Emily Elizabeth Dickinson, née le 10 décembre 1830 et morte le 15 mai 1886, est une poétesse américaine. Née à Amherst dans le Massachusetts, dans une famille aisée ayant des liens communautaires forts, elle a vécu une vie introvertie et recluse. Après avoir étudié dans sa jeunesse, durant sept ans à l'académie d’Amherst, elle vit un moment au séminaire féminin du mont Holyoke avant de retourner dans la maison familiale à Amherst.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Emily Elizabeth Dickinson, née le 10 décembre 1830 et morte le 15 mai 1886, est une poétesse américaine. Née à Amherst dans le Massachusetts, dans une famille aisée ayant des liens communautaires forts, elle a vécu une vie introvertie et recluse. Après avoir étudié dans sa jeunesse, durant sept ans à l'académie d’Amherst, elle vit un moment au séminaire féminin du mont Holyoke avant de retourner dans la maison familiale à Amherst. Considérée comme une excentrique par le voisinage, on la connaît pour son penchant pour les vêtements blancs et pour sa répugnance à recevoir des visiteurs, voire plus tard à sortir de sa chambre. La plupart de ses amitiés seront donc entretenues par correspondance.Bien qu’ayant été un auteur prolifique, moins d’une douzaine de ses presque mille huit cents poèmes ont été publiés de son vivant. Ceux qui furent publiés alors étaient généralement modifiés par les éditeurs afin de se conformer aux règles poétiques de l’époque. Les poèmes de Dickinson sont uniques pour leur époque : ils sont constitués de vers très courts, n’ont pas de titres et utilisent fréquemment des rimes imparfaites et des majuscules et une ponctuation non conventionnelle. Un grand nombre de ses poèmes traitent de la mort et de l’immortalité, des sujets récurrents dans sa correspondance avec ses amis.Même si la plupart de ses connaissances devaient savoir qu’Emily Dickinson écrivait, l’étendue de son œuvre ne fut connue qu’après sa mort, en 1886, quand Lavinia, sa plus jeune sœur, découvre sa cachette de poèmes. Son premier recueil est publié en 1890 par des relations personnelles, Thomas Wentworth Higginson et Mabel Loomis Todd, qui en altéreront fortement le contenu. Ce n’est qu’avec l’édition de Thomas H. Johnson en 1955, Les poèmes d’Emily Dickinson (The Poems of Emily Dickinson), que paraît pour la première fois un recueil complet et pratiquement intact de son travail. Malgré des critiques défavorables et un grand scepticisme vis-à-vis de ses performances littéraires de la fin du XIXe siècle au début du XXe siècle, les critiques considèrent à présent Emily Dickinson comme un poète américain majeur,.
 • Emily Elizabeth Dickinson (10 Aralık 1830 – 15 Mayıs 1886) ABD'li kadın şair. Massachusetts eyaletindeki Amherst kentinde doğdu. Babası kentin önde gelen avukatlarından ve politikacılarındandı. Dedesi de orada birkaç okul kurmuş biriydi. Kendisi de, kızkardeşi de evlenmediler ve aileleriyle birlikte yaşadılar. Emily, yaşamı boyunca pek seyrek olarak Amherst'ten çıkmıştır. Yakınlardaki bir okula devam etmiş, bir kez Washington'a, ve iki-üç kez de Boston'a gitmiştir. 1862'de tümüyle eve kapanmış, en yakın arkadaşlarıyla bile ölünceye değin bir daha hiç görüşmemiştir. Kapandığı odasında kendisini yazmaya vermiştir. İlk mektupları ve kendisiyle ilgili betimlemeleri, canlı bir ruha sahip çekici bir kızı yansıtmaktadır. Daha sonra dünyadan elini eteğini çekmesinin nedeninin umutsuz bir aşk deneyimine dayanıyor olabileceği eleştirmenlerce düşünülmektedir. Dış dünyayla olan ilişkisi ve deneyimleri sınırlı olsa da, yazılarında yaratıcı ve imge gücü yüksek bir edebiyatçıdır.Emily Dickinson ilk şiirlerini yazmaya başladığında, neredeyse hiçbir eğitim almamıştı. Henüz Shakespeare'i ve klasik mitolojiyi bilmiyordu. İlk başlarda daha çok Elizabeth Browning ve Bronte Kızkardeşler gibi kadın yazarlarla ilgileniyordu. Bu arada, Ralph Waldo Emerson'ı, Thoreau'yu ve Hawthorne'u da tanıyordu. Geleneksel anlamda dinle bağlantılı birisi olmasa da, İncil'i inceledi ve pek çok şiirinde dinsel formlar kullandı. Yaşamının değişik dönemlerinde ona esin kaynağı olan ya da öğretmenlik yapan insanlar, özellikle erkekler olmuştur. İlki babasının avukatlık bürosunda çalışan genç bir avukat olan Benjamin Newton'dır. Kendisi Emily Dickinson'ın yazınsal duyarlığının ve kültürünün gelişmesine katkıda bulunmuştur. Dickinson, onunla ilgili olarak daha sonraları, "Bana ölümsüzlüğü öğreten bir dost" diye yazacaktır.Emily Dickinson'un sonraki öğretmeni, evli bir din adamı olan Charles Wadsworth'tür. Dickinson'un entelektüelliğine katkısı olmuş ve dış dünyayla ilişkisinin artmasını sağlamıştır. Yazdıklarından, ona yönelik karşılık göremediği bazı duygular beslediği anlaşılmaktadır. 