L'empire du Ghana, qui a existé de 300 environ à 1240, fut le premier des trois grands empires marquant la période impériale ouest-africaine.Il connut son apogée au Xe siècle, et s'étendait alors dans une région qui englobait une partie des actuels Mauritanie et Mali. Il comprenait alors, outre le Ouagadou, les provinces du Tekrour, du Sosso, du Mandé et de Diarra, les régions aurifères du Bouré et du Bambouk et Oualata.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • L'empire du Ghana, qui a existé de 300 environ à 1240, fut le premier des trois grands empires marquant la période impériale ouest-africaine.Il connut son apogée au Xe siècle, et s'étendait alors dans une région qui englobait une partie des actuels Mauritanie et Mali. Il comprenait alors, outre le Ouagadou, les provinces du Tekrour, du Sosso, du Mandé et de Diarra, les régions aurifères du Bouré et du Bambouk et Oualata. En 990, il annexe Aoudaghost, grande cité berbère, centre névralgique des échanges entre le nord et le sud.Désigné par ses habitants comme l'Empire Ouagadou, il se fit connaître en Europe et en Arabie comme l'Empire du Ghana. Le royaume du Ghana s'est constitué au VIIIe siècle avec l’exportation d’or et de sel, important pour la conservation des aliments. L'empire déclina à partir du XIe siècle, passant successivement sous domination almoravides, puis Sosso, enfin de l'empire du Mali.Sa capitale était Koumbi-Saleh.
 • O atual Gana, que antigamente se chamava Costa de Ouro, deve o seu nome moderno ao de um antigo império que dominava a África Ocidental durante a Idade Média. O velho Gana ficava a muitos quilômetros mais para norte do atual, entre o deserto do Saara e os rios Níger e Senegal.O Gana foi provavelmente fundado durante a década de 300. Desde essa data até 770 os seus governantes constituíram a dinastia dos Magas, uma família berbere, apesar do povo ser constituído por negros das tribos Soninque. Em 770 os Magas foram derrubados pelos soninquês, e o império expandiu-se grandemente sob o domínio de Kaya Maghan Sisse, que foi rei cerca de 790.Nessa altura o Gana começou a adquirir uma reputação de ser uma terra de ouro. Atingiu o máximo da sua glória durante os anos 900 e atraiu a atenção dos Árabes. Depois de muitos anos de luta, a dinastia dos Almorávidas berberes subiu ao poder, embora não o tenha conservado durante muito tempo. O império entrou em declínio e em 1240 foi destruído pelo povo de Mali.Os soninquês habitavam a região ao sul do deserto do Saara. Este povo estava organizado em tribos que constituíam um grande império. Este império era comandado por reis conhecidos como caia-maga.Viviam da criação de animais, da agricultura e da pesca. Habitavam uma região com grandes reservas de ouro. Extraíam o ouro para trocar por outros produtos com os povos do deserto (berberes). A região de Gana, tornou-se com o tempo, uma área de intenso comércio.Os habitantes do império deviam pagar impostos para a nobreza, que era formada pelo caia-maga, seus parentes e amigos. Um exército poderoso fazia a proteção das terras e do comércio que era praticado na região. Além de pagar impostos, as aldeias deviam contribuir com soldados e lavradores, que trabalhavam nas terras da nobreza.
 • 와가두 제국(Wagadou Empire)은 현 모리타니 및 말리 일대에 존재했던 아프리카의 옛 나라이다. 지배자 칭호인 ‘가나’(Ghana)를 따서 가나 제국(Ghana Empire)이라고도 불린다. 이 일대에는 기원전 1500년경부터 여러 사회공동체가 존재했으며, 와가두 제국의 중심 지역은 기원후 300년경부터 발달했다. 그러나 와가두 제국 왕조가 정확히 언제 시작되었는지는 확실하지 않으며, 기원후 830년경에 페르시아의 알콰리즈미가 쓴 책에서 처음 등장한다.와가두는 사하라 종단 무역을 통해 금과 소금을 교역해 부를 키웠다. 계속된 교역의 결과 잉여 흑자가 발생했고, 이에 따라 도시가 확장되었다. 또한 수익성 좋은 무역로를 확보하기 위한 영토 확장도 촉진되었다.
