Les métazoaires supérieurs ou eumétazoaires (Eumetazoa) sont des organismes vivants pluricellulaires hétérotrophes. Ils possèdent un ensemble de caractéristiques qui permet de les séparer des autres métazoaires. Ce clade comprend tous les principaux groupes d'animaux à part les éponges et les placozoaires.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Les métazoaires supérieurs ou eumétazoaires (Eumetazoa) sont des organismes vivants pluricellulaires hétérotrophes. Ils possèdent un ensemble de caractéristiques qui permet de les séparer des autres métazoaires. Ce clade comprend tous les principaux groupes d'animaux à part les éponges et les placozoaires.
 • Eumetazoa (grezieraz εὖ [eu], ondo + μετά [metá], ondoren + ζῷον [zóon], animalia) animalia talde gehienak ditu bere barruan, Placozoa, belakiak eta beste animalia talde ezezagun gutxi batzuk ezik. Eumetazoako kide guztiek hazi geruzatan antolatutako ehunak dituzte, eta enbrioia gastrula egoeratik igarotzen da. Kladoak bere barruan Ctenophora, Cnidaria eta bilateria ditu. Mesozoa eta Placozoa talde honetakoak diren edo ez oraindik eztabaidan dago.Filogenetista batzuen arabera belakien eta eumetazoaren eboluzioa modu banatuan eman da, beraz zelulabakar izatetik zelulanitz izatera behin baino gehiagotan gertatu den zerbait da. Hori horrela balitz Animalia ez litzateke klado monofiletiko bat. Hala ere koanozitoen presentziak bi taldeen jatorria bera dela proposatzen dute.
 • De orgaandieren (Eumetazoa) vormen, naast de middendiertjes (Mesozoa) en de sponsachtigen (Parazoa), een onderrijk in het rijk der dieren. Het zijn organismen met volledig gedifferentieerde weefsels, waartoe vrijwel alle dieren behoren. Er zijn vier soorten weefsels te onderscheiden:BindweefselEpitheelZenuwweefselSpierweefselBinnen de Eumetazoa kan onderscheid gemaakt worden tussen de Radiata (die radiaal symmetrisch zijn) en de Bilateria (die tweezijdig symmetrisch zijn).
 • Gli eumetazoi (Eumetazoa Butschli, 1910) (dal greco εὖ [eu], bene/vero + μετά [metá], al di sopra + ζῷον [zóon], animale) rappresentano un sottoregno a cui appartengono la stragrande maggioranza degli organismi animali. In essi, la notevole differenziazione istologica in veri e propri tessuti ne ha da sempre suggerito una posizione filogenetica al di sopra dei precedenti gruppi, come i poriferi o i mesozoi. Rispetto a questi, svilupparono fin dalle origini apertura buccale definita ed organi ben delineati, il che ne fa un raggruppamento di verosimile origine monofiletica. Distinguiamo gli eumetazoi più primitivi a simmetria originariamente raggiata o secondariamente biradiale (radiati) e la linea monofiletica dei bilateri a simmetria bilaterale.Alcuni zoologi ritengono che la larva planula degli cnidari rappresenti il livello di organizzazione di un verosimile eumetazoo ancestrale, diblastica ma al contempo simile ad un protista cigliato. Secondo i fautori della teoria planuloide, furono queste mesoplanule ancestrali ad evolvere un terzo foglietto di cellule embrionali. Infatti, parallelamente all’acquisizione della simmetria bilaterale, la medesima linea evolutiva fece propria un’ulteriore fondamentale conquista: il terzo foglietto cellulare interposto fra l’ectoderma e l’endoderma, definito mesoderma, non omologo agli strati acellulari dei radiati, il quale viene a caratterizzare la nuova organizzazione triblastica (o triploblastica), propria di tutti i bilateri. L’importanza del mesoderma è notevole poiché, dalla cavitazione e compartimentazione di questo, l’evoluzione ha portato alla formazione del celoma e degli organi correlati ad esso, come vedremo nei phyla più evoluti. Probabilmente il mesoderma degli animali precursori dei bilateri era un ectomesoderma simile a quello di alcuni cnidari attuali, quindi di derivazione ectodermica, che andò via via differenziandosi.Prima dell'avvento delle moderne tecniche biomolecolari la ricostruzione della filogenesi di animali privi di parti scheletriche era piuttosto difficoltosa. Ad oggi, la teoria planuloide sembra essere verosimile.
