L’eusébie (en grec ancien εὐσέβεια/eusébeia, de εὖ/eũ (« bien ») et σέβας/sébas (« crainte religieuse ») est, en philosophie, le respect du aux dieux.Dans les Définitions, le platonisme donne cette définition de l’eusébie : « Justice à l’égard des dieux ; propension à se mettre de son plein gré au service des dieux ; conception juste de l’honneur qu’il convient de rendre aux dieux ; connaissance assurée des honneurs qu’il convient de rendre aux dieux. ».

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • L’eusébie (en grec ancien εὐσέβεια/eusébeia, de εὖ/eũ (« bien ») et σέβας/sébas (« crainte religieuse ») est, en philosophie, le respect du aux dieux.Dans les Définitions, le platonisme donne cette définition de l’eusébie : « Justice à l’égard des dieux ; propension à se mettre de son plein gré au service des dieux ; conception juste de l’honneur qu’il convient de rendre aux dieux ; connaissance assurée des honneurs qu’il convient de rendre aux dieux. ». Le mot désigne et englobe la piété, et la dépasse. Le philosophe péripatéticien Théophraste, qui a écrit De l’Eusébie sur le sujet, déclare que l’on ne peut être dit vertueux sans elle. Théophraste dit également qu’elle ne consiste pas en la magnificence de sacrifices, mais au respect que l’on témoigne à la divinité. Le philosophe stoïcien Épictète explique que le fond de l’eusébie consiste à en un juger sainement, de penser que les dieux existent « et qu’ils gouvernent l’univers avec sagesse et avec justice, et en conséquence de te donner le rôle de leur obéir, de leur céder et de les suivre en tout ce qui t’arrive, danse la pensée que c’est arrangé pour le mieux. » Selon Épictète, ce conseil permet de ne jamais s'en prendre aux dieux et de ne jamais se plaindre d’en être négligé.L’essence même de l’eusébie est la reconnaissance d’un lien à l’ordre du monde, sens qui s’éloigne totalement de la piété des chrétiens, qui ne consiste qu’à croire en dieu et suivre les dogmes et la vertu. Une notion commune est la reconnaissance des devoirs, d’observation de la loi divine de ce qui nous relie à la divinité, mais le concept philosophique se rapproche de la cosmétique, une science de l’ordre universel, de la morale qui détermine le monde dans le sens d'un bon ordre des choses, d’une maturité spirituelle.
 • Eusébia (em grego: εὐσέβεια; transl.: Eusébeia, "piedosa"), na mitologia grega é a deusa da piedade.Algumas tradições a colocam como esposa de Nomos e mãe de Dice, por ser um dos aspectos da lei.
 • Eusebeia, nebo eusebia (řecky: εὐσέβεια z výrazu εὐσεβής "zbožný" – kde εὖ (eu) znamená "dobrý, dobře", a σέβας (sebas) znamená "úcta", kořen slova seb- znamená posvátná údiv a úcta zejména v konání) je řecké slovo hojně užívané v řecké filosofii stejně jako v Novém Zákoně, kde má význam zvnitřněné zbožnosti, duchovní vyspělosti, nebo zbožnosti. Kořen slova seb- (σέβ) je spojen s hrozbou a únikem, tudíž význam úcty původně popisoval zdravý strach před božstvy.První zaznamenané užití výrazu se připisuje Homérovi, asi 1000 př. n. l. Výrazu se používalo v klasickém Řecku kde představoval "osobní zbožnost v mezilidských vztazích". Vyjadřovalo také konkrétní a navenek prováděný akt vyznávání řeckého božstva (dary, oběti, veřejné modlitby), a v rozšířeném významu též uctíváním bohů vzdáváním poct a respektováním aristokracie, pána, vládce a všeho ostatního pod ochranou bohů.V řecké mytoligii je koncept eusebeie antropomorfizovaný jako Daimon zbožnosti, loajality, povinnosti a rodinného respektu. Podle