 • El regne de Ghana fou un estat medieval així anomenat perquè rei es deia ghana i per extensió es va donar a la residència reial 15° 40′ N, 08° 00′ O avui desapareguda, prop de la moderna Koumbi Saleh a Mauritània. Els seus habitants anomenaven el país com Wagadou. Modernament s'utilitza també el nom Imperi de Ghana.
 • Koninkrijk Ghana was een koninkrijk dat bestond vanaf 830 v.Chr. tot 1235. Het land lag waar nu het zuidoosten van Mauritanië en het westen van Mali liggen. Wanneer het koninkrijk begon is onduidelijk, maar het oudste document over het land dat tot nu toe gevonden is, komt uit 830 v. Chr.De inwoners van het land fokten kamelen waarmee ze handel dreven. Ze handelden in goud, ivoor en zout met volken ten noorden van Ghana, zoals landen aan de Middellandse Zee en zelfs met Europese landen.
 • Imperium Ghany – średniowieczne państwo w zachodniej Afryce, które istniało w latach 750-1036 i było zlokalizowane w rejonie dzisiejszej południowo-wschodniej Mauretanii i części Mali. Chociaż znane swoim własnym obywatelom Soninke jako Wagadou, w Europie i Arabii oficjalną nazwą imperium było Imperium Ghany. Nazwa pochodziła od tytułu władcy - Ghana, znaczącego Żołnierz Króla. Pierwszy człon w nazwie waga w przybliżeniu tłumaczy się jako stado, tłum, z kolei drugi człon dou jest terminem Mande tłumaczonym jako ląd, kraina i jest najbardziej rozpowszechnioną nazwą od Afryki Centralnej do Zachodniej. Tak więc Wagadou można przetłumaczyć jako Kraj ludzi.Prawdopodobnie było to jedno z pierwszych imperiów, które powstały w tej części Afryki. Początki państwa sięgają ósmego stulecia, kiedy dramatyczna zmiana w gospodarce obszaru Sahel, na południe od Sahary pozwoliła na ukształtowanie się większej ilości scentralizowanych stanów. Wprowadzenie hodowli wielbłądów i innego żywego inwentarza przez Arabów spowodowały rewolucję w handlu i po raz pierwszy wielkie zasoby naturalne jak złoto, kość słoniowa i sól mogły być wysyłane na północ i na wschód do skupisk ludzkich w Afryce Północnej, na Bliskim Wschodzie i w Europie, otrzymując w zamian dobra wytworzone.Imperium Ghany stało się bogate przez transsaharyjski handel złota i soli. Handel spowodował powiększającą się nadwyżkę przekazywaną większym centrom. To też spowodowało ekspansję terytorialną w celu zyskania kontroli nad intratnymi szlakami handlowymi.Stosunkowo mało wiadomo o królestwie, większość informacji pochodzi od andaluzyjskich kupców, którzy często odwiedzali ten kraj oraz od Almorawidów, którzy najechali królestwo pod koniec XI wieku.Pierwsza wzmianka pisana pochodzi od kupców Sanhadża, którzy dotarli do królestwa w VIII stuleciu. Więcej szczegółów o scentralizowanej monarchii, która zdominowała inne stany w regionie pochodzi z okresu na przełomie IX i X wieku. Hiszpański uczony z Kordoby Al-Bakri zebrał opowiadania od pewnej liczby podróżnych, którzy wrócili z tego regionu i szczegółowo opisał królestwo w roku 1067. W tamtym czasie Ghana mogłaby się bronić armią składającą się z około 200 tys. żołnierzy.Po śmierci Ghany na tron wstąpił syn jego siostry, a on sam został pochowany w wielkim grobowcu pokrytym dachem w kształcie kopuły. Religia królestwa była mieszana, ludzie po części czcili imperatora Ghana oraz Bida, mitycznego węża morskiego z Nigru.
 • Гана (также Вагаду) — древнее государство, империя в Западном Судане в 750—1076 годах н. э.