 • Gerçek dokusu olan hayvanlar (Eumetazoa), biyolojik sınıflandırmada, süngerler hariç, bütün ana hayvan gruplarını kapsayan bir kümedir.Eumetazoanlar, gerçek dokuları bulundururlar ve hücre tabakalarında bir embriyonun gastrula safhasına kadar giden bölümlerine sahiplerdir.Mesozoanların ve Placozoanların tartışmalı konu olmasıyla kümeye dahil edilmezlerBazı filogenetikçiler başka görüşleri iddia etse de, genetik çalışmalar ve bazı karakteristik özellikler, koanositlerin, süngerler ve metazoanlarda aynı kökenli olduklarını göstermiştir.Eumetazoanlar hayvanlar alemi sınıflandırmasında Lynn Margulis ve K. V. Schwartz tarafından, Radiata ve Bilateria olarak (süngerler hariç) ikiye ayrılmıştır.Süngerler, Placozoanlar ve Mesozoanlar, Eumetazoa'nın taksonları olarak alt alem olarak tanımlanırlar.Metazoa bu kümenin yerine de kullanılsa da, bütün hayvanları tanımlamaya yetmez. içteki doku yumuşak ve hassastır
 • 真正後生動物(しんせいこうせいどうぶつ、Eumetazoa)は、後生動物から海綿動物を除いた動物の分類群(亜界)で、単系統群である。エディアカラ紀初期から現在まで生存している。特徴としては、胚葉によって作られる真の組織があり、胚が原腸胚(嚢胚)期を経ることが挙げられる。普通は少なくとも有櫛動物、刺胞動物と左右相称動物を含める。系統の明確でない小さな分類群である平板動物と中生動物については、ここに入れるかどうか議論されている。一部の系統学者は、海綿動物と真正後生動物は単細胞生物から別に進化したと想像している。そうだとすると、動物界はクレード(単一の共通祖先から進化したすべての生物からなる群)ではない、つまり側系統群ということになる。しかし遺伝子解析、また一部の形態的な共通点(襟細胞など)から、共通祖先があるとする見方が有力である。
 • Eumetazoa = Epitheliozoa = Histozoa (praví mnohobuněční živočichové) je velká skupina živočichů, která vznikla odštěpením houbovců (Porifera).Několik nových fylogenetických studií však zpochybňuje Eumetazoa jako přirozenou skupinu.
 • Същинските многоклетъчни (Eumetazoa от на старогръцки: εὖ-μετά-ζῷον истински-след-животно, наричат се и Еуметазоа) е клон, включващ всички по-големи групи животни, освен водни гъби, плакозоа, както и няколко други неясни или изчезнали форми на живот, като Dickinsonia. Характеристики на eumetazoa са наличие на истински тъкани, организирани в зародишни слоеве, както и наличие на ембриони, който преминава през етапа на гаструлата. Към този клон обикновено се причисляват най-малко Ctenophora, Cnidaria, Bilateria.Някои филогенетици спекулират, че водните гъби и еуматазоите са се развили отделно от едноклетъчни организми, което би означавало, че животинското царство не образува единен клон на живота (пълно обединение на организми, произлезли от общ прародител). Въпреки това, генетични изследвания и някои морфологични характеристики като общата наличието на хоаноцити подкрепят общия произход.Същинските многоклетъчни са най-голяма група от животни в класификация на Лин Маргулиси и К. В. Шварц, състояща се от Radiata и Bilateria - всички животни, с изключение на гъби, placozoans и mesozoa. Когато се третира като официален таксон Eumetazoa обикновено се класифицира като подцарство. Името Metazoa също се използва да се назове тази група, но по-често се отнася до Animalia като цяло. В много схеми за класификация, не се включва Eumetazoa като подцарство.
 • Eumetazoa é um clado que inclui todos os animais, à exceção das esponjas e dos Placozoa.
 • Gewebetiere (Eumetazoa) (altgr. εὖ eu gut, echt + μετά (da)nach + ζῷον [zóon], Lebewesen, Tier) sind die Vielzelligen Tiere (Metazoa) mit echtem Zellgewebe. Sie werden deshalb auch Echte Vielzeller genannt. Mit Ausnahme der Schwämme (Porifera) und der Placozoa gehören alle Vielzelligen Tiere zu den Gewebetieren.Adl et al. verwenden stattdessen den Namen Animalia (Linnaeus, 1758) für diese Gruppierung.
