L’escalier est une construction architecturale constituée d'une suite régulière de marches, les degrés, permettant d'accéder à un étage, de passer d'un niveau à un autre en montant et descendant. Le terme a pour origine étymologique « scala », l'« échelle » en latin. Le métier correspondant est celui d'escaliéteur. Par extension, l'escalier a donné son nom à un escalier, une voie piétonne faite en escalier.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • L’escalier est une construction architecturale constituée d'une suite régulière de marches, les degrés, permettant d'accéder à un étage, de passer d'un niveau à un autre en montant et descendant. Le terme a pour origine étymologique « scala », l'« échelle » en latin. Le métier correspondant est celui d'escaliéteur. Par extension, l'escalier a donné son nom à un escalier, une voie piétonne faite en escalier.
 • 階段(かいだん)は、高低差のある場所への移動を行うための構造物である。人間の足で昇降可能な高さ(蹴上げ)をもつ、いくつもの水平な段(踏みづら)に分割されている。日本語の古語および雅語では、きざはし(階)と言う。階段には直線、円形、および、直線が多数の部分に折れ曲がった形などがある。大きく折れ曲がった形では、その部分に特に広い段が出来、これを踊り場という。上から見ると円形になっており、中心を回転しながら上昇・下降する構造の階段は螺旋階段(らせん かいだん)と呼ばれる。材質が石の場合、石段(いしだん)と呼ばれる。英語では建築上の階段はStairs、道路上の階段はStepsと言い分けられているが日本語ではこの区別はない。
 • Una escala o escalinata és un element constructiu que permet de salvar una distància vertical mitjançant un seguit d'esglaons o graons.Les mides dels graons reben noms específics: Estesa: És la distància horitzontal entre entre les vores de dos graons successius. Com que els graons solen tenir volada, l'estesa sol ser més gran que la fondària de la cara superior del graó. Alçada: És la distància vertical entre entre les vores de dos graons successius. Llargada del graó: l'amplària de l'escala.Al replà entre dos trams d'escala se l'anomena saplà. Del replà que va des del graó superior fins a la porta se'n diu naia.
 • Лестница — функциональный и конструктивный элемент, обеспечивающий вертикальные связи. Лестница состоит из ряда ступеней. Обычно этот термин применяется к элементам зданий или сооружений, являющимся несущей конструкцией. Термин используется также для подъёмных элементов служебных машин (например, пожарной), трапов судов, самолётов и вертолётов, верёвочных лестниц, садовых стремянок, эскалаторов и пр.
 • Tangga adalah sebuah konstruksi yang dirancang untuk menghubungi dua tingkat vertikal yang memiliki jarak satu sama lain.
 • Una escalera es una construcción diseñada para comunicar varios espacios situados a diferentes alturas. Está conformada por escalones (peldaños) y puede disponer de varios tramos entre los descansos (mesetas o rellanos).Pueden ser fijas, transportables o móviles. A la escalera amplia, generalmente artística o monumental se la llama escalinata. La transportable o «de mano», elaborada con madera, cuerda o ambos materiales, se la denomina escala. Aquella cuyos peldaños se desplazan mecánicamente se llama escalera mecánica.
 • Merdiven, (Farsça: Nerdubân) birbirinden farklı yükseklikte bulunan iki yüzeyi eğimli, ya da dik basamaklar yardımıyla birbirine bağlayan mimari yapıdır. İki katı birbirne bağlayan bu yapılar yatay, dikey ya da dairesel biçimlerde olabilirler. Kullandıkları teknolojiye göre farklı adlar alabilen bu yapıların içine asansörler, yürüyen merdivenler ve portatif merdivenler de dâhil edilebilir. Merdivenlerde güvenliği sağlamak amacıyla yanlarda korkuluk ya da trabzan adı verilen destekler kullanılır. 16x Wikimedia Commons'ta Merdiven ile ilgili çoklu ortam belgeleri bulunur.