1862'de evine geri dönmüş ve Wadsworth'ü tanımadan önceki haline göre daha içine kapalı bir kişiliğe bürünmüştür. Wadsworth'ün, şiirlerinde geçen sevgili olduğuna ilişkin yazın çevrelerinde güçlü bir görüş birliği vardır.Evine kapandığı için, o sıralarda ABD'de sürmekte olan iç savaş onu pek etkilememiştir. İnzivadayken yazdığı şiirlerin bir bölümünü dönemin önde gelen eleştirmenlerinden ve yazarlarından olan Thomas Higginson'a göndermiştir. Higginson, şiirlerini okuyarak, beğendiğini, ama serbest bir biçem kullanmak yerine daha geleneksel şiir anlayışına yönelmesi gerektiğini belirten bir yanıt yazmış ve şiirlerini bu öneri doğrultusunda düzeltmesini önermiştir. Dickinson, bu önerileri dikkate almayarak, daha da içine kapanmıştır. Yaşarken yalnızca yedi şiiri basılmıştır. Yaşamının son yıllarında artık eve pek ziyaretçi de kabul etmemiş, ancak arkadaşlarıyla olan ilişkilerini onlara mektuplar ve küçük hediyeler gönderme yoluyla sürdürmüştür.1886'daki ölümünden sonra odasına giren kızkardeşi, odasında ondan kalan 1.800 kadar şiir bulmuştur. Ölümünden sonraki dört yılda, yani 1890'a değin, şiirlerinin neredeyse tamamı yayımlanmıştır.1920'lerde ise, ABD'deki en çok sevilen şairlerden biri olmuş ve ünü bugüne değin sürmüştür.
 • Emily Dickinson (1830. december 10. – 1886. május 15.) amerikai költőnő. Magábafordulóan és a környezetétől elzárkózottan élt. Az utolsó vizsgálatok szerint 1789 verset írt, de ezek közül csak néhány (kb. 7-10) jelent meg életében, azok is névtelenül, vagy az ő tudta nélkül.
 • Emily Elizabeth Dickinson (December 10, 1830 – May 15, 1886) was an American poet. Born in Amherst, Massachusetts, to a successful family with strong community ties, she lived a mostly introverted and reclusive life. After she studied at the Amherst Academy for seven years in her youth, she spent a short time at Mount Holyoke Female Seminary before returning to her family's house in Amherst. Thought of as an eccentric by the locals, she became known for her penchant for white clothing and her reluctance to greet guests or, later in life, even leave her room. Most of her friendships were therefore carried out by correspondence.While Dickinson was a prolific private poet, fewer than a dozen of her nearly eighteen hundred poems were published during her lifetime. The work that was published during her lifetime was usually altered significantly by the publishers to fit the conventional poetic rules of the time. Dickinson's poems are unique for the era in which she wrote; they contain short lines, typically lack titles, and often use slant rhyme as well as unconventional capitalization and punctuation. Many of her poems deal with themes of death and immortality, two recurring topics in letters to her friends.Although most of her acquaintances were probably aware of Dickinson's writing, it was not until after her death in 1886—when Lavinia, Dickinson's younger sister, discovered her cache of poems—that the breadth of Dickinson's work became apparent. Her first collection of poetry was published in 1890 by personal acquaintances Thomas Wentworth Higginson and Mabel Loomis Todd, both of whom heavily edited the content. A complete and mostly unaltered collection of her poetry became available for the first time in 1955 when The Poems of Emily Dickinson was published by scholar Thomas H. Johnson. Despite some unfavorable reviews and some skepticism during the late 19th and early 20th century as to Dickinson's literary prowess, she is now almost universally considered to be one of the most important American poets.
