrofitów. Zwierzęta amonioteliczne wydalają amoniak (głównie wodne), urykoteliczne kwas moczowy (np. gady), ureoteliczne mocznik (np. człowiek).
 • Iraizketa substantzia toxiko eta metabolismoaren hondakinen kanporaketa animalien gorputzetik ahalbidetzen duen prozesu biologikoa da. Hondakin horiek odoletik kendu eta kanporatu egiten ditu iraitz-aparatuak, baina iraizketa prozesuan izerdi-guruinek, birikek eta gibelak ere parte hartzen dute.Metabolismoaren ondorioz sortzen diren molekulen artean aipagarrienak karbono dioxidoa -CO2- (gluzidoen katabolismoan sortutakoa) eta urea, azido urikoa eta amoniakoa (proteinen katabolismoan agertzen direnak) egoten dira, besteak beste. Molekula hauetako batzuk, gainera, oso toxikoak dira.Giltzurrunek eta iraitz-aparatuak, orokorrean, substantzia horiek odoletik kendu eta kanporatu egiten dituzte gernuaren bidez. Baina -horretaz gain- onuragarriak diren baina kontzentrazio handian dauden beste substantzia batzuk ere (esaterako, soberan dauden ura -H2O- eta ClNa) eliminatu egiten dituzte.Iraitz-aparatuaren zeregin nagusia, hitz batez, barne-ingurunearen garbiketan datza.
 • La excreción es un proceso fisiológico, que le permite al organismo eliminar sustancias de desecho, manteniendo la composición de la sangre y otros fluidos corporales en equilibrio.
 • Excretie of uitscheiding is het proces waarbij een organisme afvalstoffen en overtollige stoffen uit het bloed of uit lichaamsvloeistof kwijtraakt. Een aantal processen in de stofwisseling produceert nutteloze tot schadelijke bijproducten die uitgescheiden moeten worden omdat anders het organisme ontregeld of vergiftigd raakt. Onder excretie bij zoogdieren worden de volgende processen geschaard: perspiratoir: door de zweetklieren wordt water en zout uitgescheiden via de huidporiën respiratoir: door de longen wordt koolstofdioxide (afkomstig van de verbranding van glucose) en water via de luchtpijp en mond uitgescheiden. renaal: door de nieren worden ureum en ammonium - reststoffen van de eiwitstofwisseling in met name de lever -, water en minerale zouten uitgescheiden en naar de blaas en verdere urinewegen geleid. hepatisch: door de lever wordt bilirubine afkomstig van de afbraak van hemoglobine (in de rode bloedcellen) uitgescheiden naar gal en dus naar de darm. Sommige zaken die meestal als excretoir worden aangemerkt zijn dat niet. Bijvoorbeeld: fecaal: de dikke darm werpt via de anus ontlasting uit als afvalproduct van het spijsverteringsstelsel. De term uitwerpen (of egestie) is het tegenovergestelde van innemen (ingestie) en valt niet onder excretie aangezien de uitgeworpen stoffen nooit in het lichaam zijn opgenomen, maar slechts door het darmkanaal zijn gepasseerd. Deze fecale substantie is geen afvalproduct van het metabolisme, maar eerder een restproduct van de vertering. Egestie is dus niet hetzelfde als uitscheiding/excretie.
 • Отделянето, известно още като екскреция (на английски: excretion, на латински: excretio) е един от основните жизнени процеси. Той е необходим ,за да могат организмите да изхвърлят непотребните и вредни отпадни про­дукти в околната среда.Отделянето се извършва чрез екскреторните органи - кожа, бъбрек и др.