 • A stairway, staircase, stairwell, flight of stairs, or simply stairs is a construction designed to bridge a large vertical distance by dividing it into smaller vertical distances, called steps. Stairs may be straight, round, or may consist of two or more straight pieces connected at angles.Special types of stairs include escalators and ladders. Some alternatives to stairs are lifts (US:elevators), stairlifts and inclined moving walkways as well as stationary inclined pavements (US:sidewalks ).
 • A lépcső olyan szerkezet, amelyen haladva különböző magasságban fekvő helyiségek között közlekedhetünk. A magasságbeli különbségeket lépcsőfokok segélyével osztják egy-egy lépésnek megfelelő kisebb részekre. A lépcső főkelléke, hogy kényelmes legyen, továbbá hogy a szerkezet szilárdsága tekintetében biztosan megfeleljen. A lépcső kényelmes volta nagyságától, a szilárdsága pedig rendszerint a választott lépcső-anyag minőségével áll kapcsolatban. A lépcső anyaga lehet kő, tégla, beton, fa és fém. Igen gyakran alkalmaznak a többféle anyagot egy-ugyanazon lépcsőnél. A lépcső részeire vonatkozó kifejezések: lépcsőoldal (lépcsőpofa) a lépcsőket kétoldalt határoló részek neve. A lépcső szélessége, két lépcsőoldal közötti távolság, mely megegyezik a lépcsőfok hosszával. Lépcsőoromzat vagy homloksík a lépcsőfokok vízszintes alapja. Fellépő lépcsőfok az alulról induló lépcső első foka. Kilépő fok az emeletek legfelső lépcsőfoka. A lépcső emelkedése két egymásután következő lépcsőfok felső lapjának egymástól való függélyes távolsága (a lépcsőfok magassága). Az emelkedés arányszámát a fokszélesség alatt kér egymásután következő lépcsőfok homloksíkjának egymástól való vízszintes távolságát értjük. Pihenő vagy podeszt nagyobb vízszintes tér (kőlap stb.), mely a lépcső egymásutánját megszakítja. Tulajdonképen szélesebb lépcsőfoknak tekinthető. Lépcsőkarnak nevezzük a lépcső megszakítás nélkül való egymásutánját fellépő és pihenő, két pihenő vagy pedig pihenő és kilépő között. E szerint különbséget teszünk egy, két, három stb. karu lépcsők között. Lépcsőkorlát a lépcsőn járók leesését megakadályozó és kényelem szempontjából szükséges szerkezet, mely többnyire vasrács alakjában készül, de lehet fém, vagy kőkorlát (ballustrade) vagy téglával falazott korlát is.Lépcsőház az épületek helyisége, amelyben a lépcsőfokok elhelyezkednek. Rendszerint az egész épület összes emeleteinek lépcsői egy-ugyanazon helyiségben, a közös lépcsőházban vannak, de kivételképen előfordul, hogy az egyes emeletekre vezető lépcsők az épületnek más-más részében fekszenek. Szerkezet tekintetében lehet a lépcső szabadon függő (csak egyik oldalán befalazott) és alátámasztott (falazat, boltozat vagy vastartó által).Lépcső lehet egyenes egykarú, amikor középvonala egy folytonos egyenest képez. Ilyen fajta lépcsőt rendszerint csak monumentális nagy épületeknél alkalmaznak, mint például az Országház esetében is láthatjuk. Egyenes többkarú lépcső középvonala egyenesekből álló tört vonalat alkot. A lépcső e fajtáját leggyakrabban készítik különösen az épületek főlépcsőinek alakjában. A genovai mintákra támaszkodó bérházaink boltozott lépcsői kétkarúak. A régibb időkből ránk maradt épületekben a háromkarú főlépcső az általános tipus, amely azonban gyakori az újonnan épülő házakban is. Egy lépcsőnek lépcsőházai rendszerint közelítően négyzetes