 • Emilly Elizabeth Dickinson (Amherst, 10 de dezembro de 1830 - 15 de maio de 1886) foi uma poetisa americana, considerada moderna em vários aspectos da sua obra.
 • Emily Elizabeth Dickinson (Amherst, 10 dicembre 1830 – Amherst, 15 maggio 1886) è stata una poetessa statunitense.È considerata tra i maggiori lirici del XIX secolo.Nacque nel 1830 ad Amherst da una famiglia borghese di tradizioni puritane.Emily era conosciuta per il sostegno fornito alle istituzioni scolastiche locali. Suo nonno, Samuel Fowler Dickinson, era uno dei fondatori dell'Amherst College, mentre il padre ricopriva la funzione di legale e tesoriere dell'Istituto; inoltre, ricopriva importanti incarichi presso il Tribunale Generale del Massachusetts, il Senato dello Stato e la Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti.
 • Emily Dickinsonová (10. prosince 1830 – 15. května 1886) byla americká básnířka 19. století, avšak povahou poezie a svým osobním apelem byla roku 1930 označena britským básníkem a kritikem za „nejsoučasnější, nejživější z básníků". Celé její dílo s výjimkou 13 básní[1] bylo objeveno a vydáno až po její smrti. Teprve ve 20. století začaly vycházet její básně v původním, neupraveném znění. Narodila se a zemřela v Amherstu ve státě Massachusetts. Přestože její rodina zaujímala významné místo ve společnosti, Emily žila a tvořila v samotě.Po sedmi letech studia na amherstské Akademii (střední škola) pokračovala Dickinsonová v Mount Holyoke Seminary. V dívčím semináři strávila pouhý rok a poté se vrátila zpět do rodného města, které pak už prakticky neopustila. Později dokonce nevycházela ani ze svého pokoje. Obyvatelé Amherstu ji považovali za výstředního blázna kvůli její zálibě v nošení bílých šatů, neochotě vítat hosty apod. Většinu přátelství udržovala pouze písemnou formou.Emily Dickinsonová byla velmi plodná autorka. Její tvorba čítá asi 1800 básní, z nichž téměř všechny byly vydány až po její smrti. Básnířka sama souhlasila se zveřejněním pouze sedmi básní. Všechny byly vydány anonymně a pozměněny nakladateli, aby odpovídaly tehdejším básnickým normám. Její básně ignorovaly tehdejší básnické zvyklosti například tím, že používaly poloviční rým, byly krátké a málokdy obsahovaly název. Interpunkce a psaní velkých písmen jsou další znaky jimiž se básně Emily Dickinsonové lišily od ostatních. Hlavními tématy jejích básní jsou smrt a nesmrtelnost, jež také dopodrobna rozebírala ve svých dopisech přátelům. Je s podivem, že básně objevila Emilyina mladší sestra Lavinia až po její smrti v roce 1886. Je totiž velmi pravděpodobné, že mnoho autorčiných známých o jejím psaní vědělo. V roce 1890 vydali její přátelé Thomas Wentworth Higginson a Mabel Loomis Toddová první básnickou sbírku Emily Dickinsonové, která ale také nezůstala beze změn.První kompletní a nejméně pozměněnou sbírku vydal Thomas H. Johnson až v roce 1955. Dílo Emily Dickinsonové zaznamenalo nepříznivou kritiku na přelomu 19. a 20. století. Její přínos byl ale později doceněn a nyní je kritiky považována za přední americkou autorku poezie.