 • Kekaisaran Ghana atau Kekaisaran Wagadou (750-1076) adalah kekaisaran yang terletak di Mauritania tenggara, Mali barat, dan Senegal timur. Kekaisaran ini merupakan kekaisaran pertama yang bangkit di Afrika., dimulai pertama kali pada abad ke-8.
 • L'Impero del Ghana (300-1076) era situato nell'attuale sud est della Mauritania e in parte del Mali (a dispetto del nome, dunque, non vi è alcuna correlazione geografica con l'odierno Ghana). Benché l'impero fosse chiamato Wagadou dai suoi cittadini (di etnia Soninké), in Europa e in Arabia entrò in uso di chiamarlo con riferimento al suo sovrano (il "Ghana", ovvero "re guerriero"). Il nome soninke del regno, "wagadou", viene dai termini mandé dou ("terra", suffisso molto diffuso nei toponimi dell'Africa Occidentale) e waga, all'incirca traducibile con "mandria": il Wagadou era dunque la "terra delle mandrie".L'Impero del Ghana fu il primo di molti imperi che sorsero in quella regione dell'Africa (sorsero sulle sue ceneri, per esempio, l'Impero del Mali e l'Impero Songhai). Fra il IV e l'XI secolo dominava gran parte dell'Africa Occidentale, durante la sua ascesa, Manden divenne una provincia dell'impero.Il suo periodo di massima espansione risale all'VIII secolo, quando la rivoluzione economica portata nel Sahel dall'introduzione dei cammelli da parte degli Arabi consentì la nascita delle vie commerciali trans-sahariane. La possibilità di commerciare oro, avorio e sale con le popolazioni del Nordafrica e persino del Medio Oriente e dell'Europa portò nel Sahel una grande ricchezza, che a sua volta consentì un'organizzazione più centralizzata dello stato.Nell'XI secolo, l'Impero del Ghana entrò in guerra con i berberi musulmani Almoravidi. La capitale dell'impero, Kumbi Saleh, cadde nel 1076. Gli Almoravidi non imposero il proprio controllo sulla regione, tornando a ritirarsi verso il Nordafrica, e le province dell'impero divennero di fatto indipendenti.
 • Ghanská říše a nebo také Říše Wagadou byla založena už kolem roku 300 n. l., svou největší slávu a také ekonomický rozmach ale zažila až v období přibližně 790-1076, v roce 1076 byla dobyta Almorávidy, a poté její existence pod nadvládou Almorávidů trvala až do roku 1235. Nacházela se v severozápadní Africe na území dnešního Mali a také Mauretánie. Pro rozkvět Ghanské říše byl důležitý především ekonomický rozmach států v oblasti Sahelu a jihu Saharské pouště. Ghanská říše velice často obchodovala s muslimskými kmeny na Blízkém Východě, dále pak s velice hustě obydlenými částmi v severní Africe, ale také s Evropou. Jejich hlavními vývozními artikly bylo zlato, sůl a slonovina, které vyměňovali s těmito národy za jimi vyrobené zboží. Říše především bohatla z trans-saharského obchodu se zlatem a solí, kdy vlastně také měla možnost tyto stezky ovládnout.První písemné zmínky o Ghanské říši se dochovaly z roku 1076, kdy byla říše dobyta již zmíněným muslimským národem Almarovidů, vedených učencem al-Bakrim, který se o této říši zmínil ve svých spisech.