 • Los eumetazoos (Eumetazoa) son los animales que presentan tejidos propiamente dichos; comprenden la totalidad de los metazoos, con la única excepción de los poríferos (las esponjas, en las que en lugar de tejidos existe una organización similar a una colonia), los extintos arqueociatos y los placozoos, de los cuales la única especie conocida es Trichoplax adhaerens.Los eumetazoos se caracterizan por tener capas germinativas, es decir, ectodermo, endodermo y opcionalmente mesodermo, por formar auténticos tejidos a partir de la especialización celular, por la posesión de órganos, y por tener cavidad o tubo digestivo que se abre al exterior al menos por un orificio bucal, que puede perderse por adaptación al parasitismo.Dentro de los eumetazoos, la mayoría pertenece al subreino Bilateria. Fuera de éste sólo se cuentan tres filos, dos que presentan simetría radial, carecen de órganos propiamente dichos y tienen cavidades digestivas con una sola abertura, que cumple funciones tanto de ingestión como de excreción —éstos son los cnidarios, que abarca las anémonas, los corales y las medusas, y los ctenóforos— y uno, los placozoos, que carecen de cavidad digestiva permanente.Los bilaterales, por su parte, presentan simetría bilateral, órganos diferenciados y un cuerpo triploblástico, con las tres capas germinativas bien diferenciadas.
 • Эуметазо́и, или настоящие многоклеточные (лат. Eumetazoa) — подцарство животных (Animalia) и многоклеточных животных (Metazoa), в которое входят все виды, обладающие настоящей многоклеточной структурой.Противопоставлено менее развитым подцарствам паразоев и агнотозоев, в которые входят губки и пластинчатые соответственно. Иногда пластинчатых и губок относят к одному подцарству прометазои (лат. Prometazoa). К подцарству прометазоев некоторые авторы относили также ортонектид и дициемид.Эуметазои характеризуются дифференцированными тканями, наличием настоящей нервной системы, а также специализированных межклеточных контактов. В настоящее время многие авторы отвергают выделение подцарств прометазои и эуметазои. Согласно современным молекулярно-биологическим и сравнительно-анатомическим данным, пластинчатые являются сестринской группой кишечнополостных, а губки — сестринской группой гребневиков. Вероятно, отсутствие у этих животных мышечных и нервных клеток — результат вторичного упрощения.Однако существуют серьёзные основания для разделения многоклеточных на три вышеуказанных группы. Во-первых, это связано со своеобразием строения и крайне примитивной организацией пластинчатых животных. Во-вторых, имеются существенные эмбриональные различия между губками и эуметазоями. У последних эктодерма расположена снаружи и из неё фомируются покровы, нервная система и органы чувств. Энтодерма же даёт кишечник и внутренние органы. У Parazoa покровы образуются из энтодермы, а эктодерма погружается вглубь тела, превращаясь в слой жгутиковых воротничковых клеток жгутиковых камер и каналов.
 • Tkankowce – zwierzęta wielokomórkowe zbudowane z tkanek. Charakteryzują się obecnością układu nerwowego, występowaniem gametogenezy i zdolnością do kierunkowych ruchów. Tradycyjnie były klasyfikowane w randze podkrólestwa Histozoa i przeciwstawiane beztkankowcom opisywanym jako Ahistozoa. Obecnie tkankowce są synonimizowane z Eumetazoa (tkankowce właściwe lub wielokomórkowce właściwe – określane też jako Euhistozoa) lub Epitheliozoa, jeśli płaskowce (Placozoa) zaliczyć do tkankowców. Tkankowce obejmują dwie zasadnicze grupy zwierząt, w zależności od liczby warstw zarodkowych, z których rozwijają się tkanki: dwuwarstwowce – obejmują dwa typy: parzydełkowce i żebropławy, trójwarstwowce – pozostałe typy identyfikowane ze zwierzętami dwubocznie symetrycznymi (Bilateria).W hipotezie Epitheliozoa tkankowce dzielone są na: płaskowce (Placozoa), tkankowce właściwe (Eumetazoa), nazywane też wielokomórkowcami właściwymi.