 • エミリー・エリザベス・ディキンソン(Emily Elizabeth Dickinson、1830年12月10日 - 1886年5月15日)はアメリカの詩人。生前は無名であったが、1700篇以上残した作品は世界中で高い評価を受けている。
 • Emily Elizabeth Dickinson (Amherst, Massachusetts, 10 de desembre de 1830 - ibid., 15 de maig de 1886) va ser una poetessa estatunidenca. Malgrat ser gairebé desconeguda en vida, Dickinson ha acabat sent considerada, juntament amb Walt Whitman, un dels més importants poetes estatunidencs del segle XIX. De fet, la teoria sol acceptar que la poesia estatunidenca contemporània amplia dos corrents divergents: un que neix de Whitman i un que neix de Dickinson. Curiosament, aquests dos poetes eren gairebé perfectes opostos en tarannà, prosòdia, intencions i estils poètics.Dickinson va viure una vida introvertida i hermètica, que ha inspirat moltes biografies i voluminoses especulacions (tanmateix, se'n sap ben poc). Malgrat que va escriure, segons el darrer recompte, 1.789 poemes, només alguns d'ells es van publicar en vida de l'autora, tots ells anònims i probablement sense saber-ho ella.
 • Э́мили Эли́забет Ди́кинсон (англ. Emily Elizabeth Dickinson; 10 декабря, 1830, Амхерст, Массачусетс, США — 15 мая 1886, там же) — американская поэтесса.При жизни опубликовала менее десяти стихотворений (большинство источников называют цифры от семи до десяти) из тысячи восьмисот, написанных ей. Даже то, что было опубликовано, подверглось серьёзной редакторской переработке, чтобы привести стихотворения в соответствии с поэтическими нормами того времени. Стихи Дикинсон не имеют аналогов в современной ей поэзии. Их строки коротки, названия, как правило, отсутствуют, и часто встречаются необычная пунктуация и использование заглавных букв. Многие её стихи содержат мотив смерти и бессмертия, эти же сюжеты пронизывают её письма к друзьям.Хотя большинство её знакомых знали о том, что Дикинсон пишет стихи, масштаб её творчества стал известен только после её смерти, когда её младшая сестра Лавиния в 1886 году обнаружила неопубликованные произведения. Первое собрание поэзии Дикинсон было опубликовано в 1890 году и подверглось сильной редакторской правке; полное и почти неотредактированное издание было выпущено в 1955 году Томасом Джонсоном. Хотя публикации вызвали неблагоприятные отзывы критики в конце XIX и начале XX века, в настоящее время Эмили Дикинсон рассматривается критикой как один из величайших американских поэтов.
 • Emily Elizabeth Dickinson (ur. 10 grudnia 1830 w Amherst w stanie Massachusetts, zm. 15 maja 1886 tamże) – poetka amerykańska.
 • Emily Elizabeth Dickinson, (* 10. Dezember 1830 in Amherst, Massachusetts; † 15. Mai 1886 ebenda) gilt als bedeutende amerikanische Dichterin. Ihre Gedichte, erstmals 1890 nach ihrem Tod veröffentlicht, scheinen stilistisch vielfach ins 20. Jahrhundert vorzugreifen.
 • Emily Elizabeth Dickinson (Amherst, Massachusetts, Estados Unidos, 10 de diciembre de 1830 - íd., 15 de mayo de 1886) fue una poeta estadounidense, cuya poesía apasionada ha colocado a su autora en el reducido panteón de poetas fundacionales estadounidenses que hoy comparte con Edgar Allan Poe, Ralph Waldo Emerson y Walt Whitman. Emily Dickinson pasó gran parte de su vida recluida en una habitación de la casa de su padre en Amherst y, excepto cinco poemas (tres de ellos publicados sin su firma y otro sin que la autora lo supiera), su ingente obra permaneció inédita y oculta hasta después de su muerte.
 • Emily Elizabeth Dickinson (10 december, 1830 - 15 mei, 1886) was een Amerikaanse dichteres wier werk tezamen met dat van Walt Whitman een nieuw tijdperk in de Amerikaanse poëzie inluidde: het modernisme.
 • Emily Elizabeth Dickinson (Amherst, Masachusets, Ameriketako Estatu Batuak, 1830eko abenduaren 10a - 1886eko maiatzaren 15a) ingelesezko poeta izan zen, Estatu Batuetako oinarrizko poeten artean dagoena, Edgar Allan Poe, Ralph Waldo Emerson eta Walt Whitmanekin batera. Bizitzako zati handi bat bere aitaren Amhersteko etxetik atera gabe igaro zuen, eta bost poema izan ezik, haren lanaren zatirik handiena argitaratu gabe egon zen bera hil zen arte.
