La prison à perpétuité ou prison à vie est une sanction pénale pour les crimes les plus graves, qui consiste théoriquement en l’incarcération d’un criminel jusqu’à sa mort. Dans la pratique, tous les pays au monde admettent des libérations pour raisons de santé sérieuses, mais la possibilité d’un aménagement de la peine n’est pas universelle.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • La prison à perpétuité ou prison à vie est une sanction pénale pour les crimes les plus graves, qui consiste théoriquement en l’incarcération d’un criminel jusqu’à sa mort. Dans la pratique, tous les pays au monde admettent des libérations pour raisons de santé sérieuses, mais la possibilité d’un aménagement de la peine n’est pas universelle. Un certain nombre de pays fixe une période au-delà de laquelle un condamné est éligible à certains aménagements de peine (durée comprise entre sept et cinquante ans). Mais d’autres pays continuent (ou ont décidé à la suite de l’abolition de la peine de mort, ou pour en limiter l’application) d’appliquer la prison à perpétuité « à la lettre », c’est-à-dire sans possibilité de réinsertion. Il s’agit alors de perpétuité réelle ou de perpétuité incompressible.Dans tous les pays ayant aboli la peine de mort, la perpétuité (et en particulier la perpétuité réelle, qui s'impose de plus en plus) constitue le châtiment suprême alternatif. Peu nombreux sont les pays qui ont aboli l’une et l’autre de ces deux peines.
 • Müebbet hapis, kişinin cezasının ömür boyu süreceği hapis cezası türüdür. Hangi cezalara ömür boyu hapis cezası verileceği veya cezanın nasıl infaz edileceği ülkeye ve kültüre göre değişmektedir.
 • El presidio perpetuo o cadena perpetua es una pena privativa de libertad de carácter indefinido, que normalmente se impone como condena ante un delito grave, y que puede implicar la privación de libertad de por vida. En la mayoría de jurisdicciones en las que no se contempla la pena capital, la cadena perpetua (en especial sin posibilidad de libertad condicional) constituye el castigo más severo que puede recibir un criminal. En algunos países, la cadena perpetua se considera una alternativa a la pena capital por crímenes mayores.
 • L'ergastolo è una pena detentiva a carattere perpetuo inflitta a chi ha commesso un delitto ed equivale alla reclusione a vita.Nel 2013 una sentenza della Corte europea dei diritti umani ha stabilito che tale pena vìola i diritti umani quando la scarcerazione sia espressamente proibita o quando non sia previsto nell'ordinamento che, non oltre i 25 anni di detenzione, il condannato possa chiedere a un organismo indipendente dal governo una revisione della sentenza o un alleggerimento di pena.
 • 終身刑(しゅうしんけい)とは、刑法的には無期刑と別表現の同義語であり、自由剥奪と刑事施設への収監の刑期が終身におよぶ刑で、その中には仮釈放の可能性のあるもの(相対的無期刑、相対的終身刑)とないもの(重無期刑、絶対的無期刑、絶対的終身刑)がある。しかし、日本では新聞やテレビの報道で、仮釈放があるのが無期刑で、仮釈放がないのが終身刑という誤解した解説がされ、仮釈放による社会復帰とその可能性を認めず、受刑者が死亡するまで刑事施設に拘禁し続ける刑と解説されている。
 • Kara dożywotniego pozbawienia wolności (potocznie: dożywocie) – kara polegająca na osadzeniu skazanego w zakładzie karnym do końca jego życia.Jest to w Polsce najsurowsza kara przewidziana Kodeksem karnym z 6 czerwca 1997 r. Jest ona bezterminowa, skazany na tę karę może na podstawie art. 78 § 3 kk ubiegać się o warunkowe przedterminowe zwolnienie po 25 latach kary (okres próby trwa 10 lat). Możliwość ubiegania się o przedterminowe zwolnienie nie oznacza, że skazany ma prawo do przedterminowego zwolnienia, sąd bowiem może mu zwolnienia odmówić. Ponadto sąd, który orzekł karę dożywotniego pozbawienia wolności, może w swym wyroku ustanowić surowsze ograniczenie do skorzystania z warunkowego przedterminowego zwolnienia, np. 30 lub 40 lat. Nie wolno mu jednak ustanowić takiego ograniczenia, które w praktyce będzie oznaczało niemożliwość warunkowego zwolnienia. Kary dożywotniego pozbawienia wolności nie orzeka się wobec sprawcy, który w czasie popełnienia przestępstwa nie ukończył 18 lat (art. 54 § 2 kk).Zgodnie z obowiązującym kodeksem karnym karę dożywotniego pozbawienia wolności można orzec za: wszczęcie lub prowadzenie wojny napastniczej (art. 117 § 1 kk) ludobójstwo (zabijanie lub powodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu osób należących do określonej grupy wyznaniowej, narodowościowej, etnicznej, narodowej w celu jej całkowitego lub częściowego wyniszczenia) (art. 118 § 1 kk) stosowanie środka masowej zagłady zakazanego prawem międzynarodowym (art. 120 kk) zabijanie jeńców wojennych, osób, które złożyły broń lub poddały się, rannych, chorych, rozbitków, personelu medycznego, osób duchownych, ludności cywilnej obszaru okupowanego (art. 123 § 1 kk) pozbawienie niepodległości państwa, oderwanie części jego terytorium (secesja), zmiana przemocą konstytucyjnego ustroju RP (art. 127 § 1 kk) dopuszczenie się zamachu na życie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (art. 134 kk) zabójstwo (art. 148 § 1, 2, 3 kk)== Przypisy ==