 • A valódi szövetes állatok (Eumetazoa) egy klád, amely minden nagyobb állatcsoportot magába foglal a szivacsok kivételével. Jellemzőjük, hogy valódi szöveteik vannak, amik csíralemezekbe szerveződnek, és hogy embriójuk keresztülmegy a bélcsíra (gastrula) állapoton. A kládba majdnem minden esetben belefoglalják a Ctenophora, Cnidaria és Bilateria csoportokat. A Mesozoa és Placozoa (Trichoplax adhaerens) idesorolása vitatott.Egyes filogenetikusok feltételezték, hogy a szivacsok és a valódi szövetes állatok egymástól függetlenül fejlődtek ki egysejtű élőlényekből, ami azt jelentené, hogy az állatok országa nem alkot kládot. Genetikai vizsgálatok és néhány morfológiai sajátosság, például a galléros-ostoros sejtek jelenléte mindkét csoportban, közös eredetüket támasztják alá.Lynn Margulis és K. V. Schwartz „öt ország”-osztályozásában az Eumetazoa az állatok nagyobb csoportját képezi, a Radiata és a Bilateria csoportokból áll – minden állat idetartozik a szivacsok, a Placozoa és a Mesozoa kivételével. Formális taxonként az Eumetozoát általában alországként kezelik. Néha a Metazoa név is használatos a csoportra, de ez alatt sokszor az egész Animalia országot értik. Sok osztályozás egyáltalán nem tartalmaz Eumetazoa alországot.
 • Els eumetazous (Eumetazoa) són un grup format per tots els grans animals tret de les esponges, els placozous i altres animals poc coneguts. Es caracteritzen en el fet que la cooperació entre cèl·lules ja permet parlar de manera inequívoca d'individus animals proveïts de teixits, i d'un embrió que passa per una fase de gastrulació. Aquest clade conté generalment com a mínim els ctenòfors, els cnidaris i els bilateris. La pertinença dels mesozous i els placozous està encara en qüestió.Alguns filògins han especulat que les esponges i els eumetazous evolucionaren separadament d'organismes unicel·lulars, el qual fet voldria dir que el regne animal no forma un clade (un grup d'organismes que provenen d'un ancestre comú). No obstant això, estudis genètics i algunes característiques morfològiques, com la presència comuna de coanocits, dóna suport a un origen comú.Els eumetazous són el grup més gran d'animals de Five Kingdoms, la classificació de Lynn Margulis i K. V. Schwartz, la qual inclou els radiats i els bilateris, és a dir, tots els animals fora de les esponges, els placozous i els mesozous. Quan es tracta Eumetazoa formalment com un tàxon, generalment rep el rang de subregne. El nom Metazoa també ha estat utilitzat per referir-se a aquest grup, encara que es refereix més aviat a tot el regne animal. Moltes classificacions no inclouen el subregne Eumetazoa.
 • 진정후생동물(眞正後生動物, Eumetazoans)은 진화적(進化的)으로 보아 계통이 불분명한 중생동물(中生動物)과, 본류에서 벗어난 진화가 막다른 것으로 생각되는, 즉 조직의 분화가 없어 세포적인 단계에 있는 측생동물(側生動物:海綿動物만 포함)을 제외한 진화의 본 궤도에 따르고 있는 모든 동물을 말한다. 즉 강장동물 이상의 전 동물을 포함한다. 이배엽성인 방사대칭동물, 삼배엽성인 좌우대칭동물로 나뉜다.
 • Eumetazoa (Greek: εὖ [eu], well + μετά [metá], after + ζῷον [zóon], animal) is a clade comprising all major animal groups except sponges, placozoa, and several other obscure or extinct life forms, such as Dickinsonia. Characteristics of eumetazoans include true tissues organized into germ layers, and an embryo that goes through a gastrula stage. The clade is usually held to contain at least Ctenophora, Cnidaria, and Bilateria. Whether mesozoans and placozoans belong is in dispute. Ctenophora now appear basal metazoa.Some phylogenists have speculated the sponges and eumetazoans evolved separately from single-celled organisms, which would mean that the animal kingdom does not form a clade (a complete grouping of organisms descended from a common ancestor). However, genetic studies and some morphological characteristics, like the common presence of choanocytes, support a common origin.Eumetazoans are a major group of animals in the Five Kingdoms classification of Lynn Margulis and K. V. Schwartz, comprising the Radiata and Bilateria — all animals except the sponges, placozoans and mesozoans. When treated as a formal taxon Eumetazoa is typically ranked as a subkingdom. The name Metazoa has also been used to refer to this group, but more often refers to the Animalia as a whole. Many classification schemes do not include a subkingdom Eumetazoa.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 165379 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 3811 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 84 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 101283866 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • Les métazoaires supérieurs ou eumétazoaires (Eumetazoa) sont des organismes vivants pluricellulaires hétérotrophes. Ils possèdent un ensemble de caractéristiques qui permet de les séparer des autres métazoaires. Ce clade comprend tous les principaux groupes d'animaux à part les éponges et les placozoaires.