jednoho zdroje, je její manžel Nomos (Právo, Zákon) a jejich dcerou je Diké, bohyně spravedlnosti a spravedlivého soudu. V jiných textech je Diké dcerou boha Dia a/nebo bohyně Themis (Pořádek, Řád).Indický císař Ašóka okolo roku 250 př. n. l. ve svých Ediktech užívá slova "eusebeia" jako řecký překlad pro ústřední buddhistický koncept "dharma".Výraz "eusebeia" byl přejat také křesťanstvím k označení bázně před Bohem a jeho uctívání. V Novém Zákoně obvykle bývá překládán jako "zbožnost", či bohabojnost.Zodhiates říká: "Tam, kde je eusébeia aplikována na křesťanský život, označuje způsob života přijatelný pro Ježíše Krista, osobní postoj věřícího vzhledem ke Kristu, který jej spasil. Je to jak názor, postoj, tak způsob života." Spiros Zodhiates"Božská síla nám poskytuje vše, co náleží k životu a zbožnosti (eusébeia), skrze pravdivé (plné, osobní, na vlastní zkušenosti) poznání Toho, Kdo nás vyzval Svou slávou a dokonalostí." Svatý Petr (2 Pet 1:3) V pravoslaví se pojem eusebie vyskytuje jako благочестие – blagočestije = blahočestí, vzdání úcty.
 • Eusebeia (in greco: εὐσέβεια, da "ευ" che significa "bene", e "σεβομαι" che significa "riverenza", "venerazione","profondo rispetto", a sua volta formato da SΕΒ che significa "sacro", "timore reverenziale", "riverenza" soprattutto nelle azioni) è una parola greca abbondantemente usata nella filosofia greca, dal significato di interiore pietà, maturità spirituale, o di devozione. La radice SEB- (σέβ) è collegata a pericolo e fuga, e quindi il senso di riverenza originariamente descriveva una sana paura degli Dèi.Il termine fu usato nella Grecia Classica dove significava "personale pietà nello svolgimento dei rapporti umani".Fu anche espresso concretamente ed esternamente l'adempimento agli atti di venerazione agli Dèi ( doni, sacrifici, devozione pubblica) e con l'estensione di onorare gli Dèi mostrando il proprio rispetto agli anziani, ai maestri, ai governanti e a tutto ciò che era sotto la protezione degli Dèi.L'Eusebeia e la Saggezza rappresentavano gli ideali dell'antica Sparta. Per i Platonisti l'Eusebeia rappresentava la giusta condotta nei confronti degli Dèi e per gli Stoici la conoscenza di come le Divinità debbano essere venerate.Progressivamente, nel più ampio mondo ellenistico della koiné, Eusebeia è venne a designare "pietà interiore", o spiritualità, un dovere interiormente dovuto agli Dèi.Nella Mitologia Greca, il concetto di Eusebeia è antropomorfizzato, con il Demone(Ευσέβεια) della pietà, della lealtà, del dovere e del rispetto filiale. Secondo una fonte, suo marito è Nomos (Legge), e la loro figlia è Dike, la dea della giustizia e dell'equo giudizio. In altre narrazioni, Dike è la figlia del dio Zeus e/o la dea Temi (Legge Divina).Nella mitologia greca Ευσέβεια(Eusebeia) è una Dèa, la personificazione della Pietà stessa. Gli Inni Orfici chiamano Ευσέβεια(Eusebeia) «μέγα όνειαρ» (= grande beneficio). Il filosofo Empedocle domanda alla Musa di inviargli un carro di Pietà. Il Tempio della Divinità era a Plovdiv in Siria. Su delle monete di rame di Alessandria, è rappresentata la Pietà romana sotto forma di una donna che porta un velo.L'imperatore indiano Ashoka suo 250 a.C. nei suoi Editti usò la parola "eusebeia" come una traduzione greca per il concetto centrale Buddhista di "dharma".Il termine Ευσέβεια ricorre anche nove volte nel Nuovo Testamento: 1 Timoteo 4,7; 1 Timoteo 4,8; 1 Timoteo 6,3; 1 Timoteo 6,5; 1 Timoteo 6,6; 1 Timoteo 6,11; Tito 1,1; 2 Pietro 1,3; 2 Pietro 1,6.