 • L'escrezione è un processo fisiologico di secrezione rivolta verso l'esterno con cui gli organismi viventi, attraverso particolari organi e meccanismi biochimici, eliminano le sostanze del metabolismo inutili o tossiche o date dal metabolismo cellulare che si accumulano in essi e regolano il proprio equilibrio idro-salino; gli organi preposti a tale eliminazione vengono denominati emuntori; tra di essi figurano: pelle, apparato urinario, intestino, apparato respiratorio, pancreas e fegato.Principali prodotti dell'escrezione sono, nel mondo animale a seconda delle specie considerate, molecole azotate di diversa natura. Nei vertebrati le principali sono costituite da urea, ammoniaca e acido urico, prodotti della demolizione delle sostanze azotate, soprattutto proteine. L'escrezione non va confusa con la defecazione, che è l'allontanamento delle sostanze non digerite, transitate nell'intestino (anche se in associazione a fegato e pancreas è un organo esocrino) senza mai essere entrate a far parte integrante delle cellule del corpo. Nei cordati provvisti di cloaca, come i sauropsidi, entrambi i prodotti di rifiuto dell'organismo vengono evacuati all'esterno tramite un orifizio comune, mentre è condizione comune in altri taxa lo sbocco dei dotti nefridiali all'interno dell'intestino (enteronefria).
 • L'excreció és l'expulsió del cos de qualsevol substància líquida o sòlida de rebuig. L'activitat de les cèl·lules produeix residus com el diòxid de carboni o la urea. Els éssers vius tenen uns òrgans que s'encarreguen d'eliminar aquestes substàncies i la funció que fan s'anomena excreció.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 121919 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 8443 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 65 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 109744889 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:commons
 • Category:Excretion
prop-fr:commonsTitre
 • Excrétion
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
prop-fr:wiktionary
 • excrétion
prop-fr:wiktionaryTitre
 • Excrétion
dcterms:subject
rdfs:comment
 • L'excrétion (du verbe excréter) est l'action par laquelle des substances sécrétées (des déchets d'un métabolisme pour la plupart) d'un organisme vivant sont rejetés au-dehors sous forme de solides, liquides, gaz ou mucus.
 • Выделе́ние (экскре́ция) — процесс освобождения организма от конечных продуктов метаболизма — экскрементов.У человека и животных процесс выделения происходит несколькими путями: выведение с мочой через почки, с желчью и калом через кишечник, путём испарения пота с поверхности кожи, а также путём удаления газообразных и/или легко испаряющихся веществ через органы дыхания.
 • Ekskresi adalah proses pembuangan sisa metabolisme dan benda tidak berguna lainnya. Ekskresi merupakan proses yang ada pada semua bentuk kehidupan. Pada organisme bersel satu, produk buangan dikeluarkan secara langsung melalui permukaan sel. Organisme multiselular memiliki proses ekskresi yang lebih kompleks.misalnya keringat,dan urine.
 • 排泄(はいせつ、英称:excretion)とは、老廃物(物質代謝の結果生じた不要物や有害物)等を、生物が体外遊離させる現象。特にまとまった量の固体や液体を体外に排出する点に重きが置かれ、発汗や蒸散のような緩慢な放出や、消化管内で発生したガス(いわゆる屁)及び呼吸に伴う二酸化炭素の放出等は通常除外される。生物にとって有用な物質の放出や、放出する事自体に意味がある場合は分泌として区別される。ただし生物による物質の放出が排泄・分泌のいずれに該当するのかという線引きは難しく、皮膚腺からの分泌、特に哺乳類の汗腺による発汗のように、分泌と排泄の双方の意義を持つ例も多い。日常生活においては、「排泄」を排便(あるいは「排泄物」を便)の婉曲語として使うことが多いが、学術的には区別されるべきものである。なお「泄」が常用漢字の表外字であることから、学術用語集(動物学編)などでは排出(はいしゅつ)を採っている。
 • 배설(排泄)이란 물질대사의 과정에서 발생한 노폐물을 체외로 배출하는 것을 의미한다.
 • La excreción es un proceso fisiológico, que le permite al organismo eliminar sustancias de desecho, manteniendo la composición de la sangre y otros fluidos corporales en equilibrio.
 • Отделянето, известно още като екскреция (на английски: excretion, на латински: excretio) е един от основните жизнени процеси. Той е необходим ,за да могат организмите да изхвърлят непотребните и вредни отпадни про­дукти в околната среда.Отделянето се извършва чрез екскреторните органи - кожа, бъбрек и др.
 • L'excreció és l'expulsió del cos de qualsevol substància líquida o sòlida de rebuig. L'activitat de les cèl·lules produeix residus com el diòxid de carboni o la urea. Els éssers vius tenen uns òrgans que s'encarreguen d'eliminar aquestes substàncies i la funció que fan s'anomena excreció.