 • De orgaandieren (Eumetazoa) vormen, naast de middendiertjes (Mesozoa) en de sponsachtigen (Parazoa), een onderrijk in het rijk der dieren. Het zijn organismen met volledig gedifferentieerde weefsels, waartoe vrijwel alle dieren behoren. Er zijn vier soorten weefsels te onderscheiden:BindweefselEpitheelZenuwweefselSpierweefselBinnen de Eumetazoa kan onderscheid gemaakt worden tussen de Radiata (die radiaal symmetrisch zijn) en de Bilateria (die tweezijdig symmetrisch zijn).
 • 真正後生動物(しんせいこうせいどうぶつ、Eumetazoa)は、後生動物から海綿動物を除いた動物の分類群(亜界)で、単系統群である。エディアカラ紀初期から現在まで生存している。特徴としては、胚葉によって作られる真の組織があり、胚が原腸胚(嚢胚)期を経ることが挙げられる。普通は少なくとも有櫛動物、刺胞動物と左右相称動物を含める。系統の明確でない小さな分類群である平板動物と中生動物については、ここに入れるかどうか議論されている。一部の系統学者は、海綿動物と真正後生動物は単細胞生物から別に進化したと想像している。そうだとすると、動物界はクレード(単一の共通祖先から進化したすべての生物からなる群)ではない、つまり側系統群ということになる。しかし遺伝子解析、また一部の形態的な共通点(襟細胞など)から、共通祖先があるとする見方が有力である。
 • Eumetazoa = Epitheliozoa = Histozoa (praví mnohobuněční živočichové) je velká skupina živočichů, která vznikla odštěpením houbovců (Porifera).Několik nových fylogenetických studií však zpochybňuje Eumetazoa jako přirozenou skupinu.
 • Eumetazoa é um clado que inclui todos os animais, à exceção das esponjas e dos Placozoa.
 • Gewebetiere (Eumetazoa) (altgr. εὖ eu gut, echt + μετά (da)nach + ζῷον [zóon], Lebewesen, Tier) sind die Vielzelligen Tiere (Metazoa) mit echtem Zellgewebe. Sie werden deshalb auch Echte Vielzeller genannt. Mit Ausnahme der Schwämme (Porifera) und der Placozoa gehören alle Vielzelligen Tiere zu den Gewebetieren.Adl et al. verwenden stattdessen den Namen Animalia (Linnaeus, 1758) für diese Gruppierung.
 • 진정후생동물(眞正後生動物, Eumetazoans)은 진화적(進化的)으로 보아 계통이 불분명한 중생동물(中生動物)과, 본류에서 벗어난 진화가 막다른 것으로 생각되는, 즉 조직의 분화가 없어 세포적인 단계에 있는 측생동물(側生動物:海綿動物만 포함)을 제외한 진화의 본 궤도에 따르고 있는 모든 동물을 말한다. 즉 강장동물 이상의 전 동물을 포함한다. 이배엽성인 방사대칭동물, 삼배엽성인 좌우대칭동물로 나뉜다.
 • Els eumetazous (Eumetazoa) són un grup format per tots els grans animals tret de les esponges, els placozous i altres animals poc coneguts. Es caracteritzen en el fet que la cooperació entre cèl·lules ja permet parlar de manera inequívoca d'individus animals proveïts de teixits, i d'un embrió que passa per una fase de gastrulació. Aquest clade conté generalment com a mínim els ctenòfors, els cnidaris i els bilateris.
 • Същинските многоклетъчни (Eumetazoa от на старогръцки: εὖ-μετά-ζῷον истински-след-животно, наричат се и Еуметазоа) е клон, включващ всички по-големи групи животни, освен водни гъби, плакозоа, както и няколко други неясни или изчезнали форми на живот, като Dickinsonia. Характеристики на eumetazoa са наличие на истински тъкани, организирани в зародишни слоеве, както и наличие на ембриони, който преминава през етапа на гаструлата.
 • A valódi szövetes állatok (Eumetazoa) egy klád, amely minden nagyobb állatcsoportot magába foglal a szivacsok kivételével. Jellemzőjük, hogy valódi szöveteik vannak, amik csíralemezekbe szerveződnek, és hogy embriójuk keresztülmegy a bélcsíra (gastrula) állapoton. A kládba majdnem minden esetben belefoglalják a Ctenophora, Cnidaria és Bilateria csoportokat.