 • Емили Елизабет Дикинсън (на английски Emily Elizabeth Dickinson) е американска поетеса. Тя е автор на около 1800 стихотворения, от които приживе са отпечатани не повече от десетина (повечето източници назовават от седем до десет). Даже и това, което публикува, е подложено на сериозна редакторска преработка, за да се приведат стиховете ѝ в съответствие с поетическите норми на времето. Стиховете на Дикинсън нямат аналог в поезиета на своето време. Много от тях съдържат непривична пунктуация и главни букви. Голяма част от стиховете съдържат мотива на смъртта и безсмъртието, от който са проникнати писмата на поетесата към приятелите ѝ.Въпреки че повечето от нейните познати знаят, че Дикинсън пише стихове, мащабите на творчеството ѝ стават известни едва след нейната смърт, когато по-малката ѝ сестра Лавиния открива непубликуваните произведения през 1886 г. Първото събрание на поезията ѝ е публикувано през 1890 г., а стиховете са подложени на много редакторски промени; пълно и почти нередактирано издание прави Томас Джонсън през 1955 г. Въпреки че публикувани те стихове предизвикват неблагоприятни отзиви на критиката в края на XIX и началото на XX век, в наши дни Емили Дикинсън е считана за един от най-великите американски поети.
 • 에밀리 엘리자베스 디킨슨 (Emily Elizabeth Dickinson, 1830년 - 1886년)은 미국의 여류시인이다.미국 매사추세츠(Massachusetts)주의 앰허스트(Amherst)에서 태어났다. 그녀는 거의 2000편에 달하는 시를 썼는데 주로 사랑,죽음,이별,영혼,천국 등을 소재로 한 명상시가 대부분이다. 미국에서 가장 천재적인 시인들 중 한 명으로 자주 꼽힌다. 그녀의 시는 당시의 다른 시들과는 많이 달라 생전에는 대중에게 인정받지 못했고 겨우 4편의 시만이 시집에 쓰였다. 에밀리 디킨슨은 생전에는 그녀의 재능을 알아본 소수의 시인과 지식인과 꾸준히 서신으로 시를 주고 받았다. 그녀의 천재성이 널리 인정받은 것은 사후, 여동생 라비니아 노크로스 디킨슨 (Lavinia Nocross Dickinson)이 에밀리의 시를 모아 시집을 낸 후의 일이다. 외출을 극도로 자제하고 은거한 시인으로 알려져 있으나, 어릴 때는 매일 들판으로 외출하고 동네 아이들을 불러 놀기도 하던 활기찬 성격이였다. 마운트 홀리요크 대학교에 다녔다. 그녀는 시를 쓰다가 55세의 나이로 사망했다.
dbpedia-owl:birthDate
 • 1830-12-10 (xsd:date)
dbpedia-owl:birthPlace
dbpedia-owl:bnfId
 • 11900123s
dbpedia-owl:deathDate
 • 1886-05-15 (xsd:date)
dbpedia-owl:deathPlace
dbpedia-owl:profession
dbpedia-owl:sudocId
 • 026831260
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:thumbnailCaption
 • Daguerréotypede 1846-47 (Amherst College).
