Quintus Ennius est né en 239 av. J.-C. à Rudiae, en Messapie (aujourd'hui dénommée Salento), et mort en 169 av. J.-C.. C'est un auteur de l’époque de la République romaine. On le considère comme le « père de la poésie latine ». Bien que seuls des fragments de son œuvre nous aient été conservés (par Apulée notamment), son influence sur la littérature latine fut importante.↑ Pater Ennius (Properce, III, 3, 6). Cf. alter Homerus (Horace, Épîtres, II, 1, 50).

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Quintus Ennius est né en 239 av. J.-C. à Rudiae, en Messapie (aujourd'hui dénommée Salento), et mort en 169 av. J.-C.. C'est un auteur de l’époque de la République romaine. On le considère comme le « père de la poésie latine ». Bien que seuls des fragments de son œuvre nous aient été conservés (par Apulée notamment), son influence sur la littérature latine fut importante.
 • Quinto Ennio (latino: Quintus Ennius; Rudiae, 16 luglio 239 a.C. – Roma, 8 ottobre 169 a.C.) è stato un poeta, drammaturgo e scrittore romano.È considerato fra i padri della letteratura latina. Scrisse opere teatrali, gli Hedyphagetica (poema sulle abitudini alimentari degli uomini), il Protrepticus, l'Epicharmus (due poemi di carattere filosofico) e infine gli Annales, nonché diverse altre opere di vario genere.
 • Kinto Ennio (Rudiae K. a. 239-Erroma K. a. 169), antzerkigile eta olerkari epiko erromatar bat izan zen.
 • Quintus Ennius (239-169 v.Chr.) was een Latijns dichter, wel eens "de vader van de Latijnse poëzie" genoemd.
 • Quintus Ennius (239 př. n. l. Rudiae v Salento – 189 př. n. l. Řím) byl římský epický a tragický básník, jenž je považován za otce římské literatury.Ennius byl velmi vzdělaný, hovořil latinsky, řecky a oskicky. Po vstupu do římské armády dosáhl hodnosti centuriona. Během svého pobytu na Sardinii v roce 204 př. n. l. se seznámil s M. Porciem Catonem a stal se jeho učitelem řecké literatury. Vztah obou byl však vzájemný a Cato jej vzal do Říma, kde se Ennius trvale usadil na Aventinu. K okruhu Enniových přátel patřili též Scipio Africanus, Marcus Fulvius Nobilior, Marcus Pacuvius a Statius Caecilius. S Fulviem se Ennius účastnil tažení do Aitolie a jeho syn Quintus mu roku 184 př. n. l. také zajistil římské občasnství. Tradičně je líčen jako družný člověk milující víno a žijící v chudobě a pilné práci. Zemřel ve vysokém věku na pakostnici.Hlavním Enniovým dílem je historický epos Annales (Anály, zachováno 550 veršů), v němž se snažil vylíčit římské dějiny od počátků až do současnosti. Tímto eposem Ennius navazoval na Homéra a opírá se v něm i o nepříliš dlouhou tradici římskou, reprezentovanou především Liviem Andronikem a Cn. Naeviem. Jako první římský literát užívá hexametru a opouští od saturnského verše. Epos Annales zůstává nejvýznamnějším římským eposem až do vydání Vergiliovy Aeneis. Původní epos měl podle jiných autorů 18 knih, tj. zhruba 30 tisíc veršů.Kromě poezie epické se Ennius věnoval také lyrice; do římské literatury zavádí epigram a spolu s ním také elegické distichon. Sbírky Saturae (Směska, 31 zachovaných veršů), Sota (rozmarná naučení) a Hedyphagetica (O lahůdkách, gastronomická báseň) jsou veselého a parodického rázu, ačkoli v Enniově tvorbě převažuje didaktický záměr, zvláště v dílech Praecepta (Návody), Epicharmus (etické a filosofické výklady), který u něj vyzdvihují pozdější spisovatelé. Z více než 20 divadelních her, převážně tragédií, se zachovalo pouhých 400 veršů. Hlavní náměty her pocházely z trójských mýtů, přepracovával velmi volně především tragédie Euripidovy.