alaprajzúak; az egyik oldal az emeletek magasságában vízszintes síklapot képez, a többi három oldalon pedig egy-egy kar lépcsőfokai emelkednek. A szögletekben vannak a pihenők (podesztek). Háromnál több karú lépcsők csak szabálytalan, vagy sokszögű alaprajz mellett szokásosak. Nagyszabású épületeknél nem ritka az ötkaru lépcső, amely alulról egy széles karral indul és egy podeszttől felfelé két irányban ágazik el, rendszerint keskenyebb karokkal. (Ilyen a fővárosi Vígadó-épület főlépcsője is.) Az egyeneskaru lépcsőtől eltérően van kerekded lépcső is, amelynél a középvonal egészen, vagy részben görbe. Ily kerekded lépcsőt ugyancsak régi épületeink tartalmaznak. (Pl. az Andrássy úton lévő Oktogon-házak, melyeknél a lépcsőház félkör alaku.) Előnyük, hogy aránylag csekély helyet foglalnak el, de szembeszökő hátrányuk kényelmetlen voltuk. Félkör és egyenes vonal egyesítésével készítik a patkóalaku lépcsőt, amelyet leginkább melléklépcsőknél alkalmaznak. Igenszűk helyen, különösen tornyokban, a csigalépcső szolgál előnyösen, melynek alaprajza minimális sugarú kör. Az egyeneskarú lépcsők fokai nem mindig hasábalakúak, hanem előfordul, hogy élük és hátsó lapjuk nem párhuzamos. Az ilyen lépcsőfok ék alakú. A kerekded lépcsőknél és különösen a csigalépcsőknél az élek sugarasan helyezkednek el. Ezek tehát valamennyien ékalakuak.Kiválóan fontos kelléke a lépcsőnek a kényelmesség, amely lehetőleg csekély megerőltetéssel való járhatóságában nyilvánul meg. Helyes méretezést feltételezve, a lépcső annál kényelmesebb lehet, minél nagyobb terület áll a rendelkezésére. Viszonyaink közt főlépcsőt nem szabad 1 m és 30 cm-nél keskenyebbre szabni. Egy-egy főlépcsőfok átlagos szélessége legalább 30 cm, magassága pedig legalább 16 cm kell hogy legyen. A padlás- és pincelépcsőfokok minimális szélessége 25 cm, magassága pedig 20 cm. Kitűnik ezekből, hogy a lépcső kényelmességére nézve irányadó a fokok magassága és szélessége, illetve e két méretnek egymáshoz való viszonya. A fokszélességet sz betűvel, magasságát m betüvel jelölve, az építendő lépcső fokméreteit a következő egyenlet alapján szokták meghatározni: 2xm + sz = 64 cm, ahol felvéve az m számára pl. 15 cm méretet, sz 34 cm lesz. Az igen kényelmes lépcsőfokoknál azonban még 15 cm-nél is kisebb magasságot szoktak felvenni, a szélesség tehát még 34 cm-nél is nagyobbnak adódik ki a formula alapján, amely csupán tapasztalati adatnak tekintendő és kisebb-nagyobb eltérést megtűr. A pihenők (podesztek) minimális szélességére egy lépés (60 cm). A fa- és kőlépcső-fokokat rendszerint fa- és kő-tömbökből készítik, de gyakori a deszkákból, illetve pallókból, ugyszintén a márványlemezekből készített lépcső is. A vaslépcsők fokait öntött vaslemezekből és egyéb öntött vasalkatrészekből szokták készíteni. A fokok felső lapját többnyire deszkaborítással látják el, vagy fa-pallóból készítik.Az előlépcsők rendesen földszinti bejáratoknál jönnek alkalmazásba. Különösen díszesek a nagyszabású középületek előlépcsői, amint azt múzeumoknál, templomterrászoknál is láthatjuk. A Nemzeti Múzeum előlépcsője az első emeletre vezet. Ugyancsak készülnek ilyen előlépcsők az Országház, a budapesti Szent István Bazilika és az igazságügyi palota főhomlokzatai elé.
 • Uma escada é uma construção formada por uma série de degraus, destinadas a ligar locais com diferenças de nível .