 • ガーナ王国ガーナ王国の位置ガーナ王国の勢力範囲ガーナ王国 (Ghana) 、もしくはガーナ帝国は、8世紀(4世紀頃とも)から11世紀(13世紀とも)にかけて、サハラ越えの金と岩塩の隊商貿易の中継地として繁栄した黒人王国である。金や岩塩のほかにも、銅製品・馬・刀剣・衣服・装身具などの各種手工業製品の交易路を押さえ、その中継貿易の利で繁栄した。ノク文化にはじまると考えられる西アフリカの鉄器時代前半のニジェール川流域周辺には、ニジェール=コンゴ語族に属するマンデ人による kafu とよばれる政治的単位ないし小首長国が形成されていた。1つの kafu は、合計すると10000人–50000人の規模に達する村落の連合体であり、それぞれの kafu は、マンサ (mansa) と呼ばれる宗教的、世俗的権威を兼ね備えた王ないし首長によって支配されていた。ガーナ王国はそんな kafu のうち、マンデ人の北方のソニンケ語 (Sonink) を話す人々ソニンケ族の kafu の連合国家であった。
 • Das Reich von Ghana war eines der sagenumwobenen Reiche des Mittelalters in Westafrika und ein bekanntes Beispiel einer Reichsgründung am Südrand der Sahara zu unbekannter Zeit. Der Name war in dieser Form wohl nur unter den nordafrikanischen Händlern im Umlauf, vor Ort bezeichnete man das Reich entweder als Wagadu oder als Reich des Kaya Magha (Ta'rikh al-Sudan). Das Reich wird in den zeitgenössischen arabischen Quellen erstmals im 9. Jahrhundert namentlich erwähnt.Um dieses Reich vom modernen Staat Ghana zu unterscheiden, wird es in der Literatur gelegentlich auch als Gana (DMG Ġāna) geschrieben. Da die Schreibweise Ghana jedoch aus der gebräuchlichen Umschrift des arabischen Namen Ghāna (غانه) für das mittelalterliche Ghana entstanden ist, sollte man es bei dem international gebräuchlichen Ghana belassen.
 • Ghanako Inperioa (750 aldean - 1240 aldean) gaur egungo Maliren parte handienean eta Mauritaniaren hego-ekialdean hedatzen zen erresuma historikoa izan zen. Bertako Soninke herriak Wagadou deitzen zion baino europarrek eta arabiarrek Ghanako Inperioa izena jarri zioten, Ghana esaten baizitzaion erregeari. Inperioak Iparraldeko Afrika, Ekialde Hurbila eta Europarantz zihoan gatz, urre eta boli merkataritza kontrolatzen zuen. Horrela aberasturik hedatuz joan zen eta merkataritza bide garrantzitsuen kontrola lortu zuen. Hiriburua Kumbi Saleh izan zen.XI. mendean almorabideek inperioa inbaditu zuten. Denbora luze gabe sonikeek agintea berreskuratu zuten arren, erresumaren gainbehera hasia zen. 1240an Maliko Inperioan sartu zen.
 • The Ghana (Wagadu) Empire (before c. 830 until c. 1235) was located in what is now southeastern Mauritania and western Mali. Complex societies had existed in the region since about 1500 BC, and around Ghana's core region since about 300 AD. When Ghana's ruling dynasty began is uncertain; it is first mentioned in documentary sources around 830 AD by Muḥammad ibn Mūsā al-Khwārizmī. The domestication of the camel, which preceded Muslims and Islam by several centuries, brought about a gradual change in trade, and, for the first time, the extensive gold, ivory trade, and salt resources of the region could be sent north and east to population centers in North Africa, the Middle East and Europe in exchange for manufactured goods.The empire grew rich from the trans-Saharan trade in gold and salt. This trade produced an increasing surplus, allowing for larger urban centers. It also encouraged territorial expansion to gain control over the lucrative trade routes.The first written mention of the kingdom comes from Arabic language sources some time after the conquest of North Africa by Muslims, when geographers began compiling comprehensive accounts of the world known to Islam around 800. The sources for the earlier periods are very strange as to its society, government or culture, though they do describe its location and note its commercial relations. The Cordoban scholar Abu Ubayd al-Bakri collected stories from a number of travelers to the region, and gave a detailed description of the kingdom in 1067/1068 (460 AH). He claimed that the Ghana could "put 200,000 men into the field, more than 40,000 of them archers" and noted they had cavalry forces as well.
 • El Imperio de Ghana (750-1068) estaba localizado en lo que actualmente es el sudeste de Mauritania y en parte de Malí, al sur del Sahara, en el valle medio del río Senegal. Era conocido con el nombre de Wagadu por sus propios ciudadanos soninké, pero los europeos y árabes lo llamaron Imperio de Ghana por el título de su rey, Ghana, que significa rey guerrero. Wagadu significa tierra de rebaños (waga = rebaño, du = tierra).