 • L'escrezione è un processo fisiologico di secrezione rivolta verso l'esterno con cui gli organismi viventi, attraverso particolari organi e meccanismi biochimici, eliminano le sostanze del metabolismo inutili o tossiche o date dal metabolismo cellulare che si accumulano in essi e regolano il proprio equilibrio idro-salino; gli organi preposti a tale eliminazione vengono denominati emuntori; tra di essi figurano: pelle, apparato urinario, intestino, apparato respiratorio, pancreas e fegato.Principali prodotti dell'escrezione sono, nel mondo animale a seconda delle specie considerate, molecole azotate di diversa natura.
 • Als Exkretion (lateinisch excernere „ausscheiden“) wird die Abgabe von überflüssigen Stoffwechselprodukten aus dem Körper an die Umwelt bezeichnet. Der Vorgang wird oft auch einfach Ausscheidung genannt, doch werden darunter auch Sekretionsleistungen und alle andere Abgaben des Körpers verstanden.
 • Excretion is the process by which waste products of metabolism and other non-useful materials are eliminated from an organism. In vertebrates this is primarily carried out by the lungs, kidneys and skin. This is in contrast with secretion, where the substance may have specific tasks after leaving the cell. Excretion is an essential process in all forms of life.
 • Excreção é o processo pelo qual os produtos residuais do metabolismo e outros materiais sem utilidade são eliminados do organismo. Este processo é realizado pelos pulmões, rins e pele. Não confundir com secreção, quando a substância eliminada pela célula pode ter um fim específico. A excreção é um processo essencial em todas as formas de vida.Em organismos unicelulares os resíduos são eliminados através da superfície da célula.
 • Iraizketa substantzia toxiko eta metabolismoaren hondakinen kanporaketa animalien gorputzetik ahalbidetzen duen prozesu biologikoa da.
 • Excretie of uitscheiding is het proces waarbij een organisme afvalstoffen en overtollige stoffen uit het bloed of uit lichaamsvloeistof kwijtraakt. Een aantal processen in de stofwisseling produceert nutteloze tot schadelijke bijproducten die uitgescheiden moeten worden omdat anders het organisme ontregeld of vergiftigd raakt.
 • Boşaltım. Canlıların yedikleri besinleri ürik asit veya posa olarak atmasıdır. Aslında proteinler parçalanınca amonyağa dönüşür ama sonradan zararsız olan üre ve ürik asit haline dönüştürülür.Boşaltım sistemi vücutta homeostazın sağlanmasında çok önemli bir yere sahiptir. Böbrekler, üreterler ve idrar torbasından oluşan boşaltım sistemi, metabolizma sırasında ortaya çıkan atık maddelerin atılımından sorumludur. Vücut fonksiyonlarının devamı için hücrelerden atık maddelerin atılması gerekir.
 • Wydalanie, ekskrecja – proces fizjologiczny polegający na usuwaniu zbędnych, a nawet szkodliwych, jak i będących w nadmiarze produktów przemiany materii oraz wody i elektrolitów. Z wydalaniem wody związana jest osmoregulacja. Wydalanie gazów oddechowych odbywa się w procesie respiracji.U większości protistów niestrawione resztki ulegają egzocytozie. Nieliczne z nich wykształciły wyspecjalizowane organelle (np. wakuole orzęsków). Rośliny usuwają metabolity przez aparaty szparkowe.
 • Vylučování je biologický proces, kterým organismus separuje odpadní produkty ze svého těla. Odpadní produkty jsou obvykle vypuzeny z těla vyloučením. Nezřídka bývá tento proces laiky nespravně nazýván vyměšování; tento pojem má však značně odlišný význam.[zdroj?]U savců tvoří 2 hlavní vylučovací procesy formování moče v ledvinách a formování výkalů (fekálií) ve střevech. Odpadní produkty jsou vyloučeny močením (urinací) a vyprazdňováním stolice (defekací).
rdfs:label
 • Excrétion
 • Boşaltım
 • Ekskresi
 • Escrezione
 • Excreció
 • Excreción
 • Excretie
 • Excretion
 • Excreção
 • Exkretion
 • Iraizketa
 • Vylučování
 • Wydalanie
 • Выделение (биология)
 • Отделяне
 • 排泄
 • 배설
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of