 • Schodiště je stavební prvek sloužící k propojení jednotlivých podlaží nebo k překonání určitého výškového rozdílu. V závislosti na následném využití schodiště je potřeba naplánovat a vhodně zvolit použité materiály a další specifikace, jakými jsou výška stupně, nebo šířka schodnice, sklon, průchodná a podchodná výška a další.
 • La scala in architettura è una costruzione edilizia che va a definirsi come struttura di collegamento verticale fra i diversi piani di un edificio con percorso breve (a differenza della più lunga scalinata).
 • Стълбище или просто стълби е конструктивен и функционален елемент, обезпечаващ вертикална връзка между отдалечени големи хоризонтални повърхности. Тази връзка се осъществява посредством по-малки и по-малко отдалечени хоризонтални повърхности, наречени стъпала. Стълбищата може да са прави или вити. Ескалаторите представляват специален вид подвижни стълбища. Алтернатива на стълбищата са асансьорите и лифтовете. Всички те имат за цел да обезпечат безопасността на хората, които ги използват. При евакуация се използват именно стълбищата, защото при спиране на тока асансьорите, лифтовете и ескалаторите може да заседнат.
 • Eskailera edo zurubia eraikineko edo lurzoruko bi maila edo bi planta arteko komunikazioa egin ahal izateko jartzen den maila-sail kateatua da. Mailaz osatuta, artean eskailera-buruak ditu. Finkoa, garraiagarria edo mugikorra izan daiteke. Zabala bada, baita artistiko edo monumentala ere, harmailadi edo eskalinata du izena. Eramangarriak, berriz, esku-eskailera du izena eta mailak higiduran dituenak eskailera mekanikoa.
 • Schody – element budynku lub ukształtowania terenu, który umożliwia komunikację między różnymi poziomami. Schody znane są od najstarszych czasów. W starożytności i średniowieczu miały zastosowanie czysto praktyczne. Jedynie stopnie zewnętrzne, wykonane z kamienia, pomimo prostej konstrukcji stanowiły element architektoniczny zdobiący, podkreślający rangę obiektu (schody wiodące do świątyni, kościoła, zamku itp. Dopiero w okresie renesansu zaczęto stosować bardziej dekoracyjne formy schodów. Oprócz schodów reprezentacyjnych w pałacach, bibliotekach, teatrach, domach mieszkalnych stosowano także ciasne, słabo oświetlone, niewygodne schody dla służby. Wymiary schodów regulują przepisy budowlane zawarte w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw budownictwa (rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie), zgodnie z nimi minimalne, wymagania zależą od przeznaczenia budynków (budynki mieszkalne, użyteczności publicznej, służba zdrowia) przeznaczenia schodów - wejścia do piwnic, na poddasze mogą zawierać mniej wygodne schody.Schody nie są jedynym elementem komunikacji pionowej. Stosowane są także pochylnie, rampy, windy i schody ruchome.
 • Eine Treppe (süddt. und österr. Stiege) ist ein aus Stufen gebildeter Auf- oder Abgang, der es ermöglicht, Höhenunterschiede bequem und trittsicher zu überwinden. Eine Treppe besteht aus mindestens zwei aufeinander folgenden Stufen. Häufig sind auch Kombinationen aus Treppenläufen und Treppenabsätzen sowie, für die sichere Benutzung, Geländer als Absturzsicherung und ein Handlauf zum Festhalten.
 • 계단(階段)은 높이의 차이가 있는 두 곳을 오르내리는데 쓰이는 여러 단으로 구성된 통로이다.
 • Een trap is een verbinding tussen twee op verschillende niveaus gelegen vlakken, zoals een vloer of terrein. Via deze verbinding verplaatst men zich lopend zowel horizontaal als verticaal, om zo van het ene niveau naar een ander te komen (door klimmen of dalen). Een trap is meestal een vast onderdeel van een gebouw, maar er bestaan ook verplaatsbare trappen (bijvoorbeeld een keukentrapje).