 • Quinto Ênio (em latim Quintus Ennius; Rudiae, 239 a.C. - Roma, 169 a.C.) dramaturgo e poeta épico romano.
 • Квинт Ений (Quintus Ennius, 239 - 169 пр.н.е.) е древноримски поет, смятан за баща на римската поезия. Произведенията му повлияват значително на развитието на латинската литература, но до нас са достигнали само откъслеци от тях.
 • 퀸투스 엔니우스(Quintus Ennius, 기원전 239년 ~ 기원전 169년)는 고대 로마 초기의 시인·극작가이다. 이탈리아 남동부 루디아 출신이다. 어릴 때부터 그리스적 교양을 깊게 몸에 익혀 항상 그리스 문학을 기초로 삼아 로마 문학을 향상시키려 애썼다. 특히 호메로스에 심취, 그의 시 양식을 도입했고 로마사를 읊은 대서사시 《연대기》에 있어서는 자기 스스로가 제2의 호메로스라고 칭하면서 로마의 위대함을 찬미하고 그 사명을 설파했기 때문에 ‘로마 문학의 아버지’라고 불린다. 또한 수많은 비극을 저술하고 수상적(隨想的)인 풍자시 사투라를 창시하는가 하면 만물의 본성에 관한 철학적 고찰의 시(詩)도 만드는 등 다방면으로 활동하여 뒤의 시인들에게 커다란 영향을 끼쳤다.
 • Quintus Ennius (* 239 v. Chr. in Rudiae (Apulien); † 169 v. Chr.) war ein Schriftsteller der Römischen Republik, der oft als Vater der römischen Poesie bezeichnet wird. Obwohl nur Fragmente seiner Werke überlebten, ist sein Einfluss – vor allem als Vermittler griechischer Literatur – auf die lateinische Literatur erheblich: er bevorzugte – im Gegensatz zu Naevius’ Saturnier – den daktylischen Hexameter, der durch ihn in der lateinischen Epik üblich wurde.
 • クイントゥス・エンニウス(ラテン語: Quintus Ennius, 紀元前239年 - 紀元前169年)は共和政ローマ時代の作家で、「ローマ詩の父」とよく言われている。もっともエンニウスはギリシア人の血筋であった。エンニウスの作品は断片しか現存しないが、ラテン文学に与えた影響は重大なものがある。
 • Enniusz, Quintus Ennius (urodzony 239 p.n.e. w Rudiae (Apulia), zmarł 169 p.n.e.) – poeta rzymski, uważany za ojca literatury rzymskiej.Walczył na Sardynii w czasie drugiej wojny punickiej, gdzie poznał Katona Starszego, z którym przybył do Rzymu. Pracował tam jako nauczyciel i poeta. Za zasługi w dziedzinie literatury otrzymał obywatelstwo rzymskie.Do naszych czasów przetrwało 20 tytułów tragedii Enniusza i ich niewielkie fragmenty. Najważniejszym jego dziełem był epos historyczny zwany Annales czyli "Roczniki", spisane w 18 księgach, a zawierające poetycką wizję dziejów Rzymu od przybycia Eneasza do Italii. Był to pierwszy większy utwór łaciński napisany heksametrem daktylicznym, który to wiersz Enniusz wprowadził tym samym do poezji łacińskiej. Z Annales pozostało około 600 wierszy, m.in. incypit pierwszej księgi Musae quae pedibus magnum pulsatis Olympum.Do czasu powstania Eneidy Roczniki były uważane za epopeję narodową Rzymian. Szczyty popularności osiągnęły w II wieku n.e., czyli "srebrnym" okresie literatury rzymskiej, kiedy celem odmłodzenia języka sięgnięto do archaicznych wzorców (zob. Łacina). Utratę Annales zawdzięczamy najprawdopodobniej nagłemu i bezpowrotnemu odpływowi tej mody w III wieku n.e.Oprócz tego Enniusz zajmował się adaptacją licznych dramatów i komedii greckich, przeważnie z Eurypidesa. Pierwszy pisał rzymskie epigramaty.Napisał również dzieło Saturae, które zawierało zbiór różnych treści i miar metrycznych.