dbpedia-owl:viafId
 • 31995584
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 127850 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 62151 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 119 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 109646737 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:activités
prop-fr:année
 • 1960 (xsd:integer)
 • 1964 (xsd:integer)
 • 1966 (xsd:integer)
 • 1967 (xsd:integer)
 • 1971 (xsd:integer)
 • 1974 (xsd:integer)
 • 1986 (xsd:integer)
 • 1989 (xsd:integer)
 • 1996 (xsd:integer)
 • 1998 (xsd:integer)
 • 1999 (xsd:integer)
 • 2001 (xsd:integer)
 • 2002 (xsd:integer)
 • 2004 (xsd:integer)
 • 2005 (xsd:integer)
 • 2007 (xsd:integer)
prop-fr:auteur
 • Harold Bloom
 • Alfred Habegger
 • Bettina L. Knapp
 • Caesar R. Blake
 • Cynthia Griffin Wolff
 • Dorothy Huff Oberhaus
 • Helen McNeil
 • John B. Pickard
 • John Evangelist Walsh
 • Judith Farr
 • Peter Parker
 • Philip F. Gura
 • R. W. Franklin
 • Richard B. Sewall
 • Suzanne Juhasz
 • Thomas H. Johnson
 • Thomas W. Ford
 • Vivian R. Pollak
 • Wendy Martin
 • Willis J. Buckingham
prop-fr:bnf
 • 1.1900123E7
prop-fr:colonnes
 • 2 (xsd:integer)
prop-fr:commons
 • Emily Dickinson
prop-fr:consultéLe
 • 2010-06-14 (xsd:date)
 • 2010-06-19 (xsd:date)
prop-fr:dateDeDécès
 • 1886-05-15 (xsd:date)
prop-fr:dateDeNaissance
 • 1830-12-10 (xsd:date)
prop-fr:groupe
 • N
prop-fr:id
 • Parker
 • Gura
prop-fr:isbn
 • 978 (xsd:integer)
 • 316184136 (xsd:integer)
 • 394544188 (xsd:integer)
 • 394747666 (xsd:integer)
 • 521001188 (xsd:integer)
 • 571090877 (xsd:integer)
 • 671208152 (xsd:integer)
 • 674530802 (xsd:integer)
 • 791051064 (xsd:integer)
 • 822936046 (xsd:integer)
 • 826404413 (xsd:integer)
 • 860686191 (xsd:integer)
 • 1558491554 (xsd:integer)
prop-fr:langue
 • anglais
 • en
prop-fr:lieuDeDécès
prop-fr:lieuDeNaissance
prop-fr:légende
 • Daguerréotype de 1846-47 .
prop-fr:nom
 • Emily Dickinson
prop-fr:oclc
 • 1137772 (xsd:integer)
 • 18849140 (xsd:integer)
 • 468916527 (xsd:integer)
prop-fr:site
prop-fr:sudoc
 • 26831260 (xsd:integer)
prop-fr:titre
 • Heaven Beguiles the Tired: Death in the Poetry of Emily Dickinson
 • My Wars Are Laid Away in Books: The Life of Emily Dickinson
 • Emily Dickinson's Reception in the 1890s: A Documentary History
 • "How I Met and Dated Miss Emily Dickinson: An Adventure on eBay"
 • Emily Dickinson
 • Emily Dickinson: A Collection of Critical Essays
 • The Cambridge Companion to Emily Dickinson
 • The Complete Poems of Emily Dickinson
 • The Gardens of Emily Dickinson
 • The Hidden Life of Emily Dickinson
 • The Life of Emily Dickinson
 • The Master Letters of Emily Dickinson
 • « Tender pioneer »: Emily Dickinson's Poems on the Life of Christ, dans Judith Farr , Emily Dickinson: A Collection of Critical Essays
 • The Recognition of Emily Dickinson: Selected Criticism Since 1890
 • Emily Dickinson: An Introduction and Interpretation
 • New Feet Within My Garden Go: Emily Dickinson's Herbarium
 • The Landscape of the Spirit, dans Judith Farr , Emily Dickinson: A Collection of Critical Essays
 • Thirst and Starvation in Emily Dickinson's Poetry, dans Judith Farr , Emily Dickinson: A Collection of Critical Essays
prop-fr:type
 • personne
prop-fr:url
prop-fr:viaf
 • 31995584 (xsd:integer)
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
prop-fr:wikisource
 • auteur:Emily Dickinson
prop-fr:worldcatid
 • lccn-n-79-54166
prop-fr:éditeur
 • University of Alabama Press
 • University of Massachusetts Press
 • Boston: Little, Brown & Co.
 • Broomall, PA: Chelsea House Publishers
 • Cambridge: Cambridge University Press
 • London : Faber and Faber
 • London: Virago Pionners
 • London: Virago Press
 • Caesar R. Blake. Ann Arbor: University of Michigan Press
 • New York: Continuum Publishing
 • New York: Farrar, Strauss, and Giroux
 • New York: Holt, Rinehart and Winston
 • New York: Random House
 • New York: Simon and Schuster
 • Pittsburgh: University of Pittsburgh Press
 • Prentice Hall International Paperback Editions
 • Reading, Massachusetts: Addison-Wesley
 • Cambridge, Massachusetts & London, England: Harvard University Press
dcterms:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • Emily Elizabeth Dickinson, née le 10 décembre 1830 et morte le 15 mai 1886, est une poétesse américaine. Née à Amherst dans le Massachusetts, dans une famille aisée ayant des liens communautaires forts, elle a vécu une vie introvertie et recluse. Après avoir étudié dans sa jeunesse, durant sept ans à l'académie d’Amherst, elle vit un moment au séminaire féminin du mont Holyoke avant de retourner dans la maison familiale à Amherst.