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 182825 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 26702 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 90 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 109425258 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:commons
 • Category:Stairs
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
prop-fr:wikiquote
 • escalier
prop-fr:wiktionary
 • escalier
 • escalier
dcterms:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • L’escalier est une construction architecturale constituée d'une suite régulière de marches, les degrés, permettant d'accéder à un étage, de passer d'un niveau à un autre en montant et descendant. Le terme a pour origine étymologique « scala », l'« échelle » en latin. Le métier correspondant est celui d'escaliéteur. Par extension, l'escalier a donné son nom à un escalier, une voie piétonne faite en escalier.
 • 階段(かいだん)は、高低差のある場所への移動を行うための構造物である。人間の足で昇降可能な高さ(蹴上げ)をもつ、いくつもの水平な段(踏みづら)に分割されている。日本語の古語および雅語では、きざはし(階)と言う。階段には直線、円形、および、直線が多数の部分に折れ曲がった形などがある。大きく折れ曲がった形では、その部分に特に広い段が出来、これを踊り場という。上から見ると円形になっており、中心を回転しながら上昇・下降する構造の階段は螺旋階段(らせん かいだん)と呼ばれる。材質が石の場合、石段(いしだん)と呼ばれる。英語では建築上の階段はStairs、道路上の階段はStepsと言い分けられているが日本語ではこの区別はない。
 • Лестница — функциональный и конструктивный элемент, обеспечивающий вертикальные связи. Лестница состоит из ряда ступеней. Обычно этот термин применяется к элементам зданий или сооружений, являющимся несущей конструкцией. Термин используется также для подъёмных элементов служебных машин (например, пожарной), трапов судов, самолётов и вертолётов, верёвочных лестниц, садовых стремянок, эскалаторов и пр.
 • Tangga adalah sebuah konstruksi yang dirancang untuk menghubungi dua tingkat vertikal yang memiliki jarak satu sama lain.
 • A stairway, staircase, stairwell, flight of stairs, or simply stairs is a construction designed to bridge a large vertical distance by dividing it into smaller vertical distances, called steps. Stairs may be straight, round, or may consist of two or more straight pieces connected at angles.Special types of stairs include escalators and ladders. Some alternatives to stairs are lifts (US:elevators), stairlifts and inclined moving walkways as well as stationary inclined pavements (US:sidewalks ).
 • Uma escada é uma construção formada por uma série de degraus, destinadas a ligar locais com diferenças de nível .
 • Schodiště je stavební prvek sloužící k propojení jednotlivých podlaží nebo k překonání určitého výškového rozdílu. V závislosti na následném využití schodiště je potřeba naplánovat a vhodně zvolit použité materiály a další specifikace, jakými jsou výška stupně, nebo šířka schodnice, sklon, průchodná a podchodná výška a další.
 • La scala in architettura è una costruzione edilizia che va a definirsi come struttura di collegamento verticale fra i diversi piani di un edificio con percorso breve (a differenza della più lunga scalinata).
 • Eskailera edo zurubia eraikineko edo lurzoruko bi maila edo bi planta arteko komunikazioa egin ahal izateko jartzen den maila-sail kateatua da. Mailaz osatuta, artean eskailera-buruak ditu. Finkoa, garraiagarria edo mugikorra izan daiteke. Zabala bada, baita artistiko edo monumentala ere, harmailadi edo eskalinata du izena. Eramangarriak, berriz, esku-eskailera du izena eta mailak higiduran dituenak eskailera mekanikoa.
 • Eine Treppe (süddt. und österr. Stiege) ist ein aus Stufen gebildeter Auf- oder Abgang, der es ermöglicht, Höhenunterschiede bequem und trittsicher zu überwinden. Eine Treppe besteht aus mindestens zwei aufeinander folgenden Stufen. Häufig sind auch Kombinationen aus Treppenläufen und Treppenabsätzen sowie, für die sichere Benutzung, Geländer als Absturzsicherung und ein Handlauf zum Festhalten.