 • Quint Enni (Quintus Ennius) (Rudiae 239 aC- 169 aC), fou un poeta i dramaturg romà. Va viure durant l'època de la República Romana, i la seva obra abraça l'èpica, la tragèdia i la comèdia. A més a més, introduí la poesia didàctica, l'encomi i la sàtira a la poesia llatina.
 • Quinto Ennio (Rudiae, 239 a. C. - Roma, 169 a. C.) dramaturgo y poeta épico romano.
 • Quintus Ennius (/ˈkwɪntəs ˈɛniəs/; c. 239 BC – c. 169 BC) was a writer during the period of the Roman Republic, and is often considered the father of Roman poetry. He was of Calabrian descent. Although only fragments of his works survive, his influence in Latin literature was significant, particularly in his use of Greek literary models.
 • Квинт Энний (лат. Quintus Ennius) — древнеримский поэт. Родился в 239 году до н. э. в г. Рудии (между Бриндизи и Таранто); по происхождению был греком. В 204 г. Марк Порций Катон привёз Энния в Рим из Сардинии, где тот нёс военную службу. В столице Энний занялся педагогической деятельностью и скоро, благодаря своему литературному таланту и общительному характеру, приобрёл расположение многих знатных римлян, которые начали в то время сознавать силу поэзии. В 189 году Марк Фульвий Нобилиор, отправляясь в Этолию, пригласил с собой Энния, чтобы тот впоследствии мог воспеть его подвиги. Его сын Квинт добился для Энния в 184 г. прав римского гражданина. Умер Энний в 169 году до н. э. от подагры, так как, по свидетельству Горация, любил поощрять свой поэтический талант дарами Вакха. Все произведения Энния дошли до нас только в отрывках. Пережитая Эннием эпоха второй пунической войны побудила его воспеть славные подвиги гостеприимно приютившего его народа. На этой эпопее, названной Эннием «Annales» (летопись; позднейшие грамматики дали ей заглавие «Romaïs»), была, главным образом, основана его литературная слава. По-видимому, Энний трудился над «Анналами» значительную часть своей жизни и выпускал их в свет неоднократно, дополняя каждое издание новейшими событиями. В целом виде «Анналы», предположительно, представляли собой 18 книг, с 1500-1800 стихов в каждой, и изображали историю римлян от прибытия Энея в Италию до событий 178-5 гг. до н. э. До нас дошло только 600 с небольшим стихов; поэтому при оценке поэмы и определении её объёма и содержания мы должны опираться, главным образом, на свидетельства древних писателей. Судя по всему, Энний собрал для своего труда обширные материалы, в виде общественных и частных летописей, фамильных преданий и т. п., и хотел создать художественную эпопею наподобие Гомера. Это последнее особенно явствует из предисловия к поэме, где Энний рассказывал, что видел во сне Гомера, раскрывшего ему тайны вселенной и загробной жизни и сообщившего, что душа его, Гомера, побывав в теле павлина, переселилась ныне в Энния. Подражание Гомеру выразилось и в том, что Энний написал свою поэму гексаметрами, впервые введя в римскую литературу этот размер. Эти первые попытки далеко не везде были удачными, чем отчасти объясняется суровое суждение Моммзена об «Анналах». Энний пробовал свои силы и в разных других родах литературы. Из сохранившихся отрывков от 22 драм Энния видно, что сюжеты для трагедий он брал преимущественно из