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 77865 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 20152 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 79 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 109444629 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • L'empire du Ghana, qui a existé de 300 environ à 1240, fut le premier des trois grands empires marquant la période impériale ouest-africaine.Il connut son apogée au Xe siècle, et s'étendait alors dans une région qui englobait une partie des actuels Mauritanie et Mali. Il comprenait alors, outre le Ouagadou, les provinces du Tekrour, du Sosso, du Mandé et de Diarra, les régions aurifères du Bouré et du Bambouk et Oualata.
 • 와가두 제국(Wagadou Empire)은 현 모리타니 및 말리 일대에 존재했던 아프리카의 옛 나라이다. 지배자 칭호인 ‘가나’(Ghana)를 따서 가나 제국(Ghana Empire)이라고도 불린다. 이 일대에는 기원전 1500년경부터 여러 사회공동체가 존재했으며, 와가두 제국의 중심 지역은 기원후 300년경부터 발달했다. 그러나 와가두 제국 왕조가 정확히 언제 시작되었는지는 확실하지 않으며, 기원후 830년경에 페르시아의 알콰리즈미가 쓴 책에서 처음 등장한다.와가두는 사하라 종단 무역을 통해 금과 소금을 교역해 부를 키웠다. 계속된 교역의 결과 잉여 흑자가 발생했고, 이에 따라 도시가 확장되었다. 또한 수익성 좋은 무역로를 확보하기 위한 영토 확장도 촉진되었다.
 • El regne de Ghana fou un estat medieval així anomenat perquè rei es deia ghana i per extensió es va donar a la residència reial 15° 40′ N, 08° 00′ O avui desapareguda, prop de la moderna Koumbi Saleh a Mauritània. Els seus habitants anomenaven el país com Wagadou. Modernament s'utilitza també el nom Imperi de Ghana.
 • Koninkrijk Ghana was een koninkrijk dat bestond vanaf 830 v.Chr. tot 1235. Het land lag waar nu het zuidoosten van Mauritanië en het westen van Mali liggen. Wanneer het koninkrijk begon is onduidelijk, maar het oudste document over het land dat tot nu toe gevonden is, komt uit 830 v. Chr.De inwoners van het land fokten kamelen waarmee ze handel dreven. Ze handelden in goud, ivoor en zout met volken ten noorden van Ghana, zoals landen aan de Middellandse Zee en zelfs met Europese landen.
 • Гана (также Вагаду) — древнее государство, империя в Западном Судане в 750—1076 годах н. э.
 • Kekaisaran Ghana atau Kekaisaran Wagadou (750-1076) adalah kekaisaran yang terletak di Mauritania tenggara, Mali barat, dan Senegal timur. Kekaisaran ini merupakan kekaisaran pertama yang bangkit di Afrika., dimulai pertama kali pada abad ke-8.
 • ガーナ王国ガーナ王国の位置ガーナ王国の勢力範囲ガーナ王国 (Ghana) 、もしくはガーナ帝国は、8世紀(4世紀頃とも)から11世紀(13世紀とも)にかけて、サハラ越えの金と岩塩の隊商貿易の中継地として繁栄した黒人王国である。金や岩塩のほかにも、銅製品・馬・刀剣・衣服・装身具などの各種手工業製品の交易路を押さえ、その中継貿易の利で繁栄した。ノク文化にはじまると考えられる西アフリカの鉄器時代前半のニジェール川流域周辺には、ニジェール=コンゴ語族に属するマンデ人による kafu とよばれる政治的単位ないし小首長国が形成されていた。1つの kafu は、合計すると10000人–50000人の規模に達する村落の連合体であり、それぞれの kafu は、マンサ (mansa) と呼ばれる宗教的、世俗的権威を兼ね備えた王ないし首長によって支配されていた。ガーナ王国はそんな kafu のうち、マンデ人の北方のソニンケ語 (Sonink) を話す人々ソニンケ族の kafu の連合国家であった。
 • El Imperio de Ghana (750-1068) estaba localizado en lo que actualmente es el sudeste de Mauritania y en parte de Malí, al sur del Sahara, en el valle medio del río Senegal. Era conocido con el nombre de Wagadu por sus propios ciudadanos soninké, pero los europeos y árabes lo llamaron Imperio de Ghana por el título de su rey, Ghana, que significa rey guerrero. Wagadu significa tierra de rebaños (waga = rebaño, du = tierra).