 • 계단(階段)은 높이의 차이가 있는 두 곳을 오르내리는데 쓰이는 여러 단으로 구성된 통로이다.
 • Een trap is een verbinding tussen twee op verschillende niveaus gelegen vlakken, zoals een vloer of terrein. Via deze verbinding verplaatst men zich lopend zowel horizontaal als verticaal, om zo van het ene niveau naar een ander te komen (door klimmen of dalen). Een trap is meestal een vast onderdeel van een gebouw, maar er bestaan ook verplaatsbare trappen (bijvoorbeeld een keukentrapje).
 • A lépcső olyan szerkezet, amelyen haladva különböző magasságban fekvő helyiségek között közlekedhetünk. A magasságbeli különbségeket lépcsőfokok segélyével osztják egy-egy lépésnek megfelelő kisebb részekre. A lépcső főkelléke, hogy kényelmes legyen, továbbá hogy a szerkezet szilárdsága tekintetében biztosan megfeleljen. A lépcső kényelmes volta nagyságától, a szilárdsága pedig rendszerint a választott lépcső-anyag minőségével áll kapcsolatban. A lépcső anyaga lehet kő, tégla, beton, fa és fém.
 • Стълбище или просто стълби е конструктивен и функционален елемент, обезпечаващ вертикална връзка между отдалечени големи хоризонтални повърхности. Тази връзка се осъществява посредством по-малки и по-малко отдалечени хоризонтални повърхности, наречени стъпала. Стълбищата може да са прави или вити. Ескалаторите представляват специален вид подвижни стълбища. Алтернатива на стълбищата са асансьорите и лифтовете. Всички те имат за цел да обезпечат безопасността на хората, които ги използват.
 • Merdiven, (Farsça: Nerdubân) birbirinden farklı yükseklikte bulunan iki yüzeyi eğimli, ya da dik basamaklar yardımıyla birbirine bağlayan mimari yapıdır. İki katı birbirne bağlayan bu yapılar yatay, dikey ya da dairesel biçimlerde olabilirler. Kullandıkları teknolojiye göre farklı adlar alabilen bu yapıların içine asansörler, yürüyen merdivenler ve portatif merdivenler de dâhil edilebilir.
 • Una escalera es una construcción diseñada para comunicar varios espacios situados a diferentes alturas. Está conformada por escalones (peldaños) y puede disponer de varios tramos entre los descansos (mesetas o rellanos).Pueden ser fijas, transportables o móviles. A la escalera amplia, generalmente artística o monumental se la llama escalinata. La transportable o «de mano», elaborada con madera, cuerda o ambos materiales, se la denomina escala.
 • Una escala o escalinata és un element constructiu que permet de salvar una distància vertical mitjançant un seguit d'esglaons o graons.Les mides dels graons reben noms específics: Estesa: És la distància horitzontal entre entre les vores de dos graons successius. Com que els graons solen tenir volada, l'estesa sol ser més gran que la fondària de la cara superior del graó. Alçada: És la distància vertical entre entre les vores de dos graons successius.
 • Schody – element budynku lub ukształtowania terenu, który umożliwia komunikację między różnymi poziomami. Schody znane są od najstarszych czasów. W starożytności i średniowieczu miały zastosowanie czysto praktyczne. Jedynie stopnie zewnętrzne, wykonane z kamienia, pomimo prostej konstrukcji stanowiły element architektoniczny zdobiący, podkreślający rangę obiektu (schody wiodące do świątyni, kościoła, zamku itp. Dopiero w okresie renesansu zaczęto stosować bardziej dekoracyjne formy schodów.
rdfs:label
 • Escalier
 • Escada
 • Escala (element constructiu)
 • Escalera
 • Eskailera
 • Lépcső
 • Merdiven
 • Scala (architettura)
 • Schodiště
 • Schody
 • Stairs
 • Tangga
 • Trap (gebouw)
 • Treppe
 • Лестница
 • Стълбище
 • 階段
 • 계단
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:type of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:type of
is skos:subject of
is foaf:primaryTopic of