 • Gerçek dokusu olan hayvanlar (Eumetazoa), biyolojik sınıflandırmada, süngerler hariç, bütün ana hayvan gruplarını kapsayan bir kümedir.Eumetazoanlar, gerçek dokuları bulundururlar ve hücre tabakalarında bir embriyonun gastrula safhasına kadar giden bölümlerine sahiplerdir.Mesozoanların ve Placozoanların tartışmalı konu olmasıyla kümeye dahil edilmezlerBazı filogenetikçiler başka görüşleri iddia etse de, genetik çalışmalar ve bazı karakteristik özellikler, koanositlerin, süngerler ve metazoanlarda aynı kökenli olduklarını göstermiştir.Eumetazoanlar hayvanlar alemi sınıflandırmasında Lynn Margulis ve K.
 • Eumetazoa (grezieraz εὖ [eu], ondo + μετά [metá], ondoren + ζῷον [zóon], animalia) animalia talde gehienak ditu bere barruan, Placozoa, belakiak eta beste animalia talde ezezagun gutxi batzuk ezik. Eumetazoako kide guztiek hazi geruzatan antolatutako ehunak dituzte, eta enbrioia gastrula egoeratik igarotzen da. Kladoak bere barruan Ctenophora, Cnidaria eta bilateria ditu.
 • Tkankowce – zwierzęta wielokomórkowe zbudowane z tkanek. Charakteryzują się obecnością układu nerwowego, występowaniem gametogenezy i zdolnością do kierunkowych ruchów. Tradycyjnie były klasyfikowane w randze podkrólestwa Histozoa i przeciwstawiane beztkankowcom opisywanym jako Ahistozoa. Obecnie tkankowce są synonimizowane z Eumetazoa (tkankowce właściwe lub wielokomórkowce właściwe – określane też jako Euhistozoa) lub Epitheliozoa, jeśli płaskowce (Placozoa) zaliczyć do tkankowców.
 • Эуметазо́и, или настоящие многоклеточные (лат. Eumetazoa) — подцарство животных (Animalia) и многоклеточных животных (Metazoa), в которое входят все виды, обладающие настоящей многоклеточной структурой.Противопоставлено менее развитым подцарствам паразоев и агнотозоев, в которые входят губки и пластинчатые соответственно. Иногда пластинчатых и губок относят к одному подцарству прометазои (лат. Prometazoa).
 • Gli eumetazoi (Eumetazoa Butschli, 1910) (dal greco εὖ [eu], bene/vero + μετά [metá], al di sopra + ζῷον [zóon], animale) rappresentano un sottoregno a cui appartengono la stragrande maggioranza degli organismi animali. In essi, la notevole differenziazione istologica in veri e propri tessuti ne ha da sempre suggerito una posizione filogenetica al di sopra dei precedenti gruppi, come i poriferi o i mesozoi.
 • Eumetazoa (Greek: εὖ [eu], well + μετά [metá], after + ζῷον [zóon], animal) is a clade comprising all major animal groups except sponges, placozoa, and several other obscure or extinct life forms, such as Dickinsonia. Characteristics of eumetazoans include true tissues organized into germ layers, and an embryo that goes through a gastrula stage. The clade is usually held to contain at least Ctenophora, Cnidaria, and Bilateria. Whether mesozoans and placozoans belong is in dispute.
 • Los eumetazoos (Eumetazoa) son los animales que presentan tejidos propiamente dichos; comprenden la totalidad de los metazoos, con la única excepción de los poríferos (las esponjas, en las que en lugar de tejidos existe una organización similar a una colonia), los extintos arqueociatos y los placozoos, de los cuales la única especie conocida es Trichoplax adhaerens.Los eumetazoos se caracterizan por tener capas germinativas, es decir, ectodermo, endodermo y opcionalmente mesodermo, por formar auténticos tejidos a partir de la especialización celular, por la posesión de órganos, y por tener cavidad o tubo digestivo que se abre al exterior al menos por un orificio bucal, que puede perderse por adaptación al parasitismo.Dentro de los eumetazoos, la mayoría pertenece al subreino Bilateria.
rdfs:label
 • Eumetazoa
 • Eumetazoa
 • Eumetazoa
 • Eumetazoa
 • Eumetazoa
 • Eumetazoa
 • Eumetazoa
 • Eumetazoa
 • Eumetazou
 • Gerçek dokusu olan hayvanlar
 • Gewebetiere
 • Tkankowce
 • Valódi szövetes állatok
 • Същински многоклетъчни
 • Эуметазои
 • 真正後生動物
 • 진정후생동물
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of