 • Life imprisonment (also known as a life sentence, lifelong incarceration or life incarceration) is any sentence of imprisonment for a serious crime under which the convicted person is to remain in prison for the rest of his or her life or until paroled. Crimes for which a person could receive this sentence include murder, severe child abuse, rape, espionage, high treason, drug dealing, vandalism, human trafficking, severe cases of fraud, aggravated cases of burglary or robbery resulting in death or grievous bodily harm.Life imprisonment can, in certain cases, also be imposed for transportation offences causing death, as a maximum term. Some American states and Canada allow judges to impose life imprisonment for such offences.This sentence does not exist in all countries. Portugal was the first country in the world to abolish life imprisonment by the prison reforms of Sampaio e Melo in 1884. However, where life imprisonment is a possible sentence, there may also be formal mechanisms to request parole after a certain period of imprisonment. This means that a convict could be entitled to spend the rest of the sentence (until he or she dies) outside prison. Early release is usually conditional depending on past and future conduct, possibly with certain restrictions or obligations. In contrast, when a fixed term of imprisonment has ended, the convict is free.The length of time and the modalities surrounding parole vary greatly for each jurisdiction. In some places, convicts are entitled to apply for parole relatively early, in others, only after several decades. However, the time until being entitled to apply for parole does not necessarily tell anything about the actual date of parole being granted. Article 110 of the Rome Statute of the International Criminal Court (ICC) stipulates that for the gravest forms of crimes (such as war crimes, crimes against humanity, and genocide), a prisoner ought to serve two-thirds of a fixed sentence, or 25 years in the case of a life sentence. The highest determined prison sentence that can be imposed in the ICC, aside from life imprisonment, is 30 years (article 77 1) a)). After this period, the court will review the sentence to determine whether or not it should be reduced.The US has the world's largest population behind bars and leads in life sentences as well, at a rate of 50 people per 100,000 residents imprisoned for life.Some technically finite sentences are handed out, especially in the United States that exceed a century and thus are seen as being symbolic life sentences, since without indefinite life extension nobody would ever be able to live long enough to serve those sentences.Unlike other areas of criminal law, sentences handed to minors do not differ from those given to legal adults. A few countries worldwide allow for minors to be given lifetime sentences that have no provision for eventual release. Countries that allow life imprisonment without the possibility of parole for juveniles include Antigua and Barbuda, Argentina, Australia, Belize, Brunei, Cuba, Dominica, Saint Vincent and the Grenadines, the Solomon Islands, Sri Lanka, and the United States. Of these, only the United States currently has minors serving such sentences. As of 2009, Human Rights Watch had calculated that there were 2,589 youth offenders serving life without parole in the United States.
 • Az életfogytig tartó fegyházbüntetés egy büntetőjogi, súlyos bűnért járó ítélet, ami elvileg az elítélt teljes hátralévő életére vonatkozik, ám a gyakorlatban valamekkora időtartam után kegyelemmel lehetővé teszi a szabadulást.A halálbüntetés nélküli jogrendekben általában a kegyelem lehetősége nélkül életfogytig tartó börtönbüntetés számít a lehetséges legsúlyosabb büntetésnek. Néhány jogrend mindkettőt megszüntette. Néhány országot kivéve kiskorúakat nem lehet életfogytiglanra ítélni. Az életfogytiglan szerepe, valamint tényleges időtartama országonként különböző.
 • Die lebenslange Freiheitsstrafe (umgangssprachlich oft mit lebenslänglich abgekürzt) ist in vielen Staaten, in denen die Todesstrafe abgeschafft ist, die höchste Strafe, die das Strafrecht kennt. Innerhalb Europas ist die lebenslange Freiheitsstrafe in Kroatien, Norwegen, Portugal und Spanien abgeschafft.