 • Emily Dickinson (1830. december 10. – 1886. május 15.) amerikai költőnő. Magábafordulóan és a környezetétől elzárkózottan élt. Az utolsó vizsgálatok szerint 1789 verset írt, de ezek közül csak néhány (kb. 7-10) jelent meg életében, azok is névtelenül, vagy az ő tudta nélkül.
 • Emilly Elizabeth Dickinson (Amherst, 10 de dezembro de 1830 - 15 de maio de 1886) foi uma poetisa americana, considerada moderna em vários aspectos da sua obra.
 • エミリー・エリザベス・ディキンソン(Emily Elizabeth Dickinson、1830年12月10日 - 1886年5月15日)はアメリカの詩人。生前は無名であったが、1700篇以上残した作品は世界中で高い評価を受けている。
 • Emily Elizabeth Dickinson (ur. 10 grudnia 1830 w Amherst w stanie Massachusetts, zm. 15 maja 1886 tamże) – poetka amerykańska.
 • Emily Elizabeth Dickinson, (* 10. Dezember 1830 in Amherst, Massachusetts; † 15. Mai 1886 ebenda) gilt als bedeutende amerikanische Dichterin. Ihre Gedichte, erstmals 1890 nach ihrem Tod veröffentlicht, scheinen stilistisch vielfach ins 20. Jahrhundert vorzugreifen.
 • Emily Elizabeth Dickinson (10 december, 1830 - 15 mei, 1886) was een Amerikaanse dichteres wier werk tezamen met dat van Walt Whitman een nieuw tijdperk in de Amerikaanse poëzie inluidde: het modernisme.
 • Emily Elizabeth Dickinson (Amherst, Masachusets, Ameriketako Estatu Batuak, 1830eko abenduaren 10a - 1886eko maiatzaren 15a) ingelesezko poeta izan zen, Estatu Batuetako oinarrizko poeten artean dagoena, Edgar Allan Poe, Ralph Waldo Emerson eta Walt Whitmanekin batera. Bizitzako zati handi bat bere aitaren Amhersteko etxetik atera gabe igaro zuen, eta bost poema izan ezik, haren lanaren zatirik handiena argitaratu gabe egon zen bera hil zen arte.
 • Emily Elizabeth Dickinson (Amherst, Massachusetts, 10 de desembre de 1830 - ibid., 15 de maig de 1886) va ser una poetessa estatunidenca. Malgrat ser gairebé desconeguda en vida, Dickinson ha acabat sent considerada, juntament amb Walt Whitman, un dels més importants poetes estatunidencs del segle XIX. De fet, la teoria sol acceptar que la poesia estatunidenca contemporània amplia dos corrents divergents: un que neix de Whitman i un que neix de Dickinson.
 • Emily Dickinsonová (10. prosince 1830 – 15. května 1886) byla americká básnířka 19. století, avšak povahou poezie a svým osobním apelem byla roku 1930 označena britským básníkem a kritikem za „nejsoučasnější, nejživější z básníků". Celé její dílo s výjimkou 13 básní[1] bylo objeveno a vydáno až po její smrti. Teprve ve 20. století začaly vycházet její básně v původním, neupraveném znění. Narodila se a zemřela v Amherstu ve státě Massachusetts.
 • Emily Elizabeth Dickinson (Amherst, Massachusetts, Estados Unidos, 10 de diciembre de 1830 - íd., 15 de mayo de 1886) fue una poeta estadounidense, cuya poesía apasionada ha colocado a su autora en el reducido panteón de poetas fundacionales estadounidenses que hoy comparte con Edgar Allan Poe, Ralph Waldo Emerson y Walt Whitman.
 • Emily Elizabeth Dickinson (December 10, 1830 – May 15, 1886) was an American poet. Born in Amherst, Massachusetts, to a successful family with strong community ties, she lived a mostly introverted and reclusive life. After she studied at the Amherst Academy for seven years in her youth, she spent a short time at Mount Holyoke Female Seminary before returning to her family's house in Amherst.