мифов о троянской войне и в обработке их примыкал, главным образом, к Еврипиду, скепсис которого находил себе много откликов в душе Энния. С греческими оригиналами Энний обращался очень свободно и, видимо, старался приспособить их к потребностям римской сцены; так, например, в «Ифигении» хор девушек, выведенный у Еврипида, заменён у Энния хором солдат. Из римской жизни нам достоверно известна только одна пьеса Энния — «Похищение сабинянок». От комедий Энния осталось только два заглавия; Теренций причисляет Энния к авторам, которые соединяли в своих произведениях сцены из нескольких греческих оригиналов. В дидактическом стихотворении «Epicharmus» Энний, примыкая к воззрениям названного сицилийского философа, изложил (в трохаических тетраметрах) его материалистическое натурфилософское учение. Подобным же рационалистическим направлением отличается и написанное, вероятно тем же размером, сочинение «Euhemerus — sacra historia», содержащее в себе известный взгляд на происхождение богов и сохранившееся, главным образом, в переработке Лактанция. Юмористическое дополнение к этой философии представляет дидактическая поэма (в гексаметрах) из кухонного мира: «Hedyphagetica» («лакомства»); уцелевший отрывок из неё перечисляет разные сорта рыб. Наконец, Энний писал сатиры и эпиграммы, причём в последних впервые, кажется, ввёл в римскую литературу элегический дистих. — Произведениям Энния не хватало художественной отделки, но он обладал несомненным талантом (ingenio maximus, arte rudis называет его Овидий) и, потому, оказал сильное влияние на последующих поэтов (например, на Вергилия), которые заимствовали у него и много красивых оборотов. Особенно ценили Энния Цицерон и Витрувий. По свидетельству Авла Геллия, ещё во II-м столетии н. э. отрывки из «Анналов» входили в программу публичных чтений, хотя в век империи за Эннем признавали скорее одно историческое значение: мы должны уважать Энния, говорит Квинтилиан, как уважаем древние священные рощи, огромные старинные дубы, которые не столько красивы, сколько почтенны.Квинт Энний был похоронен в гробнице Сципионов.
 • Quintus Ennius (d. MÖ 239, Rudiae, Salento, İtalya – ö. MÖ 169, İtalya) Latin şairi. Yunan asıllı şair Roma'da yaşadı. Homeros'un heksametron mısra tekniğini Latince'ye soktu. "Annales" epopesi çağdaşlarını ve ardıllarını etkiledi. Latin edebiyatına Yunan edebiyatını tanıttı. 18 ciltlik Yunan tarihini anlatan bir destan yazdığı söylenmektedir. Bugün destandan sadece 600 mısra bulunmaktadır.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 225844 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 9218 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 58 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 107439912 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:année
 • 1915 (xsd:integer)
 • 1935 (xsd:integer)
 • 1963 (xsd:integer)
 • 1997 (xsd:integer)
 • 1999 (xsd:integer)
 • 2004 (xsd:integer)
 • 2005 (xsd:integer)
prop-fr:auteur
 • Hubert Zehnacker et Jean-Claude Fredouille
prop-fr:collection
 • Quadrige manuels
prop-fr:isbn
 • 2 (xsd:integer)
 • 978 (xsd:integer)
 • 2200216793 (xsd:double)
 • 2252034882 (xsd:double)
 • 9004107096 (xsd:double)
 • 9004112928 (xsd:double)