 • Пожизненное лишение свободы — вид уголовного наказания, заключающийся в лишении свободы на срок от момента вступления приговора суда в законную силу и до биологической смерти заключённого.
 • Levenslange gevangenisstraf is in de meeste landen de hoogste straf die door een rechtbank kan worden opgelegd. Dit impliceert dat een veroordeelde gevangengezet wordt tot zijn levenseinde, maar de meeste landen kennen een regeling voor voorwaardelijke invrijheidstelling (VI). Alleen de doodstraf geldt als een zwaardere straf, maar die wordt in veel landen niet meer toegepast.Het leven van de tot "levenslang" veroordeelde is uitzichtloos en ervaringsdeskundigen spreken wel van een "levend-doodverklaring". Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft uitspraken gedaan waaruit blijkt dat zij de tenuitvoerlegging van een levenslange gevangenisstraf als een inhumane behandeling ziet in de zin van artikel 3 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM), als er juridisch en feitelijk geen perspectief op invrijheidstelling wordt geboden. Het Hof beveelt de Europese lidstaten aan (levens)langgestraften perspectief te bieden door verlofmogelijkheden (indien verantwoord) en een beoordelingsmoment voor VI. Op 9 juli 2013 heeft de Grote Kamer van het Europese Hof tot bescherming van de Rechten van de Mens (het Hof) uitspraak gedaan in de zaak die drie levenslanggestraften tegen het Verenigd Koninkrijk hadden aangespannen (Vinter e.a). De uitspraak is van direct belang voor zowel de oplegging als de tenuitvoerlegging van de levenslange gevangenisstraf in het Verenigd Koninkrijk en Nederland. Volgens de uitspraak van het Hof moet een levenslange straf verkortbaar zijn en uitzicht bieden op invrijheidstelling. De betrokken staat moet dan ook voorzien in een hiertoe geëigende procedure (‘dedicated mechanism’). Deze procedure moet bij oplegging van de straf bestaan. Zo niet, dan is de straf vanaf het begin in strijd met het verbod van een inhumane behandeling (artikel 3 EVRM).Hieronder de specifieke regelingen per land.
 • Penjara seumur hidup adalah suatu bentuk hukuman penjara untuk suatu kejahatan serius yang secara nominal berarti adalah seluruh sisa umur tahanan, tapi pada kenyataannya meliputi periode yang bervariasi antar berbagai yurisdiksi. Banyak negara menerapkan rentang waktu maksimum yang memungkinkan untuk penahanan (biasanya 50 tahun) dan kadang memberikan peluang pembebasan bersyarat (parole) setelah jangka waktu tertentu.Pada yurisdiksi yang tidak menerapkan hukuman mati, penjara seumur hidup dianggap merupakan hukuman kriminal yang paling berat, terutama jika tanpa kesempatan pembebasan bersyarat.
 • Doživotí je výjimečný trest odnětí svobody, který si vězeň odpykává ve vězení až do konce svého života.
 • Доживотният затвор е присъда лишаване от свобода, за извършено тежко престъпление, според която осъденото лице остава в затвор до края на своя живот. Някои престъпления, за които човек може да получи такава присъда са: убийство, държавна измяна, жестоки и насилствени случаи на търговия с наркотици или трафик на хора, или случаи на кражба и обир, съпроводени със смърт или тежка телесна повреда.В България наказанието се среща в 2 разновидности: доживотен затвор без замяна и доживотен затвор с възможност да се замени с по-леко наказание.
 • 종신형(終身刑, 영어: life sentence)은 수형자를 죽을 때까지 교도소에 가두는 형벌이다. 무기형(無期刑)이라고도 한다. 종신형에는 임시 석방의 가능성이 전혀 없는 것과 임시 석방의 가능성이 있는 종신형이 있는데 전자를 절대적 종신형, 후자를 상대적 종신형이라고도 부른다. 사형제가 폐지된 나라에서는 종신형이 가장 무거운 형벌이다.프랑스에서는 1981년 “사형폐지에 관한 법률”이 제정되어 사형제는 무기징역이나 무기금고로 대체되었다. 미국은 38개 주는 사형을 존치하고 워싱턴 DC를 포함한 12개 주 (폐지 주:알래스카 주, 워싱턴 D.C., 하와이 주, 아이오와 주, 메인 주, 매사추세츠 주, 로드아일랜드 주, 웨스트버지니아 주, 위스콘신 주, 노스다코타 주, 버몬트 주, 미네소타 주, 미시간 주)는 폐지했으며 폐지한 주에서 최고형은 종신형이다. 대한민국의 경우 임시 석방의 가능성이 있는 무기형이 있으며 그 종류는 강제노역의 부과 여부에 따라 무기징역과 무기금고로 나뉜다. 무기금고는 유기(有期)의 징역보다 중한 것으로 본다. 무기형의 집행 중에 있는 자로서 '개전(改悛)의 정(情)'이 현저한 때에는 20년이 지나면 행정처분으로 임시 석방을 할 수 있다. 사형제 폐지론자들은 사형제 대신 임시 석방의 가능성이 없는 절대적 종신형의 도입을 주장하곤 한다.