 • Эвсе́бия, эвсебейя (греч. ευσέβεια — «благочестие, благоговение, почтение», от греч. σέβω — «почитать, страшиться, испытывать стыд») — категория древнегреческой этики, обусловливающая почитание и страх перед богами. По сути являлась отражением совокупности морально-этических норм и правил эллинистического общества своего времени.Противоположная категория: асе́бия (греч. ασέβια — «нечестивость , нечестие, кощунство»).
 • Eusebeia (Greek: εὐσέβεια from εὐσεβής "pious" from εὖ eu meaning "well", and σέβας sebas meaning "reverence", itself formed from seb- meaning sacred awe and reverence especially in actions) is a Greek word abundantly used in Greek philosophy as well as in the New Testament, meaning to perform the actions appropriate to the gods. The root seb- (σέβ-) is connected to danger and flight, and thus the sense of reverence originally described fear of the gods.
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 6425948 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 9181 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 28 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 108750798 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • L’eusébie (en grec ancien εὐσέβεια/eusébeia, de εὖ/eũ (« bien ») et σέβας/sébas (« crainte religieuse ») est, en philosophie, le respect du aux dieux.Dans les Définitions, le platonisme donne cette définition de l’eusébie : « Justice à l’égard des dieux ; propension à se mettre de son plein gré au service des dieux ; conception juste de l’honneur qu’il convient de rendre aux dieux ; connaissance assurée des honneurs qu’il convient de rendre aux dieux. ».
 • Eusébia (em grego: εὐσέβεια; transl.: Eusébeia, "piedosa"), na mitologia grega é a deusa da piedade.Algumas tradições a colocam como esposa de Nomos e mãe de Dice, por ser um dos aspectos da lei.
 • Эвсе́бия, эвсебейя (греч. ευσέβεια — «благочестие, благоговение, почтение», от греч. σέβω — «почитать, страшиться, испытывать стыд») — категория древнегреческой этики, обусловливающая почитание и страх перед богами. По сути являлась отражением совокупности морально-этических норм и правил эллинистического общества своего времени.Противоположная категория: асе́бия (греч. ασέβια — «нечестивость , нечестие, кощунство»).
 • Eusebeia (Greek: εὐσέβεια from εὐσεβής "pious" from εὖ eu meaning "well", and σέβας sebas meaning "reverence", itself formed from seb- meaning sacred awe and reverence especially in actions) is a Greek word abundantly used in Greek philosophy as well as in the New Testament, meaning to perform the actions appropriate to the gods. The root seb- (σέβ-) is connected to danger and flight, and thus the sense of reverence originally described fear of the gods.
 • Eusebeia, nebo eusebia (řecky: εὐσέβεια z výrazu εὐσεβής "zbožný" – kde εὖ (eu) znamená "dobrý, dobře", a σέβας (sebas) znamená "úcta", kořen slova seb- znamená posvátná údiv a úcta zejména v konání) je řecké slovo hojně užívané v řecké filosofii stejně jako v Novém Zákoně, kde má význam zvnitřněné zbožnosti, duchovní vyspělosti, nebo zbožnosti.
 • Eusebeia (in greco: εὐσέβεια, da "ευ" che significa "bene", e "σεβομαι" che significa "riverenza", "venerazione","profondo rispetto", a sua volta formato da SΕΒ che significa "sacro", "timore reverenziale", "riverenza" soprattutto nelle azioni) è una parola greca abbondantemente usata nella filosofia greca, dal significato di interiore pietà, maturità spirituale, o di devozione.
rdfs:label
 • Eusébie (philosophie)
 • Eusebeia
 • Eusebeia
 • Eusebia
 • Eusébia
 • Эвсебия
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of