prop-fr:langue
 • en
 • fr
prop-fr:nom
 • Bayet
 • Ernout
 • Meillet
 • Nougaret
 • von Albrecht
 • Warmington
prop-fr:pagesTotales
 • 295 (xsd:integer)
 • 374 (xsd:integer)
 • 565 (xsd:integer)
 • 640 (xsd:integer)
prop-fr:prénom
 • Alfred
 • Antoine
 • Jean
 • Louis
 • Michael
 • Eric Herbert
prop-fr:titre
 • Littérature latine
 • Esquisse d'une histoire de la langue latine
 • History of Latin Literature: From Livius Andronicus to Boethius: with Special Regard to Its Influence on World Literature
 • Roman Epic. An Interpretative Introduction
 • Recueil de textes latins archaïques
 • Remains of Old Latin
 • Traité de métrique latine classique
prop-fr:volume
 • 1 (xsd:integer)
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
prop-fr:éditeur
 • Armand Colin
 • Brill
 • Klincksieck
 • Presses Universitaires de France
 • Loeb Classical Library
dcterms:subject
rdfs:comment
 • Quintus Ennius est né en 239 av. J.-C. à Rudiae, en Messapie (aujourd'hui dénommée Salento), et mort en 169 av. J.-C.. C'est un auteur de l’époque de la République romaine. On le considère comme le « père de la poésie latine ». Bien que seuls des fragments de son œuvre nous aient été conservés (par Apulée notamment), son influence sur la littérature latine fut importante.↑ Pater Ennius (Properce, III, 3, 6). Cf. alter Homerus (Horace, Épîtres, II, 1, 50).
 • Quinto Ennio (latino: Quintus Ennius; Rudiae, 16 luglio 239 a.C. – Roma, 8 ottobre 169 a.C.) è stato un poeta, drammaturgo e scrittore romano.È considerato fra i padri della letteratura latina. Scrisse opere teatrali, gli Hedyphagetica (poema sulle abitudini alimentari degli uomini), il Protrepticus, l'Epicharmus (due poemi di carattere filosofico) e infine gli Annales, nonché diverse altre opere di vario genere.
 • Kinto Ennio (Rudiae K. a. 239-Erroma K. a. 169), antzerkigile eta olerkari epiko erromatar bat izan zen.
 • Quintus Ennius (239-169 v.Chr.) was een Latijns dichter, wel eens "de vader van de Latijnse poëzie" genoemd.
 • Quinto Ênio (em latim Quintus Ennius; Rudiae, 239 a.C. - Roma, 169 a.C.) dramaturgo e poeta épico romano.
 • Квинт Ений (Quintus Ennius, 239 - 169 пр.н.е.) е древноримски поет, смятан за баща на римската поезия. Произведенията му повлияват значително на развитието на латинската литература, но до нас са достигнали само откъслеци от тях.
 • 퀸투스 엔니우스(Quintus Ennius, 기원전 239년 ~ 기원전 169년)는 고대 로마 초기의 시인·극작가이다. 이탈리아 남동부 루디아 출신이다. 어릴 때부터 그리스적 교양을 깊게 몸에 익혀 항상 그리스 문학을 기초로 삼아 로마 문학을 향상시키려 애썼다. 특히 호메로스에 심취, 그의 시 양식을 도입했고 로마사를 읊은 대서사시 《연대기》에 있어서는 자기 스스로가 제2의 호메로스라고 칭하면서 로마의 위대함을 찬미하고 그 사명을 설파했기 때문에 ‘로마 문학의 아버지’라고 불린다. 또한 수많은 비극을 저술하고 수상적(隨想的)인 풍자시 사투라를 창시하는가 하면 만물의 본성에 관한 철학적 고찰의 시(詩)도 만드는 등 다방면으로 활동하여 뒤의 시인들에게 커다란 영향을 끼쳤다.
 • Quintus Ennius (* 239 v. Chr. in Rudiae (Apulien); † 169 v. Chr.) war ein Schriftsteller der Römischen Republik, der oft als Vater der römischen Poesie bezeichnet wird. Obwohl nur Fragmente seiner Werke überlebten, ist sein Einfluss – vor allem als Vermittler griechischer Literatur – auf die lateinische Literatur erheblich: er bevorzugte – im Gegensatz zu Naevius’ Saturnier – den daktylischen Hexameter, der durch ihn in der lateinischen Epik üblich wurde.