 • Prisão perpétua ou prisão da vida é o nome dado à um tipo particular de encarceramento em que o apenado, teoricamente, permanece em prisão pelo resto da sua vida. O efeito dessa sentença varia de acordo com as jurisdições. Atualmente, é geralmente (mas não sempre) uma pena de substituição à pena de morte nos países onde esta foi abolida.
 • La presó perpètua o cadena perpètua és un terme aplicat a certa classe de penes d'empresonament. Suposa l'empresonament de per vida del condemnat. En qualsevol cas, l'efecte de la citada sentència varia segons la jurisdicció.En alguns països, la cadena perpètua es considera una alternativa a la pena capital per crims majors.A l'Estat espanyol la cadena perpètua va ser abolida per la Constitució Espanyola del 1978. Actualment s'estableix el límit de 30 anys com el màxim que una persona pot estar empresonada de manera contínua, deixant per tant la possibilitat de reinserció del condemnat.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 2871207 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 76143 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 266 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 110969122 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • La prison à perpétuité ou prison à vie est une sanction pénale pour les crimes les plus graves, qui consiste théoriquement en l’incarcération d’un criminel jusqu’à sa mort. Dans la pratique, tous les pays au monde admettent des libérations pour raisons de santé sérieuses, mais la possibilité d’un aménagement de la peine n’est pas universelle.
 • Müebbet hapis, kişinin cezasının ömür boyu süreceği hapis cezası türüdür. Hangi cezalara ömür boyu hapis cezası verileceği veya cezanın nasıl infaz edileceği ülkeye ve kültüre göre değişmektedir.
 • L'ergastolo è una pena detentiva a carattere perpetuo inflitta a chi ha commesso un delitto ed equivale alla reclusione a vita.Nel 2013 una sentenza della Corte europea dei diritti umani ha stabilito che tale pena vìola i diritti umani quando la scarcerazione sia espressamente proibita o quando non sia previsto nell'ordinamento che, non oltre i 25 anni di detenzione, il condannato possa chiedere a un organismo indipendente dal governo una revisione della sentenza o un alleggerimento di pena.
 • 終身刑(しゅうしんけい)とは、刑法的には無期刑と別表現の同義語であり、自由剥奪と刑事施設への収監の刑期が終身におよぶ刑で、その中には仮釈放の可能性のあるもの(相対的無期刑、相対的終身刑)とないもの(重無期刑、絶対的無期刑、絶対的終身刑)がある。しかし、日本では新聞やテレビの報道で、仮釈放があるのが無期刑で、仮釈放がないのが終身刑という誤解した解説がされ、仮釈放による社会復帰とその可能性を認めず、受刑者が死亡するまで刑事施設に拘禁し続ける刑と解説されている。
 • Die lebenslange Freiheitsstrafe (umgangssprachlich oft mit lebenslänglich abgekürzt) ist in vielen Staaten, in denen die Todesstrafe abgeschafft ist, die höchste Strafe, die das Strafrecht kennt. Innerhalb Europas ist die lebenslange Freiheitsstrafe in Kroatien, Norwegen, Portugal und Spanien abgeschafft.
 • Пожизненное лишение свободы — вид уголовного наказания, заключающийся в лишении свободы на срок от момента вступления приговора суда в законную силу и до биологической смерти заключённого.
 • Doživotí je výjimečný trest odnětí svobody, který si vězeň odpykává ve vězení až do konce svého života.
 • Prisão perpétua ou prisão da vida é o nome dado à um tipo particular de encarceramento em que o apenado, teoricamente, permanece em prisão pelo resto da sua vida. O efeito dessa sentença varia de acordo com as jurisdições. Atualmente, é geralmente (mas não sempre) uma pena de substituição à pena de morte nos países onde esta foi abolida.