 • 에밀리 엘리자베스 디킨슨 (Emily Elizabeth Dickinson, 1830년 - 1886년)은 미국의 여류시인이다.미국 매사추세츠(Massachusetts)주의 앰허스트(Amherst)에서 태어났다. 그녀는 거의 2000편에 달하는 시를 썼는데 주로 사랑,죽음,이별,영혼,천국 등을 소재로 한 명상시가 대부분이다. 미국에서 가장 천재적인 시인들 중 한 명으로 자주 꼽힌다. 그녀의 시는 당시의 다른 시들과는 많이 달라 생전에는 대중에게 인정받지 못했고 겨우 4편의 시만이 시집에 쓰였다. 에밀리 디킨슨은 생전에는 그녀의 재능을 알아본 소수의 시인과 지식인과 꾸준히 서신으로 시를 주고 받았다. 그녀의 천재성이 널리 인정받은 것은 사후, 여동생 라비니아 노크로스 디킨슨 (Lavinia Nocross Dickinson)이 에밀리의 시를 모아 시집을 낸 후의 일이다.
 • Э́мили Эли́забет Ди́кинсон (англ. Emily Elizabeth Dickinson; 10 декабря, 1830, Амхерст, Массачусетс, США — 15 мая 1886, там же) — американская поэтесса.При жизни опубликовала менее десяти стихотворений (большинство источников называют цифры от семи до десяти) из тысячи восьмисот, написанных ей. Даже то, что было опубликовано, подверглось серьёзной редакторской переработке, чтобы привести стихотворения в соответствии с поэтическими нормами того времени.
 • Емили Елизабет Дикинсън (на английски Emily Elizabeth Dickinson) е американска поетеса. Тя е автор на около 1800 стихотворения, от които приживе са отпечатани не повече от десетина (повечето източници назовават от седем до десет). Даже и това, което публикува, е подложено на сериозна редакторска преработка, за да се приведат стиховете ѝ в съответствие с поетическите норми на времето. Стиховете на Дикинсън нямат аналог в поезиета на своето време.
 • Emily Elizabeth Dickinson (Amherst, 10 dicembre 1830 – Amherst, 15 maggio 1886) è stata una poetessa statunitense.È considerata tra i maggiori lirici del XIX secolo.Nacque nel 1830 ad Amherst da una famiglia borghese di tradizioni puritane.Emily era conosciuta per il sostegno fornito alle istituzioni scolastiche locali.
 • Emily Dickinson, sering disalahejakan sebagai Emily Dickenson (lahir 30 Desember 1830 – meninggal 15 Mei 1886 pada umur 55 tahun) adalah penyair Amerika Serikat. Ia terkenal atas puisi-puisinya pada masa lalu. Hampir 1800 puisi yang telah ditulis terkenal hingga hari ini. Ia berasal dari negara bagian Massachusetts. Ia terkenal karena sajak-sajaknya yang penuh dengan kata-kata ujian dan unik. Ia menghabiskan hampir sepanjang hidunya di rumahnya.
 • Emily Elizabeth Dickinson (10 Aralık 1830 – 15 Mayıs 1886) ABD'li kadın şair. Massachusetts eyaletindeki Amherst kentinde doğdu. Babası kentin önde gelen avukatlarından ve politikacılarındandı. Dedesi de orada birkaç okul kurmuş biriydi. Kendisi de, kızkardeşi de evlenmediler ve aileleriyle birlikte yaşadılar. Emily, yaşamı boyunca pek seyrek olarak Amherst'ten çıkmıştır. Yakınlardaki bir okula devam etmiş, bir kez Washington'a, ve iki-üç kez de Boston'a gitmiştir.
rdfs:label
 • Emily Dickinson
 • Emily Dickinson
 • Emily Dickinson
 • Emily Dickinson
 • Emily Dickinson
 • Emily Dickinson
 • Emily Dickinson
 • Emily Dickinson
 • Emily Dickinson
 • Emily Dickinson
 • Emily Dickinson
 • Emily Dickinson
 • Emily Dickinson
 • Emily Dickinsonová
 • Дикинсон, Эмили
 • Емили Дикинсън
 • エミリー・ディキンソン
 • 에밀리 디킨슨
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
foaf:name
 • Emily Dickinson
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:éponyme of
is foaf:primaryTopic of