 • クイントゥス・エンニウス(ラテン語: Quintus Ennius, 紀元前239年 - 紀元前169年)は共和政ローマ時代の作家で、「ローマ詩の父」とよく言われている。もっともエンニウスはギリシア人の血筋であった。エンニウスの作品は断片しか現存しないが、ラテン文学に与えた影響は重大なものがある。
 • Quint Enni (Quintus Ennius) (Rudiae 239 aC- 169 aC), fou un poeta i dramaturg romà. Va viure durant l'època de la República Romana, i la seva obra abraça l'èpica, la tragèdia i la comèdia. A més a més, introduí la poesia didàctica, l'encomi i la sàtira a la poesia llatina.
 • Quinto Ennio (Rudiae, 239 a. C. - Roma, 169 a. C.) dramaturgo y poeta épico romano.
 • Quintus Ennius (/ˈkwɪntəs ˈɛniəs/; c. 239 BC – c. 169 BC) was a writer during the period of the Roman Republic, and is often considered the father of Roman poetry. He was of Calabrian descent. Although only fragments of his works survive, his influence in Latin literature was significant, particularly in his use of Greek literary models.
 • Quintus Ennius (d. MÖ 239, Rudiae, Salento, İtalya – ö. MÖ 169, İtalya) Latin şairi. Yunan asıllı şair Roma'da yaşadı. Homeros'un heksametron mısra tekniğini Latince'ye soktu. "Annales" epopesi çağdaşlarını ve ardıllarını etkiledi. Latin edebiyatına Yunan edebiyatını tanıttı. 18 ciltlik Yunan tarihini anlatan bir destan yazdığı söylenmektedir. Bugün destandan sadece 600 mısra bulunmaktadır.
 • Квинт Энний (лат. Quintus Ennius) — древнеримский поэт. Родился в 239 году до н. э. в г. Рудии (между Бриндизи и Таранто); по происхождению был греком. В 204 г. Марк Порций Катон привёз Энния в Рим из Сардинии, где тот нёс военную службу. В столице Энний занялся педагогической деятельностью и скоро, благодаря своему литературному таланту и общительному характеру, приобрёл расположение многих знатных римлян, которые начали в то время сознавать силу поэзии.
 • Enniusz, Quintus Ennius (urodzony 239 p.n.e. w Rudiae (Apulia), zmarł 169 p.n.e.) – poeta rzymski, uważany za ojca literatury rzymskiej.Walczył na Sardynii w czasie drugiej wojny punickiej, gdzie poznał Katona Starszego, z którym przybył do Rzymu. Pracował tam jako nauczyciel i poeta. Za zasługi w dziedzinie literatury otrzymał obywatelstwo rzymskie.Do naszych czasów przetrwało 20 tytułów tragedii Enniusza i ich niewielkie fragmenty.
 • Quintus Ennius (239 př. n. l. Rudiae v Salento – 189 př. n. l. Řím) byl římský epický a tragický básník, jenž je považován za otce římské literatury.Ennius byl velmi vzdělaný, hovořil latinsky, řecky a oskicky. Po vstupu do římské armády dosáhl hodnosti centuriona. Během svého pobytu na Sardinii v roce 204 př. n. l. se seznámil s M. Porciem Catonem a stal se jeho učitelem řecké literatury. Vztah obou byl však vzájemný a Cato jej vzal do Říma, kde se Ennius trvale usadil na Aventinu.
rdfs:label
 • Ennius
 • Enni
 • Ennio
 • Ennio
 • Ennius
 • Enniusz
 • Quinto Ennio
 • Quinto Ênio
 • Quintus Ennius
 • Quintus Ennius
 • Quintus Ennius
 • Quintus Ennius
 • Ений
 • Квинт Энний
 • エンニウス
 • 엔니우스
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of