 • Az életfogytig tartó fegyházbüntetés egy büntetőjogi, súlyos bűnért járó ítélet, ami elvileg az elítélt teljes hátralévő életére vonatkozik, ám a gyakorlatban valamekkora időtartam után kegyelemmel lehetővé teszi a szabadulást.A halálbüntetés nélküli jogrendekben általában a kegyelem lehetősége nélkül életfogytig tartó börtönbüntetés számít a lehetséges legsúlyosabb büntetésnek. Néhány jogrend mindkettőt megszüntette. Néhány országot kivéve kiskorúakat nem lehet életfogytiglanra ítélni.
 • Penjara seumur hidup adalah suatu bentuk hukuman penjara untuk suatu kejahatan serius yang secara nominal berarti adalah seluruh sisa umur tahanan, tapi pada kenyataannya meliputi periode yang bervariasi antar berbagai yurisdiksi.
 • 종신형(終身刑, 영어: life sentence)은 수형자를 죽을 때까지 교도소에 가두는 형벌이다. 무기형(無期刑)이라고도 한다. 종신형에는 임시 석방의 가능성이 전혀 없는 것과 임시 석방의 가능성이 있는 종신형이 있는데 전자를 절대적 종신형, 후자를 상대적 종신형이라고도 부른다. 사형제가 폐지된 나라에서는 종신형이 가장 무거운 형벌이다.프랑스에서는 1981년 “사형폐지에 관한 법률”이 제정되어 사형제는 무기징역이나 무기금고로 대체되었다. 미국은 38개 주는 사형을 존치하고 워싱턴 DC를 포함한 12개 주 (폐지 주:알래스카 주, 워싱턴 D.C., 하와이 주, 아이오와 주, 메인 주, 매사추세츠 주, 로드아일랜드 주, 웨스트버지니아 주, 위스콘신 주, 노스다코타 주, 버몬트 주, 미네소타 주, 미시간 주)는 폐지했으며 폐지한 주에서 최고형은 종신형이다. 대한민국의 경우 임시 석방의 가능성이 있는 무기형이 있으며 그 종류는 강제노역의 부과 여부에 따라 무기징역과 무기금고로 나뉜다.
 • Levenslange gevangenisstraf is in de meeste landen de hoogste straf die door een rechtbank kan worden opgelegd. Dit impliceert dat een veroordeelde gevangengezet wordt tot zijn levenseinde, maar de meeste landen kennen een regeling voor voorwaardelijke invrijheidstelling (VI).
 • Доживотният затвор е присъда лишаване от свобода, за извършено тежко престъпление, според която осъденото лице остава в затвор до края на своя живот.
 • Kara dożywotniego pozbawienia wolności (potocznie: dożywocie) – kara polegająca na osadzeniu skazanego w zakładzie karnym do końca jego życia.Jest to w Polsce najsurowsza kara przewidziana Kodeksem karnym z 6 czerwca 1997 r. Jest ona bezterminowa, skazany na tę karę może na podstawie art. 78 § 3 kk ubiegać się o warunkowe przedterminowe zwolnienie po 25 latach kary (okres próby trwa 10 lat).
 • Life imprisonment (also known as a life sentence, lifelong incarceration or life incarceration) is any sentence of imprisonment for a serious crime under which the convicted person is to remain in prison for the rest of his or her life or until paroled.
 • El presidio perpetuo o cadena perpetua es una pena privativa de libertad de carácter indefinido, que normalmente se impone como condena ante un delito grave, y que puede implicar la privación de libertad de por vida. En la mayoría de jurisdicciones en las que no se contempla la pena capital, la cadena perpetua (en especial sin posibilidad de libertad condicional) constituye el castigo más severo que puede recibir un criminal.
 • La presó perpètua o cadena perpètua és un terme aplicat a certa classe de penes d'empresonament. Suposa l'empresonament de per vida del condemnat. En qualsevol cas, l'efecte de la citada sentència varia segons la jurisdicció.En alguns països, la cadena perpètua es considera una alternativa a la pena capital per crims majors.A l'Estat espanyol la cadena perpètua va ser abolida per la Constitució Espanyola del 1978.
rdfs:label
 • Emprisonnement à perpétuité
 • Пожизненное лишение свободы
 • Cadena perpetua
 • Doživotí
 • Ergastolo
 • Kara dożywotniego pozbawienia wolności
 • Lebenslange Freiheitsstrafe
 • Levenslange gevangenisstraf
 • Life imprisonment
 • Müebbet hapis
 • Penjara seumur hidup
 • Presó perpètua
 • Prisão perpétua
 • Életfogytiglan
 • Доживотен затвор
 • 終身刑
 • 종신형
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:sentence of
is skos:subject of
is foaf:primaryTopic of