 • Imperium Ghany – średniowieczne państwo w zachodniej Afryce, które istniało w latach 750-1036 i było zlokalizowane w rejonie dzisiejszej południowo-wschodniej Mauretanii i części Mali. Chociaż znane swoim własnym obywatelom Soninke jako Wagadou, w Europie i Arabii oficjalną nazwą imperium było Imperium Ghany. Nazwa pochodziła od tytułu władcy - Ghana, znaczącego Żołnierz Króla.
 • The Ghana (Wagadu) Empire (before c. 830 until c. 1235) was located in what is now southeastern Mauritania and western Mali. Complex societies had existed in the region since about 1500 BC, and around Ghana's core region since about 300 AD. When Ghana's ruling dynasty began is uncertain; it is first mentioned in documentary sources around 830 AD by Muḥammad ibn Mūsā al-Khwārizmī.
 • Ghanako Inperioa (750 aldean - 1240 aldean) gaur egungo Maliren parte handienean eta Mauritaniaren hego-ekialdean hedatzen zen erresuma historikoa izan zen. Bertako Soninke herriak Wagadou deitzen zion baino europarrek eta arabiarrek Ghanako Inperioa izena jarri zioten, Ghana esaten baizitzaion erregeari. Inperioak Iparraldeko Afrika, Ekialde Hurbila eta Europarantz zihoan gatz, urre eta boli merkataritza kontrolatzen zuen.
 • L'Impero del Ghana (300-1076) era situato nell'attuale sud est della Mauritania e in parte del Mali (a dispetto del nome, dunque, non vi è alcuna correlazione geografica con l'odierno Ghana). Benché l'impero fosse chiamato Wagadou dai suoi cittadini (di etnia Soninké), in Europa e in Arabia entrò in uso di chiamarlo con riferimento al suo sovrano (il "Ghana", ovvero "re guerriero").
 • Das Reich von Ghana war eines der sagenumwobenen Reiche des Mittelalters in Westafrika und ein bekanntes Beispiel einer Reichsgründung am Südrand der Sahara zu unbekannter Zeit. Der Name war in dieser Form wohl nur unter den nordafrikanischen Händlern im Umlauf, vor Ort bezeichnete man das Reich entweder als Wagadu oder als Reich des Kaya Magha (Ta'rikh al-Sudan). Das Reich wird in den zeitgenössischen arabischen Quellen erstmals im 9.
 • Ghanská říše a nebo také Říše Wagadou byla založena už kolem roku 300 n. l., svou největší slávu a také ekonomický rozmach ale zažila až v období přibližně 790-1076, v roce 1076 byla dobyta Almorávidy, a poté její existence pod nadvládou Almorávidů trvala až do roku 1235. Nacházela se v severozápadní Africe na území dnešního Mali a také Mauretánie. Pro rozkvět Ghanské říše byl důležitý především ekonomický rozmach států v oblasti Sahelu a jihu Saharské pouště.
 • O atual Gana, que antigamente se chamava Costa de Ouro, deve o seu nome moderno ao de um antigo império que dominava a África Ocidental durante a Idade Média. O velho Gana ficava a muitos quilômetros mais para norte do atual, entre o deserto do Saara e os rios Níger e Senegal.O Gana foi provavelmente fundado durante a década de 300. Desde essa data até 770 os seus governantes constituíram a dinastia dos Magas, uma família berbere, apesar do povo ser constituído por negros das tribos Soninque.
rdfs:label
 • Empire du Ghana
 • Ghana Empire
 • Ghanako Inperioa
 • Ghanská říše
 • Imperio de Ghana
 • Imperium Ghany
 • Impero del Ghana
 • Império do Gana
 • Kekaisaran Ghana
 • Koninkrijk Ghana
 • Regne de Ghana
 • Reich von Ghana
 • Империя Гана
 • ガーナ王国
 • 와가두 제국
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:previousEntity of
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:p of
is foaf:primaryTopic of